PALLADIUM PRIS

Palladiumpris USD/UNS. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 79% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Palladium pris realtidsdiagram (USD/UNS)

Här ser du aktuellt palladium pris i USD per uns (ounce på engelska, 1 ounce = 28.3495 gram). Det finns även en palladium pris graf som kontinuerligt uppdaterar priset i realtid. Grafen visar även hur palladiumpriset rört sig de senaste 24 timmarna.

Vad påverkar palladiumpriset?

Palladium är en cyklisk tillgång vars pris påverkas av utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan påverkas i sin tur av bland annat hög- och lågkonjunkturer, fordonsindustrin, hur platinapriset utvecklar sig. Samtidigt kan händelser som påverkar Sydafrika och Ryssland påverka palladiumpriset, eftersom majoriteten palladium produceras där.

Vad är palladium?

Palladium är en ädelmetall som tillhör gruppen lätta platinametaller. Dess kemiska beteckning är “Pd” och den prissätts antingen i uns eller gram. Precis som platina är palladium silvervit till färgen. Det är den metall som har den lägsta smältpunkten och lägsta densiteten. Det är en metall som är enkel att bearbeta då den är mjuk. Den reagerar inte heller med syre i rumstemperatur.

Vad används palladium till?

Palladium används inom ungefär samma områden som platina. Mer än 50 % av den totala produktionen används inom katalytisk avgasrening. Vidare utnyttjas palladiums korrosionsbeständighet för användning inom elektronik. Exempelvis används det som legering i elektroder, komponenter och kontakter.

Palladium används också för tillverkning av smycken vilket det gjort sedan 1939. Exempelvis är palladium en tillsats-metall vid nyttjande av vitguld. Det finns också tillfällen då metallen använts i mynt som betalningsmedel. Dock är det ovanligt på grund av att palladium är en dyr metall. Exempelvis kostade 1 kg palladium i juli 2022 ca 650 000 kr.

Varför köpa palladium?

Palladium är idag en av de dyraste kommersiella metallerna i världen. Den är sällsynt, har en hög hållbarhet och utvinns endast ur ett fåtal gruvor. Mellan 2011 och 2020 rådde det underproduktion av palladium, samtidigt som efterfrågan var hög. Det ledde till att priset pressades upp till nya rekordnivåer.

Majoriteten fordon drivs idag av antingen diesel och bensin och trycket på att minska utsläppen är högt. Palladium är några av de få metaller som besitter katalytiska egenskaper för att minska avgasförorening. Ett lågt utbud och en hög efterfrågan kan därför leda till högre priser i framtiden och därmed kan det vara en god investering på lång sikt. Palladium kan vara ett bra komplement till din aktie- och fondportfölj.

Topp 3 Aktiemäklare - February 2023

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad påverkar palladiumpriset?


This metal is more valuable than gold:

 

I grund och botten påverkas palladiumpriset av utbud och efterfrågan. Det finns i sin tur flera olika nyckelfaktorer som påverkar dem.

 • Politiska konflikter – Palladium är en mycket ovanlig råvara och bryts endast ur ett fåtal gruvor i världen. Den största produktionen kommer från Sydafrika och Ryssland vilka står för ca 75 % av den totala världsproduktionen. Detta gör palladium mycket utsatt för politiska konflikter som rör dess två länder. Konflikter kan exempelvis påverka det totala utbudet och därmed palladiumpriset.
 • Naturkatastrofer – I och med att majoriteten palladium utvinns ur Sydafrika och Ryssland kan dess utbud och pris påverkas av naturkatastrofer. Sydafrika är exempelvis ett område som är utsatt för jordbävningar. År 2021 drabbades Sibirien i Ryssland av kraftiga översvämningar. Översvämningarna drabbade bland annat två gruvor där bland annat palladium utvinns. Under den tiden stod ryska bolag för ungefär 40 % av den totala produktionen av palladium, varpå översvämningar direkt påverkade utbudet och därmed priset på palladium.
 • Fordonsindustrin – Palladium används som mest inom fordonsindustrin för avgasrening. Händelser som påverkar fordonsindustrin kan få en direkt effekt på efterfrågan av palladium och dess pris. Vidare är det allt fler biltillverkare som börjar producera elbilar istället för traditionella diesel- eller bensindrivande fordon. Elbilar kräver ingen avgasrening, varpå efterfrågan på palladium kan påverkas i omställningen mot en grön omställning.
 • Hög- och lågkonjunkturer – Tittar man tillbaka i tiden har palladiumpriset historiskt följt i samma spår som den allmänna världskonjunkturen. Både tillverknings- och fordonsindustrin, där metallen främst används, är konjunkturkänsliga. Lågkonjunktur leder till lägre efterfrågan och ett sjunkande pris. Högkonjunktur bidrar istället till större efterfrågan och ett högre pris.
 • Utbud av platina – Platina används precis som palladium för avgasrening av diesel- och bensindrivna fordon. Metallerna har nämligen samma katalytiska egenskaper. Företag ser hela tiden efter vilken metall som för tillfället erbjuder bäst pris. Om priset på platina blir dyrare kan efterfrågan på palladium stiga och leda till en prisuppgång. Tvärtom ifall utbudet på platina skulle öka kan efterfrågan på palladium minska och därmed dess pris.
 • Spekulation – Palladium har kommit att bli en populär ädelmetall att spekulera i. Dess pris är volatilt. Det kommer som en konsekvens av att metallens utbud och efterfrågan påverkas av många olika faktorer. Volatilitet lockar till sig investerare som vill utnyttja prisfluktuationerna till att tjäna pengar. Palladium handlas framförallt genom terminer varav palladiumpriset kan påverkas extremt under tidsperioder av hög spekulation.

Vilka länder producerar mest palladium?

Palladiumproduktionen kommer huvudsakligen från Sydafrika och Ryssland. Tillsammans utgör de ungefär 75 % av den totala världsproduktionen.

Nedan kan du se en lista över de fem länder som bryter mest palladium per år.

Topp 5 största palladiumproducerande länder:

Land Antal kilo
Sydafrika 80 000
Ryssland 74 000
Kanada 17 000
USA 14 000
Zimbabwe 13 000
Övriga länder 2 800

(Tabell uppdaterad augusti 2022)

KAPITEL 2

Vart handlar jag palladium?


Det finns flera aktörer som erbjuder dig att investera i palladium. Du kan antingen vända dig till en specialmäklare för att köpa fysiskt palladium, alternativt en nätmäklare som erbjuder dig att investera i palladium genom finansiella produkter.

Förutom att erbjuda ett brett sortiment av finansiella produkter är samtliga mäklare licensierade och reglerade. Det betyder det att de står under tillsyn av finansiella kontrollmyndigheter.

1. eToro

En av de mest populära nätmäklare för att investera i olika ädelmetaller är eToro. Det är en av de största nätmäklarna i Europa med över 20 miljoner kunder. De erbjuder dig att investera i palladium på två sätt.

 1. CFD – Är kontrakt som låter dig handla med palladium utan att äga den underliggande tillgången. Handel med CFD-kontrakt sker inte direkt mellan köpare och säljare. Det sker istället direkt mot en CFD-mäklare. Kort sagt innebär det att du aldrig äger den underliggande tillgången. Därför finns det en risk för att CFD-kontrakten kan bli värdelösa ifall mäklaren skulle hamna i konkurs.
 2. ETF – Är en börshandlad fond och står för “Exchange Traded Fund”. Till skillnad från en vanlig fond handlas en ETF direkt på börsen. Det finns olika typer av ETF:er. Exempelvis de som enbart består av palladium. Fördelen med ETF:er är att de måste vara fysiskt uppbackade. Därför innehåller de inte samma kreditrisk som certifikat eller CFD. Du kan även handla ETF:er hos eToro.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 79% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Liberty Silver

Hos Liberty Silver kan du handla fysiskt palladium. Liberty Silver AB är ett svenskt företag. De erbjuder allt från palladium, guld, silver till andra typer av metaller och startade sin verksamhet 2008. Det är en seriös aktör som samarbetar med etablerade aktningsvärda producenter av ädelmetaller samt lokala försäkringsbolag och fraktbolag.

Den vanligaste formen att handla fysiskt palladium är att köpa det i form av tackor. I juli kostade en palladiumtacka ca 92 000 kr. Liberty Silvers palladiumtackor skickas med post och hämtas ut hos ditt närmaste postombud. De är dessutom försäkrade under leveranstiden. Tackorna kan du sedan välja att sälja tillbaka till Liberty Silver eller andra återförsäljare i Sverige eller utomlands.

OBS: Det är inte alltid som LibertySilver har tillgång till palladium. Utbudet är lågt och när det väl finns tillgängligt tar det oftast slut snabbt.

3. Avanza

Avanza är Sveriges mest populära nätmäklare. Bolaget har fått många olika utmärkelser. Bland annat för att vara årets bästa bank, men också för att ha Sveriges nöjdaste kunder 12 år i rad. Du kan investera i palladium hos Avanza på tre olika sätt.

 1. Bull och Bear certifikat – Certifikat är finansiella värdepapper som följer prisutvecklingen för en underliggande tillgång. Bull och Bear certifikat handlas med daglig hävstång. Om du tror att priset på palladium bör öka på kort sikt ska du handla Bull certifikat. Om du istället tror på en prisnedgång ska du handla Bear certifikat.
 2. Tracker certifikat – Är ett typ av certifikat som följer värdet 1:1. Det betyder att om palladiumpriset ökar med 4 % kommer din avkastning att bli densamma.
 3. Warranter och Minifutures – Är hävstångsinstrument som tillåter dig att köpa eller sälja en underliggande tillgång med inbyggd hävstång. De handlas med hävstång på flera nivåer och används framförallt vid avancerad trading. Därför rekommenderas dem inte till nybörjare. Du bör ha hög kunskap och erfarenhet inom handel på börsen och råvarumarknaden innan du börjar använda dessa instrument.

Avanza är bra utifrån att de flesta värdepapper kan handlas inom ISK eller kapitalförsäkring vilket underlättar din deklaration.

KAPITEL 3

Palladiumpris historik


Palladium – mining, science and history:

Palladium upptäcktes av den brittiske kemisten och fysikern vid namn “William Hyde Wollaston” år 1803.

Palladium fick sitt namn efter asteroiden “Pallas” vilken upptäcktes samma år. Året efter att William hade funnit Palladium upptäckte han även andra typer av platinametaller, såsom rodium.

(William Hyde Wollaston, 1766 – 1828)

Palladium är en tillgång som används brett inom olika branscher, såsom smyckestillverkning, tandvård, elektronik och kemi. Palladium har aldrig varit brett använt som betalningsmedel. Endast ett fåtal palladiummynt har skapats, såsom 25 ryska rubel-mynt.

(25 rubel, ett ryskt mynt tillverkat av palladium)

 

Det område där palladium kommit att bli som mest använt är fordonsindustrin. I samband med en växande användning för bensin- och diseldrivna fordon runtom i världen har palladiumpriset på senare år ökat till nya rekordnivåer. Detta utifrån att metallen används brett inom katalytisk avgasrening samt elektronik.

Nedan ser du palladiumpriset och dess historia ända sedan 1970. Vidare kan du läsa om hur historiska händelser påverkat palladiumpriset och vad som legat bakom de kraftiga prisuppgångar och prisnedgångarna av metallen.

Palladiumprisets utveckling 1990 – 2022:

I grafen nedan kan du se hur palladiumpriset rört sig sedan 1990 fram till 2022. Priset speglar vad 1 uns palladium kostar i USD. Vad som går att se utifrån grammet är att palladiumpriset nådde en topp 2008 för att sedan rasa kraftigt i samband med finanskrisen. Det man framförallt ser är ökad efterfrågan sedan 2015 på grund av avgasrening.

(Bildkälla: Quandl)

Palladiumprisets utveckling 1970 – 2017:

I grafen nedan kan du se hur palladiumpriset rört sig sedan 1970 fram till 2017. Grafen är baserat på en logaritmisk skala och visar priset för både platina och palladium. Priset speglar vad 1 uns platina, respektive palladium, kostar i USD.

Vad som går att se utifrån grafen är att fordonsindustrin har en stor påverkan på både metallernas priser. Ett byte från platina till att använda mer palladium resulterade ett högre palladiumpris. Tvärtom när biltillverkare bytte tillbaka till platina sjönk priset på palladium.

(Bildkälla: USGS)

Historiska händelser som påverkat palladiumpriset

 • 1979 – Som en konsekvens av oljekrisen som uppstod 1979 steg priset på palladium och många andra ädelmetaller. Det skedde ett så kallat råvaruprisrally.
 • 2000 – En störning av palladiumutbudet i Ryssland orsakade ett rekordhögt palladiumpris på omkring 1 100 USD per Troy uns i januari 2001.
 • 2002 – I början av 2002 importerades återigen palladium från Ryssland och priset sjönk med mer än 60 % från rekordpriset som nåddes under 2001.
 • 2008 – I januari 2008 stängdes platinagruvor i Sydafrika ned i fem dagar efter som en konsekvens av att det statligt ägda bolaget Eskom hade ont om elproduktionskapacitet. Rädslan för brist på tillgång fick priserna på platina, palladium och rodium att skjuta i höjden. När gruvorna sedan öppnades upp igen kraschade priserna – vilket även kan bero på att finanskrisen slog till samma år.
 • 2022 – Kriget mellan Ukraina och Ryssland fick en direkt påverkan på palladiumpriset som ökade till den högsta nivån någonsin på 3 440 USD per Troy uns.

KAPITEL 4

När ska jag köpa och sälja?


What platinum and palladium are used for:

Palladiumpriset har sedan långt tillbaka visat på en stigande trend. På kort sikt är dock palladiumpriset volatilt vilket lockat uppmärksamheten från allt fler spekulanter.

Hög volatilitet på kort sikt samt att dess utbud och efterfrågan påverkas av många olika faktorer, gör palladium till en utmärkt tillgång att spekulera i på kort sikt.

Investera i palladium under lågkonjunktur

Palladiumpriset är extremt känsligt för faktorer som påverkar världsekonomins utveckling. Exempelvis tenderar priset att stiga under högkonjunkturer och sjunka under lågkonjunkturer på grund av lägre efterfrågan.

Det har historiskt sett visat sig vara en god idé att investera i palladium under oroliga tider. Priset tenderar nämligen att stiga tillbaka till tidigare nivåer när ekonomin klarat sig igenom en lågkonjunktur. Grafen nedan visar hur palladiumpriset är starkt korrelerat med lågkonjunkturer.

(Bildkälla: Macrotrends)

Fordonsindustrin – en indikator för framtida palladiumpris?

Palladiumpriset påverkas starkt av hur fordonsindustrin går. Faktorer som påverkar fordonsindustrin negativt får en direkt påverkan på palladiumpriset som tenderar att sjunka. Det skulle exempelvis kunna handla om tillfällig lägre efterfrågan på diesel- eller bensindrivna fordon eller bolagsrisker som påverkar biltillverkarnas produktion.

När negativa nyheter påverkar fordonsindustrin och palladiumpriset sjunker kan det vara en god idé att investera i metallen. Priset tenderar nämligen att stiga tillbaka när man tagit sig igenom de negativa nyheterna och efterfrågan på palladium går tillbaka till det normala. Grafen nedan visar hur palladium kommit att bli alltmer använt för fordonsindustrin.

(Bildkälla: Johnson Matthey)

Dock bör man se elfordon som ett hot mot framtida användning av palladium inom fordonsindustrin. Elbilar släpper inte ut några avgaser såsom diesel- och bensindrivna fordon, varpå tillverkarna inte efterfrågar palladium.

Konkurrensen från bland annat Tesla har fått allt fler biltillverkare att börja tänka i nya banor. General Motors, Volkswagen och Volvo är exempel på biltillverkare som börjat ta fram egna elbilar.

KAPITEL 5

5 populära palladiumaktier


Platinum vs palladium, top 5 differences:

Ett sätt att få exponering mot palladium är att investera i palladiumaktier. Att investera i exempelvis gruvbolag innebär att du får exponering mot palladium samt andra ädelmetaller. Eftersom palladium är en biprodukt får du även exponering mot andra ädelmetaller. Det kan vara särskilt förmånligt i tider då palladiumpriset sjunker.

Nedan kan du läsa om några av de mest populära palladiumaktierna.

1. Palladium One Mining

Palladium One Mining är ett kanadensiskt företag verksamma inom gruvsektorn. Bolaget grundades så sent som 2007 och har verksamhet inom prospektering, exploatering och distribution av ädelmetaller. Bolaget fokuserar framförallt på att producera nickel och koppar men utvinner också andra ädelmetaller såsom palladium. Köp aktien hos Avanza.

• VD: Derrick Weyrauch
• Grundades: 2007
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: PDM
• Marknadsplats: TSX Venture Exchange

2. Platinum Group Metals

Platinum Group Metals är ett kanadensiskt bolag med huvudkonto i Vancouver. Det grundades år 2000 och är ett gruv- och prospekteringsbolag. Bolaget utvinner framförallt palladium och platina samt andra bas- och ädelmetaller, såsom nickel och koppar. Platinum Group har störst verksamhet i Sydafrika. Köp aktien hos Avanza.

• VD: Michael Jones
• Grundades: 2000
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: PLG
• Marknadsplats: NYSE

3. Sibanye Stillwater

Sibanye Stillwater Limited är ett gruvbolag som grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Sydafrika. Företaget har gruvor i bland annat Sydafrika, USA, Zimbabwe, Kanada och Argentina. De producerar guld, palladium, platina och rodium samt andra biprodukter. Bolaget har ägarandelar i några av de mest kända gruvorna i USA, såsom “East Boulder” och “Stillwater” vilka befinner sig i Montana. Köp aktien hos eToro.

• VD: Neal Froneman
• Grundades: 2012
• Huvudkontor: Sydafrika
• Ticker symbol: SBSW
• Marknadsplats: NYSE

4. Ivanhoe Mines

Ivanhoe Mines är ett kanadensiskt bolag som har verksamhet inom prospektering och distribution av råvaror och ädelmetaller, såsom guld, koppar, silver och palladium. Bolaget är huvudsakligen verksamt i Afrika och äger bland annat 100 % av prospekteringsprojektet “Western Foreland” i Demokratiska republiken Kongo. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Vancouver. Köp aktien hos Avanza.

• VD: Robert Friedland
• Grundades: 1993
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: IVN
• Marknadsplats: Toronto Stock Exchange

5. New Age Metals

New Age Metals är ett kanadensiskt bolag som grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Vancouver. Det är ett gruvföretag som engagerat sig i förvärv, utforskning, produktion och utveckling av olika typer av mineraltillgångar. Bland annat fokuserar New Age Metals på fyndigheter av palladium och platina, samt andra ädelmetaller. Köp aktien hos Avanza.

• VD: Harry Barr
• Grundades: 1996
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: NAM
• Marknadsplats: TSX Venture Exchange

KAPITEL 6

Öppna konto på 5 minuter


För att kunna investera i palladium kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 79% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj palladium

När du har pengar på ditt konto kan du välja palladium som investering. Sök efter palladium och klicka på köpknappen.

6. Investera i palladium

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Bra jobbat, du har nu investerat i palladium!

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *