SILVERPRIS

Silverpris USD/UNS. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Silverpriset idag (USD/UNS)

Här ser du det aktuella silverpriset i USD per uns (once på engelska, 1 once = 28.3495 gram). Det finns även en silverpris graf som kontinuerligt uppdaterar priset i realtid.

Vad påverkar silverpris?

Silver används till alltmer produkter inom tillverkningsindustrin. Dock kan inte gruvbolag producera tillräckligt för att möta den stigande efterfrågan. Det kan leda till att priset ökar rejält under tidsperioder av ovanligt hög efterfrågan.

Silverpriset tenderar att vara mer volatilt än guld. Silverpriset fungerar lite som ett gummiband mot guldpriset. När guldpriset stiger tenderar silverpriset att stiga ännu mer. Tvärtom när guldpriset sjunker brukar silverpriset normalt sätt sjunka ännu djupare. Det medför att både risken och avkastningspotentialen är större hos silver.

Vad är silver?

Silver är en vit glimrande ädelmetall. Det prissätts antingen i gram eller uns. Dess kemiska beteckning är Ag och kemiskt nummer är 47. Silver har sedan vikingatiden använts som betalningsmedel och brukade användas som svenska mynt. Idag är silver inte längre lika använt som betalningsmedel.

Finns det olika silverpriser? Ja, om du handlar silvermynt eller silvertackor bör du ha kolla på silvervärdet eftersom det kan påverka priset. Silvervärde kan nämligen variera beroende på kvaliteten. Den finaste silver kvaliteten kallas för sterlingsilver. Då har silvret en stämpel med talet 925. Det betyder att smycket innehåller 92.50 % silver och 7.50 % andra typer av metaller. Enligt internationella normer kan man klassa det som silver ifall silverhalten ligger på minst 830, det vill säga minst 83.00 %.

Varför köpa silver?

Precis som guld ser många silver som en värdebevarare. På lång sikt har efterfrågan på silver ökat alltmer inom tillverkningsindustrin. Exempelvis används silver för solceller, solpaneler, batterier och elektroniska komponenter. En högre efterfrågan på silver påverka dess pris till att stiga, vilket gör det till en god investering på lång sikt.

Silver är dessutom en god hedge i oroliga tider då aktier och fonder sjunker. Att ha 5 % av din portfölj investerar i silver ger dig en mer riskjusterad avkastning och en god riskspridning. Silver är dessutom en relativt volatil tillgång på kort sikt varpå det finns möjligheter att tjäna pengar via daytrading.

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Silverpris historik


I följande kapitel visas silverpriset och dess utveckling över olika tidsperioder mätt i troy uns i dollar. Totalt visas 3 diagram. De första visar silverprisets utveckling sedan 1999. De andra två visar dess utveckling sedan 1975 och 1720.

1.1

Silverpriset historiska utveckling

Genom att titta på diagrammen kan du se att silverpriset tenderar att vara relativt volatil på kort sikt. Över ett längre tidspann kan man hur som helst se en sakta men säker stigande trend. Det kan förklaras av inflation då alla råvarupriset påverkas av den, men framförallt den ökade efterfrågan på silver i tillverknings- och investeringssyfte.

Utveckling av silverpriset 1999 – 2024:

Diagrammet visar silverpriset mätt i troy uns i dollar och dess utveckling mellan 1999 och 2024.

(Bildkälla: Trading Economics)

Trenden är tydligt uppåtgående efter det att Covid-19 pandemin slog till. I rädsla för inflation ha allt fler investerare sökt sig till silver som ett inflationsskydd.

Utveckling av silverpriset 1975 – 2024:

Diagrammet visar silverpriset mätt i troy uns i dollar och dess utveckling mellan 1975 och 2024.

(Bildkälla: Trading Economics)

Silverpriset har successivt visat på en uppåtgående trend. Under ett fåtal tidsperioder har silverpriset stigit kraftigt. Exempelvis kan 1979 som en konsekvens av oljekrisen som ledde till ett råvarupris-rally.

Utveckling av silverpriset 1720 – 2020:

Diagrammet visar silverpriset mätt i troy uns i dollar och dess utveckling mellan 1720 och 2020. Silverpriset var till en början stabilt mellan 1720 enda fram till mitten av 1800-talet då det amerikanska inbördeskriget började. Nedanför diagrammet kan du läsa om olika historiska händelser som påverkat silverpriset.

(Bildkälla: Value Walk)

1.2

Historiska händelser som påverkat priset

  • 1861 – Silverpriset var till en början stabilt ända fram tills det amerikanska inbördeskriget som pågick mellan 1861 och 1865. Silverpriset ökade som en konsekvens av en ökning i valutautbudet för att kunna finansiera kriget.
  • 1929 – År 1929 föll silverpriset till rekordlåga nivåer som en konsekvens av den stora kraschen som skedde 1929. Som lägst för silvret värt 0.25 USD per uns.
  • 1979 – Silverpriset steg som en konsekvens av oljekrisen som uppstod 1979. Det ledde till ett råvarupris-rally.
  • 2020 – Den senaste stora prisrörelserna i silver har vi fått skåda i samband med Covid-19 pandemin. Först sjönk priset när FED och andra centralbanker stimulerade ekonomin genom att trycka pengar, vilket fick investerare att dra sig till aktiemarknaden. Tillverkningsindustrin låg dessutom på lågvarv. Med tiden började tillverkning att återgå till det normala, varpå vi fått se silverpriset stiga.

KAPITEL 2

Vad påverkar silverpriset?


What sets the price of silver:

Silverpriset påverkas av utbud och efterfrågan. Efterfrågan på silver är relativt stabil då det används inom många olika branscher. Till skillnad från guld, där endast 11 % används i industri, har silver en användning på 65 %.

Många experter hävdar att silverpriset kan komma att bli högre i framtiden. Högre gruvkostnader och minskad produktion skulle leda till ett lägre utbud. För att ens kunna dra några kloka slutsatser kring silverpriset bör man dock känna till de viktigaste drivkrafterna bakom metallens prisrörelser.

  1. Fysisk silverförbrukning
  2. Produktion av silverbrytning
  3. Silver som investering

2.1

Fysisk silverförbrukning

Industriell efterfrågan har en betydande påverkan på silverpriset. Den står idag för ca 50 % av den totala efterfrågan vilket går att utläsa från diagrammet nedan. Silver har inom vissa områden blivit ersatt av andra typer av metaller, såsom rostfritt stål i bestick och mynt. Silver har samtidigt fått en allt viktigare roll inom andra områden, såsom exempelvis i tillverkningen av smartphones, 5G-telekomnät och elfordon.

En annan produkt där silver är en viktig komponent, och där vi troligtvis kommer att få se en ökad efterfrågan, är solpaneler. Solpaneler står redan idag för en stor del av den totala förbrukningen. Efterfrågan på silver för solpaneler väntas öka som en satsning av att vilja minska koldioxidutsläppen. Enligt Metals Focus stod solpaneler för cirka 20 % av industriområdets efterfrågan för 2021.

Silver efterfrågan i miljoner uns:

(Bildkälla: Silver Institute)

2.2

Produktion av silverbrytning

Silver bryts oftast som en biprodukt av guld, koppar, bly och zink. Produktionen av silver som en biprodukt står idag för ca 80 % av den totala silverproduktionen. Primär silverproduktion står endast för ca 20 %. I och med att majoriteten silver bryts som en biprodukt kan produktionen under vissa perioder gå på sparlåga. Det betyder att utbudet inte alltid kan svara på marknadens totala efterfrågan, varpå priset stiger.

Exempelvis ökade silverpriset under 2020 som en konsekvens av att många gruvanläggningar var stängda på grund av covid-19 pandemin. Nedan kan du se de ledande länderna inom utbrytning av silver mätt i ton. Mexico är världens största silverproducent och stod för nästan 23 % av det totala utbudet 2022.

Topp 10 länder silverproduktion:

Ranking Land Silverproduktion i ton
1 Mexiko 6 300
2 Kina  3 600
3 Peru 3 100
4 Chile 1 600
5 Australien 1 400
6 Bolivia 1 300
7 Polen 1 300
8 Ryssland 1 200
9 USA 1 100
10 Argentina 840

2.3

Silver som investering

Precis som guld ser många silver som en värdebevarare. Sedan långt tillbaka har länders centralbanker tryckt alltmer pengar och på så sätt spätt ut sina egna valutor. Nedan kan du se hur antalet amerikanska dollar i omlopp stigit med tiden.

Amerikanska dollar i omlopp:

(Bildkälla: Fred)

I början av 2024 fanns det exempelvis 2 337 miljarder amerikanska sedlar i omlopp. För att undkomma inflationen har allt fler sett silver som en god investering, varpå silverpriset stigit under de senaste åren.

Silver fungerar dessutom som en hedge mot nedgångar av aktier och fonder. Nedgångar på börsen är speciellt vanligt under oroliga ekonomiska tider. Att inkludera silver i din portfölj kan ge dig en mer riskjusterad avkastning. Under 2020 låg tillväxttakten för silver som investering på 8 %. Under 2021 steg denna siffra till 26 %.

KAPITEL 3

Vart handlar jag silver?


Tack vare internet är det idag enklare än någonsin att investera i silver. Du kan göra det på flera olika sätt hos olika typer av mäklare. Nedan presenterar vi 3 mäklare hos vilka du kan investera i silver.

3.1

eToro

Hos eToro kan du handla silver via CFD-kontrakt (contract for difference). CFD-kontrakt är derivatinstrument som låter dig handla på silverprisets rörelse, utan att behöva äga silvret fysiskt. Genom handel med CFD-kontrakt kan du tjäna pengar både på silverprisets uppgång och nedgång.

Om du tror att silverpriset kommer att öka kan du välja att köpa ett CFD-kontrakt. Tror du att priset kommer att sjunka kan du ta en säljposition. eToro erbjuder dig att kunna köpa och sälja silver med CFD-kontrakt för 0 kr. Du kan dessutom handla med hävstång på upp till x5 vid CFD-handel.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

3.2

Liberty Silver

Liberty Silver är en svensk aktör och en av många specialmäklare som erbjuder dig att handla fysiskt silver. Du kan handla antingen silvermynt eller silvertacka. Till skillnad från guld måste du betala moms på 25 % när du handlar investeringssilver. Det är redan inbakat i priset.

Du kan också sälja silvermynt eller silvertacka till Liberty Silver. Liberty Silver erbjuder förutom handel med silver, följande 3 serviceerbjudanden mot en mindre avgift.

  • Lagring
  • Försäkring
  • Hemleverans

Avgifterna varierar beroende på hur mycket silver du köper. Det tillkommer en mindre avgift för dessa serviceerbjudanden. Den enda nackdelen med att handla fysiskt silver via specialmäklare är att det relativt dyrt vid mindre belopp.

Specialmäklare tar nämligen en procentuell kostnad, men med ett fast golv. Om du köper för en mindre summa kan du riskera att avgiften äter upp en stor del av det totala värdet.

3.3

Avanza

Avanza erbjuder dig att handla i silver via en så kallad “tracker”. Det är ett typ av certifikat. En tracker följer precis som en ETF en tillgångs prisutveckling. Trackern för silver heter “Silver AVA”. När du handlar Silver AVA tillkommer inga courtageavgifter för handel med minst 1 000 kr. Det tillkommer endast en spreadavgift på 0.09 % och en förvaltningsavgift på 0.39 % per år.

Det är inte möjligt att handla trackers med hävstång. Det betyder att om silverpriset går upp med 2 % kommer din tracker också att stiga med 2 %. Tvärtom ifall priset sjunker med 2 % kommer din tracker att sjunka med 2 %.

Att handla i en tracker kan alltså närmast jämföras med att investera direkt i den underliggande tillgången. För att kunna handla silver med hävstång kan du handla antingen bull- eller bearcertifikat hos Avanza inom ISK.

Tips! Läs vår kompletta guide om att investera i silver.

KAPITEL 4

Investera i silver på 5 minuter


För att kunna investera i silver kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj silver

När du har pengar på ditt konto kan du välja silver som investering. Sök efter silver och klicka på köpknappen

 

6. Köp silver

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

 

Bra jobbat, du har nu investerat i silver!

KAPITEL 5

När ska jag köpa och sälja?


Så ska du investera om du tror på silverpriset:

Faktum är att det är svårt att säga exakt när du bör köpa och sälja silver. Silverpriset är utsatt för många olika faktorer som plötsligt kan påverka utbud och efterfrågan.

5.1

Bästa månaden att investera i silver

LBMA (London bullion market) genomförde en undersökning där de tittade på silverprisets rörelser mellan tidsperioden 1975 – 2021.

De fick fram statistik på att silverpriset tenderar att sjunka som mest i juni. Därmed kan juni månad ses den bästa månaden att investera i silver, eftersom dess pris tenderar att stiga igen i juli.

(Bildkälla: LBMA)

OBS: Att handla på kortsiktiga rörelser är förknippat med hög risk. Även om det finns möjlighet till att kunna tjäna pengar på kortsiktiga prisrörelser i silver är det få som lyckas. För att kunna handla med silver på kort sikt bör du ha god koll på teknisk analys och andra kortsiktiga strategier.

Även om undersökningen bygger på lång historik av data bör man inte helt förhålla sig till den. Nedan har vi listat två av de mest väsentliga orsakerna till större prisrörelser i silver.

5.2

Lågkonjunktur

Silver är en cyklisk tillgång och är utsatt för lågkonjunkturer. Lågkonjunkturer leder till en nedgång i aktivitet inom tillverkningsindustrin och en lägre efterfrågan på silver. Det kan göra att priset tillfälligt sjunker. Det skapar en eventuell investeringsmöjlighet eftersom priset tenderar att leta sig tillbaka till tidigare nivåer när lågkonjunkturen är över.

En indikation på industriell aktivitet är att titta på PMI (The Purchasing Managers’ Index). Det är den månatliga inköpschefsindex för tillverkningsindustrin från hela världen. Det fungerar som ett viktigt index för att kunna mäta efterfrågan på silver.

The Purchasing Managers’ Index:

(Bildkälla: B2B Central)

5.3

Guldpriset

Ett annat sätt att avgöra när du bör investera i silver kan vara att titta på guldpriset. Historiska prisrörelser har nämligen visat att guldpriset har en stark inverkan på silverpriset.

Silver sägs nämligen fungera lite som ett gummiband mot guld. Det är inte ovanligt att investerare använder guldpriset för att avgöra framtida svängningar i silverpriset. Det använder helt enkelt guldpriset som signal för att antingen sälja eller köpa silver.

Ett sätt att mäta sambandet mellan två variabler är genom korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan 1 och -1. En koefficient på 0 visar att det inte finns ett samband. Siffran 1 anger maximalt positivt samband och -1 maximal negativt samband.

Historiska guld- och silverpriser:

(Bildkälla: LBMA)

Grafen ovan visar på utvecklingen för både guld- och silverpriset sedan 1968. De går att se ett tydligt mönster på att silver tenderar att följa guldprisets utveckling. Faktum är att de visar en korrelation på hela 0.90.

Tips! Se guldpriset live här.

KAPITEL 6

10 ledande silverbolag


Ett annat sätt att få exponering mot silver är att investera direkt i gruvbolag. I följande kapitel kan de vilka som är de största silverproducenterna och varför det kan vara en god idé att investera i silverbolag.

6.1

Världens största silverproducenter

I tabellen nedan visas de 10 mest värderade silvergruvbolagen i världen. Viktigt att känna till är dessa bolag inte endast fokuserar på produktion av silver. De producerar även andra metaller, som exempelvis guld, koppar, zink, platina och palladium.

Topp 10 producerande silverbolag:

Ranking Företag Marknadsvärdering i miljarder USD
1 Wheaton Precious Metals 18,62
2 Royal Gold 6,96
3 Pan American Silver 4,69
4 Fresnillo 4,45
5 Bonaventura Mining Company 3,84
6 Merdeka Copper Gold 3,63
7 Osisko Gold Royalties 2,56
8 Hecla Mining 2,21
9 Filo Mining 2,05
10 Polymetal 1,30

(Tabell uppdaterad februari 2024)

Även om Wheaton Precious Metals är det mest värderade bolaget är Fresnillo det silverbolag som producerar mest silver i världen. Det är ett mexikanskt bolag vars huvudkontor ligger i Mexiko City. Dess aktie finns noterad på Londonbörsen.

6.2

Varför investera i silverbolag?

Fördelen med att köpa in sig i gruvbolag är att när priset på silver stiger, tenderar deras vinstmarginaler att stiga mer än silverpriset själv. Tvärtom kan deras vinster sjunka ännu mer när priset på silver sjunker.

Exempel: Silvergruvbolag AB producerar 10 000 000 uns silver per år och har en total produktionskostnad på 50 000 000 USD. Silverpriset per uns ligger på 10 USD. Bolaget gör med andra ord en vinstresultat på 50 000 000 USD per år (10 000 000 x 10 – 50 000 000).

Tillverkningsindustrin går på högvarv vilket lett till att efterfrågan på silver har ökat. Det har lett till att silverpriset stigit med 50 % till att bli värt 15 USD per uns. Det betyder att Silvergruvbolag AB:s nya vinst är 100 000 000 USD (10 000 000 x 15 – 50 000 000). Det är en ökning med 100 % jämfört med silverpriset som endast stigit med 50 %.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *