DEN ULTIMATA GUIDEN

CANDLESTICK FORMATIONER

En candlestick visar prisrörelsen för en tillgång under en vald tidsperiod. Det används inom aktiehandel för att förutspå kursrörelser. En candlestick kan presentera prisinformation inom ett intervall av några sekunder till ett år. Denna ultimata guide består av 7,500+ ord, 9 st. videor. Vi visar dig vad candlesticks är och hur du kommer igång för att börja använda dem inom din trading.

 • Allt om candlestick formationer, candlestick diagram, bullish candlesticks, bearish candlesticks, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och öppna konto på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2023

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är en candlestick?


Become an expert on candlesticks in 3 minutes:

En candlestick visar prisrörelsen för en tillgång (till exempel en aktie, ett index eller en råvara) under en vald tidsperiod. Candlesticks är en av de vanligaste komponenterna inom teknisk analys eftersom de speglar markandsbeteenden.

Beroende på tidsdiagram kan en candlestick representera prisinformation inom ett intervall av några minuter till ett år. Det vanligaste är att använda “fem-minuters-tidsdiagram” där en candlestick representerar prisrörelsen för en tidsperiod på 5 minuter. Bilden nedan visar ett exempel på hur ett fem-minuters-candlestick-diagram kan se ut.

(Bildkälla: TradingView)

En candlestick visar alltid fyra olika prisnivåer under en given tidsperiod.

 • Öppningskurs – Representeras av botten på en candlestick kropp och visar öppningskursen.
 • Stängningskurs – Representeras av toppen på en candlestick kropp och visar stängningskursen.
 • Högsta pris – Representeras av toppen på den övre veken och visar den högsta kursen.
 • Lägsta pris – Representeras av botten på den undre veken och visar den lägsta kursen.

(Bullish candlestick och bearish candlestick)

1.1

Hur använder man candlesticks?

Candlesticks i ett candlesticks diagram läses från vänster till höger. Det betyder att den äldsta handelsperioden i ett candlestick diagram visas till vänster. Candlesticks längst till höger i diagrammet visar den senaste/aktuella handelsperioden.

Ett vanligt linjediagram ger endast en snabb sammanfattning om på vilken nivå som priset legat under en viss period. Det ger ingen information kring utvalda tidsintervall varpå det inte går att genomföra några djupgående analyser om framtida prisutveckling.

Ett candlestick-diagram ger däremot mer data om vad som hände med priset under varje intervall. Candlesticks kan dessutom skapa olika typer av formationer (eller mönster) som i sin tur kan ge signaler om vart priset är på väg.

Linje- vs candlestick-diagram:

I bilderna nedan ser du både ett linjediagram och ett candlestick-diagram. Du kan tydligt se hur candlestick-diagrammet visar samma sak som linjediagrammet, fast med mer data.

Till skillnad från linjediagrammet bildar candlestick-diagrammet ett mönster i form av en “engulfing bullish candlestick”. Det är en candlestick-formation som indikerar en potentiell köpsignal.

(Bildkälla: Forex Training Group – Linjediagram)

(Bildkälla: Forex Training Group – Candlestick-diagram)

1.2

Varför använda candlesticks?

Candlesticks är idag en av de mest använda typerna av diagram, när teknisk analys genomförs, då det ger en snabb överblick av vad som hänt i marknaden. Det är framförallt använt inom kortsiktig handel. Deras kroppar är enkla att tyda och formationerna underlättar när det kommer till att analysera prisdata på kort sikt.

Argumenten till varför du bör använda candlesticks är många. Nedan kan du läsa om några av de starkaste argumenten.

 

1. Enkla att tolka

Candlesticks ger traders möjlighet att snabbt kunna tolka prisinformation inom olika tidsintervall. Formationens färger, storlekar och vekar (svansar) gör det enkelt att tyda dem och den underliggande marknaden.

 

2. Ger köp- och säljsignaler

Candlesticks kan skapa olika typer av formationer som i sin tur kan analyseras. Detta för att hitta eventuella köp- och säljsignaler. Candlestick-formationer säger både vad som har hänt på marknaden och vad som kan komma att ske.

 

3. Bekräftar stöd- och motståndsområden

Candlesticks kan användas till att bekräfta både stöd- och motståndsområden. Det hjälper dig att kunna förbereda positioner och exekvera dem när priset når den önskade nivån.

 

4. Bekräftar trender

Candlesticks kan med hjälp av formationer ge tydliga signaler och prognoser om nutida och framtida prisutveckling samt underliggande trender.

 

5. Visar vem som har kontroll

Candlesticks kan användas till att tolka vem som har kontrollen på marknaden mellan köpare och säljare. Vidare kan de också visa om det råder en jämvikt i marknaden där ingen av parterna har övertaget.

OBS: Du bör dock aldrig förlita dig helt på candlesticks. De bör alltid användas i kombination med andra former av teknisk analys. Tillsammans med andra tekniska indikatorer kan de bekräfta trender, stöd- och motståndsnivåer samt köp- och säljsignaler vilket ökar dina chanser till att göra en bra trade.

KAPITEL 2

Hur tolkar man candlesticks?


How to read Japanese candlestick charts:

En candlestick tolkas utifrån tre parametrar – färg, kropp och svans. Nedan kan du läsa om dem i detalj och vad de indikerar.

2.1

Färg

Färgen på en candlestick anger i vilken inriktning som marknaden har rört sig. De ger en bra indikation på om marknaden varit antingen “bullish” (uppåtgående trend) eller “bearish” (nedåtgående trend). En candlestick visas vanligtvis i färgerna grön/vit och röd/svart.

 • Grön/vit – Betyder att stängningskursen varit högre än öppningskursen varpå priset har gått upp.
 • Svart/röd – Betyder att stängningskursen varit lägre än öppningskursen varpå priset har gått ned.

2.2

Kropp

En candlesticks kropp (på engelska “body”) visar skillnaden i öppningskurs och stängningskurs. Kroppen utgör alltså avståndet mellan dem och visar prisökning och -minskning för den valda perioden.

 • Öppningskurs – Representeras öppningskursen. För en grön/vit kropp är öppningskursen alltid under stängningskursen. För en röd/svart kropp är öppningskursenalltid över stängningskursen.
 • Stängningskurs – Representeras stängningskursen. För en grön/vit kropp är stägningspspriset alltid över öppningskursen. För en röd/svart kropp är stägningspriset alltid under öppningskursen.

Candlestickkropparnas storlekar varierar beroende på köp- och säljtryck. En lång kropp visar på att köptrycket eller säljtrycket varit högt. En kort kropp visar istället att det skett en konsolidering på marknaden under den givna tidsperioden.

Olika kroppsstorlekar indikerar olika signaler. Exempelvis kan en liten candlestick indikera en signal om att marknaden saknar en underliggande köp- eller säljkraft. På samma vis kan en stor candlestick signalera om att kraften bakom en prisuppgång eller -nedgång varit kraftig.

2.3

Vekar

Vekarna, även kallat för “svansar” eller “skuggorna”, är det som sticker ut från candlestick-kropparna. De visar vid vilka nivåer som en tillgång handlats, utanför öppnings- och stängningskursen. Veke på engelska heter “wick”.

En candlestick kan visa två olika vekar – övre och undre veke. Toppen av den övre veken visar den högsta kursen som nåddes för en tillgång under en specifik tidsperiod. Botten av den undre veken visar den lägsta kursen som nåddes.

Storlekarna på vekarna kan variera beroende på hur aktiva köpare och säljare varit under handelsperioden.

 • Lång övre veke och kort undre veke – Visar att köparna varit mycket aktiva under den specifika handelsperioden. Säljtrycket ökade dock efter att köparna varit aktiva, varpå marknaden stängde under nivån för den övre svansen. Den svaga stängningskursen skapade en lång övre svans.
 • Kort övre veke och lång undre veke – Visar att säljarna till en början varit mycket aktiva under den specifika handelsperioden. Köparna tvingade dock snabbt upp priserna, genom att handla på den låga nivån, vilket fick priset att stiga. Som resultat fick marknaden en stark avslutning, vilket indikeras av den långa svansen nedtill.

2.4

Gap

Gap är ett begrepp som syftar till ett tomt utrymme i ett prisdiagram mellan de två intilliggande candlesticks. Det uppstår när följande candlestick öppnar antingen högre eller lägre än vad den föregående stängde. Gap är mycket viktiga att hålla koll på. De kan nämligen indikera åt vilket håll sommarknaden är på väg.

(Bildkälla: DailyFX)

 • Up gap – Indikerar en positiv signal om att marknaden är på väg uppåt.
 • Down gap – Indikerar en negativ signal om att marknaden är på väg nedåt.

Vidare är det viktigt att se ifall ett gap fylls igen eller inte. Ett öppet gap som inte fylls igen signalerar om att trycket från marknaden från antingen köpare eller säljare inte varit tillräckligt starkt. Det kan leda till att priset fortsätter ännu mer åt samma riktning.

Ett öppet gap som fylls i igen kan istället signalera om att marknaden är på väg åt motsatt riktning än vad gapet öppnade upp för. Det kan leda till att priset plötsligt vänder om igen.

2.5

Tidsupplösning

Candlesticks kan användas för olika tidsupplösningar. Med tidsupplösning menas tidsintervall som varje candlestick ska representera. Den vanligaste tidsupplösningen är 5 minuter där en candlestick representerar ett fem minuters tidsintervall

Vilken tidsupplösning som används kan påverka tillförlitligheten. Som med de flesta typer av signaler är en kortare tidsupplösning inte lika tillförlitligt som en längre. Därför är en candlestick-formation som bildas i fem-minuters-diagram inte lika tillförlitligt som en som bildas i ett dagligt diagram.

Nedan ser du tre argument till varför tidsupplösningen spelar roll.

 1. Högre tidsupplösningar täcker fler transaktioner – En candlestick representerar alla transaktioner som ägt rum under en viss tidsperiod. Ju högre tidsupplösning, desto fler transaktioner hinner äga rum på en candlestick. De ökar tyngden bakom de signaler som ges.
 2. Högre tidsupplösningar har mindre brus – Med brus menas mönster som tolkas som signaler, men som egentligen inte är det. Det är ett vanligt förekommande i candlestick-diagram av mindre upplösning då prisrörelser i små staplar kanske inte är tillräckligt för att synas i de högre tidsupplösningarna. Exempelvis kan en trend i en fem-minuters-upplösning endast vara en candlestick i en fyra-timmars-upplösning.
 3. Högre tidsupplösningar visar trenden mycket tydligare – Eftersom diagram med högre tidsupplösning har en större tillförlitlighet kan de utstaka tydliga trender i marknaden. Så är inte fallet med lägre tidsupplösningar då det finns mycket brus som ger felaktiga signaler.

KAPITEL 3

Bullish och bearish candlesticks


Nedan kan du läsa i detalj om både “bullish” och “bearish” candlesticks.

3.1

Bullish candlesticks

En bullish candlestick skapas genom att stängningskursen är högre än öppningskursen. Det kan exempelvis uppstå efter en nedåttrend i marknaden och kan signalera om en “reversal”, det vill säga en vändning i en prisrörelse uppåt. Därför kan det vara läge att öppna en lång position och dra nytta av rörelsen uppåt.

Bullish candlesticks är antingen markerade med grön, eller vit färg, beroende på vilken typ av färgdiagram som används. För en bullish candlestick ligger den övre veken (eller svansen) mellan stängningskursen och det högsta noterade priset.

3.2

Bearish candlesticks

En bearish candlestick skapas genom att stängningskursen är lägre än öppningskursen. Det uppstår vanligtvis efter en uppåtgående trend i marknaden och kan signalera om motståndspunkter. Det vill säga en nivå vid vilken priset på tillgången kan börja sjunka. Därför kan det vara läge att öppna en kort position för att dra nytta av rörelsen nedåt.

Bearish candlesticks är antingen markerad med röd eller svart färg beroende på vilken typ av färgdiagram som används. För en bearish candlestick ligger den undre veken (eller svansen) mellan stängningskursen och det lägsta noterade kursen.

KAPITEL 4

5 positiva omslagsformationer


What is a bullish engulfing pattern:

Positiva omslagsformationer är en kategori inom candlesticks som tyder på att en uppgång kan vara nära. Priset har alltså varit i en nedåtgående trend. Candlestick-formationer av denna karaktär är ett tecken på att den rådande negativa trenden har förlorat styrka.

4.1

Populära positiva omslagsformationer

Nedan kan du läsa i detalj om 5 st. positiva omslagsformationer. Information ges bland annat om deras utseende, varför de ser ut som de gör och vad de betyder. Längre ner kan du läsa om hur du använder dessa candlestick-formationer i din trading.

1. Hammer

Vad är det?

En “hammer” är en candlestick-formation som har en liten kropp och kan anta färgen grön eller svart. Det betyder att den kan ha stängts högre eller lägre än den öppnade. Vidare är veken lång och syns mestadels på nedsidan.

Vad betyder det?

En hammer betyder att säljarna till en början hade övertaget och tryckte ner priset. Köparna kom dock tillbaka varpå priset trycktes upp så att stängningen skedde upp mot eller över öppningen.

Överblick:

• Övre veken: Är liten eller icke-existerande
• Lägre veken: Är 2 – 3 gånger större än kroppen
• Stängning: Sker i den övre fjärdedelen av rangen

2. Inverted Hammer

Vad är det?

En “inverterad hammer” är en candlestick-formation som är mycket lik en hammer, men som är inverterad. Den har en kort undre veke och en lång övre veke.

Vad betyder det?

En inverterad hammer betyder att marknaden till en början befann sig i en nedåttrend. Köparna gavs ett tillfälle att pressa upp kursen under en kort tidsperiod. Dock återkom säljarna vilket gjorde att kursen trycktes nedåt igen. Den långa veken är ett gott tecken på att marknaden snart kan komma att ändra riktning.

Överblick:

• Övre veken: Är 2 – 3 gånger större än kroppen
• Lägre veken: Är liten eller icke-existerande
• Stängning: Sker i den nedre fjärdedelen av rangen

3. Bullish Engulfing

Vad är det?

En “bullish engulfing” är en candlestick-formation bestående av 2 st. candlesticks och signalerar om att ett nedåtgående marknaden kan vara på väg att vända om uppåt. Den första stapeln är alltid negativ (röd/svart) och den andra stapeln är positiv (grön/vit).

Vad betyder det?

Formationen betyder att säljarna först tryckte ned priset, varpå den första stapeln stänger lägre än vad den öppnade. Dock återkom köparna starkt varpå den andra stapeln stänger över den föregående stapelns öppning.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Negativ (röd eller svart)
• Andra stapel: Positiv (grön eller vit)

4. Bullish Harami

Vad är det?

En “bullish harami” är en candlestick-formation som består av totalt två staplar och som formas i en nedåtgående trend. Den första stapeln är negativ (röd/svart) och har en lång kropp. Den andra stapeln är istället positiv (grön/vit) vars kropp helt och hållet omsluts av den första stapeln.

Vad betyder det?

Formationen indikerar att säljarna till en början var dominerande varpå priset trycktes nedåt. Köparna tog dock över kontrollen vilket ledde till att priset slutligen trycktes upp igen, med avstamp i ett positivt gap. Detta gap är en stark signal om att trenden håller på att vända.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Negativ (röd eller svart)
• Andra stapel: Positiv (grön eller vit)

5. Bullish abandoned baby

Vad är det?

En “bullish abandoned baby” är en candlestick-formation som består av totalt tre staplar. Den första stapeln är alltid negativ (röd/svart) och de två andra är positiva (grön/vit). Det speciella med denna formation är att stapeln i mitten bildar en “candlestick doji” och öppnar med ett negativt gap från föregående stapel.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att det först fanns ett starkt säljtryck. Detta säljtryck övergavs sedan för att övergå till ett jämviktsförhållande mellan säljare och köpare. Slutligen trycker en stor våg av köpare upp priset varpå den sista stapeln blir positiv.

Överblick:

• Första stapel: Negativ (röd eller svart)
• Andra stapel: Candlestick doji
• Tredje stapel: Positiv (grön eller vit)

4.2

Hur används positiva omslagsformationer?

Vanligtvis är det bäst att leta efter omslagsformationer när marknaden är i en långsiktig stigande trend. Under sådana marknadsförhållanden är det flera traders som sitter och väntar på att marknaden tillfälligt ska sjunka för att köpa på dippen. Det ökar chanserna till att omslagsformationerna fungerar då det skapas ett naturligt köptryck.

Vidare kan det vara en god idé att leta efter omslagsformationer i en översåld marknad. Finansiella marknaden tenderar att prestera en del överdrivna rörelser som i efterhand korrigeras med en rörelse i motsatt riktning. Om du lyckas hitta en positiv omslagsformation i en översåld marknad ökar det dina chanser till att din trade kommer ge vinst.

Positiva omslagsformationer bör alltid användas tillsammans med andra tekniska indikatorer. Du kan exempelvis använda RSI (Relative Strength Index) eller Stochastic för att se när marknaden är översåld och på så sätt hitta positiva omslagsformationer.

Exempel: I bilden nedan visas en graf för valutaparet USD/YEN. Du kan tydligt ser hur en hammer-formation tagit form i samband med att RSI indikerar att marknaden är översåld. Det är en tydlig signal om en trendriktning, vilket i efterhand visade sig vara korrekt.

(Bildkälla: Forextraders.com)

KAPITEL 5

5 negativa omslagsformationer


What is a bearish engulfing pattern:

Negativa omslagsformationer är en kategori inom candlesticks som tyder på att en nedgång kan vara nära. Priset har alltså varit i en uppåtgående trend. Candlestick-formationer av denna karaktär är ett tecken på att den rådande positiva trenden har förlorat styrka.

5.1

Populära negativa omslagsformationer

Nedan kan du läsa i detalj om 5 st. negativa omslagsformationer. Information ges bland annat om deras utseende, varför de ser ut som de göra och vad de betyder. Längre ner kan du läsa om hur du använder dessa candlestick-formationer i din trading.

1. Shooting star

Vad är det?

En “shooting star” är en candlestick-formation som sker efter en tids uppgång. Stapeln som utgör mönstret kan antingen vara positiv (grön/vit) eller negativ (röd/svart). Formationen har en stor övre veke och en mindre undre veke.

Vad betyder det?

Formationen indikerar att marknaden kan komma att vända nedåt. Till en början tryckte köparna upp priset. Under dagen övertog dock säljarna varpå priset trycktes ned och stängde nära öppningen.

Överblick:

• Övre veken: Är 2 – 3 gånger större än kroppen
• Lägre veken: Är liten eller icke-existerande
• Stängning: Sker i den nedre fjärdedelen av rang

2. Bearish engulfing

Vad är det?

En “bearish engulfing” är en candlestick-formation bestående av 2 st. candlesticks. Formationen signalerar om att en uppåtgående marknaden kan vara på väg att vända nedåt. Den första stapeln är alltid positiv (grön/vit) och den andra stapeln är negativ (röd/svart). Den andra stapeln omsluter den första stapeln helt och hållet.

Vad betyder det?

Formationen visar att köptrycket till en början var starkt varpå priset trycktes upp. Dock tog säljarna tillslut över varpå priset sjönk och den andra stapeln blev negativ. Att den negativa stapeln omsluter den positiva är en stark negativ signal som visar att säljarna dominerar.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Positiv (grön eller vit)
• Andra stapel: Negativ (röd eller svart)

3.Tweezer top

Vad är det?

En “tweezer top” är ännu en candlestick-formation bestående av två staplar. Den första stapeln är positiv (grön/vit) men vars veke signalerar om att marknaden stötte på motstånd, varpå stängningskursen föll tillbaka lite. Den andra stapeln är negativ (röd/svart) vars veke snuddar vid föregående stapelns högsta notering

Vad betyder det?

Formationen visar att köparna till en början lyckades pressas upp priset. Dock möttes de av motstånd i form av ett säljtryck. Ett försök till att pressa upp upp marknaden ytterligare gjordes, men till ett misslyckande. Som konsekvens tog säljarna över och varpå priset slutligen pressades nedåt.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Positiv (grön eller vit)
• Andra stapel: Negativ (röd eller svart)

4. Bearish harami

Vad är det?

En “bearish harami” är en candlestick-formation som består av totalt två staplar och som formas i en uppåtgående trend. Den första stapeln är positiv (grön/vit) och har en lång kropp. Den andra stapeln är istället negativ (röd eller svart) vars kropp helt och hållet omsluts av den första stapeln.

Vad betyder det?

Formationen indikerar att köparna till en början var dominerande varpå priset trycktes uppåt. Säljarna tog dock över kontrollen vilket ledde till att priset slutligen trycktes ned igen, med avstamp i ett negativt gap. Detta gap är en stark signal om att säljarna har börjat få grepp om marknaden och att trenden håller på att vända.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Positiv (grön eller vit)
• Andra stapel: Negativ (röd eller svart)

5. Bearish abandoned baby

Vad är det?

En “bearish abandoned baby” är en candlestick-formation som består av totalt tre staplar. Den första stapeln är alltid positiv (grön/vit) och de två andra är negativa (röd/svart). Det speciella med denna formation är att stapeln i mitten bildar en “candlestick doji” och öppnar med ett positivt gap från föregående stapel.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att det först fanns ett starkt köptryck. Detta köptryck övergavs sedan för att övergå till ett jämviktsförhållande mellan köpare och säljare. Slutligen trycker en stor våg av säljare ner priset varpå den sista stapeln blir negativ.

Överblick:

• Första stapel: Positiv (grön eller vit)
• Andra stapel: Candlestick doji
• Tredje stapel: Negativ (röd eller svart)

5.2

Hur används negativa omslagsformationer?

Det är vanligt att traders väljer att handla på negativa omslagsformationer som skapas i en nedåttrend. De väntar vanligtvis på att marknaden ska röra sig uppåt mot en motståndsnivå för att se ifall en negativ omslagsformation bildar sig. Det ökar chanserna till att omslagsformationerna fungerar då det skapas ett naturligt säljtryck.

Precis som för positiva omslagsformationer bör också negativa omslagsformationer användas tillsammans med andra tekniska indikatorer. Du kan exempelvis använda RSI (Relative Strength Index) eller Stochastic för att se när marknaden är överköpt och på så sätt hitta negativa omslagsformationer.

Exempel: I bilden nedan visas en graf för valutaparet USD/SGD (amerikansk dollar och singapore dollar). Du kan tydligt ser hur en shooting star-formation tagit form vid en tidigare motståndsnivå. Det är ett tecken på att priset bör sjunka, vilket det också gör.

(Bildkälla: Forex Signals)

KAPITEL 6

5 positiva fortsättningsformationer


What does the upside tasuki gap pattern indicate:

Positiva fortsättningsformationer är en kategori inom candlesticks som tyder på att priset kan fortsätta att gå upp. Detta även om marknaden indikerar på att den för tillfället tar en paus. Dessa candlestick-formationer uppstår med andra ord i en uppåtstigande marknad.

6.1

Populära positiva fortsättningsformationer

Nedan kan du läsa i detalj om 5 st. positiva fortsättningsformationer. Information ges bland annat om deras utseende, varför de ser ut som de göra och vad de betyder. Längre ner kan du läsa om hur du använder dessa candlestick-formationer i din trading.

1. Advance Block

Vad är det?

En “advance block” är en candlestick-formation bestående av tre staplar. Vanligtvis anses detta mönster vara en negativ omslagsformation, men vissa tolkar det som en positiv fortsättningsformation. Följande staplar är positiva (grön/vit) och varje stapels öppning sker inom föregående stapels kropp.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att köparna till en början varit dominerande men att de med tiden börjat tveka. Detta syns genom de långa övre vekarna som skapas utefter varje ny stapel. Säljtrycket blev med tiden dock inte starkt nog för att vända om marknaden varpå varje ny stapel blev allt högre.

Överblick:

• Antal staplar: 3 st.
• Övre vekar: Växer sig allt större
• Öppningsnivåer: Sker inom föregående stapels kropp.

2. Bullish separating lines

Vad är det?

En “bullish separating lines” är en candlestick-formation bestående av två staplar. Den första stapeln är negativ (röd/svart) och följs av en lång positiv stapel (grön/vit). Den andra stapeln måste öppna på samma nivå som den första stapeln, vilket ger upphov till ett kraftigt positivt gap.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att säljarna till en början befann sig i ett övertag och tryckte ner priset. Dock kom köparna tillbaka med full kraft, vilket fick priset att öka kraftigt för att sedan stänga positivt.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Negativ (röd eller svart)
• Andra stapel: Positiv (grön eller vit)

3. Bullish side by side white lines

Vad är det?

En “bullish side by side white lines” är en candlestick-formation bestående av totalt tre staplar. De är alla positiva (grön/vit), varpå de två sista öppnar och stänger nära inpå, eller exakt vid, samma nivå.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att köparna till en början hade kontroll vilket fick marknaden att öka kraftigt uppåt. Säljarna kom tillbaka varpå marknaden avstannade, eller trycktes ned, någorlunda. I slutändan kom återigen köparna tillbaka varpå priset pressades uppåt.

Överblick:

• Antal staplar: 3 st.
• Första stapeln: 3 st.
• Sista staplarna: Samma öppnings och störningsnivåer.

4. Upside Tasuki gap

Vad är det?

En “upside tasuki gap” är en candlestick-formation bestående av tre staplar och som bildar ett “gap”. Både den första och andra stapeln är positiva (grön/vit). Den andra stapeln öppnar betydligt högre än den föregående. Den tredje stapeln är negativ vilken stänger “gapzonen” mellan den första och andra stapeln.

Vad betyder det?

Formationen säger att marknadssentimentet var tillräckligt starkt för att ett positivt gap skulle produceras. Den snabba prisökningen leder till att vissa traders väljer att ta hem sin vinst, vilket bidrar till den negativa stapeln. Köparna är i slutändan starkast eftersom den viktiga stödnivån kring “gapzonen” höll.

Överblick:

• Antal staplar: 3 st.
• Negativa staplar: Den tredje
• Positiva staplar: De två första

5. Rising three methods

Vad är det?

En “rising three methods” är en candlestick-formation bestående av 5 staplar, varav två är positiva (grön/vit) och tre negativa (röd/svart). Den första stapeln är alltid lång och positiv. De tre staplarna i mitten är negativa och stänger lägre än föregående stapel. Den femte stapeln är precis som den första lång och positiv. Den stänger över formations tidigare högstanivå.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att köparna tog en paus i upptrenden. Pausen utnyttjade av säljarna som pressade ner priset. Dock kom köparna tillbaka med full kraft. Det ledde till att priset pressades över de föregående staplarnas högstanivå.

Överblick:

• Antal staplar: 5 st.
• Negativa staplar: De tre i mitten
• Positiva staplar: Första och femte

6.2

Hur används positiva fortsättningsformationer?

Många traders anser att positiva fortsättningsformationer signalerar om att det är ett bra tillfälle att gå in i en marknad. Speciellt om andra tekniska indikatorer ger samma bild. Det är exempelvis vanligt förekommande att använda trendlinjer och glidande medelvärde för att bedöma vart trenden är på väg.

Vidare kan också indikatorer, såsom stochastic eller MACD (Moving Average Convergence/Divergence), användas tillsammans med positiva fortsättningsformationer. Inom teknisk analys är det alltid fördelaktigt att handla med trenden. När marknaden visar på en tydlig trend kan det vara fördelaktigt att agera på en fortsättningsformation.

Exempel: I bilden nedan visas en graf för BTC/USD (bitcoin och amerikansk dollar). Du kan tydligt ser hur en “rising three methods” tagit form i samband med att 20 EMA (20 dagars glidande medelvärde) visar på en stigande trend. Mönstret skapade ovanför 20 EMA vilket är en tydlig signal om att trenden kommer fortsätta uppåt.

(Bildkälla: Bybit Learn)

KAPITEL 7

5 negativa fortsättningsformationer


How to identify the downside tasuki gap candlestick pattern:

Negativa fortsättningsformationer är en kategori inom candlesticks som tyder på att priset kan fortsätta att gå nedåt. Detta även om marknaden indikerar på att den för tillfället är stilla. Dessa candlestick-formationer uppstår med andra ord i en nedåtgående marknad.

7.1

Populära negativa fortsättningsformationer

Nedan kan du läsa i detalj om 5 st. negativa fortsättningsformationer. Information ges bland annat om deras utseende, varför de ser ut som de göra och vad de betyder. Längre ner kan du läsa om hur du använder dessa candlestick-formationer i din trading.

1. Matching low

Vad är det?

En “matching low” är en candlestick-formation bestående av två staplar. Båda staplarna är negativa (röd/svart). Den första stapeln stänger nära sin lägsta notering. Den andra stapeln stänger nära den första stapelns stängning.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att köparna till en början försökt att trycka upp marknaden. Det leder till att den andra stapeln öppnar med ett positivt gap. I slutet kommer dock säljarna snabbt tillbaka varpå priset sjunker ytterligare.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Negativa staplar: 2 st.
• Stängningskurs: Båda nära varandra

2. Bearish separating lines

Vad är det?

En “bearish separating lines” är en candlestick-formation bestående av två staplar. Den första stapeln är positiv (grön/vit) och följs av en lång negativ stapel (röd/svart). Den andra stapeln öppnar ungefär vid föregående stapels öppning.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att köparna till en början befann sig i ett övertag och tryckte upp priset. Dock kom säljarna tillbaka med full kraft, vilket fick priset att sjunka kraftigt för att sedan stänga negativt.

Överblick:

• Antal staplar: 2 st.
• Första stapel: Positiv (grön eller vit)
• Andra stapel: Negativ (röd eller svart)

3. Bearish side by side white lines

Vad är det?

En “bearish side by side white lines” är en candlestick-formation bestående av totalt tre staplar. Den första är negativ (röd/svart) och de två sista är positiva (grön/vit). De två sista staplarna öppnar och stänger nära inpå, eller exakt vid, samma nivå.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att säljarna till en början hade kontroll vilket fick marknaden att sjunka kraftigt. Köparna kom tillbaka varpå marknaden avstannade, eller trycktes upp, någorlunda. Dock lyckades de inte göra något nämnvärt intryck på marknaden, varpå priset tillslut sjönk.

Överblick:

• Antal staplar: 3 st.
• Typer av staplar: en negativ och två positiva
• Sista staplarna: Samma öppnings och störningsnivåer.

4. Downside Tasuki gap

Vad är det?

En “downside tasuki gap” är en candlestick-formation bestående av tre staplar och som bildar ett “gap”. Både den första och andra stapeln är negativa (röd/svart. Den andra stapeln öppnar betydligt högre än den föregående. Den tredje stapeln är positiv (grön/vit vilken stänger “gapzonen” mellan den första och andra stapeln.

Vad betyder det?

Formationen säger att marknadssentimentet var tillräckligt starkt för att ett negativt gap skulle produceras. Köparna försökte att pressa upp marknaden. Dock lyckades de inte varpå “gapzonen” utgör en motståndsnivå.

Överblick:

• Antal staplar: 3 st.
• Positiva staplar: Den tredje
• Negativa staplar: De två första

5. Falling three methods

Vad är det?

En “falling three methods” är en candlestick-formation bestående av 5 staplar, varav två är negativa (röd/svart) och tre positiva (grön/vit). Den första stapeln är alltid lång och negativ. De tre staplarna i mitten är positiva och stänger högre än föregående stapel. Den femte stapeln är precis som den första lång och negativ. Den stänger under formations tidigare högstanivå.

Vad betyder det?

Formationen tyder på att säljarna tog en paus i den sjunkande trenden. Pausen utnyttjade av köparna som pressade upp priset. Dock kom säljarna tillbaka med full kraft. Det ledde till att priset pressades ner under de föregående staplarnas lägstanivåer.

Överblick:

• Antal staplar: 5 st.
• Positiva staplar: De tre i mitten
• Negativa staplar: Första och femte

7.2

Hur används negativa fortsättningskurser?

Många traders anser att negativa fortsättningsformationer, tillsammans med andra tekniska indikatorer, kan vara bra “entrysignaler” för att korta marknaden (kallas även för att blanka). För att bekräfta signalen är det vanligt att använda glidande medelvärde och trendlinjer.

Vidare kan också indikatorer, såsom stochastic eller MACD (Moving Average Convergence/Divergence), användas tillsammans med negativa fortsättningsformationer. De kan hjälpa till att bedöma styrkan i trenden. Inom teknisk analys är det alltid fördelaktigt att handla med trenden. När marknaden visar på en tydlig trend nedåt kan det därför vara fördelaktigt att agera på en negativ fortsättningsformation.

Exempel: I bilden nedan visas en graf för Crude Oil (WTI). Du kan tydligt ser hur en “falling three methods” tagit form i samband med att indikatorn “stochastic” signalerar om att marknaden rör sig från en överköpt nivå. Det signalerar om att trenden kommer fortsätta nedåt.

(Bildkälla: TradingView)

KAPITEL 8

5 dojiformationer


What is a doji:

Dojis (eller doji-formationer) är candlestick-formationer som visar att köpare och säljare på marknaden är lika starka. Ingen av parterna har lyckats röra marknaden åt någon riktning. Det betyder alltså att formationen både stänger och öppnar på ungefär samma nivå.

8.1

Populära dojiformationer

Nedan kan du läsa i detalj om 5 st. typer av doji-formationer. Information ges bland annat om deras utseende, varför de ser ut som de göra och vad de betyder. Längre ner kan du läsa om hur du använder dessa candlestick-formationer i din trading.

1. Neutral doji

Vad är det?

En “neutral doji” är en candlestick-formation där den övre och undre veken är ungefär lika stora. Formationen saknar nästan helt och hållet en kropp eftersom den både öppnade och stängde på nästan samma nivå.

Vad betyder det?

Formationen visar att både köpare och säljare vara lika starka, eftersom ingen av parterna lyckades röra marknaden mer i en riktning än någon annan. Detta trots att det handlades både över och under stängningskursen för dagen.

Överblick:

• Kropp: Liten och nästan obefintlig
• Vekar: Lika stora åt bägge håll
• Färg: Kan vara både grön/vit och röd/svart

2. Dragonfly doji

Vad är det?

En “dragonfly doji” är en candlestick-formation där öppningen, stängningen och högstanivån ligger på samma pris. Formationen lägsta noteringen skedde istället långt nedanför kroppen. Faktum är att stapeln i stort sett inte har någon kropp alls. Den nedre veken är mycket lång. Den övre veken är mycket liten, eller saknas helt och hållet.

Vad betyder det?

Formationen visar att det var säljarna som till större delen av perioden dominerade. Dock lyckades köparna i slutet av perioden komma tillbaka och pressa tillbaka priset mot öppningsnivån.

Överblick:

• Kropp: Liten och nästan obefintlig
• Vekar: Nedre veken större än den övre
• Färg: Grön/vit

3. Gravestone doji

Vad är det?

En “gravestone doji” är en candlestick-formation där öppningen, stängningen och lägstanivån ligger på samma pris. Formationen högsta noteringen skedde istället långt ovanför kroppen. Stapeln har i stort sett inte har någon kropp alls. Den övre veken är mycket lång. Den nedre veken är mycket liten, eller saknas helt och hållet.

Vad betyder det?

Formationen visar att det var köparna som till större delen av perioden dominerade. Dock lyckades säljarna i slutet av perioden komma tillbaka och pressa ner priset mot öppningsnivån.

Överblick:

• Kropp: Liten och nästan obefintlig
• Vekar: Övre veken större än den nedre
• Färg: Röd/svart

4. Spinning top

Vad är det?

En “spinning top” är en candlestick-formation med en liten range, och ungefär lika långa vekar på vardera sida. Kroppen är liten och befinner sig i mitten av rangen. Färgen kan vara både grön/vit och röd/svart.

Vad betyder det?

Formationen visar att både säljaren och köpare varit ungefär lika starka. Båda sidor har under perioden visat på dominans och svaghet. Dock har någon av dem dominerat lite mer än den andra eftersom stapeln antingen stänger upp eller ner för dagen.

Överblick:

• Kropp: Liten kropp i mitten
• Vekar: Lika stora åt bägge håll
• Färg: Kan vara både grön/vit och röd/svart

5. Cross doji

Vad är det?

En “neutral doji” är en candlestick-formation vars lilla kropp befinner sig längre upp inom rangen. Formationen liknar ett kors där den övre veken är kort och den undre veken mycket lång.

Vad betyder det?

Formationen visar att säljarna började med ett övertag varpå priset sjönk. Dock kom köparna tillbaka starkt. Det ledde till att priset pressades uppåt till att stänga ungefär vid öppningen.

Överblick:

• Kropp: liten och nästan obefintlig
• Vekar: Nedre veken större än den övre
• Färg: Grön/vit

8.2

Hur används dojiformationer?

Doji-formationer är svåra att tyda. De ska helst användas tillsammans med andra candlesticks med vilka de bildar större och tydligare formationer.

Vidare bör de, som alla andra candlestick-formationer, användas tillsammans med andra typer av tekniska indikatorer. Exempelvis kan de användas tillsammans med glidande medelvärde, trendlinjer, stochastic och MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Exempel: I bilden nedan visas en graf för Crude Oil (WTI). I grafen har en “neutral doji” bildat en inside bar runt en motståndsnivå. Detta i samband med att den översålda stochastic-indikatorn visar en fördelaktig “entrypoint” varpå du kan ta tillvara på möjligheten genom att korta marknaden.

(Bildkälla: TradingView)

KAPITEL 9

Historien bakom candlesticks


History of Japanese candlestick analysis:

Candlesticks har sitt ursprung från Japan. De började användas av japanska rishandlare och traders som med hjälp av candlestick-diagram studerade och analyserade priserna på riset. Faktum är att de gjorde detta redan hundratals år innan candlesticks ens kom att bli populärt inom trading i Västvärlden.

9.1

1700-talet – Munehisa Homma

Japan var under 1700-tal en hemvist för en av de tidiga terminsmarknaderna, i det här fallet ris. Terminsmarknaden gjorde det möjligt att spekulera i dess pris. Enligt uppgifter ska japanen Munehisa Homma har varit först med att använda candlesticks.

(Bildkälla: NinjaTrader – Munehisa Homma)

Munehisa Homma (även kallad “Sokyu Honma” eller “the God of markets”) född år 1724 började med tiden märka hur prisrörelserna i rismarkanden inte endast påverkades av fundamentala faktorer, såsom väder, lagervolym och skördeutsikter. Han insåg att priset även påverkades även av sentimentet i marknaden.

Marknaden var med andra ord inte rationell och snart kom Munehisa på ett sätt för att mäta marknadssentimentet. Metoden för att mäta marknadssentimentet gick ut på att notera öppnings- och stängningskursen, tillsammans med högsta och lägsta notering för dagen. Dessa satte han samman till vad vi idag kallar candlesticks.

(Bildkälla: Medium – Munehisa Homma, candlesticks)

År 1755 skrev han boken “The Fountain of Gold – The Three Monkey Record of Money” vilken handlar om marknadspsykologi. I boken hävdade han att psykologiska aspekten av marknaden är avgörande för framgång och att känslor har en betydande inverkan på rispriserna. Om man tog hänsyn till detta kunde man inta positioner mot marknaden och tjäna pengar.

9.2

1900-talet Steve Nilsson

Trots Munehisas framgångar skulle det dröja fram till mitten av 1800-talet innan rishandlare anammade hans metoder. Det skulle dröja betydligt längre innan metoden skulle kom att upptäckas och användas i västvärlden. Personen som anses ha introducerat Candlesticks i västvärlden var Steve Nison.

(Bildkälla: YouTube – Steve Nison)

I en artikel i “Futures Magazine” i USA gav Steve Nison för första gången en introduktion till japanska candlesticks. År 1991 släppte han en bok under namnet “Japanese Candlestick Charting Techniques”där han gick djupare in på ämnet.

Boken hart sålt i över 75 000 exemplar och i den finns det hundratals candlestick-mönster tillgängliga som diskuteras djupgående. Steve Nilson har efter hans första bok fortsatt att ge ut ytterligare böcker på ämnet. Hans böcker är ansedda som “candlesticks-Biblar”.

KAPITEL 10

Candlesticks vs andra diagram


Candlesticks versus bar charts:

Utöver candlesticks-diagram finns det exempelvis linjediagram, stapeldiagram, “point and figure chart”, range-staplar och renko bars. Vanligtvis jämförs candlesticks med stapeldiagram och fotavtrycksdiagram. Nedan kan du läsa om deras likheter skillnader.

10.1

Stapeldiagram

Stapeldiagram liknar på många sätt candlestick-diagram. Den visar precis som ett candlestick-diagram högsta och lägsta pris samt öppnings- och stängningskursen för en tillgång inom en viss tidsperiod.

 • Toppen – Visar den högsta kursen för perioden.
 • Botten – Visar den lägsta kursen för perioden.
 • Öppning – Visar öppningskursen.
 • Stängning – Visar stängningskursen.

Vad som skiljer stapeldiagram från candlestick-diagram är att stapeldiagram inte använder sig av “kroppar”. På grund av kropparna är det fler traders som väljer att använda candlestick-diagram.

Candlesticks-diagram anses vara enklare att tolka och ge en mer överskådlig bild av marknaden. Det är framförallt viktigt på kort sikt då det gäller att snabbt kunna tolka informationen given av marknaden.

Stapeldiagram kan också anta olika färger precis som ett candlestick-diagram. De syns dock inte lika väl. I bilden nedan ser du att det endast är kropparna som skiljer ett stapeldiagram och candlestick-diagram från varandra.

10.2

Fotavtrycksdiagram

Ett fotavtrycksdiagram är ett inte lika använt diagram, men som ger mer information än ett candlestick-diagram. Diagrammet används främst av så kallade flödestraders, vilka analyserar flödet av affärer på börsen.

Bilden nedan visar ett exempel på ett candlestick-diagram och ett fotavtrycksdiagram. Du kan tydligt se hur diagrammen visar samma sak. På fotavtrycksdiagrammet tas dock hänsyn till handelsvolym vilket inte candlestick-diagrammet gör.

Fotavtrycksidagrammet visar därmed en djupare bild av mikrorörelser och fungerar därmed som ett förstoringsglas för marknaderna. Ett candlestick-diagram visar istället en mer övergripande bild.

(Bildkälla: Tradingriot.com – Candlestick vs Fotavtrycksdiagram)

Ett fotavtrycksdiagram läses diagonalt, från vänster till höger. Siffrorna på vänster sida i fotavtrycksdiagrammet visar säljordrar. Siffrorna till höger visar istället köpordrar.

Från bilden ovan jämförs exempelvis en säljorder på vänster sida (2 594 kontrakt) med en köporder diagonalt på höger sida (1 736 kontrakt) om den.

Informationen given av ett fotavtrycksdiagram kan framförallt indikera potentiella trendvändningar. Detta görs genom att studera storleken på köp- och säljorder. Vidare kan det också användas till att identifiera eventuella stöd- och motståndsnivåer.

KAPITEL 11

Öppna konto på 5 minuter


För att handla på börsen och börja applicera candlesticks i din handel  behöver du först öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats och i Sverige är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 79% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Köp aktier

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 12

Fördelar och nackdelar


Nedan kan du läsa om både fördelar och nackdelar med candlesticks.

Fördelar

 • Enkelt att läsa av marknaden – Candlesticks är enkla att tolka och ger en tydlig bild över vad som hänt på marknaden. Dess färger, storlekar och vekar (svansar) ge tydliga signaler om vad som hänt under respektive tidsperiod och kan ge signaler om framtida kursutveckling. Med hjälp av candlesticks får du med andra ord en snabb och god överblick av marknaden.
 • Bildar mönster – En annan fördel med candlesticks är att de bildar mönster och formationer. Dessa mönster kan i sin tur användas till att hitta trender, köp- och säljsignaler samt stöd- och motståndsnivåer. Exempel på vanliga candlestick-formationer är “hammer”, “shooting star”, “changing man”, “marubozu och “evening star”.
 • Ger övertag i marknaden – Genom att tolka och förstå candlestick diagram kan du skapa dig ett övertag på marknaden. Detta genom att se eventuella prisfluktuationer innan de händer med hjälp av de signaler som candlesticks kan ge dig. Candlesticks kan alltså hjälpa dig att förutse framtiden i kombination med andra typer av tekniska indikatorer.
 • Hjälper dig att tajma marknaden – Candlesticks kan hjälpa dig att tajma marknaden eftersom de ger tydliga signaler om hur köpare och säljare stått sig mot varandra under specifika tidsintervall. På så sätt ökar du dina chanser att handla en tillgång när dess pris vänder antingen uppåt eller nedåt.

Nackdelar

 • Kan tolkas subjektivt – Candlesticks är objektiva i den mån att de visar exakt vad som hänt mellan köpare och säljare under en specifik tidsperiod. Hur de tolkas är däremot subjektivt. Marknaden är fylld med olika typer av investerare som tycker och tänker olika. Person A kan tolka en candlestick-formation som en köpsignal, medan person B istället tolkar den som en säljsignal.
 • Självuppfyllande profetia – Candlesticks kan skapa en självuppfyllande profetia. Med självuppfyllande profetia menas att om tillräckligt många traders handlar utifrån exakt samma mönster kan den uppkomna möjligheten handlas bort. Därmed skulle vinstmöjligheter i marknaden försvinna.
 • Inte 100 % tillförlitligt – Tillförlitligheten i candlesticks påverkas av diagrammets tidsupplösning. Ju kortare tidsupplösning desto lägre tillförlitlighet. Det betyder att det är svårare att helt förlita sig på candlesticks under kortare tidsperioder. Lägre tidsupplösning täcker färre transaktioner, innehåller mer brus och visar inte en lika tydlig trend som en längre tidsupplösning gör.
 • Det tar tid att lära sig – Att lära sig om candlesticks tar tid. Det finns många olika candlestick-formationer att lära sig samt att du måste lära dig behärska dem tillsammans med andra tekniska indikatorer. Du måste därför ha tålamod och tänka långsiktigt. Som med allt annat i livet innebär träning att kunskaperna ökar och därmed möjligheterna att bli bra på sikt.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *