DEN ULTIMATA GUIDEN

SWINGTRADING

Swingtrading är en handelsstrategi som innebär att försöka handla på de större prisrörelserna. Inom swingtrading kan du hålla en position öppen över flera dagar, veckor eller månader. Denna guide består av 7,000+ ord samt 4 st videor. Vi visar hur du som nybörjare kan komma igång med swingtrading snabbt och enkelt och vilken som är den bästa swingtrading plattformen i Sverige.

 • Allt om swingtrading, swingtrading strategier, swingtrading aktier, och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i Sverige och börja med swingtrading på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Tradingmäklare - May 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är swingtrading?


What Is Swing Trading? | Personal Finance Insider:

Swingtrading är en kortsiktig handelsstrategi som handlar om att försöka fånga de större prisrörelserna på en marknad. Swingtraders försöker identifiera hur stark trenden är i en given riktning. En position öppnas sedan för att dra fördel av den förväntade prisförändringen.

Till skillnad från daytrading, där man öppnar och stänger en position inom en och samma handelsdag, kan du inom swingtrading hålla en position öppen över flera dagar, veckor eller månader. Bilden nedan illustrerar hur en swingtrader handlar på de större prisrörelserna.

(Bildkälla: 2nd skies trading)

1.1

Hur fungerar swingtrading?

Inom swingtrading letar man aktivt efter kortvariga och långvariga trender. Därefter försöker en swingtrader identifiera bra tillfällen för att både öppna och stänga positioner inom den givna trenden. För att identifiera trender samt, köp- och säljtillfällen, letar en swingtrader aktivt efter två saker:

 • Swing-toppar – Syftar till en större prisuppgång.
 • Swing-dalar – Syftar till en större prisnedgång.

(Bildkälla: InvestoRunner)

Swingtraders försöker hela tiden utnyttja dessa rörelser och på detta sätt nå vinst.

 • I en stigande trend tar en swingtrader långa positioner genom att öppna en position i botten på swing-dalarna och stänger dem i toppen av swing-topparna.
 • I en sjunkande trend tar en swingtrader korta positioner i toppen av swing-topparna och stänger dem i botten av swing-dalarna.

(Med korta positioner menas att ta en säljposition i tron om att priset ska sjunka. När kursen faller ökar din position i värde.)

Det är mycket svårt att veta exakt när dessa toppar och dalar tar form. Tanken är därför inte att pricka rätt hela tiden. Det viktiga handlar om att identifiera de stora prisrörelserna och försöka swingtrada med dem så nära de lägsta och högsta punkterna som möjligt.

1.2

Varför börja swingtrada?

Nedan kan du läsa om två anledningar till att börja swingtrada.

1. Utnyttja de stora penseldragen

Swingtrading tillåter dig att handla på de större penseldragen. Det kan på sikt ge högre avkastning än att endast ta långsiktiga positioner över flera år.

Bilden nedan visar hur en swingtrader nått en avkastning på 120 % jämfört med en långsiktig investerare som endast uppnått 60 % i avkastning då denne inte utnyttjat trendrörelserma i marknaden.

(Bildkälla: InvestoRunner)

2. Mindre tidskrävande än daytrading

Swingtrading kräver inte särskilt mycket tid i jämförelse med daytrading och intradagshandel. Exempelvis tillåter swingtrading dig att kunna fortsätta med ditt vanliga arbete, samtidigt som du handlar aktivt på börsen.

Vanligtvis krävs bara 15 – 45 minuter per dag för att hålla koll på dina investeringar.

1.3

Hur mycket startkapital krävs?

Det krävs inte särskilt stora summor för att börja med swingtrading. Det räcker vanligtvis med 1 000 – 5 000 kr för att komma igång. Hur mycket startkapital som behövs är individuellt beroende på målet med handeln.

1. Startkapital utifrån mål

I vilken omfattning har du tänkt handla? Swingtrading delas in i kategorierna hobby, sidoinkomst och försörjning.

 • Swingtrading som hobby – Om du endast funderar på att swingtrada som hobby krävs inte särskilt mycket startkapital. Det räcker med 1 000 – 5 000 kr.
 • Swingtrading som sidoinkomst – Om du planerar på att tjäna sidoinkomst från din swingtrading bör ett startkapital på 10 000 – 100 000 kr räcka.
 • Swingtrading som försörjning – För att kunna försörja sig på swingtrading kan det krävas så mycket som 100 000 – 1 000 000 kr.

2. Startkapital utifrån belåning

Beroende på om du tänkt handla med hävstång eller inte kan det startkapital som krävs komma att variera. Att handla med hävstång tillåter dig att kunna trada med större kapital än vad du själv har tillgång till. Därmed kan du också tjäna större summor pengar med mindre investerat eget kapital.

Exempel: Du investerar i oljepriset med hävstång x10. Det betyder att om oljepriset stiger med 3 % kommer din position att öka med 30 % (3 x 10). Om priset istället sjunker med 3 % kommer din position att sjunka med 30 %.

3. Startkapital utifrån courtage

Avgörande för din startsumma är hur mycket i courtage du kommer att betala till din aktiemäklare.

Allmänt gäller att ju lägre startkapital du har, desto större procentandel kommer mäklarens avgifter att äta upp av din genererade vinst. Med större volymer tenderar courtageavgiften att sjunka och därmed utgöra lägre procent av kapitalet på din aktiedepå.

Exempel: Om du exempelvis investerar 1 000 kr och genererar en vinst på 10 kr (1 %), samtidigt som det kostar 5 kr i courtageavgift, har du tappat halva din vinst i avgifter. Om du istället hade satsat 10 000 kr och vinsten blivit 100 kr, samtidigt som courtage varit densamma på 5 kr, hade endast 5 % av din vinst förlorats.

(Bildkälla: InvestoRunner)

1.4

Hur mycket kan man tjäna på swingtrading?

Hur mycket du kan tjäna inom swingtrading beror helt och hållet på din skicklighet, hur mycket kapital du investerar samt förhållandet mellan vinster och förluster.

Hög och låg hitrate

En myt inom swingtrading är att det krävs att du har en hög “hitrate” för att tjäna pengar. Med hög hitrate menas att du gör vinst vid fler tillfällen än vad du förlorar en trade.

Givetvis vill man ha mer rätt än vad man har fel. Dock kommer vi alla att under olika tidsperioder ha mer fel än rätt. Det går tyvärr inte att undkomma.

Exempel: En av världens mest kända traders, Jim Simons, har under sin karriär visat en hitrate på 51 %. Det betyder att han haft rätt 51 % av alla gånger och 49 % fel. Men som han själv uttrycker det så har han vid 51 % av tillfällena haft 100 % rätt.

En god riskstrategi

Du behöver alltså inte ha en hög “hitrate” för att tjäna pengar inom swingtrading. Det viktigaste är att du tjänar mer pengar när du har rätt, än vad du förlorar när du har fel. Därför gäller det att du hanterar din risk rätt.

Genom att skapa en god riskstrategi kommer du att kunna tjäna mer pengar än vad du förlorar och därmed lyckas med din swingtrading på lång sikt.

KAPITEL 2

Kom igång på 5 steg


Lär dig swing trading i aktier steg för steg:

I följande kapitel visar vi hur du kommer igång på 5 enkla steg. Vi går igenom allt du behöver tänka på vad gäller val av mäklare, tillgångar att swingtrada, analysmetoder, riskstrategier och utvärdering av din strategi.

2.1

Välj mäklare

Första steget är att välja rätt mäklare utifrån ditt sätt att investera och storleken på ditt kapital. Det är viktigt att du väljer en mäklare med bra villkor som passar dina behov. Nedan kan du läsa om fyra saker som är bra att fundera över.

1. Courtage

Courtage är en avgift som din mäklare debiterar dig när du handlar med swingtrading aktier och andra finansiella tillgångar. Hur stor denna avgift beror framförallt på tre saker:

 • Vilken mäklare du använder.
 • Hur mycket du swingtradar för.
 • Vilken tillgång du swingtradar.

Courtage tenderar att vara lågt på aktier, men betydligt dyrare för finansiella certifikat. Är du exempelvis intresserad av att börja swingtrada råvaror eller krypto är det extra viktigt att jämföra courtage eftersom vissa mäklare enbart erbjuder handel i dessa tillgångar via certifikat.

2. Spread

Spread är vad en aktiemäklare tjänar pengar på från skillnaden mellan köp- och säljkurs. Inom swingtrading har spread inte lika stor betydelse som den har för daytrading. Dock bör man alltid se till att välja en mäklare som erbjuder så liten spread som möjligt.

Exempel: Bilden nedan illustrerar hur mäklare A och B tar olika betalt i spreadavgift för att handla valutaparet EUR/USD. Hos mäklare A ligger skillnaden i spread på totalt 2 pips och hos mäklare B 20 pips. Det vill säga, det kostar dig 10 gånger mer att handla valutaparet hos mäklare B. Alltså bör du välja alternativ A.

(Bildkälla: BabyPips)

Att välja en mäklare som erbjuder hög spread innebär automatiskt att vägen till att gå plus minus noll blir längre. En normal spreadavgift tenderar att ligga på 0.50 – 0.75 %. Vissa erbjuder lägre och andra högre.

3. Utbud

Utöver avgifter är det till stor fördel om mäklare erbjuder ett brett utbud av handelmöjligheter i de tillgångar som du är intresserad av att handla. Vissa mäklare inriktar sig främst mot aktier och index, andra mot valutapar och råvaror.

Svenska nätmäklare, såsom Avanza och Nordnet inriktar sig främst mot aktier och indexfonder av olika slag, men har även ett stort utbud av certifikat. Däremot är courtaget betydligt högre på cert.

Nätmäklare som eToro och Skilling erbjuder utöver aktier och fonder även handel i råvaror, valutapar och kryptotillgångar via CFD-kontrakt.

4. Hävstång

Hävstångshandel innebär att du lånar pengar från din mäklare för att kunna handla för mer pengar än vad du själv investerar. Det ger möjlighet till högre vinster på ditt investerade kapital.

Aktiemäklare erbjuder olika hävstång. Vissa erbjuder så lite som 2:1 hävstång medan andra erbjuder 100:1 i hävstång.

 • Hävstång 2:1 – Innebär att du investerar 50 % av ditt eget kapital och lånar andra hälften från din mäklare.
 • Hävstång 30:1 – Innebär att du investerar 3.33 % av ditt eget kapital och lånar andra hälften från din mäklare.
 • Hävstång 100:1 – Innebär att du investerar 1 % av ditt eget kapital och lånar resterande från din mäklare.

Ju högre hävstång som erbjuds, desto större vinster kan du uppnå genom din swingtrading. Dock gäller även motsatt effekt. Små prisrörelser får en större betydelse varpå ditt investerade kapital kan både öka och sjunka snabbt.

2.2

Välj tillgång

När du ska välja bland tillgångar att swingtrada bör du ta hänsyn till två parametrar.

 1. Likviditet – Med likviditet menas att din köp- eller säljorder snabbt kan komma till ett avslut. Som swingtrader är det viktigt att de tillgångar du tradar är likvida för att kunna köpa och sälja när så önskas.
 2. Volatilitet – Med volatilitet menas hur snabbt kursen förändras på kort sikt. Som swingtrader är det önskvärt att handla tillgångar med hög volatilitet.

Nedan kan du läsa om finansiella tillgångar som uppfyller kraven ovan.

1. Aktier

Aktier är populärt att handla bland swingtraders. Utbudet på aktier är brett samtidigt som de uppfyller kraven för att vara likvida och volatila. Som nybörjare kan det vara klokt att främst swingtrada större bolag, såsom Apple, Pfizer och Ericsson.

Mindre bolag tenderar inte att vara lika likvida som större bolag, samtidigt som de är betydligt mer volatila. Hög volatilitet är önskvärt, men är samtidigt mer riskfyllt. Att swingtrada mindre bolag bör endast göras om du har tidigare erfarenhet av trading och börsen.

Läs mer om aktier här.

2. Index

Index är också en populär finansiell tillgång att handla bland swingtraders. De är likvida, men är inte lika volatila som aktier. Det är med andra ord ett bra alternativ för dig som är ny till swingtrading och som aldrig tidigare handlat på börsen.

Populära index att swingtrada är OMXS30, FTSE 100 och S&P 500. De är stora kända index som representerar några av de största bolagen i världen.

Läs mer om index här.

3. Råvaror

Råvaror är mycket konjunkturkänsliga vilket gör dem utmärkta att swingtrada. De kan exempelvis handlas via CFD-kontrakt, terminer eller certifikat.

På grund av deras konjunkturkänslighet kan de komma att uppnå mycket hög volatilitet under oroliga tidsperioder, något som swingtraders kan dra fördel av och uppnå högre avkastning.

Läs mer om råvarupriser här.

4. Valutapar

Forex-marknaden är en av de mest likvida marknaderna, vilket gör att du snabbt kan komma till avslut när du så önskar.

Många swingtraders handlar på valutamarknaden då valutapar tenderar att handlas i tydligare mönster än många andra finansiella tillgångar. Som swingtrader är det med andra ord effektivt att tillämpa teknisk analys på valutamarknaden för att hitta trender.

Läs mer om valutakurser här.

5. Kryptovaluta

Kryptovalutor är fortfarande en ny och relativt okänd marknad för de allra flesta. Marknaden erbjuder dock enorma möjligheter för den som applicerar swingtrading. Detta eftersom kryptovalutor har hög volatilitet och likviditet.

Ovan ser du exempel på några av de mest handlade kryptovalutorna – bitcoin, ethereum och dogecoin. Fördelarna med att välja de stora kryptovalutorna, sätt till marknadsvärde, är deras höga likviditet. Att handla med mindre coins innebär en betydligt större risk eftersom de tenderar att ha mindre likviditet och högre volatilitet.

Läs mer om kryptovaluta här.

2.3

Välj analysmetod

En swingtrader kan använda sig av flera analysmetoder för att dra slutsatser kring vart trenden är på väg. Man skiljer vanligtvis mellan två olika analysmetoder – fundamental analys och teknisk analys.

1. Fundamental analys

Fundamental analysmetod handlar om att analysera ekonomiska världshändelser, geopolitiska händelser, bolagsdata och makroekonomiska data. Inom swingtrading är det exempelvis vanligt att invänta ekonomiska nyheter för att avgöra kortsiktiga och långsiktiga marknadstrender.

Exempel: År 2022 var fyllt av osäkerheter i form av ökad inflation, ökade marknadsräntor och krig mellan Ryssland och Ukraina. Den amerikanska dollarn anses vara en säker valuta att äga under oroliga tider. Under året beslutade dessutom FED om att höja styrräntan för att bekämpa den ökade inflationstakten i den amerikanska dollarn. Det bidrog till att dollar ökade i värde mot euro med 9.60 % (se bild nedan).

En swingtrader hade exempelvis kunna tagit denna position mellan maj och november med hävstång på x4 och fått 38.40 % i avkastning (9.60 x 4).

(Bildkälla: European Central Bank)

2. Teknisk analys

Teknisk analysmetod (eller TA) handlar om att förutspå kursrörelser genom att använda diagram och historiska data.

Enligt teknisk analys tenderar människor att agera i grupp och repetera samma sak om och om igen. Som swingtrader finns möjligheten att identifiera mönster för att se vart “flocken är på väg”. På så sätt kan man positionera sig enligt hur den underliggande trenden förväntas utvecklas.

Exempel: Genom att applicera teknisk analys kan du exempelvis identifiera motståndsnivåer och stödnivåer. En motståndsnivå tyder på att det finns ett överskott av säljare som ligger och väntar på att få sälja, vilket hindrar kursen från att stiga. En stödnivå tyder på att det finns ett överskott av köpare som ligger och väntar på att få köpa, vilket hindrar kursen från att sjunka (se bild nedan).

(Bildkälla: Fidelity Investments)

2.4

Lägg stop-loss order

Som swingtrader är det viktigt att känna till begreppet riskhantering. Med riskhantering menas att begränsa sina förluster genom att veta hur man hanterar risk. Ett sätt att hantera risk är att lära sig om stop-loss.

Stop-loss är en order du lägger till din mäklare om att stänga din position ifall kursen når en specifik nivå. Du kan lägga en stop-loss-order både när du tar långa och korta positioner.

Stop-loss lång position:

I bilden nedan ser du ett exempel på en stop-loss för en lång position. Det betyder att om du tror att kursen bör stiga, men att marknaden vänder mot dig och sjunker, kommer din position automatiskt att stängas när den når den förvalda stop-loss-ordern som placerats under din entry-nivå.

(Lång position – stop-loss-order)

Stop-loss kort position:

I bilden nedan ser du ett exempel på en stop-loss för en kort position. Det betyder att om du tror att kursen bör sjunka, men att marknaden vänder mot dig och går uppåt, kommer din position automatiskt att stängas när den når den förvalda stop-loss-ordern som placerats över din entry-nivå.

(Kort position – stop-loss-order)

Att använda stop-loss gör att du kan begränsa potentiellt negativ avkastning om marknaden skulle gå emot dig. Som nybörjare bör du alltid använda stop-loss eftersom du inte besitter lika mycket kunskap som professionella traders.

Hur stor stop-loss du bör sätta beror på din egen riskaptit. De allra flesta swingtraders brukar endast riskera cirka 1% av tradingkontots värde på varje trade. Om du satsar 50 000 kr så innebär en förlustnivå på 1 % att du riskerar 500 kr. Risknivån varierar givetvis hos olika individer. Var försiktig och välj en risknivå som du känner dig bekväm med.

2.5

Anteckna i en tradingjournal

Se till att alltid föra anteckningar i en tradingjournal. Där kan du exempelvis skriva om olika swingtrading strategier, aktier du handlat och vilka tekniska indikatorer du använt. På lång sikt kan det hjälpa dig förbättra din handel.

Vidare kan det vara klokt att notera ditt känsloläge. Det vill säga, skriva om hur du mådde när du tog en swingtrading-position. Var du glad/ledsen, pigg/trött, lugn/ivrig eller säker/osäker? Bilden nedan visar hur en typisk tradingjournal ser ut.

(Bildkälla: Amazon)

Här är några enkla tips på vad du kan anteckna i din tradingjournal:

 • Varför gick det bra/dåligt?
 • Hur kan jag förbättra min strategi?
 • Hur kan jag undvika samma misstag?
 • Kan jag jag något för att förbereda mig bättre?

Se till att ha anteckningar på minst 1 – 3 månader innan du börjar utvärdera din handel. Dina anteckningar säger inte särskilt mycket på kort sikt. På längre sikt kan du eventuellt börja se mönster på vad du gör rätt, respektive fel.

KAPITEL 3

3 swingtrading strategier


Utbudet på swingtrading strategier är enormt. Du kan antingen använda en, eller flera tillsammans, för att lista ut framtida prisrörelser. Nedan har vi valt att sammanfatta 3 populära swingtrading strategier.

3.1

Trendtrading

Trendtrading är en swingtrading strategi som syftar till att identifiera och handla med den underliggande trenden på marknaden. Man stänger sedan sin position när analysen indikerar att marknadstrenden håller på att vända åt motsatt riktning.

(Bildkälla: Trade-leader)

För att kunna identifiera riktningen på marknadens momentum använder sig swingtraders av tekniska indikatorer. Populära indikatorer inom trendtrading är relativt styrkeindex (RSI), glidande medelvärde och genomsnittligt riktningsindex (ADX).

Läs mer om dessa tekniska indikatorer under kapitel 4.

3.2

Utbrottstrading

Utbrottstrading (från engleskans ”breakout-trading”) handlar om att identifiera och öppna en tidig position inom en given marknadstrend. Detta för att kunna dra maximal nytta av trendrörelsen, antingen uppåt eller nedåt, och åstadkomma en hög vinst.

En breakout (på svenska “utbrott”) innebär att en aktiekurs rör sig utanför en motstånds- eller stödnivå. Detta samtidigt som den underliggande handelsvolymen ökar (se bild nedan).

 • Lång position – En swingtrader tar en lång position efter att kursen brutit igenom en motståndsnivå.
 • Kort position – En swingtrader tar en kort position när kursen brutit igenom en stödnivå.

(Bildkälla: Forex Training Group)

Att använda sig av denna swingtrading strategi kräver att du kan identifiera om marknadens momentum är svagt eller starkt. Begreppet ”momentum” syftar till styrkan i en pristrend och bygger på tanken; “om det finns tillräckligt med kraft bakom en kursrörelse så kommer den att fortsätta att röra sig i samma riktning”.

När en tillgång når ett högre pris, lockar det vanligtvis till sig mer uppmärksamhet från handlare och investerare. Det pressar i sin tur marknadspriset ännu högre. Vanligtvis tittar man på aktuell handelsvolym för att avgöra om trenden kan komma att fortsätta i samma riktning.

Läs mer om dessa tekniska indikatorer under kapitel 4.

3.3

News plays

En tredje populär strategi inom swingtrading är att handla på nyhetsflöden. De kan handla om allt från bolagsrapporter och arbetslöshetsstatistik till inflationssiffror och räntebesked.

Oavsett nyhet har de alla en sak gemensam – nämligen den förväntade siffran som marknaden jämför mot. Det finns i sin tur två utgångslägen:

 • Bättre än väntat – Om nyheten visar sig vara bättre än väntat kommer kursen troligtvis att stiga.
 • Sämre än väntat – Om nyheten visar sig vara sämre än väntat kommer kursen troligtvis att sjunka.

Det är mycket vanligt att prisspekulationer sker redan innan en nyhet hunnit släppas. Detta eftersom marknaden förutspår vad den förväntade siffran kan komma att bli. Därför är det vanligt att se “prisrallyn” redan innan en nyhets släppts.

Exempel: Den 26:e oktober år 2022 låg förväntningarna om att Meta Platforms (META) skulle redovisa en vinst per aktie på 1.86 USD i sin tredje kvartalsrapport. När rapporten släpptes visade sig bolaget endast redovisa en vinst på 1.64 USD per aktie. Det resulterade i att bolagets aktie sjönk kraftigt med hela 23 % (se bild nedan) dagen efter när börsen öppnade.

(Meta Platforms, 21 oktober 2022 – 28 oktober 2022)

OBS: Använd aldrig en strategi du inte hunnit backtesta. Med backtesting menas att testa dina hypoteser och strategier i ett datorprogram på historiska data. Genom att använda dig av backtesting kan du se om din strategi varit historiskt lönsam.

KAPITEL 4

3 swingtrading indikatorer


Så fungerar aktiestrategin MA200:

För att kunna identifiera potentiella rörelser och svängningar i marknaden använder swingtraders en rad olika tekniska indikatorer. Dessa tekniska indikatorer hjälper till att hitta lönsamma ingång- och utgångspunkter i marknaden. I följande kapitel kommer vi att gå igenom några av de mest använda tekniska indikatorerna bland swingtraders.

4.1

Glidande medelvärde

MA (Glidande Medelvärde) är en teknisk eftersläpande indikator som hjälper till att identifiera och bekräfta vart den underliggande marknadstrenden är på väg. Med eftersläpande indikator menas att indikatorn ligger efter marknadskursen.

 • Marknadskurs ovanför MA – Att marknadskursen handlas ovanför MA är ett tecken på att trenden är uppåtgående.
 • Marknadskurs nedanför MA – Att marknadskursen handlas nedanför MA är det ett tecken på att trenden är nedåtgående.

(Bildkälla: Finanskursen – 50-dagars glidande medelvärde)

Att räkna ut MA50 (50-dagars glidande medelvärde) är krångligt att göra på egen hand. Turligt nog behöver du själv inte räkna ut det. I de flesta program finns möjligheten att lägga till indikatorn automatiskt. De vanligaste glidande medelvärdena baseras på följande tidsperioder:

 • MA10 – Tidsperiod på 10 dagar.
 • MA20 – Tidsperiod på 20 dagar.
 • MA50 – Tidsperiod på 50 dagar.
 • MA200 – Tidsperiod på 200 dagar.

4.2

Relativt styrkeindex (RSI)

Relativt styrkeinde är en momentumindikator och används av swingtraders för att identifiera om marknaden kan tänkas vara överköpt, alternativt översåld. Indikatorn kan anta ett olika värden inom intervallet 0 till 100.

 • RSI över 70 – Pekar mot att marknaden kan ses som överköpt.
 • RSI under 30 – Pekar mot att marknaden kan ses som översåld.


(Bildkälla: Fidelity Investments)

RSI används främst efter det att en swingtrader har identifierat den underliggande trenden.

 • Om RSI i en trend som är uppåtgående, bryter sig ur det översålda området, är det vanligtvis en köpsignal.
 • Om RSI i en trend som är nedåtgående, rör sig ur det överköpta området, är det vanligtvis en säljsignal.

4.3

Stokastic oscillator

Stochastic oscillator (på svenska ”stokastisk oscillator”) bygger sin teori kring att momentum i marknaden ändras före priset eller volymen. Det är också en momentumindikator och genom att använda den kan en swingtrader försöka förutse svängningarna i marknaden.

Precis som RSI pendlar en stokastisk oscillator mellan noll och 100. En nivå över 80 signalerar om att marknaden är överköpt. En nivå på under 20 signalerar istället om att marknaden är översåld.


(Bildkälla: Fidelity Investments)

Stokastisk indikator visas som två linjer: indikatorlinje (den blåa i bilden ovan) och signallinje (den röda i bilden ovan). En signal om att marknaden håller på att vända riktning är när linjerna korsar varandra.

 • Indikatorlinje stiger över signallinje – Om indikatorlinje stiger över signallinje bör en swingtrader ta en köpposition, så länge som värdena inte överstiger 80.
 • Indikatorlinje sjunker under signallinje – Om indikatorlinje sjunker under signallinje bör en swingtrader öppna en säljposition, så länge som värdena inte understiger 20.

KAPITEL 5

Så hittar du swingtrading aktier


Det finns framförallt tre saker som du bör ha i åtanke när du väljer swingtrading aktier. Nedan kan du läsa om dem i detalj och vad som gör dem viktiga att än hänsyn till.

1. Volym

Du bör helst swingtrada aktier med hög handelsvolym. Med handelsvolym menas att aktien handlas i stora volymer på daglig basis i form av många säljare och köpare. Hög handelsvolym gör att du enkelt kan ta dig in och ur en position när du så önskar.

Ett tips är att välja de aktier som uppnår en handelsvolym på över 500 000 aktier per dag. Hos Avanza kan du se en lista över dagens mest handlade aktier. Listan nedan visar dagens mest handlade aktier, sett till antalet omsatta aktier, i början av 2024 (till höger i bilden nedan).

(Bildkälla: Avanza)

Om du handlar aktier med låg handelsvolym riskerar du att utsättas för slippage. Med slippage menas att det inte finns någon marknad för det på förhand bestämda priset. Risken är då att man kan behöva betala lite mer för att hitta en säljare. Alternativt sälja till en lite lägre kurs, för att hitta en köpare.

Slippage är framförallt vanligt för handel med aktier som representerar mindre bolag. De innehåller vanligtvis mindre handelsvolym och därmed färre köpare och säljare. Slippage är inte lika vanligt för större bolag.

(Bildkälla: DailyFX)

2. Val av sektor

Val av sektor kan ske enligt olika kriterier. Du kan exempelvis välja att handla med aktier inom tillfälligt “starka sektorer”. Det vill säga, sådana som går tillfälligt bra på börsen. Exempelvis gick tech-industrin ovanligt bra under 2021 som en effekt av ökat användande av elektronikprodukter och internet i samband med corona-pandemin.

Vidare kan du välja sektor efter eget intresse och kunskap. Ju mer kunskap du har om en viss sektor, desto enklare blir det att analysera händelser som kan komma att påverka trenderna i aktiepriserna. Önskvärt är att swingtrada aktier inom starka sektorer och som du känner till väl och har ett intresse av.

(Bildkälla: Avanza)

3. Volatilitet

En tredje viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer aktier att swingtrada med är att de innehåller relativt hög volatilitet. Med hög volatilitet menas att kursen tenderar att svänga kraftigt under korta tidsperioder, vilket innebär chans till högre vinster.

Volatilitet baseras på den finansiella tillgångens utveckling de senaste 30 dagarna. Du kan enkelt se respektive akties volatilitet hos din mäklare. Bilden nedan är ett exempel från Avanza som visar volatiliteten för Apple, i början av år 2024.

(Bildkälla: Avanza)

KAPITEL 6

10 bästa swingtrading plattformar


Nedan kan du läsa om totalt 10 stycken olika mäklare som passar utmärkt för swingtrading. Läs om deras respektive handelsplattformar, hur hög hävstång de erbjuder och mycket mer.

6.1

eToro

Översikt:

• Grundades: 2007
• Antal kunder: Över 20 miljoner
• Högsta hävstång: 1:30

Kort om eToro:

eToro är en populär plattform bland både daytraders och swingtraders. Plattformen har år 2024 över 20 miljoner kunder och ebjuder ett brett utbud av både aktier, index, råvaror, valutor och kryptovalutor.

De erbjuder låga avgifter vid handel med ETF:er och aktier när de handlas med CFD-kontrakt. Du kan swingtrada med hävstång upp till 1:30. eToro erbjuder användare ett av de största sociala forumen för traders. Där kan du chatta och lära dig mer om swingtrading från mer erfarna handlare.

6.2

IG Markets

Översikt:

• Grundades: 1974
• Antal kunder: Över 320 000
• Högsta hävstång: 1:100

Kort om IG Markets:

IG Markets är en välkänd tradingplattform som erbjuder handel i allt från aktier och fonder till råvaror och valutapar. Bolaget är har varit verksamma sedan år 1974 och är idag en av världens ledande tradingmäklare. IG Markets har blivit prisbelönad både år 2019 och 2020 som den bästa trading mäklaren.

Mäklaren erbjuder sina kunder förmånliga priser i form av lågt courtage och spread. IG Markets erbjuder dessutom en trading app. Den tillåter dig att direkt i mobilen inta swingtrading positioner med olika finansiella tillgångar.

6.3

Skilling

Översikt:

• Grundades: 2016
• Antal kunder: Okänt
• Högsta hävstång: 1:500

Kort om Skilling:

Skilling är en relativt ny handelsplattform och som växt snabbt i popularitet på grund av deras höga användarvänlighet och goda användarvillkor. Man erbjuder allt från aktier och fonder till valutapar och kryptovalutor.

Plattformen är framförallt använt av användare som vill handla finansiella tillgångar genom CFD-kontrakt. Skilling har en trading app som tillåter dig att kunna swingtrada direkt i mobilen.

6.4

Avanza

Översikt:

• Grundades: 1999
• Antal kunder: Över 1.70 miljoner
• Högsta hävstång: 1:20

Kort om Avanza:

Avanza är Sveriges mest använda nätmäklare för sparande och investeringar. Bolaget har vid flera tillfällen fått ta emot priser för att ha Sveriges nöjdaste kunder. Plattformen är främst använd bland användare med en långsiktig sparhorisont.

En stor fördel, för dig med lägre kapital, är att Avanza erbjuder courtagefri aktiehandel tills dess att du kommit upp till ett totalt kapital på 50 000 kr. Vidare kan du hos Avanza få hjälp med att hantera verktyg som Infront Active Trader, vilket är ett tradingverktyg som kan hjälpa dig att optimera din swingtrading.

6.5

Nordnet

Översikt:

• Grundades: 1996
• Antal kunder: Över 1.60 miljoner
• Högsta hävstång: 1:20

Kort om Nordnet:

Nordnet är en av Nordens största nätmäklare och driver verksamhet i både Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom att erbjuda aktiehandel får användare tillgång till Nordens största sociala forum, Shareville, för sparande och trading.

Precis som Avanza är Nordnet främst använt av användare med en långsiktig sparhorisont. En stor fördel, för dig med lägre kapital, är att Nordnet erbjuder courtagefri handel tills dess att du kommit upp till ett totalt kapital på 80 000 kr.

6.6

Degiro

Översikt:

• Grundades: 2013
• Antal kunder: Över 2.30 miljoner
• Högsta hävstång: 1:300

Kort om Degiro:

Degiro är en nederländsk nätmäklare och en av de största i Europa. De grundades år 2013 och erbjuder bland annat handel i aktier, fonder och råvaror.

Utöver courtage tar Degiro en hanteringsavgift. Den ligger mellan 0 och 10 EUR per affär beroende på vilka aktier du köper. Om du exempelvis handlar amerikanska aktier kommer Degiro tar ut en hanteringsavgift på 1 EUR per affär.

6.7

Easy Markets

Översikt:

• Grundades: 2001
• Antal kunder: Okänt
• Högsta hävstång: 1:500

Kort om Easy Markets:

Easy Markets är en välkänd tradingplattform där du kan handla bland annat valutapar, index, aktier, råvaror och kryptovalutor. Bolaget har vid flera tillfällen blivit prisbelönad för att erbjuda hög användarvänlighet.

Bolaget erbjuder lågt courtage och spread samt handel med hävstång på upp till 1:500. Förutom att erbjuda en plattform anpassat för dator kan du ladda ner deras app och swingtrada via din mobiltelefon.

6.8

Plus500

Översikt:

• Grundades: 2008
• Antal kunder: Över 400 000
• Högsta hävstång: 1:300

Kort om Plus500:

Plus500 är en populär och välkänd aktiemäklare som erbjuder CFD-handel i många olika finansiella tillgångsklasser. Du kan hos Plus500 bland annat swingtrada aktier, index, råvaror och kryptovaluta.

En nackdel med Plus500 är att deras plattform är gammal, varpå deras användarvänlighet inte står sig särskilt stark mot konkurrenterna.

6.9

AvaTrade

Översikt:

• Grundades: 2006
• Antal kunder: Över 400 000
• Högsta hävstång: Upp till 400:1

Kort om AvaTrade:

AvaTrade är en populär tradingplattform med över 400 000 kunder år 2024. Plattformen grundades år 2006. AvaTrade omsätter cirka 60 miljarder USD per månad.

Hos AvaTrade kan du handla allt från aktier och fonder till råvaror och valutapar. AvaTrade är framförallt kända för att erbjuda CFD-handel och FX-optioner för handel med valutapar. Förutom en handelsplattform, anpassad för datorn, erbjuder man även en trading app där du kan swingtrada direkt via mobilen.

6.10

CMC Markets

Översikt:

• Grundades: 1989
• Antal kunder: Över 300 000
• Högsta hävstång: 1:30

Kort om CMC Markets:

CMC Markets är en marknadens äldsta CFD-mäklare och grundades redan år 1989. Man har varit mån om att hålla en hög användarvänlighet och uppdaterad sin plattform kontinuerligt under åren.

Förutom att ha en hög användarvänlighet erbjuder CMC Markets handel med CFD-kontrakt till låga avgifter. CFD-handel kan ske i många olika finansiella tillgångsklasser. Bland annat aktier, index och råvaror.

KAPITEL 7

Börja swingtrada på 5 minuter


För att kunna genomföra din första swing trade behöver du först öppna dig ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats och i Sverige är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Genomför swing trade

Sista steget är att ange beloppet. Klicka därefter på på ”Ange order” för att genomföra din swing trade.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 8

Swingtrading vs daytrading


Swing trading vs Day trading:

Nedan kan du läsa i detalj om tre stora skillnader mellan daytrading och swingtrading.

8.1

Små eller stora penseldrag

Den största skillnaden mellan daytrading och swingtrading är tidslängden som positioner hålls öppna. Daytrading innebär, precis som namnet antyder, att positioner öppnas och stängs inom en och samma handelsdag.

En daytrader kan välja att öppna och stänga flera positioner under en och samma handelsdag. Man brukar säga att en daytrader försöker fånga små penseldrag. Det vill säga, utnyttja små och kortsiktiga marknadsrörelser för att på så sätt göra flera små vinster.

Till skillnad från en daytrader kan en swingtrader öppna en position och hålla i den över flera handelsdagar, veckor eller månader. Vad som avgör hur länge en swingtrader väljer att hålla en position öppen är framförallt längden på den underliggande trenden.

En trend kan pågå i allt från 30 minuter till flera månader. Istället för att försöka fånga de små penseldragen försöker en swingtrader att fånga större penseldrag. Därför tillåter swingtrading dig att åka med i större rörelser varpå du kan göra större vinster vid varje trade.

8.2

Mer eller mindre tidskrävande

Den andra skillnaden mellan tradingmetoderna har att göra med tid. En daytrader sitter vanligtvis flera timmar framför skärmen under börsens öppettider. Det kan jämföras med en helt vanlig heltidsanställning där du arbetar 8 timmar per dag.

Du måste vara alert och pigg för att orka med att sitta framför skärmen och leta efter köp- och säljtillfällen som ges under handelsdagen. Du blir beroende av inkomsten från din handel, vilket även sätter en ekonomisk press.

När en daytrader ser hur kursen utvecklar sig minut för minut kan en swingtrader nöja sig med hur den utvecklar sig timme för timme eller dag för dag. Till skillnad från daytrading kräver inte swingtrading att du aktivt bevakar marknaden hela tiden.

Du kan handla aktivt på aktiemarknaden samtidigt som du kan sköta ditt heltidsjobb. Det krävs vanligtvis bara 15 – 45 minuter per dag för att hålla dig tillräckligt uppdaterad och ta nya positioner på marknaden. Om du dessutom har ett heltidsjobb vid sidan av din daytrading behöver du inte känna samma ekonomiska press som en daytrader gör.

8.3

Låg eller hög tidsupplösning

En annan viktig skillnad mellan daytrading och swingtrading är vilken tidsupplösning som används. Med tidsupplösning menas tidsintervall som varje candlestick i diagrammet ska representera. En candlestick visar prisrörelsen för en tillgång under en vald tidsperiod och används av daytraders och swingtraders för att förutspå kursrörelser.

Det gåra att välja allt från 5 eller 10 minuter till en hel dags tidsupplösning. Diagrammen nedan visar exempel på hur ett fem-minuters-candlestickdiagram och ett dagligt candlestickdiagram kan se ut.

(Bildkälla: TradingView – Fem-minuters-candlestickdiagram)

(Bildkälla: TradingView – Daglig candlestickdiagram)

Inom daytrading är den vanligaste tidsupplösningen 5 minuter där en candlestick representerar ett fem minuters tidsintervall. För swingtrading är det desto mer vanligt med dagliga tidsperioder.

Den stora skillnaden mellan olika tidsupplösningar har att göra med tillförlitligheten. Ju högre tidsupplösning, desto högre tillförlitlighet. Nedan ser du tre argument till varför högre tidsupplösning spelar roll och bidrar till högre tillförlitlighet.

 1. Högre tidsupplösning täcker fler transaktioner – Varje candlestick representerar alla transaktioner som genomfördes under en viss tidsperiod. I ett diagram med högre upplösning representerar en candlestick resultatet av fler transaktioner, vilket ökar tyngden bakom de signaler som ges på marknaden.
 2. Högre tidsupplösning hinner absorbera institutionella spelare – Vanligtvis hinner inte ett fem-minuters-diagram absorbera ordrar från institutionella spelare. Under loppet av en dag är sannolikheten mycket större att även få med transaktioner som institutionella handlare gör, vilket ökar tyngden bakom den signal som ges.
 3. Högre tidsupplösning har mindre brus – Med brus menas mönster i diagram vilka tolkas som signaler, men som egentligen inte är det. Det är betydligt mer vanligt förekommande i diagram med lägre upplösning än högre då varje candlestick representerar färre transaktioner.

Tips! Läs vår kompletta guide om daytrading.

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar


I följande kapitel kan du läsa om både fördelar och nackdelar med swingtrading.

Fördelar

 • Möjlighet till högre vinst – Aktier, index, råvaror och andra finansiella tillgångar har en begränsad “range” som de rör sig i upp och ned och samma handelsdag. Det betyder att om du exempelvis enbart handlar intradagshandel är det lätt att man missar de större rörelserna. Swingtrading låter dig istället handla på de större rörelserna, varpå chansen till högre vinst är möjligt.
 • Kräver mindre tid än daytrading – Jämfört med daytrading och intradagshandel behöver du inte lägga ner lika mycket tid och energi åt swing trading. Det räcker gott och väl med att endast ägna 15 – 45 minuter per dag åt swingtrading. Du kan analysera ett värdepapper för att sedan öppna och hålla en position öppen över flera dagar, i väntan på att den når antingen din take-profit-nivå eller stop-loss-nivå.
 • Erbjuder mer flexibilitet än daytrading – Inom daytrading och intradagshandel måste du öppna och position och få till ett avslut under en och samma handelsdag. Inom swingtrading kan du välja att öppna en order på kvällen för att sedan stänga den dagen efter tidigt på morgonen. Swingtrading erbjuder på så sätt mer flexibilitet än vad daytrading och intradagshandel gör.
 • Färre courtageavgifter än daytrading – Swingtrading innebär att man genomför färre affärer än vid daytrading eller intradagshandel. Det betyder automatiskt att courtageavgifterna blir färre, vilket sänker dina totala kostnader till aktiemäklaren.
 • Passar bra för nybörjare – Swingtrading är ett utmärkt sätt att komma igång som nybörjare med trading. Det är enkelt att kombinera med jobb eller annan sysselsättning och lära sig vartefter man handlar. Har man på sikt ett intresse av att börja med daytrading är det enklare att gå över från swingtrading än att direkt börja med daytrading utan någon erfarenhet av tidigare trading.

Nackdelar

 • Svårt att öppna positioner rätt – Det svåraste inom swingtrading är att veta exakt när man bör ta antingen en köp- eller säljposition. Att försöka fånga prisrörelserna mellan toppar och dalar är enklare sagt än gjort. Det är i stort sett omöjligt att systematiskt peka ut den högsta och lägsta punkten för varje swing.
 • Overnight-effects – Syftar till risken att hålla en position öppen över en, eller flera nätter. Under natten kan flera saker hända som kan få effekt på det värdepapper du håller en position öppen. Om du exempelvis håller en position öppen i Amazon (AMZN) över natten, och USA hamnar i krig då börsen är stängd, kan din position som effekt av den negativa nyheten sjunka rejält.
 • Psykologiskt krävande – Att ägna sig åt swingtrading kan under tidsperioder vara psykiskt påfrestande. Värdepapper är ständigt utsatt för volatilitet som kan komma att variera kraftigt under olika tidsperioder. Därför är det viktigt att hålla huvudet kallt och försöka agera rationellt. Speciellt under perioder då marknaden tillfälligt kan gå emot din position.

Börja med swingtrading här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja med swingtrading här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

För att börja swingtrada kan du gå igenom följande steg:

 1. Spara ihop ett sparkapital.
 2. Öppna konto hos en nätmäklare.
 3. Välj tillgång att swingtrada.
 4. Applicera en analysmetod.
 5. Öppna och övervaka din position.

Öppna konto hos eToro.

Hur mycket du kan tjäna inom swingtrading beror helt och hållet på din skicklighet, hur mycket kapital du satsar samt förhållandet mellan vinster och förluster. Du behöver inte ha fler vinster än förluster för att gå med plus. Det gäller att dina totala vinster blir högre än dina totala förluster.

Det krävs inte särskilt mycket för att bli en Swingtrader. Det enda som krävs är att du sparar ihop ett sparkapital (räcker med 1 000 – 5 000 kr), öppnar ett konto hos en nätmäklare och genomför din första swingtrade. Vi rekommenderar att öppna ett konto hos eToro.

Ja, det är fullt möjligt att swingtrada hos Avanza. Du kan handla courtagefritt tills dess att du kommit upp till ett totalt kapital på 50 000 kr. Ett perfekt erbjudande för dig som är ny till swingtrading och som inte vill handla med allt för stora summor.

Bra aktier för swingtrading är sådana som karaktäriseras för att vara likvida (hög handelsvolym) och innehålla hög volatilitet. Du kan enkelt använda dig av screeningverktyg, exempelvis TradingView, för att screena efter aktier baserat på handelsvolym och volatilitet.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *