DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA INVESTMENTBOLAG

Vilka är de bästa investmentbolagen att äga 2023? Det bäst presterande investmentbolaget har mellan 2017 och 2023 givit en total avkastning på 172.75 %. Det motsvarar en genomsnittlig avkastning på cirka 11.55 % per år under en femårsperiod. Denna ultimata guide består av 5,000+ ord, 7 st videos. Vi lär dig allt om investmentbolag. Inga förkunskaper krävs. Tydliga steg på hur du går tillväga för att investera i ett investmentbolag på endast 5 minuter.

 • Allt om svenska investmentbolag, utländska investmentbolag, substansvärde, , tips för nybörjare, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i dagens bästa investmentbolag.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - November 2023

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 bästa investmentbolag


Villa du veta vilka som är dagens bästa investmentbolag att äga? I följande kapitel har vi samlat statistik och listat de 15 bästa investmentbolagen baserat på totalt avkastning mellan 2017 och 2023.

I kapitel två och tre kan du läsa i detalj om de fem bästa svenska och utländska investmentbolagen. Vi går bland annat igenom hur deras investeringsfilosofi ser ut, vilka typer av bolag de har i sina portföljer och vad som gör att de sticker ut från sina konkurrenter.

15 bästa investmentbolag 2017 – 2023:

Investmentbolag Utv. 5 år Land
Bure Equity 172.75 % Sverige
Copenhagen Capital 166.67 % Danmark
Creades 164.29 % Sverige
Latour 122.53 % Sverige
Investor 119.38 % Sverige
Scandinavian Investment Group 106.29 % Danmark
Luxor 93.02 % Danmark
CapMan 60.29 % Finland
Sofina 58.17 % Belgien
Guardian Capital Group 54.29 % Kanada
Lundbergföretagen 52.96 % Sverige
Berkshire Hathaway 46.10 % USA
UIE 42.86 % Danmark
Industrivärden 32.54 % Sverige
Ratos 16.31 % Sverige
(Tabell uppdaterad januari 2023)

OBS: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Därför bör du inte stirra dig blind på siffrorna ovan. Du bör alltid genomföra din egen analys innan du investerar.

KAPITEL 2

5 bästa svenska investmentbolagen


Nedan kan du läsa i detalj om Sveriges bästa investmentbolag sätt till avkastning mellan åren 2017 och 2023. Vi ger dig bland annat information om deras respektive verksamheter, ledning och investeringsfilosofier.

1. Bure Equity

Bure Equity är ett investmentbolag vars affärsidé bygger på att förvärva, utveckla och på lång sikt avveckla bolag för att på så sätt frambringa aktieägarvärde. Man investerar framförallt i företag inom Norden. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: Henrik Blomquist
• Grundades: 1992
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: BURE

2. Creades

Creades är ett investmentbolag som är specialiserade på att förvärva både små och medelstora företag. Bolaget har inga preferenser vad gäller typ av bolag och bransch. Creades fokuserar på att, tillsammans med företagsledningar och styrelse, utveckla bolagen operativt. finansiellt och strukturellt. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: John Hedberg
• Grundades: 2012
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: CRED A

3. Latour

Latour är ett investmentbolag med säte i Göteborg. Företaget specialiserar sig på att förvärva och utveckla små och medelstora bolag. Man förvärvar framförallt bolag inom den tillverkningsindustrin och den industriella sektorn. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: Johan Hjertonsson
• Grundades: 1984
• Huvudkontor: Göteborg
• Ticker symbol: LATO B

4. Investor

Investor är ett av Sveriges största investmentbolag som grundades 1916. Man är bland annat storägare i några av sveriges största bolag, såsom Atlas Copco, ABB, Ericsson, AstraZeneca. Förutom att investera i svenska bolag bedriver Investor även verksamhet i USA och Asien. Investera i investmentbolaget hos eToro.

• VD: Johan Forssell
• Grundades: 1916
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: INVE A och B

5. Lundbergföretagen

Lundbergföretagen är ett investmentbolag som håller i diverse intressebolag. Portföljen består främst av fastighetsbolag samt stora svenska bolag inom diverse sektorer, såsom Sandvik, Skanska, Husqvarna och Holmen. Bolagets mål är att att ge en hög långsiktig avkastning till sina aktieägare. Investera i investmentbolaget hos eToro.

• VD: Fredrik Lundberg
• Grundades: 1944
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: LUND B

KAPITEL 3

5 bästa utländska investmentbolagen


Nedan kan du läsa i detalj om dagens bästa investmentbolag utanför Svergie sätt till avkastning mellan åren 2017 och 2023. Vi ger dig bland annat information om deras respektive verksamheter, ledning och investeringsfilosofier.

1. Copenhagen Capital

Copenhagen Capital är ett danskt investmentbolag som bildades 2008 met säte i Hellerup. Företagets portfölj består till mestadels av bolag etablerade inom fastighetssektorn, både via direkt och indirekt ägande. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: Rasmus Greis
• Grundades: 2008
• Huvudkontor: Hellerup
• Ticker symbol: CPHCAP ST

2. Scandinavian Investment Group

Scandinavian Investment Group är ett danskt investmentbolag med säte i Herlev. Bolaget förvärvar och driver främst kommersiella fastighet och privata bostäder. Portföljen består av både noterade och onoterade innehav. Störst verksamhet återfinns i Europa. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: Michael Hove
• Grundades: 1908
• Huvudkontor: Herlev
• Ticker symbol: SIG

3. Luxor

Luxor är ett dansk investmentbolag med huvudkontor i Köpenhamn. Bolagets verksamheter består till mestadels av att investera i räntepapper, företagsobligationer och pantbrev. Luxor investerar även i börsnoterade aktier med ett långsiktigt fokus på att frambringa aktieägarvärde. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: Jannik Rolf Larsen
• Grundades: 1973
• Huvudkontor: Köpenhamn
• Ticker symbol: LUXOR B

4. CapMan

CapMan är ett finländskt investmentbolag med huvudkontor i Helsingfors. Bolaget har som mål att skapa mervärde till sina aktieägare genom att investera i främst medelstora onoterade bolag, infrastrukturanläggningar och fastigheter. Investeringarna sker runt om den nordiska marknaden. Investera i investmentbolaget hos Avanza.

• VD: Joakim Frimodig
• Grundades: 1989
• Huvudkontor: Helsingfors
• Ticker symbol: CAPMAN

5. Sofina

Sofina är ett belgiskt investmentbolag. Huvudfokus är att investera i och förvalta tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Målet är att bistå med specialkompetens och rådgivning inom marknadsstrategier för att på lång sikt utveckla bolagen och frambringa aktieägarvärde. Investera i investmentbolaget hos eToro.

• VD: Harold Boel
• Grundades: 1956
• Huvudkontor: Bryssel
• Ticker symbol: SOFb

KAPITEL 4

Köpa investmentbolag på 5 minuter


För att kunna investera i dagens bästa investmentbolag behöver du först öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadess för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investmentbolag

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier på den amerikanska börsen, i ett av världens största och bästa investmentbolag ”Berkshire Hathaway (BRK B)”, genom att klicka på köpknappen.

6. Investera i investmentbolag

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 5

Vad är ett investmentbolag?


Vad är ett investmentbolag?:

Ett Investmentbolag är ett bolag vars affärsidé går ut på att äga aktier i andra bolag. Enkelt förklarat bygger investmentbolag sin affärsidé på att förvärva, förvalta, utveckla och äga, eller sälja vidare andra bolag.

5.1

Hur fungerar investmentbolag?

Även om alla investmentbolag bygger på samma affärsidé, kan deras mål se olika ut. Exempelvis finns det investmentbolag vilka vill gynna sina aktieägare långsiktigt genom att öka värdet av innehaven.

En populär strategi hos de flesta investmentbolagen är att investera i billiga bolag. Gärna i onoterade bolag, vilka besitter stor potential för att kunna skapa lönsamhet över tid. Därmed ge investmentbolagen en hög avkastning under en kort tidsperiod.

Exempel: Investor, ett av de mer kända investmentbolagen i Sverige, har gett till sina aktieägare en genomsnittlig avkastning på ca 14 % de senaste 20 åren. Hade du investerat 100 000 kr hade det idag varit värt ca 1 274 000 kr (10 000 x (1.14 ^ 20) – 1.00), bortsett från skatt och avgifter. Du hade med andra ord varit miljonär.

Det finns också de investmentbolag som fungerar som maktbolag. De har som syfte att kontrollera andra företag, genom att köpa sig en så stor ägarandel som möjligt. Därmed få ett stort inflytande över företaget.

5.2

Hur tjänar ett investmentbolag pengar?

Investmentbolag tjänar pengar genom sina investeringar i andra bolag. Detta förfarande kan dock brytas ner i fler beståndsdelar.

 • Utdelning på kapitalinvesteringar.
 • Ränta på kapitalinvesteringar.
 • Värdeökning på bolagets placeringar.

Exakt hur investmentbolag åstadkommer denna intäktsgenerering varierar. Alla investmentbolag bygger på olika strategier. Exempelvis bygger vissa investmentbolag sin strategi på aktivt ägande. Det går ut på att man via styrelsearbete försöker vägleda bolagen in i en positiv förändringsprocess. Syftet handlar om att bolagets värde ska öka, och därmed investmentbolagets innehav. Andra investmentbolag väljer istället att införa en mera passiv strategi.

Investmentbolag betalar inte vanlig bolagsskatt. Istället betalar de en så kallad schablonskatt. Schablonskatten baseras på värdet av bolagets tillgångar, plus en skatt på utdelning och ränta på kapitalinvesteringar. Samtidigt har de möjlighet att kvitta utdelning som givits till aktieägare. På så sätt kan investmentbolag delvis eller helt undkomma att betala skatt, genom att dela ut belopp som motsvarar summan av den utdelning som man har fått in och schablonskatten.

5.3

Världens äldsta investmentbolag

Visste du att världens äldsta familjeföretag är ett investmentbolag?

Företaget heter Wendel. Bolaget grundades så tidigt som 1704, vilket var under samma period som kung Ludvig den 14e satt på tronen i Frankrike. Under samma år pågick fortfarande det stora nordiska kriget, där kungen i Sverige hette Karl XII.

(Bild: Avanza)

Till en början producerade bolaget järn och stål. Det var ett av de främsta bolagen under den europeiska industrialiseringen. Bolaget var mycket framgångsrikt då Wendel år 1975 producerade ca 72 % av allt stål i hela Frankrike.

Bolaget har lyckats överleva alla möjliga kriser.

 • Franska revolutionen
 • Napoelonkriget
 • Tyska ockupationer

Wendel har genomgått en del radikala förändringar. År 2002 beslöt man sig tillslut för att företaget skulle bli ett investmentbolag. Idag är Wendel ett av Europas ledande investmentbolag med ett marknadsvärde på ca 4 miljarder euro.

Varför beslöt man att Wendel tillslut skulle bli ett investmentbolag? Tyvärr finns det inget enkelt svar till den frågan. Möjligtvis såg man större möjligheter att kunna växa som investmentbolag.

KAPITEL 6

Varför investera i investmentbolag?


Så funkar investering i investmentbolag:

Investmentbolag är kända för att vara stabila och säkra bolag att äga under oroliga tider. På lång sikt har de gett en god avkastning och stått emot hög volatilitet. Allt detta till en relativt låg risk.

6.1

Hög riskspridning och låg volatilitet

Investmentbolag ses vara en av typerna av aktier som innehåller minst risk. När du investerar i ett investmentbolag får du automatiskt ta del av dess riskspridning, i form av att dess kapital sprids ut över flera andra investeringar. Riskspridningen är en av anledningarna till varför investmentbolag tenderar att vara mindre volatila än andra aktier.

Det är alltså ett bolag som inte satsar allt på ett enda kort. Istället sprider ett investmentbolag ut sina risker när den fördelar kapital över flera företag. Bolagen kan vara etablerade inom samma eller olika branscher. Flera investmentbolag håller sig inte endast till ett land. Istället ser de till att sprida kapital utöver världen i bolag etablerade i andra länder.

6.2

Historiskt bra avkastning

Tittar man tillbaka i tiden har investmentbolag gett en god avkastning. Marcus Fridell har skrivit boken “Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” i vilken han hänvisar till att investmentbolag som grupp gett bättre avkastning än passivt och aktivt förvaltade Sverigefonder under en 15-årsperiod. Resultat för investmentbolag blev 600 % i avkastning, respektive 150 % för passivt och aktivt förvaltade fonder.

Under tidsperioden 2011 – 2021 har OMXS 30 (de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen) gett en totalavkastning på 209 %. Det motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på ca 7.65 % under en 10 årsperiod. En bra avkastning till en låg risk. Hur ser det ut för några av de mest kända svenska investmentbolagen?

Investmentbolag avkastning 10 år:

Bolag Tidsperiod Avkastning Genomsnittlig årlig avkastning
Bure Equity 2011 – 2021 + 1 274 % + 28.98 %
Latour 2011 – 2021 + 1 239 % + 28.62 %
Creades 2011 – 2021 + 1 094 % + 27.03 %
Svolder 2011 – 2021 + 1030 % + 26.27 %
Investor 2011 – 2021 + 611 % + 19.84 %
Industrivärden 2011 – 2021 + 265 % + 10.24 %
Kinnevik 2011 – 2021 + 225 % + 8.45 %
OMX 30 2011 – 2021 + 209 % + 7.65 %

Alla 7 bolagen gav en bättre avkastning än OMX30 under de senaste 10 åren. Tänk dig själv ifall du hade investerat i exempelvis Bure Equity. 10 000 kr investerar för 10 år sedan hade i slutet av 2021 varit värt 289 800 kr.

Kommer investmentbolag fortsätta att gå bra?

Som regel är historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Historiska siffror säger ändå en del. Givet investmentbolags affärsmodell, samt den riskspridning som de ger, ska mycket hända för att de inte ska fortsätta ge god avkastning. Att investmentbolag skulle fortsätta gå bra även i framtiden är därför mycket troligt.

Om du med andra ord väljer att bygga en egen portfölj på några investmentbolag som passar just dig, finns chansen till en god framtida avkastning. Detta förutsätter givetvis att du har en långsiktig sparhorisont. Utan att du drabbas av panik av vad som händer på kort sikt.

KAPITEL 7

Hur tjänar man pengar på investmentbolag?


Varför ger Investmentbolag så bra avkastning?:

Det finns två sätt att tjäna pengar på investmentbolag. Du kan antingen få avkastning genom att investmentbolaget ger ut en del av sin vinst i form av utdelning, alternativt att investmentbolagets aktie stiger i värde på sikt.

7.1

Utdelning

Precis som ett vanligt utdelningsbolag kan du få utdelningar från investmentbolag.Investor är ett utmärkt exempel på investmentbolag som under flera år gett utdelning till sina aktieägare.

Det är ett av Sveriges bästa investmentbolag vars statistik på ökade utdelningar sedan år 2000 är mycket imponerande. Faktum är att de finns statistik på utdelningar från Investor sedan 1975.

Utdelningsstatistik Investor:

År Utdelning (ojusterad) Utdelning (justerad)
2020 14.00 kr 14.00 kr
2019 9.00 kr 9.00 kr
2018 13.00 kr 13.00 kr
2017 12.00 kr 12.00 kr
2016 11.00 kr 11.00 kr
2015 10.00 kr 10.00 kr
2014 9.00 kr 9.00 kr
2013 8.00 kr 8.00 kr
2012 7.00 kr 7.00 kr
2011 6.00 kr 6.00 kr
2010 5.00 kr 5.00 kr
2009 4.00 kr 4.00 kr
2008 4.00 kr 4.00 kr
2007 4.75 kr 4.75 kr
2006 4.50 kr 4.50 kr
2005 3.50 kr 3.25 kr
2004 2.25 kr 2.25 kr
2003 1.15 kr 1.15 kr
2002 3.40 kr 3.40 kr
2001 5.50 kr 5.50 kr
2000 5.50 kr 5.50 kr

7.2

Värdeökning

Ett annat sätt att kunna tjäna pengar på dina investmentbolag är genom värdeökning. Ifall det går bra för investmentbolagets innehav, kommer det även gå bra för dess aktiekurs. Dessutom väljer inte alla investmentbolag att dela ut vinst till sina aktieägare. Istället behåller de pengarna inom bolaget. Dessa vinster kan investeras i samma innehav eller nya bolag. På sikt får de en så kallad ränta-på-ränta effekt, där avkastningen blir exponentiell.

På andra sidan Atlanten finns ett bolag som lyckats väl med att återinvestera sina vinster. Det är ingen mindre än Warren Buffets egna bolag, Berkshire Hathaway. Det är förmodligen världens bästa investmentbolag då företagets vinster redan från start växt så det knakar. Man har aldrig delat ut vinster i form av utdelning. Istället har vinsterna återinvesterats i befintliga och nya innehav.

Berkshire Hathaway vs S&P 500:

Namn Tidsperiod Genomsnittlig årlig avkastning Total avkastning
Berkshire Hathaway 1964 – 2020 20.00 % 2 810 536 %
S&P 500 (inklusive utdelningar) 1964 – 2020 10.20 % 23 454 %

Ränta-på-ränta effekten har givit stor effekt. Sedan start har Berkshire Hathaway slagit S&P 500 med råge. En dubbelt så hög genomsnittlig årlig avkastning och en total skillnad på makalösa 2 787 072 %.

KAPITEL 8

Vad är substansvärde?


Vad är substansvärde?:

Tre viktiga begrepp att lära sig och förstå för att investera i investmentbolag är substansvärde, substansrabatt och substanspremie. Nedan kan du läsa om dem i detalj.

8.1

Substansvärde investmentbolag

Substansvärde är ett nyckeltal som används för fundamental analys. Genom att räkna ut substansvärdet kan vi få en förståelse för hur mycket vi betalar för ett investmentbolags tillgångar.

Hur räknar du ut substansvärdet?

Substansvärde = Eget kapital per aktie (eget kapital är lika med tillgångar minus skulder)

Exempel: Investmentbolaget ABC har totalt 1 000 000 st utestående aktier. De totala värdet av alla tillgångar uppgår till 10 000 000 kr. Skulderna uppgår till 5 000 000 kr. Eget kapital blir därmed 5 000 000 kr (10 000 000 – 5 000 000). Substansvärdet blir 5 (5 000 000 / 1 000 000).

Varför ska du använda substansvärde?

Substansvärdet är ett utmärkt nyckeltal för att hitta undervärderade investmentbolag.

Ju lägre substansvärde, i relation till aktiekursen, desto bättre. Ju högre substansvärde, i relation till aktiekursen, desto sämre.

8.2

Substansrabatt investmentbolag

Köper du en hundralapp för 50 kr?

Föreställ dig ett investmentbolag med ett substansvärde på 10 kr. Samtidigt säljer dess aktie för 5 kr. I teorin betyder det att du kan köpa bolaget till hälften av dess värde, baserat på dess tillgångar.

Detta kan ske under extrema förhållanden på börsen. Det är inte helt ovanligt att under finansiella kriser hitta investmentbolag som säljer för mycket mindre än sitt substansvärde.

OBS: I vissa fall kan ett bolags tillgångar värderas för högt. En byggnad som på pappret är värt 10 000 000 kr, kanske endast kan säljas för 5 000 000 kr. På så sätt kan substansvärdet tappa sin mening. Använd därför substansvärdet tillsammans med andra nyckeltal.

8.3

Substanspremie investmentbolag

Köper du en hundralapp för 150 kr?

Precis som du kan hitta investmentbolag som säljer till rabatt, kan du hitta övervärderade bolag i relation till dess tillgångar. Föreställ dig ett investmentbolag med ett substansvärde på 5 kr. Samtidigt säljer dess aktie för 10 kr. I teorin betyder det att aktien är dubbelt så dyr i relation till dess tillgångar.

Det är mera vanligt att hitta investmentbolag som värderas mer än dess egna substansvärde, än tvärtom. Speciellt under tider fylld av optimism på finansmarknaden. Då är det inte helt ovanligt att investmentbolag säljer för 4-5 gånger mer än sitt eget substansvärde.

8.4

Pris vs värde

Som du kanske redan anat är pris och värde inte alltid är samma sak. Faktum är att de periodvis lever i två helt skilda världar.

“Pris är vad du betalar, värde är vad du får” – Warren Buffett

Det är precis vad substansvärdet kan hjälpa dig att se. Nämligen ifall ett investmentbolag värderas högt i relation till dess tillgångar. Ett högre substansvärde än ett bolags aktiekurs kan betyda att bolaget är undervärderat. Ett lägre substansvärde än ett investmentbolags aktiekurs kan peka mot att bolaget är övervärderat i relation till dess tillgångar.

Stirra dig dock inte blind på ett bolags substansvärde. Det visar nämligen inte båda sidorna av ett mynt. Vad som har störst effekt på ett bolags värdering är dess vinster. Därför är substansvärdet utmärkt att använda tillsammans med andra nyckeltal, såsom PS-tal, PE-tal och FCF.

KAPITEL 9

Avgifter och skatt


Innan du börjar investera i dagens bästa investmentbolag bör du känna till vilka kostnader som ingår och vilka skatteregler som gäller. Nedan kan du läsa om både förvaltningskostnader och skatter som varierar beroende på vilket konto du öppnar dig.

9.1

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader är helt enkelt vad det kostar för ett investmentbolag att kunna driva dess verksamhet. Kostnaden är inte fast. Istället är den rörlig. Det betyder att den kan komma att variera från år till år. Denna kostnad kan man oftast hitta i årsredovisningen.

Ett investmentbolags förvaltningskostnad är oftast låg. En vanlig kostnad ligger i intervallet av 0.03 – 0.70 %. Fondavgifter tenderar att vara betydligt högre med ett intervall mellan 0.20 – 2.00 %. Förutom förvaltningsavgiften hos fonder kan också andra kostnader tillkomma.

Investmentbolag förvaltningsavgifter för 2021:

Bolag Förvaltningsavgift
Latour 0.06 %
Lundbergs 0.06 %
Investor 0.10 %
Industrivärden 0.10 %
Bure Equity 0.29 %

(Uppdaterad 15-03-2022)

Bolag Förvaltningsavgift
AMF Aktiefond Global 0.44 %
Swedbank Robur Ny Teknik A 1.33 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 1.46 %
TIN Ny Teknik A 1.59 %
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 1.61 %

(Uppdaterad 15-03-2022)

9.2

Skatt

Vilken skatt du betalar på dina placeringar i investmentbolag, beror helt på vilket konto du har.

Det finns tre olika konton du kan öppna:

 1. AF (Aktie- och fondkonto)
 2. ISK (Investeringssparkonto)
 3. KF (Kapitalförsäkring)

1. AF (Aktie- och fondkonto)

När du handlar investmentbolag via AF kommer du att behöva betala 30 % skatt på all vinst i form av utdelningar och ifall du säljer ett av dina innehav med vinst.

Exempel: Du investerar 1 000 kr i ett investmentbolag. Efter 1 år är ditt innehav värt 2 000 kr. Du bestämmer dig för att sälja. Din vinst är 1 000 kr. Skatten du måste betala blir 300 kr (1 000 x 0.30). Efter skatt har du gjort en total vinst på 700 kr.

När du köper investmentbolag via AF måste du själv deklarera dina affärer. Det gör man i samband med deklarationen som skickas in till Skatteverket.

2. ISK (Investeringssparkonto)

Ett sätt att slippa betala 30 % vinstskatt är att använda sig av ett ISK. Genom att köpa ett investmentbolag via ISK kommer du endast att betala en årlig schablonskatt på det totala kapitalet du har investerat.

Denna skatt baseras delvis på ditt totala innehav, men också statslåneräntan. I dagsläget betalar du en årlig skatt på 0.375 %. När du investerar i investmentbolag via ett ISK sker deklarationen automatiskt.

3. KF (Kapitalförsäkring)

KF fungerar i princip på samma sätt som ISK. Du behöver själv inte deklarera och du slipper betala 30 % på vinst och utdelningar. Du betalar endast en årlig schablonskatt på det totala kapitalet du har investerat. Vad som skiljer KF från ISK är ifall du tänkt investera i investmentbolag etablerade i något annat land än Sverige, och som varje år ger utdelning.

På utdelningar från bolag utanför Sverige måste du betala en utländsk källskatt. Den kan vara problematiskt att få tillbaka. Speciellt ifall du köpt investmentbolag via ISK. Du måste själv se till att få tillbaka den, vilket inte hela tiden är möjligt. När du investerar via KF, är det försäkringsbolaget som står som direkt ägare. De har betydligt bättre kunskap och resurser för att kunna kräva tillbaka källskatten.

KAPITEL 10

Private equity och investmentbolag


Private Equity Explained:

Ett vanligt förekommande är att blanda ihop investmentbolag med ”private equity”. Nedan kan du läsa om skillnaderna mellan dem.

10.1

Private Equity

Private Equity (på svenska riskkapitalbolag) definieras som företag vilka endast investerar i bolag som inte är börsnoterade. Det vill säga onoterade bolag. Det kan förekomma att de köper upp noterade bolag. Oftast avnoterar de dem från börsen. Men ibland låter de bolagen stå var.

Private Equity kan delas upp i två typer:

 • Venture kapital
 • Buyout

Venture kapital fokuserar på att investera kapital i nystartade bolag.

Buyout investerar istället i mera mogna bolag med stabila kassaflöden. De gör det med en kombination av banklånefinansiering (lån) och ägarkapital.

10.2

Investmentbolag

Till skillnad från Private Equity investerar investmentbolag främst i börsnoterade bolag, utan avsikt att avnotera dem. Private Equity tenderar att investera i mera riskfyllda investeringar med hög tillväxtpotential.

Därför kan investmentbolag ses som mindre riskabla. De ser istället till att främst investera sitt kapital i större och mer mogna börsnoterade bolag. Deras affärsidé är med andra ord lika varandra. Däremot skiljer de sig i sin investeringsfilosofi.

Berkshire Hathaway 10 största innehav 2022:

Bolag Symbol Börsvärde Procentuell andel av total portfölj
Apple AAPL ca 2 600 miljarder USD 47.60 %
Bank of America BAC ca 345 miljarder USD 13.58 %
American Express AXP ca 137 miljarder USD 7.49 %
Coca Cola KO ca 258 miljarder USD 7.16 %
Kraft Heinz KHC ca 46 miljarder USD 3.53 %
Moody’s Corp MCO ca 58 miljarder USD 2.91 %
Verizon Communication VZ ca 220 miljarder USD 2.49 %
U.S. Bancorp USB ca 83 miljarder USD 2.15 %
Chevron Corp. CVX ca 307 miljarder USD 1.36 %
Bank of New York Mellon Corp. BK ca 42 miljarder USD 1.27 %

(Uppdaterad 15-03-2022)

KAPITEL 11

Fonder vs investmentbolag


Risker med investmentbolag:

Ett investmentbolag liknar i mångt och mycket en helt vanlig fond. De investerar i flera olika bolag precis som en vanlig fond. Det ger dem en god riskspridning vilket du även får när du investerar i en fond.

Fonder måste dock följa hårdare regler kring i vad och hur de får investera. Exempelvis måste aktiefonder äga minst 16 olika bolag för att skydda investerares intressen.

Investmentbolag har inga krav på sig vad gäller hur många bolag de minst måste äga i sin portfölj. Det gör att några av dagen bästa investmentbolag kunnat uppnå så pass hög avkastning då de kan fokusera på att endast investera sitt kapital i mycket bra företag.

11.1

För- och nackdelar

Nedan kan du läsa en lista på både för- och nackdelar vad gäller fonder och investmentbolag för att få en tydligare bild på vilka sätt det skiljer sig från varandra.

1. Fonder

Fördelar:

 • Högre riskspridning än investmentbolag.
 • Lägre risk för kapitalförlust än investmentbolag.

Nackdelar:

 • Högre förvaltningsavgifter än investmentbolag.
 • Mindre potential till högre avkastning än investmentbolag.

2. Investmentbolag

Fördelar:

 • Riskspridning.
 • Lägre förvaltningsavgifter än fonder.
 • Potential till högre avkastning än fonder.

Nackdelar:

 • Lägre riskspridning än fonder.
 • Större risk för kapitalförlust än fonder.

11.2

Fonder som investerar i investmentbolag

Funderar du över att blanda både fonder och investmentbolag? Då finns möjligheten att köpa fonder, vilka investerar kapital i investmentbolag.

En av alla de fonder som investerar i investmentbolag är Kavaljer investmentbolagsfond. De riktar sig till den långsiktige investeraren med en sparhorisont på minst 5 år. Dessutom erbjuder de dig att kunna investera i sin fond till en låg förvaltningsavgift på 0.30 % per år.

Kavaljer investmentbolagsfond 3 år:

År Avkastning per år
2021 + 37.98 %
2020 + 29.68 %
2019 + 36.12 %

Under de senaste 3 åren har fonden gett en totalavkastning på 244 %. Det ger en årlig genomsnittlig avkastning på 34.59 %. Hade du investerat 100 000 kr hade det varit värt 244 000 kr efter endast 3 år. Snacka om bra ränta för pengarna.

Investmentbolag index

Precis som det finns index som följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, finns det index som följer investmentbolag. De följer prisutvecklingen av olika investmentbolag.

Det finns olika typer av investmentbolag index. Vissa fokuserar följer prisutvecklingen för alla investmentbolag på stockholmsbörsen. Andra följer istället än mindre grupp med färre investmentbolag, varpå indexet är mera koncentrerat och kan sägas innehålla mer risk.

KAPITEL 12

Slutsats och sammanfattning


Intervju med Investor, Sveriges största investmentbolag:

Investmentbolag är alltid en god kandidat att inkludera i din investeringsportfölj. De tenderar inte att vara särskilt volatila samtidigt som de historiskt givit god avkastning. Speciellt bra är investmentbolag för nybörjare, då aktiemarknaden till en början oftast kan kännas överväldigande.

Nedan kan du läsa om några tips och slutord kring investmentbolag som kan vara bra att känna till innan du börjar inkludera dem i din aktieportfölj.

12.1

Investera i stora investmentbolag

Även om små investmentbolag kan gå bra ett år, är det inte lika säkert att det går lika bra året därefter. Generellt är mindre bolag mera riskfyllda investeringar. Potential till hög avkastning? Ja. Hög risk för låg avkastning? Ja.

Regel nummer 1 är att aldrig försöka förlora pengar. Därför bör du helst se till större stabilare investmentbolag med god historik. Speciellt om du är nybörjare och inte har någon tidigare erfarenhet av börsen.

Stora investmentbolag:

 • Berkshire Hathaway
 • LVMH
 • BlackRock
 • Investor
 • EQT
 • Latour

12.2

Investera inte i för många investmentbolag

Vanligtvis brukar vi rekommendera att ha 6-10 olika aktier i din portfölj. Detta för att få en tillräckligt hög riskspridning i din portfölj.

Investmentbolag kommer redan med en automatisk riskspridning i och med att kapitalet redan är utspritt över flera bolag. Det räcker därför med 5-8 aktier i din portfölj, ifall några av dem är investmentbolag.

Nedan kan du se vilken riskspridning du får när du investera i Sveriges största investmentbolag, Investor:

Investor 10 största innehav 2022:

Bolag Procentuell andel av total portfölj
Atlas Copco 17 %
ABB 12 %
EQT 11 %
Mölnlycke 9 %
AstraZeneca 7 %
SEB 7 %
Epiroc 6 %
Nasdaq OMX Group 5 %
Ericsson 3 %
Swedish Orphan Biovitrum 2 %

(Uppdaterat 2022-03-17)

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *