DEN ULTIMATA GUIDEN

BÖRSEN IDAG

Se världens börser i realtid genom att använda dig av vår börstabell nedan. Där finner du olika länders börsindex. Vi lär dig allt om världens börser – Stockholmsbörsen, NYSE, NASDAQ, börsen i Kina och mycket mer. Följ utvecklingen på börsen idag, jämför aktiemäklare i vår tabell och öppna ett konto på 5 minuter. På sidan hittar du också en guide på 5000+ ord och 6 st videos. Scrolla ner till kapitlen nedan och lär dig allt om börsen idag.

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är en börs?


The stock market explained:

En börs är en marknad för finansiella värdepapper. På börsen kan handel ske med exempelvis aktier, räntepapper, obligationer, fonder och derivatinstrument. Anledningen till varför börsen finns är för att underlätta och ha kontroll på handeln som sker mellan säljare och köpare.

Rent definitionsmässigt är en börs ett bolag som har ett tillstånd att bedriva en handelsplats för reglerade värdepapper.

Reglerade börser

I Sverige finns det två stycken bolag som driver reglerade börser. Man kan alltså säga att den svenska börsen idag är uppdelad i två delar.

 1. Nasdaq OMX Stockholm AB – Driver Stockholmsbörsen vilket är en marknadsplats där large-, mid- och smallcap bolag handlas. Det är även en marknadsplats för exempelvis obligationer, optioner, terminer och warranter. Nasdaq OMX Stockholm AB tillhör Nasdaq Inc.
 2. Nordic Growth Market NGM AB – NGM erbjuder tre olika marknader, två reglerade och en oreglerad. De två reglerade marknadsplatserna representeras av NGM Equity och (NDX) Nordic Derivatives Exchange. Den oreglerade marknadsplatsen är Nordic MTF.

För att bolag ska få börsnoteras på någon av de reglerade börserna måste de inrätta sig efter specifika krav och skyldigheter. Bland annat måste bolagen genomgå en legal granskning, lämna rapporter, upprätta en bolagsbeskrivning eller prospekt och visa på ökad informationsskyldighet.

Inofficiella marknader

Det finns också inofficiella marknader (handelsplattformar) vilket är en enklare typ av handelsplats för värdepapper.

Bolag som handlas på inofficiella marknader måste inte rätta sig efter lika höga krav och skyldigheter såsom de företagen noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Det finns idag tre bolag som driver handelsplattformar i Sverige.

 1. Nasdaq OMX Stockholm AB – Driver handelsplattformen First North.
 2. Nordic Growth Market NGM AB – Driver handelsplattformen Nordic MTF.
 3. Spotlight Stock Market – Driver handelsplattformen Spotlight SE (före detta Aktietorget)

1.1

Varför vill företag finnas på börsen?

Vanligtvis behöver ett företag söka kapital hos en bank eller från ett fåtal investerare. Dock är det oftast inte möjligt att få in tillräckligt mycket pengar från dem. Exempelvis vill inte banker ge ut alltför mycket kapital till en hög risk.

Genom en börsnotering ger ett bolag ut flera små andelar av sitt företag till allmänheten. Det betyder att vem som helst kan teckna/köpa sig en andel i bolaget och på så sätt bistå med pengar till att driva företagets verksamhet.

Exempel: Bolag ABC vill börsnotera sig på Stockholmsbörsen. Företaget ger ut 10 miljoner aktier till en köpkurs på 10 kr. Rent teoretiskt betyder det att totalt 10 miljoner personer kan bli aktieägare i bolaget ifall en individ endast köper en aktie. Om alla aktier blir köpta kommer företaget att få in totalt 100 miljoner kr (10 000 000 x 10).

Det finns många olika anledningar till varför ett bolag väljer att noteras på börsen. Pengarna kan användas till att bedriva bolagets verksamhet, betala av lån eller genomföra nya investeringar. De två vanligaste anledningar är för att kunna genomföra nya investeringar och bedriva bolagets verksamhet.

Som ett tack till investerare som bistår med kapital hoppas man på att kunna betala tillbaka till dem i framtiden. Detta kan ske genom att bolaget betalar utdelning till sina aktieägare eller genomför återköp av egna aktier.

Läs mer om aktier här.

1.2

Varför vill man investera på börsen?

Börsen och aktier är inte bara en finansieringskälla för företag som behöver kapital. Det är också en kapitalplacering för investerare av olika slag.

Börsen är ett utmärkt sätt för stora investerare och småsparare att få avkastning på sitt sparkapital. Genom att handla i aktier och fonder på börsen kan du börja få ta del av bolagens vinster. Titta bara på hur olika börsindex presterat över olika tidsperioder.

 • OMXS30 – Indexet representerar de 30 mest omsatt bolagen på Stockholmsbörsen. Det har under perioden 2007 – 2021 givit en genomsnittlig avkastning på 10.74 % per år.
 • S&P 500 – Indexet representerar de 500 största bolagen i USA. Det har mellan 2007 och 2021 givit en genomsnittlig avkastning på 10.26 % per år.

En bra mycket bättre avkastning än om du hade placerat dina pengar på ett sparkonto eller i obligationer. Hade du exempelvis investerat 10 000 kr i antingen OMXS30 eller S&P 500 i början av 2007 hade ditt sparkapital statistiskt varit värt 31 712 kr, respektive 29 251 kr år 2021.

KAPITEL 2

Hur fungerar handel på börsen?


Handel med aktier och andra värdepapper sker genom börsens medlemmar. Medlemmarna består främst av fondbolag, mäklarfirmor och banker som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse.

Idag har Stockholmsbörsen ungefär 85 medlemmar. De är både svenska och utländska. Exempel på medlemmar är:

 • Avanza
 • Nordnet
 • eToro
 • Degiro
 • SEB
 • Nordea
 • Swedbank
 • Handelsbanken

Handel på börsen sker mellan köpare och säljare via en mäklare mellan 09:00 och 17:30. Det behöver alltid finnas någon som kan matcha ditt köp- och säljpris. Det betyder att köpare och säljare måste komma överens om ett pris för att en affär ska uppstå.

Öppna ett konto

För att kunna börja handla med aktier, fonder och andra värdepapper behöver du öppna dig ett konto hos en börsmedlem. Det flesta använder sig av sin bank eller en nätmäklare. Det finns tre konton att välja mellan.

 1. AF (Aktie- och fondkonto)
 2. ISK (Investeringssparkonto)
 3. KF (Kapitalförsäkring)

Det är enkelt att komma igång. Du behöver endast legitimera dig och skriva under ett avtal. Detta kan ske både fysiskt och digitalt. Processen tar inte mer än 5 minuter. Därefter är det fritt fram att börja handla i både svenska och utländska aktier och andra värdepapper.

2.1

Begrepp på börsen

Nedan kan du läsa om några viktiga begrepp förknippade med börsen.

Aktieorder

Det kallas för att man lägger aktieorder när man köper eller säljer aktier på marknaden.

Ordern gäller vanligtvis en dag och kallas för intradagsorder. Om din order inte lyckats komma till ett avslut under dagen tas den bort från aktiemarknaden.

Exempel: Olle vill köpa 10 st Ericsson-aktier till kursen 20 kr. För att köpa aktier måste Olle lägga en aktieorder samt att det måste finnas en försäljare som vill sälja sina aktier för samma pris. Olle lägger en intradagsorder. I slutet av dagen visar det sig att ingen varit villig att sälja sina aktier för 20 kr styck. Därmed tas Olles aktieorder bort från marknaden.

Om du fortfarande vill sälja eller köpa aktier behöver du lägga en ny order nästa dag. Om du vill lägga en order som ska gälla mer än en dag behöver du lägga en så kallad flerdagsorder.

Giltigheten på en flerdagsorder varierar mellan olika finansiella värdepapper och handelsplatser. Det kan variera mellan allt från 8 till 30 dagar.

Orderdjup

För att se andra köpare och säljares aktieorder kan du gå in och titta i orderdjupet. I orderdjupet kan du se till vilket pris både köpare och säljare är villiga att genomföra en affär. Du kan också se hur många aktier som köpare och säljare vill köpa/sälja.

Det kan vara en god idé att titta i orderdjupet för att få en god indikation om till vilket pris du bör sätta för att få din order att komma till ett avslut.

(Bildkälla: Nordnet)

Aktiebok

Aktieboken är ett register som visar vilka som står som aktieägare i ett bolag. Dessa uppgifter är offentliga vilket betyder att vem som helst kan begära om uppgifterna från bolaget. Alla aktiebolag måste föra en aktiebok. Informationen i aktieboken ligger nämligen till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som har rätt till vinstutdelning i form av aktieutdelning.

Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att upprätta aktieboken. Registret på vilka som står som aktieägare i bolaget kan ske antingen skriftligt fysiskt eller digitalt. En styrelse som inte för en aktiebok i ett aktiebolag kan riskera böter och i värsta fall fängelse.

Affärsdag och likviddag

 • Affärsdag – Syftar till det datum då din aktieorder går igenom till ett avslut.
 • Likviddag – Syftar till det datum då din affär gick till likvid. Likvid innebär den dag du i praktiken får dina pengar eller aktier.

I Sverige är det vanligt med två likviddagar. Det betyder att om du köper aktier kommer du inte att bli inskriven i aktieboken förrän om två arbetsdagar efter affärsdagen. Om du istället säljer aktier kommer du inte att få dina pengar förrän om två arbetsdagar efter din order gått till avslut.

De flesta nätmäklare erbjuder idag en service som gör att du får tillgång till preliminärt saldo samma dag som din affär går till ett avslut. Det betyder att du får pengar direkt insatt på ditt konto, varpå du kan fortsätta att handla med aktier redan samma dag.

KAPITEL 3

Large-, mid- och small cap


Vad betyder börsvärde:

När man pratar om börsnoterade bolag brukar man oftast höras talas om large-, mid- och smallcap. Till en början skulle man kunna tro att man pratar om olika klädstorlekar. Analogin stämmer till viss mån då “large cap” syftar till stora bolag och “small cap” till mindre. Frågan är dock vad det baseras på?

Är det baserat på omsättning, vinst eller hur många anställda ett bolag har? Nedan kan du läsa de exakta definitionerna av large-, mid- och small cap och vad som avgör till vilken grupp ett företag tillhör.

3.1

Vad avgör storleken?

Vad som avgör storleken på ett bolag och till vilken grupp den tillhör har att göra med dess marknadsvärde. Förkortningen “cap” står på engelska för “capitalization” och syftar till ett bolags börsvärde/marknadsvärde.

Marknadsvärdet är vad bolaget är värderat till på börsen. För att räkna ut det tar man antalet utestående aktier gånger vad en aktie kostar. Nedan går vi igenom ett matematiskt exempel på hur man räknar ut marknadsvärdet.

Exempel: Bolag ABC har 10 miljoner utestående aktier. En aktie kostar i dagsläget 20 kr. För att räkna ut bolagets marknadsvärde måste du multiplicera antalet aktier med dagens aktiepris. Marknadsvärdet för Bolag ABC blir 200 000 000 kr (10 000 000 x 20).

Nedan kan du se hur stort marknadsvärde som krävs för att tillhöra de olika grupperna på Stockholmsbörsen samt exempel på bolag som tillhör respektive kategori.

Riktlinjer för large-, mid- och small cap:

Storlek Marknadsvärde Exempel på bolag
Large cap ≥ 1 miljard euro ABB, AstraZeneca, H&M, Ericsson och Investor
Mid cap 150 miljoner euro – 1 miljard euro Attendo, Byggmax, Clas Ohlson, Cloetta och Duni
Small cap ≤ 150 miljoner euro Arctic Paper, Björn Borg, Eniro Group, Moberg Pharma och Starbreeze

(Tabell uppdaterad januari 2024)

Bolag kan komma att förflyttas mellan large-, mid- och small cap beroende hur deras verksamhet går.

Ett bolag som exempelvis tillhör small cap och som växer kraftigt kan komma att hamna inom kategorin medelstora företag när dess marknadsvärde passerat 150 miljoner euro. På samma vis kan ett bolag tillhörande mid cap komma att sjunka ned till kategorin small cap ifall dess marknadsvärde faller till under 150 miljoner euro.

3.2

Varför finns indelningen?

I likhet med andra typer av kategoriseringar handlar det om att skapa struktur och ordning för investerare. Bolagsstorlek är viktigt att ta hänsyn till som investerare när man pratar om tillväxt. Ju större ett bolag blir, desto svårare är det för företaget att växa.

Ifall du funderar över att investera i bolag som växer snabbt kanske du bör titta inom kategorin mid- och small cap. Om du istället vill investera i ett mer stabilt bolag, men som växer långsammare, kanske du istället bör titta på bolag tillhörande large cap.

3.3

Ska man investera i large-, mid- eller smallcap?

De största bolagen är oftast de som är korrekt värderade mestadels av tiden. Det beror på att många analytiker och fonder ständigt analyserar och investerar i dem. Mid- och small cap tenderar inte att följas lika kontinuerligt. Därför kan det finnas chans till att man kan hitta ett riktigt guldkorn i dessa kategorier.

Dock innebär en investering i medelstora och små bolag mer risk. Större bolag har oftast en betydligt starkare position inom sina respektive branscher än mindre bolag. Dessutom tenderar de oftast att vara finansiellt stabilare. Som nybörjare bör du främst hålla dig till större bolag och investera i dem på lång sikt för att undvika större kapitalförluster.

KAPITEL 4

Sektorer och branscher


Aktier som handlas på börsen kan delas in i olika sektorer och branscher. Det finns även många olika sätt i hur du kan klassificera olika branscher.

Antingen kan företagen delas in utifrån produktorienterad klassificering eller utifrån en marknadsorienterad klassificering. Vid en produktorienterad klassificering ser man på vilka produkter ett bolag erbjuder istället för vilken marknad den arbetar på.

Exempel: Föreställ dig två företag, Bolag A och B. Bolag A erbjuder renoveringstjänster medan bolag B säljer renoveringsmaterial. Bolagen kan ses tillhöra samma bransch enligt en marknadsorienterad klassificering. Om man däremot tar hänsyn till deras produkter/tjänster erbjuder de helt olika saker. Enligt en produktorienterad klassificering ligger de längre ifrån varandra.

4.1

GICS och ICB

Det finns två kända system som har klassificerat företag enligt produktorienterad och marknadsorienterad klassificering.

 1. GICS – Systemet utvecklades av Morgan Stanley Capital International och Standard & Poor’s och har en mer marknadsorienterad klassificering.
 2. ICB – Systemet utvecklad av Dow Jones och FTSE och har en mer produktorienterad klassificering

Så här delar de in bolag i olika branscher.

Branschindelning enligt GICS och ICB:

GICS ICB
Energi Olja och gas
Material och råvaror Råvaror
Industrivaror och -tjänster Industri
Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror
Dagligvaror Hälsovård
Hälsovård Konsumenttjänster
Finans Telekommunikation
Informationsteknik Kraftförsörjning
Telekommunikation Finans
Kraftförsörjning Teknologi

4.2

Varför dela in bolag i olika branscher?

Orsaken till att aktier är indelade i branscher är för att underlätta för investerarna. De kan exempelvis jämföra liknande bolag mot varandra när det kommer till olika nyckeltal. Exempelvis har PB-talet en helt annan betydelse för investmentbolag än för företag tillhörande finansbranschen.

Nedan kan du läsa en sammanställning om vilka branscher man brukar dela in aktier i och exempel på bolag som tillhör dem.

KAPITEL 5

45 olika index


Vad är OMXS30:

Ett index är kort beskrivet ett jämförelsetal vilket beskriver hur någonting över tid utvecklas. När det talas om index inom finans syftar man till utvecklingen på börsen.

Hur fungerar ett index?

Ett index är en serie tal som visar en relativ förändring över tid i förhållande till en bestämd referenspunkt. Exempelvis väger index samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal.

Det finns flera olika typer av index som följer bolag baserat på deras marknadsvärde, bransch och geografi. Ett av de mest kända indexen, och som är omnämnt i svenskt näringsliv, är OMXS30. Indexet representerar de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen.

5.1

Svenska index

17 svenska index:

Index Ticker symbol
Dagligvaror SX45PI
Energi SX60PI
Fastigheter SX35PI
Finans SX30PI
First North FIRSTNORTH
Hälsovård SX20PI
Industri SX50PI
Kraftförsörjning SX65PI
Large Cap OMXSLCPI
Mid Cap OMXSMCPI
OMX Stockholm 30 OMXS30
OMX Stockholm PI OMXSPI
Råvaror SX55PI
Small Cap OMXSSCPI
Sällanköpsvaror SX40PI
Teknik SX10PI
Telekom SX15PI

(Det går att handla några av indexen hos aktiemäklaren nedanför.)

5.2

Världsindex

28 världsindex:

Index Ticker symbol
CAC 40 PX1
DAX DAX
Dow Jones DJI
Dow Jones Australia AUDOWD
Dow Jones BRIC Brazil 15 B50BRD
Dow Jones BRIC India 15 B50IND
Dow Jones Canada CADOW
Dow Jones China Broad Market DJCHINA
Dow Jones Europe E1DOW
Dow Jones Global W1DOW
Dow Jones Hong Kong HKDOW
Dow Jones Italy ITDOW
Dow Jones Portugal PTDOW
Dow Jones Russia GDR DJRUSGD
Dow Jones Spain ESDOW
Dow Jones Switzerland CHDOW
Euronext 100 N100
FTSE 100 FTSE100
NASDAQ Composite COMP
Nikkei 225 N225
OMX Copenhagen OMXCPI
OMX Helsinki OMXHPI
OMX Nordic OMXNORDIC
OMX Nordic 40 OMXN40
OMX Stockholm 30 OMXS30
OMX Stockholm PI OMXSPI
OSEBX OSEBX
S&P 500 INX

(Det går att handla några av indexen hos aktiemäklaren nedanför.)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Tips! Läs vår guide om indextrading.

KAPITEL 6

15 populära börser i världen


Vad är Stockholmsbörsen:

Idag finns det aktiemarknader i praktiskt taget alla utvecklade ekonomier. Världens största börsmarknader finns bland annat i USA, Storbritannien, Japan, Indien, Kina, Kanada, Tyskland och Nederländerna. Vill du se världens börser idag i realtid? Scrolla dig längst upp på denna guide för att se hur börser i världen utvecklar sig live.

Nedan kan du läsa om 15 st av de mest kända och populära börserna i världen. På dessa börser kan du hitta många olika kända bolag såsom Tesla, Apple, Alibaba, Tencent, H&M, Adidas, Sony Corp, Suncor Energy, Naspers och mycket mer.

15 kända börser:

 1. Stockholmsbörsen – Kallas även för Nasdaq Stockholm och är en reglerad handelsplats för olika typer av finansiella värdepapper och instrument, såsom obligationer, optioner, warranter, terminer, förlagsbevis och premieobligationer. Det finns ungefär 300 företagsaktier att handlas på Stockholmsbörsen.
 2. Helsinki börs – Kallas även för Nasdaq Helsinki och är en handelsplats där du kan handla med ungefär 140 företagsaktier. Sedan september 2003 är Nasdaq Helsinki en del av Nasdaq Inc. På Helsinki börs kan du handla aktier i bland annat Stora Enso, Neste och Nokia
 3. Oslobörsen – Förkortas OSE (Oslo Stock Exchange) och är sedan 2019 en del av Euronext. Börsen skapades 1819 och har idag ungefär 350 börsnoterade bolag. På Oslobörsen kan du handla många olika välkända aktier. Bland annat Sparebank, Norwegian, Stolt-Nielsen och Avance Gas.
 4. Köpenhamnsbörsen – Kallas även för Nasdaq Copenhagen och är en marknadsplats för danska finansiella värdepapper och instrument. På Köpenhamnsbörsen kan du bland köpa och sälja aktier, obligationer, statsskuldväxlar, optioner och terminer. Exempel på kända bolag vilka du kan handla på Köpenhamnsbörsen är A.P Møller -Mærsk, Carlsberg och Pandora.
 5. Londonbörsen – Kallas även för LSE (London Stock Exchange) grundades 1801 och är en av världens äldsta börser. Londonbörsen var världens största börs ända fram till slutet av första världskriget då NYSE tog över platsen. Idag är Londonbörsen den sjätte största börsen i världen och den största i Europa. Det är dessutom den mest internationella börsen med över 3 000 börsnoterade bolag från över 70 länder.
 6. Frankfurtbörsen – Är den tionde största börsen i världen och förkortas FWB (Frankfurt Stock Exchange). Frankfurtbörsen grundades 1585 och är baserad i Tyskland. De bolag som finns börsnoterade på Frankfurtbörsen är främst baserade i Tyskland och de länder där man använder euro som officiell valuta. Några av de företag som finns börsnoterade på Frankfurtbörsen är Adidas och BMW.
 7. Euronext – Är en börs baserad i Amsterdam som inkluderar Nederländerna, Portugal, Belgien, Frankrike, Irland och Storbritannien. Euronext grundades så sent som år 2000 och skapades för att representera Europas ekonomi som helhet. Det finns ungefär 1300 börsnoterade företag på Euronext och idag är det den sjunde största börsen i världen. Det går exempelvis att hitta stor kända bolag såsom Christian Dior, Renault och AXA på Euronext.
 8. New Yorkbörsen – Även känd som NYSE (New York Stock Exchange) kan hittas på Wall Street i New York. Börsen grundades 1817 men fick inte sitt namn förrän 1963. Det finns idag över 2 400 företag noterade på NYSE tillhörande olika branscher, såsom finans, hälsovård, konsumentvaror och energi. Längt upp i denna guide kan du se USA börsen idag i realtid.
 9. NASDAQ – Står för “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” och är en av världens största börser med fokus på teknik-aktier, med säte i New York. Det finns idag över 3 500 företag noterade på NASDAQ. Du kan bland annat hitta stora kända bolag såsom Tesla, Apple, Meta Platforms och Microsoft.
 10. Torontobörsen – Kallas kort för TSX (Toronto Stock Exchange) och är Kanadas största börs. TSX grundades 1852 och har idag över 1 500 registrerade bolag. Torontobörsen är den tredje största nordamerikanska börsen efter NYSE och NASDAQ och den nionde största börsen i världen. Några av de bolag som finns börsnoterade på TSX är Suncor Energy och Royal Bank of Canada.
 11. Tokyobörsen – Även kallad TSE (på engelska “Tokyo Stock Exchange”) grundades 1878 och är den största börsen i Japan. Idag finns över 3 500 företag noterade på Tokyobörsen. Tokyobörsens referensindex är Nikkei 225. Indexet inkluderar några av de största bolagen på Tokyobörsen, såsom Sony Corp, Toyota Motor Corp och Honda Motor Co.
 12. Shanghaibörsen – Shanghaibörsen, även kallad SSE (Shanghai Stock Exchange), är den första av de tre börserna som finns i Kina. Den grundades år 1990 och är världens fjärde största börs. På Shanghaibörsen hittar du kinesiska jättar såsom Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China och PetroChina.
 13. Hong Kong börsen – Förkortas SEHK (Hong Kong Stock Exchange) och är den andra av de tre börserna som finns i Kina. SEHK grundades 1891 och är den femte största börsen i världen. Det finns nästan 2 000 bolag noterade på SEHK, varav endast 20 bolag gör upp för majoriteten av börsens totala värde. Några av dem är Tencent Holdings, HSBC och AIA.
 14. Shenzhenbörsen – Förkortas SZSE (Shenzhen Stock Exchange) och är den tredje börsen i Kina. Börsen är självreglerande men övervakas av CSRC (China Securities Regulatory Commission). Börsen grundades 1987 och är idag den åttonde största börsen i världen. Aktier som handlas på börsen är prissatta i kinesiska yuan eftersom de är baserade i Kina. Längt upp i denna guide kan du se Kina börsen idag i realtid.
 15. JSE Limited – Står för “Johannesburg Stock Exchange” och är den största börsen i Afrika. Börsen ligger i Sandton, Johannesburg, Sydafrika och grundades 1887. Det finns idag lite över 440 bolag börsnoterade på JSE Limited. Några av de största publika bolagen, och som utgör störst andel av det totala marknadsvärdet är British American Tobacco, Naspers, Anheuser Busch och The BHP Group.

KAPITEL 7

Vägen till börsnotering


Hur en börsintroduktion fungerar:

En börsnotering betyder att ett företag väljer att gå publikt genom att notera aktier på börsen. Det sker på en reglerad marknad och kallas också för en IPO (Initial Public Offering). Enligt Riskdagen fanns det drygt 1 100 börsnoterade bolag i Sverige i slutet av år 2023 .

Nedan kan du läsa om vilka krav som ställs på ett företag för att det ska kunna listas på antingen en reglerad eller oreglerad marknad.

7.1

Reglerad marknad

För att listas på någon av de två reglerade marknaderna i Sverige (Stockholmsbörsen eller Growth Market Equity) måste ett bolag betala en avgift. Avgiften är hög och varierar på grund av olika faktorer.

Dock krävs det inte endast pengar för att kunna börsnoteras. Ett bolag måste nämligen uppfylla vissa krav och villkor både innan och efter att en börsnotering skett på en reglerad marknad

 • Genomgå en legal granskning – När ett bolag vill bli börsnoterat måste det genomgå en legal granskning (på engelska “due diligence”). Det sker med hjälp av en legal rådgivare, såsom en advokatbyrå. Den legala rådgivaren går igenom och granskar bolagets skattesituation och legala risker. Granskningen sammanfattas i en rapport och används sedan som underlag för huruvida bolaget ska få noteras eller ej.
 • Upprätta prospekt eller bolagsbeskrivning – För att ett bolag ska kunna börsnoteras måste de i samband med själva börsnoteringen upprätta ett prospekt. Ett prospekt syftar till ett dokument som innehåller information gällande bolagets verksamhet, affärsidé, ekonomisk redovisning, historik och risker. Syftet med prospektet är att kunna ge investerare en god bild av företaget för att därefter kunna ta ett beslut om de vill teckna aktier eller inte. Utförandet av prospekteringen kräver inblandning från många olika parter, såsom revisor, legala och finansiella rådgivare: Finansinspektionen behöver också godkänna prospektet.
 • Byta från privat till publikt bolag – Ifall ett bolag är privat måste bolagsledningen se till att byta kategori från privat till publik inför en börsnotering. Anledningen är att endast publika aktiebolag får erbjuda allmänheten aktier och få dem upptagna till handel.
 • Erfaren styrelse och ledning – För att ett bolag ska kunna bli börsnoterat krävs att bolagets ledning och styrelse har vad som krävs i form av erfarenhet, kunskap och rutiner. Bland annat undersöks huruvida ledning och styrelse har god kunskap om bolagets verksamhet och att de har tidigare börserfarenhet. Vidare krävs det att de kan rapportera och hantera insiderinformation. Det är mycket viktigt att information som ges ut till allmänheten sker på ett korrekt och tydligt sätt varpå de också måste sammanställa en informationspolicy.
 • Spridningskrav på bolagets aktier – Syftar till att bolaget måste ha tillräckligt med tillgång och efterfrågan på dess aktier för att prissättningen ska fungera korrekt. Det måste finnas ett tillräckligt antal aktieägare samt att ett tillräckligt antal aktier måste ägas av allmänheten. För att kunna börsnoteras på Nasdaq måste det finnas minst 500 aktieägare. Var och en av dessa måste äga aktier för ett minimibelopp på 500 euro. Vidare måste minst 25 % av aktierna ägas av allmänheten.
 • Ökad informationsskyldighet – Ett börsnoterat bolag måste alltid se till att ge ut all tillgänglig information till alla samtidigt. Det betyder att ingen får ha tillgång till informationen innan någon annan. Detta för att ingen ska kunna utnyttja eventuella kursrörelser på aktiemarknaden som kan komma att ske som en konsekvens när informationen blivit tillgänglig för allmänheten.
 • Lämna rapporter – Börsnoterade bolag måste lämna rapporter till allmänheten i form av årsredovisningar och kvartalsrapporter. Dessa rapporter ska innehålla förvaltningsberättelse där bolaget talar om de mest betydelsefulla händelserna under året. Vidare måste rapporterna innehålla delar som beskriver bolagets finanser i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Förutom dessa krav har bolaget även möjlighet att kunna presentera sina produkter och tjänster i dessa rapporter.

7.2

Oreglerad marknad

Förutom Stockholmsbörsen och NGM finns det också oreglerade marknader. I Sverige finns det fem stycken oreglerade marknader.

 1. First North
 2. Nordic MTF
 3. Spotlight Stock Market (gamla Aktietorget)
 4. NGM PepMarket
 5. Inofficiella (beQuoted)

Dessa är en enklare form av handelsplats. Kraven för att listas på några av dessa handelsplatser är lägre än de som gäller för en reglerad marknad.

För att exempelvis kunna listas på First North krävs att ett bolag kan visa på vinstintjäningsförmåga eller att bolaget har tillräckligt med finansiella resurser för 12 månader. Om ett bolag vill listas på Spotlight Stock Market krävs två års kompletta redovisningshandlingar samt ett EK (eget kapital) på 2 miljoner kr.

KAPITEL 8

Världens börser, historisk tillbakablick


The history of the New York stock exchange:

Världens första publika handelsplattform skapades redan under 1400-talet i Belgien. Handelsplattformen gjorde det möjligt för helt vanliga människor att kunna spekulera och göra affärer med varandra på plats.

Det var dock inte aktier som var det mest sålda finansiella värdepappret. Faktum är att det ännu inte var uppfunnet. Vad som främst handlades mellan köpare och säljare var skulder. Nedan ges en historisk tillbakablick på några världens största aktiebörser.

8.1

Amsterdambörsen – världens äldsta börs

Amsterdambörsen (på engelska “Amsterdam Stock Exchange) anses vara den äldsta ”moderna” börsen i världen. År 1602 handlades för första gången någonsin aktier i ett publikt företag på denna börs, nämligen i det holländska ostindiska företaget “VOC” (på engelska “Dutch East India Company”). Under den tiden skedde handel med finansiella värdepapper fortfarande på plats fysiskt.

Dagens moderna börser styrs nästan helt elektroniskt vilket betyder att mäklare sköter handel med finansiella värdepapper via en dator. Det finns endast ett fåtal börser i världen där handel fortfarande sker manuellt mellan mäklare. En av dem är New Yorkbörsen i USA, vilket påminner om hur aktiehandel gick till förr i tiden. De två bilderna nedan visar innergården av Amsterdambörsen samt ett av de äldsta och mest kända aktiecertifikaten utfärdat av VOC-kammaren den 9 september 1606.

(Bildkälla: Wikipedia)

(Bildkälla: Wikipedia)

8.2

Londonbörsen

Londonbörsen (LSE) grundades officiellt år 1801, men dess ursprung med värdepappershandel går tillbaka redan till 1500-talet under namnet “Royal Exchange”. År 1689 handlades 15 olika bolag med egna värdepapper i London. År 1695 ökade denna siffra till att bli 150 bolag.

Londonbörsen kom att bli världens största börs under en längre tid ända fram till slutet av första världskriget då NYSE tog över platsen. Bilden nedan visar Londonbörsen från år 1810.

(Bildkälla: Wikipedia)

8.3

New York börsen

År 1624 la holländarna grunden för den amerikanska kapitalmarknaden. Det kallade den nya finansmarknaden för “New Amsterdam” och höll till på södra änden av Manhattan. Det var dock inte förrän 100 år senare som NYSE (New York Stock Exchange) skulle komma att bli till. NYSE har nämligen sitt ursprung från Buttonwood-avtalet som undertecknades av 24 aktiemäklare år 1792.

Avtalet syftade till att främja allmänhetens förtroende på marknaderna och säkerställa att handel genomfördes på ett korrekt och hederligt sätt mellan de involverade parterna. Avtalet gjorde det exempelvis möjligt för USA:s förste finansminister, Alexander Hamilton, att genomföra sin finanspolitik och betala frihetskrigets skulder med hjälp av obligationer. Bilderna nedan visar bilder från NYSE-golvet år 1881 och det ursprungliga Buttonwood-avtalet undertecknat den 17:e maj 1792.

(Bildkälla: NYSE.com)

(Bildkälla: NYSE.com)

8.4

Tokyobörsen

Tokyobörsen (TSE) öppnades för första gången år 1878. Till en början utgjordes börsen till mestadels av handel med statsobligationer, guld- och silvervalutor. I takt med den finansiella tillväxten och moderniseringen av Japans ekonomi kom handel med aktier att dominera under tidigt 1920-tal.

Det intressanta med den japanska börsen är att den varit med om många gyllene tider och stött på motgångar olika andra börser. Nedan kan du läsa om några av händelserna.

 • 1940-talet – Tokyobörsen hade problem efter andra världskriget och kom till och med att stängas ned mellan 1945 och 1949 på grund av landets inblandning i andra världskriget.
 • 1980-talet – I slutet av 1980-talet kom TSE att bli en av världens största börser för finansiella värdepapper.
 • 1990-talet – Efter en längre tid av goda tider fick Tokyobörsen se sin rankning sjunka drastiskt som en effekt av den massiva ekonomiska nedgången som inträffade under 1990-talet.

Bilden nedan visar Tokyobörsens huvudbyggnad.

(Bildkälla: Wikiwand)

8.5

Moskvabörsen

Moskvabörsen (på engelska Moscow Exchange) är den börs som är yngst av de ovannämnda. Börsen grundades 2011 genom en fusion av de två dåvarande största börserna i landet, MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange) och RTS (Russian Trading System). Dessa börser hade ända fram till 2011 varit de ledande börserna i Ryssland under hela två decennier.

Anledningen till varför man sammanslog börserna var för att skapa en större och starkare enhet som skulle påskynda processen att göra Moskva till ett internationellt finansiellt nav. Moskvabörsen fick sitt namn ett år senare, i juli 2012. Bilden nedan visar Moskvabörsen från tidigt 1880-tal.

(Bildkälla: Wikimedia)

KAPITEL 9

Öppna konto på 5 minuter


För att kunna investera på börsen, behöver du först öppna dig ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar endast 3 minuter att skapa ett konto.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Genomför investering

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Genom att besöka InvestoRunner kan du se hur det går på börsen idag. Se utvecklingen för Stockholmsbörsen och alla världens börser i realtid genom att använda dig av vår börstabell.

Det absolut klokaste är att spara långsiktigt och regelbundet. På lång sikt har börsen gått uppåt. Genom ett månadssparande minskar du risken för kapitalförlust, samtidigt som du ökar dina chanser till en positiv avkastning. Därför bör du inte drabbas av panik när börsen faller. Håll dig till din sparstrategi.

Stockholmsbörsen har öppet måndag till fredag mellan klockan 09:00 och 17:30. Börsen är inte öppen på lördagar och söndagar samt röda dagar, såsom midsommarafton.

Se börsens öppettider här

För att kunna börja handla på börsen krävs ett konto hos en mäklare. De mest populära är nätmäklare, såsom eToro och Avanza.

 • eToro är en av Europas största nätmäklare med över 20 miljoner kunder. De erbjuder dig exempelvis att handla amerikanska aktier courtagefritt.
 • Avanza är Sveriges mest populära nätmäklare med över 1.7 miljoner kunder. De erbjuder dig att handla ett stort utbud av aktier och finansiella produkter.

Det finns idag två st aktiebörser i Sverige. Den ena är Nasdaq OMX Stockholm AB (även kallat Stockholmsbörsen) och den andra är NGM Equity och ägs av Nordic Growth Market NGM AB.

Det finns även 5 st oreglerade marknader, First North, Nordic MTF, Spotlight Stock Market (gamla Aktietorget), NGM PepMarket och inofficiella (beQuoted).

Börsen är en marknad där finansiella värdepapper köps och säljs mellan köpare och säljare. Alla möjlig värdepapper handlas på börsen. De mest vanliga är aktier, fonder och obligationer.

En reglerad marknad är en marknad där bolag måste rätta sig efter höga krav och skyldigheter för att kunna börsnoteras. Några av de krav som ett bolag måste inrätta sig efter är att de måste lämna rapporter, genomgå legal granskning och upprätta en bolagsbeskrivning eller prospekt.

En oreglerad marknad (eller inofficiell marknad) är en enklare typ av handelsplats för värdepapper. Ett bolag som vill listas på en oreglerad marknad behöver inte rätta sig efter lika höga krav och skyldigheter som de som vill listas på en reglerad marknad (börsen).

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *