BITCOIN KURS

Bitcoin kurs diagram i dollar. Prisinformation från TradingView.

Bitcoin kursen (1 BTC to USD)

Här ser du det aktuella priset för 1 bitcoin till dollar (BTC till USD). Det finns även en bitcoin kurs graf som kontinuerligt uppdaterar priset i realtid.

Vad påverkar bitcoin kurs?

Bitcoin priset påverkas av utbud och efterfrågan. Det vill säga antalet bitcoin till salu (utbud) och antalet bitcoin som människor vill köpa. Till skillnad från exempelvis vete, olja och silver, är utbudet på bitcoin redan förutbestämt. Det kommer som högst att finnas totalt 21 miljoner bitcoin.

En kombination av ett lågt utbud och en ökad efterfrågan är vad som lett till att bitcoin kursen ökat kraftigt. Ju fler personer som vill köpa, desto högre kommer bitcoin kursen att gå. Skulle istället färre personer vilja köpa bitcoin samtidigt som fler vill sälja kommer bitcoin kursen att pressas nedåt.

Vad är bitcoin?

Bitcoin (BTC) är världens första decentraliserade digitala valuta. Valutan skapades av en okänd person, eller en grupp personer, som går under pseudonym “Satoshi Nakamoto”. Bitcoin bygger på blockchain-teknologi, vilket i sin tur är uppbyggt av kryptografi och ett nätverk utan central part. Det betyder att det inte finns en enskildhet enhet som har kontroll över valutan, såsom en regering eller centralbank. Kryptovalutan bitcoin används på världens första blockkedja, Bitcoin. Ofta nämns valutan med litet b och blockkedjan med stort B.

Vanligtvis när man pratar om bitcoin kursen sätts den i relation till USD (amerikansk dollar). Den prissätts även i andra valutor såsom EUR (Euro), SEK (svenska kronor) och CHF (Schweizisk franc).

Varför köpa bitcoin?

En del ser det som digitalt guld. Andra ser det som ren spekulation. Många anser det vara framtidens globala finansiella system. Faktum är att ingen vet idag vad exakt BTC kommer användas till. Historiskt har det visat sig att bitcoin är en god värdebevarare. Som ett bevis var bitcoin i början av 2017 värt 1 000 USD. År 2021 nådde bitcoin ett nytt rekord på över 60 000 USD.

Många anser att bitcoin kan komma att bli en ersättning mot guld. Förutom att det är enklare att handla bitcoin än guld, slipper du dessutom inblandning från mellanhänder (banker, kreditbolag och kortföretag).

Topp 5 Bitcoin Handelsplatser - April 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Bitcoin kurs historik


Sedan start har bitcoin kursen gått upp kraftigt. När en bitcoin handlades för första gången 2010 kostade 0.0008 USD. I november 2021 nådde bitcoin ett prisrekord på över 68 000 USD. En tillväxt på över 8 miljarder procent.

1.1

Bitcoin kurs historisk utveckling

Grafen nedan visar bitcoins historiska kursutveckling. Perioden sträcker sig från år 2011 fram till 2024. Det går tydligt att hur trenden pekar uppåt.

Bitcoin kursutveckling 2011 – 2024:

(Bildkälla: TradingView)

I början av år 2011 var en bitcoin värd 0.30 USD. I början av år 2024 var en bitcoin istället värd 45 000 USD. Det motsvarar en värdeutveckling på 149 900 %, eller en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 250 % per år.

1.2

Faktorer som tenderar att påverka kursen

Vad man kan se historiskt är att bitcoin är extrem volatil och det är inte ovanligt med krascher på 70-80 %. Kursen tenderat att gå upp när något stort och dramatiskt hänt i världen. Oftast stora händelser inom världspolitiken eller affärsvärlden.

Nedan kan du läsa om några typiska faktorer som tendrar att påverka bitcoinkursen.

 • Regleringar och statliga beslut – Bitcoin och andra kryptovalutor befinner sig fortfarande i en relativt tidig fas vad gäller politiska regleringar. Nya lagar som införs av regeringar och finansiella tillsynsmyndigheter kan ha en direkt inverkan på tillgängligheten och användbarheten av Bitcoin, vilket i sin tur påverkar dess värde.
 • Tekniska faktorer och totalt utbud – Bitcoinpriset påverkas också av tekniska faktorer som tillgång och efterfrågan, samt det totala antalet bitcoins som någonsin kommer att skapas. Till exempel är Bitcoin utformat för att endast ha 21 miljoner bitcoins i omlopp, en begränsning som kan leda till ökad efterfrågan på grund av dess knapphet.
 • Marknadssentiment och mediaexponering – Det allmänna sentimentet på marknaden spelar en stor roll i prissättningen av Bitcoin. Positiva nyheter, som godkännande av Bitcoin som betalningsmedel av stora företag eller lanseringen av nya finansiella produkter kopplade till Bitcoin, kan leda till en ökad efterfrågan och därmed högre priser.

Mer om faktorer som påverkar bitcoinkursen går att läsa om i kapitel 2.

KAPITEL 2

Vad påverkar bitcoin kursen?


How cryptocurrencies work and gain value:

Bitcoin kursen påverkas av utbud och efterfrågan från köpare och säljare. Vad som påverkar människor till att antingen vilja köpa eller sälja bitcoin, och vilken påverkan det har på bitcoin kursen, kan du läsa om nedan.

2.1

Utbud

Utbudet på bitcoin är begränsat och skyddat i form av ett “tak”. I början av 2024 fanns det lite över 19 500 000 st bitcoins i omlopp. Enligt bitcoin-protokollet, vilket beskriver filosofin, teknologin, matematiken och kodningen bakom bitcoin, kommer det aldrig att finnas mer än 21 miljoner bitcoins.

Det betyder att om du idag köper en bitcoin kommer du som lägst att äga ca 0.00000476 % (1 / 21 000 000) av alla bitcoins tillgängliga i världen. Du riskerar med andra ord inte en hög utspädningseffekt.

Fiat valutor (traditionella valutor) har inget “tak” och är därför inte skyddade. Det finns ingen begränsning för hur många nya sedlar som kan tryckas. Det betyder att risken för utspädning (inflation) är högre.

Utspädningseffekten har uppträtt med hemska konsekvenser ett flertal gånger under 1900- och 2000-talet. Ett exempel är Venezuela. Som högst nådde landet en inflationstakt på 65 374 % under 2018. Det har idag lett till att en venezuelansk bolivar är i stort sett värdelös. Titta bara på hur många sedlar som behövs för att köpa en ost.

(Bildkälla: BBC)

Tips! Se valutakurser i realtid här.

2.2

Efterfrågan

En kombination av lågt utbud och ökad efterfrågan är vad som lett till att bitcoin kursen ökat kraftigt. Bitcoin och kryptomarknaden påminner om en auktionsmarknad. Den som bjuder högst pris får köpa.

Bitcoin ses av många som en “onrisk asset”. Om riskaptiten ökar kommer även fler vilja köpa bitcoin. Det förklarar exempelvis varför värdet gick upp så mycket under perioden 2020 – 2021. Som ett resultat av en pågående inflation runt om i världen har allt fler investerare börjat investera i bitcoin. Man ser det som en värdebevarare och ett sätt att undkomma inflation. Det har lett till att efterfrågan på bitcoin ökat.

Samtidigt är det allt fler företag som börjar acceptera betalningar i bitcoin och som dessutom själva investerat i det. Efterfrågan blir även större ju mer bitcoin blir allmänt accepterat, eftersom flera pensionsfonder börjat investera. Ju större efterfrågan, desto mer stiger priset som bilden nedan visar.

(Bildkälla: InvestoRunner)

KAPITEL 3

Vart handlar jag bitcoin?


Du kan förutom att köpa själva kryptovalutan även handla bitcoin via certifikat eller terminer. Om du vill handla bitcoin finns det kryptomäklare, om du vill investera via certifikat eller terminer finns vanliga nätmäklare.

3.1

Coinbase

Hos Coinbase kan du handla bitcoin som kryptovaluta. Om du direkt vill handla kryptovalutan bitcoin är det du som registreras som ägare.

Fördelen med riktiga kryptovalutor är många. Du bestämmer själv över dina egna pengar, det finns ingen nätmäklare eller bank som kan neka dina överföringar. Du betalar ingen årlig avgift som du gör med certifikat och andra produkter.

3.2

Avanza

Avanza erbjuder dig att handla i bitcoin genom certifikat. Precis som ett CFD-kontrakt äger du inte den underliggande tillgången när du handlar med certifikat. Du handlar enbart på bitcoin kursens rörelser. Det finns flera olika sorters kryptocertifikat. Det mest populära är Bitcoin XBT.

Bitcoin XBT är världens första certifikat vilket följer bitcoin kursen och dess rörelser. Bitcoin XBT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas på samma sätt som en helt vanlig aktie. Nackdelen är att avgiften som tillkommer är relativt dyr. Att äga Bitcoin XBT kostar 2.50 % i förvaltningsavgift per år. Det finns även certifikat utan förvaltningsavgift.

3.3

CME Group

Ett annat sätt att handla på prisrörelser i bitcoin kursen är via terminer (eller terminskontrakt). Hos CME Group kan du handla bitcoin-terminskontrakt (på engelska “bitcoin futures”). Terminer är kort förklarat en överenskommelse mellan två parter. Ett terminskontrakt säger att en av parterna har rätt att få köpa en tillgång vid en specifik tidpunkt i framtiden till ett förutbestämt pris. På sätt kan man skydda sig mot framtida prisrörelser.

Säljare och köpare av terminskontrakt är eventuellt inte intresserade av den underliggande tillgången. Istället kan de betala varandra mellanskillnaden, istället för att köpa tillgången. Bitcoin-terminskontrakt fungerar på precis samma sätt. Handeln med bitcoin-terminskontrakt hanterar inte kryptovalutan bitcoin.

KAPITEL 4

När ska jag köpa och sälja?


Det är svårt att rak arm säga exakt när du bör köpa eller sälja bitcoin. Bitcoin är som känt en volatil tillgång. Det är inte ovanligt att se dess pris skifta 10 % eller till och med 20 % på endast ett par dagar. Det finns exempel på personer som lyckas tjäna pengar genom daytrada bitcoin. Andra fokuserar istället på att investera i bitcoin och hålla det på lång sikt.

4.1

Handla bitcoin på kort sikt

Professionella daytraders använder sig av många olika typer av verktyg och instrument för att lista ut bitcoins prisrörelser. Exempelvis är det inte ovanligt att en daytrader använder sig av momentum eller teknisk analys.

 • Momentum – En handelsstrategi där investerare köper värdepapper som stiger och säljer dem när de ser ut att ha nått en topp. Målet är att arbeta med volatilitet genom att hitta köpmöjligheter i kortsiktiga uppåtgående trender och sedan sälja när värdepapperen börjar tappa fart. Ett känt momentum-instrument att använda sig av är MACD (Moving Average Convergence Divergence) vilket visar förhållandet mellan två glidande medelvärden av ett värdepappers pris.
 • Teknisk Analys – Syftar till att man försöker, med hjälp av linjer och diagram, förutse bitcoins rörelser. Bitcoin kursen tenderar att röra sig enligt repetitiva mönster. Det uppstår som en effekt av att människor agerar i flock. Flockbeteende leder till att beteendemönster återkommer gång på gång. Daytraders hoppas på att dessa beteendemönster ska upprepa sig och därmed utnyttja dem för att tjäna pengar.

(Bildkälla: SpeedTrader.com)

4.2

Investera i bitcoin på lång sikt

Bitcoins egenskaper gör det till en tillgång som kan vara värd att hålla på lång sikt. Med tiden har allt fler förstått fördelarna med att hålla i en tillgång som inte riskerar en hög utspädningseffekt. Detta till skillnad från fiatpengar som trycks allt mer av, vilket ger en högre inflationstakt.

Som en konsekvens söker sig människor till stabila tillgångar som kan behålla värde. Bitcoin har hittills visat sig värdebevarare likt guld. Dess kurs har till och med utvecklat sig bättre än guld. Grafen nedan visar hur bitcoin ökat i värde sett till gram guld.

Bitcoin prissat i guld (gram), 2011 – 2024:

(Bildkälla: Priced in Gold)

Se guldpriset live här.

KAPITEL 5

5 risker med bitcoin


Nedan presentas totalt 5 risker med att handla bitcoin. Dessa bör man som investerare, eller daytrader, ha i beaktning för att minska riskerna med sin handel.

 • Volatilitet – Bitcoin är en tillgång vars volatilitet är hög, Det betyder att dess kurs skiftar snabbt i pris. Det är inte ovanligt att bitcoin kan skifta 30 – 40 % på endast en eller några dagar.
 • Scam – I och med att kryptovalutor och bitcoin är relativt nytt för de flesta finns det många personer som utnyttjar människors okunskap till sin egen fördel. Se upp för scams och bedrägerier. Använd endast kända plattformar.
 • Lagar och regleringar – Bitcoin och andra kryptovalutor omfattas idag inte av några särskilda lagar och regleringar. Vanligtvis innebär oreglerad handel större risk.
 • Marknadsmanipulation – Bitcoin har vid ett flertal tillfällen utsatts för marknadsmanipulation i form av exempelvis “pump and dump. Det skedde framförallt till en början när bitcoin precis hade lanserats.
 • Allt ansvar ligger hos dig – Att tappa bort ditt lösenord till din personliga plånbok eller råka skicka din valuta till fel plånboksadress är något man helst vill undvika. Ifall någon av företeelserna skulle inträffa kan du inte få någon hjälp. Du har allt ansvar vad gäller förvaring och hantering av dina bitcoins. Denna risk undviks genom att exempelvis köpa certifikat.

Köp kryptovalutor här

 • Bäst i Sverige på kryptovalutor
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter
 • 90 miljoner kunder globalt
 • Öppna konto på 3 minuter

Annonspolicy

Köp kryptovalutor här

 • Enkel handelsplats i Sverige
 • Logga in med Mobilt BankID
 • Kom igång snabbt

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Bitcoin går att handla hos många olika mäklare på flera olika sätt. De tre följande mäklarna erbjuder dig att handla bitcoin snabbt och enkelt.

 1. Coinbase – En av världens största börser för bitcoin och kryptovalutor.
 2. Avanza – Erbjuder dig att handla bitcoin genom världens första bitcoincertifikat “Bitcoin XBT”. Det finns även fler certifikat.
 3. CME – Ger dig möjligheten att handla bitcoin med hjälp av bitcoin-terminskontrakt (bitcoin futures).

Bitcoin priset påverkas ständigt av köpare och säljare. Det vill säga antalet bitcoin till salu (utbud) och antalet bitcoin som människor vill köpa. Ju fler personer som vill köpa, desto högre kommer bitcoin kursen att gå. Skulle istället färre personer vilja köpa bitcoin samtidigt som fler vill sälja kommer bitcoin kursen attr pressas nedåt.

När bitcoin lanserades kostade en BTC endast 0.0008 USD. Redan efter en månad ökade priset till 0.08 USD. Som högst har bitcoin kostat över 60 000 USD.

Den person som äger flest bitcoin i världen är ingen mindre en kryptovalutans egen skapare och som går under pseudonymen “Satoshi Nakamoto”. Enligt beräkningar ska Satoshi Nakamoto vara god för 1 miljon bitcoins, vilket motsvarar ca 5 % av det totala utbudet.

Genom att titta tillbaka 10 år kan man se att bitcoin överträffat guld vad gäller avkastning. Mellan 2012 och 2022 har guldpriset stigit lite över ca 40 %. Bitcoin har under samma tidsperiod stigit med cirka 167 200 %.

Bitcoin är världens första digitala valuta. Det är en så kallad kryptovaluta eftersom dess nätverk säkerställs av kryptografi. Kryptovalutan hanteras på blockkedjan Bitcoin som är ett decentraliserat nätverk. Det betyder att det är oberoende av mellanhänder för att fungera, såsom en bank. Istället överförs bitcoin direkt mellan köpare och säljare.

Ja, det är lagligt med bitcoin i Sverige och i de flesta länder i världen. Det finns endast ett fåtal länder vars stater helt förbjudit eller delvis handel med bitcoin. Exempelvis Kina och Egypten helt förbjudit bitcoin som en konsekvens av att staten ser bitcoin som ett hot mot dagens finansiella system.

I Sverige ses bitcoin inte som en vanlig valuta. Det är istället klassat som en investeringstillgång. Det betyder att du måste betala kapitalvinst på 30 % ifall du säljer bitcoin med vinst.

Läs mer här hos CryptoRunner

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *