DEN ULTIMATA GUIDEN

FUNDAMENTAL ANALYS

Fundamental analys är en analysmetod som går ut på att försöka hitta köpvärda bolag på börsen. Detta genom att använda sig av bolagsdata från årsredovisning och kvartalsrapporter. Denna ultimata guide består av 6,500+ ord, 8 st videor. Vi visar dig steg-för-steg hur du gör en fundamental analys på 15 minuter.

 • Allt om företagsvärdering med fundamental analys, hur du tolkar en årsredovisning, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och öppna konto på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är fundamental analys?


Fundamental analys – Förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser:

Fundamental analys är en form av bolagsvärdering som går ut på att undersöka om ett bolags aktier är en bra investering, eller inte. Analysmetoden används främst för långsiktiga investeringar och sker med hjälp av att ta hänsyn till bolagsdata.

Analysmetoden används bland annat av fondförvaltare, investmentbolag och traditionella banker. De använder fundamental för att utvärdera ett företags nuvarande och framtida ekonomiska prestation. Bland annat tittar de på omsättning, vinst, kassaflöden och tillväxt.

1.1

Hur analyserar man aktier?

I grund och botten handlar fundamental analys av aktier endast om en fråga: Är bolagets aktier en bra investering? För att kunna besvara denna fråga måste en fundamental analytiker också ställa sig en rad följdfrågor:

 • Går bolaget med vinst?
 • Kommer bolagets vinst att öka?
 • Finns det rum för bolaget att växa?
 • Har bolaget råd att betala nuvarande skulder?
 • Hur starkt är bolaget i jämförelse med sina konkurrenter?

För att besvara frågorna börjar en fundamental analytiker alltid med att läsa igenom och analysera årsredovisningar och kvartalsrapporter. Utifrån den givna bolagsinformationen gör en analytiker sedan två typer av analyser – en kvalitativ- och kvantitativ analys.

1. Kvalitativ analys

Kvalitativ analys fokuserar på det som inte går att mäta numeriskt. Det är mer av en strategisk analys som tar hänsyn till ett företags affärsidé, kvalitet och karaktär. Detta för att se hur väl bolaget står rustat inför framtiden.

Inom kvalitativ analys tittar man exempelvis konkurrensfördelar, kundlojalitet och varumärkesstyrka. Vidare tittar man på hur skickliga bolagets VD och ledning är samt bolagets relation till sina dess leverantörer.

Exempel: Apple (AAPL) och Coca Cola (KO) är utmärkta exempel på bolag som besitter starka kvalitativa egenskaper. De utmärker sig bland annat för att ha stark varumärkeskännedom (igenkännande varumärken) och lojala kunder (återkommande kunder).

2. Kvantitativ analys

Kvantitativ analys fokuserar på det som går att mäta numeriskt. Det är mer av en redovisningsanalys och fokus ligger på att läsa och tyda resultatrapporter, balansräkningar och kassaflödesanalyser.

För att genomföra en god kvantitativ analys krävs att du förstår redovisningsprinciper. Du måste ha god förståelse för vad siffrorna i en bolagsrapport betyder. Detta för att genomföra en bra analys av bolagets ekonomiska ställning och värdering.

1.2

Varför göra fundamental analys?

Genom att applicera fundamental analys kan du utvärdera bolags realvärde och förutspå deras framtida aktiekurser. Realvärde syftar till en akties sanna (eller verkliga) och inte det aktuella marknadsvärdet. Fundamental analys kan alltså hjälpa dig att hitta aktier som tillfälligt är över- eller undervärderade av marknaden.

 • Övervärderade bolag – Om ett bolag är övervärderat finns det risk för att aktiekursen kan komma att sjunka inom den närmsta framtiden.
 • Undervärderade bolag – Om bolaget istället är undervärderat finns det chans till att aktiekursen kan kommat att stiga inom den närmsta framtiden.

På så sätt kan du gardera dig för övervärderade bolag och ta tillvara på vinstmöjligheter genom att investera i undervärderade bolag.

Viktigt: I följande kapitel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att genomföra din egen aktieanalys. Kapitel 2, 3 och 4 förklarar tre grundläggande koncept kring fundamental analys.

KAPITEL 2

Mr. Market


Warren Buffett: How to calculate the intrinsic value of a stock

 

Att förstå skillnaden mellan ”pris” och ”värde” är A och O inom fundamental analys. Ett sätt att särskilja på begreppen är att utgå ifrån en en välkänd teori som kallas för “Mr. Market”.

2.1

Hur skiljer man pris från värde?

Benjamin Graham, en av världens främsta fundamentala analytiker, brukade särskilja på pris och värde genom att kalla börsen för “Mr. Market”. Han sa att Mr. Market kan ses som en oberäknelig och schizofren person med ett högt temperament.

Den ena dagen erbjuder Mr. Market aktier till ett lågt värderat pris. Nästa dag har hans humör svängt, varpå han erbjuder dig att köpa/sälja aktier till ett alldeles för dyrt pris. Vad Mr. Markets svängiga temperament egentligen speglar är flera miljoner människor som alla handlar aktier på börsen på en och samma gång.

Av ren natur har människan ett inbyggt flockdjursbeteende. På kort sikt styrs aktiemarknaden till stor del av vårt psykologiska handlande. Detta blir framförallt påtagligt under extrema börsklimat, då majoriteten tenderar att följa flocken (se bild nedan).

(Bildkälla: Yahoo.com)

Tillfälligt “heta” aktier tenderar att gå mycket bra tills dess att de blivit övervärderade. Andra bolag drabbas istället av tillfälligt dåliga nyheter och blir hårt bestraffade på börsen. Vad en fundamental analytiker vet om är att Mr. Markets kraftiga humörsvängningar egentligen inte har något att göra med ett bolags reala värde.

Marknaden är på kort sikt ineffektiv på att värdera bolag korrekt. Ditt jobb som fundamental analytiker är därför att analysera bolag och utnyttja felaktiga prissättningar som Mr. Market erbjuder.

2.2

Under- och övervärderade bolag

Vad som skiljer en spekulerare från en fundamental analytiker är att en person som spekulerar endast tittar på aktiekursen och hur den rör sig på kort sikt. En fundamental analytiker fokuserar främst på företagets verksamhet och inte den tillfälliga aktiekursen.

Vad som avgör hur aktiekursen utvecklas på lång sikt är företagets vinster och kassaflöden. Genom att analysera bolagsdata kan fundamental analys hjälpa dig uppskatta ett företags reala värde (intrinsic value) med någorlunda precision.

Allt annat runtomkring bolaget kan uppfattas som brus. Det är vanligtvis vad som bidrar till att bolag tillfälligt värderas under, eller över, sitt reala värde. Bilden nedan visar hur aktiekursen skiftar från dess reala värde både upp och ner med tiden.

(Bildkälla: www.wealthyretirement.com)

Till vilken kurs du köper en aktie kan alltså spela en avgörande roll för hur stor avkastning du i slutändan får. Din uppgift med fundamental analys är att hitta lågt värderade bolag, i relation till vinster och kassaflöden, och undvika de som är tillfälligt övervärderade.

När värdet avviker för mycket kan du antingen köpa eller sälja. För att räkna på ett bolags reala värde används vanligtvis finansiella nyckeltal (Läs mer om populära nyckeltal som används inom fundamental analys i kapitel 5).

KAPITEL 3

Circle of competence


Warren Buffett on the circle of competence mental model:

Inom aktieanalys finns det en sak som är 100 % säker – du kommer aldrig att lära dig och förstå alla bolag du analyserar. Det existerar flera tusentals bolag och alla skiljer dig sig åt på olika sätt.

Därför är det viktigt att du implementerar konceptet “circle of competence”. Konceptet används bland annat av Warren Buffett och har hjälpt honom att uppnå hans framgång som fundamental investerare.

“Never invest in a business you cannot understand.” – Warren Buffet

3.1

Vad är circle of competence?

Konceptet “circle of competence” syftar till att endast investera i bolag vars verksamhet du förstår. Du måste veta vad du tittar på. Om du förstår vad bolaget gör, och hur dess verksamhet fungerar, blir det betydligt enklare att ta ett investeringsbeslut.

Buffett hittade inspiration till konceptet efter att ha läst boken “The Science of Hitting”. Boken är skriven av den före detta professionella basebollspelaren Ted Williams.

I boken beskriver Ted hur han endast försökte slå bollen när den hamnade inom hans “comfort zone” (markerat grönt i bilden nedan). Chansen att pricka rätt inom detta område var mycket högre än om han försökte svinga på varenda boll han fick kastad mot sig utanför hans comfort zone.

(Bildkälla: Boken “The Science of Hitting”)

Precis som Ted bör du också hålla dig inom din comfort zone (eller “circle of competence”). Om du inte kan motivera varför du bör investera i en aktie bör du troligtvis heller inte göra det. Passa istället, och gå vidare till att analysera nästa bolag.

Som svensk kan det exempelvis vara enklast att börja med att titta på bolag etablerade i Sverige. Du känner förmodligen till den svenska marknaden bäst vad gäller konsumentbeteenden, trender och konkurrenter inom olika branscher.

Frågor att ställa till dig själv:

 • Förstår jag bolagets affärsidé?
 • Förstår jag bolagets marknadsstrategier?
 • Har jag god kunskap om den bransch som bolaget verkar inom?
 • Är jag medveten om eventuella hot som bolaget kan stöta på i framtiden?

(Bildkälla: StableBread)

3.2

Använd den kunskap du redan besitter

Ett smart sätt att ta sig till konceptet “circle of competence” är att använda den kunskap du redan besitter inom en viss bransch. Exempelvis kan du ha god kunskap om hur läkemedelsbranschen fungerar efter att ha arbetat på ett apotek under flera år. Då kanske du bör fokusera på att analysera läkemedelsbolag.

Varför skulle du överhuvudtaget vilja analysera bolag i en bransch som kräver extremt mycket arbete från din sida, och där risken för att du inte vet vad du gör, är högre? Genom att utnyttja dina kunskaper skapar du dig en “edge” mot marknaden. För att visa hur man kan tänka kring konceptet rent praktiskt så vi gå igenom två exempel.

Exempel 1 – Max (19 år) och Starbreeze:

Exempel: Föreställ dig Max (på bilden ovan). Han är 19 år gammal och har precis gått ut gymnasiet. Sedan 8 års ålder har Max spelat spel på både dator, mobil och konsol (PlayStation, Xbox och Nintendo). Han pratar dagligen om gaming med sina vänner som också spelar aktivt. Max har nyligen även börjat intressera sig för aktier, och speciellt gamingaktier. Han har fått nys om bolaget Starbreeze.

Starbreeze (STAR B) är ett svenskt bolag som utvecklar, skapar och distribuerar PC och konsolspel. Max tycker att bolaget utvecklar annorlunda och intressanta spel. I och med hans stora gaming-intresse anser Max själv att han har en djup kunskap som grund för att göra en rättvis bedömning av bolaget.

Tips! Läs vår guide om de bästa gamingaktierna.

Exempel 2 – Per (75 år) och Starbreeze:

Exempel: Föreställ dig nu Per (på bilden ovan). Han är 75 år gammal och morfar till Max. Per har aldrig någonsin spelat datorspel. Han har endast hört Max prata om gaming när han kommer på besök för bullar och kaffe. Max pratar stolt om hur han uppnått nya nivåer och tjänat tillräckligt många poäng för att låsa upp nya “färdigheter” och spelbanor.

En dag när Max kommer och hälsar på berättar han för Per om sitt nya intresse för aktier och att han nyligen hittat ett intressant bolag, Starbreeze. Per bestämmer sig för att ta en titt på bolaget. Starbreeze är dock inget enkelt bolag att förstå för en person som Per. Han kan förmodligen inte göra en lika god analys och rättvis bedömning som hans barnbarn.

KAPITEL 4

Margin of safety


What is margin of safety? – Phil Town:

När vi gör en fundamental analys kan vi aldrig säga med 100 % säkerhet att vi genomfört en helt felfri analys. Det är enkelt att missa viktiga detaljer. Vidare kan oförutsägbara händelser inträffa som kan förändra beslut kring ett bolags reala värde.

För att undvika större kapitalförluster är det därför viktigt att vi implementerar konceptet “Margin of Safety” (på svenska säkerhetsmarginal). Världens bästa investerare, Warren Buffett, har vid ett flertal tillfällen sagt att säkerhetsmarginal är det absolut viktigaste inom fundamental analys.

”The three most important words in investing are margin of safety” – Warren Buffett

4.1

Vad är margin of safety?

Säkerhetsmarginal är skillnaden mellan nuvarande aktiekurs och dess reala värde. Det uttrycks i procent och visar hur mycket billigare den nuvarande aktiekursen är i förhållande till dess reala värde. Formeln för margin of safety ser ut enligt följande:

Säkerhetsmarginal = 1 – (Nuvarande aktiekurs / Realt värde)

Säkerhetsmarginalen tillåter för misstag i din analys. Det dämpar dessutom fallet om något oförutsägbart skulle hända som påverkar din värdering av bolaget. Exempel på sådana händelser är lågkonjunktur och förändrade köpmönster.

Exempel: Föreställ dig att ett bolag haft en vinsttillväxt på 20 % de senaste fem åren. Du tror att bolagets vinst kommer fortsätta växa i samma takt. Om vinsttillväxten skulle visa sig bli lägre, än vad du hade räknat med, tillåter säkerhetsmarginal att du inte förlorar allt för mycket av ditt investerade kapital.

(Bildkälla: Artemisfunds.com)

4.2

Hur stor säkerhetsmarginalen bör vara

Hur stor säkerhetsmarginalen bör vara kan variera. Om du känner dig osäker kring en akties reala värde bör du ha en större säkerhetsmarginal. Känner du dig självsäker i din bedömning krävs inte lika stor säkerhetsmarginal. Vanligt är en säkerhetsmarginal på omkring 30 %.

För att visa hur man kan tänka kring säkerhetsmarginalen ska vi gå igenom två praktiska exempel.

Exempel 1 – H&M:

Exempel: Hennes & Mauritz (H&M) handlas idag till 140 kr. Efter att ha genomfört en noggrann fundamental analys kommer du fram till att dess rätta värde bör vara omkring 150 kr. Givetvis finns risken att vissa delar av din analys kan vara felaktig. Det innebär att du måste ha en säkerhetsmarginal.

Du känner dig relativt säker i din analys eftersom du arbetar inom klädbranschen. Du nöjer dig därför med en lägre säkerhetsmarginal på 20 %. Det betyder att när aktien står i 120 kr kommer du att köpa aktien då det ger dig en säkerhetsmarginal på exakt 20 % (1 – (120 / 150).

Exempel 2 – Amazon:

Exempel: Amazon (AMZN) handlas idag till 90 USD. Efter att ha genomfört en analys kommer du fram till att dess rätta värde bör vara omkring 100 USD. Du känner dig dock inte lika säker på hur e-handelsbranschen fungerar.

Därför kräver du en större säkerhetsmarginal på 40 %. Det betyder att du inte väljer att köpa aktien förens när aktiekursen når 60 USD, då det ger dig en säkerhetsmarginal på exakt 40 % (1 – (60 / 100).

KAPITEL 5

5 viktiga nyckeltal


Tre nyckeltal att hålla koll på – Fundamental analys:

Finansiella nyckeltal används inom fundamental analys för att analysera och värdera bolag. De kan också användas för att jämföra bolag inom samma bransch.

Nedan kan du läsa om 5 populära nyckeltal. Vi går igenom hur du kan använda dem, vad de säger och hur du går tillväga för att kalkylera dem.


1. P/E-tal

Förklaring:

P/E-tal (price earnings ratio) är ett nyckeltal som tar hänsyn till bolagets värdering i förhållande till dess vinst. Nyckeltalet ger ett mått på hur många gånger vinsten du måste betala för bolagets nuvarande värdering. Om ett bolags aktie kostar 20 kr, och P/E-talet är 2, kommer betalar du alltså 10 gånger vinsten när du investerar i bolaget.

Formel:

P/E = Aktiekurs / (Vinst / Antal aktier)

Överblick:

• Tar hänsyn till vinst.
• Under 10 klassas som lågt P/E-tal.
• Mellan 10 – 20 klassas som medel.
• Över 20 klassas som högt P/E-tal.


2. P/B-tal

Förklaring:

P/B-tal (price per book value) är ett nyckeltal som visar bolagets värdering i förhållande till dess bokförda värde (eget kapital). Nyckeltalet ger ett mått på hur mycket av eget kapital man äger per aktie. På svenska kallas nyckeltalet för “pris per eget kapital”.

Formel:

​​P/B-tal = Aktiekurs / (Eget kapital / Antal aktier)

Överblick:

• Tar hänsyn till värdering och eget kapital.
• Under 1 klassas som lågt P/B-tal.
• Över 1 klassas som högt P/B-tal.


3. ROE

Förklaring:

ROE (return och equity) visar hur effektivt bolaget är på att använda aktieägares kapital för att generera avkastning. Nyckeltalet mäts i procent och kan vara intressant att jämföra med avkastningen du får på räntefonder eller bankräntan.

Formel:

ROE = Vinst / Justerat eget kapital

Överblick:

• Tar hänsyn till bolagets förmåga att generera avkastning från eget kapital.
• Under 10 % klassas som lågt.
• Mellan 10 – 15 % klassas som medel.
• Över 15 % klassas som högt.


4. ROA

Förklaring:

ROA (return on invested capital) tar hänsyn hur bra bolaget är på att generera avkastning med det kapital som bolaget har till förfogande. Till skillnad från ROE, som endast tar hänsyn till EK (eget kapital), tar ROA även hänsyn till skulder. De som skiljer nyckeltalen åt är alltså själva skuldsättningen.

Formel:

ROA = Vinst / Totalt kapital

Överblick:

• Tar hänsyn till bolagets förmåga att generera avkastning från totalt kapital.
• Under 5 % klassas som lågt.
• Mellan 5 – 10 % klassas som medel.
• Över 10 % klassas som högt.


5. Soliditet

Förklaring:

Soliditet är ett mått på hur mycket av bolagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Nyckeltalet visar alltså i vilken utsträckning som bolaget kan finansiera sin verksamhet, utan att behöva ta ett lån. Hög belåning bör alltid betraktas som en varning.

Formel:

Soliditet = Justerat eget kapital / Totala tillgångar

Överblick:

• Tar hänsyn till mycket av bolagets tillgångar som finansieras med eget kapital.
• Under 30 % klassas som låg risk.
• Över 30 % klassas som hög risk.

KAPITEL 6

Så gör du en fundamental analys


Everything you need to know about finance and investing in under an hour:

Viktigt: I följande kapitel går vi igenom ett praktiskt exempel på hur en företagsvärdering med fundamental analys går till. Hela kapitel 6 benämner svåra finansiella begrepp och den estimerade lästiden är 15 minuter.

Hur gör man en analys? För att göra kapitlet så enkelt och pedagogiskt som möjligt har vi valt att göra en fundamental analys av det svenska företaget Skåne-Möllan (SKMO). Bolaget har en simpel affärsmodell vilket gör det enklare att analysera.

Vi börjar med att gå till Avanza, för att via dem komma till bolagets hemsida, där vi sedan laddar ner deras årsredovisning för 2021. Finansiella rapporter ligger vanligtvis under fliken “Investor Relations”, “Finansiella rapporter” eller “Finansiell info” på bolagets hemsida.

OBS: Ha i åtanke att bolag alltid vill förmedla en så positiv bild av deras verksamhet som möjligt. Därför är det viktigt att du läser årsredovisningar och kvartalsrapporter med ett kritiskt öga. Ta inte saker för givet.

6.1

Steg 1 – Kvalitativ analys

Vi börjar med att göra en kvalitativ analys för att lära känna bolaget. Genom att läsa igenom bolagets förvaltningsberättelse får vi bland annat reda på vad bolaget gör, hur de gör för att tjäna pengar och vilka deras kunder är.

1. Bolagspresentation

I denna del av årsredovisningen berättar bolaget om sin verksamhet och affärsmodell. Så här förklarar Skåne-Möllan sin affärsidé:

“Skåne-möllans affärsidé är att leverera mjöl och spannmålsprodukter som svarar mot våra kunders behov” / Skåne-Möllan

Skåne-Möllan är alltså är en mjöl- och spannmålsproducent. Deras affärsidé är kort och tydlig och vem som helst förstå vad de gör. Vidare får vi reda på följande om bolagets verksamhet:

 • Produkter – Förädlar och säljer främst vetemjöl och rågmjöl samt blandningar av dessa.
 • Kunder – Utgörs främst av mindre och stora aktörer inom livsmedelsindustrin samt privatpersoner.
 • Leverantörer – Skåne-Möllan köper merparten av spannmål från underleverantörer. Dessa utgörs huvudsakligen av odlare i bolagets närområde i Skåne.
 • Marknader – Sverige är bolagets hemmamarknad (90 %) och Danmark deras sekundära marknad.
 • Försäljningskanaler – Sker främst via fysiska butiker samt via bolagets e-handelsplattform.

(Bildkälla: Skåne-Möllan)

2. VD, styrelse

Du måste känna dig trygg med människorna som styr bolaget. Det är trots allt deras insats och skicklighet du investerar i när du köper aktierna. Därför är det viktigt att du undersöker om VD och ledning är kompetenta nog.

Det kan du exempelvis undersöka genom att titta på VD:s tidigare anställningar och utbildning. Exempel på frågor du kan ställa dig är följande:

 • Vart har VD/ledning arbetat tidigare?
 • Med vad har VD/ledning arbetat tidigare?
 • Hur länge har VD/ledning arbetat i företaget?
 • Har VD/ledning relevanta erfarenheter för nuvarande roll?
 • Hur mycket tar VD/ledning ut i lön och andra förmåner per år?
 • Har VD/ledning några tidigare större framgångar eller bakslag?
 • Hur har utveckling sett ut under tiden som VD/ledning arbetat i företaget?

VD och ledning bör själva äger aktier i bolaget. Då finns det ett gemensamt intresse med övriga aktieägare att bolaget ska gå bra. Det är också ett tecken på långsiktighet i ledningen.

Anders Persson har varit VD för Skåne-Möllan sedan 1994. Han äger själv 317 142 aktier i bolaget, vilket är ett gott tecken på att han värnar om bolagets verksamhet och finansiella resultat.

Vidare tar Anders Persson, tillsammans med resterande styrelse, ut en av de lägsta lönerna på hela Stockholmsbörsen. Under år 2021 gick totalt 2,3 Mkr till VD och ledning (totalt sex personer) samtidigt som bolaget gjorde en vinst på 21,9 Mkr.

(Anders Persson – VD för Skåne-Möllan)

3. VD-ordet och framtida mål

VD-ordet syftar till en max två sidor lång rapport där VD talar om hur året gick. I rapporten diskuterar VD bland annat om viktiga händelser under räkenskapsåret och vilka mål som bolaget uppnådde och inte.

Ett bra VD-ord blickar inte endast bakåt, utan även framåt. Därför är det inte ovanligt att i VD-ordet läsa om företagets framtida möjligheter och utmaningar utifrån de långsiktiga målsättningarna.

Om VD lyfter fram svagheter bör de också se till att lyfta fram åtgärder för att rätta till dem. Du kan också titta på hur VD uttryckt sig i tidigare årsredovisningar. Har denne hållit det som tidigare utlovades till aktieägare?

(Bildkälla: Skåne-Möllan)

SLUTSATS: Vi kan utifrån den givna informationen konstatera att Skåne-Möllan erbjuder en enkel och tydlig affärsidé. Bolaget erbjuder närodlade spannmålsprodukter. Kundbasen består till största del av små och stora livsmedelsföretag. Produkterna sälj främst främst i Sverige, och till viss del Danmark.

Skåne-Möllan liknar i mångt och mycket ett familjeföretag. Bolaget grundades år 1971, varav en av de tre medgrundarna var Anders Perssons pappa, Sten Persson. Anders Sedan Anders Persson tog över rollen som VD har han varit en av bolagets största aktieägare.

Det är ett gott tecken på långsiktighet och ett gemensamt intresse med övriga aktieägare i bolaget. Anders Persson, tillsammans med övriga personer i styrelsen, har dessutom några av de lägsta lönerna på Stockholmsbörsen. Det går att jämföra med Klarnas ledning som tar ut flera miljarder i lön, även fast bolaget går med förlust.

6.2

Steg 2 – Kvantitativ analys

I den kvantitativa analysen tar vi oss en titt på bolagets finansiella ställning. Här undersöker vi bland annat företagets omsättning, vinster, tillgångar, skulder, och kassaflöden.

1. Resultaträkning

Resultaträkningen sammanfattar bolagets ekonomiska år genom att ta hänsyn till intäkter och kostnader. Här får du bland annat reda på om bolaget gjort en vinst eller inte.

 • Omsättning – Syftar till hur mycket pengar som bolaget gjort via försäljning. Skåne-Möllan omsatte totalt 213 957 tkr år 2021.
 • Bruttoresultat – Visar resultatet efter att ha tagit hänsyn till råvaru- och produktionskostnader. Skåne-Möllan visade ett bruttoresultat på 51 386 tkr.
 • Rörelseresultat – Visar resultatet efter att ha tagit hänsyn till personalkostnader, hyror, marknadsföring, administrativa kostnader och avskrivningar. Skåne-Möllan gjorde ett rörelseresultat på 27 115 tkr.
 • Årets resultat / vinst – Är det som blir över efter att ha dragit av för brutto- och rörelsekostnader samt skatt. Skåne-Möllan uppvisade en vinst på 21 905 tkr för år 2021.
 • Antal aktier – Visar hur många aktier som finns i bolaget. I Skåne-Möllans fall finns det totalt 1,1 miljoner aktier.

Se respektive siffror i bilden nedan.

(Bildkälla: Skåne-Möllan – Årsredovisning 2021)

SLUTSATS: Utifrån siffrorna ovan kan vi konstatera att bolaget går med vinst och faktiskt tjänar pengar på sin verksamhet. Vi kan också se att bolaget genomfört aktieutdelningar och varken ökat eller minskat det totala antalet aktier under åren som gått.

2. Balansräkning

Balansräkningen visar på företagets finansiella styrka. Det ger dig en ögonblicksbild av bolagets ekonomi på räkenskapsårets sista dag. Rapporten radar upp alla tillgångar som bolaget äger och hur de finansierats antingen via lån eller eget kapital.

En balansräkning delas vanligtvis upp i två delar. Den ena sidan bestående av tillgångar och den andra av skulder och eget kapital. Ordet balans syftar till att bolagets tillgångar alltid måste vara lika stora som dess skulder och eget kapital.

Tillgångar = Skulder + Eget kapital

 • Omsättningstillgångar – Är likvida tillgångar som kan bli till pengar inom kort tid. Exempel på omsättningstillgångar är likvida medel (pengar), varulager, kundfordringar (obetalda skulder till företaget). Skåne-Möllans omsättningstillgångar uppgick till 141 011 tkr.
 • Anläggningstillgångar – Är mindre likvida tillgångar. Exempel på anläggningstillgångar är maskiner, byggnader och land. Skåne-Möllans anläggningstillgångar uppgick till 49 480 tkr år 2021.
 • Kortfristiga skulder – Är lån med en löptid på mindre än 12 månader. Det vill säga, de behöver betalas tillbaka inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder och kundfordringar. Skåne-Möllans kortfristiga skulder uppgick till 23 787 tkr.
 • Långfristiga skulder – Är lån med en löptid på längre än 12 månader. Dessa typer av lån kan sträcka sig över flera år (men minst ett år). Exempel på långfristiga skulder är lån till bank och kreditinstitut). Skåne-Möllans långfristiga skulder uppgick till 9 577 tkr år.
 • Eget kapital – Är differensen mellan tillgångar och skulder. Eget kapital står på skuldsidan eftersom det är kapital som bolaget är skyldig sina aktieägare. Om bolaget likvideras kommer ägarna att få det som utgör eget kapital. Skåne-Möllans eget kapital uppgick till 157 127 tkr.

Se respektive siffror i bilden nedan.

(Bildkälla: Skåne-Möllan – Årsredovisning 2021)

SLUTSATS: Vi ser att Skåne-Möllans tillgångar till största del är finansierat genom eget kapital. Bolaget har mycket låga skulder och har stor tillgång till likvida medel. Slutsatsen av balansräkningen är att Skåne-Möllan är ett finansiellt stabilt bolag.

3. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar bolagets alla in- och utbetalningar som skett under årets gång. Om det flödar in mer pengar till bolaget, än vad som flödar ut, kommer företaget att visa på ett positivt kassaflöde.

Pengar som blir över kan bolaget exempelvis välja att dela ut till aktieägare, alternativt köpa tillbaka egna aktier. Bolaget kan också välja att använda pengarna till investeringar för att expandera sin verksamhet och tjäna mer pengar i framtiden.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten – Denna del av kassaflödesanalysen visar vad som blir över efter att ha tagit hänsyn till exempelvis leverantörsskulder, förändringar av varulager och kundfordringar. Skåne-Möllans kassaflöde från de löpande verksamheten uppgick till 33 371 tkr.
 • Kassaflöde från investeringsverksamhet – Visar hur mycket pengar som bolaget genererat under perioden efter att ha tagit hänsyn till investeringar. Investeringarna kan exempelvis representera utbyggnad av kontor och lokaler, maskiner och utrustning samt förvärv av andra bolag. Skåne-Möllans kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 2 217 tkr.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten – Visar om företaget betalat av på lån, givit utdelning till aktieägare eller återköpt sina egna aktier.
 • Årets kassaflöde – Visar vad som blir över efter att bolaget gjort eventuella utdelningar, återköp eller betalat av på lån. Skåne-Möllans kassaflöde för år 2021 uppgick till 22 388 tkr.

Se respektive siffror i bilden nedan.

(Bildkälla: Skåne-Möllan – Årsredovisning 2021)

SLUTSATS: Skåne-Möllan visar på ett positivt kassaflöde för 2021. Det är ett bevis på att mer pengar flödar in i bolaget än vad som flödar ut. Bolaget har med andra ord inga betalningssvårigheter eller brist på likvida medel för att finansiera den löpande verksamheten.

6.3

Steg 3 – Finansiella nyckeltal

Efter att ha läst igenom bolagets rapporter kan vi börja ta fram finansiella nyckeltal. Dessa hjälper oss att få en bättre bild kring bolagets verksamhet och hur eventuellt upptäcka möjligheter och hot.

1. Tillväxt och stabilitet

Givetvis vill vi se att bolaget växer, men än viktigare är att bolaget är stabilt. Det betyder att vi inte vill se några förlustår. Därför bör vi titta på hur Skåne-Möllan presterat tidigare år. Det räcker med att gå tillbaka 5 år.

(Bildkälla: Skåne-Möllan)

Vi ser i tabellen ovan att bolaget visat på en stabil omsättnings- och vinsttillväxt under de senaste 5 åren. Man har inte gjort ett enda förlustår.

För att räkna på hur hög omsättnings- och vinsttillväxten varit använder vi oss av CAGR (Compounded Annual Growth Rate). Måttet visar på genomsnittlig årlig tillväxttakt över en utvald period. Formeln för att räkna ut CAGR ges nedan:

Vi räknar på CAGR för både fem och tre år.

Omsättning:

 • CAGR 5 år:  5.79 %
 • CAGR 3 år:  3.00 %

Vinst:

 • CAGR 5 år: 14.29 %
 • CAGR 3 år:  18.25 %

SLUTSATS: Av den givna informationen kan vi konstatera att omsättningstillväxten gradvis sjunkit. Tillväxten är heller inte särskilt hög, vilket däremot vinsttillväxten är. Den höga vinsttillväxten kan vara ett resultat av att bolaget höjt priset på sina varor.

Vi bör dock ha i åtanke den stigande inflationen, som bör pressa bolagets marginaler för år 2022. Det kan ses som en osäkerhetsfaktor då vi inte vet hur priserna för spannmål kommer att utveckla sig inom de närmsta åren. Vi bör alltså inte vara allt för optimistiska till en fortsatt hög vinsttillväxt.

2. Lönsamhet

För att undersöka lönsamhet börjar vi med undersöka bolagets bruttomarginal, rörelsemarginal och vinstmarginal för de senaste 5 åren. Med siffror direkt från Börsdata får vi fram följande:

Vi ser att varken brutto-, rörelse- eller vinstmarginalen varit gradvis stigande. De har snarare fluktuerat mellan olika tidsperioder. Det är vanligt inom spannmåls-branschen då skörden har stor effekt för hur utbud och pris påverkas. Vi ser dock att samtliga marginaler ökat relativt mycket sedan pandemin slog till.

Övriga nyckeltal vi bör titta på för att mäta lönsamhet är ROE och ROA. Du bör alltid titta på nyckeltalen tillsammans. De ger en bild av hur duktigt bolaget är på att generera avkastning på aktieägarnas kapital, samt med hävstång.

Från resultaträkningen och balansräkningen får vi fram följande om Skåne-Möllan (se 6.2):

Post Summa (tkr)
Årets vinst 21 957
Eget kapital 157 127
Eget kapital + tillgångar 190 491

ROE:

 • ROE: (Vinst) / (Justerat eget kapital)
 • ROE: (21 957 tkr) / (157 127 tkr)
 • ROE: 13.97 %

ROA:

 • ROA: (Vinst) / (Totalt kapital)
 • ROA: (21 957 tkr) / (190 491 tkr)
 • ROA: 11.52 %

SLUTSATS: Vi ser att skillnaden mellan ROE och ROA är låg på endast 2.45 procentenheter. Skåne-Möllan finansierar alltså till största del sin verksamhet med eget kapital. Det är ett tecken på ett stabilt finansiellt bolag. Hade Skåne-möllan inte haft några lån alls hade ROA varit lika med ROE.

3. Skuldsättning

För att räkna på bolagets skuldsättning kan vi hänsyn till nyckeltalet soliditet. Ännu en gång behöver vi ta hänsyn till ROE och ROA för att räkna ut nyckeltalet.

Soliditet:

 • Soliditet: (Justerat eget kapital) / (Totala tillgångar)
 • Soliditet: (157 127 tkr) / (190 491 tkr)
 • Soliditet: 82.48 %

SLUTSATS: Skåne-Möllan uppvisar en hög soliditet på 82.45 %. Det innebär i att 82.45 % av bolagets totala kapital är finansierat med eget kapital. Det är klart mer än godkänt då man helst vill investera i bolag med en soliditet på över 30 %. Endast 17.55 % är finansierat med lån.

6.4

Steg 4 – Värderingsmultiplar

Det sista steget i vår analys är att värdera Skåne-Möllan för att senare komma fram till ett investeringsbeslut. För att räkna på bolagets värdering kan vi använda oss av två värderingsmultiplar.

1. P/E-tal

Den första värdeingsmultiplen vi använder oss av är P/E-talet. Med hjälp av detta nyckeltal kan vi se förhållandet mellan bolagets värdering och dess vinst. För att räkna ut bolagets P/E-tal måste vi ta fram följande siffror (alternativt kan vi hitta nyckeltalet direkt hos Avanza eller Nordnet):

 • Nuvarande aktiekurs
 • Årets resultat (vinst)
 • Totalt antal aktier

Bild B visar att den nuvarande aktiekursen står i 106.20 kr. Bild A nedan markerar både bolagets vinst för år 2021, samt antal utestående aktier. Vi ser att bolaget hade en totalt vinst på 21 957 tkr och totalt antal aktier uppgick till 1 100 000 stycken.

OBS: Under andra kvartalet 2022 genomförde Skåne-Möllan en aktiesplit (10:1). Tidigare hade bolaget totalt 1 100 000 stycken aktier. Idag uppgår det totala antalet aktier till 11 000 000.

(Bildkälla: Nordnet – Bild A)

(Bildkälla: Skåne-Möllan Årsredovisning 2021 – Bild B)

För att få fram vinst per aktie delar vi total vinst med antalet aktier. Vinst per aktie är lika med 1.99 kr per aktie (21 957 000 / 11 000 000). För att räkna ut bolagets P/E-tal gör vi enligt följande:

P/E-tal:

 • P/E: (Nuvarande aktiekurs) / (Vinst per aktie)
 • P/E: 106.20 / 1.99
 • P/E: 53

SLUTSATS: Nyckeltalet säger oss att för varje krona i vinst som bolaget gör får man betala 53 kr. Detta är ett mycket högt P/E-tal som säger att vi måste hålla aktien i 53 år för att vinst per aktie ska uppgå till samma summa vi betalat.

Frågan är varför bolagets P/E-tal är så högt? Det kan exempelvis tala för att investerare förväntar sig att bolagets vinst kommer att öka framöver. Exempelvis är närodlade produkter en snabbt stigande trend i Europa som talar positivt för Skåne-Möllans verksamhet.

Vi föreställer oss att företaget lyckas fördubbla sin försäljning och vinster. Vid samma aktiepris skulle det bidra till hälften så stort P/E-tal på omkring 25. Det är ett fortsatt högt P/E-tal för ett så litet bolag som Skåne-Möllan, som samtidigt hotas av högre spannmålspriser.

2. P/B-tal

P/B-talet kan användas för att undersöka hur mycket eget kapital vi får per aktie vi köper i bolaget. För att räkna ut bolagets P/B-tal måste vi ta fram följande siffror:

 • Nuvarande aktiekurs
 • Eget kapital
 • Totalt antal aktier

Eget kapital får vi genom att titta på bolagets balansräkning. Där hittar vi att eget kapital uppgår till 157 127 tkr. Eget kapital per aktie får vi genom att dela totalt eget kapital med utestående antalet aktier. Vi räknar det till att bli 14.28 (157 127 000 / 11 000 000).

(Bildkälla: Skåne-Möllan årsredovisning 2021)

För att räkna ut bolagets P/B-tal gör vi enligt följande:

P/B-tal:

 • P/B: (Nuvarande aktiekurs) / (Eget kapital per aktie)
 • P/B: 106.20 / 14.28
 • P/B: 7.44

SLUTSATS: Nyckeltalet säger oss att SkåneMöllan handlas till 7.44 gånger sitt bokförda värde. Det är ett högt P/B-tal för ett bolag som Skåne-Möllan. Ett högt P/B-tal medför en viss risk om det inte finns något kvantifierbart eller fysiskt att falla tillbaka på.

Det betyder att om bolaget inte lyckas leverera ökade vinster, och leva upp till den nuvarande höga värderingen, kommer dess aktiekurs med största sannolikhet att falla brant. Detta eftersom det inte finns något kvantifierbart (i form av maskiner, mark eller byggnader) som kan upprätthålla bolagets nuvarande värdering.

6.5

Investeringsbeslut och slutsats

Skåne-Möllan som bolag – Skåne-Möllan är ett bolag med en enkel och lättförståelig affärsidé. Anders Persson (VD) och resterande företagsledning äger själva aktier i bolaget, vilket är ett tydligt tecken på ett gemensamt intresse med övriga aktieägare.

Skåne-Möllan har under de senaste fem åren visat på stabila resultat vad gäller både omsättning och vinst. Bolaget har inte visat på ett enda förlustår. Samtidigt är Skåne-Möllans ekonomiska ställning stark då verksamheten finansieras till största del genom eget kapital.

Hot och möjligheter – Skåne-Möllan är en liten aktör och konkurrerar mot bland annat Lantmännen Cerealia. Det är en stor aktör som producerar klart högre volymer, vilket tillåter dem att trycka ner sina totala produktionskostnader och därmed erbjuda billigare produkter.

Det pågående kriget, mellan Ryssland och Ukraina, en stor osäkerhetsfaktor som påverkar spannmålsindustrin runt om i världen. Det har exempelvis lett till ökade råvarupriser, vilket kan pressa Skåne-Möllans marginaler. Kriget kan också ses som en möjlighet för Skåne-Möllan då det främjar inhemsk produktion.

Skåne-Möllan som investering – Utifrån ett investeringsperspektiv bör vi vara skeptiska till Skåne-Möllans nuvarande värdering. Dess värderingsmultiplar (P/E- och P/B-tal) är mycket höga och går heller inte att rättfärdiga med dess låga omsättnings och vinsttillväxt (CAGR).

Skåne-Möllans egen VD, Anders Persson, har i en intervju med Dagens Industri till och med kallat bolagets kursuppgång och värdering för “lätt surrealistisk”. Skåne-Möllan får alltså anses som tillfälligt dyrt. Vi väljer därför att avstå från investering denna gång.

(Bildkälla: Dagens Industri)

KAPITEL 7

Analysera aktier genom screening


Bästa nyckeltalen med bloggaren 40procent 20år:

Ett aktieanalys verktyg som underlättar att göra en fundamental analys av aktier är ett screeningverktyg. Med hjälp av screening kan du exempelvis sortera bolag utifrån deras vinstutveckling, P/E-tal eller P/B-tal.

Det finns framförallt två aktörer som vi rekommenderar screening av aktier. De specialiserar sig båda på screening av svenska och utländska bolag. Nedan kan du läsa om dem i detalj vad gäller sortiment, priser och nyckeltal.

7.1

Screening med TradingView

Översikt:

Grundades: År 2011
Användare: Över 30 miljoner
Pris per månad: 14.95 – 59.95 USD

Kort om TradingView:

TradingView är en av världens mest använda program för fundamental analys. Plattformen grundades år 2011 och har växt i antal användare med rekordfart. Idag har TradingView totalt över 30 miljoner användare.

TradingView skärmdump:

(Bildkälla: TradingView)

Bilden ovan visar hur deras screeningverktyg ser ut direkt i webbläsaren. Bolagen är sorterade efter totalt marknadsvärde (market cap). Vi ser exempelvis att Apple Inc visar ett P/E-tal på 25.66.

Varför använda TradingView?

Hos TradingView får du tillgång till deras aktieanalys verktyg där du kan använda hundratals nyckeltal och bolagsdata från företag över hela världen. Det är dessutom ett av de mest prisvärda programmen på marknaden. Månadsabonnemanget varierar från 14.95 USD till 59.95 USD.

7.2

Screening med Simply Wall St

Översikt:

Grundades: År 2014
Användare: Över 5 miljoner
Pris per månad: 10 USD – 20 USD

Kort om Simply Wall St:

Simply Wall St är ett analysprogram för aktier. Programmet är skapat att utföra fundamental analys på. Programmet är lätthanterligt. Siffror och information visas på ett tydligt sätt. Programmet hade i slutet av år 2023 över 5 miljoner användare.

Simply Wall St skärmdump:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Ovan visas en skärmdump från Simply Wall St. Bilden visar startsidan för när du söker efter Apple. Menyfältet, längst till vänster, tillåter dig att scrolla igenom olika analyskategorier vad gäller både bolagets resultat och Apples aktiekurs.

Varför använda Simply Wall St?

Simply Wall St passar utmärkt till att utföra fundamental analys. Du kan via deras analysprogram analysera fler än 150 000 aktier. Det är dessutom ett prisvärt program som endast kostar mellan 10 USD och 20 USD.

Du kan via Simply Wall St få tillgång till den senaste informationen gällande insiders. Vidare tillåter programmet dig att jämföra en, två eller fler aktier samtidigt mot varandra. På Simply Wall St publiceras även köp- och säljrekommendationer baserat på analyser från professionella aktieanalytiker.

7.3

Screening med Börsdata

Översikt:

Grundades: År 2009
Användare: Över 15 tusen
Pris per månad: 99 – 599 kr

Kort om Börsdata:

Börsdata är en svensk aktör som erbjuder screening av framförallt svenska bolag. Deras långsiktiga mål är att erbjuda Nordens bästa verktyg för aktieanalys. Programmet lanserade år 2009 och är redan mycket populärt bland svenska investerare.

Börsdata skärmdump:

(Bildkälla: Börsdata)

Ovan visas hur Börsdatas screeningverktyg ser ut direkt i deras terminal. Bilden visar historik för H&M:s resultaträkning melan 2013 och 2022. Vi ser bland annat hur deras resultat minskade kraftigt år 2020, i samband med Covid-19 pandemin.

Varför använda Börsdata?

Hos Börsdata kan du screena svenska large-, mid- och smallcap bolag. Förutom svenska bolag får du tillgång till bolagsdata från 10 länder utanför Norden.

Deras aktieanalys verktyg ger tillgång till löpande aktiekurs uppdateringar och du kan enkelt importera data via API direkt till Excel. Börsdata ger även tillgång till information kring insiderhandel.

KAPITEL 8

Handla aktier på 5 minuter


Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla aktier på eToro. Det är den mest populära mäklaren på vår webbplats. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar endast 3 minuter att skapa konto och genomföra ditt första aktieköp.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Genomför investering

Sista steget är att ange beloppet. Klicka därefter på på ”Ange order” för att genomföra din investering.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar


Analystipsen med George Bol från Börsdata:

Fördelar med fundamental analys

 • Möjlighet till att uppnå höga resultat – En väl genomförd fundamental analys kan ge mycket hög avkastning på lång sikt. Flera kända fundamentala analytiker under flera års tid slagit index med råge. Ett levande exempel här Warren Buffett som uppnått en genomsnittlig avkastning på cirka 20 % i över 50 år. Det går att jämföra med S&P 500 som avkastat cirka 10 % per år.
 • Lugn och lättsam analysmetod – Till skillnad från teknisk analys, vilket appliceras för kortsiktig handel, är fundamental en långsiktig analysmetod. Det finns inget krav på att du måste agera snabbt. Det är betydligt viktigare att ta god tid på dig för att utföra en väl genomför analys.
 • Låga courtagekostnader – Fundamental analys appliceras för långsiktiga strategier. Det är vanligt att man håller en aktie i minst 5 – 10 år innan man säljer. Till skillnad från kortsiktig handel, där man genomför flera affärer under en kortare tidsperiod, blir köpen få och courtagen färre.
 • Lärorikt – Det är mycket lärorikt att analysera aktier genom fundamental analys. Du måste lära dig på djupet om bolag och deras respektive branscher. Det ger därför en god allmänbildning inom företagande och ekonomi.

Nackdelar med fundamental analys

 • Svårt att genomföra – Att göra en väl genomförd fundamental analys är mycket svårt. Det krävs att förstår lika redovisningsprinciper och att du har en mycket bra förståelse för ett bolags verksamhet och bransch den verkar inom.
 • Kräver stort tålamod – Det svåra med fundamental analys har inte att göra med själva utförandet av analysen, utan den psykologiska biten. Du bör ha ett otroligt stort tålamod i väntan på att en aktie ska sjunka under sitt reala värde för att ge ett bra köpläge.
 • Tar tid och energi – Fundamental analys kräver att du lägger ner mycket tid och energi för att uppnå så bra resultat som möjligt. Analysmetoden är ingenting du lär dig över natt. Du bör ha ett stort intresse för aktier och ekonomi om du vill applicera fundamental analys.
 • Kan ta lång tid att uppnå resultat – Det kan ta lång tid för att din analys ska ge realisera sig. En aktie som är tillfälligt undervärderad kan vara det i flera dagar, veckor, månader, eller till och med år. Om din aktie fortfarande inte hunnit stiga tills dess rättfärdiga värde efter 2 – 3 år är det förmodligen du som gjort en felaktig analys.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Fundamental analys syftar till att värdera bolag för att se om deras nuvarande värdering stämmer överens med deras reala värde. Man analyserar bland annat bolagets styrelse, konkurrenskraft, vinster och kassaflöden.

Börja läsa igenom bolagets årsredovisningar och kvartalsrapporter. Lär dig om bolagets verksamhet och ledning. Undersök sedan bolagets finansiella ställning genom att läsa dess resultatrapport, balansräkning och kassaflödesanalys. Används sedan siffrorna till att värdera bolaget mot nuvarande aktiekurs.

P/E-talet och P/B-talet är de mest använda nyckeltalen inom fundamental analys. P/E-tal mäter ett bolags värdering i relation till dess vinst. P/B-talet används istället till att undersöka bolagets värdering i förhållande till dess bokförda värde (eget kapital).

Warren Buffett anses vara världens främsta fundamentala analytiker. Till skillnad mot S&P 500, som uppnått en genomsnittlig avkastning på 10 % per år, har Buffett avkastat cirka 20 % per år sedan 1965.

Benjamin Graham sägs vara den som introducerade fundamental analys till världen. Han pratade för första gången om analysmetoden i sin bok “Security Analysis”. Boken skrevs tillsammans med David Dodds och publicerades år 1934.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *