DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA RÅVARUAKTIER 2024

Råvaruaktier är ägarandelar i bolag som hanterar olika typer av råvaror. Exempel på råvarubolag är gruvbolag, jordbruksföretag och kärnkraftsbolag. Se listan över 15 st råvaruaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan 2019 och 2023. Guiden består totalt av 4,000+ ord, förklarande grafik och 3 videor. Den totala lästiden uppgår till 20 minuter.

 • Allt om råvaruaktier, bolag som hanterar hårda-, mjuka- eller energiråvaror och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i råvaruaktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - July 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 bästa råvaruaktierna


I följande tabell ser du vilka råvaruaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan 2019 och 2023. Höger spalt visar till vilken kategori respektive bolag som ingår, vilket du kan läsa mer om i kapitel 3, 4 och 5.

15 bästa råvaruaktier:

Aktier råvaror Utv. 5 år Kategori
1 Uranium Energy 424.11 % Energi
2 Denison Mines 257.41 % Energi
3 Freeport-McMoRan 216.21% Hårda
4 Southern Copper 157.43 % Hårda
5 Consol Energy 119.03 % Energi
6 Wheaton Precious Metals 108.40 % Hårda
7 Warrior Met Coal 104.50 % Energi
8 Arch Resources 80.92 % Energi
9 Teck Resources 78.84 % Hårda
10 Bunge 75.23 % Mjuka
11 SCA 74.20 % Hårda
12 Skåne-möllan 42.50 % Mjuka
13 Equinor 34.00 % Energi
14 Archer Daniels Midland 27.80 % Mjuka
15 Barrick Gold 15.10 % Hårda

(Tabell uppdaterad februari 2024)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 2

Vad är råvaruaktier?


How commodity markets work:

Råvaruaktier är ägarandelar i bolag som är verksamma inom råvaruindustrin. Det är en bred industri som omfattar många olika typer av bolag inom diverse sektorer. Exempel på råvarubolag är gruvbolag, jordbruksföretag och kärnkraftsbolag.

2.1

Olika kategorier av råvaruaktier

1. Företag som hanterar hårda råvaror

Hårda råvaror representerar främst metaller av olika slag. Metaller kan sin tur delas in i kategorierna ädel- och basmetaller. Typiskt för denna kategori är att råvarorna antingen bryts eller utvinns från jorden. Några av de mest välbekanta hårda råvarorna är guld, silver och koppar.

Exempel på aktier inom denna kategori:

Läs mer om aktier mot hårda råvaror i kapitel 3.

2. Företag som hanterar mjuka råvaror

Mjuka råvaror avser sådana som odlas fram eller föds upp. Dessa råvaror tillhör jordbruks- och boskapsbranschen. Några av de vanligaste mjuka råvarorna på vår jord är vete, kakao, socker och majs. Deras priser är mycket känsliga för händelser som har med naturen att göra, såsom väder.

Exempel på aktier inom denna kategori:

Läs mer om aktier mot mjuka råvaror i kapitel 4.

3. Företag som hanterar energiråvaror

Energiråvaror syftar till sådana som används för att framkalla energi. Detta i form av el och värme. Energiråvaror används även inom transportindustrin som bränsle. Några av de mest typiska energiråvarorna är olja, kol, naturgas och uran.

Exempel på aktier inom denna kategori:

Läs mer om aktier mot energi råvaror i kapitel 5.

2.2

Varför investera i råvaruaktier?

Nedan presenteras tre argument som talar för att investera i råvaruaktier.

 • Genererar kassaflöde – Till skillnad från att investera direkt i råvaror så genererar råvaruaktier kassaflöden. Pengarna kan delas ut till aktieägarna genom utdelning eller aktieåterköp. Vidare kan kassaflödet återinvesteras till att få verksamheten att växa.
 • Investering i arbetsstyrkan – En investering i en råvaruaktie ger inte endast en indirekt exponering mot den underliggande råvaran. Det är huvudsakligen en investering i personalen och personerna som styr över bolaget. Dessa arbetar ständigt för att utveckla bolaget.
 • Inbyggd hävstång – Med inbyggd hävstång menas att skiftningar i det underliggande råvarupriset kan leda till att bolagens vinstmarginaler ökar kraftigt. Exempelvis kan en ökning i oljepriset, från 50 USD till 60 USD (en ökning med 20 %), leda till att oljebolagets vinstmarginal ökar med 40 %. Det vill säga med dubbelt så mycket som oljepriset. Detta utifrån att bolaget har samma kostnader men får högre intäkter tack vare högre råvarupris.

Läs om argumenten i detalj under kapitel 6.

KAPITEL 3

Råvaruaktier - Hårda råvaror


I följande kapitel kommer vi att kortfattat förklara begreppet hårda råvaror och bolag som arbetar med dessa. Totalt presenteras 3 bolag.

3.1

Vad är hårda råvaror?

Följande två kategorier utgör hårda råvaror:

 • Ädelmetaller – Ädelmetaller syftar till metaller som inte lätt reagerar med sin omgivning. Exempel på ädelmetaller är guld, silver, platina och palladium. Guld används främst inom smycken och som investeringsguld. Silver, platina och palladium används desto mer inom diverse industrier och områden.
 • Basmetaller – Syftar till metaller som har enklare att fysiskt reagera med sin omgivning. Exempel på vanliga basmetaller är bly, järn, zink och aluminium. Dessa metaller används inom olika tillverkningsområden. Aluminium används inom diverse tillverkningsområden, exempelvis fordon, förpackningar, elektronik och byggmaterial.

3.2

3 exempel på hårda råvaruaktier

Nedan kan du läsa om 3 populära råvarubolag som arbetar med någon, eller flera, av råvarorna nämnda ovan.


1. Lithium Americas

Lithium Americas är ett kanadensiskt gruvbolag som fokuserar på att främst utvinna litium. Man prospekterar efter litium främst i Argentina. Landet är nämligen det fjärde största i världen där prospektering av metallen sker. Vidare har man även gruvor i Nevada, USA.

Övrig information:

• VD: Jonathan Evans
• Grundades: 2007
• Huvudkontor: Vancouver, Kanada
Avkastning senaste 5 åren: – 57.80 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Lithium Americas? Deras aktie LAC finns tillgänglig att handla här.


2. Barrick Gold

Barrick Gold är ett av världens mest kända gruvbolag. Detta utifrån att de är en av de största aktörerna som prospekterar efter guld. Aktien är speciellt populär att äga i tider av oro för hög inflation. Detta då guld anses vara en god värdebevarare. Förutom guld prospekterar bolaget även efter silver och koppar.

Övrig information:

• VD: Mark Bristow
• Grundades: 1983
• Huvudkontor: Toronto, Kanada
Avkastning senaste 5 åren: + 13.13 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Barrick Gold? Deras aktie GOLD finns tillgänglig att handla här.


3. Southern Copper

Southern Copper är ett dotterbolag till Americas Mining Corporation. Man äger rättigheterna till ett flertal gruvor i framförallt Sydamerika. I dessa gruvor produceras främst molybden och zink. Vidare utvinner man även diverse ädelmetaller.

Övrig information:

• VD: Oscar Gonzalez Rocha
• Grundades: 1952
• Huvudkontor: Phoenix, USA
Avkastning senaste 5 åren: + 157.43 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Southern Copper? Deras aktie SCCO finns tillgänglig att handla här.


* Riskvarning: Ditt kapital är i fara. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner.

Obs! Siffror i detta kapitel är uppdaterade februari 2024.

KAPITEL 4

Råvaruaktier - Mjuka råvaror


Billionaire investor Mario Gabelli explains why he’s looking to buy agriculture stocks:

I följande kapitel kan du läsa om vad mjuka råvaror är och vilka bolag som arbetar med dem. Vi kommer börja med att prata kring olika råvaror som tillhör denna kategori, för att sedan gå över till att ge exempel på 3 bolag tillhörande denna sektor.

4.1

Vad är mjuka råvaror?

Mjuka råvaror utgörs av de som tillhör jordbruks- och boskapsbranschen. Istället för att brytas eller utvinnas så odlas eller föds de fram. Exempel på mjuka råvaror är vete, majs, kakao, socker, palmolja, saffran, kött, bomull och olika träslag.

Till skillnad från hårda råvaror är mjuka mycket känsliga för utomstående händelser. Sådana som människan inte kan påverka i form av väder och markförstöring. Dessa osäkerhetsfaktorer leder till att deras priser är volatila. Därmed blir även aktierna till de bolag med verksamhet mot denna sektor det.

4.2

3 exempel på mjuka råvaruaktier

Nedan kan du läsa om tre populära bolag tillhörande denna sektor.


1. Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland (ADM) är ett av världens största jordbruksföretag. Koncernen producerar bland annat mjöl, majs, matolja och diverse djurfoder. ADM tillverkar även biobränslen. Förutom sin egen kärnverksamhet tillhandahåller man även transporttjänster och jordbrukslagring via dotterbolag.

Övrig information:

• VD: Juan Luciano
• Grundades: 1902
• Huvudkontor: Chicago, USA
Avkastning senaste 5 åren: + 27.80 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Archer Daniels Midland? Deras aktie ADM finns tillgänglig att handla här.


2. SCA

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett svenskt bolag etablerat inom skogsbranschen. Bolaget är unikt på det sätt att man äger Europas största privata skogsinnehav. Från detta innehav har man byggt upp verksamhet kring hela värdekedjan. Från avverkning till produktion av exempelvis papper, förpackningar och övriga trävaror.

Övrig information:

• VD: Ulf Larsson
• Grundades: 1929
• Huvudkontor: Sundsvall, Sverige
Avkastning senaste 5 åren: + 74.20 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i SCA? Deras aktie SCA B finns tillgänglig att handla här.


3. Cresud

Cresud är ett argentinsk bolag som verkar inom jordbruksnäringen. Det är en av de största producenterna av diverse mjuka råvaror i landet. Man producerar bland annat sockerrör, mjölk, kött samt korn. Bolaget verkar främst i Argentina. Man har även jordbruksanläggningar i Bolivia och Brasilien.

Övrig information:

• VD: Alejandro G. Elsztain
• Grundades: 1936
• Huvudkontor: Buenos Aires, Argentina
Avkastning senaste 5 åren: + 35.41 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Cresud? Deras aktie CRESY finns tillgänglig att handla här.


* Riskvarning: Ditt kapital är i fara. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner.

Obs! Siffror i detta kapitel är uppdaterade februari 2024.

KAPITEL 5

Råvaruaktier - Energiråvaror


I följande kapitel kan du läsa om energiråvaror. Vi kommer bland annat att ge exempel på olika typer av energiråvaror samt bolag som arbetar inom denna sektor.

5.1

Vad är energiråvaror?

Energiråvaror syftar till sådana som främst används för att producera energi i form av el och värme. Dessutom kan de användas som bränsle inom transport- och fordonsindustrin. De vanligaste energiråvarorna presenteras nedan.

 • OljaOlja används framförallt till att producera bensin. Utöver att fungera som bränsle används olja även till att producera elektricitet och värme. Fördelen med olja är att det är en effektiv energikälla som är väl beprövad och som kräver lite underhållsarbete. Den främsta nackdelen med olja är den negativa växthuseffekten som den bidrar till.
 • Naturgas – Naturgas är även en mycket viktig energikälla. Det används främst till uppvärmning över stora delar av världen. Vidare är det en energikälla som används för att producera el och som fordonsbränsle. Naturgas anses vara klart mycket bättre än olja och kol vad gäller koldioxidutsläpp. Det släpper ut cirka 40 % och 25 % mindre koldioxid än kol, respektive olja.
 • UranUran kan även klassas som en hård råvara, men som främst används till att skapa energi i form av el och värme. Råvaran används inom kärnkraft, vilket utgör den största energikällan i Sverige. Användningen kommer enligt flera experter att användas allt mer. Nackdelen med uran är att det till viss mån är giftigt och radioaktivt.

5.2

3 exempel på energi råvaruaktier

Nedan presenteras 3 populära bolag vars verksamheter kretsar kring utvinning och bearbetning av diverse energiråvaror.


1. Denison Mines

Denison Mines är ett kanadensiskt bolag som prospekterar uran. Exempelvis äger man 95 % av ett uranprojekt i Saskatchewan, Kanada, vilket man kallar för Wheeler River. Förutom att medverka inom prospekteringsprojekt i Kanada är man även delaktig i utvecklingsprojekt i Mongoliet, Namibia och Zambia.

Övrig information:

• VD: David Cates
• Grundades: 1985
• Huvudkontor: Toronto, Kanada
Avkastning senaste 5 åren: + 257.41 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Denison Mines? Deras aktie DNN finns tillgänglig att handla här.


2. Ørsted

Ørsted är ett danskt energibolag som både fokuserar på att utvinna förnybar energi samt energi via bio- och naturgas. Störst marknad återfinns inom den norra delen av Europa. Till en början var bolaget uppdelat i flera olika danska energibolag. Efter en stor sammanslagning av samtliga verksamheter skapades Ørsted år 2006.

Övrig information:

• VD: Mads Nipper
• Grundades: 2006
• Huvudkontor: Fredericia, Danmark
Avkastning senaste 5 åren: – 16.82 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Ørsted? Deras aktie ORSTED finns tillgänglig att handla här.


3. Chevron

Chevron är ett av världens största energibolag. Bolaget har en lång historia och dess verksamhet sträcker sig så långt tillbaka som år 1879. Bolagets största fokus finns på prospektering och raffinering av råolja. Man är huvudsakligen inriktad mot Offshore samt Onshore-verksamhet.

Övrig information:

• VD: Michael Wirth
• Grundades: 1879
• Huvudkontor: San Ramon, USA
Avkastning senaste 5 åren: + 29.61 % (2019-2023)

Funderar du på att investera i Chevron? Deras aktie CVX finns tillgänglig att handla här.


* Riskvarning: Ditt kapital är i fara. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner.

Obs! Siffror i detta kapitel är uppdaterade februari 2024.

KAPITEL 6

Varför investera i råvaruaktier?


I följande kapitel kan du läsa om de främsta argumenten till att investera i råvaruaktier.

6.1

Kassaflöde

Den stora skillnaden mella att äga en råvara eller en råvaruaktie är att råvaruaktier genererar kassaflöde. Företagen strävar alltid efter att gå med vinst – oavsett priset på underliggande råvara. Det är stor skillnad mot att bara investera direkt i råvara som inte genererar något alls.

Ett gammalt argument mot guld och andra råvaror gavs av Warren Buffett i en intervju med CNBC år 2009. Detta är vad han hade att säga som argument till att inte investera i guld.

“I have no views as to where gold will be in the next five years, but the one thing I can tell you is it won’t do anything between now and then except look at you” – Buffett

6.2

Arbetsstyrkan

En investering i en råvaruaktie betyder en indirekt investering i bolagets arbetsstyrka. Inom arbetsstyrkan ingår anställda och management-team. Dessa arbetar hårt för att utveckla bolagets verksamhet till det bättre och för att öka framtida vinst.

Som nämnt ovan innebär en investering direkt i råvaran att din avkastning är beroende av att någon är villig att betala ett högre pris för den i framtiden. När du istället investerar i en råvaruaktie så kan dess pris stiga som en effekt av att människorna i bolaget skapar värde över tid.

6.3

Inbyggd hävstång

Eftersom råvarubolagens resultat påverkas i stor omfattning av hur priset på den underliggande råvaran förändras har de en så kallad inbyggd hävstång.

Med inbyggd hävstång menas att bolagets vinstmarginaler kan öka kraftigt i samband att råvarupriset stiger. Det kan också påverkas kraftigt negativt om råvarupriset skulle sjunka. För att visa hur vi menar ska vi gå igenom två exempel.

1. I tider av prisnedgång

Exxon Mobil är ett gas- och oljebolag. Olja utgör en stor del av deras omsättning och vinstresultat, varpå bolaget är beroende av det aktuella oljepriset.

År 2020, i samband med Covid-19, sjönk oljepriset till rekordlåga 20 USD per fat. Detta från att ha legat kring en prisnivå på 60 USD per fat. Det innebar således ett prisfall på cirka 67 %. Se bild nedan.

Crude oljepris, 2018 – 2023: 

(Bildkälla: tradingeconomics.com)

Prisfallet på olja ledde till att Exxon Mobils resultat försämrades kraftigt. Från att ha gått med vinst, när oljepriset pendlade kring 60 USD, till att visa en kraftig förlust under 2020. Förlusten uppgick till minus 22,44 miljarder USD. Se bild nedan.

Exxon Mobil omsättning och vinst, 2014 – 2020:

(Bildkälla: Börsdata)

Det kraftigt försämrade resultatet bidrog till att aktiekursen föll från cirka 70 USD per aktie till kring 30 USD. Det vill säga en kursnedgång på ungefär 57 %. Till denna kurs höll sig aktien under större delen av 2020. Se bild nedan.

Exxon Mobil aktiekurs, 2014 – 2020:

(Bildkälla: Nordnet)

2. I tider av kursuppgång

I takt med att samhällena började öppna upp igen återupptogs efterfrågan på olja. Den plötsliga efterfrågan, i kombination med att flera bolag hållit sina verksamheter på paus, ledde till en kraftig prisuppgång. Från cirka 20 USD till nästan 120 USD. En ökning med 500 %. Se bild nedan.

Crude oljepris, 2018 – 2023:

(Bildkälla: tradingeconomics.com)

Den plötsliga prisuppgången ledde till att Exxon Mobile marginaler ökade markant. I bilden nedan kan du bland annat se hur omsättningen ökade från 182 miljarder USD till 399 miljarder USD. En ökning med nästan 120 %.

Samtidigt ökade vinsten avsevärt. Från att ha gått en förlust på 22 miljarder USD år 2020, till att gå med 56 miljarder USD i vinst år 2022. Vinstmarginalerna ökade från – 12.40 % till + 14.00 %. Se bild nedan.

Exxon Mobil omsättning och vinst, 2014 – 2020:

(Bildkälla: Börsdata)

Denna enorma ökning i både omsättning och vinst resulterade i en kraftig ökning i Exxon Mobils aktiekurs. Från att ha legat kring rekordlåga 30 USD per aktie handlades aktiekursen upp till nästan 120 USD per aktie. Det är en ökning med 300 % på endast två år. Se bild nedan.

Exxon Mobil aktiekurs, 2014 – 2020:

(Bildkälla: Nordnet)

KAPITEL 7

Råvarufonder vs råvaruaktier


How to choose commodity funds:

Om man inte är säker på vilka råvaruaktier man bör handla kan en alternativ investering vara att köpa råvarufonder. På så sätt får man en bredare exponering mot råvarumarknaden och bolag etablerade inom branschen.

7.1

Varför investera i råvarufonder?

Fördelen med råvarufonder framför råvaruaktier är den breda riskspridningen man får. Det kan vara mycket svårt att veta vilken, eller vilka, som kommer att lyckas på sikt. Därför är det oftast smartare att köpa in sig i flera bolag inom sektorn.

Konsekvensen av en större riskspridning är att chansen till högre avkastning inte är lika stor. I en fond har varje bolagsandel inte lika stor betydelse som för när man handlar enskilda bolag. Därför sjunker den enskilda bolagsrisken och möjligheten till hög avkastning.

 • Fördelen med råvarufonder är alltså att du får en större riskspridning.
 • Nackdelen är att chansen till hög avkastning inte är lika stor.

7.2

3 råvarufonder

Nedan presenteras 3 råvarufonder med inriktning mot olika områden inom råvarumarknaden.


1.​​ BGF World Mining A2

​​Denna råvarufond investerar minst 70 % av investerarnas tillgångar i råvaruaktier med inriktning mot främst gruvsektorn. Bolagen utvinner både ädel- och basmetaller samt mineraler av olika slag.

Exponering:

(Bildkälla: Avanza)

Bilden ovan visar fondens exponering i början av 2024. Exempelvis går det att se att fonden hade störst inriktning mot råvaror, i form av metaller, följt av energi, och då exponering mot främst uranbolag.

Övrig information:

• Risknivå: 5 av 7
• Utgivare: Blackrock
• Förvaltningsavgift: 1.75 %

Funderar du på att investera i fonden? BGF World Mining A2 finns tillgänglig att handla hos Avanza.


2. Allianz Global Metals and Mining A EUR

Denna råvarufond investerar i bolag vars verksamhet kretsar kring brytning och utvinning av ädelmetaller och vanliga basmetaller. I slutet av år 2023 utgjorde råvarubolag ungefär 90 % av fondens totala portfölj. Geografisk inriktning sker främst mot Kanada, Australien, USA och Storbritannien.

Exponering:

(Bildkälla: Avanza)

I bilden ovan visar vilken exponering fonden hade i början av år 2024. Störst exponering skedde mot råvaror, följt av energi och industri. Rio Tinto var det bolag som utgjorde störst andel i fondportföljen.

Övrig information:

• Risknivå: 5 av 7
• Utgivare: Allianz
• Förvaltningsavgift: 1.80 %

Funderar du på att investera i fonden? Allianz Global Metals and Mining A EUR finns tillgänglig att handla hos Avanza.


3. Schroder ISF Global Energy A Acc USD

Denna fond investerar i bolag etablerade inom energisektorn. Minst två tredjedelar av fonden ska investeras i bolag vars verksamheter kretsar kring energiråvaror som olja, kol, uran och naturgas. Störst exponering sker mot traditionella olje- och gasbolag. Bolagen består av både små och medelstora företag.

Exponering:

(Bildkälla: Avanza)

Bilden ovan visar hur fonden exponering mot bolag, länder och branscher såg ut i början av år 2024. Det går exempelvis att se hur fonden hade störst exponering mot länderna USA, Storbritannien och Kanada.

Övrig information:

• Risknivå: 6 av 7
• Utgivare: Schroder
• Förvaltningsavgift: 0.00 %

Funderar du på att investera i fonden? Schroder ISF Global Energy A Acc USD finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Tips! Läs vår guide om bästa råvarufonder här.

KAPITEL 8

3 risker att känna till


Nedan kan du läsa om diverse risker som du utsätts för när du investerar i råvaruaktier. Totalt presenteras 3 stycken.

8.1

Bolagsrisk

Bolagsrisk syftar till risken att investera i enskilda bolag. Exempel på bolagsrisker är likviditetsproblem, sjunkande antal kunder och låga konkurrensfördelar. Det är helt enkelt händelser som påverkar det enskilda bolagets verksamhet negativt.

Denna risk är inte unik för råvaruaktier. Oavsett vilken sektor du exponerar dig mot kommer du alltid att utsättas för bolagsrisk. Ett sätt att sänka den bolagsspecifika risken är att investera i ett flertal råvaruaktier för att bredda din exponering mot branschen.

(Bildkälla: Avanza)

Bilden ovan visar hur den bolagsspecifika risken sjunker ju fler antal bolag du lägger till aktieportföljen. Med tillräckligt hög diversifiering kommer den nästan att försvinna. Då återstår endast marknadsrisken, vilket syftar till allmänna fluktueringar och händelser på börsen.

Råvarumarknaden i sig är riskfylld. Inte minst utifrån regleringar, politik, naturkatastrofer och krig. Dessa kan komma att påverka både utbud och den allmänna efterfrågan för en specifik råvara.

8.2

Konkurrens

Konkurrensen inom råvaruindustrin är känd för att vara hög. Bolagens affärsidéer särskiljer sig inte särskilt mycket från varandra. Därför är det svårt att skapa solida konkurrensfördelar.

En av de främsta konkurrensfördelarna i branschen är vem som kan utvinna, prospektera eller gödsla/föda upp till lägst kostnad. Med lägre kostnader kan man erbjuda samma vara, men till ett lägre pris.

Därför är det viktigt att som investerare jämföra brutto- och rörelsemarginaler för bolag etablerade inom samma sektor. Att ta hänsyn till brutto- och rörelsemarginal är ett enkelt sätt att se om ett bolag sticker ut från mängden vad gäller att producera samma vara till ett billigare pris.

Nedan kan du se hur brutto- och rörelsemarginal såg ut för 5 konkurrenter inom oljeprospektering år 2022.

Råvarubolag, brutto- och rörelsemarginaler 2022:

Råvarubolag Bruttomarginal Rörelsemarginal
Occidental Petroleum 48.20 % 37.30 %
Chevron 31.40 % 16.80 %
Exxon Mobil 25.90 % 15.90 %
Marathon Petroleum 12.70 % 10.70 %
Enterprise Products Partners 11.50 % 11.10 %

(Data hämtad från börsdata)

Vi kan tydligt se att Occidental Petroleum har högre brutto- och rörelsemarginal än sina konkurrenter. Samtidigt har bolaget under åren 2022 och 2023 handlats till ett av de lägsta värderingarna bland de 5 bolagen nämnda ovan (se bild nedan på bolagens respektive P/E-tal i slutet av år 2023).

P/E-tal i juli 2023:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Dessa är några av de bidragande faktorerna till varför världens bästa investerare, Warren Buffett, började köpa aktier i bolaget under 2022. Han har även fortsatt att göra det under 2023. Nedan kan du se historiken för när Warren Buffett köpt aktier i bolaget.

Warren Buffetts köphistorik, 2022 – 2023:

(Bildkälla: stockcircle.com)

Tips! Läs mer om hur du värderar och jämför bolag i vår guide om fundamental analys.

8.3

Råvarupriset

Att veta hur råvarupriserna kommer att utvecklas över tid är mycket svårt att avgöra. Råvarupriser är känsliga för flera olika världshändelser. Nedan ges exempel på några av dem:

 • Väder
 • Geopolitik
 • Pandemier
 • Antal fyndigheter
 • Teknisk utveckling
 • Hög- och lågkonjunkturer

Några faktorer, av de nämnda ovan, har större betydelse för vissa råvarupriser än andra. Exempelvis är silverpriset mycket priskänsligt för hög- och lågkonjunkturer. Detta eftersom metallen används brett inom tillverknings- och fordonsindustrin, vilka båda är cykliska branscher.

Tips! Läs mer om hur och vad som påverkar råvarupriser.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *