DEN ULTIMATA GUIDEN

SHARPEKVOT

Sharpekvot är ett nyckeltal som mäter den riskjusterade avkastningen i en portfölj. Riskjusterad avkastning syftar till den avkastning du får i relation till den risk du tar när du investerar. Som regel är minst 0.50 en bra sharpekvot. Denna ultimata guide består av 3,000+ ord, 3 st videos. Vi lär dig allt om vad en bra sharpekvot är och hur du kan använda det för att förbättra ditt sparande.

 • Allt om sharpekvot, hur talet tolkas, hur det beräknas, fördelar, nackdelar, och mycket mer
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och öppna konto på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - February 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är sharpekvot?


EFN förklarar sharpekvoten:

Sharpekvot är ett nyckeltal som används för att mäta den riskjusterade avkastningen i en portfölj. Riskjusterad avkastning syftar till den avkastning du får i relation till den risk du tar när du investerar i exempelvis aktier eller fonder.

Till att börja med ska vi gå igenom två exempel.

Exempel 1:

Föreställ dig två portföljer, portfölj A och B. Portfölj A ger över tid +15 % i avkastning, medan B ger +10 %. De svänger båda ungefär lika mycket och har med andra ord samma risk. Vilken skulle du välja?

Självklart skulle du välja A. Du får ju hälften så stor avkastning utan att ta mer risk. Slutsatsen blir att vi gillar högre avkastning framför lägre.

Exempel 2:

Låt oss nu ta ett ytterligare exempel. Föreställ dig nu att både A och B ger samma avkastning på +10 %. Skillnaden är att resan dit ser olika ut. Vilken skulle du välja?

Egentligen spelar det ingen större roll vilken av dem du väljer. I slutändan ger de samma avkastning.

Ska man dock se det utifrån ett risk-reward-scenario skulle du förmodligen välja B. Det ger ju trots allt samma avkastning fast till en lägre risk. Vi kan alltså dra slutsatsen att lägre risk är bättre än högre.

1.1

Hur fungerar sharpekvot?

Sharpekvoten baseras på två grundläggande koncept.

 1. Hög avkastning är bättre än låg avkastning.
 2. Låg risk är bättre än hög risk.

För att kunna mäta en portföljs risk tar dock sharpekvoten även hänsyn till en tredje parameter, nämligen den riskfria räntan. Med riskfri ränta avses den avkastning du kan få, utan att ta någon risk. Den riskfria räntan baseras oftast på tre månaders statsskuldväxlar. Det är ett räntebärande värdepapper som innebär att man lånar ut pengar till svenska staten om en löptid på 3 månader.

Det är osannolikt att staten inte skulle klara av att betala tillbaka på ett lån. Poängen är därför att skilja på din portföljs avkastning från vad du kunnat tjäna “riskfritt” om du hade lånat ut pengarna till staten. Den riskfria räntan kan även bestå av räntan du får på ett sparkonto på exempelvis 0.50 %.

“Investors should always keep in mind that the most important metric is not the returns achieved but the returns weighed against the risks incurred.” – Seth Klarman

1.2

Hög och låg sharpekvot

Följande påståenden gäller för hög och låg sharpekvot:

 • Hög sharpekvot – Betyder att avkastningen är hög i förhållande till risken. Ju högre sharpekvot din portfölj visar, desto bättre har den varit på att skapa avkastning sett till den risk du tagit.
 • Låg sharpekvot – Betyder att avkastningen är låg i förhållande till risken. Ju lägre sharpekvot din portfölj visar, desto sämre har den varit på att skapa en avkastning sett till den risk du tagit.

Det är mycket viktigt att du förstår att en hög sharpekvot inte är samma sak som hög avkastning. En låg avkastning till en låg risk kan generera en betydligt högre sharpekvot än en hög avkastning till en mycket hög risk.

För att förstå hur ska vi gå igenom ett exempel.

Exempel: Föreställ dig att du investerar 10 000 kr i en biotechaktie. Biotech-bolaget lovar investerare att de ska hitta ett nytt vaccin som ska bidra med hög avkastning på lång sikt. Chansen att de ska hitta ett nytt vaccin och lyckas är dock liten på endast 1/10. Därmed blir sharpekvoten låg med hänsyn till att risken att förlora 10 000 kr är hög.

KAPITEL 2

Vad är en bra sharpekvot?


För att besvara frågan om vad som är en bra sharpekvot bör vi först och främst undersöka vad som är en rimlig sharpekvot.

2.1

Vad är en rimlig sharpekvot?

Nedan kan du läsa om två studier. Den ena studien har undersökt sharpekvoten för 555 fonder. Den andra har undersök S&P 500 och Warren Buffetts sharpe kvot mot varandra.

1. Blackstar

I en studie, gjord av fondbolaget Blackstar år 2009, undersökte man sharpekvoten för 555 st fonder över olika tidsperioder.

I grafen nedan ser du att efter 10 år är det i stort sett ingen fond som lyckats behålla en sharpekvot på 1 eller mer. Det är med andra ord mycket svårt att uppnå.

(Bildkälla: CTA)

2. Buffett’s Alpha

I studien “Buffett’s Alpha”, gjord av forskaren Lasse Pedersen, undersökte man sharpekvoten för Warren Buffetts bolag, Berkshire Hathaway, och S&P 500. Studien tog hänsyn till deras respektive utveckling mellan 1976 och 2011, det vill säga 35 år.

Warren Buffets och S&P 500 sharpekvot hamnade på 0.76, respektive 0.39. Det vill säga helt i linje med studien ovan gjord på de 555 st fonderna. Warren Buffett anses vara världens bästa investerare. För att uppnå en högre sharpekvot än honom krävs något alldeles extra.

2.2

Vad är en bra sharpekvot?

Baserat på de två studierna ovan kan vi nu dra riktlinjer för vad som kan tolkas som en bra sharpekvot och inte.

Riktlinjer för dålig och bra sharpekvot:

Sharpekvot Tolkning
0 ≥ En sharpekvot på 0 eller minus kan tolkas som mycket dåligt.
0.20 – 0.30 En sharpekvot inom intervallet 0.20 till 0.30 kan ses som vanligt.
0.50 En sharpekvot på 0.50 kan tolkas som bra.
0.50 – 0.75 En sharpekvot inom intervallet 0.50 till 0.75 kan ses som riktigt bra.
1 ≤ En sharpekvot på 1 eller mer kan tolkas som världsklass.

Du bör alltid vara skeptisk till vad sharpekvoten visar på kort sikt. På kort sikt rör sig finansiella värdepapper mer än vad de gör över längre tidsperioder, varpå sharpekvoten kan skifta rejält. Mätt över en längre tidsperiod, på exempelvis 3 – 5 år, ges en mer rättvisande bild av en portföljs relation mellan risk och avkastning.

Bilden nedan visar hur sharpekvoten för S&P 500 (indexet för de 500 största bolagen i USA) skiftat mellan olika tidsperioder. På lång sikt visar den dock en rättvisande bild av värde för sharpekvoten på 0.26.

(Bildkälla: Bob Fulks)

KAPITEL 3

Förbättra din sharpekvot


Avkastning och risk – så funkar det:

Nedan kan du läsa om både hur du kan förbättra din sharpekvot samt varför du bör göra det.

3.1

Hur kan du förbättra din sharpekvot?

Det finns två sätt i hur du kan skapa dig en bättre sharpekvot.

 1. Högre avkastning – Det ena sättet att uppnå en bättre sharpekvot är genom att uppnå en högre avkastning.
 2. Lägre svängningar – Det andra sättet att uppnå en bättre sharpekvot är genom att svängningarna i din portfölj minskar.

För att visa exakt hur det går till ska vi gå igenom ett exempel.

Exempel: Föreställ dig att din portfölj har en avkastning på 10 %. Den riskfria räntan är 0.40 % och portföljens standardavvikelse ligger på 6 %. Sätt dessa värden i formeln för att räkna ut sharpekvoten och vi får den till att bli 1.60 ((10 – 0.40) / 6).

1. Förbättra sharpekvot genom högre avkastning

Föreställ dig nu istället att avkastningen på din portfölj är 15 %. Allt annat lika blir sharpekvoten 2.43 ((15 – 0.40) / 6).

2. Förbättra sharpekvot genom lägre svängningar

Föreställ dig nu istället att avkastningen på din portfölj är 10 %, men att svängningarna i portföljen (standardavvikelsen) ligger på 4 %. Allt annat lika blir sharpekvoten 2.40 ((10 – 0.40) / 4).

För att uppnå en högre avkastning krävs att du investerar i finansiella tillgångar som uppnår hög avkastning. Det är svårt att på förhand veta exakt vilka tillgångar som kommer att ge hög avkastning och inte.

Det är betydligt enklare att förbättra sharpekvoten genom att skapa lägre svängningar i din portfölj. Lägre svängningar kan uppnås genom att bredda din portfölj, alltså skapa en högre riskspridning. Istället för att placera 100 % av ditt kapital i aktier, kan du investera i 70 % i aktier och 30 % i guld. Då bör svängningarna över tid minska.

3.2

Varför förbättra din sharpekvot?

Det är inte alltid som det är bäst att välja den mest riskfyllda investeringen. Att välja en riskjusterad portfölj kan i slutändan visa sig vara betydligt bättre ifall slutresultatet ändå blir densamma. En portfölj innehållande hög volatilitet är oftast mer psykiskt påfrestande än en med mindre volatilitet.

Föreställ dig två investeringsportföljer, A och B. Investeringsportfölj A består av 70 % aktier och 30 % guld, räntor och råvaror, medan portfölj B består av 100 % aktier. I bilden nedan kan du se hur olika mycket portföljerna fluktuerar över tid, men att de i slutändan ger samma resultat.

OBS: Viktigt att veta om är att en bättre sharpekvot behöver inte betyda att din portfölj kommer att prestera bättre över tid. En person som vill maximera sin avkastning kommer antagligen att vilja öka risken genom att leta efter mer riskfyllda investeringar med högre avkastningspotential.

KAPITEL 4

Hur används sharpekvot?


Sharpekvoten har kommit att bli ett utmärkt jämförelseverktyg. Framförallt används nyckeltalet till att jämföra fonder sinsemellan. Det kan också användas till att se utvecklingen för din egen investeringsportfölj och avgöra din skicklighet gällande risk och avkastning.

När du jämför fonder är det vanligt att de mäts på sin sharpekvot för att bedöma avkastning i förhållande till risk. Du kan exempelvis sortera fonder baserat på deras sharpekvot, varpå den översta på listan bör vara den som presterat bäst, sett till risk och avkastning.

Nedan har vi tagit fram exempel på några populära fonder hos Avanza och deras respektive sharpekvot för de senaste 36 månaderna.

7 populära fonder hos Avanza:

Fonder Sharpekvot Utv. 5 år* Ägare hos Avanza
Avanza Global 1.05 101.55 % 384 108
Handelsbanken Europa Index Criteria A1 0.85 69.10 % 11 057
Avanza Zero 0.66 80.62 % 641 018
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK 0.45 71.02 % 5 742
Storebrand Europa A SEK 0.40 67.45 % 57 944
Länsförsäkringar Sverige Index 0.38 64.66 % 17 846
Avanza Emerging Markets 0.05 15.95 % 92 024

*Mellan 2019 – 2023
(Tabell uppdaterad januari 2024)

OBS: Se till att använda sharpekvoten för fonder inom samma kategori. Du kan exempelvis inte att jämföra sharpekvoten mellan en aktiefond och en räntefond. En aktiefond påverkas av börsutvecklingen medan en räntefond är okorrolerad med börsen. Istället bör du jämföra sharpekvoten mellan aktiefonder och räntefonder för sig.

4.1

Diversifiering i portföljen

Som ett bevis på att diversifiering ger en högre sharpekvot på lång sikt kan vi titta på hur Handelsbankens och Länsförsäkringars fondportföljer är uppbyggda samt deras respektive sharpekvot.

Nedan presenteras fondportföljen för “Länsförsäkringar Sverige Indexnära” och “Handelsbanken Europa Index Criteria A1”.

Länsförsäkringar Sverige Indexnära portfölj:

Nedan visas hur fondportföljen för “Länsförsäkringar Sverige Indexnära” ser ut. Portföljen består av 110 st olika värdepapper, varav majoriteten tillhör industri-, finans- och fastighetsbranschen. Dess genomsnittliga sharpekvot har legat på 0.70 under 10 års tid.

(Bildkälla: Pensionsmyndigheten)

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 portfölj:

Nedan visas hur fondportföljen för ”Handelsbanken Europa Index Criteria A1” ser ut. Portföljen består av 382 st olika värdepapper utspridda relativt jämt utöver flera olika industrier. Dess genomsnittliga sharpekvot har legat på 0.80 under 10 års tid.

(Bildkälla: Pensionsmyndigheten)

KAPITEL 5

Beräkna sharpekvot


Vad är sharpekvot? Så här räknar du ut din sharpekvot:

Hur man räknar ut sharpekvoten?

Först och främst är det oftast inget du själv behöver räkna ut. ​​Man ser det enkelt hos en mäklare (se längre ner).

Men om du mot förmodan vill lära dig hur du själv räknar ut sharpekvoten kommer vi att gå igenom det nedan steg för steg. Vi kommer även att gå igenom hur du kan använda dig av en förenklad formel för att räkna ut sharpekvoten.

5.1

Sharpekvot formel

Till att börja med måste du ta hänsyn till följande tre benämningar.

 1. Avkastning – Avkastningen för investeringen som kan vara en fond, aktie eller en investeringsportfölj.
 2. Riskfri ränta – Räntan du kan tjäna helt “riskfritt” om du exempelvis lånar ut pengar till svenska staten. Den riskfria räntan baseras oftast på 3 månaders statsskuldväxlar.
 3. Standardavvikelse – Syftar till portföljens risk som mäts i volatilitet, det vill säga dess svängningar. Standardavvikelsen mäts utifrån hur mycket portföljen rört sig från sitt medelvärde.

Nedan kan du se formeln som används för att räkna ut sharpekvoten:

 

 

För att visa hur formeln används i praktiken ska vi gå igenom ett räkneexempel.

Exempel: Föreställ dig att din portfölj har en avkastning på 5 %. Den riskfria räntan är 0.20 % och portföljens standardavvikelse ligger på 6 %. Sätt dessa värden i formeln för att räkna ut sharpekvoten och vi får den till att bli 0.80 ((5 – 0.20) / 6).

5.2

Hur relaterar du till avkastning och risk?

Formeln för sharpekvoten går att förenkla till följande:

 

 

Genom att använda dig av denna förenklade formel kan du leka lite med sharpekvot-konceptet. Du kan exempelvis använda det för att skapa dig en realityscheck på hur du relaterar till risk och avkastning.

Ta ställning till följande två frågor:

 1. Vilken avkastning per procent vill du ha i genomsnitt?
 2. Vilken maxförlust i procent är du villig att acceptera?

Ett vanligt svar till dessa två frågor är en önskad avkastning om 20 procent och en acceptabel risk om 20 procent. Det betyder att många är kapabla till att riskera lika mycket som har chans till att vinna.

Om vi sätter den riskfria räntan till 1, önskad avkastning om 20 % och en acceptabel maxförlust på 20 % får vi värdet på sharpekvoten till att bli följande:

 

 

Det vill säga att givet en riskfri ränta om 1 %, ett avkastningskrav om 20 % och en acceptabel maxförlust på 20 % fick vi sharpekvoten till att bli 0.95.

Testa dig fram med olika siffror och se vilken sharpekvot du får.

KAPITEL 6

Vart hittar jag sharpekvot?


Vanligtvis behöver du själv inte räkna ut sharpekvoten för en given finansiell tillgång. Den finns oftast redan given hos din nätmäklare eller Morningstar.

Sharpekvot Morningstar

Hos Morningstar kan du hitta sharpekvoten för en specifik fond under fliken “risk och rating”. Nedan ser du ett exempel på sharpekvoten för fonden “Länsförsäkringar Global Index”.

Fonden visar en sharpkvot på 0.85 vilket är mycket bra. Dock är informationen baserad på 3 års statistik, vilket tolkas som kortsiktigt.

(Bildkälla: Morningstar)

Sharpekvot Avanza

Nedan ser du en graf, information om och nyckeltal för fonden “Avanza Zero”. Fondens sharpekvot hittar du under rubriken “Nyckeltal” i höger spalt. För fonder kan du också se sharpekvoten under “avancerat” eller en liknande flik hos den plattform du använder för att handla fonder.

(Bildkälla: Avanza)

(Bildkälla: Avanza)

Du kan också hitta sharpekvoten för din egen investeringsportfölj. Hos Avanza kan du gå till din profil genom att klicka på “Min ekonomi” och därefter fliken “Innehav för att se hur hög sharpekvot din portfölj har för tillfället.

I exemplet nedan kan du se att värdet för sharpekvoten hamnar på 0.53 för de rullande 12 månaderna.

OBS: Tidsperioden som sharpekvoten baseras på kan variera mellan olika mäklare. När du jämför exempelvis fonder mot varandra, eller vill se sharpekvoten för din egen portfölj, bör du undersöka vilken tidsperiod som nyckeltalet baseras på. På Nordnets tjänst “Shareville” har de exempelvis valt att beräkna sharpekvoterna på rullande 3 månaders basis, vilket är extremt kort.

KAPITEL 7

Investera i sharpekvot


eToro erbjuder idag en tjänst med möjlighet att få exponering mot andra investerares portföljer. Tjänsten kallas för “Smart Portfolios” och kallades tidigare för “CopyPortfolios”.

Smart Portfolios går ut på att kopiera andra investerares portföljer. Det betyder att när de går med plus, går du med plus. En av eToros portföljer heter ”Top Traders by Sharpe” som ger dig exponering mot investerare med bäst sharpekvot.

3 typer av Smart Portfolios

eToro erbjuder idag tre typer av Smart Portfolios:

 1. Top Trader Portfolios
 2. Tematiska marknadsportföljer
 3. Partnerportföljer

Varje Smart Portfolio utgår ifrån olika tillvägagångssätt och strategier. Exempelvis kan Smart Portfolios urskilja sig från varandra genom att specificera sig på olika regioner, branscher, tillgångar och strategier.

Smart Portfolios ser till att hela tiden ombalansera sina innehav med jämna mellanrum för att få ut det mesta av den tematiska handelsstrategin. Varje person eller tillgång som inkluderas i en Smart Portfolio räknas som en enskild investering.

(Fördelning av tillgångar, ”Top Traders by Sharpe”, september 2022)

Top Traders by Sharpe

Den typen av CopyPortfolio som specialiserar sig på en stabil sharpekvot är ”Top Traders by Sharpe”. Top Traders by Sharpe letar hela tiden efter investerare vars portföljer visar på en hög sharpekvot med låg risk för kapitalförlust.

Detta fungerar med hjälp av banbrytande algoritmer som tar hänsyn till miljarder st mätvärden för att hitta de investerare som presterat bäst sätt till risk och avkastning. Portföljen ombalanserar investerares kapital en gång per kvartal. Minimibeloppet för att kunna investera i denna tjänst ligger kring 5 000 USD, det vill säga ca 50 000 kr.

* Riskvarning: Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

 

* OBS: Historisk avkastning är inte en indikation på framtida resultat.

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Nedan kan du läsa om både för- och nackdelar med sharpekvoten.

1. Fördelar

 • Ger dig en objektiv siffra på risk – En av de främsta orsakerna till att använda sharpekvoten är då det ger en objektiv syn på relationen mellan risk och avkastning. Det bör framförallt användas för ett längre tidsperspektiv än ett kortare eftersom finansiella tillgångar är mer volatila på kort sikt.
 • Användas till att jämföra fonder – Sharpekvoten är ett utmärkt nyckeltal att använda när man vill jämföra fonder mot varandra. Speciellt för aktivt förvaltade fonder där fondens resultat till stor del beror på hur skicklig fondförvaltaren är. Sharpekvoten kan också användas till att jämföra investeringsportföljer sinsemellan. Läs mer om att investera i fonder här.
 • Kan appliceras på din egen portfölj – Sharpekvoten fungerar även som ett utmärkt nyckeltal för att se hur bra din portfölj presterat över tid. En sharpekvot inom intervallet 0.20 till 0.30 kan tolkas som vanligt. Allt över 0.30 kan tolkas som bra och allt under 0.20 kan tolkas som dåligt. Om din investeringsportfölj på lång sikt visar en sharpekvot på kring 0 eller minus, bör du fundera över du kanske ska minska risken genom att diversifiera portföljen mer. Detta exempelvis genom fondsparande.

2. Nackdelar

 • Oanvändbart när avkastning är lägre än riskfri ränta – En aktie vars avkastning varit lägre än den riskfria räntan kommer att visa på en negativ sharpekvot. Det gör mätningen i princip värdelös varpå sharpekvotens användningsområde är begränsat endast till aktier och fonder som visar på en högre avkastning än den riskfria räntan.
 • Oanvändbart mått på kort sikt – På kort sikt påverkas finansiella tillgångar av många olika faktorer. Ju mer prissvängningar, desto mer påverkas sharpekvoten. Därför kan sharpekvoten vara missvisande på kort sikt. På längre sikt tenderar den dock att vara mer användbar då aktier och fonder inte svänger i lika hög grad på lång sikt som på kort sik.
 • Fungerar ej till att jämföra aktier/fonder inom olika områden – Sharpekvoten kan inte användas effektivt i alla sammanhang. Speciellt inte om man vill jämföra aktier och fonder tillhörande olika branscher eller inriktningar. Att jämföra en konjunkturkänslig aktie med en icke konjunkturkänslig aktie, är som att jämföra äpplen med päron.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *