DEN ULTIMATA GUIDEN

INVESTERINGSSPARKONTO (ISK)

Vad är ISK? Hur beskattas ISK? Visste du att 27 % av Sveriges befolkning har ett investeringssparkonto? Den här guiden består av 3,000+ ord och 4 st videos, och har en uppskattad lästid på 15 minuter. Följ våra steg-för-steg instruktioner och öppna dig ett ISK konto på endast 5 minuter.

 • Allt om ISK sparande, ISK konto skatt, bästa ISK konto, deklarera ISK, ISK skatt kalkylator, flytta aktier till ISK, flytta fonder till ISK, att ta ut pengar från ISK, investeringssparkonto nackdelar, och mycket mer
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och öppna ISK konto på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2023

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är investeringssparkonto?


Investeringssparkonto – så funkar det:

Investeringssparkonto = Ett förenklat sätt att spara i aktier och fonder till en årlig schablonskatt

För att kunna investera i aktier och fonder, samt förvara dina värdepapper behöver du ett konto. Det finns flera olika typer av konton att välja emellan. De 3 mest vanliga är följande.

 • AF (aktie- och fondkonto)
 • KF (kapitalförsäkring)
 • ISK (investeringssparkonto)

Investeringssparkonto är det absolut vanligaste och mest populära kontot. En undersökning utförd av Yougov, på uppdrag av Nordnet, gjordes på 1 012 respondenter. Man frågade dem ifall de använder sig av ett investeringssparkonto, samt deras största anledning med ett sparande på kontot. Hela 49 % av respondenterna svarade att de använder sig av ett ISK konto och att de främst använder det för sitt pensionssparande.

Vad är syftet med ditt investeringssparkonto? – Yougov:

Svarsalternativ Procent
Spara till pensionen 52 %
Ökad trygghet 47 %
Till bostad 17 %
Till barn eller barnbarn 15 %

När infördes investeringssparkonto?

Investeringssparkonto är en skatterättslig sparform som infördes i januari 2012. Det skedde under dåvarande alliansregering när Fredrik Reinfeldt var Sveriges statsminister. Syftet med reformen kom som en konsekvens av att vilja förenkla det för skattebetalarna. Samtidigt ville man undvika inlåsningseffekter vilka kan uppstå när endast realiserade vinster beskattas.

Antalet ISK konto användare har växt snabbt sedan start. Idag finns det ca 2.2 miljoner svenskar som har ett investeringssparkonto. Det motsvarar ungefär 27 % av den svenska befolkningen. Samtidigt beräknas ungefär 900 000 svenskar har någonstans mellan 100 000 – 1 000 000 kr investerat på sitt investeringssparkonto. Av dessa är det 142 000 individer som beräknas ha mer än 1 000 000 kr på sitt investeringssparkonto. Den absoluta toppen består av 20 000 st personer, vilka beräknas ha över 4 000 000 kr på sina respektive ISK konton.

Vilka svenska banker erbjuder investeringssparkonto?

I stort sett alla svenska banker erbjuder dig att kunna öppna ett ISK konto. ISK konto är densamma hos olika mäklare och varierar inte. Det är nämligen reglerat i lagen, vilket gör att alla mäklare måste erbjuda ett investeringssparkonto enligt precis samma regler. Vi rekommenderar dock att öppna dig ett ISK konto hos en nätmäklare. De erbjuder de bästa ISK kontona sett till utbud, användarvänlighet och avgifter.

Nätmäklare erbjuder dig oftast ett större utbud av både aktier och fonder. Dessutom erbjuder de hög användarvänlighet och låga avgifter. De gör det enkelt för dig som nybörjare att komma igång med ditt sparande. Nedan hittar du en lista över de mest kända bankerna som erbjuder ett investeringssparkonto. Du kan också se vilka placeringar som är tillåtna hos respektive bank.

Banker som erbjuder Investeringssparkonto:

Bank Aktier Fonder Övriga placeringar
Avanza bank Ja Ja Ja
Nordnet bank Ja Ja Ja
Aktieinvest Ja Ja Nej
Fondab Nej Ja Nej
Ålandsbanken Ja Ja Nej
Länsförsäkringar bank Ja Ja Ja
Swedbank Ja Ja Ja
Handelsbanken Ja Ja Ja
Skandiabanken Ja Ja Ja
Nordea Ja Ja Ja
SEB Ja Ja Ja

(Tabell uppdaterad maj 2022)

OBS: Vill du flytta aktier till ISK konto? Kontakta din bank eller mäklare och få hjälp med att ordna en sådan överföring. Rent skattemässigt räknas en flytt från aktie -och fondkonto eller kapitalförsäljning som en försäljning. Vill du flytta fonder till ISK konto? Det fungerar på samma sätt. Sälj dina fonder, öppna ett ISK konto och köp fonderna igen.

KAPITEL 2

Varför öppna ISK?


Fördelar med att spara i ett investeringssparkonto:

Det finns många anledningar till varför du bör öppna dig ett investeringssparkonto. Men de kanske absolut främsta motiven till varför har att göra med följande två punkter.

 1. Du behöver inte deklarera.
 2. Du betalar ingen vinstskatt.

Deklaration – Nej tack

Vad som bidragit till att investeringssparkonto kommit att bli populärt har att göra med dess deklarations- och skatteregler. Du behöver nämligen själv inte deklarera dina affärer. Detta sköts istället automatiskt. Processen kommer förtryckt i din deklaration. Om du har flera ISK konton kommer de att anges på varsin rad i deklarationen. Det ser då ut som på bilden nedan.

(Bildkälla: Avanza)

Mer pengar till dig och mindre till staten

På ett investeringssparkonto behöver du inte betala vanlig vinstskatt på 30 %, vilket du gör på ett AF. Istället betalar du är årlig schablonskatt. Den styrs till mestadels av hur hög statslåneräntan är. Skatten har under de senaste åren legat kring 0.375 % av det totala värdet på ditt investeringssparkonto. För 2023 höjs skatten till 0.882 %.

Den låga skatten har lett till diskussioner. År 2021 har flertalet tidningar påpekat att ISK konto är en stor förlustaffär för den svenska staten. Det har varit diskussioner kring beräkningarna av det totala antalet svenska kronor som staten gått miste om på grund av isk. SvD skriver att enligt beräkningar har staten gått miste om 116 – 156 miljarder i skatteintäkter. Tidningen menar på att det redan från start varit en förlust. Enligt Riksrevisionsverket gick staten miste om ca 7 miljarder kr de första 6 åren.

Risker med investeringssparkonto

Sveriges nuvarande statsminister, Magdalena Andersson, tillsammans med en arbetsgrupp inom socialdemokraterna har tidigare uttalat sig om att vilja höja skatten på ISK konto. Hon säger att ISK konto främst gynnar miljonärer och inte småsparare.

Man har velat införa en ny förmögenhetsskatt, vilken ska beskatta de rika hårdare. Det diskuteras om att införa ett så kallat “tak” vid 100 000 kr och 200 000 kr, vilket skulle innebära att personer med ett sparkapital på mer än dessa två belopp skulle komma att behöva betala mer skatt på ISK.

(Bildkälla: SvD)

Förslaget fick genast kritik från flera håll. Bland annat från Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, gick ut med ett öppet upprop mot Magdalena Andersson där hon bad småsparare att skriva på. Redan i juni 2021 hade 35 000 st skrivit på uppropet.

I och med den massiva kritiken mot lagförslaget har Magdalena Andersson tvingats att backa. Hon ska istället sagt att taket ska höjas till 3 000 000 kr. I dagsläget är det ca 41 150 st personer som skrivit på uppropet. Huruvida Magdalena Anderssons lagförslag blir verklighet eller inte får vi se.

KAPITEL 3

Så beräknas ISK skatt


Deklarera ISK konto – skatt investeringssparkonto:

Hur beräknas ISK skatten?

ISK beskattning kan se krångligt ut vid ett första ögonkast. Dock är det inte svårt att förstå sig på. Vi börjar med att illustrera investeringssparkonto skatten genom ett matematiskt exempel.

Formeln för kapitalunderlaget på ISK kan beräknas enligt följande.

Värdet på ditt ISK för kvartal 1
+ Värdet på ditt ISK för kvartal 2
+ Värdet på ditt ISK för kvartal 3
+ Värdet på ditt ISK för kvartal 4
+ alla de belopp som suttits in under året
/ 4
= kapitalunderlag för ISK

För att göra det tydligare ska vi illustrera ett exempel i siffror.

Exempel av beskattning ISK:

Kvartal 1: Värdet på ditt ISK = 5000 kr
Kvartal 2: Värdet på ditt ISK = 5 500 kr
Kvartal 3: Värdet på ditt ISK = 11 000 kr
Kvartal 4: Värdet på ditt ISK = 20 000 kr

Under året gjorde du totalt insättningar om 15 000 kr. Statslåneräntan uppgick till – 0.91 % den 30 november 2020. Statslåneräntan plus en procentenhet blir lika med 0.09 % (- 0.91 + 1). Dock finns det regler för en undre gräns på 1.25 %, vilket blir den slutgiltiga schablonskatten.

Kapitalunderlaget blir 14 125 kr ((5 000 + 5 500 + 11 000 + 20 000 + 15 000) / 4). Schablonintäkten blir 176.56 kr (14 375 x 1.25 %). Det är vad som kommer förtryckt i din deklaration. Den slutgiltiga skatten du betalar blir 53 kr (176.56 x 0.30).

Vad påverkas ISK skatten av?

Den årliga schablonskatten på ett ISK konto beror främst av 3 saker.

 1. Kapitalunderlaget
 2. Portföljens värdeökning
 3. Statsräntan

Under de senaste 10 åren har det lönat sig att ha dina pengar placerade på ett ISK konto. Anledningen till det? Den låga statsräntan. Du har alltså behövt betala mer skatt på ett traditionellt VP konto (värdepapperskonto), än på ett ISK konto. För att det ska bli mer lönsamt att använda ett VP konto krävs både att statslåneräntan är hög, samt att värdeutvecklingen på dina aktier eller fonder är dålig.

Föreställ dig att du investerar 100 000 kr i aktier. Både på ett VP och ISK konto. Vi går igenom 3 olika exempel där vi experimenterar med statslåneräntan, hur mycket vi investerar per år, och värdeökningen på aktierna. Diagrammen nedan visar skillnaden i skattekostnader under en sparperiod på 30 år.

(Utfall 1: skatt ISK vs skatt VP)

(Utfall 2: skatt ISK vs skatt VP)

(Utfall 3: skatt ISK vs skatt VP)

Vad som går att se utifrån graferna är ju lägre värdeökning av portföljen, desto mer äts upp av den årliga schablonskatten. Samtidigt kan vi se att en högre statslåneränta leder till högre skattekostnader. Det är alltså mer lönsamt att använda sig av ett traditionellt VP konto när värdeökningen är låg och när statslåneräntan är hög.

Tyvärr går det inte att förutse varken värdeökningen av vår portfölj eller statslåneräntan. Vi kan endast titta på historik. Nedan kan du se hur faktor för schablonintäkt förändrats i relation till statslåneräntan. Före inkomståret 2016 använde man statslåneräntan rakt av. Man tog inte hänsyn till ökning, samtidigt som det heller inte fanns en minimumnivå. Under 2016 och 2017 var ökningen 0.75. Därefter är ökningen 1.00 %.

ISK schablonskatt historik:

Inkomstår Statslåneränta (30 nov föregående år) Ökning Minsta faktor Faktor för schablonintäkt Schablonskatt ISK
2012 1,65% 1,65% 0.495 %
2013 1,49% 1,49% 0.447 %
2014 2,09% 2,09% 0.627 %
2015 0,90% 0,90% 0.27 %
2016 0,65% 0,75% 1,25% 1,40% 0.42 %
2017 0,27% 0,75% 1,25% 1,25% 0.375 %
2018 0,49% 1,0% 1,25% 1,49% 0.447 %
2019 0,51% 1,0% 1,25% 1,51% 0.453 %
2020 -0,09% 1,0% 1,25% 1,25% 0.375 %
2021 -0,10% 1,0% 1,25% 1,25% 0.375 %
2022 0,23% 1,0% 1,25% 1,25% 0.375 %

KAPITEL 4

Insättningsgaranti och investerarskydd


Enligt lag gäller både insättningsgaranti och investerarskydd för investeringssparkonto. Det betyder exempelvis att om banken du har ditt investeringssparkonto hos skulle gå i konkurs kommer den statliga insättningsgarantin, respektive det statliga investerarskyddet att träda in.

Dock skiljer de sig åt både när det kommer till vad de täcker, samt det totala beloppet.

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin skyddar dina kontopengar.

Insättningsgarantin är ett statligt skydd. Det innebär att staten träder in och ersätter dig upp till ett belopp om 1 050 000 kr ifall den bank eller institut där du har dina likvida medel skulle gå i konkurs. Skulle du ha en gemensam depå med en eller fler personer täcker insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person. Dessutom gäller att om du har ISK konton hos flera olika banker eller kreditmarknadsbolag omfattas du av flera insättningsgarantier. Har du exempelvis 3 st ISK konton hos 3 olika aktiemäklare skyddas upp till 3 150 000 kr (1 050 000 x 3).

Det är inte endast staten som kan besluta om att insättningsgarantin ska träda in, utan även Finansinspektionen. Ett institut som tidigare haft tillstånd om insättningsgaranti kan få det indraget. Dock behöver investerare inte oroa sig över det. Insättningar som gjorts hos ett institut och som fått sitt tillstånd om insättningsgaranti indraget, kommer fortfarande att gälla.

Vad är investerarskydd?

Investerarskyddet skyddar dina värdepapper.

Det finns lagar och regler kring vad finansiella bolag får göra med dina tillgångar. Ett finansiellt institut får inte blanda ihop kundernas tillgångar med sina egna. Exempelvis får inte ett finansiellt institut förvara, köpa eller sälja värdepapper för din räkning i eget namn. Banken fungerar egentligen bara som en kanal mellan investerare och bolag/fonder. Vid konkurs ska därför inte dina innehav påverkas.

Om det mot förmodan skulle inträffa något som påverkar dina innehav skyddas du av det så kallade investerarskyddet. Investerarskyddet gäller för belopp om högst 250 000 kr. Det betyder att du som kund kan få ut som högst 250 000 kr från investerarskyddet. Skulle du ha en gemensam depå med en eller fler personer gäller högst 250 000 kr per person. Investerarskyddet skyddar alla möjliga slags finansiella instrument.

 • Aktier.
 • Obligationer.
 • Konvertibla skuldebrev.
 • Optioner.
 • Terminer.
 • Sammansatta produkter, såsom aktieindexobligationer.

Vidare gäller investerarskyddet även för de pengar som bolaget tagit emot. Exempelvis pengar som finns i depån eller kontot och som avsetts för ett köp. Alternativt vad som kvarstår efter en försäljning. Investerarskyddet gäller endast ifall värdepapperna är registrerade i ditt namn, vilket de är när du köper värdepapper via ISK konto.

KAPITEL 5

ISK vs KF


Skillnaden mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring:

Vad är bäst – ISK eller kapitalförsäkring?

En snabb titt på båda kontoformerna kan man tro att de är snarlika. Du behöver varken deklarera vinster eller förluster på värdepapper du handlar via båda kontona. Det sker automatiskt. Samtidigt dras samma årliga schablonskatt från båda kontona.

Dock skiljer de sig åt på många andra punkter, vilka gör dem olika varandra.

Äganderätt

Kapitalförsäkring = en försäkringsprodukt

Till skillnad från ISK konto där du står som ägare av tillgångarna är det istället försäkringsbolaget som står som ägare. Det betyder att du exempelvis inte registreras i aktieboken för Apple ifall du väljer att köpa aktier i bolaget via en kapitalförsäkring. Att inte stå som direkt aktieägare betyder att du går miste om de rättigheter en vanlig aktieägare har. Exempelvis rösträtt på bolagsstämmor.

Dessutom omfattas inte en kapitalförsäkring av varken den statliga insättningsgarantin eller investerarskyddet i och med att värdepapperna inte är registrerade i ditt namn. För kapitalförsäkring gäller andra skyddsregler. Exempelvis återbetalningsskydd, vilket innebär att ifall du dör så betalas 99 – 101 % av försäkringskapitalet till den förmånstagare du satt in, eller till ditt dödsbo. Skulle försäkringsbolaget gå i konkurs har du som försäkringstagare särskild förmånsrätt till bolagets tillgångar. Dock finns det ingen garanti för att bolagets tillgångar räcker till för att täcka hela skulden.

Utländsk källskatt

Ifall du investerar i aktier från andra länder än Sverige kan du komma att stöta på begreppet utländsk källskatt. Utländsk källskatt betalar man på aktieutdelningar från bolag som har sitt legala säte utanför Sverige. Skatten är oftast 15 % av utdelningsbeloppet. Den kan dock variera från land till land.

Källskatt för olika länder:

Land Utländsk källskatt ISK
Australien 15 %
USA 15 %
Kanada 15 %
Norge 25 %
Danmark 27 %

(Tabell uppdaterad maj 2022)

Det är möjligt att begära tillbaka källskatten. Dock skiljer sig processen åt mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Nackdelen med att handla utländska aktier via ISK konto är att du själv måste se till att begära tillbaka källskatten. Det kan både vara tidskrävande och krångligt. Det är heller inte alla gånger möjligt att kräva tillbaka den.

Har du däremot köpt aktierna genom en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som står som direkt ägare och därför dem som kräver tillbaka källskatten. De har betydligt mera erfarenhet och bättre resurser att kunna kräva tillbaka den. Du behöver alltså inte göra något själv. Det sköts automatiskt. Dock tar det så långt som 2 – 3 år innan du får tillbaka källskatten.

Lista skillnader mellan ISK och KF:

Villkor ISK KF
Möjlighet för privatperson att öppna konto
Möjlighet för juridisk person att öppna konto X
Möjlighet till samägande X X
Kapitalvinstskatt X X
Schablonskatt
Automatisk deklaration
Försäkringsprodukt X
Direktägande X
Rösträtt X
Insättningsgaranti X
Investerarskydd X
Förmånsrätt X
Möjlighet till kvittens Delvis X
Går att öppna som skriven utomlands X

(Tabell uppdaterad maj 2022)

Läs mer om skillnader mellan isk konto och kapitalförsäkring här

KAPITEL 6

Öppna ISK konto på 5 minuter


Avanza är sveriges största nätmäklare. Det är en populär bank som erbjuder investeringssparkonto med ett stort utbud av produkter. Lika enkelt som det är att sätta in är det enkelt att ta ut pengar från investeringssparkonto hos Avanza. Nedan hjälper vi dig att öppna ISK konto helt gratis på endast 3 minuter!

1. Öppna Konto

Första steget är att besöka Avanzas hemsida och registrera dig. Det tar bara 3 minuter med BankID. Följ den här länken och registera dig!

2. Fyll i Uppgifter

Nästa steg är att fylla i kontaktuppgifter och din erfarenhet av handel med värdepapper. Detta tar bara några minuter. När du är klar loggar du in på ditt isk konto med hjälp av BankID eller användarnamn och lösenord.

3. Sätt in pengar

Är du inloggad? Nu är det dags att sätta in pengar för att handla med. Klicka på ”Mina Sidor” -> ”Insättningar & Uttag” -> ”Sätt in pengar”. Här kan du välja mellan Trustly eller vanlig banköverföring. Vi rekommenderar Trustly, det tar några sekunder och är gratis!

4. Sök och välj produkt

Har du pengar på ditt isk konto? Då klickar vi på sökknappen, söker och väljer en produkt.

5. Investera pengar

På produktsidan kan du investera pengar genom att klicka på ”Köp” och följa stegen!

 

Bra jobbat!

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *