DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA VAPEN AKTIER

Vapenaktier är ägarandelar i bolag som tillverkar och säljer vapen till försvaret, för privat bruk eller inom jakt och sport. USA utgör den största marknaden för vapen och representerar cirka 50 % av den totala industrin. Guiden består totalt av 3,500 ord och 5 videor samt förklarande grafik. Se vilka vapenaktier som presterat bäst på börsen och lär känna de största bolagen i industrin.

 • Allt om vapentillverkare, bästa vapenaktier 2024, utländska och svenska vapenaktier, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i vapenaktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är vapen aktier?


Money Talks – America’s gun industry:

Vapenaktier avser ägarandelar i företag som är verksamma inom vapenindustrin. De kan antingen användas militärt eller till privat bruk. Exempel på vanliga vapen är pistoler, gevär, revolvrar, automatvapen och hagelvapen.

OBS: Vapenaktier inte är samma sak som försvarsaktier. Försvarsaktier syftar till bolag som bistår statliga myndigheter med krigsmaterial och försvarsteknologi relaterade till försvaret. Vapenaktier kan förutom att sälja till försvaret även sälja vapen för privat bruk.

Denna guide har dragits gränsen vid handeldvapen. Större vapensystem kommer inte att benämnas i denna guide och kan istället läsas om i vår andra guide om försvarsaktier.

1.1

Vad för typ av vapen aktier finns det?

Som ovan nämnt kan vapen antingen säljas inom den militära industrin eller för privat bruk. Bolag kan därför skilja sig åt när det kommer till inom vilken industri som deras vapen används. Därför kan vapenaktier delas upp i tre kategorier.

 

1. Tillverkare av handeldvapen – Militär och försvar

Till denna kategori tillhör bolag som primärt säljer handeldvapen till militären. Dessa bolag är beroende av politiska beslut kring upprustning av försvaret. De skriver vanligtvis kontrakt över långa tidspann med staten vilka kan sträcka sig över mer än 10 år.

Nedan ges exempel på bolag som tillverkar vapen till militären:

Läs mer om denna kategori under kapitel 3.

 

2. Tillverkare av handeldvapen – Privat bruk

Till denna kategori tillhör bolag som främst riktar sig mot marknaden av handeldvapen för privat bruk. Denna marknad utgörs främst av den amerikanska, där det är lagligt att handla dessa typer av vapen från och med 18 års ålder. Dessa bolag påverkas alltså främst av amerikansk efterfrågan.

Nedan ges exempel på bolag som tillverkar vapen för privat bruk:

Läs mer om denna kategori under kapitel 4.

 

3. Tillverkare av handeldvapen – Jakt och sport

Sista kategorin inom handeldvapen utgörs av bolag som primärt säljer för bruk inom jakt och sport. Den vanligaste typen av vapen som säljs inom denna kategori är gevär. Det används nämligen till att både jaga djur och utföra sport som prickskytte.

Nedan ges exempel på bolag som tillverkar vapen för jakt och sport:

Läs mer om denna kategori under kapitel 5.

1.2

Varför investera i vapenaktier?

 • Kontinuerlig efterfrågan – Människor världen över, och framförallt USA, efterfrågar ständigt vapen. På lång sikt har vapenindustrin vuxit stadigt. Det är en stabil industri med ständig efterfrågan från både stater, bolag och privatpersoner.
 • Bra investering i osäkra tider – Till skillnad från många andra branscher tenderar vapenindustrin att gynnas av osäkra tider. Exempelvis steg amerikanska vapenaktier på börsen i samband med en masskjutning i Sandy Hook Elementary School år 2013 som en effekt av osäkra tider landet. Vapenaktier har även gått bra på börsen i samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina.
 • Få exponering mot en viktig del av USA:s ekonomi – Vapenindustrin utgör en mycket viktig del av amerikansk ekonomi. År 2022 var det cirka 45 % av de amerikanska hushållen som ägde minst ett vapen. Efterfrågan på vapen är stor i landet vilket troligtvis kommer fortsätta kommande år.
 • Framtida tillväxt – Vi kommer troligtvis få se en ökad tillväxt i efterfrågan på vapen de kommande åren. Detta som en effekt av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Flera länder har valt att lägga större andel av den totala BNP åt att rusta upp sitt försvar med både nya vapen och ammunition.

KAPITEL 2

15 bästa vapen aktier


Nedan ser du en lista över vilka vapenaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan 2019 och 2023. Du kan också se till vilken typ av marknad de riktar sig till, i form av militär och försvar, privat bruk eller jakt och sport.

15 bästa vapen aktier 2019 – 2023:

Vapen aktier Utv. 5 år Kategori
1 Axon Enterprise + 423.04 % Militär och försvar / privat bruk
2 Dick’s Sporting Goods + 353.04 % Jakt och sport
3 Vista Outdoor + 237.30 % Jakt och sport
4 Taurus Armas SA + 218.12 % Militär och försvar
5 Saab + 132.89 % Militär och försvar
6 Olin + 107.97 % Militär och försvar
7 Big 5 Sporting Goods + 34.57 % Jakt och sport
8 Thales + 33.40 % Militär och försvar
9 Smith & Wesson Brands + 18.56 %* Privat bruk
10 Heckler & Koch + 1.01 % Militär och försvar
11 Sturm Ruger & Co – 20.60 % Privat bruk
12 Sportsman’s Warehouse – 31.50 % Jakt och sport
13 AMMO – 38.10 % Jakt och sport
14 National Presto Industries – 38.20 % Militär och försvar
15 Clarus Corporation – 46.51 % Jakt och sport

*Sedan start
(Tabell uppdaterad februari 2024)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 3

Vapen aktier - Militär och försvar


About Taurus company:

Till denna kategori tillhör bolag som främst tillverkar vapen och tillbehör för militärt syfte. Dessa aktörer är främst beroende av stater och olika typer av säkerhetsorgan. De förlitar sig alltså på endast ett fåtal aktörer.

Detta bidrar till att de är mycket känsliga för politiska beslut kring säkerhet och försvar. De tenderar bland annat att öka sin omsättning under geopolitiskt oroliga klimat. De tenderar dock att gå sämre under lugnare tider.

3.1

Olin

Översikt:

• VD: Robert Bunch
• Grundades: 1892
• Huvudkontor: Clayton
• Ticker symbol: OLN

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Olin:

Olin var tidigare en stor återförsäljare av vapen. År 1981 såldes dock denna del av bolaget. Idag är Olin främst en stor tillverkare och försäljare av ammunition till diverse olika handeldvapen genom deras dotterbolag “Winchester Ammunition”. Vidare är bolaget en stor tillverkare och återförsäljare av olika kemikalier som klor och natriumhydroxid.

En av bolagets klart största kunder är det amerikanska militärväsendet. I och med att militären står för majoriteten av Olins omsättning är bolaget relativt utsatt för säkerhetspolitiska frågor. Politik kan alltså påverka bolagets resultat på kort sikt och över tid.

Ett exempel på ett sådant skeende skedde i samband med första världskriget. Det amerikanska försvaret efterfrågade då stora mängder ammunition. Det ledde till ett av bolagets mest framgångsrika perioder någonsin då både omsättning och vinstmarginaler ökade till rekordnivåer (Läs mer om detta under kapitel 6.2).

Funderar du på att investera i Olin? Deras aktie OLN finns tillgänglig att handla här.

3.2

Heckler & Koch

Översikt:

• VD: Jens Bodo Koch
• Grundades: 1949
• Huvudkontor: Oberndorf am Neckar
• Ticker symbol: MLHK

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Heckler & Koch:

Heckler & Koch är en tysk koncern och tillverkare av diverse handeldvapen. Bolaget är bland annat känt för att tillverka kulsprutepistoler och automatkarbiner. Exempel på kända vapenmodeller är MP5, HK417 och HK G36. Tillverkning och försäljning sker främst till aktörer inom försvarsindustrin.

En av bolagets största kunder är den tyska armén. Vidare säljs vapen även till olika typer av försvarsorganisationer och specialstyrkor. Några av dessa är amerikanska Navy SEALs, Delta Force och Kanadas specialstyrka Joint Task Force 2.

Trots bolagets goda rykte har det vid flera tillfällen anklagats för att olagligt transportera vapen till regioner under pågående konflikt, såsom Nepal, Bosnien och Sierra Leone. Vidare har bolaget även blivit anklagat för att ha givit ut produktionsliceneser till stater där mänskliga rättigheter anses vara mycket låga, såsom Myanmar och Sudan.

(Bolaget är börsnoterat på Euronext NV och går inte att investera i från Sverige.)

3.3

Taurus Armas

Översikt:

• VD: Salesio Nuhs
• Grundades: 1939
• Huvudkontor: São Leopoldo
• Ticker symbol: TASA4

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Taurus Armas:

Taurus Armas är en brasiliansk tillverkare av handeldvapen. Det anses vara en stor och stark koncern med produktionsanläggningar över hela världen. Några av de största anläggningarna ligger i Brasilien och USA.

Bolaget är känt för att tillverka många olika typer av handeldvapen av hög kvalitet. De är bland annat kända för sina revolvrar och gevär. Exempel på kända vapenmodeller som företaget tillverkar är 44 MAG och Taurus 327. Man säljer även skyddsutrustning.

Vid ett flertal tillfällen har Taurus fått ta emot priser som den bäste vapentillverkaren. Bolagets goda rykte och högkvalificerade vapen har varit en nyckel till varför deras produkter har kommit att bli högt prioriterade inom försvarsindustrin. Det är framförallt det brasilianska försvaret och polisstyrkor som efterfrågar deras produkter.

(Bolaget är noterat på den brasilianska börsen och går inte att investera i från Sverige.)

KAPITEL 4

Vapen aktier - Privat bruk


Smith & Wesson – An American Story:

Till denna kategori tillhör bolag som främst säljer sina vapen och tillbehör för privat bruk. Deras kunder består alltså främst av privatpersoner som antingen köper dem som självförsvar eller samlarobjekt.

Denna marknad inom handeldvapen utgörs främst av den nordamerikanska marknaden där det är lagligt att köpa ett vapen från och med 18-års ålder. Två av de största tillverkarna av vapen för privat bruk utgörs därför av två amerikanska bolag.

4.1

Smith & Wesson Brands

Översikt:

• VD: Mark Smith
• Grundades: 1852
• Huvudkontor: Massachusetts
• Ticker symbol: SWBI

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Smith & Wesson Brands:

Smith & Wesson Brands är en av USA:s största tillverkare av handeldvapen. Bolaget tillhörde en gång i tiden American Outdoor Brands Corporation. Avdelningen knoppades dock av år 2020 och är numera ett självständigt företag. Bolaget säljer förutom handeldvapen även knivar, handfängsel, soft airgun och skyttetillbehör.

Bolaget blev framförallt känt genom Clint Eastwood filmerna där huvudkaraktären, Dirty Harry, använde sig av en S&W model 29. Vidare har deras varumärke synts vid ett flertal tillfällen i filmerna. Det har bland annat hjälpt dem att skapa en hög varumärkeskännedom. Några av bolagets mest populära modeller är Smith & Wesson 686, M&P 2.0 och 1911A1.

Smith & Wesson Brands har spelat en historisk viktig roll inom amerikansk vapentillverkning för militär användning. Exempelvis var efterfrågan på deras vapen mycket hög under det amerikanska inbördeskriget som pågick mellan 1861 och 1865. Soldater från båda sidor köpte då vapen främst från Smith & Wesson.

Funderar du på att investera i Smith & Wesson Brands? Deras aktie SWBI finns tillgänglig att handla här.

4.2

Sturm Ruger & Company

Översikt:

• VD: Christopher Killoy
• Grundades: 1949
• Huvudkontor: Southport
• Ticker symbol: RGR

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Sturm Ruger & Company:

Sturm Ruger & Company är också en av Amerikas största tillverkare och försäljare av handeldvapen. Bolaget har en lång historia av vapentillverkning. Dess historia sträcker sig ända tillbaka till år 1949. En av grundarna, William B. Ruger, tog då inspiration från en japansk pistolmodell, “Nabu pistol”, för att börja tillverka bolagets egna pistoler.

Han arbetade då hårt med att ta fram en egen prototyp. Detta arbetade han med i sitt garage innan pistolen började masstillverkas i deras fabriker. Pistolen skulle visa sig bli en succé och blev snabbt en av de mest populära pistolerna i hela USA. Detta blev startskottet för fortsatt tillväxt.

Idag säljer Sturm Ruger mycket mer än bara pistoler. Bolaget är bland annat känt för att vara en av de absolut största tillverkarna av gevär på den amerikanska marknaden. Ett exempel på ett mycket omtyckt gevär bland dess kunder är det klassiska geväret Ruger 10/22.

Funderar du på att investera i Sturm Ruger & Company? Deras aktie RGR finns tillgänglig att handla här.

4.3

Glock

Översikt:

• VD: Matias Alarcon
• Grundades: 1963
• Huvudkontor: Deutsch-Wagram
• Ticker symbol:

Kort om Glock:

Glock är ett österrikiskt bolag som tillverkar ett av världens mest sålda handeldvapen. Exempelvis var Glock den mest sålda pistolen på USA:s största auktionssida för handelvapen, GunBroker.com, år 2020.

För att visa vad som lett till bolagets stora framgång ska vi gå tillbaka i historien till år 1980. Under denna tid hade den österrikiska militären gått ut till allmänheten med att man planerade att ersätta de gamla pistolmodellerna, Walther P38, vilka hade använts under andra världskriget.

Företagsledningen för Glock såg snabbt att om man skulle lyckas få detta avtal kunde det leda till stor framgång och tillväxt för framtiden. Man anlitade kort därefter de främsta experterna inom vapenindustrin. Man arbetade med att ta fram en eftertraktad modell som skulle matcha det österrikiska försvarsorganets och NATO:s kriterier.

Den modell som skulle leda till att avtal slöts mellan Glock och den österrikiska militären var Glock 17. Pistolen blev en stor succé och ansågs uppfylla alla de önskade kriterierna vad gäller säkerhet- och användarvänlighet. Sedan dess har Glock-pistolerna fortsatt hålla hög kvalitet och bidragit till bolagets enorma framgångar.

(Det går inte att investera i Glock eftersom det är privatägt)

KAPITEL 5

Vapen aktier - Jakt och sport


Till denna kategori tillhör bolag som primärt säljer handeldvapen och vapentillbehör för jakt och sportskytte. Denna marknad är stor i exempelvis USA, Kanada och Sverige. Framförallt i USA och Kanada när det kommer till både jaktytor och total befolkning.

Innan vi börjar presentera olika bolag inom denna kategori bör du känna till att deras intäkter inte endast utgörs av vapenförsäljning. Vanligtvis är bolagens verksamhet uppdelade i olika segment, såsom sport, fitness, jakt och friluftsliv. Det betyder att vapenförsäljning endast utgör en del av deras totala omsättning och vinst.

5.1

Vista Outdoor

Översikt:

• VD: Christopher Metz
• Grundades: 2014
• Huvudkontor: Minnesota
• Ticker symbol: VSTO

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Vista Outdoor:

Vista Outdoor är en av de största amerikanska återförsäljarna av skjutvapen för sportsliga sammanhang och jakt. Man säljer bland annat pistoler och gevär. Förutom vapen säljer bolaget även sport- och utomhusprodukter, såsom tält, ficklampor, hjälmar, glasögon och GPS:er.

Bolaget påminner lite om norska XXL, förutom att den norska sporthandelskedjan inte säljer produkter relaterade till vapenindustrin. Exempelvis stod skyttesport för 50 % av Vista Outdoors totala intäkter år 2019.

Funderar du på att investera i Vista Outdoor? Deras aktie VSTO finns tillgänglig att handla här.

5.2

Big 5 Sporting Goods

Översikt:

• VD: Steven G Miller
• Grundades: 1955
• Huvudkontor: Kalifornien
• Ticker symbol: BGFV

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Big 5 Sporting Goods:

Big 5 Sporting Good säljer allt från sport- och friluftsprodukter till skjutvapen inom sportskytte och jakt. Deras företagsmodell liknar Vista Outdoor, vilket gör dem till konkurrenter som slåss om samma kunder.

Big 5 Sporting Good särskiljer sig dock från Vista Outdoor då de fokuserar på att sälja ett större utbud av jaktgevär och shotguns. I deras butiker och e-handelsplatser kan du bland annat köpa Mossberg 590 och Ruger 10/22.

Bolagets verksamhet är uppdelad i flera affärssegment, varav handeldvapen och ammunition utgör ett av bolagets största segment. Förutom handeldvapen säljer man också diverse produkter inom tennis, golf, fiske, camping och fitness.

Funderar du på att investera i Big 5 Sporting Goods? Deras aktie BGFV finns tillgänglig att handla här.

5.3

AMMO

Översikt:

• VD: Fred Wagenhals
• Grundades: 1990
• Huvudkontor: Arizona
• Ticker symbol: POWW

Kursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om AMMO:

AMMO är en amerikansk tillverkare av både handeldvapen och ammunition. Bolaget säljer även diverse vapentillbehör, såsom skyddsutrustning och kläder. AMMOs dominerade marknad är Nordamerika, som står för cirka 40 % av bolagets totala intäkter.

Bolaget säljer främst vapen och ammunition till diverse privata aktörer för privat bruk samt sport- och jaktskytte. Exempelvis säljer man ammunition till revolvrar, pistoler, jaktgevär och hagelgevär.

Förutom att tillverka och sälja vapen och ammunition äger AMMO världens största auktion-webbplats för vapen och ammunition, nämligen GunBroker.com. På webbplatsen möts säljare och köpare för handel av vapen på andrahandsmarknaden.

Funderar du på att investera i AMMO? Deras aktie AMMO finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 6

Hur fluktuerar vapen aktier på börsen?


War is good business – How US weapons makers profit in Ukraine:

Vapenaktier gynnas under oroliga tider och missgynnas under perioder av fred och lugn. Detta ger en cyklisk effekt som får aktiekurserna att tillfälligt stiga och sjunka. I följande kapitel kan du läsa hur detta går till.

6.1

Under oroliga tider i USA

Vapenindustrin är hårt knuten till den amerikanska marknaden. Detta eftersom USA är det land där efterfrågan på vapen är den högsta i världen. Det är lagligt att köpa ett vapen i USA från och med 18 års ålder. Det är dessutom relativt billigt då det går att köpa ett vapen för så lite som 2 000 kr.

Enligt Statista var det cirka 45 % av de amerikanska hushållen som ägde minst ett vapen år 2022. Eftersom efterfrågan på vapen i USA är så pass stor är vapenindustrin känslig för händelser som sker i landet. Nedan kan du läsa om händelser som tenderar att påverka efterfrågan på vapen.

 • Under lugna tider – Under lugna tider tenderar vapenaktier att prestera sämre. Amerikanska befolkningen köper mindre vapen under dessa tidsperioder, varpå bolagens vinster minskar, vilket leder till fallande, eller oförändrade, aktiekurser.
 • Under oroliga tider – Under oroliga tider tenderar amerikaner att efterfråga mer vapen än normalt. Detta för att kunna skydda sig själv och sin familj. Det leder till en tillfälligt högre efterfrågan på vapen för privat bruk.

Antal vapen sålda per månad:

(Bildkälla: The New York Times)

Bilden ovan visar antalet sålda vapen per månad. Vi ser att under oroliga tider, som exempelvis under Covid-19 pandemin, steg försäljningen till cirka 1,9 miljoner vapen. Detta som en effekt över oro som viruset skapade på den amerikanska befolkningen.

“The fear of the unknown and the chaos of the pandemic was the motivating factor” / Shelby, en amerikansk medborgare om varför hon köpte ett vapen

Vi kan se att liknande mönster skapats under tidiga oroliga tider. Exempelvis den 11:e september 2001 efter terrorattentatet mot World Trade Center. Vapenförsäljningen ökade även i samband med att Obama valdes till president år 2008 samt efter en skolskjutning i Sandy Hook Elementary School år 2013.

Oroliga tider i USA skapar med andra ord kortsiktiga vinstmöjligheter inom vapenindustrin. Detta gäller framförallt för vapentillverkare av handeldvapen för privat bruk, såsom Smith & Wesson och Sturm Ruger & Company.

Sturm Ruger & Co. och Smith & Wesson – aktiekurs 2019 och 2023:

(Bildkälla: Nordnet)

Vi ser i grafen ovan att USA:s största vapentillverkare, Smith & Wesson och Sturm Ruger & Co., ökade markant i samband med Covid-19 pandemin. På endast 1.5 år steg både aktiekurserna som en effekt av ökad vapenförsäljning i landet. Sturm Ruger & Co. steg med 125 % och Smith & Wesson steg med hela 653 %.

S&P 500 index (som följer utvecklingen för de 500 största bolagen i USA) ökade under samma tidsperiod med cirka 47 %. Det är betydligt lägre än de båda vapenaktierna nämnda ovan.

6.2

Under tider av krig

Ytterligare en faktor som har en påverkan på vapenindustrin, och framförallt på de bolag som primärt tillverkar vapen till militär och försvarsindustrin, är tider av oroligt geopolitiskt klimat. Speciellt i tider av krig då mer utrustning och ammunition efterfrågas.

I samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina har upprustningen av försvar blivit mycket angeläget för många länder. Politiker över hela världen tog beslut att rusta upp sina försvar genom att köpa in fler vapen och fylla på sina lager med ammunition.

Det har lett till att vapenaktier, såsom Olin Corporation, fått se sin aktiekurs stiga kraftigt i samband med att kriget utbröt. Bolaget säljer främst vapen och ammunition inom försvarsindustrin, varpå deras försäljningar förväntas öka kraftigt de kommande åren.

Olin Corporation sammanfattning av resultatrapport:

(Bildkälla: Olin Corporation – Form 10-K)

Bilden ovan är tagen från Olin Corporations senaste årsredovisning för 2022. Områdena markerade mer röd färg visar på både total försäljning (“Sales”) och vinst (“Net income”). Vi kan se i att både omsättning och vinst ökat i samband med pandemin och kriget.

Från att ha gått med förlust har den ökade omsättningen lett till att bolaget börjat gå med vinst. Det har varit en bidragande faktor till varför bolagets aktiekurs nått nya rekordnivåer.

Olin Corporation – aktiekurs 2020 och 2023:

(Bildkälla: Nordnet)

Från mitten av 2020 till mitten av 2023 har bolaget aktiekurs ökat med cirka 415 %. En investering på 20 000 kr hade alltså varit värd 83 000 kr. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 60 %. En mycket bra avkastning på relativt kort sikt.

Det är inte första gången som bolaget har gjort stora vinster i samband med krig. Bolaget gjorde bland annat stora vinster i samband med andra världskriget. Det bidrog till att familjen Olins kom att bli en av USA:s mest förmögna familjer. Under modern tid har även krigen i Irak och Afghanistan lett till tillfälligt hög efterfrågan på ammunition från Olin Corp.

KAPITEL 7

Marknadsprognoser för vapenindustrin


American gun culture is going global:

Hur ser framtidsprognoserna ut för vapenindustrin? Mycket pekar mot att vapenindustrin kommer att få se en ökad efterfrågan från framförallt militär- och försvarsindustrin. Vad gäller vapen för privat bruk, jakt och sport bör man främst titta på hur prognoserna i USA ser ut.

7.1

Prognoser för vapen inom försvarsindustrin

Efterfrågan på vapen inom försvarsindustrin förväntas öka markant med tanke på det rådande politiska läget i världen. Kriget mellan Ryssland och Ukraina ser ut att bli långdraget. Samtidigt ökar spänningarna mellan USA och Kina, efter att kinesiska krigsfartyg cirkulerat allt närmare grannlandet Taiwan.

Detta har fått flera stater att tänka om vad gäller sin militära kapacitet. Flera länder har valt att rusta upp sitt försvar inför framtiden. Exempelvis ska Sverige öka andelen av total BNP man lägger åt försvaret från 1.20 % till 2 %. Det skulle betyda ett stort uppsving för vapenbolag som primärt levererar vapen till militär- och försvarsindustrin.

Tips! Läs vår guide om de bästa försvarsaktierna.

7.2

Prognoser för vapen inom privat bruk

När det kommer till vapen för privat bruk bör man främst titta på hur prognoserna ser ut i USA. Det är nämligen där som flest antal vapen säljs per år.

Enligt Fortune Business Insights låg den globala värderingen för handeldvapen, med tillbehör, på lite över 6 miljarder dollar. Av detta stod den amerikanska marknaden för hela 54 % (eller 3 miljarder USD).

Nordamerikas handeldvapenmarknad – 2016 till 2027:

(Bildkälla: Fortune Business Insights)

Den globala värderingen för handeldvapen, med tillbehör, kan komma att öka till lite mer än 9 miljarder USD fram tills 2027. Den genomsnittliga tillväxten förväntas ligga kring cirka 6 %. USA:s marknad förväntas även då att utgöra cirka hälften, vilket skulle innebära en total marknadsvärdering på 4.50 miljarder USD.

7.3

Prognoser för vapen inom sport och jakt

Enligt Allied Market Research uppgick den totala marknaden för handeldvapen för jakt och sport till 2.40 miljarder USD år 2019. Pistoler utgjorde största marknadsandelen på cirka 38 % (se bild nedan).

(Bildkälla: Allied Market Research)

Det är främst handeldvapen inom sportskytte som står för störst andel och som ser ut att växa som mest. Den genomsnittliga tillväxttakten förväntas ligga på cirka 9.70 % mellan 2020 och 2027.

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Fördelar med vapen aktier

 • Ständig efterfrågan – Världen, och framförallt USA, efterfrågar ständigt vapen. Den är en produkt som över tid visat på en långsiktig stigande trend. Det uppstår dessutom ständigt nya konflikter och oroligheter som gynnar marknaden.
 • Gynnas i osäkra tider – En fördel med vapenaktier är att de tenderar att gå bättre en börs som helhet under osäkra tider. Att därför exponera en del av sin portfölj mot vapenindustrin kan förhindra att din portfölj sjunker med lika mycket under oroliga tider.
 • Ökad tillväxt – I och med kriget mellan Ryssland och Ukraina kommer vapenindustrin troligtvis få se en ökad efterfrågan. Länder världen över väljer att rusta upp sina försvar genom att köpa fler vapen och mer ammunition.

Nackdelar med vapen aktier

 • Omoralisk bransch – Många kritiserar vapenindustrin för att vara omoralisk. Att dessutom investera i den anses vara etiskt fel. Exempelvis har flera fonder helt avstått från att investera i vapenindustrin då det anses gå emot mänskliga rättigheter.
 • Beroende av USA – En av de största nackdelarna med vapenindustrin, och framförallt handeldvapen, är att den till stor del är beroende av den amerikanska marknaden. Landet står för cirka 50 % av världens vapenkonsumtion. Det gör vapenaktier ytterst känsliga för händelser som sker på den amerikanska marknaden.
 • Påverkas av politiska säkerhetsfrågor – Militär- och försvarsindustrin utgör en viktig del av vapenindustrin. Eftersom försvaret är hårt knutet till politik kan säkerhetsfrågor komma att sätta käppar i hjulet för vapenindustrin, såsom nedrustning av försvar.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *