DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA FÖRSVARSAKTIER

Försvarsaktier (även kallat militäraktier) är ägarandelar i bolag som är verksamma inom försvarsindustrin. Det innefattar exempelvis vapentillverkare och teknikbolag som bistår med cyber- och säkerhetsteknik samt kommunikationslösningar. Guiden på 4,500 ord och 2 videor samt förklarande grafik. Se vår lista över de 15 bäst presterande försvarsaktierna.

 • Allt om utländska och svenska försvarsaktier, trender, försvarspolitik, hot, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i försvarsaktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är försvarsaktier?


Försvarsaktier, eller militäraktier, är ägarandelar i bolag som på något sätt är aktiva inom försvarsindustrin. Deras huvudsakliga syfte är att bistå statliga myndigheter och säkerhetsorgan med krigsmaterial och tjänster relaterade till försvaret.

Exempel på produkter är stridsflygplan, pansarfordon, raketer, försvarsteknik och övriga förnödenheter avsedda för militärt bruk. Försvarsindustrin kallas även för krigs- eller militärindustrin.

OBS: Försvarsaktier och vapenaktier har inte samma definition. Den förstnämnda syftar till bolag vars verksamhet riktar sig mot försvarsindustrin. Vapenaktier syftar till bolag vars produkter kan användas för både militärt och privat bruk. Läs mer i vår guide om vapenaktier.

1.1

Olika typer av försvarsbolag

Försvarsindustrin är mycket bred. Bolagen verksamma inom branschen har olika fokus och erbjuder varierande produkter och tjänster. För att inte dra alla över en kam är det därför nödvändigt att göra en viss uppdelning av bolagen. De kan delas in i två olika kategorier. Nedan presenteras de kortfattat.


1. Vapentillverkare

Vapentillverkare är som namnet låter, bolag som tillverkar vapen. De tillverkar främst stridsflygplan, stridsfartyg och stridsfordon. Vidare ingår även tillverkare av kärnvapen, raketer och artilleri till denna grupp. Bolagen inom denna kategori är vanligtvis beroende av sina hemmamarknader där staten tenderar att vara störst kund.

Exempel på försvarsbolag inom denna kategori är:

Läs mer om denna kategori i kapitel 3


2. Teknikbolag

Till denna kategori tillhör bolag som erbjuder olika lösningar inom försvarsteknologi och cybersäkerhet. Dessa bolag utvecklar och säljer allt ifrån olika säkerhetssystem och mjukvara till diverse hårdvara inom kommunikation och navigation, såsom headsets, mikrofoner och GPS:er.

Exempel på försvarsbolag inom denna kategori är:

Läs mer om denna kategori i kapitel 4

1.2

4 anledningar till att investera i försvarsaktier

Att investera i försvarsaktier kan vara bra av flera anledningar. Nedan kan du läsa om de främsta argumenten till att exponera sig mot industrin.

 1. Konstant efterfrågan – Försvarsindustrin kommer förmodligen alltid att finnas. Det finns ett intresse av att vilja skydda sitt land och sin befolkning. Det innebär att länder ständigt kommer att investera pengar inom sina försvar, vilket ger återkommande intäkter till försvarsbolagen.
 2. Stora stabila kontrakt – Något som utmärker försvarsindustrin, jämfört med andra branscher, är att långa och stora kontrakt skrivs mellan köpare (stater) och säljare (försvarsbolag). Ett kontrakt kan vara värt flera miljarder dollar och sträcka sig längre än en tioårsperiod. Försvarsbolag är alltså stabila bolag med förutsägbara intäkter.
 3. Stabil och växande utdelning – Flera försvarsbolag har stora stabila vinster som de vanligtvis delar ut till aktieägare. Dessa utdelningar har över tid visat sig vara både stabila och växande. Exempelvis har Lockheed Martin visat på stigande utdelningar sedan 2003. För år 2023 gav bolaget en total utdelning om 12.60 USD per aktie. De kan alltså anses vara goda utdelningsaktier.
 4. Stigande trend – I samband med kriget som utlöstes mellan Ukraina och Ryssland har fler stater valt att rusta upp sina försvar. Det bådar gott för försvarsindustrin. Bolagen gynnas nämligen av oroliga tider. Detta då efterfrågan på deras produkter och tjänster stiger. Försvarsmarknaden spås växa i genomsnitt med 5.80 % per år fram tills 2031.

I kommande kapitel kommer vi att presentera några av världens främsta försvarsbolag. Vi kommer i senare kapitel även att visa kommande trender och framtidsprognoser för industrin.

KAPITEL 2

15 bästa försvarsaktierna


Försvarsindustrin på börsen:

I följande tabell kan du se vilka utländska och svenska försvarsaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan åren 2019 och 2023.

 1. Vapentillverkare – Är bolag som tillverkar vapen i form av stridsflygplan, krigsfartyg, pansarfordon, raketer, missiler och ammunition samt övriga vapen. Läs mer om denna kategori i kapitel 3.
 2. Teknikbolag – Är bolag som bistår med försvarsteknik i form av säkerhetssystem, radar, kommunikation och GPS:er samt övriga produkter och tjänster. Läs mer om denna kategori i kapitel 4.

Bästa försvarsaktier 2019 – 2023:

Aktier försvarsindustrin Utv. 5 år Kategori
1 Kongsberg Gruppen 405.76 % Teknikbolag
2 Palo Alto Networks 380.73 % Teknikbolag
3 Axon 380.63 % Teknikbolag
4 Rheinmetall 334.17 % Vapentillverkare
5 W5 Solutions 380.80 %* Teknikbolag
6 Invisio 239.97 % Teknikbolag
7 BAE Systems 167.31 % Vapentillverkare
8 TransDigm Group 162.88 % Teknikbolag
9 Saab 146.31 % Vapentillverkare
10 Leonardo SpA 120.79 % Teknikbolag
11 CACI International 104.81 % Teknikbolag
12 Mildef Group 87.80 %* Teknikbolag
13 Northrop Grumman 59.77 % Vapentillverkare
14 Textron 55.77 % Teknikbolag
15 General Dynamics 55.16 % Vapentillverkare

*Sedan start
(Tabell uppdaterad februari 2024)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 3

Aktier försvarsindustrin - Vapentillverkare


Inom detta kapitel kan du läsa om några av världens ledande vapentillverkare. Dessa aktörer tillverkar och säljer allt från stridsflygplan, pansarfartyg, och militärfordon till drönare, missiler, artilleri och torpeder.

Totalt presenteras 6 bolag. Tre av dem är amerikanska och tre europeiska, det vill säga från Sverige, Tyskland och Storbritannien. De har alla mycket starka positioner på sina respektive hemmamarknader samt internationellt.

3.1

Lockheed Martin

Överblick:

 • VD: James Taiclet
 • Grundades: 1995
 • Huvudkontor: Maryland, USA
 • Avkastning senaste 5 åren: 40.07 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Lockheed Martin:

Lockheed Martin är en stor och stabil aktör inom försvarsindustrin. Deras verksamhet är mångsidig och täcker många olika segment inom vapen och försvar. Bolaget är främst känt för att tillverka några av världens främsta stridsflygplan, missiler och teknologisystem.

Ett exempel på ett känt stridsflygplan som Lockheed Martin tillverkar är F-35. Det är en av världsmarknadens dyraste stridsflygplan. Deras största kund som efterfrågar denna modell är det amerikanska regerings- och försvarsorganet. Bolaget anses vara ett av USA:s viktigaste försvarsbolag och ett av de största i världen.

Lockheed Martin har sedan långt tillbaka haft en stark relation till den amerikanska regeringen. Man har hela tiden lyckats förhandla om långa och stora kontrakt med regeringen, vilket lett till återkommande och stabila intäkter. Exempelvis omsatte bolaget 67,6 miljarder USD år 2023.

Funderar du på att investera i Lockheed Martin? Deras aktie LMT finns tillgänglig att handla här.

3.2

Northrop Grumman

Överblick:

 • VD: Kathy Warden
 • Grundades: 1994
 • Huvudkontor: West Falls Church, USA
 • Avkastning senaste 5 åren: 59.77 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Northrop Grumman:

Northrop Grumman är världens största leverantör av militärteknik. Förutom teknik specialiserar sig bolaget på att tillverka ubåtar, kärnvapenmissiler och drönare. Bolagets affärsverksamhet kan delas upp i två olika segment.

Det första avser vapen och teknik inom försvaret till både luftrummet, på land och till sjöss. Det andra segmentet avser forskning av universum och utveckling av diverse produkter och tekniker inom rymdindustrin.

Inte helt oväntat utgör det amerikanska försvaret bolagets största kund. Man har sedan många år tillbaka knutit stora och stabila kontrakt med staten som sträcker sig över långa tidsperioder. Vanligtvis mellan 5 – 10 år. Vidare har bolaget historiskt lyckats göra stor succé på exportmarknaden.

Funderar du på att investera i Northrop Grumman? Deras aktie NOC finns tillgänglig att handla här.

3.3

General Dynamics

Överblick:

 • VD: Phebe Novakovic
 • Grundades: 1899
 • Huvudkontor: West Falls Church, USA
 • Avkastning senaste 5 åren: 55.16 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om General Dynamics:

General Dynamics är ett amerikanskt försvarsbolag som under 1990-talet var nära att gå i konkurs. Deras då tillträdande VD, Bill Anders, skulle sedan se till att omstrukturera bolaget till att bli ett av de mest lönsamma försvarsbolagen i världen.

Än idag fortsätter bolaget att vara ett av de mest lönsamma inom försvarsindustrin. Deras vinstmarginal uppgick till 7.84 % år 2023. General Dynamics är dessutom det tredje största försvarsbolaget i USA och i världen. Man har en mycket god relation till den amerikanska regeringen till vilka man säljer bland annat militärskepp, stridsvagnar och stridsflygplan.

Vidare är bolaget känt för att utveckla informationsteknologi (IT), fokuserat mot försvarsindustrin, av hög kvalitet. Exempel på expertisområden där man utvecklar och säljer IT-system är inom flygsektorn och sjöfart.

Funderar du på att investera i General Dynamics? Deras aktie GD finns tillgänglig att handla här.

3.4

Saab

Överblick:

 • VD: Micael Johansson
 • Grundades: 1937
 • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
 • Avkastning senaste 5 åren: 146.31 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Saab:

Saab är Sveriges största vapentillverkare. Man erbjuder ett brett produktsortiment, med allt från stridsflygplan och ubåtar till radar och tekniska försvarssystem. Exempel på ett av bolagets mest kända stridsflygplans-modeller är JAS 39 Gripen.

Investmentbolaget Investor, och Wallenberg Investment, har sedan länge varit de största aktieägarna i Saab. De har stor kontroll över bolaget och dess framtid. De har haft ett långsiktigt ägande i bolaget och hjälpt dem via sitt breda kontaktnät både nationellt och internationellt.

I Sverige har Saab en ledande marknadsposition. Bolagets marknadsandel uppgår till cirka 70 %. Detta gör att Saab har en mycket stark förhandlingsposition mot svenska staten. Det är svårt att byta ut Saab, vilket sätter bolaget i en unik position. Det gör Saab till ett av de mest stabila bolagen inom svenska försvarsindustrin.

Funderar du på att investera i Saab? Deras aktie SAAB B finns tillgänglig att handla här.

3.5

Rheinmetall

Överblick:

 • VD: Armin Papperger
 • Grundades: 1889
 • Huvudkontor: Düsseldorf, Tyskland
 • Avkastning senaste 5 åren: 334.17 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Rheinmetall:

Rheinmetall är en tysk försvarskoncern och en av de största i Europa. Bolaget är bland annat känt för att tillverka och sälja olika typer av kanoner, artilleripjäser och stridsfordon. Det är dessutom ett av världens ledande bolag när det kommer till att tillverka logistiska fordon till försvarsindustrin.

Bolaget har en mycket stark relation till den tyska staten. Tyskland är dessutom ett av de länder som kommer att lägga mest pengar på sitt försvar de kommande åren fram till 2030. Man har valt att höja sina investeringar till 2 % av deras totala BNP. Något som på sikt eventuellt kommer att ge Rheinmetall vind i seglen.

Rheinmetall kan likställas med Saab på många sätt. Med deras höga marknadsandel i sitt eget hemland är det svårt för tyska staten att förhandla med Rheinmetall. Detta sätter bolaget i en unik position.

Funderar du på att investera i Rheinmetall? Deras aktie RHMd finns tillgänglig att handla här.

3.6

BAE Systems

Överblick:

 • VD: Charles Woodburn
 • Grundades: 1999
 • Huvudkontor: Farnborough, Storbritannien
 • Avkastning senaste 5 åren: 167.31 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om BAE Systems:

BAE Systems är den största vapentillverkaren i Europa och den näst största i världen. Bolaget har en ledande position inom den brittiska försvarsindustrin. Med sin starka koppling till det brittiska parlamentet utgör bolaget ett mycket viktigt säkerhetsorgan för hela Storbritannien.

Bolaget har ett gott rykte över hela världen för att tillverka vapen av hög kvalitet. Man har genom åren sett till att bygga ett starkt varumärke med djupa och goda relationer både på sin hemmamarknad och utomlands.

BAE Systems tillverkar och säljer bland annat vapensystem, militärfordon av olika slag, artilleri samt cybersäkerhetslösningar. Man erbjuder med andra ord ett brett utbud av produkter. Bolaget är noterat på Londonbörsen.

Funderar du på att investera i BAE Systems? Deras aktie BA.L finns tillgänglig att handla här.

Obs! Siffror i detta kapitel är uppdaterade februari 2024.

KAPITEL 4

Aktier försvarsindustrin - Teknikbolag


Till denna kategori tillhör bolag som erbjuder olika lösningar inom försvarsteknologi och cybersäkerhet. Till skillnad från vapentillverkare är flera av dessa teknikbolag inte beroende av sin egen hemmamarknad. Det är vanligt att bolagens säkerhetslösningar säljs globalt.

Försvarsteknologi anses bli allt viktigare eftersom vårt samhälle går mot att bli allt mer teknologiskt och uppkopplat mot internet. Nedan kan du läsa om 6 intressanta bolag inom detta snabbväxande område. Två av dem är svenska försvarsaktier.

4.1

L3Harris Technologies

Överblick:

 • VD: William Brown
 • Grundades: 2019
 • Huvudkontor: Florida, USA
 • Avkastning senaste 5 åren: 15.48 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om L3Harris Technologies:

L3Harris Technologies är ett amerikanskt bolag som grundades efter en sammanslagning av L3 Technologies och Harris Corporation. Bolagen slogs ihop då man insett att de tillsammans skulle komma att bringa mer nytta till det amerikanska försvarsorganet.

Idag är L3Harris Technologies ett av världens ledande bolag för utveckling av försvarsteknologi. Exempel på teknik man säljer är övervakningslösningar, radiokommunikation, trådlösa elektroniska system samt utrustning för mörkerseende.

Eftersom bolaget är av amerikanskt ursprung utgör den amerikanska staten och försvarsdepartementet, Pentagon, deras största kund. Man har sedan länge bistått det amerikanska försvaret med den senaste försvarsteknologin.

Funderar du på att investera i L3Harris Technologies? Deras aktie LHX finns tillgänglig att handla här.

4.2

Palo Alto Networks

Överblick:

 • VD: Nikesh Arora
 • Grundades: 2005
 • Huvudkontor: Santa Clara, USA
 • Avkastning senaste 5 åren: 380.73 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Palo Alto Networks:

Palo Alto Networks är ett unikt amerikanskt säkerhetsbolag som specialiserar sig på datasäkerhet. Bland annat tillverkar man brandväggar. Dessa kan identifiera och kontrollera applikationer samt skanna datatrafik. På så sätt kan man stoppa hackerattacker och hot.

Palo Alto har en relativt stor marknadsandel om man ser till den totala branschen för cybersäkerhet i världen. För år 2023 uppgick bolaget totala marknadsandel till nästan 20 %. Det är hur som helst ett bolag med kunder över hela världen och som inte endast är beroende av sin egen hemmamarknad.

Cybersäkerhet har kommit att bli en mycket viktig sektor inom försvarsindustrin. Vid ett flertal tillfällen har hemliga dokument läckts ut som en effekt av hackerattacker som genomförts mot olika säkerhetsorgan.

I takt med att vårt samhälle blir allt mer beroende av teknologi och uppkopplat mot internet kan Palo Alto Networks komma att spela en allt viktigare roll inom försvarsindustrin.

Funderar du på att investera i Palo Alto Networks? Deras aktie PANW finns tillgänglig att handla här.

4.3

W5 Solutions

Överblick:

 • VD: Daniel Hopstadius
 • Grundades: 1940
 • Huvudkontor: Nacka, Sverige
 • Avkastning senaste 2 åren: 308.80 % (2022 – 2023)

Kursutveckling 2 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om W5 Solutions:

W5 Solutions är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer försvarsteknologi. Deras produkter omfattar allt inom cybersecurity som exempelvis kommunikationssystem. Dessa säljs framförallt till svenska myndigheter.

Förutom att rikta sig till försvarsindustrin har bolaget även kunder inom olika delar av det civila samhället. Exempelvis bistår man med utbildning och träning av säkerhetsvakter, brandmän och poliser.

Bolaget har genom åren vuxit både organiskt och med hjälp av förvärv. Man spår en ökad efterfrågan på försvarsteknologi och har därför planer på att utföra fler förvärv i framtiden för att säkerställa höga marknadsandelar och fortsatt tillväxt.

Funderar du på att investera i W5 Solutions? Deras aktie W5 finns tillgänglig att handla här.

4.4

Invisio

Överblick:

 • VD: Lars Höjgård Hansen
 • Grundades: 1999
 • Huvudkontor: Hvidovre, Danmark
 • Avkastning senaste 5 åren: 239.97 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Invisio:

Ännu ett svenskt bolag tillhörande denna lista är Inviso. Bolaget är specialiserat inom röstkommunikation och kommunikationslösningar. Deras tjänster och säkerhetslösningar efterfrågas främst av specialstyrkor och militärer samt polisstyrkor.

Invisio tillverkar bland annat headsets, intercom-system och kontrollenheter. De arbetar med att erbjuda produkter och system av hög kvalitet. Deras headset kan exempelvis fånga upp vibrationer från användarens käkben med hjälp av en liten “in-ear mikrofon”.

Bolaget har kunder både i Sverige och utomlands. Dess huvudmarknader är Europa, USA och Australien. Vidare har man kunder i både Sydamerika och Asien.

Funderar du på att investera i Invisio? Deras aktie IVSO finns tillgänglig att handla här.

4.5

Leonardo SpA

Överblick:

 • VD: Alessandro Profumo
 • Grundades: 1948
 • Huvudkontor: Rom, Italien
 • Avkastning senaste 5 åren: 120.79 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Leonardo SpA:

Leonardo SpA är ett försvarsbolag med säte i Italien. Bolaget hette tidigare Finmeccanica, men bytte namn år 2017 till Leonardo. Namnet har inspiration från den kända italienska ikonen Leonardo da Vinci.

Bolaget är specialiserade inom utveckling och försäljning av olika typer av säkerhetssystem och radarsystem för diverse försvarsfordon. Leonardo är även stor när det kommer till att tillverka militärhelikoptrar.

Deras kunder återfinns både nationellt och på global nivå i både Europa och Nordamerika. Störst försäljning sker till USA, följt av Italien och Storbritannien. Deras stora geografiska spridning gör att bolaget inte är lika beroende av sin hemmamarknad, som många andra försvarsbolag.

Funderar du på att investera i Leonardo SpA? Deras aktie LDOm finns tillgänglig att handla här.

4.6

Thales

Överblick:

 • VD: Patrice Caine
 • Grundades: 2000
 • Huvudkontor: Paris, Frankrike
 • Avkastning senaste 5 åren: 26.79 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Thales:

Likt Saab och Rheinmetall, vilka i stort sett har monopol på sina respektive hemmamarknader, gäller även detsamma för det franska försvarsbolaget Thales. Sina starka anknytningar till Frankrikes stat och försvarsdepartement gör bolaget till en stark spelare inom den europeiska försvarsindustrin.

Bolaget tillverkar och säljer bland annat utrustning till flyg- och försvarsindustrin. De är framförallt kända för sina produkter inom teknologi, kommunikation och navigation. De tillverkar även vapen, såsom olika typer av robotar och torpeder.

Frankrike anses vara ett av de ledande länderna inom försvar i Europa, vilket sätter Thales i fokus. Med uttalanden från Frankrike om att öka investeringar i sitt försvar kan bolaget komma att dra nytta av sin starka position.

Funderar du på att investera i Thales? Deras aktie HOp finns tillgänglig att handla här.

Obs! Siffror i detta kapitel är uppdaterade februari 2024.

KAPITEL 5

Försvarsaktier och politik


Försvarsindustrin är hårt kopplad till politiken. Detta eftersom inköp av försvarsprodukter och tjänster främst sker av stater. Detta utsätter försvarsbolag för politiska beslut kring både försvarspolitik och säkerhetspolitik. Nedan kan du läsa om vilka konsekvenser som beslut kring ned- och upprustning får på krigsaktier.

5.1

I tider av nedrustning

I tider då stater väljer att dra ner på investeringar i försvaret måste försvarsbolagen söka nya kunder utomlands. Att ge sig ut på den internationella marknaden anses vara tuffare då man måste slåss om marknadsandelar mot flera försvarsbolag. Dessutom finns lagar, regleringar och handelsembargon som kan sätta stopp för export. I dessa fall gäller det att ha starka relationer.

Detta har framförallt varit ett fenomen för svenska försvarsbolag, och framförallt för Saab. Turligt nog har deras starka aktieägare varit en framgång till deras fortsatta positiva utveckling, trots låg efterfrågan från sin hemmamarknad.

Exempel: Med starka stabila aktieägare, såsom Investor (INVE B) och Wallenberg, har Saab lyckats etablera sig väl ute på exportmarknaden. Wallenbergarna har många kontakter och hög kompetens inom försvarsindustrin, vilket på lång sikt varit mycket avgörande för Saabs långsiktiga framgång.

Marcus Wallenberg, som är ordförande för Saab, var exempelvis med i Brasilien när deras stridsflygplan visades upp 2020. Han påstås ha bistått Saab med god kompetens som efter 10 – 15 år av hårda förhandlingar tillslut bidrog till att bolaget lyckades göra en affär med Brasiliens försvarsmakt.

(Bildkälla: DI – Jacob Wallenberg tillsammans med Brasiliens f.d. president, Jair Bolsonaro)

5.2

I tider av upprustning

Under oroliga geopolitiska tider tenderar stater att vända mer uppmärksamhet åt sitt eget försvar. Det har framförallt blivit påtagligt i samband med kriget mellan Ukraina och Ryssland. I oro om hur kriget ska eskalera har flera länder insett hur viktigt det är att ha ett stabilt och modernt försvar.

Den dåvarande svenska regeringen, med Magdalena Andersson som svensk statsminister, presenterade år 2022 nya satsningar på försvaret. För 2021 låg försvarsbudgeten på 1.20 % av BNP, eller ungefär 80 miljarder kronor. Denna siffra skulle höjas till 2 % av BNP, löd det under ett tal som Magdalena höll i ett TV-sänt tal.

“Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 % av BNP och vi ska nå dit så fort det är praktiskt möjligt” / Magdalena Andersson, f.d. svensk statsminister

Magdalena Anderssons tal med anledning av kriget i Ukraina:

Fram till 2025 ska den totala statsbudgeten till försvaret uppgå till 120 miljarder. Det ska motsvara 2 % av BNP, vilket ligger i fas med NATO:s långsiktiga mål. Vidare har politiker uttalat sig om att denna nivå kan komma att öka från 2 % till 3 %.

Detta är inga roliga nyheter för världen, men desto bättre för försvarsbolagen. I samband med dessa uttalanden har exempelvis Saab givit nya prognoser om kommande intäkter. Bolaget bedömer att efterfrågan på deras produkter kommer att öka, och därmed även den organiska försäljningstillväxt.

Detta har lett till att bolagets aktie stigit mycket kraftigt på börsen sedan kriget mellan Ukraina och Ryssland bröt ut i februari 2022. Grafen nedan visar hur deras aktie stigit med nästan 200 % på endast ett och ett halvt år.

Saab aktiekurs mellan 2018 och 2023:

(Bildkälla: Nordnet)

5.3

Cykliska trender

När internationella spänningar ökar, tenderar det att alltså påverka försvarsindustrin positivt. Tvärtom tenderar tider av fred att påverka industrin negativt. Det ger upphov till cykliska trender som uppmärksamma investerare kan kapitalisera på.

Vi har exempelvis fått se en kraftig uppgång inom försvarsaktier i samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina. Som ovan nämnt har det lett till att flera stater valt att investera större andel av sin totala BNP för att utöka sitt försvar.

Militärutgifter i procent av total BNP:

(Bildkälla: Statista)

Bilden ovan visar att Ukraina i samband med kriget är det land som spenderar störst del av sin totala BNP åt sitt försvar. Normalt sett brukar Saudiarabien spendera störst andel av sin totala BNP åt försvaret.

Krig leder alltså indirekt till att försvarsbolagens tillväxtprognoser ökar. Det resulterar i stigande värderingar på börsen som en effekt av att investerare flockar sig till dessa aktier.

Exempel: Tre aktier som presterade klart bättre än OMXS30-index (gul), när kriget mellan Ukraina och Ryssland bröt ut, var tyska Rheinmetall AG (lila), amerikanska Palo Alto Networks (grön) och svenska Saab (blå).

Mellan åren 2021 och 2023 gav de en totalavkastning på 237.40 %, 176.90 %, respektive 154.50 % Det går att jämföra med OMXS30-index som endast avkastade 36.30 % under samma period (se grafen nedan).

Försvarsaktier vs OMXS30:

(Bildkälla: Nordnet)

5.4

Strategiska subventioner

Försvarsindustrin handlar inte endast om konkurrens. Försvarsbolag måste även förhålla sig till vilka länder de får sälja till. Exempelvis får svenska försvarsbolag inte sälja vapen till Iran, då FN belagt landet med riktade sanktioner.

“Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska upprätta ett nationellt vapenembargo mot stater som bryter mot internationella konventioner, kränker kvinnors, hbt-personers samt religiösa och etniska minoriteters mänskliga rättigheter” / Riksdagen

Det betyder att oavsett om fler länder väljer att rusta upp sitt försvar under tider av större oroligheter, kommer försvarsbolag fortfarande vara strikt reglerade till vilka länder de får sälja sina vapen till.

Skulle sanktionerna komma att hävas i framtiden kan det betyda ett större uppsving för försvarsaktier. Samtidigt kan hårdare och striktare sanktioner bidra med negativ effekt på försvarsbolagens försäljning.

KAPITEL 6

Försvarsindustrin på världsmarknaden


I följande kapitel kan du läsa om hur försvarsindustrin på världsmarknaden ser ut. Det är bland annat viktigt att ta hänsyn till hur mycket respektive land spenderar på sitt försvar i reala tal samt procentuell andel av BNP.

6.1

USA – världens militära stormakt

USA har sedan länge varit det land som spenderat mest pengar på sitt försvar. Som världens stormakt har man mycket att leva upp till. Samtidigt vill man skydda sin befolkning från utomstående hot.

Länderna som spenderar mest pengar på sitt försvar:

(Bildkälla: Visual Capitalist)

Bilden ovan visar att USA ensamma stod för nästan 38 % av den totala spenderingen inom försvarsindustrin år 2021. På andra plats hittar vi Kina på 13.90 %, följt av Indien (3.60 %), Saudiarabien (2.60 %) och Sydkorea (2.40 %), m.fl.

Det är med andra ord inte särskilt konstigt varför världens största försvarsbolag är amerikanska. I och med att USA lägger stora summor pengar på sitt försvar har man på så sätt gynnat den inhemska industrin.

6.2

Kina – världens framtida militära stormakt?

Den stora frågan som många ställer sig är om USA för alltid kommer att vara världens stormakt när det kommer till försvar? Trots att USA är det land som i dagsläget spenderar mest pengar på sitt försvar ska man inte blunda för utomstående konkurrens.

Ett av de största hoten mot USA om världsmakten är Kina. Tabellen nedan visar hur Kina ökat investeringar i sitt försvar från 210 miljarder dollar till nästan 300 miljarder mellan 2017 och 2021.

Tillväxt i militär konsumtion per land:

(Bildkälla: Visual Capitalist)

Kina har alltså på 5 år ökat sina investeringar på sitt försvar med 40 %. Detta går att jämföra med världens största militära stormakt, USA, som under samma period ökade sina investeringar med endast 24 %.

USA:s tillväxt är alltså långt ifrån Kinas. Skulle denna trend kunna fortsätta? Om ja, då är det inte omöjligt att Kina kan komma att bli världens framtida militära stormakt.

6.3

Sverige – liten men sofistikerad militärmakt

Sverige är ett mycket litet, men sofistikerad försvarsindustri, med tanke på vår totala befolkning på endast 10,5 miljoner invånare. Vår militärmakt är inte särskilt stor. Däremot tillverkar vi mycket vapen och försvarsprodukter som vi sedan exporterar till andra länder.

Exempelvis är Saabs stridsflygplan, Gripen, ett av världens mest efterfrågade militärflygplan. Samtidigt tillhandahåller vi många olika tekniska lösningar inom försvarsindustrin. Exempel på flera svenska teknikbolag som riktar sig mot försvarsindustrin är Micro Systemation, MilDef Group och Invisio.

Export av svensk krigsmaterial – 2002 till 2022:

(Bildkälla: www.svenskafreds.se)

Diagrammet visar hur svensk vapenexport sakta med säkert stigit mellan 2002 och 2022. Även om trenden var nedåtgående mellan 2011 och 2015 pekar den långsiktiga trenden uppåt. Den största köparen av svenskt krigsmateriel var Brasilien, följt av USA, Tyskland, Indien och Ungern.

KAPITEL 7

Prognoser för industrin


Hur ser tillväxtprognosen ut för försvarsindustrin och vilka trender kan vi förvänta oss framöver? I följande kapitel kan du läsa om tecken som pekar mot högre tillväxt inom försvarsindustrin än som tidigare gällt.

7.1

Upprustade försvar

Rysslands attack mot Ukraina har minst sagt varit en “väckarklocka” för världens länder. Vidare anses spänningarna mellan USA och Kina bli allt mer påtagliga. Detta efter att Kina vid ett flertal tillfällen givit signaler som kan tyda på en eventuell attack mot grannlandet, Taiwan. Politiker över världen anser nu att man behöver stärka och modernisera sina försvar.

Global militär konsumtion 1988 – 2022:

(Bildkälla: SIPRI)

Bilden ovan visar att den globala militära konsumtionen, mellan 2021 och 2022, steg med 8.80 % från 2 113 miljarder till 2 240 miljarder USD. Trenden ser även ut att kunna fortsätta stiga i takt med att länder världen över väljer att höja sina militära investeringar.

 • Sverige höjer försvarsbudgeten – Tidigare låg Sveriges försvarsbudget på 1.20 % av BNP, men ska alltså höjas med 0.80 procentenheter till 2 %. Detta efter att f.d. statsminister, Magdalena Andersson, uttalat att Sverige bör höja försvarsbudgeten.
 • Tyskland höjer försvarsbudgeten – Liknande uttalanden har även den tyska regeringen gjort. De har lovat att försvarsutgifterna ska uppgå till över 2 % av BNP. Det är något som det inte gjort sedan kalla kriget. Det skulle betyda att Tyskland kommer att ha världens tredje största försvarsutgifter.

Nya satsningar inom försvaret tar tid. När man väl bestämt sig för att öka anslagen för försvaret tenderar det att ta flera år innan man nått dit man vill. Det betyder att anslag för försvaret kommer att gynna krigsaktier under en längre period.

7.2

Drönarkriget

Marknaden för militära stridsflygplan och drönare ser ut att bli en av de mest snabbväxande segmenten inom försvarsindustrin. Detta segment förväntas öka i genomsnitt med cirka 9.60 % per år fram till 2026.

Drönare är nämligen ett effektivt vapen som kan ta sig igenom luftförsvar enklare än vad exempelvis stridsflygplan kan, samtidigt som de orsakar stor skada och förödelse. De kan antingen vara förprogrammerade att attackera ett visst mål, eller fjärrstyras från flera mils avstånd.

Exempel: Flera källor kommenterar exempelvis att Ryssland använder drönare för att attackera Ukraina. Enligt Aftonbladet skickar de tiotals så kallade “kamikazedrönare” mot Ukraina, vilka är förprogrammerade att attackera förbestämda mål. Enligt uppgifter ska dessa vara tillverkade i Iran (se bild nedan).

(Bildkälla: ABC News – Kamikazedrönare tillverkad i Iran)

7.3

Vapen inom sjöförsvaret

En annan kraftigt stigande trend är vapen inom sjöförsvaret. Efterfrågan på bland annat torpedbåtar och hangarfartyg ser ut att kunna växa i genomsnitt med cirka 10 % per år mellan 2021 och 2026.

Marknaden för vapen inom sjöförsvaret är som störst i Asien, i Stillahavsområdet. Det är även denna region som kommer att fortsätta efterfråga mest av dessa typer av vapen. Ett av de ledande länderna inom detta område är Kina.

Vidare ser Filippinerna ut att rusta upp sitt försvar inom sjöfart. Filippinerna har under nuvarande president, Bongbong Marcos, knutit hårdare band till USA som vid flera tillfällen uppmanat landet till att stärka sitt självförsvar. Detta i takt med en växande kinesisk militär.

(Bildkälla: Washington Post – Bongbong Marcos och Joe Biden)

7.4

Framtida tillväxtprognoser

Marknaden för försvarsindustrin har sedan 2016 endast stigit med en genomsnittlig tillväxttakt på 4.00 % per år. Det kommer förmodligen att stiga med tanke på det nuvarande kriget mellan Ukraina och Ryssland.

Global tillväxttakt inom försvarsindustrin:

(Bildkälla: Research and Markets)

Enligt Research and Markets ser försvarsindustrin ut att kunna dubbleras från 475 miljarder dollar till 838 miljarder dollar, fram till år 2031. Det skulle innebära en genomsnittlig tillväxttakt på 5.80 % per år.

KAPITEL 8

3 fonder försvarsindustri


I och med kriget mellan Ukraina och Ryssland har intresset för försvarsaktier ökat från många fondförvaltare. Samtidigt anser flera experter att krigsaktier är en omoralisk investering. Därför väljer de allra flesta fonder att inte exponera sig mot industrin.

Svenska Robur är exempelvis ett fondbolag som fått utstå kritik för att under oroliga tider investera mer pengar i Saab, än under tider av fred. Nedan presenterar vi några fonder som, oavsett oroliga tider eller inte, alltid ger en bred exponering mot olika typer av försvarsaktier. Nedan kan du läsa om dem i detalj.

8.1

iShares US Aerospace & Defense ETF

Överblick:

 • Startdatum: 2006
 • ISIN: US4642887602
 • Förvaltningsavgift: 0.35 %
 • Genomsnittlig avkastning 5 år: + 21.01 % (2019 – 2023)

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”iShares US Aerospace & Defense ETF”:

Denna ETF investerar i olika typer av försvarsbolag, främst på den amerikanska marknaden. Fonden ger dig alltså en bred exponering mot det land som lägger mest pengar på sitt försvar i världen. I fondportföljen hittar vi bland annat Northrop Grumman och General Dynamics.

Funderar du på att investera i fonden? iShares US Aerospace & Defense ETF finns tillgänglig att handla hos eToro.

8.2

Finserve Global Security Fund I SEK R

Överblick:

 • Startdatum: 2019
 • ISIN: LU1822851538
 • Förvaltningsavgift: 1.60 %
 • Genomsnittlig avkastning 3 år: + 73.34 % (2019 – 2023)

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”Finserve Global Security Fund I SEK R”

Denna fond ger dig en mycket bred exponering mot försvarsindustrin. Fonden investerar i bolag involverade i vapentillverkning, cybersäkerhet och rymden. Störst exponering är mot USA, följt av Sverige, Norge och Israel. I fondportföljen ingår bland annat Saab och Kongsberg Gruppen.

Funderar du på att investera i fonden? Finserve Global Security Fund I SEK R finns tillgänglig att handla hos Avanza.

8.3

Allianz Cyber Security AT USD Acc

Överblick:

 • Startdatum: 2021
 • ISIN: LU2286300806
 • Förvaltningsavgift: 2.05 %
 • Genomsnittlig avkastning 4 år: + 34.48 % (2020 – 2023)

Utveckling 4 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”Allianz Cyber Security AT USD Acc”:

Denna fond investerar i bolag verksamma inom cybersäkerhet. De består till mestadels av teknikbolag, såsom Palo Alto Networks, Fortinet och Oakta. Störst exponering är mot USA, följt av Sydkorea, Israel, Japan och slutligen Storbritannien.

Funderar du på att investera i fonden? Allianz Cyber Security AT USD Acc finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar


Fördelar

 • Upprustning i försvaret – I och med det geopolitiska läget i världen har fler länder valt att rusta upp sina försvar inför framtiden. Dessa beslut kring satsning på militär kapacitet spelar stor roll för försvarsaktier som gynnas av det geopolitiska oroliga läget i världen.
 • Långa kontrakt – Försvarsbolag skriver oftast långa kontrakt med stater. Dessa kan sträcka sig över en lång tidshorisont. Exempelvis skrev Saab ett nytt tioårigt långt avtal med svenska försvaret i maj 2023. De långa kontrakten skapar på så sätt stabila och förutsägbara intäkter.
 • Konstant efterfrågan – Försvarsindustrin kommer förmodligen alltid att finnas. Stater har ett intresse av att vilja skydda sin egen befolkning från utomstående hot. Därför ser många positivt på att staten lägger en del av sin BNP åt försvaret.

Nackdelar

 • Omoralisk investering – Att investera i försvarsaktier kan ifrågasättas för att vara en omoralisk investering. De kan ses som mindre etiskt korrekta aktier att investera i, likt tobak, alkohol och spelaktier. Deras produkter används visserligen inom försvar för att skydda invånare, men samtidigt till att förgöra fiender och människoliv.
 • Beroende av politiska beslut – Försvarsbolagens verksamhet är beroende av politiska beslut. När stater väljer att rusta upp sina försvar påverkar det försvarsbolag positivt. När de istället väljer att rusta ner sina försvar påverkar det deras verksamheter negativt.
 • Hög konkurrens – Det råder ständigt hög konkurrens mellan försvarsbolagen. Detta gäller främst amerikanska försvarsbolag då det finns många bolag som vill skriva kontrakt med den amerikanska regeringen. Bolag som Saab är mer skyddade på grund av sin monopolställning. Dock blir det tuffare för bolaget när man väl ger sig ut på exportmarknaden då man plötsligt tävlar mot flera starka aktörer från andra länder.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

De försvarsaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan 2019 och 2023, är:

 1. Kongsberg Gruppen (405.76 %)
 2. Palo Alto Networks (380.73 %)
 3. Axon (380.63 %)
 4. Rheinmetall (334.17 %)
 5. W5 Solutions (308.80 %)

Handla dessa försvarsaktier hos eToro.

I tider av krig tenderar försvarsaktier att prestera bra på börsen. Med försvarsaktier menas ägarandelar i bolag som är aktiva inom försvarsindustrin. Försvarsaktier kan delas in i två kategorier:

 1. Vapentillverkare – Bolag inom denna kategori tillverkar exempelvis stridsflygplan, stridsfartyg och stridsfordon.
 2. Teknikbolag – Bolag inom denna kategori erbjuder exempelvis lösningar inom försvarsteknologi och cybersäkerhet.

Försvarsbolag är sådana som tillverkar och säljer vapen och teknik inom försvarsindustrin. Störst efterfrågan på deras produkter kommer vanligtvis från stater världen över.

Sveriges främsta försvarsbolag är Saab. Bolagets marknadsandel uppgår till cirka 70 %. Det ger bolaget en unik förhandlingsposition mot den svenska regeringen.

Europas största försvarsbolag är BAE Systems. Det är ett brittiskt bolag som utvecklar och säljer militärfordon, vapensystem och lösningar inom cybersäkerhet.

Under oroliga tider tenderar länder att rusta upp sitt försvar. Det leder oftast till att försvarsaktier på börsen ökar i värde. Tvärtom tenderar de att sjunka i sina värderingar under fredliga tider.

Delta i diskussionen

2 comments

 • försvarsindustriattaché var gör en person med yrket ?

  Svara
  • Hej Suzana,

   Tack för din kommentar!

   En försvarsindustriattaché är en diplomatisk tjänsteman som är knuten till en ambassad eller konsulat och specialiserad på just försvarsindustrifrågor. Deras huvudsakliga ansvar är att främja och stödja samarbetet mellan sitt och andra länders försvarsindustrier.

   / InvestoRunner Team

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *