PLATINA PRIS

Platinapris USD/UNS. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Platina pris realtidsdiagram (USD/UNS)

På följande sida ser du det aktuellt platina pris i USD per uns (ounce på engelska, 1 once = 28.3495 gram). Grafen ovan visar hur platina priset rört sig under det senaste dygnet och uppdateras i realtid.

Vad påverkar platinapriset?

Det finns olika nyckelfaktorer som påverkar både utbud och efterfrågan. På kort sikt kan priset exempelvis påverkas av låg- och högkonjunkturer. På lång sikt påverkas efterfrågan av fordonsindustrin och utbudet av palladium. Utbudet påverkas primärt av händelser i Ryssland och Sydafrika där majoriteten platina produceras.

Vad är platina?

Platina (på engelska platinum) förkortas “Pt” och är en silvervit ädelmetall. Typiska karakteristiska egenskaper för metallen är dess hållbarhet och korrosionsbeständighet. Vidare är den icke-reaktiv med andra ämnen samtidigt som det är en mjuk metall och enkel att bearbeta.

Vad används platina till?

Platina används framförallt inom fordons- och smyckesindustrin. Ungefär 45 % av den totala platinaproduktionen används för fordonsindustrin. Platina är nämligen en viktig komponent vid tillverkningen av katalysatorer för motorfordon.

Cirka 35 % av den totala världsproduktionen används för att tillverka olika typer av smycken. Exempelvis finns platina i de flesta vigsel- och förlovningsringar. Platina är även en viktig metall för klockindustrin i och med dess hållbarhet. Andra industrier där platina används är elektronik- och verktygsindustrin samt vid behandling av olika typer av cancerformer.

Varför köpa platina?

Platina är en av dagens dyraste kommersiella metaller. Varför den är så dyr har att göra med att den är mycket sällsynt. Dessutom är utbudet mycket lågt då det endast finns ett fåtal gruvor i världen som kan utvinna metallen. Det land som producerar mest platina i världen per år är Sydafrika, följt av Ryssland och Zimbabwe.

På senare år har platina även kommit att bli en alltmer populär metall att investera i som ett komplement till guld och silver. En ökad efterfrågan, ett lågt utbud samt en växande bilindustri är några av anledningarna till varför platina kan ses som en bra investering och komplement till din investeringsportfölj.

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Platinapris historik


Is platinum the precious metal to watch? – Bloomberg:

Platina har sedan länge använts av människan i olika syften. Dock var det inte förrän 1735 som platina identifierades som ett eget grundämne. Mannen som identifierade metallen var vetenskapsmannen “Antonio De Ulloa”, en äventyrare född och uppväxt i Spanien. Platina har fått sitt namn “platino”, vilket är en spansk term för “litet silver”.

Nedan ser du platinapriset och dess historia ända sedan 1879. Vidare kan du läsa om hur historiska händelser påverkat platinapriset och vad som legat bakom de kraftiga prisuppgångarna och -nedgångarna.

1.1

Platinapriset – Historisk utveckling

Följande graf visar hur platinas pris rört sig mellan åren 1968 och 2024. Vi kan tydligt se hur platinaprisetnådde en topp år 2008 i samband med finanskrisen. Priset återhämtade sig sig något, men inte helt och hållet, för att sedan se en sakta men sjunkande trend.

Platinaprisets utveckling 1968 – 2024:

(Bildkälla: Macrotrends)

Platinaprisets utveckling 1879 – 2019:

I denna graf nedan kan du se hur priset på platina rört sig mellan 1879 och 2019. Här ser vi en tydlig och stadig uppgående pristrend. Det kan delvis förklaras av att metallen används brett inom fordonsindustrin. I och med större antal bilar i trafiken har även efterfrågan och priset på platina ökat.

(Bildkälla: World Gold Charts)

1.2

Historiska händelser som påverkat platinapriset

Nedan kan du läsa om 5 historiska händelser som haft en stor påverkar på platinapriset.

 • 1862 – Året då inbördeskriget i USA startade. Det drev upp priset på olja och råvarumarknaden, vilket fick bland annat platinapriset att stiga mot nya rekordnivåer.
 • 1914 – Året då första världskriget bröt ut fick platinapriset att öka kraftigt. Platina användes bland annat av amerikanerna för tillverkning av gevär, såsom gevär och sprängämnen.
 • 1929 – Den stora depressionen fick platinapriset till att falla platt, precis som många andra råvarupriser. Ekonomin låg under en lågkonjunktur och efterfrågan på platina var låg. Detta ledde till det snabbt sjunkande priset.
 • 1946 – En kombination av andra världskriget som började 1945 och behovet av mer sofistikerade metaller för att möta de komplexa kraven på nyutvecklad teknologi, bidrog till att platinapriset steg kraftigt.
 • 2008 – I mars 2008 nådde platinapriset en rekordnivå på 2 270 USD per uns. Prisnivån utraderades dock snabbt i samband med finanskrisen som inträffade samma år.

KAPITEL 2

Vad påverkar platinapriset?


Here’s why platinum prices are surging:

I grund och botten påverkas platinapriset av utbud och efterfrågan. Det finns i sin tur flera olika nyckelfaktorer som påverkar dem.

2.1

5 faktorer som påverkar platinapriset

 1. Fordonsindustrin – Vad som framförallt driver efterfrågan på platina är dess katalytiska egenskaper. Metallen kan nämligen absorbera en stor mängd vätgas vilket gör den till ett viktigt element för att minska utsläppen från bensin- och dieselfordon. Ungefär 45 % av den totala världsproduktionen används för motorfordon. Därför är metallens efterfrågan och pris mycket utsatt för vad som händer inom fordonsindustrin.
 2. Utbud av palladium – Palladium och platina har liknande katalytiska egenskaper. Historiskt sett har platsen för världens dyraste ädelmetall stått mellan palladium och platina. Fordonsindustrin tenderar att köpa den metall som tillfälligt erbjuder lägst pris. Om priset på palladium skulle bli dyrare, som en effekt av ett lägre utbud, kan efterfrågan på platina stiga och leda till en prisuppgång. Tvärtom kan platinapriset sjunka ifall palladium blir billigare. Se palladiumpriset här
 3. Hög- och lågkonjunkturer – Tittar man tillbaka i tiden har platinapriset historiskt följt i samma spår som den allmänna världskonjunkturen. Både tillverknings- och fordonsindustrin, där metallen främst används, är konjunkturkänsliga. Lågkonjunktur leder till lägre efterfrågan och ett sjunkande pris. Högkonjunktur bidrar istället till större efterfrågan och ett högre pris.
 4. Sydafrika och Ryssland – Platina är en mycket ovanlig råvara och anses enligt beräkningar vara 30 gånger mer sällsynt än guld. Enligt studier ska det finnas gott om metallen i jordskorpan. Vad som dock gör metallen sällsynt är att dess brytning är koncentrerad till ett fåtal geografiska områden, Sydafrika och Ryssland. Tillsammans står de för ca 85 % av den totala utbrytningen. Därför kan händelser i dessa två länder ha en stor påverkan på platinapriset. Framförallt händelser som påverkar Sydafrika då landet ensam står för 75 % av den totala världsproduktionen.
 5. Finansiella produkter – En ETF är en börshandlad fond som är uppbackad av en specifik tillgång eller värdepapper. För att kunna skapa en ETF behöver utgivaren köpa på sig stora mängder av den underliggande tillgången. Platinapriset gick kraftigt upp år 2009 då ETF Securities lanserade en ETF med platina som underliggande tillgång. Det skapade ett ökat köptryck och ett högre platinapris. Liknande händelser skulle kunna påverka platinapriset i framtiden. Exempelvis kan nya produkter skapas, alternativt redan existerande tas bort, vilket kan leda till att priset på platina sjunker eller ökar.

2.2

Vilka länder producerar mest platina?

Platinaproduktionen kommer huvudsakligen från Sydafrika och Ryssland. Tillsammans utgör de ungefär 85 % av den totala världsproduktionen.

Nedan kan du se en lista över de 13 länder som bryter mest platina per år.

Topp 13 största platinaproducerande länder:

Land Antal kilo
Sydafrika 130 000
Ryssland 22 000
Zimbabwe 15 000
Kanada 7 400
USA 3 600
Kina 2 500
Japan 1 747
Finland 1 418
Colombia 566
Australien 170
Polen 97
Etiopien 5
Serbien 2

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 3

Vart handlar jag platina?


Det finns flera mäklare, där investering kan ske, samt olika sätt att investera i platina. Du kan exempelvis investera i metallen fysiskt via specialmäklare. Dock är det betydligt vanligare att handla det genom finansiella produkter via nätmäklare.

Nedan kan du läsa om två mäklaren som vi rekommenderar för att investera i platina. De är delvis kända för sin höga användarvänlighet, men också investeringsmetoder för att få exponering mot platinapriset.

3.1

eToro

eToro är en av Europas största nätmäklare med över 20 miljoner kunder. Hos dem kan du investera i platina via två sätt.

 1. CFD – CFD är kontrakt som låter dig handla med platina utan att äga den underliggande tillgången. Vad som är speciellt med CFD-kontrakt är att handel inte sker direkt mellan köpare och säljare. Handel sker istället direkt mot en CFD-mäklare. Om du därför investerar i platina via CFD-kontrakt äger du aldrig den underliggande tillgången. Läs mer om CFD:s här
 2. ETF – Står för “Exchange Traded Fund” och heter på svenska börshandlad fond. Det fungerar som en helt vanlig fond förutom att den handlas direkt på börsen. Genom att handla en ETF som inriktar sig mot bland annat platina skapar du dig en god exponering mot platinapriset. Exempel på en ETF som riktar sig mot platina är “Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF”. Läs mer om ETF:er här

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

3.2

Liberty Silver

Liberty Silver är ett svenskt företag och som startade sin verksamhet 2008. De erbjuder bland annat köp och försäljning av fysisk platina, guld, silver och andra typer av metaller. Det är en seriös aktör som samarbetar med aktningsvärda producenter av ädelmetaller, försäkringsbolag och fraktbolag.

 1. Platinatacka – Den vanligaste formen att handla fysisk platina är att köpa det i form av tackor. År 2021 var priset på en platinatacka ungefär 44 000 kr. Platinatackor kan du handla hos Liberty Silver. Deras tackor skickas med post och hämtas ut hos ditt närmaste postombud. De är dessutom försäkrade under leveranstiden. Tackorna kan du sedan välja att sälja tillbaka till Liberty Silver eller andra återförsäljare i Sverige eller utomlands.
 2. Platinamynt – Hos Liberty Silver kan du också köpa platina i form av platinamynt. Exempelvis kan du handla “Platina Britannia” vilket är ett mynt från Storbritannien. Dess diameter är 32.69 mm, den väger 31.10 gram och kostade ca 10 500 kr i juli 2022.

3.3

Avanza

Avanza har fått utmärkelsen för att ha Sveriges nöjdaste kunder 12 år i rad. Hos dem kan du investera i platina på tre olika sätt.

 1. Certifikat – Är värdepapper som följer prisutvecklingen för en underliggande tillgång. Det finns två olika typer av certifikat, Bull och Bear certifikat. Ifall du tror att platinapriset kommer att gå upp ska du köpa ett Bull-certifikat. Om du istället tror att platinapriset kommer att gå ner kan du handla ett Bear-certifikat.
 2. Warranter och Minifutures – Är två typer av hävstångsinstrument med hög hävstång och knockoutnivå. Warranter och minifutures rekommenderas inte till nybörjare eftersom handel med hävstång innebär hög risk. Instrumenten rekommenderas främst till personer som är insatta i handel med hög hävstång och de underliggande tillgångarna de representerar.

KAPITEL 4

Investera i platina på 5 minuter


För att kunna investera i platina kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj platina

När du har pengar på ditt konto kan du välja platina som investering. Sök efter platina och klicka på köpknappen.

6. Investera i platina

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Bra jobbat, du har nu investerat i platina!

KAPITEL 5

När ska jag köpa och sälja?


The price of platinum is a lesson in volatility:

Genom att titta tillbaka i historien kan man se att platinapriset visat på en stigande trend. Priset blir allt dyrare ju mer människan lär sig om vad metallen kan användas till då efterfrågan ökar. Samtidigt är utbudet på platina endast koncentrerat till ett fåtal geografiska områden.

På kort sikt är platinapriset volatilt. Dess pris skiftar betydligt mer än exempelvis guldpriset. Volatiliteten gör platina till en ideal metall för daytraders, i ifall man har förmågan att kunna köpa och sälja vid rätt tillfällen, men också långsiktiga investerare.

5.1

Investera i platina under lågkonjunktur

Platinapriset är extremt känsligt för när världsekonomin sätts i gungning. Exempelvis tenderar priset att stiga rejält under högkonjunkturer. Under lågkonjunkturer sjunker efterfrågan på metallen vilket resulterar i ett kraftigt prisfall.

Är man långsiktig har det historiskt visat sig vara bra att investera i metallen under oroliga tider för att sedan sälja det under bättre tider. Grafen nedan visar hur platinapriset är korrelerat med lågkonjunkturer:

(Bildkälla: Macrotrends)

5.2

Fordonsindustrin – en indikator för framtida platinapris?

Platinapriset påverkas starkt av hur fordonsindustrin. En sjunkande efterfrågan, eller andra motiv som kan leda till att fordonsindustrin går på lågvarv, kan orsaka ett pristapp i platinapris. Därför kan det vara en god idé att investera i platina när fordonsindustrin går dåligt. När det sedan återgår till det normala och efterfrågan stiger platinapriset.

OBS: Elfordon är ett hot mot framtida användning av platina inom fordonsindustrin. För elbilar används inte platina för avgasrening som det gör för fordon drivna på diesel eller bensin.

Konkurrensen från Tesla har fått flera biltillverkare att börja tänka i nya banor. General Motors, Volkswagen och Volvo är exempel på biltillverkare som börjat ta fram egna elbilar då man ser en ökad efterfrågan på dessa fordon.

Tips! Läs vår guide om elbilsaktier här.

KAPITEL 6

5 populära platinaaktier


Platinum – mining, science and history:

Ett annat sätt att få exponering mot platina är att investera i platinaaktier. Nedan kan du läsa om några av de mest populära platinaaktierna.

6.1

Platinum Group Metals

Översikt:

 • VD: Michael Jones
 • Grundades: 2000
 • Huvudkontor: Vancouver
 • Ticker symbol: PLG
 • Marknadsplats: NYSE

Kort om Platinum Group Metals:

Platinum Group Metals är ett kanadensiskt bolag som grundades 2000 med huvudkontor i Vancouver. Det är ett gruv- och prospekteringsbolag. Bolaget utvinner framförallt palladium och platina samt andra bas- och ädelmetaller, såsom nickel och koppar. Platinum Group har störst verksamhet i Sydafrika.

Funderar du på att investera i Platinum Group Metals? Deras aktie PLG finns tillgänglig att handla här.

6.2

Franco Nevada

Översikt:

 • VD: Paul Brink
 • Grundades: 2007
 • Huvudkontor: Toronto
 • Ticker symbol: FNV
 • Marknadsplats: NYSE

Kort om Franco-Nevada Corporation:

Franco-Nevada Corporation är ett investmentbolag som grundades 2000. Det är ett kanadensiskt bolag med huvudkontor i Vancouver. Företaget förvaltar sin portfölj med fokus på ädelmetaller, såsom guld, silver, platina. Deras portfölj innefattar dessutom områden med fokus på energiråvaror, såsom olja och gas.

Funderar du på att investera i Franco-Nevada Corporation? Deras aktie FNV finns tillgänglig att handla här.

6.3

Ivanhoe Mines

Översikt:

 • VD: Robert Friedland
 • Grundades: 1993
 • Huvudkontor: Vancouver
 • Ticker symbol: IVN
 • Marknadsplats: Toronto Stock Exchange

Kort om Ivanhoe Mines:

Ivanhoe Mines är ett kanadensiskt bolag som har verksamhet inom prospektering och distribution av råvaror och ädelmetaller, såsom guld, koppar, silver, palladium och platina. Bolaget är huvudsakligen verksamt i Afrika och äger bland annat 100 % av prospekteringsprojektet “Western Foreland” i Demokratiska republiken Kongo. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Vancouver.

Funderar du på att investera i Ivanhoe Mines? Deras aktie IVN finns tillgänglig att handla här.

6.4

Sibanye Stillwater

Översikt:

 • VD: Neal Froneman
 • Grundades: 2012
 • Huvudkontor: Sydafrika
 • Ticker symbol: SBSW
 • Marknadsplats: NYSE

Kort om Sibanye Stillwater:

Sibanye Stillwater Limited är ett gruvföretag inriktad mot ädelmetaller i Sydafrika, USA, Zimbabwe, Kanada och Argentina. Företaget producerar guld, palladium, platina och rodium samt andra biprodukter, såsom iridium, rutenium, nickel, koppar och krom.

Bolaget äger bland annat gruvorna “East Boulder” och “Stillwater” i Montana, USA. Företaget har sitt huvudkontor i Sydafrika.

Funderar du på att investera i Sibanye Stillwater? Deras aktie SBSW finns tillgänglig att handla här.

6.5

Wheaton Precious Metals

Översikt:

 • VD: Randy Smallwood
 • Grundades: 2004
 • Huvudkontor: Vancouver
 • Ticker symbol: WPM
 • Marknadsplats: NYSE

Kort om Wheaton Precious Metals:

Wheaton Precious Metals Corp är ett ädelmetallströmmande bolag, vilket betyder att de själva inte själva är engagerade i prospektering och/eller brytning av olika metaller. Istället köper de metallproduktion från gruvor och förhandlar till sig ett bättre pris.

Företaget köper och säljer främst guld, silver, platina, palladium och kobolt. Det är ett kanadensiskt bolag som grundades 2004 med huvudkontor i Vancouver.

Funderar du på att investera i Wheaton Precious Metals? Deras aktie WPM finns tillgänglig att handla här.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *