DEN ULTIMATA GUIDEN

AKTIEKURSER

Se aktiekurser i realtid gratis genom att använda dig av vår aktiekurstabell nedan. Vi lär dig allt om aktiekurser, hur de ska läsas och tolkas samt vad som påverkar dem. Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i aktier på endast 5 minuter. På sidan hittar du också en guide på 2000+ ord och 4 st videos. Scrolla ner till kapitlen nedan och lär dig allt om börskurser idag.

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad påverkar aktiekurser?


Dagens aktiekurser påverkas ständigt av utbud och efterfrågan från säljare och köpare. Aktiemarknaden och aktiens kurser påminner lite om en auktionsmarknad – den som budar högst får köpa aktien. På så sätt skapas en affär och ett nytt marknadspris.

Det finns många olika faktorer som påverkar aktiekurser idag, och som får en person till att antingen vilja köpa eller sälja en aktie. Aktuella aktiekurser kan påverkas av bland annat följande faktorer.

 • Politik – Investerare kan fatta sina beslut enligt politiska åtgärder. Höjd kapitalskatt kan exempelvis få investerare att sälja sina aktier på grund av minskad avkastning.
 • Marknadsräntor – Räntor påverkar bolag som är hårt skuldsatta negativt. Det påverkar även vardagen för många konsumenter, vilket kan leda till lägre konsumtion och lägre företagsvinster.
 • Köprekommendationer – Det är vanligt att människor agerar på köprekommendationer. Vi kan få dem från vänner, familj, tidningsartiklar eller på nätet.
 • Inflation – En högre inflation tenderar att påverka bolag och deras vinstmarginaler negativt. Speciellt industri- och gruvbolag då maskinerna de använder sig av kan bli dyrare.
 • Bolagsrapporter – En bolagsrapport kan antingen överträffa eller underskrida analytikernas förväntningar. En bolagsrapport som överträffar analytikernas prognoser får oftast priset på ett bolags aktie att öka. Tvärtom tenderar dess pris att sjunka ifall bolagsrapporten underskrider förväntningarna.
 • Lågkonjunktur – Ekonomiskt svåra tider tvinga människor att sälja sina aktier. Exempelvis kanske man inte har råd att betala hyra, mat eller elräkningar. För att ha råd säljer man sina aktieinnehav, varpå priset påverkas.

För att förtydliga exakt hur och varför personer väljer att antingen köpa och sälja en aktie måste man dela in aktiekurser och dess rörelser i olika tidsperioder. Nämligen kort och lång sikt.

1.1

Kort sikt

På kort sikt finns det många olika faktorer som påverkar dagens börskurser till att röra på sig. Listan kan göras lång. För att sammanfatta kan man dela in dem i olika kategorier.

 • Externa faktorer – Syftar till saker som sker utanför bolagets verksamhet, såsom räntemarknaden, inflation och politiska beslut. De kan alla få aktiekurser att skifta snabbt i pris. Ett exempel på ett extremt sådant fall skedde 2019 i Argentina efter att ett kommunistiskt parti vunnit förvalet i Argentina. Dagen efter kraschade S&P Merval Index, vilket följer de största och mest omsatta bolagen i Argentina, med 48 %. Den näst största endagsnedgången som skett sedan 1950.
 • Flockbeteende – Handlar om hur människor som grupp agerar och påverkar aktiekurser. Människan tenderar inte att tänka enskilt. Istället påverkas vi oftast av människor i vår omgivning. Om vi exempelvis fått höra om en granne som gjort en vinst på 10 000 kr i en specifik aktie är det troligt att vi dagen efter investerar i samma bolag. Flockbeteende är vad som skapar trender. Dessutom kan flockbeteende leda till kraftiga uppgångar och nedgångar på kort sikt.
 • Teknisk analys – Syftar till att försöka med hjälpa av linjer och diagram förutse aktiekurser och deras rörelser på kort sikt. Enligt personer som sysslar med teknisk analys rör sig aktiekurser i mönster. Människor tenderar nämligen att agera i flock, varpå beteendemönster återkommer gång på gång vilket vi ser i aktiekurserna. Kortsiktiga traders försöker se till att utnyttja dessa mönster och tjäna pengar på att de ska upprepa sig.
 • Optimism och Pessimism – Under tid av optimism tenderar aktiekurser att stiga, varpå bolag blir högt värderade. Under tider av rädsla tenderar aktiekurser istället att sjunka, varpå bolag oftast blir undervärderade.

1.2

Lång sikt

Aktiekurser kan öka eller sjunka beroende på hur investerare ser på bolagets framtid. Höga förväntningar om ett bolags framtida verksamhet och vinst kan leda till att aktiekursen ökar kraftigt och håller sig högt värderad under en längre tid. På samma sätt kan pessimism om ett bolags framtid hålla dess aktiekurs nedtryckt under en längre tid.

Till slut kommer dock verkligheten ikapp och på lång sikt är det endast en sak som styr aktiekurser. Företagen och deras underliggande verksamheter. Högre vinster får aktiekurser att öka. Lägre vinster leder istället till sjunkande aktiekurser.

Investeraren Howard Marks kallar detta elegant för “reversion to the mean”. Oavsett vad som sker på kort sikt kommer aktiekurser att förr eller senare representera bolagens sanna värde.

(Bildkälla: InvestoRunner)

KAPITEL 2

Vart handlar jag aktier?


UP förklarar hur man handlar aktier:

2.1

Börser

Aktier handlas på börser. Det finns flera olika börser över hela världen. Faktum är att nästan varje land har sin egen börs med sina respektive noterade publika aktiebolag. I Sverige är det exempelvis Stockholmsbörsen som är den största börsen för svenska bolag.

Världens mest kända börser är amerikanska NASDAQ (National association of securities dealers automated quotations) och NYSE (New York stock exchange). Aktiekurser på Stockholmsbörsen rör sig inte hela tiden under samma tider som NASDAQ eller NYSE. Det beror på att börserna har olika öppettider. Nedan kan du se en lista över kända börser och i vilket land de finns etablerade.

Respektive lands börs:

Börs Land
Stockholmsbörsen Sverige
Helsinki börs Finland
Oslobörsen Norge
Köpenhamnsbörsen Danmark
NASDAQ USA
NYSE USA
Londonbörsen Storbritannien
Moskvabörsen Ryssland
Hong Kong börsen Hong Kong
Shanghaibörsen Kina
Tokyo börsen Japan

Tips! Se börsens öppettider här.

2.2

Handelsplatser

För att överhuvudtaget kunna handla på de olika börserna måste du använda dig av och öppna dig ett konto hos en handelsplats. De kallas även för mäklare.

Antalet mäklare har genom åren ökat i takt med Internets framväxt. Speciellt nätmäklare då de erbjuder många förmåner jämfört med traditionella banker – låga avgifter, stort utbud av aktier, bra kundtjänst och hög användarvänlighet. Nedan kan du se några av Sveriges och Europas mest använda nätmäklare.

 • eToro – En av de mest populära nätmäklarna i Europa med över 20 miljoner kunder globalt. De erbjuder dig att kunna handla aktier och fonder i både Sverige och utomlands. eToro är framförallt kända för sina låga avgifter. Exempelvis handlas du aktier för 0 kr.
 • Avanza – Sveriges mest populära nätmäklare med över 1,86 miljoner kunder. De erhåller ca 7 % av de svenska sparmarknaden och har bland annat vunnit många priser för att ha Sveriges nöjdaste kunder.
 • Degiro – En Nederländsk nätmäklare och en av Europas ledande investeringsplattformar med över 2 miljoner kunder. Degiro är den första grossistnätmäklaren för privata investerare och erbjuder dig att handla aktier till låga avgifter.
 • Nordnet – Är en av Sveriges mest använda nätmäklare. Förutom att handla aktier hos Nordnet driver de även Nordens största sociala investeringsnätverk, Shareville. Shareville länkar idag samma över 250 000 sparare.

KAPITEL 3

När ska jag köpa och sälja?


Snabbkurs i aktieanalys:

Att kunna avgöra när du bör köpa och sälja aktier är svårt. Enligt nobelpristagaren, Eugene F. Fama, är det inte ens lönt att försöka lista ut det eftersom marknaden är 100 % effektiv. Teorin kallar han för “The efficient market theory”, vilket gav honom Nobelpriset 2013.

Fama menar att all tillgänglig information om ett bolag redan speglas i dess aktiekurs. En plötslig nyhet om ett visst bolag får dess aktiekurs att svänga enligt den nya tillgängliga informationen. Med andra ord skulle det betyda att det inte går att slå index eftersom marknaden ständigt befinner sig i jämvikt.

(Bildkälla: Chicago Booth)

Det kontroversiella med teorin är att det inte finns tydliga bevis för att marknaden faktiskt är effektiv.

Gång på gång har en grupp investerare visat på att man kan slå index. En av dem är Warren Buffett. Han har under 57 år uppnått en genomsnittlig årlig avkastning om 20.10 %, jämfört med S&P 500 på 10.50 %.

3.1

Pris vs värde

Buffett anser att alldeles för många personer endast tittat på aktiekursen, utan att ta hänsyn till ett företagets värdering (market cap). Pris är inte samma sak som värde. Det räcker inte med att endast titta på aktiekursen. Du måste också undersöka ett företags fundamentala data i form av bolagsanalys.

“Price is what you pay. Value is what you get.” – Warren Buffett

Bolagsanalys syftar till att försöka analysera och värdera ett bolags framtida värde. De flesta räknar på framtida vinst. Ett bolag anses nämligen vara värt så mycket pengar som det kan generera i vinst för all framtid. Att dock veta exakt hur mycket ett bolag kan tänkas generera är omöjligt.

3.2

Nyckeltal

För att förenkla processen har man tagit fram så kallade nyckeltal. De hjälper investerare avgöra ifall ett bolag är rättvist värderat eller inte sett till dess marknadspris och fundamentala data. Exempel på ett känt nyckeltal är PE-talet (price-earnings-ratio).

PE-tal = aktiekurs / vinst per aktie

Exempel: Företag A:s aktie kostar 100 kr. Bolaget genererar en vinst på 10 kr per aktie. Det betyder att bolaget är värderat till 10x årsvinsten eller ett PE-tal på 10. Det är betydligt mer attraktivt än Företag B vars aktie kostar 100 kr, men som endast genererar en vinst på 1 kr per aktie.

Bolaget är alltså värderat till 100x årsvinsten eller ett PE-tal på 100. Det tar alltså längre tid att få tillbaka pengarna på din investering hos Företag B än A.

När du väl förstått skillnaden mellan pris och värde kan du dra nytta av aktiekurser och deras rörelser. Människan tänker nämligen inte rationellt i alla situationer. Vi tar oftast känslomässiga beslut baserat på girighet och rädsla.

Enligt Warren Buffett är rätt tid att investera i aktier under oroliga tider. Avvakta med att investera under tider av hög optimism. Se istället till att utnyttja människors rädsla och investera under tider av pessimism när bolag är lågt värderade.

“When there’s blood on the streets you buy” – Warren Buffett

KAPITEL 4

Olika typer av avgifter


Vad courtage betyder:

Flera olika typer av kostnader tillkommer när du investerar i aktier. Du bör ha god koll på dem för att inte råka betala för mycket. De skiljer sig åt mellan olika mäklare. Samtidigt varierar de beroende på vad du köper och hur mycket du handlar för.

Nedan går vi igenom de mest vanliga kostnaderna du bör ha koll på.

 1. Courtage
 2. Valutaväxlingsavgift
 3. Spread

4.1

Courtage

Courtage är den avgift som tillkommer när du köper och säljer aktier. Den kan vara fast eller rörlig beroende på mäklare och hur mycket du handlar för. En typisk rörlig courtageavgift brukar ligga på ett intervall mellan 0.079 – 0.25 %. Om den istället är fast tenderar den att variera mellan 1 – 99 kr.

I Sverige erbjuder Avanza och Nordnet klart lägst courtage avgifter för handel med aktier. Letar du istället efter utländska mäklare erbjuder eToro gratis courtage för handel med aktier. eToro debiterar istället en uttagsavgift på 5 USD.

4.2

Valutaväxlingsavgift

Valutaväxlingsavgift är vad som tillkommer när du handla i utländska aktier som är prissatta i annan valuta. Både Avanza och Nordnet tar idag en valutaväxlingsavgift på 0.25 % av det investerade kapitalet. Det betyder att om du handlar en aktie för 15 000 kr kommer de att ta 37.50 kr i betalning.

Mäklare och deras respektive valutaväxlingsavgift:

Mäklare Valutaväxlingsavgift
eToro 0.50 %
Avanza 0.25 %
Nordnet 0.25 %
Degiro 0.25 %

4.3

Spread

Spread är enkelt förklarat skillnaden mellan bästa köp- och säljpris. En hög spread betyder låg likviditet på marknaden vilket kan göra att stor skillnad mellan köp och säljkurs uppstår. Föreställ dig en köporder för en aktie på 100 kr och samtidigt som en säljorder på 101 kr. Skillnaden kallas för spread och är i det här fallet 1 kr.

Spread mäts oftast i procent och är en kostnad för investerare. Den kan variera mellan olika värdepapper och finansiella instrument. Ju högre spread mellan köpare och säljare, desto längre bort från “fair value” handlar du. En hög spread mellan köpare och säljare betyder att mäklare kan tjäna mer pengar. En liten spread innebär motsatsen.

KAPITEL 5

Köp aktier på 5 minuter


För att kunna investera i aktier, behöver du först öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Köp aktier

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

3 risker med aktier


Innebär aktier en risk? Vad du bör tänka på innan du köper aktier:

Visste du att 90 % av alla som sysslar med aktier förlorar pengar på någon av sina affärer? Det visar studier från det indiska aktiemarknadsundersökningsbolaget “Research & Ranking”. Aktier är nämligen ett av de mest riskfyllda finansiella värdepapperen man kan äga. Faktum är att det nästintill är omöjligt att inte någon gång förlora pengar i aktier.

Innan du blir alltför avskräckt bör du veta att majoriteten aktier stiger istället för att sjunka. Anledningarna till varför människor ibland förlorar pengar i aktier är många. Att känna till riskerna med aktier är därför ett måste för att minska dina kapitalförluster, och istället öka dina chanser till en högre avkastning. Det handlar trots allt inte om att satsa på att vinna, utan att försöka undvika att förlora. Genom att fokusera på risker och nedsidan, kommer uppsidan ta hand om sig självt.

(Bildkälla: Avanza)

6.1

Volatilitet

Aktier innehåller hög volatilitet, vilket syftar till att de tenderar att svänga kraftigt i pris. Speciellt på kort sikt då aktiekurser är mycket utsatta för vardagliga ekonomiska nyheter. Ett sätt undvika hög volatilitet är genom diversifiering. Diversifiering innebär att du sprider dina risker genom att investera i bolag etablerade inom olika sektorer och branscher.

Exempel: Du investerar 10 000 kr i en aktie. Efter ett år har aktien sjunkit med 50 %. Du förlorar därmed 5 000 kr (10 000 kr x 0.50). Tänk dig nu istället att du fördelar dina 10 000 kr jämt över 10 olika bolag. Om en av dem skulle sjunker med 50 %, skulle din totala portfölj endast sjunka med 500 kr eller 5 % (9 500 / 10 000).

Tips! Lär dig mer om volatilitet här.

6.2

Konkurs

Det absolut värsta som kan ske en aktieägare är att bolaget du investerar i går i konkurs. Det betyder att bolaget slutar att existera och dina aktier blir värda 0 kr och därmed osäljbara. Det ska mycket till för att stora bolag såsom Hennes & Mauritz (HM B) och Apple (AAPL) ska gå i konkurs. Ett sätt att skydda sig mot risken att bolaget du äger aktier i ska gå i konkurs är att investera i stora stabila bolag.

Små förhoppningsbolag innebär högre risk för konkurs. De har oftast en lång väg att gå. Exempelvis tjänar majoriteten förhoppningsbolag inga pengar på sina respektive verksamheter. Samtidigt har de allra flesta förhoppningsbolag svaga finansiella strukturer sett till likvida medel och möjlighet till belåning.

6.3

Hög värdering

Oavsett hur bra ett bolag än är betyder det inte att det är en god investering. Att betala ett för högt pris betyder oftast större risk för kapitalförlust och mindre chans till en hög avkastning. Använd dig av nyckeltal. De fungerar som bra indikatorer på ifall ett bolag kan tänkas vara under- eller övervärderat.

(Bildkälla: AnalystPrep)

Tips! Lär dig mer om fundamental analys här.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *