DEN ULTIMATA GUIDEN

FONDKURSER IDAG

Se och jämför fondkurser i realtid genom att använda dig av vår fondkurstabell nedan. Vi lär dig allt om fondkurser, hur de ska läsas och tolkas samt vad som påverkar dem. Jämför fonder och aktiemäklare i vår tabell och handla dagens fonder på endast 5 minuter. På sidan hittar du också en guide på 2500+ ord och 3 st videos. Scrolla ner till kapitlen nedan och lär dig allt om fondkurser idag.

Topp 3 Aktiemäklare - May 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Så presenteras fondkurser


Fondkurser presenteras vanligtvis i en fondlista. En fondlista ger dig, förutom fondkurser, information kring varje fonds utvecklingshistorisk, avgifter och rating. Det gör det enklare att jämföra fonder mot varandra.

Fonder kan idag nämligen vara svåra att jämföra mot varandra eftersom att det finns en stor variation. Med hjälp av en fondlista blir det betydligt enklare att kunna sortera mellan dem.

1.1

Fondlista och begrepp

Nedan kan du se en lista över hur det brukar se ut när man jämför fonder. Nedanför bilden kan du läsa om hur den mest vanliga informationen i en fondtabell ska tolkas och vad de olika begreppen betyder.

(Bildkälla: Dagens Industri)

 1. NAV-kurs – NAV står för “Net Asset Value” (på svenska “nettoandelsvärde”) och beskriver en fondandels aktuella marknadsvärde. NAV kallas även för fondkurs eller andelskurs.
 2. Utveckling – Syftar till hur fonden har presterat under olika tidsperioder. De mest vanliga intervallen som visas för en fonds utveckling tenderar att vara en dag, tre månader, ett år, hittills i år och tre år. Vanligtvis bör du titta på en fondutveckling över en längre tidsperiod eftersom en kort tidsperiod inte säger särskilt mycket.
 3. Rating – Visar ett mått på fondens riskjusterade avkastning i förhållande till liknande fonder. Ratingen baseras på Morningstars rating-system. Fonderna betygsätts från 1 till 5 stjärnor. Fonderna som presterat bäst får 5 stjärnor. De som presterat sämst får en stjärna.
 4. Avgift – Visar fondens årliga förvaltningsavgift. Det är helt enkelt kostnaden för att en fondförvaltare ska förvalta ditt kapital. Avgiften varierar mellan olika fonder. Passivt förvaltade fonder kostar vanligtvis mellan 0.40 – 1.00 % per år. Aktivt förvaltade fonder kan kosta så mycket som 1.00 – 3.00 %.
 5. Klimatavtryck – I vissa fall går det även att se information kring klimatavtryck. Du kan exempelvis läsa om ifall en fond utgör låg eller hög CO2-risk eller exakt hur mycket CO2-avtryck den utgör.
 6. Hållbarhet – I de flesta fall går det att läsa om fonden främjar hållbarhet och om den har hållbarhet som ett långsiktigt mål. Fonderna kan få ett hållbarhetsbetyg från ett till fem. Ett indikerar låg hållbarhet och fem hög hållbarhet.

1.2

Vad är fondens kurs och hur beräknas den?

För att kunna räkna ut en fonds kurs, det vill säga vad en fondandel är värd, måste du ta fondens alla tillgångar (fondförmögenheten), efter avdrag för förvaltningskostnader, dividerat med det totala antalet fondandelar.

Hur formeln ser ut:

Vanligtvis är det inget du själv behöver räkna ut. NAV-kursen uppdateras varje dag genom att kontinuerligt beräkna fondens innehav och andelsvärdet.

1.3

Hur beräknar jag antalet fondandelar jag köper?

För att beräkna hur många fondandelar du får när du handlar in dig i en fond, måste du ta hänsyn till den aktuella fondkursen och din köpesumma. Den totala köpesumman, dividerat med fondkursen, ger dig det totala antalet fondandelar.

Exempel: Du köper in dig i fonden ”ABC”. Du handlar för totalt 10 000 kr. Den aktuella NAV-kursen för fonden ”ABC” står i 200 kr. Det ger dig totalt 50 fondandelar i fonden (10 000 / 200).

KAPITEL 2

Vad påverkar fondkurser?


Så påverkar valutan dina fonder:

Eftersom fondkursen räknas ut genom att ta den totala fondförmögenheten, dividerat med antalet fondandelar, förstår man snabbt att det är förändringar i fondförmögenheten som påverkar fondkursen. Det vill säga de underliggande tillgångarna som utgör fondförmögenheten.

 • Fondens tillgångar sjunker i värde → Andelsvärdet sjunker i värde.
 • Fondens tillgångar ökar i värde → Andelsvärdet ökar i värde.

2.1

Hur fondkurser påverkas – exempel

Föreställ dig en fruktkorg. Varje frukt representerar en aktie eller ett annat värdepapper. Korgen symboliserar fonden. När du köper in dig i en fond äger du hela korgen med allt som finns i den. Det betyder att om en frukt i korgen påverkas, får det en effekt för hela fondens värde.

Exempel: En fond har fördelat investerares kapital jämt utöver 20 bolag. Ett av bolagen är Tesla (TSLA). Om Tesla sjunker med 50 % betyder det att hela fondförmögenheten sjunker med 2.50 % (0.50 / 20). Det påverkar i sin tur fondkursen som också sjunker med 2.50 %.

2.2

Vad påverkar de underliggande tillgångarnas värde?

En fonds tillgångar kan bestå av exempelvis aktier, obligationer och råvaror. Deras värde och fondkursen kan påverkas av många olika faktorer. Nedan ges exempel på några av dem.

 • Räntemarknaden – Ökade räntor leder att ekonomin stramas åt. Konsumtionen minskar och företagens intäkter blir lägre. Det får en direkt påverkan på bolagens aktier som oftast värdesätts baserat på spekulation kring framtida vinster. Lägre räntor stimulerar konsumtion och ökar företagens vinster. Läs mer om räntefonder här.
 • Inflation – Ökad inflation bidrar till att inventarier och råvaror blir dyrare, varpå företagens kostnader ökar. Alla bolag har inte förmågan att kunna höja priserna på sina produkter, vilket leder till att deras vinster minskar. Därmed lägre aktiekurser.
 • Politiska konflikter – Konflikter mellan två länder kan bidra till att aktiekurser påverkas. Ett sådant exempel skedde 2016 då Kina och USA hamnade i en handelskonflikt. Det fick en direkt påverkan på Apple (AAPL) som sjönk, eftersom iPhone till stor del tillverkas i Kina.
 • Råvarupriser – Förändrade råvarupriser kan för vissa företag bidra till högre vinster, samtidigt som det kan påverka andra företags vinster negativt. När priset på råolja ökar får oljeproducenter större vinstmarginaler.

KAPITEL 3

Kurs efter dagsslut


Till skillnad från aktier, vars värde förändras kontinuerligt efter varje affär som sker, fastställs en fonds andelsvärde som mest en gång per vardag. Den tidpunkt då ett fondbolag stämmer av sina tillgångars värde och sätter en ny NAV-kurs kallas för bryttid.

Med andra ord, det räcker att kolla på dina fondkurser en gång per dag. När bryttiden exakt sker bestämmer fondbolaget. För svenska fonder bestäms NAV-kursen vanligtvis klockan 16:00, alternativt 17:30.

 • Fondorder som placeras före bryttiden – En fondorder som placeras innan bryttiden skickas in till fondbolaget samma dag som bryttiden.
 • Fondorder som placeras efter bryttiden – En order som placeras efter bryttiden skickas inte in till fondbolaget förrän nästkommande bankdag.
 • Fondorder som placeras under helgdagar – En order som placeras under helgdagar skickas in till fondbolaget nästkommande bankdag.

3.1

Så beräknas kurs vid köp/försäljning

Eftersom din order inte går igenom på direkten, och att du måste vänta tills när börsen stänger, kan du aldrig veta exakt till vilken fondkurs du köper eller säljer fonden. Det beror på att värdet på fondens innehav kan ha förändrats sedan den senaste bryttiden.

Faktum är att det är respektive fondbolags rutiner som avgör både vilken kurs du får och när det syns på din depå. Det betyder att din avkastning kan påverkas på kort sikt. Exempelvis kan börsen gå upp kraftigt i slutet av dagen, varpå NAV-kursen kan komma att bli högre än vad den stod i när man genomförde investeringen.

I extrema fall handlar det om 3 % – 5 %. På lång sikt spelar det dock ingen större roll. Som regel bör en fond alltid köpas som en långsiktig investering på minst 3 år.

När fonden syns på ditt konto:

Fondbolag Affärsdatum Köp Affärsdatum Sälj Syn på kontot
Nordiska fondbolag 0 – 2 dagar 0 – 2 dagar 1 – 5 dagar
Övriga fondbolag 0 – 4 dagar 0 – 4 dagar 2 – 6 dagar

(Tabell uppdaterad februari 2024)

OBS: För ETF:er gäller inte samma regler kring bryttid och kurs eftersom de handlas direkt över börsen, precis som vanliga aktier. Det betyder att deras värden anpassas i realtid efter varje affär som sker.

3.2

Hedgefonder

Hedgefonder är speciella när det gäller bryttid och kurser. En del handlas månads- eller till och med kvartalsvis. Det innebär att det kan ta betydligt längre tid att både köpa och sälja fondandelar i hedgefonder.

Bryttiden sker vanligtvis den sista bankdagen i månaden. Det betyder att din affär vanligtvis bokförs in på ditt konto 1 – 2 veckor in i nästa månad när din mäklare fått en bekräftelse från fondbolaget.

Tips! Läs vår guide om bästa hedgefonderna.

KAPITEL 4

Vart handlar jag fonder?


För att handla fonder och jämföra fondkurser kan du antingen gå direkt till din internetbank eller en specialiserad nätmäklare. Vi rekommenderar framförallt att du öppnar dig ett konto hos en nätmäklare. Det har oftast ett större utbud av fonder än vad vanliga banker har. Dessutom erbjuder de hög användarvänlighet på sina plattformar samt att kundservicen är god.

Det är enkelt att öppna dig ett konto hos en nätmäklare. Det tar oftast inte mer än 5 minuter att komma igång och investera i fonder.

4.1

eToro

eToro är en av Europas mest populära mäklare för handel med värdepapper och råvaror. Där kan du handla både svenska och utländska aktier och fonder. De har idag över 20 miljoner kunder runtom världen och erbjuder dig exempelvis gratis courtage.

Hos eToro kan du handla fonder över hela världen. Du kan även handla ETF:er (Exchange-Traded Fund), vilka är fonder som handlas direkt över börsen. Genom att investera i ETF:er hos eToro kan du få exponering mot världskända indexfonder, såsom Vanguard S&P 500, Vanguard Total World Stock och SPDR S&P 500.

 • Vanguard S&P 500 ETF – Fonden följer utvecklingen för de 500 största bolagen i USA och kostar endast 0.03 % i förvaltningsavgift per år.
 • Vanguard Total World Stock ETF – Följer utvecklingen för stora, medelstora och små bolag runtom i världen. Vanguard Total World Stock ETF strävar efter att spegla investeringsresultatet för FTSE Global All Cap Index och kostar endast 0.07 % per år.
 • SPDR S&P 500 ETF – Följer utvecklingen för de 500 största bolagen i USA. Fonden tar 0.09 % i förvaltningsavgift per år.

4.2

Avanza

Avanza är Sveriges mest populära nätmäklare med över 1,86 miljoner unika kunder. Bolaget grundades 1999 och har blivit prisbelönt för att ha Sveriges nöjdaste kunder 14 år i rad. Dessutom har Avanza utsatts som årets bank tre gånger av Privata Affärer.

Idag har Avanza över 15 st helt egna fonder. Tre av de mest kända är Avanza Zero, Avanza Global och Avanza USA.

 • Avanza Zero är en indexfond som följer de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Den kostar 0 kr i förvaltningsavgift.
 • Avanza Global – Världens billigaste globalfond med en förvaltningsavgift på endast 0.05 % per år.
 • Avanza USA – Är en fond som följer large och mid-cap bolag i USA. Den kostar endast 0.10 % i förvaltningsavgift per år.

4.3

Fondrobot

Fondfunderingar – Hur fungerar sparroboten Lysa:

Istället för att handla egna fonder kan du låta en fondrobot sköta jobbet åt dig (här jämför vi de bästa fondrobotarna). En fondrobot är kort förklarat en digital spartjänst som är programmerad att automatiskt investera kapital i olika typer av billiga fonder. Om det blivit övervikt i vissa fonder ser den även till att omplacera ditt kapital.

En fondrobot passar utmärkt för dig som vill komma igång med ett sparande snabbt och enkelt till en låg avgift. Beroende på vilken fondrobot du väljer kan avgiften variera. Prisintervallet tenderar att ligga mellan 0.20 – 1.20 % per år. Nedan kan du se en lista på olika fondrobotar och deras avgifter.

Topp 7 fondrobotar och deras avgifter:

Fondrobot Förvaltningsavgift
Avanza Auto 0.20 %
Sigmastocks 0.35 %
Lysa 0.15 – 0.24 %
Opti 0.50 %
BetterWealth 0.09 – 0.65 %
Nordnet Robosave 0.50 %

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 5

Öppna konto på 5 minuter


För att kunna investera i fonder behöver du först öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Där kan du också jämföra fondkurser idag.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj fond

När du har pengar på ditt konto kan du välja att investera i en av dagens fonder. I detta exempel väljer vi att köpa SPX500 genom att klicka på köpknappen.

6. Investera pengar

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Öppna affär”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

Avgifter inräknad i kurs


Fondkollen förklarar fondavgifter:

NAV-kursen räknas ut efter avgifter som fonden har. Det betyder det att när du tittat på fondkursens utveckling har man redan dragit av alla avgifter. Det kallas även för avgiftsjusterad kurs. I den årliga avgiften ingår exempelvis förvaltningsavgift, registreringsavgifter, distributionskostnader och avgifter till investeringsrådgivare.

Det förklarar varför exempelvis indexfonder som följer OMXS30 (de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen) eller S&P 500 (de 500 största bolagen i USA) inte visar exakt samma utveckling som indexet de tenderar att spegla. Titta bara på utvecklingen för världens mest kända indexfond “Vanguard 500 Index Fund” med en låg förvaltningsavgift på 0.04 % per år.

Vanguard 500 Index Fund historik:

Tidsperiod Antal år Total avkastning Vanguard Total avkastning S&P 500
2022 – 2023 1 2.94 % 2.98 %
2021 – 2023 3 33.58 % 34.51 %
2019 – 2023 5 102.55 % 103.34 %
2014 – 2023 10 175.30 % 176.61 %

Skillnaden mellan årlig avgift och förvaltningsavgift är för svenska fonder vanligtvis mycket liten. Dock kan måtten komma att vara större för utländska fonder. Det beror oftast på att Sverigeregistrerade fonder vanligtvis inte omfattas av lika många kostnader.

Exempel på kostnader som kan tillkomma vid handel av utländska fonder är förvaring, revision, värdering och administration. Årlig avgift är ett standardiserat mått som man tagit fram för att kunna jämföra kostnader för fonder inom Europa.

Tips! Läs mer om indexfonder här.

Övriga avgifter

Viktigt att känna till är att den årliga avgiften inte speglar alla kostnader för fonden. Det finns så kallade övriga kostnader/avgifter vilka är följande.

 • Courtage – Till skillnad mot handel med aktier, behöver du inte betala courtageavgifter till mäklaren när du handlar med fonder. I vissa fall kan dock fondbolagen komma att ta ut en köp- och säljavgift. Det kan du läsa om i deras KIID-dokument. KIID (Key Investor Information Document) är ett dokument, beslutat av EU, som är till för konsumenten. Dokumentet består av två A4-sidor med den viktigaste förköpsinformationen som spararen behöver känna till. Kom därför ihåg att när du jämför fonder så bör du också ta dig tid att läsa igenom deras respektive KIID-dokument.
 • Valutaväxlingsavgift – Om du investerar i en utländsk fond tillkommer en valutaväxlingsavgift. Den varierar mellan olika mäklare. En vanlig valutaväxlingsavgift tenderar att ligga kring 0.25 % vid varje köp- och säljtillfälle. Var därför noga med att titta på ifall det tillkommer en valutaväxlingsavgift när du jämför fonder i Sverige med utländska.
 • Prestations/provisionsbaserad avgift – En annan avgift att ha i beaktning när du jämför fondkurser är den provisionsbaserade avgiften. En provisionsbaserad avgift innebär är att fonden kan komma att ta ut en högre ersättning ifall fondförvaltaren lyckas överträffa ett förutbestämt avkastningsmål. En prestationsbaserad avgift är speciellt vanligt för hedgefonder. Prestationsavgiften ligger vanligtvis på 20 % på eventuell överavkastning. Nackdelen med prestationsbaserade avgifter är att du i förhand inte kan veta hur stor den totala avgiften blir. Den årliga avgiften tar inte heller inte hänsyn till om fonden har en prestationsbaserad avgift eller inte.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *