PALLADIUM PRIS

Palladiumpris USD/UNS. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Palladium pris realtidsdiagram (USD/UNS)

Här ser du aktuellt palladium pris i USD per uns (ounce på engelska, 1 ounce = 28.3495 gram). Det finns även en palladium pris graf som kontinuerligt uppdaterar priset i realtid. Grafen visar även hur palladiumpriset rört sig de senaste 24 timmarna.

Vad påverkar palladiumpriset?

Palladium är en cyklisk tillgång vars pris påverkas av utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan påverkas i sin tur av bland annat hög- och lågkonjunkturer, fordonsindustrin, hur platinapriset utvecklar sig. Samtidigt kan händelser som påverkar Sydafrika och Ryssland påverka palladiumpriset, eftersom majoriteten palladium produceras där.

Vad är palladium?

Palladium är en ädelmetall som tillhör gruppen lätta platinametaller. Dess kemiska beteckning är “Pd” och den prissätts antingen i uns eller gram. Precis som platina är palladium silvervit till färgen. Det är den metall som har den lägsta smältpunkten och lägsta densiteten. Det är en metall som är enkel att bearbeta då den är mjuk. Den reagerar inte heller med syre i rumstemperatur.

Vad används palladium till?

Palladium används inom ungefär samma områden som platina. Mer än 50 % av den totala produktionen används inom katalytisk avgasrening. Vidare utnyttjas palladiums korrosionsbeständighet för användning inom elektronik. Exempelvis används det som legering i elektroder, komponenter och kontakter.

Palladium används också för tillverkning av smycken vilket det gjort sedan 1939. Exempelvis är palladium en tillsats-metall vid nyttjande av vitguld. Det finns också tillfällen då metallen använts i mynt som betalningsmedel. Dock är det ovanligt på grund av att palladium är en dyr metall. Exempelvis kostade 1 kg palladium i mitten av år 2022 ca 650 000 kr.

Varför köpa palladium?

Palladium är idag en av de dyraste kommersiella metallerna i världen. Den är sällsynt, har en hög hållbarhet och utvinns endast ur ett fåtal gruvor. Mellan 2011 och 2020 rådde det underproduktion av palladium, samtidigt som efterfrågan var hög. Det ledde till att priset pressades upp till nya rekordnivåer.

Majoriteten fordon drivs idag av antingen diesel och bensin och trycket på att minska utsläppen är högt. Palladium är några av de få metaller som besitter katalytiska egenskaper för att minska avgasförorening. Ett lågt utbud och en hög efterfrågan kan därför leda till högre priser i framtiden och därmed kan det vara en god investering på lång sikt. Palladium kan vara ett bra komplement till din aktie- och fondportfölj.

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Palladiumpris historik


I följande kapitel kan du läsa i detalj om palladiumpriset och dess historia sedan år 1970. Vi går bland annat igenom historiska händelser som påverkat priset till att antingen ha stigit eller sjunkit kraftigt på mycket kort sikt.

1.1

Palladiumprisets utveckling 1984 – 2024

Grafen nedan visar hur priset på palladium fluktuerat sedan 1984 fram till 2024. Den visar vad en uns palladium kostar i USD.

Palladiumpristveckling 1984 – 2024:

(Bildkälla: Trading Economics)

Trenden är tydligt uppåtgående. En stor anledning till den stora prisuppgången är då efterfrågan på metallen ökat i takt med att den används allt mer för avgasrening i fordon.

1.2

Palladiumprisets utveckling 1970 – 2017

Nesan ser du hur priset på palladium och platina rört sig mellan 1970 och 2017. Grafen är baserat på en logaritmisk skala. Priserna visar vad en uns palladium, respektive platina, kostar i USD.

Palladiumprisutveckling 1970 – 2017:

(Bildkälla: USGS)

Som tidigare nämnt har fordonsindustrin haft en stor påverkan på båda metallernas prisutveckling. Ett byte från platina till att använda mer palladium resulterade ett högre palladiumpris. Tvärtom när biltillverkare bytte tillbaka till platina sjönk priset på palladium.

1.3

Historiska händelser som påverkat palladiumpriset

 • 1979 – Som en konsekvens av oljekrisen som uppstod 1979 steg priset på palladium och många andra ädelmetaller. Det skedde ett så kallat råvaruprisrally.
 • 2000 – En störning av palladiumutbudet i Ryssland orsakade ett rekordhögt palladiumpris på omkring 1 100 USD per Troy uns i januari 2001.
 • 2002 – I början av 2002 importerades återigen palladium från Ryssland och priset sjönk med mer än 60 % från rekordpriset som nåddes under 2001.
 • 2008 – I januari 2008 stängdes platinagruvor i Sydafrika ned i fem dagar efter som en konsekvens av att det statligt ägda bolaget Eskom hade ont om elproduktionskapacitet. Rädslan för brist på tillgång fick priserna på platina, palladium och rodium att skjuta i höjden. När gruvorna sedan öppnades upp igen kraschade priserna – vilket även kan bero på att finanskrisen slog till samma år.
 • 2022 – Kriget mellan Ukraina och Ryssland fick en direkt påverkan på palladiumpriset som ökade till den högsta nivån någonsin på 3 440 USD per Troy uns.

KAPITEL 2

Vad påverkar palladiumpriset?


This metal is more valuable than gold:

Vad som påverkar palladiumpriset är primärt relationen mellan utbud och efterfrågan. Vad som påverkar den ena till att bli tillfälligt större än den andra har at göra med olika typer av nyckelfaktorer.

2.1

6 faktorer som påverkar palladiumpriset

Nedan kan du läsa om några av de mest betydelsefulla.

 1. Politiska konflikter – Palladium är en mycket ovanlig råvara och bryts endast ur ett fåtal gruvor i världen. Den största produktionen kommer från Sydafrika och Ryssland vilka står för ca 75 % av världsproduktionen. Detta gör palladiumpriset mycket känsligt för politiska konflikter som rör dess två länder. Konflikter kan exempelvis påverka det totala utbudet och därmed palladiumpriset.
 2. Naturkatastrofer – I och med att majoriteten palladium utvinns ur Sydafrika och Ryssland kan dess utbud och pris påverkas av naturkatastrofer. Sydafrika är exempelvis ett område som är utsatt för jordbävningar. År 2021 drabbades Sibirien i Ryssland av kraftiga översvämningar. Översvämningarna drabbade bland annat två gruvor där bland annat palladium utvinns. Under den tiden stod ryska bolag för ungefär 40 % av den totala produktionen av palladium. Översvämningarna gav därmed en direkt effekt på palladiumpriset.
 3. Fordonsindustrin – Palladium används som mest inom fordonsindustrin för avgasrening. Händelser som påverkar fordonsindustrin kan få en direkt effekt på efterfrågan av palladium och dess pris. Vidare är det allt fler biltillverkare som börjar producera elbilar istället för traditionella diesel- eller bensindrivande fordon. Elbilar kräver ingen avgasrening, varpå efterfrågan på palladium kan påverkas i omställningen mot en grön omställning.
 4. Hög- och lågkonjunkturer -Palladium är en mettall som används inom både tillverknings- och fordonsindustrin. Dessa två branscher är mycket känsliga för förändringar i konjunkturen, vilket automatiskt bidrar till att även palladiumpriset påverkas. När det råder lågkonjunktur är efterfrågan på palladium låg, varpå dess pris sjunker. Under högkonjukturer är efterfrågan stor vilket leder till att metallens pris ökar.
 5. Utbud av platina – Platina används precis som palladium för avgasrening av diesel- och bensindrivna fordon. Metallerna har nämligen samma katalytiska egenskaper. Företag ser hela tiden efter vilken metall som för tillfället erbjuder bäst pris. Om priset på platina blir dyrare kan efterfrågan på palladium stiga och leda till en prisuppgång. Tvärtom ifall utbudet på platina skulle öka kan efterfrågan på palladium minska och därmed dess pris. Se platinapriset här
 6. Spekulation – Palladium har kommit att bli en populär ädelmetall att spekulera i. Dess pris är volatilt. Det kommer som en konsekvens av att metallens utbud och efterfrågan påverkas av många olika faktorer. Volatilitet lockar till sig investerare som vill utnyttja prisfluktuationerna till att tjäna pengar. Palladium handlas framförallt genom terminer varav palladiumpriset kan påverkas extremt under tidsperioder av hög spekulation.

2.2

Vilka länder producerar mest palladium?

Palladiumproduktionen är mycket koncentrerad till ett fåtal länder i världen. Ryssland och Sydafrika står ensamma för nästan 75 % av all palladiumproduktion i världen. Nedan ser du en tabell över de största palladiumproducenterna i världen. Listan visar hur mycket palladium som respektive land bryter per år.

5 största palladiumproducerande länder:

Land Antal kilo
Sydafrika 80 000
Ryssland 74 000
Kanada 17 000
USA 14 000
Zimbabwe 13 000
Övriga länder 2 800

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 3

Vart handlar man palladium?


Antalet aktörer som erbjuder dig att kunna investera i palladium är många. Du kan antingen vända dig till en specialmäklare för att köpa fysiskt palladium, alternativt en nätmäklare som erbjuder dig att investera i metallen genom finansiella produkter.

I följande kapitel kan du läsa om totalt tre aktörer som erbjuder dig att handla palladium på olika sätt. De är alla seriösa mäklare som befinner sig under tillsyn av kontrollmyndigheter.

3.1

eToro

En av de mest populära nätmäklare för att investera i olika ädelmetaller är eToro. Hos eToro kan du investera i palladium på två olika sätt. Nedan kan du läsa om dem i detalj:

 1. CFD – Det första sättet att investera i palladium är genom att handla CFD-kontrakt utgivna av eToro. Det är ett finansiellt kontrakt som tillåter dig att handla på palladiumprisets kursrörelser, utan att behöva äga den underliggande tillgången. Handeln med dessa kontrakt sker direkt mot eToro och inte mot en annan person som på börsen. Läs mer om CFD-handle här
 2. ETF – Det andra sättet är att investera i palladium via en ETF (på engelska ”Exchange Traded Fund”). Det är en börshandlad fond som handlas i realtid på börsen. Det finns olika typer av ETF:er. Exempelvis de som enbart består av palladium. Fördelen med ETF:er är att de måste vara fysiskt uppbackade. Därför innehåller de inte samma kreditrisk som certifikat eller CFD. Du kan även handla ETF:er hos eToro. Läs mer om ETF:er här

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

3.2

Liberty Silver

Den andra aktören vi rekommenderar är att Liberty Silver. Det är bolag med säte i Sverige som erbjuder dig att handla palladium i fysisk form. Liberty Silver är en av de mest populära mäklarna för handel med ädelmetaller och övriga metaller. Du kan handla allt från mynt till tackor.

Vad gäller palladium är det mest vanligt att handla det i form av tackor. Palladiummynt är mycket sällsynta och finns vanligtvis inte till salu på marknaden. Palladiumtackor som du handlar hos Liberty Silver skickas med post till ditt hem eller närmaste ombud. Ditt köp är försäkrat under leveranstiden.

En stor fördel med Liberty Silver är att du kan välja att sälja dina tackor till dem när du så önskar. Dock bör du känna till att de kommer att köpa tillbaka dina tackor till ett något lägre pris än det aktuella palladiumpriset. På samma visa köper du palladium av dem till ett något högre pris än det aktuella marknadspriset.

OBS: Det är inte alltid som LibertySilver har tillgång till palladium. Utbudet är lågt och när det väl finns tillgängligt tar det oftast slut snabbt.

3.3

Avanza

Den tredje och sista aktören vi rekommenderar är Avanza. Det är Sveriges mest populära nätmäklare. Bolaget har fått många olika utmärkelser. Bland annat för att vara årets bästa bank. Det finns totalt tre sätt som du kan investera i palladium hos Avanza. Nedan kan du läsa om dem i detalj:

 1. Bull och Bear certifikat – Bull och bear certifikat är finansiella värdepapper vilka följer palladiumprisets utveckling, likt CFD-kontrakt. Tror du att priset på palladium bör öka på kort sikt ska du handla ett Bull certifikat. Tror du istället på en prisnedgång ska du handla Bear certifikat. Dessa certifikat kan handlas med daglig hävstång.
 2. Tracker certifikat – Är ett typ av certifikat som följer värdet 1:1. Det betyder att om palladiumpriset ökar med 4 % kommer din avkastning att bli densamma.
 3. Minifuture och warranter – Är hävstångsinstrument som tillåter dig att köpa eller sälja en underliggande tillgång med inbyggd hävstång. De handlas med hävstång på flera nivåer och används framförallt vid avancerad trading. Du bör med andra ord ha hög kunskap och erfarenhet inom handel på börsen och råvarumarknaden innan du börjar använda dessa instrument.

Avanza är bra utifrån att de flesta värdepapper kan handlas inom ISK eller kapitalförsäkring vilket underlättar din deklaration.

KAPITEL 4

Investera i palladium på 5 minuter


För att kunna investera i palladium kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj palladium

När du har pengar på ditt konto kan du välja palladium som investering. Sök efter palladium och klicka på köpknappen.

6. Investera i palladium

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Bra jobbat, du har nu investerat i palladium!

KAPITEL 5

Vad är palladium?


Palladium – mining, science and history:

Palladium upptäcktes av den brittiske kemisten och fysikern vid namn “William Hyde Wollaston” år 1803. Palladium fick sitt namn efter asteroiden “Pallas” vilken upptäcktes samma år. Året efter att William hade funnit Palladium upptäckte han även andra typer av platinametaller, såsom rodium.

(William Hyde Wollaston, 1766 – 1828)

Hur används palladium?

Palladium är en tillgång som används brett inom olika branscher, såsom smyckestillverkning, tandvård, elektronik och kemi. Palladium har aldrig varit brett använt som betalningsmedel. Endast ett fåtal palladiummynt har skapats, såsom 25 ryska rubel-mynt.

(25 rubel, ett ryskt mynt tillverkat av palladium)

Palladium inom fordonsindustrin…

Det område där palladium kommit att bli som mest använt är fordonsindustrin. I samband med en växande användning för bensin- och diseldrivna fordon runtom i världen har palladiumpriset på senare år ökat till nya rekordnivåer. Detta utifrån att metallen används brett inom katalytisk avgasrening samt elektronik.

KAPITEL 6

När ska man köpa och sälja?


What platinum and palladium are used for:

Palladiumpriset har sedan länge visat en sakta mer säkert stigande pristrend. På kort sikt är dock palladiumpriset volatilt vilket lockat uppmärksamheten från allt fler spekulanter. Det gör palladium till en utmärkt att spekulera i på kort sikt.

6.1

Investera i palladium under lågkonjunktur

Palladiumpriset är mycket känsligt för faktorer som påverkar världsekonomins utveckling. Dess pris tenderar exempelvis att stiga under högkonjunkturer och sjunka under lågkonjunkturer på grund av lägre efterfrågan.

Att investera i palladium under oroliga tider har historiskt sett visat sig vara en bra strategi. Priset tenderar nämligen att stiga tillbaka till tidigare nivåer när ekonomin klarat sig igenom en lågkonjunktur. Detta är grafen nedan ett bra bevis på då vis ser tydligt hur palladiumpriset är starkt korrelerat med tillfälliga lågkonjunkturer.

(Bildkälla: Macrotrends)

6.2

Fordonsindustrins påverkan på palladiumpriset

Palladiumpriset är beroende av utvecklingen inom fordonsindustrin. Faktorer som påverkar fordonsindustrin negativt får en direkt påverkan på palladiumpriset som tenderar att sjunka. Det skulle exempelvis kunna handla om tillfällig lägre efterfrågan på diesel- eller bensindrivna fordon eller bolagsrisker som påverkar biltillverkarnas produktion.

Historiskt har det visat sig vara en bra strategi att investera i palladium då efterfrågan från fordonsindustrin varit låg. Priset tenderar nämligen att stiga tillbaka när man tagit sig igenom de negativa nyheterna och efterfrågan på palladium går tillbaka till tidigare nivåer. Grafen nedan visar hur palladium kommit att bli alltmer använt för fordonsindustrin.

(Bildkälla: Johnson Matthey)

Dock bör man se elfordon som ett hot mot framtida efterfrågan av palladium. Elbilar släpper nämligen inte ut några avgaser såsom diesel- och bensindrivna fordon. Det leder till att tillverkarna inte efterfrågar palladium i lika stor kvantitet.

Teslas (TSLA) framfart inom fordonsindustrin kan med andra ord ses som ett stort hot mot palladiumefterfrågan. De är pionjärer inom elfordon har har bland annat orsakat flera konkurrenter, såsom Volvo och Audi, till att börja tillverka egna elbilsmodeller. I takt med att allt fler fordon går över till el kommer vi troligtvis få se en sjunkande efterfrågan på palladium.

KAPITEL 7

5 populära palladiumaktier


Platinum vs palladium, top 5 differences:

Ytterligare ett sätt att exponera sig mot palladium och dess prisutveckling är att köpa aktier i bolag som utvinner metallen. Att investera i exempelvis gruvbolag innebär att du får exponering mot palladium samt andra ädelmetaller. Eftersom palladium är en biprodukt får du även exponering mot andra ädelmetaller. Det kan vara särskilt förmånligt i tider då palladiumpriset sjunker.

I följande kapitel presenterar vi totalt fem stycken gruvbolag som bland annat utvinner palladium, tillsammans med andra typer av metaller.

7.1

GT Resources

Överblick:

• VD: Derrick Weyrauch
• Grundades: 2007
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: PDM
• Marknadsplats: TSX Venture Exchange

Kort om Palladium One Mining:

GT Resources, tidigare ”Palladium One Mining”, är ett kanadensiskt företag verksamma inom gruvsektorn. Bolaget grundades så sent som 2007 och har verksamhet inom prospektering, exploatering och distribution av ädelmetaller. Bolaget fokuserar framförallt på att producera nickel och koppar men utvinner också andra ädelmetaller såsom palladium.

Funderar du på att investera i GT Resources? Deras aktie GT finns tillgänglig att handla här.

7.2

Platinum Group Metals

Överblick:

• VD: Michael Jones
• Grundades: 2000
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: PLG
• Marknadsplats: NYSE

Kort om Platinum Group Metals:

Ännu ett bolag som utvinner palladium är det kanadensiska bolaget Platinum Group Metals. Bolaget grundades 2000 och utvinner platina och palladium, tillsammans med andra typer av metaller. Deras största gruvor finns i Sydafrika.

Funderar du på att investera i Platinum Group Metals? Deras aktie PLG finns tillgänglig att handla här.

7.3

Sibanye Stillwater

Överblick:

• VD: Neal Froneman
• Grundades: 2012
• Huvudkontor: Sydafrika
• Ticker symbol: SBSW
• Marknadsplats: NYSE

Kort om Sibanye Stillwater:

Sibanye Stillwater Limited är sydafrikanskt gruvbolag. Bolaget grundades så sent som 2012 och har växt till att bli en av de största utvinnarna av bland annat palladium och platina. Förutom att bedriva verksamhet i Sydafrika äger man även rättigheterna till ett flertal gruvor i USA, Argentina och Zimbabwe.

Funderar du på att investera i Sibanye Stillwater? Deras aktie SBSW finns tillgänglig att handla här.

7.4

Ivanhoe Mines

Överblick:

• VD: Robert Friedland
• Grundades: 1993
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: IVN
• Marknadsplats: Toronto Stock Exchange

Kort om Ivanhoe Mines:

Ytterligare et kanadensiskt bolag som utvinner palladium är Ivanhoe Mines. Deras största gruvor återfinns i Afrika där man bland annat utvinner palladium tillsammans med andra ädelmetaller och basmetaller. Bolaget har varit aktivt sedan år 1993. Dess huvudkontor ligger i Vancouver, Kanada.

Funderar du på att investera i Ivanhoe Mines? Deras aktie IVN finns tillgänglig att handla här.

7.5

New Age Metals

Överblick:

• VD: Harry Barr
• Grundades: 1996
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: NAM
• Marknadsplats: TSX Venture Exchange

Kort om New Age Metals:

New Age Metals är ett kanadensiskt bolag som grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Vancouver. Det är ett gruvföretag som engagerat sig i förvärv, utforskning, produktion och utveckling av olika typer av mineraltillgångar. Bland annat fokuserar New Age Metals på fyndigheter av palladium och platina, samt andra ädelmetaller.

Funderar du på att investera i New Age Metals? Deras aktie NAM finns tillgänglig att handla här.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Palladium går att köpa fysiskt eller genom olika typer av finansiella produkter. Nedan presenteras de mest vanliga investeringsalternativen:

 1. CFD och ETF – Dessa går att handla hos eToro.
 2. Certifikat, warranter och minifutures – Dessa går att handla hos Avanza.
 3. Fysiskt silver – Detta går att handla hos LibertySilver.

Tittar man tillbaka på hur palladiumpriset rört sig kan man se ett tydligt mönster på att det tenderar att sjunka under lågkonjunkturer, för att sedan återgå till tidigare prisnivåer igen. Därför kan det vara en klok idé att investera i metallen under lågkonjukturer och hålla i investeringen på lång sikt.

Palladium är en så kallad cyklisk tillgång som påverkas av ett flertal faktorer.

 • Politiska konflikter och naturkatastrofer – Framförallt de som drabbar Sydafrika och Ryssland eftersom de är länderna med störst palladiumproduktion.
 • Låg- och högkonjunkturer – Palladium är en cyklisk vara som används inom cykliska industrier.
 • Utbudet av platina – Det är en metall med liknande egenskaper och används inom samma områden som palladium.
 • Spekulation – Palladium har kommit att bli en tillgång som allt fler spekulanter börjat investera i för att tjäna pengar på dess prisfluktuationer.

Palladiumpriset tenderar att visas i USD per Troy uns. En uns motsvarar virka 28.3495 gram. Vidare kan palladiumpriset också mätas i gram eller kilogram.

Som långsiktig investerare kan det vara en god idé att exponera en liten del av sin portfölj mot palladium och dess prisutveckling. Majoriteten fordon är idag diesel- eller bensindrivna. Trycket på att minska utsläppen är högt och palladium är några av de fåtal metaller som besitter katalytiska egenskaper. För att minska avgasföroreningar är efterfrågan på palladium högt, samtidigt som utbudet är lågt. Högre efterfrågan kan leda till högre priser, vilket gör palladium till en attraktiv ädelmetall att investera i.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *