ALUMINIUM PRIS

Aluminiumpris USD/TON. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Aluminium pris realtidsdiagram (USD/Ton)

På följande sida ser du aktuellt aluminium pris i USD per ton. Det finns också andra viktmått för att beräkna aluminiumpriset. Exempelvis kan priset visas i USD per kilo eller pound (Pound på engelska, 1 Pound = 0,454 gram). Förkortningen för Pound skrivs “lbs”.

Vidare finns det en aluminium pris graf som uppdateras kontinuerligt i realtid. Du kan exempelvis se hur aluminiumpriset rört sig det senaste dygnet. Det går också att se hur dess pris rört sig historiskt sedan flera år tillbaka i tiden.

Vad påverkar aluminiumpriset?

Aluminium klassas som en cyklisk tillgång som jämnt och ständigt påverkas av skiftningar i utbud och efterfrågan. Det finns flera olika nyckelfaktorer som påverkar dessa två parametrar. Exempelvis kan politiska intressen, produktionsbehov inom transport- och byggbranschen, valutakurser och ekonomisk tillväxt påverka aluminiumpriset på både kort och lång sikt.

En annan faktor som påverkas aluminiumpriset är händelser som sker i Kina. Kina är nämligen världens största producent av aluminium samt det land med störst efterfrågan på aluminum. Vidare påverkas aluminiumpriset även av dess produktionskostnader. Att framställa aluminium är mycket energikrävande. Ett ökat oljepris eller elpris kan leda till ett dyrare aluminiumpris och tvärtom.

Vad är aluminium?

Aluminium är jordskorpans vanligaste metall. Metallen utgör totalt ca 8 % av all massa i jordskorpan. Metallen tillhör gruppen lättmetaller vilka karaktäriseras av att de har en densitet som är lägre än 4 500 kg / kubikmeter. Några av aluminiums egenskaper är att det inte oxiderar lika enkelt som andra metaller. Vidare bildar aluminium lätta och hårda legeringar.

Vad används aluminium till?

Aluminium används inom en mängd olika områden. Det har att göra med dess unika egenskaper. Exempelvis reagerar metallen inte med livsmedel, varpå det används till förpackningar inom livsmedelsindustrin. Det använd bland annat i matfolie och i läskburkar.

Vidare används metallen till flygplansdelar på grund av dess lätthet och hållfasthet. Aluminium är också en vanlig komponent i motorer och maskiner eftersom den är icke-magnetisk, har god ledningsförmåga och är motståndskraftig mot rost.

Varför köpa aluminium?

Aluminium är en metall med hög efterfrågan då den används inom många olika områden. Efterfrågan förväntas dessutom öka med 5.50 % per år fram till år 2026. Därför kan aluminium på lång sikt vara en god långsiktig investering. En investering i aluminium gör att du får exponering mot en ökad efterfrågan som på lång sikt bör driva upp dess pris.

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Aluminiumpris historik


Aluminum – The material that changed the world:

Redan år 1782 hade förekomsten av aluminium förutspåtts av den franske kemisten Antoine Lavoisier. Den brittiske kemisten, Humphry Davy, försökte därefter att renframställa aluminium, men tyvärr utan något lyckats resultat. Det skulle dröja ända fram till år 1824 då den danske kemisten och fysikern, Hans Christian Ørsted, lyckades isolera aluminium för första gången någonsin.

Sedan dess har aluminium bearbetats av människan för att användas inom en mängd olika områden. Det är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan och används framförallt för produkter inom livsmedels- och fordonsindustrin. Nedan kan du se och läsa om hur aluminiumpriset utvecklats sedan 1991.

1.1

Aluminiumprisets utveckling 2014 – 2024

Grafen nedan visar vad 1 ton aluminium kostat historiskt sedan 2017 enda fram till 2024. Priset om visas är satt i amerikansk dollar (USD).

Det går tydligt att se hur aluminiumpriset nådde sitt högsta pris någonsin år 2022. Detta skedde i februari månad då priset låg på nästan 4 000 USD per ton. Detta som en effekt av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Aluminiumprisets utveckling 2014 – 2024 (USD / ton):

(Bildkälla: Trading Economics)

1.2

Aluminiumprisets utveckling 1990 – 2024

Grafen nedan visar hur aluminiumpriset rört sig mellan 1990 och 2024. Priset visar vad 1 ton aluminium kostar i USD. Det gå att utifrån grafen se att aluminiumpriset nådde en topp 2008 för att sedan rasa kraftigt i samband med finanskrisen.

Aluminiumprisets utveckling 1990 – 2024 (USD / ton):

(Bildkälla: Trading Economics)

1.3

Historiska händelser som påverkat aluminiumpriset

 • 1929 – Den stora depressionen orsakade stora fall på aktie- och råvarumarknaden. Ekonomin låg under denna tidsperiod i lågkonjunktur och efterfrågan på aluminium var låg, varpå priset sjönk.
 • 1978 – Aluminium började handlas i kontrakt på London Metal Exchange år 1978. Det innebar att metallen plötsligt kunde köpas och säljas på en organiserad och reglerad marknad, varpå efterfrågan och aluminiumpriset steg.
 • 2008 – Året då finanskrisen slog till. Det fick hela aktie- och råvarumarknaden att falla som en effekt för att man oroade sig hur ekonomin skulle utveckla sig i USA och resten av världen. Aluminiumpriset sjönk med 60 %.
 • 2018 – Den 8:e mars 2018 valde USA, under styre av Donald Trump, att införa sanktioner mot import av aluminium från Kina och Ryssland. Det bidrog till att aluminiumpriset sjönk.
 • 2020 – Covid-19 spreds över världen och startade en pandemi år 2020. Aktie- och råvarumarknaden sjönk på grund av den negativa nyheten, men började redan efter några månader stiga som en effekt av stimulationspaket från centralbanker och spekulation.

KAPITEL 2

Vad påverkar aluminiumpriset?


The story behind aluminum’s surging price:

I grund och botten påverkas aluminiumpriset av utbud och efterfrågan. När efterfrågan är tillfälligt högre än utbudet stiger priset. Tvärtom sjunker priset när efterfrågan sjunker. Det finns i sin tur flera olika nyckelfaktorer som påverkar dem.

2.1

Faktorer som påverkar aluminiumpriset

 1. Politiska intressen – Politiska intressen har stor påverkan på aluminiumpriset och råvaror generellt. Exempelvis kan ett land välja att införa sanktioner eller skatt mot import eller export av aluminium, vilket kan påverka utbudet och därmed dess pris. Ett exempel på när aluminiumpriset påverkades av politiska intressen var år 2018. USA, under dåvarande styre av Donald Trump, valde att införa sanktioner mot Kina och Ryssland. Donald Trump sa bland annat följande; “Imports of steel and aluminium are “an assault on our country”.
 2. Produktionsbehov inom transportbranschen – Aluminium används mycket inom transportbranschen. På grund av dess egenskaper att vara motståndskraftig mot rost, samtidigt som den är lätt och hållfast, används det till tillverkning av flygplan och bilar. Därför är efterfrågan på aluminium och dess pris känsligt för händelser inom transportindustrin.
 3. Produktionsbehov inom byggbranschen – Precis som aluminium är en viktig metall i tillverkningen av flygplan och bilar, används den även för konstruktion inom byggbranschen. Exempelvis används aluminium för att tillverka och bygga tak, paneler och fönsterramar. Aluminiumpriset är därmed känsligt för händelser inom byggbranschen som kan påverka efterfrågan för metallen.
 4. Produktionskostnader – Produktionskostnaderna för att producera aluminium har en stor inverkan på dess pris. För att framställa aluminium krävs stora mängder energi i smältningsprocessen. Därför kan förändringar oljepriset eller elpriset i slutändan även påverka aluminiumpriset. Ökade produktionskostnader leder till ett högre aluminiumpris och tvärtom.
 5. Hög- och lågkonjunktur – Aluminium är en cyklisk råvara. Både transport- och byggbranschen tenderar att påverkas av både hög- och lågkonjunkturer. Under högkonjunkturer går båda industrierna på högvarv, varpå efterfrågan på aluminium är högre. Under lågkonjunkturer går de istället på lågvarv. Detta bidrar till en lägre efterfrågan på aluminium varpå dess pris sjunker.
 6. Händelser i Kina – Kina är det land som idag producerar mest aluminium i världen. Landet står dessutom för lite mer än 40 % av den totala världsefterfrågan på metallen. Det gör aluminiumpriset mycket känsligt för händelser som drabbar Kina. Ett exempel på en händelse som drabbat Kina och aluminiumpriset är de nedstängningar som genomfördes under 2022, som en effekt av att försöka stoppa smittspridningen av Covid-19 i landet. Fabriker låg nedstängda, varpå efterfrågan på aluminium tillfälligt minskade.

2.2

Vilka länder producerar mest aluminium?

Den totala världsproduktionen av aluminium ligger på ca 68 miljoner ton. Tillsammans står de 10 största aluminiumproducerande länderna för ca 86 % av den totala världsproduktionen, varav den största andelen huvudsakligen kommer från Kina. Kina utgör ca 57 % av den totala världsproduktionen av aluminium.

Topp 10 största aluminiumproducerande länder:

Land Antal ton i miljoner
Kina 39.00
Indien 3.90
Ryssland 3.70
Kanada 3.10
Förenade Arabemiraten 2.60
Australien 1.60
Bahrain 1.55
Norge 1.33
USA 1.58
Island 0.88

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 3

Vart handlar jag aluminium?


Att handla fysisk aluminium som privatperson är inte särskilt vanligt. Råkar du dock ha aluminium och som du vill sälja, kan du göra det till en specialmäklare.

Nedan kan du se en tabell för skrotpriser på aluminium (mindre mängder). Ha dock i åtanke att skrotpriserna för aluminium inte uppdateras dagligen. Aluminiumpriset kan variera beroende på vem som säljer det, efterfrågan, volymer och skick.

Aluminium skrot pris (aluminium pris per kg):

Metalltyp Aluminium pris per kg
Alu/Koppar Kylpaket med eller utan järn 10 – 14 SEK/kg
Alu ren lina 10 SEK/kg
Alu offset (ren eller med papper) 4 – 11 SEK/kg
Alu profil (ny/gammal) 8 – 9 SEK/kg
Alu fälgar 8 SEK/kg
Alu gjutet 7 SEK/kg
Alu plåt 7 SEK/kg
Alu kärl 6 SEK/kg
Alu ferral (lina med järn) 4 SEK/kg
Alu spån 3 SEK/kg
Alu med järn 2 SEK/kg
Alu kabel 1-4 SEK/kg

(Tabell uppdaterad februari 2024)

OBS: Aluminiumpriserna ovan är endast riktpris baserat på mätningar och iakttagelser från marknaden under de senaste åren. Priserna kan också komma att variera mellan olika specialmäklare.

Det bästa alternativet att få exponering mot aluminium är att vända sig till en aktiemäklare. Nedan kan du läsa om vart du kan investera i aluminium genom olika typer av finansiella produkter.

3.1

eToro

eToro är en handelsplattform som erbjuder CFD-handel. CFD:s är kontrakt som tillåter investerare att handla på en tillgångs prisrörelser, utan att behöva äga den underliggande tillgången. De handlas i prissätts realtid, precis som aktier.

Ännu en fördel med CFD-handel är att de kan handlas med hävstång. Du kan handla mede hävstång från mellan 2:1 och 30:1. Nedan ges ett exempel på hur hävstångshandel med CFD-kontrakt går till.

Exempel: Du är intresserad av att investera i aluminium via CFD:s. Du vill dessutom göra det med hävstång för att öka din potentiella avkastning. Du väljer att handla CFD-kontrakt som följer prisutvecklingen för aluminium med en hävstång på 2:1. 

Om aluminumpriset ökar med 4 % kommer din totala avkastning att bli 8 % (4 x 2). Om priset istället sjunker med 4 % kommer ditt investerade kapital att sjunka med dubbelt så mycket.

En nackdel med CFD-kontrakt är att handeln med dem inte sker direkt mellan köpare och säljare. Istället sker det direkt mot mäklaren som erbjuder handel med CFD-kontrakt. Det betyder att du aldrig kommer att äga den underliggande tillgången. Om mäklaren går i konkurs riskerar dina kontrakt därmed att bli värdelösa.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

3.2

Nordnet

Hos Nordnet kan du handla aluminium-certifikat som följer utvecklingen för aluminiumpriset. Certifikaten ges ut av olika utgivare och följer utvecklingen för den underliggande tillgången, precis som ett CFD-kontrakt.

Det finns flera olika typer av certifikat. Några av dem kan handlas med hävstång, varpå du har chans att kunna tjäna en högre avkastning med ett mindre investerat belopp. Nedan ges exempel på certifikat som du kan handla hos Nordnet.

 • Tracker certifikat – Följer en underliggande tillgångs utveckling utan hävstång. Ett exempel på ett Tracker certifikat är “WisdomTree Aluminium” som följer “Bloomberg Aluminium Sibindex Total Return”.
 • Bull och Bear certifikat – Dessa typer av certifikat kan handlas antingen med, eller utan, hävstång. Bull certifikat bör handlas om du tror på en prisuppgång. Bear certifikat bör handlas om du tror på en prisnedgång.

KAPITEL 4

6 populära aluminiumaktier


Ett annat sätt att få exponering mot aluminium är att investera i aluminiumaktier. Nedan kan du läsa om några av de mest populära och kända aluminiumaktierna.

4.1

Rio Tinto

Överblick:

• VD: Jakob Stausholm
• Grundades: 1873
• Huvudkontor: London
• Ticker symbol: RIO

Kort om Rio Tinto:

Bolaget är verksamt inom metallindustrin och arbetar med prospektering, exploatering och distribution av olika typer av metaller. Exempel på metaller som bolaget producerar är kol, aluminium, koppar och guld. Bolaget driver sin verksamhet över hela världen med störst fokus på Sydamerika.

Funderar du på att investera i Rio Tinto? Deras aktie RIO finns tillgänglig att handla här.

4.2

Alcoa Corp

Överblick:

• VD: Roy Harvey
• Grundades: 1888
• Huvudkontor: Pittsburgh
• Ticker symbol: AA

Kort om Alcoa Corp:

Bolaget är verksamt inom tillverkningsindustrin och arbetar bland annat med återvinning och aluminiumprodukter. Huvudverksamheten består av att tillverka olika aluminiumprodukter. Vidare erbjuder bolaget även eftermarknadsservice, support och underhåll. Bolaget är verksamt över hela världen med störst fokus på Nordamerika.

Funderar du på att investera i Alcoa? Deras aktie AA finns tillgänglig att handla här.

4.3

Norsk Hydro

Överblick:

• VD: Hilde Merete Aasheim
• Grundades: 1905
• Huvudkontor: Oslo
• Ticker symbol: NHY

Kort om Norsk Hydro:

Norsk Hydro är verksamt inom industribranschen och specialiserar sig på framställandet av aluminiumlösningar. Bolaget är verksamt inom hela värdekedjan, från utvinning till distribution och tillverkning av aluminiumprodukter. Exempel på produkter som bolaget tillverkar är strängpressade aluminiumkomponenter.

Funderar du på att investera i Norsk Hydro? Deras aktie NHY finns tillgänglig att handla här.

4.4

Century Aluminium

Överblick:

• VD: Jesse Gary
• Grundades: 1995
• Huvudkontor: Illinois
• Ticker symbol: CENX

Kort om Century Aluminium:

Bolaget är en producent av aluminium i både smält och gjuten form. Century Aluminium har produktionsanläggningar runtom i USA. De har även två reduktionsanläggningar, en i South Carolina och den andra i West Virginia. Vidare har bolaget även en verksamhetpartner till en
reduktionsanläggning i Kentucky.

Funderar du på att investera i Century Aluminium? Deras aktie CENX finns tillgänglig att handla här.

4.5

Reliance Steel & Aluminium

Överblick:

• VD: James Hoffman
• Grundades: 1939
• Huvudkontor: Los Angeles
• Ticker symbol: RS

Kort om Reliance Steel & Aluminium

Bolaget är verksamt inom metallindustrin. Reliance Steel & Aluminium arbetar som en metallgrossist och distribuerar och bearbetar stål och aluminium. Exempel på produkter omfattar legering, rostfritt och specialstål, mässing, koppar och aluminium. Bolaget är framförallt verksamt på den nordamerikanska marknaden med störst närvaro i USA.

Funderar du på att investera i Reliance Steel & Aluminium? Deras aktie RS finns tillgänglig att handla här.

4.6

Gränges

Överblick:

• VD: Jörgen Rosengren
• Grundades: 1896
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: GRNG

Kort om Gränges

Bolaget är verksamt inom tillverkningsindustrin. Gränges tillverkar en rad olika produkter i valsad aluminium. Exempel på produkter som bolaget erbjuder är pläterad plåt, ranka och rör. Dessa säljs till främst till aktörer som värmeväxlar- och fordonsindustrin. Produkterna säljs globalt på många olika marknader. Bolaget har störst närvaro i Europa, Nordamerika och Asien.

Funderar du på att investera i Gränges? Deras aktie GRNG finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 5

När ska jag köpa och sälja?


The london metal exchange and aluminum price risk management:

Aluminium är tillsammans med järn den mest använda industrimetaller i världen. Det är dessutom en av de metaller som används inom flest branscher. Den är framförallt viktig för industrin och tillverkning av fordon. Vidare är aluminium en av de mest återvunna metallerna i världen.

Ända sedan aluminium började handlas i kontrakt på London Metal Exchange år 1978, har det ständigt spekulerats kring dess pris på både kort och lång sikt. Frågan som många ställer sig är när man bör investera i aluminium?

5.1

Investera i aluminium under oroliga tider

Tittar man tillbaka i historien kan man se att det lönat sig att investera i aluminium under oroliga tider. Priset tenderar nämligen att sjunka tillfälligt under tider av oroligheter, för att sedan öka till tidigare eller högre nivåer i takt med en ökad efterfrågan.

Exempel: År 2008, i samband med finanskrisen, sjönk aluminiumpriset med 60 %. Aluminiumpriset stod i ca 3 000 USD per ton i början av 2008 för att sjunka till ca 1 300.

År 2011 var hade aluminiumpriset återhämtat sig från de låga nivåerna till att vara värt nästan 2 800 USD per ton. En ökning med ca 115 % sedan botten av 2008. Det är lika med en genomsnittlig avkastning på ca 29 % per år.

5.2

Aluminium som långsiktig investering

Det finns en stor efterfrågan på aluminium på marknaden. Speciellt inom fordons- och byggindustrin. Enligt gminsights står transportbranschen för 45 % av den totala efterfrågan på aluminium. Prognosen säger att efterfrågan, från endast transportbranschen, kommer att öka i genomsnitt med 5.50 % per år.

Anledningen till varför efterfrågan från transportbranschen, och speciellt från fordonsindustrin, ser ut att kunna öka rejält under de kommande åren är då biltillverkare önskar få ned vikten på sina fordon. Aluminium är som känt en lätt och hållbar metall. Ju lägre vikt, desto mindre utsläpp. Samtidigt vill elbilstillverkare förlänga antalet mil en elbil kan köras på en laddning.

Nedan ser du en sammanställning över efterfrågan på aluminium från olika branscher på den europeiska marknaden fram tills 2024.

Efterfrågan på aluminium i Europa:

(Bildkälla: gminsights)

KAPITEL 6

Investera i aluminium på 5 minuter


För att kunna investera i aluminium kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj aluminium

När du har pengar på ditt konto kan du välja aluminium som investering. Sök efter aluminum och klicka på köpknappen.

6. Investera i aluminium

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Öppna affär”.

Bra jobbat, du har nu investerat i aluminium!

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *