DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA BIOTECH AKTIERNA

Biotechaktier är ägarandelar i företag som arbetar inom bioteknikbranschen. Biotech, eller bioteknik, är ett brett vetenskapligt område som kombinerar både biologi och teknik. Detta för att skapa produkter inom exempelvis läkemedel, jordbruk, livsmedel och genetik. I följande guide presenteras vilka 15 biotechaktier som gett högst avkastning på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Exempelvis får du lära dig om BioArctic, Illumina och Evolus. Guiden består totalt av 6,500+ ord och 9 videor.

 • Allt om bioteknikföretag, deras olika inriktningar, fördelar/nackdelar med branschen och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och investera i biotech aktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är biotech aktier?


How biotechnology Is changing the world:

Bioteknikaktier är ägarandelar i företag som arbetar med bioteknik. Innan vi går djupare in på vad ett bioteknikföretag är och hur dess verksamhet fungerar, börjar vi med att redogöra för begreppet “bioteknik”.

1.1

Vad är bioteknik?

Bioteknik, eller biotech, är ett mångsidigt och vetenskapligt område som kombinerar biologi och teknik. I grund och botten handlar bioteknik om läran att använda levande organismer och livskomponenter (såsom DNA och enzymer) för att skapa produkter.

Exempel: Ett av världens mest revolutionerande framsteg inom bioteknik är upptäckten av penicillin år 1928. Penicillin är bakterier som används för att göra medicin, exempelvis antibiotika, genom att kombinera biologi med teknisk framställning.

(Bildkälla: Meer.com – Alexander Fleming, skaparen av penicillin)

1.2

Vad är ett bioteknikföretag?

Bioteknikföretag avser företag som ägnar sig åt forskning och utveckling av produkter genom att kombinera biologi och teknik. Syftet är att skapa nya revolutionerande produkter inom diverse områden.

En betydande del fokuserar på framställningen av medicinska produkter. Men bioteknikens tillämpningar sträcker sig även till andra områden som exempelvis jordbruk, livsmedelshantering och genetik.

Nedan presenteras 6 typiska områden inom bioteknik och bolag som går att handla på börsen.

 

1. Bioteknikföretag inom medicin

Inom medicin tillämpas bioteknik för forskning och ta fram nya läkemedel. Detta med syftet att förbättra människors hälsa och behandla sjukdomar. Biotechföretag har därmed stor påverkan på att ta fram morgondagens medicin.

Exempel på bioteknikföretag inom denna gren är:

Läs mer om biotechföretagen inom denna kategori i kapitel 3.

 

2. Bioteknikföretag inom jordbruk

Inom jordbruk tillämpas bioteknik för att förbättra grödornas egenskaper och minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. Vidare används genetisk ingenjörskonst för att skapa grödor som är mer motståndskraftiga mot skadedjur, sjukdomar och extrema väderförhållanden.

Exempel på bioteknikföretag inom denna gren är:

Läs mer om biotechföretagen inom denna kategori i kapitel 4.

 

3. Bioteknikföretag inom livsmedel

Inom livsmedelsområdet tillämpas bioteknik till att förbättra produktion, kvalitet och hållbarheten av olika livsmedelsprodukter. Exempel på tillämpningar inkluderar användning av mikroorganismer för att fermentera och förädla livsmedel.

Exempel på bioteknikföretag inom denna gren är:

Läs mer om biotechföretagen inom denna kategori i kapitel 5.

 

4. Bioteknikföretag inom miljö

Inom natur och miljö används bioteknik till att lösa miljöproblem och främja hållbarhet. Exempelvis används tillämpningen av mikroorganismer, tillsammans med teknik, för hantera vattenrening och avfallshantering samt övriga föroreningar.

Exempel på bioteknikföretag inom denna gren är:

Läs mer om biotechföretagen inom denna kategori i kapitel 6.

 

5. Bioteknikföretag inom genetik

Inom genetik används bioteknik för att manipulera och modifiera gener och DNA-sekvenser. Syftet är att förändra egenskaper hos exempelvis djur och människor för att uppnå önskade resultat. Man kan med hjälp av tekniken modifiera en persons arvsanlag för att exempelvis minska risken för ärftliga sjukdomar.

Exempel på bioteknikföretag inom denna gren är:

Läs mer om biotechföretagen inom denna kategori i kapitel 7.

 

6. Bioteknikföretag inom estetik

Inom estetik används bioteknik för att utveckla produkter och behandlingar inom skönhets- och estetikbranschen. Syftet är att förbättra människors utseende och välbefinnande. Exempelvis på produkter/tjänster är kosmetika, hudvårdsprodukter och medicinska estetiska behandlingar.

Exempel på bioteknikföretag inom denna gren är:

Läs mer om biotechföretagen inom denna kategori i kapitel 8.

 

KAPITEL 2

15 bästa biotech aktier


Billiga aktier inom biotech:

I tabellen nedan presenteras vilka biotechaktier som presterat bäst på börsen under en 3-årsperiod, mellan november 2020 och november 2023. De har alla presterat bättre än jämförelseindex, “Nasdaq Biotechnology Index” och “OMX Stockholm Heatlh Care PI”, vilka avkastat – 13 %, respektive + 6 %, under samma period.

Utöver avkastning visas även vilken sektor som bolagen verkar inom. Majoriteten av bolagen på denna lista arbetar inom segmentet medicin. Det är det största området inom biotech. Längst till höger visas hur många ägare som respektive bolag har hos Avanza.

15 bästa biotech aktier, 2020 – 2023:

Bioteknik företag Utv. 3 år* Kategori Ägare hos Avanza
1 Catalyst Pharmaceuticals 310 % Medicin 48
2 Savara 273 % Medicin 9
3 Merrimack Pharmaceuticals 245 % Medicin 6
4 PDS Biotechnology 218 % Medicin 35
5 Ibex Technologies 217 % Medicin 5
6 Dynavax Technologies 206 % Medicin 92
7 Prothena 175 % Medicin 9
8 Cassava Sciences 169 % Medicin 316
9 Xenon Pharmaceuticals 169 % Medicin 4
10 Evolus 159 % Estetik 26
11 Krystal Biotech 152 % Medicin 26
12 BioArctic 142 % Medicin 13 471
13 Gyre Therapeutics 134 % Medicin 21
14 CymaBay Therapeutics 131 % Medicin 18
15 Aemetis 124 % Miljö 186

*Exklusive utdelningar
(Tabell uppdaterades november 2023)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Viktigt: I kommande kapitel (kap 3 – kap 8) presenteras två bolag utifrån 6 olika kategorier inom biotech. Anledningen till varför vi inte valt att skriva om alla de bäst presterande biotechaktierna, från tabellen ovan, är för att istället visa på branschens bredd. 

Bolagen som presenteras i kommande kapitel anses vara några av de största och mest etablerade inom sina respektive fokusområden. Totalt presenteras 12 bolag. Läs om deras verksamheter, framtidsplaner och hur mycket resurser de spenderar inom R&D (Research and development).

Majoriteten bolag från tabellen ovan är verksamma inom bioteknik för medicin. Om du är intresserad av att läsa mer om bolag inom medicin och läkemedel kan du läsa vår stora guide om de bästa läkemedelsbolagen.

KAPITEL 3

Biotech aktier inom medicin


How the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine was developed:

I följande kapitel presenteras två bioteknikföretag med verksamhet inom medicinbranschen. Bolagen som presenteras är Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) och BioArctic (BIOA B). Båda anses vara bolag med stor framtidspotential inom sina respektive forskningsområden.

Läs om var bolagen har sina säten och hur de presterat på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Dessutom ges en kort förklaring av deras verksamheter samt vilka långsiktiga planer de har inför framtiden.

3.1

Catalyst Pharmaceuticals

Överblick:

VD: Patrick McEnany
Grundades: År 2002
Huvudkontor: Florida, USA
Ägare hos Avanza: 48 st
Kursutveckling 3 år: 310.00 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen visar Catalyst Pharmaceuticals aktiekursutveckling mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen ligger på 310 %, vilket motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 60.05 % per år.

En av anledningarna till att bolagets aktie stigit kraftigt under så pass kort tid är på grund av deras finansiella resultat. År 2020 gick bolaget med vinst för första gången. Den har sedan dess stigit allt mer ända fram till 2023.

Kort om bolaget:

Catalyst Pharmaceuticals är ett amerikanskt bioteknikföretag. Fokus ligger på forskning, utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta neurologiska sjukdomar.

Företaget har bland annat utvecklat läkemedlet Firdapse. Det är ett godkänt läkemedel för behandling av vuxna med LEMS, en sällsynt autoimmun neuromuskulär sjukdom som påverkar impulsöverföringen mellan nerver och muskler.

Framtidsplaner:

Catalyst Pharmaceuticals fortsätter att forska och utveckla läkemedel och behandling inom området sällsynta sjukdomar. Bolaget spenderade år 2022 lite mindre än 20 miljoner USD inom R&D (Research and Development). Det motsvarade ungefär 27 % av de totala kostnaderna.

Utöver sin huvudverksamhet är företaget även engagerat i samhällsinitiativ som syftar till att öka medvetenheten om sällsynta sjukdomar. Syftet är att förbättra stödet för patienter och deras vårdgivare.

Funderar du på att investera i Catalyst Pharmaceuticals? Deras aktie CPRX finns tillgänglig att handla här.

3.2

BioArctic

Överblick:

VD: Gunilla Osswald
Grundades: År 2003
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Ägare hos Avanza: 13 471 st
Kursutveckling 3 år: 142 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas aktiekursutvecklingen för BioArctic. Totalt har aktien stigit med 142 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på omkring 34.26 % per år.

Det går att se hur aktiekursen steg mycket kraftigt i september år 2022. Anledningen till varför är då bolaget visade på en kraftigt omsättningstillväxt och ett positivt vinstresultat för det tredje kvartalet.

Kort om bolaget:

BioArctic är ett svenskt bioteknikföretag. Företaget fokuserar på forskning och utveckling av behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar. BioArctic både utvecklar läkemedel och genomför terapier.

Företaget fokuserar särskilt på att hantera och behandla komplexa och utmanande sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons. Ett av bolagets mest kända läkemedel är BAN2401. Det används för behandling av Alzheimers sjukdom.

“We are committed to helping people with neurodegenerative disorders through innovative research and development” / BioArctic

Framtidsplaner:

Företagets framtid ligger i att fortsätta forska kring komplexa och utmanande sjukdomar. Behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet ligger i företagets prioritet. Cirka 80 % av bolagets totala arbetsstyrka arbetar inom området R&D.

BioArctic arbetade i slutet av år 2023 med flera olika projekt. Tre av projekten genomförs i samarbete med Eisai som också är ett bioteknikföretag, men baserat i Japan. Projekten går under namnen “Lecanemab”, “Lecanemab AHEAD 3-45” och “Lecanemab back-up”, vilka fokuserar på att behandla Alzheimers sjukdom.

Hos Avanza finns aktien BioArctic (BIOA B) tillgänglig att handla.

KAPITEL 4

Biotech aktier inom jordbruk


Can we create the ”perfect” farm? – Brent Loken:

I följande kapitel presenteras två bioteknikföretag med verksamhet inom jordbrukssektorn. Bolagen som presenteras är Corteva (CTVA) och DuPont de Nemours (DD). Dessa erbjuder mycket intressanta produkter och lösningar som bland annat hjälper till att stärka växter och skydda dem mot skadeinsekter och extrema väderförhållanden.

Läs om var bolagen har sina säten och hur de presterat på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Dessutom ges en kort förklaring av deras verksamheter samt vilka långsiktiga planer de har inför framtiden.

4.1

Corteva

Överblick:

VD: Chuck Magro
Grundades: År 2019
Huvudkontor: Indianapolis, USA
Ägare hos Avanza: 74 st
Kursutveckling 3 år: + 27.82 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen visar Cortevas aktiekursutveckling mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen ligger på 27.82 %, vilket motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 8.53 % per år.

Bolaget visade år 2020 på positiv vinst, vilket de inte hade gjort sedan 2018. Vinsten började dock falla igen från och med år 2022. Bolaget ger dock kontinuerlig utdelning varje år, vilket gör det till en god utdelningsaktie att äga. Avkastning från utdelning är inte inräknat i aktiekursutvecklingen ovan.

Kort om bolaget:

Corteva är ett globalt jordbruksföretag inom bioteknik, och kemisk industri, som bildades som en avknoppning från DowDuPont år 2019. Företaget fokuserar på att leverera innovativa lösningar för jordbruket för att öka produktionen av grödor och förbättra hållbarheten på dessa. Corteva säljer sina produkter i 140 länder världen över.

Bolaget är specialiserat på att utveckla och leverera ett brett utbud av fröer, växtskyddsmedel och digitala lösningar till jordbrukare över hela världen. Företaget har en bred portfölj av genetiskt modifierade organismer (GMO). De är designade för att optimera grödornas tillväxt och anpassning till olika klimat- och jordförhållanden.

Framtidsplaner:

Corteva investerar varje år betydande resurser i forskning och utveckling för att skapa nya innovationer inom jordbruket. År 2022 investerade bolaget totalt 1,22 miljarder USD inom R&D (Research & Development).

Bolaget fortsätter att arbeta aktivt, med hjälp av bioteknik och genteknik, till att förbättra motståndskraften hos grödor. Bland annat vill man göra dem ännu mer tåliga mot skadedjur, sjukdomar och extrema väderförhållanden. Samtidigt vill de ytterligare optimera grödornas tillväxtkraft för att öka jordbrukares produktivitet.

Funderar du på att investera i Corteva? Deras aktie CTVA finns tillgänglig att handla här.

4.2

DuPont de Nemours

Överblick:

VD: Edward Breen
Grundades: År 1897
Huvudkontor: Midland, USA
Ägare hos Avanza: 70 st
Kursutveckling 3 år: + 12.78 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen visar DuPont de Nemours aktiekursutveckling mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen ligger på 12.78 %, vilket motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 4.09 % per år.

DuPont de Nemours har haft problem att växa sin omsättning sedan år 2018. Deras utdelningar har även de sjunkit. Bolaget letar hur som helst ständigt efter nya tillväxtmöjligheter genom både förvärv och organiskt tillväxt.

Kort om bolaget:

DuPont de Nemours, även känt som “DuPont”, är ett globalt holdingbolag som genom sina dotterbolag är aktivt inom bioteknik för jordbruks- och livsmedelsindustrin. Många av DuPonts biotekniska projekt har ett starkt fokus på hållbarhet.

Företaget erbjuder idag genetiskt modifierade fröer och grödor för att förbättra deras avkastning. Utöver högre avkastning är deras motståndskraft mot olika typer av skadedjur och sjukdomar och väderförhållanden förbättrad. Exempelvis utvecklar bolaget sojabönor, hybridfrön, vete, risfrön, solrosor och bomull samt produkter för insekts-, sjukdoms- och ogräsbekämpning.

Framtidsplaner:

DuPont har historiskt investerat stora resurser i bioteknisk forskning. Detta för att utveckla nya grödor och teknologier som kan förbättra hållbarheten och produktiviteten inom jordbruket. År 2022 investerade man totalt 536 miljoner USD inom R&D. Det motsvarade ungefär 15 % av de totala rörelsekostnaderna.

Eftersom DuPont är ett holdingbolag fortsätter det även att leta efter attraktiva uppköp. Detta för att expandera både sin biotech- och hållbarhetsverksamhet. Ett uppköp skedde exempelvis år 2020. Dupont köpte då upp Desalitech Ltd, vilket är en tillverkare av olika typer av lösningar för vattenrening.

Funderar du på att investera i DuPont De Nemours? Deras aktie DD finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 5

Biotech aktier inom livsmedel


The beneficial bacteria that make delicious food – Erez Garty:

I följande kapitel presenteras två bioteknikföretag verksamma inom livsmedelssektorn. Bolagen som presenteras är det nederländska företaget Corbion (CRBNa) och det danska företaget Novozymes (NZYM). Dessa bolag är väl etablerade bioteknikföretag inom livsmedelssektorn.

Läs om var bolagen har sina säten och hur de presterat på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Dessutom ges en kort förklaring av deras verksamheter samt vilka långsiktiga planer de har inför framtiden.

5.1

Corbion

Överblick:

VD: Olivier Rigaud
Grundades: År 1919
Huvudkontor: Amsterdam, Nederländerna
Ägare hos Avanza: 20 st
Kursutveckling 3 år: – 57.30 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas aktiekursutvecklingen för bolaget Corbion under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till – 57.30 %. En av de stora anledningarna till den negativa kursutvecklingen beror på att bolaget visat på gradvis minskad vinst och fritt kassaflöde.

Tillväxten håller dock i sig då bolagets omsättning fortsätter att växa stadigt. Bolaget är ett av de mest välkända bioteknikföretagen inom livsmedelsindustrin. Bolaget satsar stora resurser på forskning och utveckling inom nischområden som man anser har stor tillväxtpotential.

Kort om bolaget:

Corbion är ett nederländskt bioteknikföretag som fokuserar på att bland annat leverera biobaserade lösningar inom livsmedelsindustrin. Bolagets mål är att utveckla och producera biobaserade produkter och lösningar med minimal miljöpåverkan.

Bolaget är känt för sitt starka engagemang inom livsmedelssektorn. Man erbjuder bland annat biobaserade ingredienser och tekniska lösningar för att förbättra livsmedlens kvalitet, hållbarhet och säkerhet. Exempel på produkter som Corbion erbjuder är ingredienser för livsmedel och foder, konserveringsmedel och sötningsmedel.

Framtidsplaner:

Corbions fokus på biobaserade och hållbara lösningar positionerar dem som en viktig global aktör inom livsmedelssektorn. Bolaget ser hela tiden till att investera resurser för att möta konsumenternas ökade efterfrågan på hållbara och hälsosamma livsmedel.

År 2022 investerade man totalt 42 miljoner EUR inom R&D. Det motsvarade cirka 20 % av bolagets totala kostnader och alltså ett tecken på att forskning och innovation spelar en viktig del i bolagets framtidsplaner.

Bolaget planerar inför framtiden att öka sina investeringar inom viktiga tillväxtområden. Corbions anser att störst tillväxtpotential finns inom segmenten för:

 • Naturlig livsmedelskonservering
 • Algobaserade ingredienser
 • Mjölksyraderivat
 • Naturliga polymerer

Funderar du på att investera i Corbion? Deras aktie CRBNa finns tillgänglig att handla hos Avanza.

5.2

Novozymes

Överblick:

VD: Ester Baiget
Grundades: År 2000
Huvudkontor: Bagsværd, Danmark
Ägare hos Avanza: 651 st
Kursutveckling 3 år: – 1.67 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas aktiekursutvecklingen för bolaget Novozymes under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till – 1.67 %.

Trots den negativa kursutvecklingen anses Novozymes vara en stabil biotechaktie att äga inom området för livsmedelsindustrin. Bolaget har över tid visat på stigande omsättning och stabila vinster. Novozymes har även gett stigande utdelning per aktie sedan år 2014.

Kort om bolaget:

Novozymes är ett danskt bioteknikföretag som fokuserar på användningen av enzymer och mikroorganismer för att förbättra processer inom livsmedelsproduktionen. Deras teknologier används bland annat till att förbättra texturen och smaken på olika livsmedel.

Exempelvis används deras enzymer för att förbättra texturen och smakupplevelsen i mejeriprodukter och ölsorter. Vidare används enzymer för att underlätta juicetillverkning och vinframställning samt inom bakningsindustrin till att förbättra degens konsistens och hantering.

Framtidsplaner:

Novozymes fortsätter att forska kring olika enzymer. Detta för att se hur man kan använda dem på bästa möjliga sätt i olika livsmedel. Genom förbättrade enzymlösningar strävar Novozymes att hjälpa livsmedelsproducenter att konstant förbättra sina produktionsprocesser och leverera produkter av högre kvalitet.

År 2022 investerade bolaget ungefär 1,77 miljarder danska kronor (DKK) inom segmentet R&D. Det motsvarade då cirka 40 % av bolagets totala kostnader. Investeringarna går bland annat till att förbättra redan existerande enzymlösningar och forska fram nya metoder i hur de kan användas inom livsmedelsindustrin.

“The industry needs to rethink the way protein is produced. Biosolutions can dramatically improve animal health and nutrition, and we are working with our customers to create the future of animal farming” / Novozymes, från årsredovisning 2022

Funderar du på att investera i Novozymes? Deras aktie NZYM finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 6

Biotech aktier inom miljö


Biotechnology to fight air pollution – futuris:

I följande kapitel presenteras två bioteknikföretag verksamma inom miljösektorn. Bolagen som presenteras är båda amerikanska. Det ena är Aemetis (AMTX) och det andra EcoLab (ECL). Dessa bolag anses vara starkt etablerade bioteknikföretag inom detta segment med intressanta framtidsplaner.

Läs om var bolagen har sina säten och hur de presterat på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Dessutom ges en kort förklaring av deras verksamheter samt vilka långsiktiga planer de har inför framtiden.

6.1

Aemetis

Överblick:

VD: Eric McAfee
Grundades: År 2005
Huvudkontor: Cupertino, USA
Ägare hos Avanza: 186 st
• Kursutveckling 3 år: + 124.00 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Aemetis under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till 124.00 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig årlig avkastning på omkring 30.84 %.

Aemetis är ett litet bolag som börsnoterades i juni år 2014. Bolaget är listat på börsen “The NASDAQ Stock Market LLC”.

Kort om bolaget:

Aemetis är ett amerikanskt företag som med hjälp av bioteknik producerar miljövänliga bränslen och kemikalier. Fokus ligger på att minska beroendet av fossila bränslen och istället producera bränslen som är mer miljövänliga och hållbara.

Bolaget har framställt och utvecklat en unik bakterieflora med förmågan att omvandla hela växtmaterial till olika sockerarter. Dessa sockerarter kan sedan användas som råmaterial för att producera olika produkter, som exempelvis biobränslen.

Framtidsplaner:

Hållbarhet är en central del av Aemetis verksamhet. Bolaget lägger störst andel kapital på att förbättra sina produktionsprocesser och öka bolagets effektivitet. Vidare spenderar bolaget även kapital på att forska efter nya möjligheter inom förnybar energi och biobränslesektorn.

Så sent som år 2022 spenderade bolaget totalt 180 000 USD inom R&D. Det motsvarade inte ens 1 % av bolagets totala kostnader. Det får anses vara en låg siffra för biotechbrnashcen där innovation och forskning utgör en mycket viktig orsak för framgång.

Med hjälp av analysprogrammet Simply Wall St kan man se att bolaget inte gjort en vinst sedan år 2014. Det kan vara en av förklaringarna till varför bolaget inte har kapacitet att lägga särskilt stor procentandel av sina totala kostnader på R&D. Istället går majoriteten pengar åt att administrera, effektivisera och marknadsföra sina produkter och tjänster.

Funderar du på att investera i Aemetis? Deras aktie AMTX finns tillgänglig att handla hos Avanza.

6.2

EcoLab

Överblick:

VD: Patrick Gruber
Grundades: År 2005
Huvudkontor: Englewood, New Jersey
Ägare hos Avanza: 2 891 st
Kursutveckling 3 år: – 59.41 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för EcoLab under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till – 59.41 %. Trots den negativa kursutvecklingen anses bolaget ha en stark position inom biotekniksegmentet för miljö.

EcoLab har visat på stadig tillväxt, men ett litet avbrott mellan åren 2019 – 2021. Vinstmarginalen har hållit sig stabil över tid på mellan 7 – 10 %. Bolaget har dessutom givit stigande utdelning sedan 2014, vilket gör det till en god utdelningskandidat.

Kort om bolaget:

EcoLab är ett ledande globalt företag inom miljösektorn som är specialiserade på att tillhandahålla lösningar för vatten, hygien och energi. Det är känt för sina produkter och tjänster inom områden som bioteknik och miljöteknik.

EcoLab erbjuder omfattande vatten- och hygienlösningar till företag inom olika sektorer. Främst till bolag etablerade inom livsmedelssektorn. EcoLab hjälper bland annat sina kunder att effektivisera sin energi- och vattenanvändning genom att applicera olika teknologier och program för att minska kostnader och miljöpåverkan.

Framtidsplaner:

Företaget investerar ständigt i teknologisk innovation. Detta för att utveckla avancerade lösningar som möter de föränderliga behoven inom vattenhantering, hygien och hållbarhet.

För år 2022 låg de totala kostnader för R&D på 190 miljoner USD. Det motsvarade ungefär 4.50 % av de totala rörelsekostnaderna.

Pengar gick till att effektivisera redan existerande produkter/tjänster och till att ta fram nya produkter. EcoLab tror på att fortsatt forskning spelar en nyckelroll för att bibehålla bolagets ledande position inom branschen.

Funderar du på att investera i EcoLab? Deras aktie ECL finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 7

Biotech aktier inom genetik


How CRISPR lets us edit our DNA | Jennifer Doudna:

I följande kapitel presenteras två bioteknikföretag med verksamhet inom genteknikbranschen. Bolagen som presenteras är Illumina (ILMN) och 23andMe (ME). De anses vara intressanta på grund av deras forskning och unika produkter.

Läs om var bolagen har sina säten och hur de presterat på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Dessutom ges en kort förklaring av deras verksamheter samt vilka långsiktiga planer de har inför framtiden.

7.1

Illumina

Överblick:

VD: Charles Dadswell
Grundades: År 1998
Huvudkontor: San Diego, USA
Ägare hos Avanza: 328 st
Kursutveckling 3 år: – 70.51 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Illumina under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till – 70.51 %. En av de bakomliggande faktorerna till den negativa kursutvecklingen är då bolaget under en längre tid varit “överhypat”.

I och med deras spännande teknik har investerare flockat sig till aktien och tryckt upp dess värdering. När bolaget senare inte kunnat leverera enligt de höga förväntningarna har dess aktiekurs sjunkit drastiskt. Bolaget fortsätter dock att göra stora framgångar inom genteknik och anses vara ett av de ledande bolagen inom detta segment.

Kort om bolaget:

Illumina är ett amerikanskt ledande företag inom genteknik. Företaget är bland annat känt för sina innovativa teknologier och produkter som används för att kunna genomföra en storskalig analys av människans DNA. Vad som fått mest uppmärksamhet från allmänheten är företagets avancerade teknologier inom DNA-sekvensering, särskilt NGS (Next-generation sequencing).

Genom bolagets DNA-sekvensering har man exempelvis kunnat möjliggöra avancerade studier av människors arvsmassa. Genom dessa studier går det att se kopplingen mellan en persons gener och eventuella sjukdomar som denne kan komma att drabbas av i framtiden. Bolagets kunder återfinns inom sjukvårds- och hälsosektorn.

Framtidsplaner:

Illumina investerar betydande resurser inom både forskning och utveckling. Detta för att kontinuerligt förbättra sina teknologier och introducera nya innovationer inom området genteknik.

Som exempel på deras satsning på innovation så la de totalt 1,32 miljarder USD på R&D år 2022. Det motsvarade ungefär 33 % av de totala rörelsekostnaderna, vilket är ett tydligt tecken på att bolaget satsar stort på forskning och innovation.

I samband med att generativ artificiell intelligens blev tillgängligt för allmänheten år 2022 har Illumina börjat implementera teknologin tillsammans med genteknik. Exempelvis ska AI kunna hjälpa till att kunna förutsäga sjukdomsorsakande genetiska mutationer hos patienter.

Funderar du på att investera i Illumina? Deras aktie ILMN finns tillgänglig att handla här.

7.2

23andMe

Överblick:

VD: Anne Wojcicki
Grundades: År 2006
Huvudkontor: San Francisco, USA
Ägare hos Avanza: 339 st
Kursutveckling 3 år: – 93.36 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för 23andMe under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till – 93.36 %.

Precis som för Illumina har bolag inom genteknik, såsom 23andMe, varit populära under en längre tid. Det har tryckt upp deras värderingar till nivåer som inte går att rättfärdiga enligt deras finansiella resultat. När det sedan inte levererat enligt förväntningarna har investerare sålt sina aktier, varpå deras aktiekurser sjunkit. 23andMe är dock ett av de ledande aktörerna inom denna nisch vars varumärke dessutom är starkt.

Kort om bolaget:

23andMe är ett amerikanskt biotechbolag som arbetar med genteknik. Affärsverksamheten kan delas in i två delar:

 1. B2C – Inom den ena affärsverksamheten arbetar bolaget B2C (business-to-consumer). Inom detta affärssegment erbjuder man PGA (Personal Genome Service). Det är ett gentest som säljs till privatpersoner. Genom ett salivprov kan kunden få en rapport om sin genetiska härkomst, hälsa och andra genetiska egenskaper.
 2. B2B – I det andra segmentet arbetar man B2B (business-to-business) med fokus på utveckling av nya terapier och läkemedel. Exempelvis kan 23andMe ge information om en persons ärftliga sjukdomar och receptbelagda läkemedelsreaktioner som kan påverka både sömn och metabolism.

Framtidsplaner:

Bolaget befinner sig när detta skrevs (i slutet av år 2023) i en tillväxtfas. Bolaget har ännu inte gått med någon vinst. Men bolaget spenderar ändå mycket resurser på forskning och utveckling av både nya och redan existerande produkter/tjänster. År 2022 investerade bolaget totalt 223 miljoner USD inom R&D. Det motsvarade hela 47 % av de totala rörelsekostnaderna.

I deras årsredovisning år 2022 anger ledningen att bolaget ska fortsätta spendera stora summor pengar inom forskning och utveckling inom både deras B2C- och B2B-segment. Tillväxtpotentialen inom båda områdena anses vara stor och något som bolaget vill fortsätta att satsa på.

Funderar du på att investera i 23andMe? Deras aktie ME finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 8

Biotech aktier inom estetik


How biotechnology could change the face of cosmetics:

I följande kapitel presenteras två bioteknikföretag med verksamhet inom estetik. Bolagen som presenteras är Evolus (EOLS) och Revance Therapeutics (RVNC). Dessa bolag anses vara några av de främsta kandidaterna inom bioteknik för estetik.

Läs om var bolagen har sina säten och hur de presterat på börsen under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Dessutom ges en kort förklaring av deras verksamheter samt vilka långsiktiga planer de har inför framtiden.

8.1

Evolus

Överblick:

VD: David Moatazedi
Grundades: År 2012
Huvudkontor: Newport Beach, USA
Ägare hos Avanza: 26 st
Kursutveckling 3 år: + 159.00 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Evolus under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till 159.00 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig årlig avkastning på omkring 37.33 %.

Evolus har sedan 2019/2020 visat på en kraftig tillväxt i sin omsättning. Från att inte ha omsatt något alls år 2019 till att år 2022 omsätta lite över 99 miljoner USD.

Kort om bolaget:

Evolus är ett amerikanskt bioteknikföretag som fokuserar på estetiska behandlingar och estetisk medicin. Deras produkter är speciellt utformade för användning inom områden som ansiktsbehandling och skönhet.

Den mest kända produkten är Jeuveau (även kallat Newtox). Det är ett injicerbart medel som används för att temporärt minska rynkorna i ansiktet. Det kan ses som en konkurrent mot det annars vanliga injicerbara medlet Botox.

Framtidsplaner:

Forskning och utveckling är en central del av Evolus verksamhet. Precis som andra bioteknikföretag genomför Evolus kliniska studier för att validera effektiviteten och säkerheten hos sina produkter.

År 2022 spenderade bolaget 4,74 miljoner USD på R&D för utveckling och innovation av sina produkter. Det motsvarade endast 2.46 % av de totala rörelsekostnaderna, vilket får anses vara en liten andel.

Utöver R&D strävar Evolus efter att etablera och expandera sin närvaro på den globala marknaden för estetisk medicin. Bland annat lägger bolaget resurser på att expandera inom patientutbildning och vidare partnerskap med kliniker och skönhetsexperter.

Funderar du på att investera i Evolus? Deras aktie EOLS finns tillgänglig att handla hos Avanza.

8.2

Revance Therapeutics

Överblick:

VD: Mark Foley
Grundades: År 1999
Huvudkontor: Kalifornien, USA
Ägare hos Avanza: 9 st
Kursutveckling 3 år: – 70.77 % (november 2020 – november 2023)

Aktiekursutveckling 3 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Revance Therapeutics under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023. Den totala avkastningen uppgick till – 70.77 %. En av de bakomliggande orsakerna till varför dess aktie på sikt sjunkit är stor utspädning av antalet aktier.

Bolaget har tvingats genomföra flera nyemissioner för att kunna finansiera sin verksamhet. Samtidigt har bolaget sedan år 2021 börjat få se en stark omsättningstillväxttrend. Det gör Revance Therapeutics till en intressant kandidat inom biotechsegmentet för estetik.

Kort om bolaget:

Revance Therapeutics är ett amerikanskt bioteknikföretag med stark inriktning mot dermatologi och estetik. Forskning spelar en viktig roll i företagets affärsverksamhet.

Företaget utvecklar innovativa produkter inom estetiska och medicinska behandlingar. Ett av de mest kända produkterna är “DaxibotulinumtoxinA”. Det är ett injicerbart medel, likt Botox, som används för att förbättra hudens utseende och minska åldrandets effekter.

Framtidsplaner:

Revance Therapeutics strävar efter att expandera sin verksamhet och implementera tillväxtstrategier för att inte tappa marknadsandelar till konkurrenter. Ökad global distribution är därför en av bolagets prioriteringar några år framöver.

Utöver bolagets expansionsplaner ser man hela tiden till att lägga resurser på innovation och utveckling av redan befintliga och nya produkter. År 2022 investerade bolaget ungefär 101 miljoner USD inom R&D. Det motsvarade ungefär 22 % av de totala rörelsekostnaderna, vilket är en betydande andel.

Funderar du på att investera i Revance Therapeutics? Deras aktie RVNC finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 9

4 risker med biotech


Även om biotech är ett mycket intressant område att investera inom så finns det en del risker man bör ha i beaktning. Nedan kan du läsa om 4 st av de mest betydande riskerna.

9.1

Lång tid innan resultat

Nya produkter tar lång tid att utveckla, från utvecklingsstadiet till ett godkännande. Inom medicinområdet kan det exempelvis ta upp till mellan 10 – 15 år, från det att man börjar forska och utveckla ett nytt läkemedel, tills det blir godkänt av exempelvis FDA (Food and Drug Administration).

Som investerare krävs det därför att man har tålamod. Det är inte helt ovanligt att det kan dröja mer än 5 år tills dess att aktien som man investerat i börjar stiga. Det beror givetvis på hur det går för det underliggande bolaget i form av olika utvecklingsfaser.

9.2

Beroende av kontinuerlig likviditetstillförsel

Bioteknik, i form av forskning och utveckling av nya produkter, är dyrt och behöver löpande kapital. Det sker till en början vanligtvis genom nyemissioner och/eller stora lån från banker och finansinstitut. Utan pengar kan forskning och utveckling inte fortsätta, varpå bolaget riskerar att hamna i konkurs.

Samtidigt som tillförsel av likviditet är viktigt är det också en investeringsfälla. När nytt kapital flödar in i bolaget, via exempelvis en nyemission, sprids även ägarandelarna ut över flera aktier. Det betyder att varje aktie får en lägre rösträtt och rätt till mindre framtida vinst.

Exempel: Dicot är ett svenskt biotechföretag som forskar kring hur man kan utveckla ett nytt läkemedel för män med erektionsproblem. Sedan deras börsintroduktion år 2018, fram till 2023, har de redan genomfört 8 olika typer av emissioner. Aktierna har alltså spätts ut och kan ha varit en av anledningarna till varför bolagets aktie inte presterat särskilt bra på börsen.

Dicots aktiekurs, 2018 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

9.3

Hård konkurrensutsatt marknad

Biotechbranschen är hårt konkurrensutsatt. Vanligtvis förlitar sig mindre aktörer endast på en, eller två, produkter. Om konkurrenter lyckas utveckla en liknande produkt blir de snabbt ett priskrig, varpå bolagets vinstmarginaler oftast krymper.

Det var exempelvis vad som hände under Covid-19 pandemin. Pfizer var det första läkemedelsbolaget att skapa ett vaccin. Bara några månader senare hade även Moderna och Novavax utvecklat varsitt vaccin. Ett priskrig började, vilket gjorde att Pfizer inte kunde kapitalisera på sitt vaccin fullt ut som man hade hoppats på från början.

Tips! Läs vår guide om de bästa läkemedelsbolag aktierna.

9.4

Stor spekulation

Eftersom det tar lång tid för bioteknikföretagen att uppnå några resultat föregår det vanligtvis mycket spekulation i deras aktiekurser. Det kan skapas “hype” kring nya bioteknikföretag baserat på deras forskningsområden.

Det var exempelvis fallet med Illumina som forskar kring hur man kan manipulera människors och djurs DNA. Bolaget arbetar med genteknik, vilket är något som under de senaste 10 åren varit ett mycket uppmärksammat segment inom biotekniken.

Illuminas aktiekursutveckling, 2013 – 2023:

(Bildkälla: InvestoRunner)

Grafen ovan visar hur Illuminas aktiekurs till en början handlades omkring 50 USD. År 2021 nådde den en topp på cirka 525 USD per aktie. Det motsvarar en utveckling på ungefär 1 050 % under en 8-årsperiod, mellan 2013 och 2021. Det vill säga, en genomsnittlig avkastning på 34 %.

Dock växte inte bolagets vinst med tillräckligt mycket för att rättfärdiga den höga värderingen. Det ledde slutligen till att aktiekursen föll från 525 USD till 97 USD i slutet av år 2023. Det vill säga, en nedgång på ungefär 82 % under en period på 2,5 år.

KAPITEL 10

3 fonder med bioteknisk profil


Att veta vilka biotechaktier man bör investera i är svårt. Ett betydligt säkrare alternativ är att investera i fonder med inriktning mot bioteknik. Nedan presenteras totalt 3 fonder.

10.1

UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc

Överblick:

Utfärdare: UBS
Utveckling 5 år: 29.53 % (november 2018 – november 2023)
Förvaltningsavgift: 1.63 % per år
Antal ägare hos Avanza: 654 st

Historisk utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Grafen ovan visar att fonden givit en avkastning på 29.53 % mellan 2018 och 2023. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 5.31 % per år.

Nasdaq Biotechnology Index har under samma period avkastat cirka 16.50 %. Det motsvarar alltså en genomsnittlig avkastning på 3.10 % per år.

Exponering:

(Bildkälla: Avanza)

Fonden exponerar sig främst mot företag etablerade i USA. De stod för 87 % av den totala fondportföljen år 2023. Utöver USA ger fonden även exponering mot europeiska bolag med säte i exempelvis Tyskland, Danmark och Schweiz.

De tre största innehaven i fondportföljen var vid detta datum Regeneron Pharmaceuticals, Moderna och Alnylam Pharmaceuticals. Fonden exponerar sig enbart mot biotechföretag med inriktning mot medicin och sjukvård.

Kort om fonden:

UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc är en fond med inriktning mot bioteknik. Fonden har som mål att generera bättre avkastning än jämförelseindexet “MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40”.

Fonden har främst exponering mot amerikanska biotechföretag inom läkemedelsbranschen. Men fondförvaltaren letar aktivt efter intressanta investeringsmöjligheter runtom hela världen. Målet är att välja biotechföretag med följande kriterier:

 • Hög kvalitet på ledningen
 • Stark ställning på sin marknad
 • Solida intäkter och tillväxtpotential

Funderar du på att investera i fonden? UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc finns tillgänglig att handla hos Avanza.

10.2

Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD

Överblick:

Utfärdare: Franklin Templeton
Utveckling 5 år: 26.97 % (november 2018 – november 2023)
Förvaltningsavgift: 1.50 % per år
Antal ägare hos Avanza: 1 022 st

Historisk utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Grafen ovan visar att fonden givit en avkastning på 26.97 % mellan 2018 och 2023. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 4.89 % per år.

Nasdaq Biotechnology Index har under samma period avkastat cirka 16.50 %. Det motsvarar alltså en genomsnittlig avkastning på 3.10 % per år.

Exponering:

(Bildkälla: Avanza)

Fonden exponerar sig främst mot företag etablerade i USA. De stod för mer än 88 % av den totala fondportföljen år 2023. Utöver USA ger fonden även exponering mot Storbritannien, Kina och Nederländerna.

De tre största innehaven bestod av Amgen, Vertex Pharmaceuticals och Regeneron Pharmaceuticals. Fonden exponerar sig mestadels mot biotechaktier inom segmentet för medicin och läkemedel. En liten exponering finns mot biotechaktier inom jordbrukssegmentet.

Kort om fonden:

Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD är en biotechfond som främst investerar i små och medelstora bolag etablerade i USA. Bolagen avser sådana som fokuserar på forskning, utveckling och tillverkning av medicinska produkter.

Bolagen har olika inriktning. De ägnar sig bland annat åt genterapi, genomik och genetisk genteknik. En liten andel av bolagen som ingår i portföljen ägnar sig åt bioteknik inom jordbrukssegmentet.

Funderar du på att investera i fonden? Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD finns tillgänglig att handla hos Avanza.

10.3

Pictet-Biotech R USD

Överblick:

Utfärdare: Pictet
Utveckling 5 år: 22.94 % (november 2018 – november 2023)
Förvaltningsavgift: 2.30 % per år
Antal ägare hos Avanza: 328 st

Historisk utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Grafen ovan visar att fonden givit en avkastning på 22.94 % mellan 2018 och 2023. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 4.22 % per år.

Nasdaq Biotechnology Index har under samma period avkastat cirka 16.50 %. Det motsvarar alltså en genomsnittlig avkastning på 3.10 % per år.

Exponering:

(Bildkälla: Avanza)

Fonden exponerar sig nästan enbart mot amerikanska bolag. USA stod för lite mer än 90 % av den totala fondportföljen i slutet av år 2023. Utöver USA ger fonden även exponering mot Kanada, Danmark och Storbritannien.

De tre största innehaven bestod av Argenx, Vertex Pharmaceuticals och Biogen. Fonden exponerar sig enbart mot biotechaktier inom segmentet för medicin och läkemedel.

Kort om fonden:

Pictet-Biotech R USD är en biotechfond som är särskilt inriktad mot att investera i innovativa företag inom biotechområdet. Förvaltaren letar huvudsakligen efter bolag som forskar i ett nischat område inom läkemedelsindustrin.

En överhängande majoritet av investeringarna sker i Nordamerika och Västeuropa. Detta då man anser att företag inom dessa geografiska områden visat på de mest innovativa framstegen inom läkemedelsindustrin.

Funderar du på att investera i fonden? Pictet-Biotech R USD finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 11

Fördelar och nackdelar


Fördelar med biotechaktier

 • Möjligt till förvärv/uppköp – Stora läkemedelsbolag är ofta intresserade av att förvärva små biotechbolag för att få tillgång till deras forskning och produkter. Som ett exempel köpte AstraZeneca upp CinCor Pharma för 1,3 miljarder USD i februari år 2023. Det öppnar upp möjligheterna för investerare som investerar i bioteknikföretag vid ett tidigt skede.
 • Hög avkastningspotential – Biotechaktier kan erbjuda betydande avkastning om de bakomliggande bolagens forskning leder till framgångsrika nya produkter. Eftersom dessa företag ofta arbetar med innovativ teknik och forskning, kan framgångsrika resultat leda till stora vinster och hög avkastning för investerare. Exempelvis ökade Catalyst Pharmaceuticals med 310 % på en period på 3 år mellan 2020 och 2023.
 • Innovativ forskning och teknik – Biotechsektorn är känd för sitt fokus på innovativ forskning och teknik. Investeringar i biotechaktier ger dig möjlighet att vara en del av de framsteg som sker inom vetenskap och teknologi. Det är alltså som investerare spännande att äga biotechaktier.
 • Bred sektor – Biotechbranschen avser inte endast bolag som forskar och utvecklar produkter inom medicin. Exempelvis går det att få exponering mot jordbruks-, livsmedels- och genteknikbranschen.

Nackdelar med biotechaktier

 • Likviditetsbrist – Bioteknikföretag är till en början beroende av att regelbundet få in nytt kapital. Detta för att kunna fortsätta forska kring och utveckla sin tilltänkta produkt. Om ett bioteknikföretag, som befinner sig i ett forskningsstadie, inte lyckas få in kapital via exempelvis en nyemission kan de riskera att gå i konkurs.
 • Lång utvecklingstid – Det tar oftast lång tid för ett bioteknikföretag att utveckla en ny produkt. Det betyder att man som en tidig investerare kan behöva vänta länge på att få se ett resultat. För biotech inom medicinbranschen kan de ta upp till 10 – 15 år från utvecklingsstadiet till godkännande.
 • Risk för nyemission – Samtidigt som nyemissioner krävs för att få in tillräckligt med kapital till forskning och utveckling, spär det ut tidigare investerares ägarandelar. Det är inte ovanligt att bioteknikföretag behöver genomföra 5 – 10 nyemissioner innan de börjar gå med vinst.
 • Beroende av enskilda produkter – Konkurrensen inom biotechindustrin är hård. Vanligtvis förlitar sig bolagen endast på en enskild produkt. Om konkurrensen hårdnar och konkurrenter lyckas skapa en liknande produkt kan de hämma tillväxten.

Börja spara här!

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja spara här!

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Nedan visas vilka biotechaktier som presterat bäst på börsen under en 3-årsperiod, mellan november 2020 och november 2023:

 1. Catalyst Pharmaceuticals (310 %)
 2. Savara (273 %)
 3. Merrimack Pharmaceuticals (245 %)
 4. PDS Biotechnology (218 %)
 5. Ibex Technologies (217 %)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Bioteknik, även kallat biotech, förenar biologi och teknik. Huvudsyftet med bioteknik är att använda kunskapen om levande organismer och livskomponenter, såsom DNA och enzymer, för att skapa innovativa produkter och tekniska lösningar. Bioteknik används exempelvis för att skapa läkemedel och genmodifierade grödor.

Bioteknikföretag syftar till företag som ägnar sig åt forskning och utveckling av produkter genom att integrera biologi och teknik. En väsentlig del av alla bioteknikföretag inriktar sig på att skapa medicinska produkter. Bioteknikföretag inkluderar även de som arbetar inom exempelvis jordbruks- och livsmedelsindustrin.

Bioarctic är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedel och behandlingar mot Alzheimers och Parkinsons.

I Sverige finns över 100 biotechaktier att investera i på börsen. De är noterade på de mindre börserna, såsom “First North Stockholm” och “Spotlight Stock Market”. De 5 bioteknikföretagen med störst börsvärde, i november 2023, var följande:

 1. AstraZeneca (Börsvärde: 2 000 miljarder SEK)
 2. Swedish Orphan Biovitrum (Börsvärde: 85 miljarder SEK)
 3. Camurus (Börsvärde: 24 miljarder SEK)
 4. Vitrolife (Börsvärde: 24 miljarder SEK )
 5. BioArctic (Börsvärde: 21 miljarder SEK)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *