DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA LÄKEMEDELSBOLAG AKTIER 2024

Läkemedelsaktier är ägarandelar i bolag verksamma inom forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel. Ett av världens största läkemedelsbolag, Novo Nordisk, är värderat till mer än Danmarks BNP. I denna guide kan du se vilka 15 läkemedelsbolag på börsen som givit högst avkastning under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Du kommer bland annat att får lära dig om AstraZeneca, Eli Lilly och Novo Nordisk. Guiden består totalt av 4,500+ ord och en video.

 • Allt om läkemedelsföretag aktier, svenska läkemedelsföretag, utländska läkemedelsföretag och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och investera i medicin aktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 bästa läkemedelsbolag aktier


Läkemedelsaktier representerar ägandeandelar i bolag etablerade inom läkemedelsindustrin. Dessa ägnar sig bland annat åt forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av olika typer av läkemedel.

I följande tabell presenteras vilka läkemedelsbolag på börsen som presterat bäst under en 5-årsperiod, mellan november 2018 och november 2023. Vidare går det att se hur många ägare hos Avanza som respektive aktie hade.

15 bästa läkemedelsföretag aktier lista:

Läkemedelsföretag aktier Utv. 5 år Ägare hos Avanza
1 Eli Lilly + 429.61 % 2 703
2 Novo Nordisk + 368.09 % 30 350
3 Camurus + 347.44 % 7 036
4 Moderna + 271.73 %* 3 060
5 BioArctic + 173.10 % 13 497
6 Calliditas + 92.33 % 14 502
7 AstraZeneca + 84.94 % 61 595
8 Sartorius Stedim Biotech + 59.07 % 79
9 AbbVie + 55.29 % 4 263
10 Recordati SpA + 46.65 % 27
11 Swedish Orphan Biovitrum + 29.14 % 8332
12 Merck & Co + 35.50 % 1 961
13 Abbott Laboratories + 28.50 % 1 364
14 Orion Oyj + 22.37 % 353
15 Johnson & Johnson + 6.82 % 1 396

(Tabell uppdaterad november 2023)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 2

5 svenska läkemedelsbolag


I följande kapitel presenteras 5 bolag som arbetar med att ta fram nya läkemedel. Läs om deras respektive verksamheter, vart deras huvudkontor ligger och hur deras aktiekurser stigit under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023.

2.1

AstraZeneca

Överblick:

VD: Pascal Soriot
Grundades: 1999
Huvudkontor: Cambridge, Storbritannien
Kursutveckling 5 år: + 84.94 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för AstraZeneca under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 84.94 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 13.09 % per år.

En av anledningen till den starka kursutvecklingen är försäljningen av deras eget Covid-19 vaccin. Det går exempelvis att se hur aktien föll i mars år 2020 för att sedan stiga kraftigt i takt med att deras vaccin började säljas över hela världen.

Om AstraZenecas verksamhet:

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag känt för sin breda portfölj av läkemedel inom olika terapeutiska områden. Dessutom är AstraZeneca känt för sitt engagemang inom forskning och utveckling inom medicin- och läkemedelsbranschen.

Ett av deras mest kända läkemedel är Omeprazol. Det är en protonpumpshämmare och används för behandling av magproblem, såsom magsår och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Läkemedlet marknadsförs under varumärket Prilosec.

Ett annat välkänt läkemedel från AstraZeneca är Crestor. Det används för att sänka höga kolesterolnivåer och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Nexium Behandling av magproblem 2001
Crestor Att sänka höga kolesterolnivåer 2003
Symbicort Behandling av astma och KOL 2006
Tagrisso Behandling av vissa former av lungcancer 2015
Farxiga Behandling av typ 2-diabetes 2013
Imfinzi Behandling av viss lungcancer och urinblåsecancer 2017

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i AstraZeneca? Deras aktie AZN finns tillgänglig att handla här.

2.2

Swedish Orphan Biovitrum

Överblick:

VD: Guido Oelkers
Grundades: 2001
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Kursutveckling 5 år: + 29.14 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Swedish Orphan Biovitrum under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 29.14 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 5.25 % per år.

Det är lägre än vad OMXS30 presterat under samma tidsperiod. Totalt har det givit en avkastning på 48.39 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 8.21 % per år. Det vill säga, 56 % mer i avkastning per år än Swedish Orphan Biovitrum.

Om Swedish Orphan Biovitrums verksamhet:

Swedish Orphan Biovitrum är ett svenskt läkemedelsföretag känt under namnet Sobi. Bolaget fokuserar på att utveckla behandlingar för sällsynta sjukdomar. Läkemedel som Sobi tillverkar behandlar främst inflammatoriska- och genetiska sjukdomar.

Ett av deras mest kända läkemedel är Kineret som används för behandling av vissa inflammatoriska sjukdomar hos både barn och vuxna personer. Sobi har även andra produkter inom sin portfölj som syftar till att behandla olika sällsynta sjukdomar.

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Kineret Behandling av främst inflammatoriska sjukdomar 2001
Elocta Behandling av hemofili A 2010
Alprolix Behandling av hemofili B 2014

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i Swedish Orphan Biovitrum? Deras aktie SOBI finns tillgänglig att handla här.

2.3

Camurus

Överblick:

VD: Fredrik Tiberg
Grundades: 1991
Huvudkontor: Lund, Sverige
Kursutveckling 5 år: + 347.44 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Camurus under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 347.44 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 34.94 % per år.

Camurus börsnoterades år 2015. Bolagets aktie handlades i slutet av 2023 på Nasdaq Stockholm under kategorin “Mid Cap”. Camurus var en av de mer populära svenska läkemedelsaktierna att äga hos Avanza. Totalt har aktien över 7 000 unika ägare.

Om Camurus verksamhet:

Camurus driver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Deras verksamhet sträcker sig över flera terapeutiska områden, inklusive behandling av cancer, endokrina störningar och hantering av opioidberoende.

Buvidal är ett av Camurus mest kända läkemedel. Läkemedlet används som behandling för opioidberoende. Läkemedlet syftar till att minska opioidberoendet och underlätta behandlingen genom att erbjuda ett långverkande alternativ till daglig medicinering. Det tas genom injektion och har en långvarig effekt.

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Buvidal Behandling av opioidberoende 2018
Episil Att lindra muntorrhet 2017

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i Camurus? Deras aktie CAMXS finns tillgänglig att handla hos Avanza.

2.4

Calliditas Therapeutics

Överblick:

VD: Renee Aguiar-Lucander
Grundades: 2004
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Kursutveckling 5 år: + 92.33 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Calliditas Therapeutics under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 92.33 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 13.97 % per år.

Bolagets aktiekurs har vid flera tillfällen spätts ut genom nyemissioner. Detta för att kunna finansiera forskning och utveckling. Vidare har bolaget gjort en aktiesplit (1:10), vilket skedde år 2017. I januari 2023 uppgick det totala antalet utestående aktier till 59 580 087 stycken.

Om Calliditas Therapeutics verksamhet:

Calliditas Therapeutics är ett läkemedelsbolag som har specialiserat sig på forskning och utveckling av medicinska produkter för njur- och leversjukdomar. Bolaget hade i slutet av 2023 inga färdigutvecklade läkemedel till försäljning.

Läkemedlet som ligger närmast i tiden att kunna generera intäkter är Nefecon. Det förväntas kunna användas vid behandling av en njursjukdom som påverkar immunsystemet, även kallad IgA-nefropati. Nefecon är utformat för att modulera immunförsvaret och minska inflammation i njurarna, vilket är en karakteristisk egenskap hos IgA-nefropati.

Endast kliniska prövningar har hittills genomförts för att utvärdera säkerheten och effektiviteten av läkemedlet. Fortsatta positiva resultat från de kliniska prövningarna kommer att vara avgörande för att bedöma bolagets framtid. Den 27:e oktober år 2023 godkändes medicinen för första gången i Macau, Kina.

Funderar du på att investera i Calliditas Therapeutics? Deras aktie CALTX finns tillgänglig att handla hos Avanza.

2.5

BioArctic

Överblick:

VD: Gunilla Osswald
Grundades: 2003
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Kursutveckling 5 år: + 173.10 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för BioArctic under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 173.10 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 22.25 % per år.

BioArctic är en av de mer populära läkemedelsaktierna att äga bland svenska småsparare. Totalt hade bolaget över 13 000 ägare hos Avanza i slutet av 2023. Bolagets framgångsrika forskning för att behandla komplexa och utmanande sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons, har lett till att dess aktie fått stor uppmärksamhet.

Om BioArctics verksamhet:

BioArctic är ett framstående forskningsbolag med inriktning mot behandlingar och antikroppar för sjukdomar som påverkar nervsystemet. BioArctic har flera lovande läkemedelskandidater under utveckling. Men företaget hade i slutet av 2023 ännu inte lanserat något godkänt läkemedel.

Forskning och utvecklingsarbete fokuserar på områden som neurologi. Bolaget ägnar sig särskilt åt att behandla komplexa och utmanande sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Båda har en djup inverkan på nervsystemet.

Ett av deras mest framstående projekt har varit samarbetet med Eisai för att utveckla läkemedelskandidaten “BAN2401”. Det är en antikropp för behandling av Alzheimers sjukdom. Den har genomgått kliniska prövningar och nått framsteg, men hade i slutet av år 2023 ännu inte godkänts.

Funderar du på att investera i BioArctic? Deras aktie BIOA B finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 3

5 utländska läkemedelsbolag


I följande kapitel presenteras 5 bolag som står bakom några av världens mest kända läkemedel. Läs om deras respektive verksamheter, vart deras huvudkontor ligger och hur deras aktiekurser stigit under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023.

3.1

Eli Lilly

Överblick:

VD: David Ricks
Grundades: 1876
Huvudkontor: Indiana, USA
Kursutveckling 5 år: + 429.61 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Eli Lilly under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 429.61 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 39.57 % per år.

Eli Lilly börsnoterades år 1952. Dess aktie handlas på NYSE (New York Stock Exchange). I slutet av år 2023 var Eli Lilly världens högst värderade läkemedelsbolag.

Om Eli Lillys verksamhet:

Eli Lilly är ett globalt läkemedelsföretag som genom åren producerat och marknadsfört många olika läkemedel. Ett av deras mest kända läkemedel är insulin under varumärket Humalog.

Eli Lilly var en av de första att producera kommersiellt tillgängligt insulin för behandling av diabetes. Insulin är fortfarande idag ett av Eli Lillys betydande bidrag till medicinsk vetenskap och patientvård.

Insulin är inte den enda typen av läkemedel som Eli Lilly säljer. De har en bred portfölj av olika mediciner som sträcker sig över flera terapeutiska områden. Exempelvis är bolaget känt för att tillverka och sälja antidepressiva läkemedel och övriga läkemedel för olika typer av mentalsjukdomar.

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Prozac Behandling av depression 1987
Humalog Behandling av diabetes 1996
Zyprexa Behandling av schizofreni och bipolär sjukdom 2000
Forteo Behandling av osteoporos. 2002
Cialis Behandling av erektil dysfunktion 2003
Alimta Behandling av lungcancer och bukspottkörtelcancer 2004

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i Eli Lilly? Deras aktie LLY finns tillgänglig att handla här.

3.2

Novo Nordisk

Överblick:

VD: Lars Fruergaard Jørgensen
Grundades: 1923
Huvudkontor: Bagsværd, Danmark
Kursutveckling 5 år: + 368.09 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Novo Nordisk under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 368.09 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 36.17 % per år.

En av anledningarna till varför bolagets aktie presterat så pass bra sedan maj 2021 är på grund av deras nya upptäckter kring viktminskning. Ett av deras läkemedel som är till för att behandla diabetes, har visat sig leda till viktminskning vilket ökat efterfrågan på deras läkemedel för personer som söker ett enklare alternativ att gå ner i vikt.

Om Novo Nordisks verksamhet:

Novo Nordisk är ett danskt läkemedelsbolag känt för sin produktion av läkemedel för behandling av diabetes. Ett av deras mest kända läkemedel är insulinpreparatet NovoRapid, även känt som NovoLog i Nordamerika. NovoRapid används för att kontrollera blodsockernivåerna hos personer med diabetes. Företaget producerar också andra insulinprodukter som Tresiba, Levemir, NovoMix och Victoza.

Ett av bolagets mest spännande mediciner är Ozempic. Det är till en början medicin för behandling av diabetes. Det har dock visat sig att patienter som använt läkemedlet gått ner i vikt. Detta har gjort att efterfrågan på läkemedlet ökat så pass mycket att bolaget inte har kapacitet att möta den höga efterfrågan.

Novo Nordisk marknadsvärde uppgick i slutet av år 2023 till mer än 3 biljoner DKK (danska kronor). Det är högre än Danmarks totala BNP. Förväntningarna på bolaget, i och med Ozempic, är mycket höga.

How Ozempic And Wegovy Accidentally Made Novo Nordisk A $400B Company:

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
NovoRapid Behandling av diabetes 1999
NovoMix Behandling av diabetes 2000
Levemir Behandling av diabetes 2005
Victoza Behandling av typ 2-diabetes 2010
Tresiba Behandling av diabetes 2015
Ozempic Behandling av diabetes 2017

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i Novo Nordisk? Deras aktie NOVO B finns tillgänglig att handla här.

3.3

Johnson & Johnson

Överblick:

VD: Joaquin Duato
Grundades: 1886
Huvudkontor: New Jersey, USA
Kursutveckling 5 år: + 6.82 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Johnson & Johnson under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 6.82 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 1.33 % per år.

Det är lägre än vad NYSE presterat under samma tidsperiod, där bolaget är noterat. Totalt har det givit en avkastning på 48.39 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 8.76 % per år. Det vill säga över x6 mer i avkastning per år än Johnson & Johnson.

Om Johnson & Johnsons verksamhet:

Johnson & Johnson är ett amerikanskt holdingbolag känt för att tillverka en mängd olika konsumentprodukter, inklusive hudvård, hygienartiklar, och läkemedel. Bolagets verksamhet återfinns främst inom Nordamerika, Europa och Asien.

Johnson & Johnsons läkemedelsverksamhet är en central del av företagets breda hälso- och sjukvårdsportfölj. Bolagets tillverkar och säljer läkemedel inom flera olika områden. Exempel på några av deras mest kända läkemedel är Imbruvica (för blodcancer), Xarelto (för blodproppar) och Stelara (för psoriasis).

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Remicade Behandling av olika autoimmuna sjukdomar 1998
Stelara Behandling av psoriasis och psoriasisartrit 2009
Xarelto Att förebygga blodproppar och minska risken för stroke 2011
Zytiga Behandling av prostatacancer 2011
Imbruvica Behandling av vissa former av blodcancer 2013
Darzalex Behandling av multipelt myelom 2015

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i Johnson & Johnson? Deras aktie JNJ finns tillgänglig att handla här.

3.4

Merck & Co

Överblick:

VD: Robert Davis
Grundades: 1917
Huvudkontor: New Jersey, USA
Kursutveckling 5 år: + 35.50 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Merck & Co under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 35.50 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 6.26 % per år.

Det går att se hur aktien accelererat från och med år 2022. Tills dess hade den i stort sett pendlat i sidled, upp och ner. En av orsakerna till varför aktien började stiga år 2022 är då centralbanker världen över börjat höja sina styrräntor.

I rädsla för lågkonjunktur tenderar investerare att flytta sitt sparkapital till mer defensiva aktier. Med defensiva aktier menas sådana som fortsätter att prestera bra under lågkonjunkturer. Läkemedel är något vi inte kan vara utan, trots ekonomiskt svåra tider. Merck & Co har många läkemedel som människor inte kan vara utan, varpå de behåller stabil omsättning och vinst över tid.

Om Merck & Cos verksamhet:

Merck & Co är ett amerikanskt läkemedelsbolag med global närvaro. Bolaget är bland annat inriktat på att utveckla och tillverka vacciner och biologiska terapibehandlingar samt produkter för djurhälsa.

Bolaget är känt för ett brett utbud av läkemedel över olika terapeutiska områden. Ett av deras mest kända och framstående läkemedel är Keytruda (pembrolizumab). Läkemedlet används för att behandla olika typer av cancer, såsom lungcancer, melanom och huvud- och halscancer.

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Zocor Att sänka höga kolesterolnivåer och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar 1998
Gardasil Att minska risken för livmoderhalscancer 2014
Januvia Behandling av typ 2-diabetes 2006
Keytruda Behandling av cancer 2023

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i Merck & Co? Deras aktie MRK finns tillgänglig att handla här.

3.5

Abbvie

Överblick:

VD: Richard Gonzalez
Grundades: 2013
Huvudkontor: Chicago, USA
Kursutveckling 5 år: + 55.29 % (november 2018 – november 2023)

Aktiekursutveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Abbvie under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Dess aktie har totalt avkastat 55.29 %. Det är lika med en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 9.20 % per år.

Abbvie börsnoterades i januari år 2013. Aktien handlas på NYSE (New York Stock Exchange). Som det går att se har aktien stigit kraftigt sedan mars 2020. Forskning och utveckling efter Covid-19 vaccin ökade intresset för läkemedelsaktier.

Om AbbVies verksamhet:

AbbVie är ett amerikanskt läkemedelsbolag med global närvaro. Bolaget kom till genom en avknoppning från Abbott Laboratories år 2013. AbbVie är känt för att tillverka och sälja flera framstående läkemedel. Huvudinriktningen är framför allt inom behandling av sjukdomar som påverkar lederna, huden och tarmarna.

Ett av deras bästsäljande läkemedel är Humira. Det används för att behandla olika autoimmuna sjukdomar, inklusive psoriasisartrit, reumatoid artrit, Crohns sjukdom och andra inflammatoriska tillstånd. Det är ett av världens mest sålda läkemedel.

Mest kända läkemedel:

Varumärke Används för… Godkändes år…
Humira Behandling av autoimmuna sjukdomar. 2002
Imbruvica Behandling av vissa former av blodcancer 2013
Viekira Pak Behandling av hepatit C 2014
Skysthel Behandling av psoriasis och psoriasisartrit 2018
Rinvoq Behandling av reumatoid artrit 2019

(Data hämtad från Drugs.com)

Funderar du på att investera i AbbVie? Deras aktie ABBV finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 4

Hur fungerar läkemedelsbranschen?


Läkemedelsbranschen är komplex på det sätt att det nämligen tar tid innan ett nytt läkemedel godkänns och kan säljas till slutkonsumenter. Det är viktigt att förstå hur själva processen går till innan man börjar investera i läkemedelsbolag.

Nedan presenteras kort om de olika stegen, från forskning och upptäckt till godkännande och försäljning.

 

1. Forskning och upptäckt

I den inledande fasen identifierar forskare potentiella mål för behandling. Vanligtvis genom att studera sjukdomar och deras underliggande mekanismer. Vidare görs undersökningar inom både kemi och biologi för att kunna utveckla ett potentiellt läkemedel.

 

2. Preklinisk studie

Det potentiella läkemedlet genomgår en rad laboratorietester. Vanligtvis sker testerna på djur för att bedöma läkemedlets säkerhet och effektivitet samt eventuella biverkningar. Om läkemedlet visar sig ge ett positivt resultat sker en ansökan om att få göra kliniska studier på människor.

 

3. Kliniska studier

De kliniska studierna kan delas upp i tre olika faser:

 • Fas I – I denna fas sker ett test på en liten grupp frivilliga friska personer. Här undersöker man främst läkemedlets säkerhet och dosering.
 • Fas II – I denna fas sker ett test på en större grupp patienter. Detta för att undersöka läkemedlet effektivitet och undersöka eventuella biverkningar.
 • Fas III – I denna fas genomförs en större och mer kontrollerad studie. Detta för att bekräfta effektivitet och övervaka biverkningar samt jämföra läkemedlet med redan befintliga behandlingsmetoder.

 

4. Ansökan om godkännande

Om resultat från de kliniska studierna är positiva lämnar företaget in en ansökan om ett godkännande av läkemedlet till en läkemedelsmyndighet. I USA lämnas ansökan in till FDA (Food and Drug Administration) och i Europa till EMA (European Medicines Agency).

Myndigheternas uppgift är att granska datan noggrant. De kontrollerar alla steg och följer historiken från forskningen och upptäckten av läkemedlet till resultaten från de kliniska studierna på både djur och människor.

 

5. Marknadslansering

Om bolaget får sitt läkemedel beviljat kan de påbörja produktion, marknadsföring och försäljning. Viktigt att känna till är att läkemedlet fortsätter att övervakas för att upptäcka eventuella långsiktiga effekter.

Viktigt: Olika läkemedelsbolag arbetar över hela kedjan, eller bara en bit av denna kedja. Det vill säga, från forskning och upptäckt ända fram till godkännande och marknadslansering. Det påverkar därmed relationen mellan risk och avkastning.

Exempelvis arbetar AstraZeneca över hela värdekedjan, vilket gör att de levererar stabila kassaflöden. Calidas Therapeutics är ett mindre läkemedelsbolag vars affärsverksamhet, i slutet av år 2023, endast omfattade forskning och upptäckt.

KAPITEL 5

3 bästa läkemedelsfonder


Konkurrensen inom läkemedelsbranschen är hård. Samtidigt är det svårt att veta vilka läkemedelsbolag som på sikt kommer att lyckas framställa framgångsrika mediciner.

Ett mindre riskfyllt alternativ är därför att investera i läkemedelsfonder. Nedan kan du se vilka läkemedelsfonder som givit högst avkastning under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023:

5.1

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)

Överblick:

Startades: År 2000
Ägare hos Avanza: 18 736 st
Årlig förvaltningsavgift: 1.50 %
Utveckling 5 år: + 86.19 % (november 2018 – november 2023)

Utveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: Avanza)

Grafen ovan visar hur mycket som fonden utvecklats i procent mellan 2018 och 2023. Fonden hade mellan dessa datum avkastat 86.19 %. Det ger en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 13.24 % per år.

Exponering 2023:

(Bildkälla: Avanza)

Högst exponering sker mot amerikanska bolag som stod för lite över 60 % av fondens totala portfölj i slutet av 2023. Utöver USA har fonden historiskt gett exponering mot läkemedelsbolag med säte i Danmark, Storbritannien, Japan och Sverige.

De tre största innehaven i portföljen i slutet av 2023 var Eli Lilly, UnitedHealth Group och Novo Nordisk. Dessa innehav stod för 9.51 %, 9.06 % respektive 8.66 % av den totala fondportföljen.

Kort om Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK):

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) är en aktivt förvaltad fond. Fonden fokuserar på investeringar i bolag verksamma inom hälsovårdssektorn. Inom denna sektor inkluderas områden som läkemedel, medicinteknik, bioteknik, olika servicefunktioner och andra relaterade branscher.

Fondens investeringsstrategi är tematisk och koncentreras kring noggrant utvalda, analyserade och långsiktiga teman där förvaltarna förväntar sig en långvarig tillväxt.

Funderar du på att investera i fonden? Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) finns tillgänglig att handla hos Avanza.

5.2

Swedbank Robur Healthcare A

Överblick:

Startades: År 2000
Ägare hos Avanza: 5 747 st
Årlig förvaltningsavgift: 1.25 %
Utveckling 5 år: 74.37 % (november 2018 – november 2023)

Utveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: Avanza)

Grafen ovan visar hur mycket som fonden utvecklats i procent mellan 2018 och 2023. Fonden hade mellan dessa datum avkastat 74.37 %. Det ger en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 11.76 % per år.

Exponering 2023:

(Bildkälla: Avanza)

Störst exponering sker mot USA, följt av Danmark, Storbritannien och Schweiz. Exponeringen mot USA stod för nästan 70 % i slutet av år 2023. De tre största innehaven i portföljen var i slutet av år 2023 UnitedHealth Group, följt av Eli Lilly och AstraZeneca.

Kort om Swedbank Robur Healthcare A:

Swedbank Robur Healthcare A är en aktiv förvaltad fond med inriktning mot olika sektorer av hälsovårdsindustrin. Dessa inkluderar områden som läkemedel, bioteknik, medicinteknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster. Fonden har som mål att över en 5-årsperiod avkasta mer än jämförelseindex, “MSCI World Health Care 10/40 Net”.

Fondens investeringsstrategi är präglad av en långsiktig placeringshorisont. Enligt Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar följer fonden en hållbarhetsinriktning. Det innebär att hållbarhets- och klimatarbete är integrerade i fondens övergripande investeringsstrategi.

Funderar du på att investera i fonden? Swedbank Robur Healthcare A finns tillgänglig att handla hos Avanza.

5.3

BGF World Healthscience A2

Överblick:

Startades: År 2001
Ägare hos Avanza: 1 288 st
Årlig förvaltningsavgift: 1.50 %
Utveckling 5 år: + 68.69 % (november 2018 – november 2023)

Utveckling 2018 – 2023:

(Bildkälla: Avanza)

Grafen ovan visar hur mycket som fonden utvecklats i procent mellan 2018 och 2023. Fonden hade mellan dessa datum avkastat 68.69 %. Det ger en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 11.02 % per år.

Exponering 2023:

(Bildkälla: Avanza)

Störst exponering har historiskt varit mot USA följt av Schweiz , Danmark och Storbritannien. Amerikanska bolag utgjorde nästan 80 % av den totala fondportföljen i slutet av år 2023. Fondens fem största innehav var UnitedHealth Group, Eli Lilly, Novo Nordisk, Merck & Co och Roche Holding AG.

Kort om BGF World Healthscience A2:

BGF World Healthscience A2 är en aktivt förvaltad fond som placerar minst 70% av fondens totala tillgångar inom sjukvårdsbranschen. Bolagen är etablerade inom olika segment, såsom hälsovård, läkemedel, medicinteknik och leveranser samt utveckling av bioteknik.

Fonden är förvaltad av BlackRock och har under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023, avkastat nästan 64 %. BlackRock har ryktet om att skapa fonder av hög kvalitet som över tid givit god avkastning.

Funderar du på att investera i fonden? BGF World Healthscience A2 finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 6

Fördelar och nackdelar


Fördelar med läkemedelsbolag aktier

 • Defensiv karaktär – Läkemedelsaktier betraktas som defensiva aktier. De är nämligen inte särskilt känsliga för lågkonjunkturer. Människor kan helt enkelt inte vara utan sina läkemedel trots ekonomiskt svåra tider. Detta gäller framförallt för läkemedelsaktier som redan säljer läkemedel och går med vinst.
 • Potentiell hög avkastning – Läkemedelsbolag ägnar sig åt omfattande forskning och utveckling för att hitta nya läkemedel och behandlingsmetoder. Om ett företag lyckas med att utveckla och marknadsföra en framgångsrik produkt kan det leda till betydande vinster. Exempelvis har Eli Lilly lyckats avkasta 429.61 % på endast 5 år mellan 2018 och 2023.
 • Utdelningspotential – Många etablerade läkemedelsföretag har en historia av att ge utdelningar till sina aktieägare. Detta kan vara attraktivt för investerare som söker en stabil inkomstkälla. Exempelvis har AstraZenecas utdelning varit oförändrad eller höjts kontinuerligt sedan 1999.

Nackdelar med läkemedelsbolag aktier

 • Lång och kostsam process – Läkemedelsutveckling är ofta en lång och kostsam process. Många läkemedelsprojekt misslyckas under olika faser av kliniska prövningar. Det kan leda till stora förluster för investerare. Branschen anses därför vara osäker och innehålla hög risk.
 • Patentutgångar – Många läkemedel har patent som skyddar dem från konkurrens under en begränsad tid. Enligt Patent- och registreringsverket är ett patent giltigt i högst 20 år. När dessa patent löper ut kan företagen möta ökad konkurrens. Det kan påverka deras intäkter och lönsamhet negativt.
 • Priskrig och kostnadspress – Läkemedelsindustrin är benägen för priskrig och kostnadspress. När ett läkemedelsbolags patent upphör ökar vanligtvis konkurrensen. Därmed tvingas oftast bolaget sänka sina priser vilket påverkar dess lönsamhet negativt.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *