KOPPARPRIS

Kopparpris USD/POUND. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Koppar pris graf realtid (USD/Pound)

Här ser du aktuellt kopparpris i USD per pund (Pound på engelska, 1 Pound = 0,454 gram). Förkortningen för Pound skrivs “lbs”. Det finns också andra viktmått för att beräkna kopparpriset. Exempelvis kan priset visas i USD per troy uns samt gram, kilo eller ton.

Det finns även en kopparpris graf som kontinuerligt uppdaterar priset i realtid. Grafen visar även hur kopparpriset rört sig de senaste 24 timmarna.

Vad påverkar kopparpriset?

Kopparpriset kan skifta snabbt på kort sikt. Exempelvis är det inte ovanligt att se kopparpriset förändras med 2 – 5 % eller mer på endast en dag. Prisförändringarna kan på kort sikt primärt förklaras av spekulation, vilket i sin tur beror på makroekonomiska faktorer.

På lång sikt har kopparpriset att göra med tillgången och efterfrågan. Högre efterfrågan leder till ett högre pris. Större tillgång leder istället till ett lägre pris. Exempel på några av de faktorer som har störst påverkan på tillgång och efterfrågan är politiska oroligheter, export- och importmöjligheter, globalt behov och investerarnas syn på marknaden.

Vad är koppar?

Koppar är en halvädelmetall som upptäcktes för ungefär 10 000 år sedan. Metallen har den kemiska beteckningen CU och dess atomnummer är 29. Koppar är ett av de mest vanliga ämnena i jordskorpan och är en de första metallerna som människan lärde sig att bearbeta. Koppar, tillsammans med guld, är de enda metallerna som inte är grå. Den är bakteriedödande, smidbar, korrosionsresistent och har hög termisk och elektrisk förmåga.

Tittar man tillbaka i historien har koppar haft olika användningsområden. Metallen har framförallt använts som valuta på grund av att den i ren form är relativt ovanlig. Idag används koppar bland annat som byggnadsmaterial och i legeringar.

Varför köpa koppar?

Genom att köpa koppar får du exponering mot en metall som ses ha en betydande roll i omställningen till ett mer elektrifierat samhälle och en grön värld. Koppar är nämligen den metall som, efter silver, leder elektricitet bäst. Metallen har idag en betydande industriell användning och används brett inom en rad olika produkter. Exempelvis används koppar i batterier, elmotorer och kablar. Det har en betydande roll för sol-, vind- och vattenkraft.

De kommande åren ses efterfrågan på koppar och de produkter där det används öka. I takt med en ökad efterfrågan kan eventuellt kopparpriset att stiga. Därför kan en investering i koppar vara en god strategi för portföljdiversifiering. Samtidigt får du exponering mot en växande bransch. Genom att direkt äga råvaran slipper du tänka på vilket bolag som på lång sikt kommer lyckas. Konkurrensen är hård. Ingen vet med säkerhet vilket bolag som i framtiden kommer att gå bäst.

Topp 3 Aktiemäklare - July 2024

Översikt

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Kopparpris historik


Koppar har bearbetats av människan sedan långt tillbaka i historien. Exempelvis har man funnit spår av bearbetad koppar sedan ungefär 9 500 år före Kristus. Redan 3 600 år före Kristus lärde sig människan att blanda koppar och tenn för att skapa brons. Det inledde vad vi idag kallar för bronsåldern.

1.1

Kopparpriset – Historisk utveckling

Nedan kan du se och läsa om hur kopparpriset utvecklats över människans historia så långt tillbaka som 1850.

Kopparprisets utveckling 1988 – 2024:

I grafen nedan kan du se hur kopparpriset rört sig sedan 1988 fram tills 2024. Priset speglar vad 1 pund (1 pund = 0,454 gram) koppar kostar i amerikanska dollar (USD).

(Bildkälla: Trading economics)

Vad som går att se utifrån grafen är att kopparpriset är volatilt, men att priset visar på en uppåtgående trend. Priset visade framförallt på en hög tillväxttakt mellan åren 2003 och 2006.

Kopparprisets utveckling 1850 – 2016:

I grafen nedan kan du se hur kopparpriset rört sig sedan 1850 fram tills 2016. Priset speglar vad 1 pund (1 pund = 0,454 gram) koppar kostar i amerikanska cent (1 dollar = 100 cent).

(Bildkälla: USGS)

Vad som går att se utifrån grafen är att kopparpriset påverkats av många olika världshändelser. Priset har visat på en sjunkande trend ända fram tills 2001 då den ser ut att ha vänt till att bli stigande.

1.1

Historiska händelser som påverkat kopparpriset

Nedan kan du läsa om historiska händelser som påverkat kopparpriset.

 • 1853 – Krimkriget mellan Kejsardömet Ryssland och en allians bestående av Frankrike, Storbritannien, Sardinska kungadömet och Osmanska riket, pågick mellan 1853 och 1856. Kriget fick som konsekvens att priset på koppar ökade rejält då det används brett inom olika typer av vapen.
 • 1862 – Som en effekt av det amerikanska inbördeskriget steg kopparpriset år 1862. Efterfrågan på bland annat mässingsknappar och bronskanoner var några av de bakomliggande faktorerna till den ökade efterfrågan på koppar.
 • 1914 – Året då första världskriget bröt ut ökade kopparpriset kraftigt. Koppar hade under den tiden kommit att bli en viktig komponent i varje vapen, fordon och utrustning som användes på slagfältet.
 • 1929 – Den stora depressionen orsakade kopparpriset till att falla platt, precis som många andra råvarupriser. Ekonomin låg under denna tidsperiod i lågkonjunktur och efterfrågan på koppar var låg, varpå priset sjönk.
 • 1950 – Utbrottet av Koreakriget ledde till en högre efterfrågan på koppar och därmed stigande kopparpris då metallen används brett inom olika typer av vapen.
 • 2003 – En av de största prisökningarna i koppar kom som en effekt av den extraordinära ökningen i efterfrågan från Kina. Urbanisering, elektrifiering på landsbygden, en växande bilindustri och högre efterfrågan på apparater resulterade i växande konsumtion och efterfrågan på koppar. Kopparpriset mer än fyrdubblades mellan 2003 och 2006.

KAPITEL 2

Vad påverkar kopparpriset?


What’s behind surging copper prices:

I grund och botten handlar förändringar i kopparpriset om relationen mellan tillgång och efterfrågan vilket i sin tur påverkas av en rad faktorer.

2.1

6 nyckelfaktorer som påverkar kopparpriset

Nedan kan du läsa om några av de mest väsentliga nyckelfaktorerna som påverkar utbud och efterfrågan och därmed kopparpriset.

 1. Politik – Både nationell och internationell politik kan ha en stor påverkan på hur kopparpriset ändras. Exempelvis kan ett president- eller partiskifte leda till nya lagar och regler för hur ett land, som besitter stora tillgångar på koppar, ska styras. Internationell politik är känslig för konflikter. Stora konflikter kan få effekt för både import och export av produkter, tjänster och råvaror.
 2. Export- och importmöjligheter – Koppar är en råvara vilken framförallt transporteras mellan länder via fartyg. Export och import av råvaror kan plötsligt påverkas av händelser som snabbt kan sänka produktivitet och effektivitet. Exempelvis fick vi under 2020 se hur nästan hela världen stod stilla på grund av Covid-19 pandemin. Det bidrog bland annat med negativa effekter mot råvarumarknaden då stora lastfartyg och hamnar stod stilla.
 3. Globalt behov – Det globala behovet av koppar kan påverka priset både på kort och lång sikt. På senare år har koppar kommit att bli en alltmer viktig metall för den gröna omställningen. Det är nämligen den metall som leder elektricitet näst bäst, efter silver. Kopparpriset är dock lägre än silverpriset. Därför används oftast koppar när det handlar om större volymer.
 4. Hög- och lågkonjunktur – Koppar används brett inom olika branscher. Framförallt inom tillverkning, industri och energi. Det är en cyklisk råvara vars pris kan komma att påverkas under hög- och lågkonjunkturer. I tider av högkonjunktur är efterfrågan på koppar hög, varpå priset ökar. Under lågkonjunkturer kan dock efterfrågan minska och därmed också kopparpriset.
 5. Antalet metallgruvor – Utbudet på koppar kan öka och minska på kort sikt, vilket får konsekvenser för dess pris. Ju mindre mängd som produceras, samtidigt som efterfrågan stiger, desto mer värdefull blir metallen vilket leder till högre kopparpriser. För att motverka denna effekt måste man se till att kunna bryta mer koppar eller hitta andra priskonkurrenskraftiga metaller som kan ersätta den.
 6. Hedgare, investerare och daytraders – Kopparpriset är utsatt för hög volatilitet. I regel säljs metaller på terminskontrakt, vilka utnyttjas av både hedgare, investerare och daytraders. För att ska skydda sig mot prisuppgångar eller -nedgångar kontrakterar stora bolag representanter som ägnar sig åt hedging. Dessa ser till att skydda bolagets verksamhet från att påverkas negativt av framtida prisfluktuationer. Volatiliteten lockar också till sig både investerare och spekulanter som vill utnyttja marknadsfluktuationer till sin egen fördel för att tjäna pengar.

2.2

Vilka länder producerar mest koppar?

Kopparproduktionen kommer huvudsakligen från Amerika, Europa och Asien. Tillsammans utgör de mer än 90 % av den totala produktionen.

Några av de länder där det bryts mest koppar i världen är USA, Chile, Zambia, Zaire, Peru och Kanada. Nedan kan du se en lista över de 13 länder som bryter mest koppar per år.

Topp 13 största kopparproducerande länder:

Land Antal ton i tusen
Chile 5 600
Peru 2 200
DR Kongo 1 800
Kina 1 800
USA 1 200
Australien 900
Zambia 830
Ryssland 820
Indonesien 810
Mexiko 720
Kanada 590
Kazakstan 520
Polen 390

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 3

Vart handlar jag koppar?


Så investerar du i råvaror:

Du kan välja att investera i koppar antingen fysiskt eller digitalt. Att handla fysiskt koppar är inte särskilt vanligt. Du kan handla kopparskrot 2nd hand hos Tradera eller Blocket, alternativt hos en specialmäklare.

Nedan kan du se en tabell för skrotpriser på koppar (mindre mängder). Ha dock i åtanke att skrotpriserna för koppar inte uppdateras dagligen. Kopparpriset kan variera beroende på vem som säljer det, efterfrågan, volymer och skick.

Skrotpris koppar (koppar kilopris):

Metalltyp Kilopris koppar
Järnskrot 2-5 SEK/KG
Aluminium 10-20 SEK/KG
Aluminiumkabel 3-4 SEK/KG
Bly (rent) 10 SEK/KG
Blybatterier 5-10 SEK/KG
Blykabel 3-9 SEK/KG
Elektrolyt 60-80 SEK/KG
Elektronik 0-10 SEK/KG
Koppar 60-80 SEK/KG
Kopparkabel 20-40 SEK/KG
Mässing 40-60 SEK/KG
Rostfritt 15-25 SEK/KG

(Tabell uppdaterad februari 2024)

Dock är det inte särskilt värt att investera i fysiskt koppar eftersom priset ligger på ca 60 kr per kilo. En investering på 1 000 kr ger dig närmare 18 kg koppar, vilket kan bli svårt att förvara på ett bra sätt. Istället för att handla koppar fysiskt handlar de flesta investerare produkter som har exponering mot kopparpriset.

Nedan presenteras några av de bästa mäklarna för att investera i koppar. Förutom att erbjuda ett brett sortiment av finansiella produkter är samtliga mäklare licensierade och reglerade. Kort sagt betyder det att de står under tillsyn av finansiella kontrollmyndigheter.

3.1

eToro

Hos eToro kan du investera i koppar genom att handla med CFD. Det är kontrakt som låter dig handla med koppar utan att äga den underliggande tillgången. De handlas inte mellan köpare och säljare. Utan istället handlas CFD-kontrakt direkt mot en CFD-mäklare. Det betyder att du aldrig äger någon koppar, vilket emellertid utgör högre risk.

Ifall mäklaren går i konkurs kan dina kontrakt komma att bli värdelösa. Fördelen med att handla CFD-kontrakt är att du kan handla med hjälp av hävstång. Det betyder att din avkastning exempelvis kan bli dubbelt så hög som värdeutvecklingen på kopparpriset.

Exempel: Du får exponering mot kopparprisets kursrörelser genom att handla CFD-kontrakt. Du handlar med hävstång x2. Om priset på koppar ökar med 3 % kommer du avkastning att bli 6 %. Skulle priset däremot sjunka med 3 % kommer din avkastning istället att bli – 6 %.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Tips! Läs mer om CFD-handel här.

3.2

Avanza

Hos Avanza kan du handla på kopparpriset med certifikat. Certifikat är kort förklarat börshandlade värdepapper vilka följer kursutvecklingen för en underliggande tillgång. Certifikat möjliggör för dig som investerare att kunna handla med hävstång. Du kan alltså tjäna dubbelt, trippel eller fyra gånger mer än vad kopparpriset ökar med.

Avanza tillåter dig även att investera i koppar med hjälp av “mini future” och “turbowarranter”. Vi rekommenderar dock att du handlar certifikat eftersom dessa instrument innehåller hög risk.

Det finns två olika typer av certifikat – Bull-certifikat (lång) och Bear-certifikat (kort).

 • Bull – Ifall du tror att kopparpriset kommer att gå upp ska du köpa ett Bull-certifikat.
 • Bear – Om du istället tror att kopparpriset kommer att gå ner kan du handla ett Bear-certifikat.

Risken med certifikat är att vissa av dem inte är uppbackade med riktig koppar hos utgivaren. Om utgivaren skulle gå i konkurs kan därför dessa certifikat riskera att bli värdelösa.

En annan nackdel med att handla med certifikat är det tillkommer en årlig förvaltningsavgift mellan 2.00 – 2.50 % eller mer.

KAPITEL 4

Investera i koppar på 5 minuter


För att kunna få exponering mot dagens kopparpris måste du investera i metallen. De kan du göra genom att öppna dig ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: Alla investeringar medför risk. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj koppar

När du har pengar på ditt konto kan du få exponering mot kopparpriset genom att välja koppar som investering. Sök efter koppar och klicka på köpknappen.

6. Investera i koppar

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Bra jobbat, du har nu investerat i koppar!

KAPITEL 5

När ska jag köpa och sälja?


Why a looming copper shortage has big consequences for the green economy:

Koppar är viktig metall för både industri och tillverkning. Det är den tredje mest använda industrimetallen i världen, strax efter järn och aluminium. Samtidigt är det en av de mest återvunna metallerna i världen.

Förutom att koppar används brett inom olika branscher, såsom industri och energi, är det många som investerar i metallen för att skydda sig mot inflation. Det ses vara en god hedge och värdebevarare under oroliga ekonomiska tider. Lite som guld och silver.

Frågan är när man bör investera i koppar?

5.1

Indikator på hög- och lågkonjunktur

Efterfrågan på koppar är en historiskt pålitlig indikator på ekonomisk hälsa. Det är en metall som används brett inom olika industrier och vardagliga konsumentvaror. Allt Från VVS och kylning till smartphones och solpaneler. Med tanke på att metallen används i ett brett utbud av branscher och produkter tenderar dess pris att vara en bra indikator på konjunkturcykeln.

Om exempelvis beställningar på koppar annulleras eller försenas, kommer priset att sjunka. Detta kan vara en ledande indikator på att en ekonomisk recession är nära. Omvänt gäller att om beställningarna på koppar stiger, kommer priset att gå upp. Det kan indikera en högkonjunktur. Därför är det en god idé att hålla koll på den totala efterfrågan på koppar då det kan ge en ledtrådar på vart priset bör röra sig i framtiden.

I grafen nedan visas hur metallens prisnedgångar skett i samband med en lågkonjunktur under de senaste decennierna.

Kopparpriset relation till lågkonjunkturer:

(Bildkälla: Macrotrends)

5.2

Investera i koppar som långsiktig investering

Koppar kan på lång sikt ses som en god investering. Prognoser pekar mot att efterfrågan på metallen kommer att fördubblas fram tills 2030. Det skulle kunna få en betydande effekt för kopparpriset. Det är nämligen en av dagens viktigaste metaller då det används inom en rad moderna produkter. Exempelvis används koppar för produktion av elcyklar, elbilar, ellok och flygplan.

Metallen spelar också en stor roll i omställningen mot grönare energikällor såsom sol- vind- och vattenkraft. Det är en god ledare av elektricitet då den kan transportera el långa sträckor med låg energiförlust. Det har därför en betydande roll för en grön omställning.

Se på diagrammet nedan. Det visar prognoser för hur efterfrågan av koppar för olika produkter kan komma att se ut fram tills 2030.

Efterfrågan på koppar från olika produkter:

(Bildkälla: Bloomberg)

KAPITEL 6

Kopparaktier och kopparfonder


Ett annat sätt att få exponering mot koppar är att investera i kopparaktier eller kopparfonder. Nedan kan du läsa om båda investeringsformerna – vad de är, hur de fungerar och varför de kan passa ditt sparande.

5.1

Kopparaktier

Kopparaktier kan innefatta gruvbolag som bryter koppar, alternativt bolag som ägnar sig åt att förädla och distribuera koppar. Många av dessa företagsverksamhet inriktar sig inte endast mot koppar. För att sprida riskerna har de oftast exponering mot andra typer av metaller. De kan alltså visa på god utveckling, även fast deras kopparverksamhet skulle gå sämre under vissa tidsperioder.

Fördelen med att investera i kopparaktier är att deras vinstmarginaler kan “boostas” med flera procent mer än vad kopparpriset ökar med i tider av hög efterfrågan.

Nedan kan du läsa om några av de mest populära kopparaktierna bland småsparare.


1. Boliden

Boliden är ett svenskt känt företag som utvinner koppar och producerar cirka 350 ton kopparkatoder per år. Det är Europas tredje största kopparproducent. Boliden är miljömedvetna och ser till att deras produkter produceras på ett hållbart sätt med ett lägre koldioxidavtryck.

Funderar du på att investera i Boliden? Deras aktie BOL finns tillgänglig att handla här.

• VD: Mikael Staffas
• Grundades: 1931
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: BOL
• Marknadsplats: Large Cap Stockholm


2. Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan är ett amerikanskt bolag som har gruvverksamheter i flera länder runtom i världen, bland annat i Chile, Peru, USA och Indonesien. Freeport-McMoRan är en av medgrundarna till ICMM (International Council on Mining and Metals) vilka har som mål att förbättra gruvindustrin när det kommer till både hållbarhet och säkerhet.

Funderar du på att investera i Freeport-McMoRan? Deras aktie FCX finns tillgänglig att handla här.

• VD: Richard Adkerson
• Grundades: 1912
• Huvudkontor: Phoenix
• Ticker symbol: FCX
• Marknadsplats: NYSE


3. BHP Group

BHP Group är ett prospekteringsbolag lokaliserat i Storbritannien och Australien som grundades 1996. Bolaget bryter både järnmalm och koppar. De har även verksamhet inom utvinning av gas, olja och mineraler.

Funderar du på att investera i BHP Group? Deras aktie BHP finns tillgänglig att handla här.

• VD: Andrew Mackenzie
• Grundades: 1996
• Huvudkontor: London
• Ticker symbol: BHP
• Marknadsplats: NYSE


4. Newmont Mining Corp

Newmont Mining Corp är ett amerikanskt bolag som har verksamhet inom prospektering och vidare produktion av råvaror och mineraler, såsom zink och koppar. Bolaget är dessutom ett av de ledande företagen på guldmarknaden. Newmont har verksamhet i flera världsdelar. Bland annat i Sydamerika, Afrika och Australien.

Funderar du på att investera i Newmont Mining Corp? Deras aktie NEM finns tillgänglig att handla här.

• VD: Tom Palme
• Grundades: 1921
• Huvudkontor: Colorado
• Ticker symbol: NEM
• Marknadsplats: NYSE


5. Rio Tinto

Rio Tinto är en av världens största gruvbolag. Bolaget har verksamhet i över 30 länder och producerar bland annat aluminium, titan och koppar. Rio Tinto har fokus på miljöaspekter och ser till att de utför sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Funderar du på att investera i Rio Tinto? Deras aktie RIO finns tillgänglig att handla här.

• VD: Jakob Stausholm
• Grundades: 1873
• Huvudkontor: London
• Ticker symbol: RIO
• Marknadsplats: NYSE


6. Lundin Mining Corp

Lundin Mining är ett bolag som genomför exploatering, prospektering och distribution av olika typer av metaller och andra råvaror. De producerar bland annat zink, nickel, bly och koppar. Bolaget har sitt huvudkontor placerat i Kanada, Vancouver.

Funderar du på att investera i Lundin Mining Corp? Deras aktie LUMI finns tillgänglig att handla här.

• VD: Marie Inkster
• Grundades: 1994
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: LUMI
• Marknadsplats: Large Cap Stockholm

5.2

Kopparfonder

Kort sagt är kopparfonder ETF:er (börsnoterade fonder) som följer kopparpriset och dess utveckling. Deras innehav kan bestå av bolag som sysslar med utbrytning, förädling eller distribuering av koppar, men även direktinvesteringar i koppar och andra råvaror. Därmed ger de dig en större riskspridning än om själv investerar i ett fåtal enskilda bolag.

Nedan kan du läsa om två av de mest kända och populära kopparfonderna bland småsparare.

 1. BGF World Mining A2 – Är en aktivt förvaltad fond med innehav i olika bolag med exponering mot ett flertal gruvmetaller. Deras portfölj består bland annat av BHP Group, Rio Tinto och Freeport-McMoRan. Deras portfölj består av 70 % aktier i gruvbolag.
 2. Allianz Global Metals and Mining A EUR – Är en ETF som är aktivt förvaltad. ETF:en består olika typer av bolag inom råvarubranschen som har exponering mot bland annat koppar. Fondens mål är att försöka slå “MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40”, vilket är ett jämförelseindex.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *