DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA HEDGEFONDERNA

Vilka är de bästa hedgefonderna 2024? Visste du att den bäst presterande hedgefonden givit en total avkastning på 94.38 % mellan 2019 och 2023? Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på cirka 14.21 % per år. Denna ultimata guide består av 4,000+ ord, 4 st videos och har en uppskattad lästid på 20 minuter. Lär dig allt om hedgefonder och vilka som är de 21 bäst presterande under de senaste åren.

 • Allt om hedgefonder, bästa hedgefonder, vad är hedgefonder, svenska och amerikanska hedgefonder, avgifter, och mycket mer
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i hedgefonder
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 bästa hedgefonderna


Renaissance Technologies – the most profitable hedge fund in history:

Vill du veta vilka som är de bästa hedgefonderna 2024? Nedan har vi samlat data och listat de 15 hedgefonderna som givit högs avkastning från början av 2019 fram till slutet av 2023. Listan visar både svenska och utländska hedgefonder.

Längre ner i kapitel två och tre kan du läsa i detalj om utvalda hedgefonder från tabellen nedan. Vi går bland annat igenom deras investeringsstrategier, risknivåer, förvaltningsavgifter och mycket mer.

15 bästa hedgefonderna tre års historik:

Hedgefond Utv. 5 år Ägare hos Avanza
1 Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK 94.38 % 2 772
2 PriorNilsson Idea 61.63 % 2 618
3 Lynx 58.96 % 122
4 Alcur 55.62 % 528
5 Lynx Dynamic 34.49 % 1 748
6 Atlant Sharp 33.23 % 277
7 Elementa 32.93 % 347
8 Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP 30.09 % 0
9 Excalibur Fixed Income A 29.19 % 421
10 Amundi Fds Volatil Wld A USD C 28.50 % 867
11 European Alliance RPM Evolving CTA ER 28.49 % 117
12 Schroder GAIA Helix A Acc USD 28.10 % 0
13 SEB Asset Selection C H-SEK 25.19 % 910
14 Atlant Opportunity 17.94 % 2 010
15 Nordea 1 – Alpha 10 MA Fd HB SEK 16.19 % 102

(Tabell uppdaterad januari 2024)

OBS: Historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar du placerar i dessa hedgefonder kan både sjunka och öka i värde. Utöver att titta på historisk avkastning bör du välja hedgefond utifrån den som en har en investeringsstrategi som du känner dig bekväm med.

KAPITEL 2

5 svenska hedgefonder


Hedgefonder har inte funnits lika länge i Sverige som det gjort i exempelvis USA. Först ut med att lansera en hedgefond var Brummer & Partners, med hedgefonden “Zenit”, år 1996. Sedan dess har antalet svenska hedgefonder ökat.

Nedan har vi listat några av de mest populära och bästa hedgefonderna 2024 i Sverige. Totalt presenteras 5 stycken.

2.1

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK

Översikt:

• Risknivå: 7 av 7
• Fondförvaltare: Rhenman & Partners
• Avkastning 5 år: 94.38 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 2.00 %

Kort om Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK:

Rhenman Healthcare är en hedgefond som startades 2009. Fonden har ett fokus på hälsosektorn i form av läkemedel, vård, medicinsk teknik och bioteknik. Det är en global hedgefond vilket ger en större riskspridning.

Fonden investerar i aktier, aktierelaterade derivatinstrument, derivat på aktieindex, konvertibler och börshandlade aktiefonder samt swappar.

Funderar du på att investera i fonden? Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK finns tillgänglig att handla hos Avanza.

2.2

Prior Nilsson Idea

Översikt:

• Risknivå: 4 av 7
• Fondförvaltare: Prior&Nilsson
• Avkastning 5 år: 61.63 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 0.20 %

Kort om PriorNilsson Idea:

PriorNilsson Idea är en hedgefond som startades 2006 som både investera i och blankar aktier. Fonden placerar kapital i aktier utöver hela världen. Störst fokus ligger på bolag i Sverige och övriga nordiska länder.

Utöver aktier placerar fonden kapital i penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och medel på konto i kreditinstitut.

Funderar du på att investera i fonden? PriorNilsson Idea finns tillgänglig att handla hos Avanza.

2.3

Lynx

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Fondförvaltare: Lynx
• Avkastning 5 år: 58.96 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.00 %

Kort om Lynx:

Lynx är en hedgefond som startades 2000. Fonden exponerar sig främst mot aktier, obligationer, valutor och olika råvaror. Den breda exponeringen är till för att minska risken av att ett dåligt resultat i en marknad ska påverka fondens totala resultat.

Därmed skapas en riskjusterad avkastning. Lynx exponerar fonderna mot olika tillgångsslag. Främst genom terminsinstrument.

Funderar du på att investera i fonden? Lynx finns tillgänglig att handla hos Avanza.

2.4

Alcur

Översikt:

• Risknivå: 3 av 7
• Fondförvaltare: Alcur Fonder
• Avkastning 5 år: 55.62 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.00 %

Kort om Alcur:

Alcur är en hedgefond som startades 2007 och kan beskrivas som en lång/kort absolutavkastande aktiefond. Alcur är värdeorienterad, vilket betyder att man försöker hitta bolag som anses vara tillfälligt felvärderade.

Förutom att investera i aktier tar fonden bland annat blanknings- och derivatpositioner.

Funderar du på att investera i fonden? Alcur finns tillgänglig att handla hos Avanza.

2.5

Elementa

Översikt

• Risknivå: 5 av 7
• Fondförvaltare: Elementa
• Avkastning 5 år: 32.93 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.50 %

Kort om Elementa:

Elementa är en absolutavkastande hedgefond som startades 2015. Fonden investerar i aktier och företagsobligationer. De kan både ta korta och långa positioner.

Fondens avkastningsmål är oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Istället har förvaltare som mål att över tid ge en så pass hög avkastning som möjligt. Fonden riktar sig främst in på små och medelstora bolag inom Norden.

Funderar du på att investera i fonden? Elementa finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 3

5 utländska hedgefonder


För dig intresserad av att få internationell exponering kan investera i utländska hedgefonder. Nedan kan du läsa om några av de populäraste och bästa hedgefonderna 2024 utanför Sverige. Totalt presenteras 5 stycken.

3.1

Amundi Fds Volatil Wld A USD C

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Fondförvaltare: Amundi
• Avkastning 5 år: 28.50 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.20 %

Kort om Amundi Fds Volatil Wld A USD C:

Amundi Fds Volatil Wld A USD C är en hedgefond som startades 2007, med legalt säte i Luxemburg. Fonden investerar i allt från aktier och index-relaterade derivatinstrument samt penningmarknadsinstrument.

Man investerar med störst fokus inom euroområdet. Det vill säga i länder vilka använder sig av euro som valuta.

Funderar du på att investera i fonden? Amundi Fds Volatil Wld A USD C finns tillgänglig att handla hos Avanza.

3.2

HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC

Översikt:

• Risknivå: 4 av 7
• Fondförvaltare: HSBC
• Avkastning 5 år: 10.16 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.40 %

Kort om HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC:

HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC är en hedgefond som startades 2019. Fonden strävar efter att ge en god avkastning på lång sikt med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser.

Hedgefonden använder långa/korta investeringsstrategier. Hedgefonden investerar i olika finansiella värdepapper och instrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaden.

Funderar du på att investera i fonden? HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC finns tillgänglig att handla hos Avanza.

3.3

Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc

Översikt:

• Risknivå: 4 av 7
• Fondförvaltare: Invesco
• Avkastning 5 år: 8.96 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.40 %

Kort om Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc:

Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc är en hedgefond som investerar inom ett brett sortiment av olika finansiella värdepapper och tillgångar, med exponering mot olika typer av marknader.

Bland annat exponerar man sig mot aktier, fonder, skuldinstrument, råvaror, kontanta medel och penningmarknadsinstrument. Fonden skapades så sent som 2020 och har legalt säte i Luxemburg.

Funderar du på att investera i fonden? Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc finns tillgänglig att handla hos Avanza.

3.4

BNP Paribas Env Abs Rtn Th Eq EAR Cl C

Översikt:

• Risknivå: 5 av 7
• Fondförvaltare: BNP Paribas
• Avkastning 5 år: 3.44 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.50 %

Kort om BNP Paribas Env Abs Rtn Th Eq EAR Cl C:

BNP Paribas Env Abs Rtn Th Eq EAR Cl C är en hedgefond som skapades 2020. Fondens strategi är att investera i aktier. Man investerar i bolag som tillhandahåller Lösningar på kimatkrisen- antingen genom att erbjuda produkter eller tjänster.

Samtidigt tar hedgefonden blankningspositioner i företag som misslyckas med att anpassa sina affärsmodeller till mer hållbara metoder.

Funderar du på att investera i fonden? BNP Paribas Env Abs Rtn Th Eq EAR Cl C finns tillgänglig att handla hos Avanza.

3.5

Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP

Översikt:

• Risknivå: 4 av 7
• Fondförvaltare: Janus Henderson
• Avkastning 5 år: 30.09 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 1.50 %

Kort om Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP:

Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP är en hedgefond som huvudsakligen investerar i aktier eller aktiederivat. Fonden startades 2005 och har sitt legala säte i Storbritannien. Man tar både långa och korta positioner i brittiska företag.

De långa positionerna tas i företag man tror har potential på lång sikt. Bolag som är övervärderade, eller har problem med sina respektive verksamheter, tar man blankningspositioner mot.

Funderar du på att investera i fonden? Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 4

Vad är en hedgefond?


Vad är hedgefond? – Investing 101:

Vad är hedgefonder? En hedgefond är en fond vars mål är att alltid uppnå positiv avkastning, oavsett marknadsförhållande. Ordet hedge är engelskt och betyder på svenska “häck”, men kan översättas som skydd. Man säger att man försöker “sätta upp en häck” runt sin investeringsportfölj för att skydda den.

För att kunna skydda investerares kapital investerar en hedgefond i värdepapper som anses vara mest säkra och attraktiva under det givna tillfället. En hedgefond har egentligen ingen tydlig definition gällande inriktning och sparstrategi. Målet är att alltid få en positiv avkastning, både när börsen går upp och ner.

4.1

Hur fungerar hedgefonder?

En hedgefondförvaltare kan i stort sett placera investerares kapital hur denne vill. Förvaltaren kan använda vilken investeringsstrategi som helst samt använda sig av valfria finansiella värdepapper.

Till skillnad från andra fonder, där avkastningen till stor del beror på marknadens utveckling, beror en hedgefonds avkastning i större del på hur skicklig fondförvaltaren är. En hedgefondförvaltare försöker alltid att få en positiv avkastning oavsett börsuppgång eller -nedgångar.

Olika typer av hedgefonder

Hedgefonder kan generellt delas in i fyra olika kategorier baserat på deras marknader, tillgångsslag, strategier och risknivå.

 1. Relativvärden – Omfattar hedgefonder vars strategier går ut på att skapa avkastning helt oberoende från den underliggande marknadsutvecklingen. Exempelvis letar hedgefondförvaltaren efter finansiella värdepapper vilka tillfälligt är felaktigt prissatta i förhållande till varandra. Avkastning skapas när dessa går tillbaka till normal nivå.
 2. Riktningsorienterade – Omfattar hedgefonder vars strategier går ut på att skapa avkastning från värdepapper vilka fondförvaltaren tror kommer att utvecklas åt ett visst håll. Fondförvaltaren tar antingen en lång position i ett värdepapper som denne tror är lågt värderad, alternativt en kort position i ett värdepapper vars kurs förvaltaren tror kommer att sjunka. Majoriteten hedgefonder använder sig av denna strategi.
 3. Händelsedrivna – Omfattar hedgefonder vars strategier går ut på att utnyttja så kallade “special situations”. Det vill säga speciella situationer som skapar ineffektivitet på marknaden och därmed felaktigt prissatta värdepapper. Exempelvis kan de speciella situationerna innefatta företagsfusioner, omorganisation, rekonstruktion eller konkurs.
 4. Multistrategier – Omfattar hedgefonder vars strategier går ut på att utnyttja olika typer av strategier i sin förvaltning inom olika marknader. Förvaltaren utnyttjar helt enkelt den strategi som anses vara den mest effektiva under ett visst marknadsförhållande. De hedgefonderna tillhörande denna kategori är oftast de mest resursstarka.

4.2

Varför spara i hedgefonder?

Hedgefonder är ett bra komplement i en fondportfölj fylld av traditionella fonder. Genom att inkludera hedgefonder till din portfölj kan du både minska risken och öka avkastningen.

Hedgefonder är varken helt beroende av aktiemarknadens eller räntemarknadens utveckling. Istället är en hedgefond beroende av förvaltarens skicklighet att kunna allokera kapital effektivt på börsen genom olika finansiella strategier och instrument.

KAPITEL 5

Hedgefonder vs vanliga fonder


Så jobbar en hedgefondförvaltare:

Hedgefonder skiljer sig åt mot traditionella fonder på många plan. För att enkelt sammanfatta skiljer de sig åt baserat på deras respektive placeringsstrategi, tillåtna värdepapper och avkastningsmål.

5.1

Placeringsstrategi

I Sverige är hedgefonder klassade som specialfonder. Det betyder att hedgefonder har betydligt friare placeringsregler än traditionella fonder.

Exempelvis kan en hedgefond ta både långa och korta positioner i aktier eller andra finansiella värdepapper. Dessutom kan en hedgefond använda hävstång på olika marknader och inom olika segment.

5.2

Tillåtna värdepapper

Friare placeringsregler betyder att hedgefonder är tillåtna att använda sig av många olika typer av finansiella värdepapper. Bland annat kan de handla i riskfyllda riskfyllda derivatainstrument. Exempel på kända derivatainstrument som hedgefonder kan använda sig av är optioner, terminer och warranter.

Dessa är mycket komplexa instrument att handla med och något som vanliga småsparare bör hålla sig undan. Genom att investera i en hedgefond kan man alltså få exponering mot dessa instrument där handeln sköts av ett  proffs.

5.3

Avkastningsmål

Till skillnad från traditionella fonder, vilka försöker att slå ett specifikt marknadsindex, har en hedgefond som avkastningsmål att alltid gå med plus. De vill alltså gå med en positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner. Därför beror avkastningen till stor del av fondförvaltaren och inte marknadens utveckling.

Även om hedgefondernas syfte är att skydda mot oväntade rörelser i marknaden, är det i praktiken fullt möjligt att de kan gå med förlust. I och med deras valmöjlighet att kunna använda olika finansiella instrument och strategier förknippas hedgefonder med hög risk. Det gäller även för de absolut bästa hedgefonderna vars resultat kan komma att fluktuera mellan olika tidsperioder.

Tips! Läs vår stora guide om att investera i fonder.

KAPITEL 6

Avgifter och skatt


Vad kostar fonder? Alexander förklarar hur du vet vad du betalar för fonder:

Nedan kan du läsa om viktiga avgifter och vilka skatteregler som gäller för fonder i Sverige.

6.1

Avgifter

Förutom att ställa dig frågan ”vad är hedgefonder?” bör du också ställa dig frågan om vad de kostar. När du investerar i fonder tillkommer nämligen olika typer av avgifter. Primärt en förvaltningsavgift, men också valutaväxlingsavgifter samt förvarings-, revisions-, värderings- och administrationskostnader. Dessa avgifter är oftast redan kalkylerade och inkluderade i den totala kostnaden för att investera i fonden.

När det kommer till hedgefonder finns det dock ytterligare en avgift som kan tillkomma, nämligen en prestationsbaserad avgift.

Prestationsbaserad avgift

En prestationsbaserad avgift, även kallat provisionsbaserad avgift, är en avgift som kan tillkomma ifall hedgefonden under ett år lyckas avkasta bättre än ett förutbestämt avkastningsmål. Hur stor den är kan variera mellan olika hedgefonder.

Oftast används “High watermark principen”. Den fungerar på så sätt att om fonden minskar i värde tillkommer ingen prestationsavgift förens fonden är tillbaka på samma nivå som innan. Om fonden däremot lyckas avkasta mer än ett förutbestämt avkastningsmål (avkastningströskel) tas en prestationsbaserad avgift från överavkastningen. Den ligger vanligtvis på 20 % av överavkastningen.

Nackdelar med prestationsbaserad avgift

Nackdelen med prestationsbaserad avgift är att den äter upp en stor del av din avkastning. Samtidigt kan du i förhand inte veta exakt hur stor den totala avgiften blir. Därför är det svårt att veta exakt hur mycket du kan komma att behöva betala till fondförvaltaren samt vad din framtida avkastning blir.

Dock bör du inte koncentrera dig alltför mycket på den prestationsbaserade avgiften. Du bör främst fokusera på att förstå hedgefondens strategi och att du känner dig bekväm med den. Dessutom bör ​​du skapa dig en bild av om förvaltarna är skicklig eller inte genom att exempelvis titta på fondens historiska avkastningshistorik.

Bilden nedan visar en hedgefonds brutto- och nettoresultat efter avgifter.

(Bildkälla: Breaking Down Finance)

6.2

Skatt

Beskattning för hedgefonder och andra typer av fonder beror på vilket konto du använder dig av. Du kan antingen äga fonder via AF (Aktie- och fonddepå), ISK (Investeringssparkonto) eller KF (Kapitalförsäkring).

1. AF

AF är ett traditionellt konto där du själv måste deklarera dina affärer till Skatteverket. Dessutom måste du betala vinstskatt på 30 %. Den främsta fördelen med att använda sig av AF är att du kan kvitta vinster mot förluster och på så sätt undkomma skatt.

När du handlar hedgefonder via AF måste du betala en fondskatt på 0.12 %. Den dras en gång per år och baseras på det totala värdet av alla dina fonder på kontot. Det totala värdet kontrolleras alltid den första januari. Fondskatten gäller endast för konton med ett samlat fondsparande på över 50 000 kr. Har du alltså ett fondsparande lägre än 50 000 kr slipper du att betala skatten.

Tips! Läs vår jämförelseguide mellan ISK och AF.

2. ISK och KF

Om du investera i hedgefonder via ISK och KF betalar du ingen vinstskatt. Vad du istället betalar är en schablonskatt. Den baseras på det totala beloppet du har på ditt konto. Du måste alltid betala denna skatt, oavsett om du går med vinst eller förlust.

Statslåneräntan har en stor påverkan för hur hög eller låg den årliga schablonskatten blir. En ökad statslåneränta bidrar till en högre schablonskatt. En lägre statslåneränta bidrar istället till att schablonskatten blir mindre.

Som lägst kan schablonskatten bli 1.25 % per år. Den kan aldrig bli så låg som 0 %. På schablonskatten betalar du sedan en vanlig kapitalinkomstskatt på 30 %. För år 2024 är den slutgiltiga schablonskatten för ISK och KF på 1.086 %.

Tips! Läs vår jämförelseguide mellan ISK och KF.

KAPITEL 7

4 tips för nybörjare


Innan du börjar investera i hedgefonder bör du ta del av investeringstips. I följande kapitel kan du läsa om totalt 4 tips för att göra ditt sparande i hedgefonder bättre.

8.1

Investera i en fond-i-fond

Om du är osäker på vilken av de bästa hedgefonderna du ska välja, men ändå vill få exponering mot dem, kan du välja en FiF (Fond-i-fond). En FiF är en fond som investera i andra fonder. De tittar inte efter specifika värdepapper. Istället letar de efter skickliga fondförvaltare som uppnår de bästa resultaten på lång sikt.

FiF är alltså ett enkelt sätt att få professionell hjälp. Genom att investera i en FiF kan du få exponering mot hedgefonder och traditionella fonder samtidigt. Det bidrar till en högre riskspridning och en stabilare risknivå.

Brummer Multi-Strategy

Översikt:

• Risknivå: 4 av 7
• Fondförvaltare: Brummer & Partners
• Utveckling 5 år: 21.58 % (2019 – 2023)
• Förvaltningsavgift: 0.00 %

Kort om Brummer Multi-Strategy:

Brummer Multi-Strategy är en FiF vilken investerar i Brummer & Partners egna hedgefonder. Fondens huvudsakliga syfte är att skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med en effektiv riskspridning.

Det finns även en liknande fond som heter “Brummer Multi-Strategy 2xL”. Den kan du handla med belåning på 2xL.

8.1

Studera fondens historiska risknivå

Innan du investerar i en hedgefond bör du se till att studera dess historiska risknivå. Risknivån har oftast att göra med dess korrelation till finansiella marknader samt hur komplex portföljen är. Det vill säga fondens strategi och val av finansiella värdepapper och instrument.

Titta på relationen mellan risknivå och historisk avkastning. Har hedgefonden kunnat ge en hög avkastning i relation till den tagna risken, eller väger resultaten inte upp mot risken? Det kan ge dig ett en god idé om strategin fungerar eller inte.

8.3

Studera fondförvaltarens skicklighet

En av de absolut viktigaste nyckelfaktorerna att ta hänsyn till, när du väljer bland det bästa hedgefonderna, är fondförvaltarens skicklighet. Du bör bland annat studera följande punkter.

 • Vem är förvaltaren?
 • Hur länge har denne varit aktiv i fonden?
 • Hur har fonden presterat under dennes styre?
 • Hur har fonden lyckats prestera under svåra tider?
 • Om förvaltaren tidigare tagit hand om en annan fond, hur presterade den?

Det är av stor vikt att bilda dig en uppfattning om fondförvaltaren. Avkastningen beror till i stort sätt 100 % på förvaltarens skicklighet att kunna allokera kapital effektivt. De bästa hedgefonderna har oftast de skickligaste fondförvaltarna.

8.4

Fokusera inte på fondavgiften

Även om det är viktigt att inte investera i en alltför dyr hedgefond bör du inte lägga för stor vikt på fondavgiften. Det viktigaste är att du investerar i en hedgefond vars strategi du förstår och känner dig bekväm med, samt att förvaltaren är skicklig.

Det kan vara värt att betala lite mer i avgift för en förvaltare som ger unika resultat. Att dessutom ha dina pengar förvaltade av en person med ett gott rykte och god historik gör att du kan känna dig trygg.

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Fördelar med hedgefonder

 • Drivna fondförvaltare – Hedgefonder arbetar aktivt för att gå med positiv avkastning varje år. Delvis för att det är en del av deras filosofi, men också för att fondförvaltare tjänar en hög provision ifall fonden avkastar mer än ett förutbestämt avkastningsmål. Det betyder fondförvaltaren är minst lika angelägen som dig att skapa en hög positiv avkastning.
 • Potential till hög avkastning – Hedgefonder kan investera i princip hur de vill. Det finns inga särskilda regler och krav på hur de måste allokera investerares kapital. Det betyder att om hedgefondförvaltaren är skicklig kan avkastningen bli mycket hög.
 • Inte lika känsliga för enskilda prisrörelser – En hedgefond investerar oftast brett inom olika typer finansmarknader, såsom aktie-, ränte-, råvaru- och valutamarknaden. Det betyder att de inte tenderar att vara lika känsliga för enskilda prisrörelser som sker på en enskild marknad.

Nackdelar med hedgefonder

 • Hög volatilitet – Vissa hedgefonder använder sig av finansiella värdepapper och instrument vilka har potential till att ge en hög avkastning. Dock ökar även sannolikheten för kapitalförlust, varpå du riskerar att förlora pengar. Var noga med att läsa på om vilka värdepapper och instrument som hedgefonden använder sig av.
 • Avkastning beror på förvaltaren – Till skillnad från andra fonder så beror hedgefondernas avkastning nästan helt på förvaltarna. Det betyder att om förvaltaren inte är tillräckligt duktig kan du riskera att få en negativ eller medioker avkastning.
 • Dyra avgifter – Hedgefonder är en av de typerna av fonder med flest avgifter. De är aktivt förvaltade fonder med en hög förvaltnings- och prestationsavgift. Ett vanligt intervall för total avgift, utan att ta hänsyn till prestationsavgift, är kring 2.00 % – 4.00 %
 • Låg transparens – Eftersom hedgefonder kan investera precis hur de vill finns det inga tydliga direktiv kring deras långsiktiga strategi. De tenderar inte att vara lika transparenta som andra fonder, vilket betyder att det är svårare att ha koll på fondernas innehav.
 • Höga minimibelopp – De flesta hedgefonder kräver att du investerar ett visst minimibelopp för att få kunna köpa dig in i fonden. Minimibeloppet är oftast högt. Det kan skifta från allt mellan 10 000 kr och 100 000 kr eller mer. För en traditionell fond räcker det oftast med ett para hundra kronor.
 • Handlas sällan på daglig basis – Ännu en nackdel är att hedgefonder sällan handlas på daglig basis. Handel kan exempelvis ske en gång i månaden eller mer sällan än så.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *