OLJEPRISET IDAG

Brentolja USD/FAT. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Oljepris realtid diagram

Här ser du dagens oljepris i USD/FAT. Oljepriset representerar Brent oljepris. Det finns även en oljepris graf som kontinuerligt uppdaterar priset i realtid.

Vad påverkar oljepriset?

Priset på råolja påverkas av utbud och efterfrågan, samt spekulation av hur utbud och efterfrågan kommer att vara framöver. Brentolja är en speciell råvara eftersom den är utsatt för geopolitiska händelser. Det kommer som konsekvens av att några av de största oljereserverna finns i de mest instabila områdena i världen – Afrika, Mellanöstern och Sydamerika.

Oljepriset kan skifta snabbt i pris på grund av alla möjliga faktorer, såsom krig, handelskrig, naturkatastrofer, pandemier, politiska konflikter, hedgare och spekulanter. Dessa faktorer kan snabbt påverka utbud och efterfrågan varpå oljepriset kan förändras drastiskt.

Vad är olja?

Oljepriset sätts i amerikanska dollar per fat. Olja finns i två olika kategorier – Brent olja (Brent oil) och Crude olja (Crude oil). Brent olja handlas på ICE (Intercontinental Exchange) och är den typ av olja som är vanligast i Europa. Crude olja WTI (West Texas Intermediate) är den amerikanska oljan vars pris sätts på NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Oljekartellen OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) som står för ca 40 % av den totala oljeproduktionen brukar följa priserna som sätts för både Crude och Brent olja. Därför skiljer sig oljepriser relativt lite över världen.

Varför köpa olja?

Att investera i olja kan under vissa tidsperioder ge en god avkastning. Även om det är riskfyllt har det visat sig historiskt att det bästa tillfället att investera i olja är under oroliga tider. Speciellt under lågkonjunkturer.

Råolja priset tenderar nämligen att sjunka rejält under lågkonjunkturer då efterfrågan på olja är lägre. Det tenderar sedan att stiga tillbaka till tidigare nivåer då världsekonomin befinner sig i ett stabilt ekonomiskt läge eller högkonjunktur. Att köpa vid plötsliga händelser som minskar utbudet, exempelvis krigsutbrottet i Ukraina, kan vara smart.

Topp 3 Aktiemäklare - May 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Oljepris historik


Olja kom att bli en värdefull råvara under 1800-talet i samband med industrialiseringen. Det började användas alltmer inom tillverkning och industri samt transport. Under 1900-talet var olja den mest använda bränslet och tog en allt viktigare plats i den amerikanska ekonomin.

1.1

Oljeprisets historiska prisutveckling

Nedan ser du oljepriset och dess historia ända sedan 1861. I det andra diagrammet kan du se viktiga historiska tillfällen som haft en betydande effekt på oljepriset.

Oljeprisets utveckling 1989 – 2021:

I grafen nedan kan du se hur oljepriset rört sig sedan 1861 fram till 2016. Priset speglar vad ett fat olja kostar i USD.

(Bildkälla: Bloomberg)

Vad som går att se utifrån grammet är att oljepriset nådde en topp 2008 för att sedan rasa kraftigt i samband med finanskrisen. År 2020 nådde oljepriset en bottennivå i samband med Covid-19 pandemin.

Oljeprisets utveckling 1861 – 2016:

I grafen nedan kan du se hur oljepriset rört sig sedan 1861 fram till 2016. Priset visar vad ett fat olja kostar i USD.

(Bildkälla: The World Economic Forum)

Det finns flera exempel på historiska händelser som haft dramatiska effekter på hur oljepriset förändrats under mycket kort tid. Nedan kan du läsa om några av dem i detalj.

1.2

Historiska händelser som påverkat oljepriset

Följande är exempel på några av de mest historiska händelserna som påverkat oljepriset.

 • 1862 – Den första oljechocken kom som en effekt av inbördeskriget i USA. Det drev upp priset på råvarumarknaden och framförallt oljepriset.
 • 1894 – Koleraepidemin inträffade 1894. Som en effekt steg priserna 1895 då epidemin ledde till produktionsnedskärningar i Baku och Azerbajdzjan.
 • 1931 – Oljepriset har aldrig legat på en så låg nivå som under 1931. En kombination av massiva oljefynd, lägre efterfrågan och den stora depressionen ledde till att oljepriset pressades nedåt.
 • 1973 – Under det arabisk-israeliska kriget, som bröt ut 1973, införde arabiska medlemmar av OPEC ett embargo (när ett land vägrar att handla med ett annat) mot USA. Det kom som en konsekvens av att USA hjälpte den israeliska militären. Det fick oljepriset på världsmarknaden att öka kraftigt.
 • 2001 – Året då 9/11 inträffade. Terroristgruppen al-Qaeda anföll USA och kraschade två flygplan in i World Trade Center. Samtidigt strejkade majoriteten venezuelanska oljearbetare. Kombinationen av instabilitet i både USA, Irak och Venezuela ledde till att oljepriset ökade rejält.
 • 2008 – Som en konsekvens av finanskrisen som inträffade i USA sjönk efterfrågan på energi. Det fick oljepriset att sjunka från rekordhöga 147 USD till 32 USD.
 • 2014 – Raset i oljepriset 2014 kom som en konsekvens av ett stort utbud i relation till en låg efterfrågan. Amerikansk oljeproduktion var på högvarv samtidigt som man såg en avtagande geopolitisk oro i världen.
 • 2022 – Samhällen öppnade upp i stora delar av världen, efter att ha varit stängda på grund av Covid-19. Samtidigt startade kriget mellan Ryssland och Ukraina, varpå omvärlden stängde sina dörrar mot Ryssland och ryska oljebolag. Den högre efterfrågan och det lägre utbudet ledde till prisökningar.

KAPITEL 2

Vad påverkar oljepriset?


What moves the price of oil:

I grund och botten påverkas oljepriset av utbud och efterfrågan. Det finns i sin tur flera olika nyckelfaktorer som påverkar både dem. Nedan kan du läsa om 6 nyckelfaktorer som tenderar att påverka oljepriset.

2.1

6 faktorer som påverkar oljepriset

 1. Krig – Krig i de länder där olja produceras kan påverka marknadspriset negativt. Exempelvis skulle ett krig i Saudiarabien, vilket är det näst största landet som producerar högst kvalitet olja i världen, bidra med negativa effekter för deras oljeexport. Det skulle i sin tur påverka utbudet och kunna leda till en prisökning av olja.
 2. Naturkatastrofer – Ett oljeland som drabbas av naturkatastrofer kan påverka utbudet av olja på världsmarknaden. År 2005 drabbades Lousiana i USA, och 25 % av landets totala oljeproduktion, av orkanen ”Katrina”. Det ledde till en av de största veckoprishöjningarna någonsin.
 3. Pandemier – Under 2020 stod värden stilla som en konsekvens av Covid-19 pandemin. Antalet flygplan, personbilar, bussar och lastbilar i trafik minskade drastiskt. Med mindre fordon i trafiken användes inte lika mycket bensin. Efterfrågan blev tillfälligt mindre, vilket bidrog till att oljepriset sjönk till rekordlåga nivåer.
 4. Politiska konflikter – Det är vanligt att länder använder olja som ett påtryckningsmedel i olika konflikter. Exempelvis kan en konflikt leda till att ett stort oljeland dumpar sina priser, för att på så sätt straffa andra oljeländer. På samma sätt kan ett stort oljeland välja att helt stoppa sin oljeleverans. Det leder på sikt till oljebrist, vilket får oljepriset att gå upp.
 5. OPEC – OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) grundades 1960 och är en organisation och ett samarbete mellan några av de största oljeexporterande staterna. Idag finns det totalt 13 medlemmar vilka är Kuwait, Saudiarabien, Venezuela, Iran, Irak, Libyen, Förenade Arabemiraten, Algeriet, Nigeria, Gabon, Angola, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo. OPEC står idag för 40 % av den totala oljeproduktionen. Ifall organisationen kommer överens om att minska produktionen kan det får en direkt effekt på oljepriset.
 6. Hedgare och spekulanter – Både hedgare och spekulanter kan påverka oljepriset på kort sikt. Hedgare är vanligtvis representanter från bolag som antingen konsumerar eller producerar olja. Genom att hedga sig skyddar de bolagens verksamhet från att påverkas negativt av framtida prisfluktuationer. Spekulanter är handlare som försöker att tjäna pengar på fluktuationer i oljepriset. De handlar vanligtvis med oljederivat, såsom terminer. Det kan ge dem högre vinster med hjälp av hävstänger.

2.2

Största oljeproducerande länder

Nedan vilka som är de 10 största oljeproducerande länderna i världen.

Topp 10 största oljeproducerande länder:

Land Andel
USA 20 %
Saudiarabien 11 %
Ryssland 11 %
Kanada 5 %
Kina 4 %
Irak 4 %
Förenade Arabemiraten 4 %
Brasilien 4 %
Iran 4 %
Kuwait 3 %
Totalt 72 %

KAPITEL 3

Vart handlar jag brent olja?


För att kunna investera i olja behöver du inte köpa det fysiskt. Det finns flera olika handelsplatser som tillåter dig att investera i olja genom olika produkter. Vi rekommenderar främst att du använder dig av en nätmäklare. De tenderar att erbjuda många olika typer av produkter, såsom följande.

 • CFD-kontrakt
 • Certifikat
 • Minifuture och turbowarranter
 • Oljeterminer och oljefutures

De två mest använda sätten att investera i olja är genom CFD-kontrakt och certifikat. Det är enkelt att handla dem hos nätmäklare såsom eToro och Avanza.

3.1

eToro

Ett av av de absolut enklaste sätten att få exponering mot oljepriset är att handla med CFD-kontrakt hos eToro. CFD-kontrakt (Contract For Difference) tillåter dig att handla på oljeprisets rörelser, utan att äga den underliggande tillgången. Du kan ta både köp- och säljpositioner och tjäna pengar på oljeprisets upp- och nedgångar.

Det finns flera aktörer som erbjuder dig att investera i olja genom CFD-kontrakt. Fördelen med eToro är att handel med CFD-kontrakt är gratis. CFD handel tillåter dig även att investera i olja genom hävstång upp till x10. Det betyder att du kan få en högre avkastning på små prisrörelser.

Exempel: Du investera i olja genom CFD-kontrakt med hävstång x2. Det betyder att om priset oljepriset går upp med 1 % kommer din avkastning att gå upp med 2 %. Går oljepriset istället ned med 1 %, kommer dit värde att gå ner med 2 %.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

3.2

Avanza

Hos Avanza kan du handla på dagens oljepris med certifikat (eller trackers). Du kan antingen handla med bear (kort) eller bull (lång) certifikat. Om du tror att oljepriset kommer att gå upp ska du köpa ett bull certifikat. Om du istället tror att oljepriset kommer att sjunka ska du välja ett bear certifikat. Det är även möjligt att genom certifikat handla med hävstång.

En av de mest populära certifikaten du kan handla hos Avanza för att få exponering mot olja är “OLJA AVA”. Det är ett certifikat utan hävstång och som förändras i takt med oljeprisutvecklingen. När du handlar OLJA AVA tillkommer en spreadavgift på 0.09 %. Det tillkommer även en löpande avgift på 0.39 % per år.

Mest populära oljecertifikat (lång) hos Avanza:

Certifikat Riktning Hävstång
BULL OLJA X6 AVA 1 Lång 6 ggr
BULL OLJA X5 AVA 8 Lång 5 ggr
BULL OLJA X5 AVA 5 Lång 5 ggr
BULL OLJA X2 H2 Lång 2 ggr
OLJA AVA Lång 1 ggr

Mest populära oljecertifikat (kort) hos Avanza:

Certifikat Riktning Hävstång
BEAR OLJA X6 AVA 6 Kort 6 ggr
BEAR OLJA X4 AVA 9 Kort 4 ggr
BEAR OLJA X3 AVA 5 Kort 3 ggr
BEAR OLJA X3 AVA 4 Kort 3 ggr
BEAR WTI X2 AVA 2 Kort 2 ggr

Tips! Läs vår stora guide om att investera i olja.

KAPITEL 4

Investera i olja på 5 minuter


För att kunna investera i olja kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj olja

När du har pengar på ditt konto kan du välja olja som investering. Sök efter olja och klicka på köpknappen.

6. Köp olja

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Bra jobbat, du har nu investerat i olja!

KAPITEL 5

När ska jag köpa och sälja?


Oljan är idag, precis som många andra råvaror, en cyklisk råvara. Det betyder att dess pris är utsatt för ekonomisk aktivitet i form av lågkonjunktur och högkonjunktur.

 • Lågkonjunktur – Syftar till låg ekonomisk aktivitet. Det betyder att olja inte används i lika stor mängd på grund av låg efterfrågan. Det leder till att dess pris sjunker.
 • Högkonjunktur – Syftar till hög ekonomisk aktivitet. Det betyder att olja används mer än vanligt varpå dess efterfrågan ökar. Det bidrar till att dess pris ökar.

Investera i olja under lågkonjunktur

Tittar man tillbaka på historiska oljepris kan man dra slutsaten av att det oftast är bättre att investera i olja i tider av låg ekonomisk aktivitet och låg efterfrågan. Låg ekonomisk aktivitet tenderar att trycka ner oljepriset. Det skapar chans till att kunna göra vinst när ekonomisk aktivitet och efterfrågan på råolja ökar.

Även om man inte vet när toppen är nådd är det oftast riskfyllt att investera i olja när priset ligger nära tidigare höga nivåer. Grafen nedan visar hur priset på brentolja sjönk rejält i samband med Covid-19 pandemin, för att två år senare komma tillbaka till tidigare oljepris-nivåer. Scrolla upp till vår oljepris graf längst upp på sidan och titta på oljepriset live.

Exempel: I slutet av 2018 handlades brentolja för nästan 85 USD per fat. År 2020 låg råvarumarknaden för olja i kris. Oljepriset sjönk till en rekordlåg nivå på ca 9 USD per fat. Det vill säga en nedgång på ungefär 90 %.

De som investerade när oljepriset låg på 85 USD behövde vänta 2 år för endast gå plus minus noll. De som istället investerade i olja när dess pris var nere på 9 USD fick se en uppgång på ca 845 % i perioden av endast ett år. En ovanligt snabb tillbakagång från en så låg nivå.

(Bildkälla: Macrotrends)

KAPITEL 6

Populäraste oljeaktierna


Ett annat sätt att få exponering mot oljepriset är att investera direkt i oljebolag. Fördelen med att köpa in sig i oljebolag är att när priset på olja stiger, tenderar deras vinstmarginaler att stiga mer än oljepriset själv.

Exempel: Oljebolag AB producerar 1 000 000 fat brentolja per år. Bolaget har en produktionskostnad på 15 000 000 USD. Oljeprisetpriset per fat ligger på 20 USD. Bolaget gör med andra ord en vinstresultat på 5 000 000 USD per år (1 000 000 x 20 – 15 000 000).

Efter en lång tid av lågkonjunktur har världsekonomin övergått till en högkonjunktur. Det har lett till att efterfrågan på olja ökat och priset stigit till 40 USD per fat. Det betyder att Oljebolag AB:s nya vinst plötsligt är 25 000 000 USD (1 000 000 x 40 – 15 000 000). Det är en ökning med 400 % jämfört med oljepriset som endast stigit med 100 %.

Precis som med att investera i olja är den oftast en god idé att investera i oljebolag under oroliga tider.

När oljepriset sjunker på grund av lägre ekonomisk aktivitet tenderar oljebolagens aktiekurser också att sjunka. När ekonomin sedan övergår till en period av högkonjunktur, tenderar oljebolagens aktiekurser att öka.

OBS: Du bör undvika dig från att investera i mindre oljebolag. De har oftast inte lika goda vinstmarginaler. Dessutom tenderar de att inte ha lika stora finansiella muskler såsom större oljebolag. Det betyder att under oroliga tider då oljeprisets pressas nedåt kan de små oljebolag i värsta fall riskera att gå i konkurs vid brist på positivt kassaflöde och likvida medel.

Av den anledningen är det oftast mindre riskfyllt att investera i större oljebolag. Nedan listar vi några av de största och mest populära oljebolagen i världen.

10 populära oljeaktier:

Oljebolag Land
Shell Nederländerna
PetroChina Company Kina
China Petroleum & Chemical Corporation Kina
Exxon Mobil USA
Petroleo Brasileiro Brasilien
BP PLC Storbritannien
Chevron USA
Marathon Petroleum Corporation USA
Valero Energy Corporation USA
Phillips 66 USA

Tips! Läs vår guide om de bästa oljeaktierna här.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *