DEN ULTIMATA GUIDEN

TEKNISK ANALYS

Vad är teknisk analys? TA används inom aktiehandel för att förutspå priser. Analysmetoden försöker att analysera människors flockbeteenden genom att studera historiska kursrörelser och mönster. Denna ultimata guide består av 3,000+ ord, 6 st videos. Vi besvarar alla dina frågor kring teknisk analys och hur det kan användas för investeringar på både kort och lång sikt.

 • Allt om teknisk analys, glidande medelvärde, bollingerband, candestickdiagram, och mycket mer
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och börja daytrada på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - May 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är teknisk analys?


What is technical analysis? – FXTM technical analysis basics:

Teknisk analys är en analysmetod som bygger på att förutspå en tillgångs framtida kursutveckling, baserat på tidigare kursrörelser och mönster. Man kan också uttrycka det som att teknisk analys är ett försök att matematiskt, eller visuellt, förklara människors flockbeteende.

Flockbeteende – Syftar till när människor i grupp följer andras handlingar. När exempelvis börsen kraschar väljer fler att sälja som en effekt av att flera tidigare investerare sålt.

1.1

Hur fungerar teknisk analys?

Inom teknisk analys använder man historiska data och sannolikhetslära. Det tas ingen hänsyn till fundamentala data, såsom omsättning, vinst eller till vilken bransch ett bolag tillhör. Det är istället förutsägbarheten i det mänskliga beteendet som är kärnan i teknisk analys.

Teknisk analys menar på att människor har en tendens av att repetera samma sak om och om igen. Därför är man hela tiden intresserad av att veta vart “flocken” är på väg. Det är där som stora prisrörelser skapas och mönster skapas.

(Bildkälla: InvestoRunner)

1.2

Varför göra teknisk analys?

Det finns två anledningar till att göra en teknisk analys. Förutom att använda det för kortsiktiga investeringar kan det även vara användbart för långsiktiga positioner.

1. Teknisk analys för kortsiktiga investeringar

Teknisk analys kan hjälpa dig att identifiera snabba vinstmöjligheter. Timing är A och O för kortsiktig trading. Genom att använda teknisk analys ökar du möjligheterna för att handla vid rätt tillfälle.

Därmed kan du maximera vinster och minimera dina förluster. Är du tillräckligt skicklig kan din totala avkastning bli högre än att bara ta en långsiktigt position.

 

(Bildkälla: InvestoRunner)

2. Teknisk analys för långsiktiga investeringar

Teknisk analys kan också användas tillsammans med fundamental analys för långsiktiga investeringar. Tekniska indikatorer kan användas för att avgöra när du bör köpa aktier samt sälja dem.

Exempelvis kan indikatorn “glidande medelvärde” indikera en positiv eller negativ marknadstrend. Innebörden är att det är enklare att handla i medvind. Så om den övergripande marknaden verkar positiv har du större chans att lyckas med sin investering.

OBS: Tänk på att om marknaden är dyr kan en “positiv marknadstrend” leva på lånad tid och vara på väg att rulla över till en “negativ” marknadstrend och vända nedåt.

KAPITEL 2

Mönster och diagram


Lär dig handla aktier med teknisk analys:

Att förstå vad teknisk analys är i teorin är en sak. Att veta hur man faktiskt gör en lyckad teknisk analys är något helt annat. A och O för att lyckas är att känna till olika mönsterdiagram för att visuellt förklara flockbeteende. Nedan kan du läsa om de två mest använda typerna.

2.1

Stapeldiagram

Till skillnad från traditionella linjediagram är stapeldiagram mer avancerade. De visar betydligt mer information som exempelvis öppningskurs och stängningskurs. Vidare visar de även högsta och lägsta kurs per period.

 • Toppen – Uppvisar högsta kurs för en enskild period.
 • Botten –  Uppvisar lägsta kurs för en enskild period.
 • Öppning – Visar öppningskursen.
 • Stängning – Visar stängningskursen.

(Bildkälla: InvestoRunner)

Linjediagram visar viktiga kursrörelser som sker mellan öppnings- och stängningstiden för varje punkt. Det hjälper traders att kunna utnyttja kortsiktiga kursrörelser effektivare än om de bara hade använt sig av ett linjediagram.

Stapeldiagram visas oftast i färgerna svart och vitt. De förekommer även i färgerna rött och grönt. Nedan ser du ett stapeldiagram över FTSE 100 (de 100 brittiska bolag med högst bolagsvärde). Det är ett femminutersdiagram.

 • Gröna staplar – Visar hur kursen stiger under en 5-minuters tidsperiod.
 • Röda staplar – Visar istället hur kursen fallit under en 5-minuters tidsperiod.

(Bildkälla: ig.com)

2.2

Candlestickdiagram

Det mest kända och använda mönsterdiagrammet inom teknisk analys är candelstickdiagram. Mönstret tros ha utvecklats på 1700-talet av en japansk rishandlare, Munehisa Homma.

Candlesticks visar i stort sett samma sak som ett stapeldiagram. Informationen illustreras dock annorlunda. Själva candlestick-kroppen visar på två saker – skillnaden mellan öppningskursen och stängningskurs. Vad som kallas för ”svansen” visar istället lägsta och högsta kurs. Färgen visar om kursen har stigit eller fallit.

(Bildkälla: ig.com)

Förut fanns det endast svartvita candlesticks. Idag använder nästan alla handelsplattformar röda och gröna candlesticks-kroppar.

 • Svart/röd kropp – Visar att kursen fallit under en enskild period.
 • Vit/grön kropp – Visar att kursen stigit under en enskild period.

Anledningen till varför candlestickdiagram kommit att bli det mest använda av traders är då det ger tillgång till snabb och en stor mängd data som är enkelt att tolka visuellt.

Det är betydligt enklare att upptäcka rörelser och trender i ett candlestickdiagram än vad det är i ett stapeldiagram (se femminutersdiagrammet nedan för FTSE). Färgen på en candlestick ger en bra indikation på om marknaden under den bestämda tidsperioden är bearish (nedåtgående) eller bullish (uppåtgående).

(Bildkälla: ig.com)

Långa kroppar och långa svansar

Den stora anledningen till varför ett candlestickdiagram säger mer än ett stapeldiagram har att göra med staplarnas kroppar och svansar. Varje candlestick ger nämligen en ledtråd om relationen mellan sälj- och köptrycket i marknaden.

 • Kropp som är lång och grön – Visar att köptrycket är starkt.
 • Kropp som är lång och röd – Visar att säljtrycket är starkt.
 • Kropp som är lång och ar en kort svans – Tyder på att det fanns ett högt tryck i en riktning, men att trycket slutligen vände åt det motsatta.

(Bildkälla: ig.com)

(Bildkälla: ig.com)

Tips! Läs vår stora guide om candlestick formationer.

KAPITEL 3

Trender


Lönar det sig att följa trenden? Kavastu Avslöjar sin trendteori:

Trender är ett av de viktigaste begreppen inom teknisk analys. Vad trenden visar är ifall aktiekursen är på väg att stiga eller falla. Enligt grundaren till teknisk analys, Charles H. Dow, har marknaden olika beteendeintervall:

 • Tertiär trend – Kort intervall på några dagar till några veckor.
 • Sekundär trend – Medellångt intervall på några veckor till några månader.
 • Primär trend – Långt intervall på ett eller flera år.

Hur använder man trender?

Hur du använder trender är genom sannolikhetslära. Sannolikheten att en aktiekurs i en stigande trend kommer att fortsätta stiga är större än att den ska sjunka. Tvärtom gäller för en fallande trend.

Du bör alltid försöka identifiera trenden för att hitta köp- eller säljsignaler.

I vilken trend befinner vi oss?

Det är mycket viktigt att veta din tidshorisont när du använder trender inom teknisk analys. Är du exempelvis kortsiktig i dina investeringar bör du titta på den kortsiktiga trenden. Tvärtom bör du titta på den långsiktiga trenden om du är långsiktig.

För att hitta trenden drar du en rak linje genom antingen topparna eller bottnarna. Du bestämmer själv tidshorisont. Exempelvis kan en aktie vara i en stigande trend under en period av 4 år, samtidigt som dess trend kan vara nedåtgående på ett års sikt.

3.1

Stigande trend

Definitionen av en stigande trend är ett antal stigande bottnar och toppar i aktiekursen under en specifik tidsperiod. I bilden nedan ser du hur kursen för en aktie rört sig i en långsiktig stigande trend.

(Bildkälla: Avanza – stigande trend)

3.2

Fallande trend

Definitionen av en sjunkande trend är ett antal fallande toppar och bottnar i aktiekursen under en specifik tidsperiod. I bilden nedan ser du hur kursen för samma aktie från exemplet ovan rört sig i en kortsiktig sjunkande trend.

(Bildkälla: Avanza – fallande trend)

KAPITEL 4

Stöd och motstånd


Två begrepp som delvis hänger ihop med att analysera och identifiera trender är stöd och motstånd. Definitionen av stöd och motstånd är nivåer i grafen där kursen vänder och ändrar riktning.

Nedan ser du en kort förklaring av respektive begrepp:

 • Stöd – En prisnivå som är under den nuvarande och som troligen kursen kommer att vända uppåt vid.
 • Motstånd – En prisnivå som är över den nuvarande och som troligen kursen kommer att vända nedåt vid.

Bilden nedan illustrerar olika stöd- och motståndsnivåer som som formerar toppar dalarna och topparna i aktiekursen under en kortare tidsperiod.

(Bildkälla: InvestoRunner)

4.1

Hur hittar man stöd och motstånd?

För att hitta stöd och motstånd ritar man ut parallella linjer vid den senaste botten och toppen i ett diagram. Det görs vanligtvis på två olika sätt.

1. Horisontella linjer

Första alternativet, som också är det vanligaste sättet, är att använda sig av horisontella linjer. I bilden nedan ser du hur två staplar vänt vid runt omkring samma nivå. Vi ser då att vi i framtiden även använder denna linje som stöd.

(Bildkälla: InvestoRunner)

2. Boxar

Alternativ två är att man ritar ut en box. Det görs vanligtvis då man är osäker på vart stödet ligger. Som nybörjare kan det vara bra att börja med att rita ut boxar innan man känner sig mer säker.

(Bildkälla: InvestoRunner)

4.2

Hur använder man stöd och motstånd?

Vad man försöker att åstadkomma med stöd och motstånd är att helt enkelt identifiera zoner där man tror att en ny rörelse kan börja eller ta slut. Ju oftare ett värdepapper har vänt på samma stöd eller motstånd desto starkare signal går det att räkna med.

Genom att identifiera återkommande rörelsemönster kan man markera ut stöd och motstånd och ta positioner för att tjäna pengar på när kursen vänder.

Exempel: Aktiekursen för “Hittepåbolag AB” har gång på gång fallit till en nivå på 100 p (inom teknisk analys kallas nivån 100 p för stödnivå) för att sedan stiga direkt efter. Du är en teknisk analytiker och har identifierat ett tydligt stöd. Din prognos är att mönstret kommer att upprepa sig. Därför ser du till att köpa några aktier vid nästa tillfälle som kursen faller till stödnivån.

(Bildkälla: InvestoRunner)

KAPITEL 5

Viktiga tekniska indikatorer


Så fungerar aktiestrategin MA200:

Tekniska indikatorer kan beskrivas som teknisk analys motsvarighet till nyckeltal inom fundamental analys, såsom P/E-tal och PEG-tal. De ger helt enkelt antingen en köp- eller säljsignal.

Det finns hundratals olika tekniska indikatorer och analytiker arbetar ständigt med att ta fram nya. Nedan beskrivs detaljerat några av de mest använda.

5.1

Glidande medelvärde

MA (Glidande Medelvärde) är en teknisk indikator som används för att avgöra vart trenden är på väg. Det finns olika typer av glidande medelvärde. Den mest grundläggande typen kallas SMA (simple moving average).

För att få fram SMA måste du ta medelvärdet av stängningskursen under ett visst antal perioder. De vanligaste glidande medelvärdena baseras på följande fyra perioder.

 1. MA10 – Period på 10 dagar.
 2. MA20 – Period på 20 dagar.
 3. MA50 – Period på 50 dagar.
 4. MA200 – Period på 200 dagar.

Turligt nog behöver du själv inte räkna ut det glidande medelvärdet. Du kan välja att lägga till indikatorn automatiskt i de flesta analysprogram.

Vanligtvis gäller följande påståenden:

 • Köp signal – När kursen bryter upp genom MA signalerar det en köpsignal.
 • Sälj signal – När kursen bryter ner genom MA signalerar det en säljsignal.

Diagrammet nedan visar 10-dagars glidande medelvärde (MA-10) för GBP/USD.

(Bildkälla: ig.com)

5.2

Bollingerband

Ett Bollingerband är en teknisk indikator som ger ett intervall inom vilket priset på en specifik tillgång vanligtvis handlas. Bandets bredd ökar och minskar för att återspegla den senaste volatiliteten.

 • Smalt bollingerband – Indikerar lägre volatilitet. Ju smalare banden är desto lägre volatilitet för tillgången.
 • Brett bollingerband – Indikerar högre volatilitet. Ju bredare banden är desto högre volatilitet för tillgången.

Bollingerbandet används mest för att förutsäga långsiktiga prisrörelser. Genom att använda indikatorn kan man se när en tillgång handlas utanför dess vanliga nivåer.

När ett pris hela tiden rör sig utanför de övre parametrarna i bandet tyder det på att tillgången är överköpt. Det är en tydlig säljsignal. När det istället rör sig under det nedre bandet tyder det på att tillgången är översåld. I detta fall är det en tydlig köpsignal.

(Bildkälla: InvestoRunner)

5.3

Övriga indikatorer

Nedan ser du övriga tekniska indikatorer:

 • Elliotvågor
 • DMI
 • Fishnet
 • MACD
 • Fibonacci-linjer
 • ADX
 • RSI
 • Keltner
 • RSI
 • Balansnivå
 • Stokastisk oscillator
 • Artificiellt neuronnät
 • Neurala nätverk
 • Long V

KAPITEL 6

Teknisk analys program


How to use TradingViews´ new technical ratings indicator:

För att göra en teknisk analys behöver du använda dig av ett program där du kan bygga en arbetsyta och anpassa graferna samt addera olika typer av indikatorer.

Det finns flera program som du kan använda. Några av de mest populära i Sverige är Börsdata och TradingView. I dessa program kan du enkelt rita ut så kallade stöd och motstånd direkt i grafen. Deras program kan användas gratis och önskas ytterligare analysfunktioner kan betalversioner väljas

6.1

TradingView

Översikt:

Grundades: År 2011
Huvudkontor: New York
Antal användare: Över 50 miljoner
Kostnad per månad: 19.65 – 49.95 USD

Kort om TradingView:

TradingView är en av världens mest använda plattformar för bolagsanalys och teknisk analys. De har ca 30 miljoner besökare varje månad och erbjuder en mängd olika verktyg till sina användare. Hos TradingView får du bland annat tillgång till historik, nyckeltal för fundamental analys och teknisk analys.

6.2

Börsdata

Översikt:

Grundades: År 2009
Huvudkontor: Mölndal
Antal användare: Över 15 000
Kostnad per månad: 99 – 599 SEK

Kort om Börsdata:

Börsdata är framtaget av George Bol, även känd som bloggaren “40procent 20år”. Plattformen har idag ca 15 000 aktiva användare och är det ledande analysverktyget för privata investerare i Norden. Hos börsdata får du bland annat tillgång till 20 års historik, tusentals nyckeltal och teknisk analys.

OBS: Du kan även utföra teknisk analys i aktiegraferna hos Avanza och Nordnet. Dock är de betydligt enklare då de inte erbjuder ett lika brett utbud av indikatorer och möjlighet till anpassning.

KAPITEL 7

Fungerar teknisk analys?


Åsikterna kring teknisk analys är blandade. Vissa kritiserar analysmetoden för att inte fungera alls. Andra påstår att det fungerar utmärkt.

7.1

Argument för teknisk analys

Argumenten för att teknisk analys är en väl fungerande analysmetod baseras på följande teorier:

 • Människor är förutsägbara – Människor är förutsägbara och agerar utifrån hur andra reagerar. Man tenderar att agera som flocken gör varpå upprepande mönster skapas på börsen.
 • Trender – Aktier och andra tillgångar rör sig i kortsiktiga och långsiktiga trender. Genom att identifiera trenden kan man utnyttja den och tjäna pengar. Enligt teknisk analys och forskning som gjorts kring området fortsätter statistiskt en aktie i positiv trend att stiga och en aktie i negativ trend att falla.

(Bildkälla: ig.com)

Det finns exempel på flera framgångsrika traders och investerare som använder sig av och som använt teknisk analysmetod.

Några av dem är:

 • Jesse Livermore – Var en av de första och mest kända traders som bland annat skrivit en teknisk analys bok.
 • William Delbert Gann – Var en finansman som utvecklade några av de tekniska analysmetoder som används idag, såsom Gann-vinklar.
 • Richard Dennis – En världskänd trader som förvandlade ett lån på 1 600 USD till att bli värt 350 miljoner USD på endast 6 år.

7.2

Argument mot teknisk analys

Argumenten mot teknisk analys baseras på följande teorier:

 • Ingen garanti för att mönster upprepas – Teknisk analys baserar sig på såväl historisk data som mänskliga beteendemönster och psykologi. Dessa parametrar anses dock vara svaga argument för att analysmetoden ska fungera på lång sikt. Det finns ingen som kan garantera att tidigare mönster upprepar sig.
 • Människor är inte förutsägbara – Människor är emotionella och agerar inte alltid rationellt, trots tidigare upprepade mönster. Exempelvis kan dåliga och positiva nyheter kan leda till plötsliga kursras, eller kursrally, som inte går att förutsäga enligt tekniska indikatorer.
 • Självuppfyllande profetia – Ett av de största argumenten mot teknisk analys är att det, till skillnad från fundamental analys, är en självuppfyllande profetia. Föreställ dig att det glidande medelvärdet MA200 indikerar en stark köpsignal. Om tillräckligt många ser mönstret kan den uppkomna möjligheten handlas bort. Det försvårar därmed exekveringen av dina egna ordar.

Argumenten mot teknisk analys kommer oftast från fundamentalister. Begreppet fundamentalist syftar till en person som anser fundamental analys (i form av bolagsfakta) för att vara den enda rätta analysmetoden.

(Bildkälla: ig.com)

Fundamentalister använder tillgänglig information om ett företag för att avgöra ifall aktiepriset motsvarar bolagets verkliga värde.

Eftersom människor inte agerar rationellt kan bolag under extrema börsklimat komma att under- eller övervärderas.

 • Undervärderade bolag – Om tillgångens aktuella marknadspris är undervärderat är det en köpsignal.
 • Övervärderade bolag – Indikerar istället marknadspriset att bolaget är övervärderat är det en tydlig säljsignal.

Läs mer om fundamental analys här.

KAPITEL 8

Öppna konto på 5 minuter


För att kunna applicera teknisk analys behöver du först öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Köp aktier

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar


Fördelar med teknisk analys

 • Se framtiden innan det händer – Teknisk analys används för att förutsäga framtida kursrörelser. Genom att studera historia och hur världen ser ut idag kan man förutspå vad som ska komma att hända och handla utifrån den informationen.
 • Tjäna snabba pengar – Teknisk analys ger dig möjligheten att tjäna snabba pengar.
 • Hjälper dig att tajma marknaden – Teknisk analys kan användas för att avgöra när du bör köpa en aktie. Exempelvis kan tekniska indikatorer hjälpa dig att handla i medvind.
 • Stopp-loss – Det är ett vanligt förekommande inom teknisk analys att använda sig av stop-loss-order. Till skillnad för en långsiktig strategi, där din portfölj vid tillfällen kan ligga med minus 20 – 40 %, hindrar stopp-loss dina positioner att inte ska sjunka allt för mycket. Du väljer själv vilken stop-loss-nivå som ska sättas.

Nackdelar med teknisk analys

 • Subjektivitet – Teknisk analys är subjektivt i den mening att två traders kan få samma signal från en indikator, men tolka dessa resultat på helt olika sätt.
 • Inte 100 % tillförlitlig – Teknisk analys är inte tillförlitlig hela tiden. Det finns alltid tidsperioder då undantag kan uppstå. Oväntade rörelser på börsen, som en effekt av makroekonomiska faktorer, kan bidra till att kursen rör sig i motsatt riktning än vad tekniska indikatorer indikerar.
 • Självuppfyllande profetia – Teknisk analys kan skapa en självuppfyllande profetia. Om tillräckligt många traders handlar utifrån exakt samma mönster kan den uppkomna möjligheten handlas bort.
 • Ger en begränsad bild av marknaden – Eftersom teknisk analys bortser från exempelvis fundamentala data kan plötsliga nyhets- eller företagsrapporter orsaka oväntad volatilitet. Det kan strida mot vad de tekniska indikatorerna säger, varpå man kan förlora pengar.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Det finns flera olika program att använda för teknisk analys. Några populära program som används av svenska traders är Börsdata och TradingView. De erbjuder tusentals olika nyckeltal för både fundamental och teknisk analys.

Delvis, eftersom signaler kan tolkas på olika sätt. Det krävs mycket erfarenhet och träning för att lyckas med teknisk analys på lång sikt. Att bemästra analysmetoden tar tid. Lita på din förmåga och ha tålamod.

Hos eToro kan du öppna dig ett demokonto där du kan trada med låtsaspengar.

Teknisk analys används både kortsiktigt och långsiktigt. Traders kan med hjälp av teknisk analys identifiera snabba vinstmöjligheter med hjälp av tekniska indikatorer. Investerare som fokuserar på långsiktiga trender kan nyttja tekniska indikatorer till att avgöra när de bör köpa en aktie till sin portfölj.

MA (Glidande Medelvärde) är en teknisk indikator som används för att signalera åt vilket håll trenden är på väg. Det finns olika typer av glidande medelvärde. Några av de mest använda är MA50 och MA200.

Teknisk analys är en analysmetod som matematiskt, eller visuellt, förutspår framtida kursrörelser. Analysmetoden ser till historiska kursrörelser och mönster som ett försök till att analysera människors flockbeteenden.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *