DEN ULTIMATA GUIDEN

AKTIER ELLER FONDER?

Ska man välja att investera i aktier eller fonder? Vilka är för- och nackdelarna med aktier och fonder? Den här guiden består av 3,000+ ord och 3 st videos och har en uppskattad lästid på 15 minuter. Vi lär dig allt om båda sparformerna och varför du bör välja antingen fonder eller aktier. Det finns även en steg-för-stegguide som visar hur du öppnar ett konto och kommer igång med ditt sparande på mindre än 5 minuter.

 • Allt om fonder vs aktier, likheter, skillnader, riskspridning, avgifter, skatt, och mycket mer
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och börja investera i aktier eller fonder på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - July 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Överblick av fonder och aktier


Fonder eller aktier – vad ska du välja?

Aktier är den sparform som varit bäst att äga på lång sikt. Exempelvis har S&P 500, som följer utvecklingen för de 500 största bolagen i USA, givit en genomsnittlig avkastning på 10.50 % per år mellan 1965 – 2021.

En investering på 10 000 kr hade med en genomsnittlig avkastning på 10.50 % per år varit värt 2 670 943 kr efter en 56-årsperiod.

1.1

Aktier vs andra investeringstillgångar

Aktier är den sparform som på sikt varit en av de absolut bästa alternativet. Grafen nedan visar hur aktier presterat i jämförelse mot andra sparformer under en period på 200 år mellan januari 1802 och december 2005.

Tillgångsslag avkastning 1802 – 2005:

(Bildkälla: Quora)

Vad som går att se är att aktier är en klar vinnare på lång sikt. Problemet med att välja enskilda aktier är risken att det underliggande bolaget på sikt ska prestera dåligt. Det gäller att veta i vad man investerar och att bolaget lyckas fortsätta prestera bra över tid.

1.2

Fonder som investeringsalternativ

För den mindre riskfyllde investeraren finns det ett enklare sätt att exponera sig mot aktiemarknaden, nämligen i fonder. Istället för att investera i enskilda aktier investerar du istället i en korg med olika aktier utvalda av en förvaltare.

Fonder har kommit att bli en av de mest populära sparformerna bland småsparare. Det finns inget land i världen där fonder är en så använd sparform som i Sverige. Idag investerar 8 av 10 svenskar i fonder. Fonder är bekvämt och ett enkelt sätt att få exponering mot börsen.

Det finns många personer som skapat sig en förmögenhet på ett sparande i fonder. Nedan kan du se statistik från Avanzas förmögna kunder och hur många fonder de äger i sina respektive investeringsportföljer. Statistiken visar på att Avanzas förmögna kunder äger mellan 1 – 8 fonder.

(Bildkälla: Avanza)

1.3

Förstå dig på grunderna

Precis som med vilken sparform som helst är det viktigt att förstå vad det är du investerar i. För att kunna besvara ifall fonder eller aktier är bäst bör du först lära dig de grundläggande principerna kring båda sparformerna.

I kommande kapitel kommer vi att gå igenom att du behöver veta om båda sparformerna för att veta ifall du bör välja fonder eller aktier. Vi kommer bland annat gå igenom följande punkter.

 • Vad är en aktie?
 • Vad är en fond?
 • Hur fungerar en aktie?
 • Hur fungerar en fond?
 • Vad innebär det att äga en aktie?
 • Vad innebär det att äga en fond?
 • Vilka är deras respektive för- och nackdelar?

KAPITEL 2

Kort om aktier som sparform


Vad är en aktie? En enkel och snabb förklaring av aktier:

I följande kapitel presenteras kort vad aktier är. Vidare visas hur aktier fungerar och vilka dess för- och nackdelar är som sparform.

2.1

Vad är en aktie?

Kort sagt är aktier ägarandelar i företag. Det betyder att när du handlar aktier i ett bolag är det i själva verket ett ägarskap du köper dig. Köper du 100 % av alla aktierna i ett bolag blir du ensam ägare. Köper du istället en andel av alla utestående aktier blir du en delägare i bolaget.

Exempel: I Teslas (TSLA) Q1 år 2022 hade bolaget totalt 1 034 000 000 st utestående aktier. En aktie i Tesla kostar i skrivande stund kring 720 USD, ca 7 200 kr. Ifall du köper en aktie i bolaget kommer ditt delägande att motsvara 0.0000000967118 % (1 / 1 034 000 000) av hela bolaget.

Som delägare har du rätt till att få delta och vara med och rösta på bolagsstämman. Som du förstår från exemplet ovan krävs det många aktier för att din röst ska väga tungt i viktiga val.

Vad de allra flesta aktieägare intresserar sig för är bolagets vinster. Du har nämligen som aktieägare också rätt till att få ta del av företagets vinster. Vinsterna kan du som aktieägare få ta del av på tre olika sätt.

 1. Utdelning – Som aktieägare kan du få pengar till din aktiedepå genom att bolaget delar ut hela, eller delar av, vinsten direkt till sina delägare.
 2. Återköp av egna aktier – Bolaget kan välja att köpa tillbaka sina egna aktier vilket bidrar till att aktieägarnas delägande blir större i procentuella tal.
 3. Återinvestering – Vinsten kan återinvesteras i bolaget för att verksamheten ska kunna växa och skapa ännu större framtida vinster.

2.2

Bästa aktierna att ha ägt på 5 år

Aktier är kända för att innehålla hög risk samtidigt som chansen till hög avkastning är stor. Nedan visas vilka 15 aktier som givit högst avkastning under en 5-årsperiod, från början av 2019 till slutet av 2023.

Bästa aktierna 5 år:

Aktier Utv. 5 år Ägare hos Avanza
1 Celsius 4 233 % 1 131
2 Oasis Petroleum 2 372 % 101
3 Bombardier 2 259 % 162
4 Centrus Energy 2 166 % 292
5 Componenta 2 145 % 30
6 enCore Energy 1 832 % 602
7 E.l.f. Beauty 1 789 % 177
8 Alvopetro Energy 1 609 % 26
9 Enphase Energy 1 574 % 2 409
10 Nvidia 1 501 % 29 439
11 Hammond Power Solutions 1 495 % 68
12 Siem Offshore 1 394 % 264
13 Aehr Test Systems 1 242 % 178
14 Builders Firstsource 1 231 % 104
15 ASM International NV 1 231 % 357

(Tabell uppdaterad januari 2024)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

2.3

Fördelar och nackdelar

Fördelar med aktier

 • Ingen förvaltningsavgift – När du handlar med aktier behöver du endast betala courtageavgift när du köper och säljer aktier. Det enda tillfället du kan komma att behöva betala en förvaltningsavgift är om du investerar i ett investmentbolag. Avgiften är inbakad i värdet och tenderar att ligga mellan 0.03 % – 0.70 %. Fonder har betydligt högre förvaltningsavgifter. Vanligtvis mellan 0.40 – 2.00 %.
 • Lägre totalkostnader – Det är gratis att handla aktier hos Avanza och Nordnet på upp till 50 000 kr, respektive 80 000 kr. När du nått över denna gräns kostar det endast 1 kr per handelstillfälle. På lång sikt blir den totala kostnaden för handel med aktier lägre än en fondens förvaltningsavgift på 0.40 – 2.00 %.
 • 100 % valfrihet – Att handla med aktier ger dig stor möjlighet att välja att investera i precis vad du vill. Det finns ingen som sätter gränser för vad du kan välja. Du kan välja allt från små och stora bolag, till svenska och utländska aktier.
 • Rösträtt – Aktier är ägarandelar i bolag och ger dig rätten att få vara med och rösta i viktiga beslut på bolagsstämman. Det är ingenting du får rätt till när du investerar i fonder. Då är det istället fondbolaget som får rösträtt.
 • Möjlighet till högre avkastning – Genom att investera i endast ett fåtal aktier ökar du din potential till högre avkastning i och med en lägre spridning av ditt kapital. Det ökar dock samtidigt sannolikheten för kapitalförlust. Du bör vara mycket kunnig inom aktier för att endast investera i 2 – 4 bolag.

Nackdelar med aktier

 • Volatilitet – Aktier är utsatta för hög volatilitet. Aktiekurser tenderar att svänga upp och ned betydligt mer än exempelvis fonder. Det är inte alls ovanligt att aktiekurser kan sjunka med 30 % – 50 % på ett år. Därför är aktier en betydligt mera riskfylld tillgång att äga på kort sikt. Aktier bör du endast äga ifall du har en långsiktig sparhorisont på 5 – 10 år eller mer. Genom att ha en långsiktig sparhorisont slipper du oroa dig för tillfälliga marknadssvängningar.
 • Psykologiskt krävande – Det är enkelt att äga aktier under tider då allt på börsen går uppåt. Under oroligt börsklimat är det betydligt svårare för de flesta att äga aktier. Majoriteten tenderar att sälja sina innehav i rädsla för att förlora pengar på kort sikt. Därför bör du som äger aktier ha tålamod och ett stabilt psyke. Våga sitta still i båten och vänta ut stormen.
 • Tidskrävande – Att investera i aktier kräver att man lägger ner en del tid på att undersöka olika bolag. Exempelvis bör du endast investera i bolag du förstår dig på och är finansiellt stabila. Utdelningsaktier och investmentbolag är goda kandidater att äga om du är nybörjare. Ju mer du vet och lär dig om aktier, desto mer kommer du förstå vilket ökar dina chanser till goda resultat.

Läs mer om aktier här.

KAPITEL 3

Kort om fonder som sparform


Vad är en fond? Alexander förklarar snabbt vad fonder är:

Nedan kan du läsa om vad fonder är, hur de fungerar och vilka dess för- och nackdelar är.

3.1

Vad är en fond?

En fond är enkelt förklarat en produkt vilken fördelar investerares kapital över flera olika finansiella tillgångar. Tillgångarna kan exempelvis bestå av aktier, obligationer, råvaror‚ eller andra fonder av olika slag.

Precis som när du handlar en aktie köper du dig ett ägarskap när du investerar i en fond. Det kallas för att du köper dig en fondandel, varpå du blir delägare av fonden. Som fondägare får du ta del av fondens avkastning. Avkastningen kommer från de bolag och räntebärande värdepapper i vilka fonden investerat ditt kapital.

Exempel: Fond ABC har fördelat sina fondägares kapital jämt utöver 20 olika bolag. Det vill säga 5 % i varje bolag. Ett av bolagen representeras av Tesla. Om du väljer att investera 10 000 kr i fonden kommer 500 kr (10 000 x 0.05) av ditt investerade kapital att representeras av Tesla.

Förr i tiden var det vanligt att fonder gav utdelningar varje år. Idag är det inte längre lika vanligt. Istället ser fondförvaltare till att återinvestera avkastningen in i befintliga eller nya innehav. På så sätt skapas en ränta-på-ränta effekt, vilket resulterar i att fonden ökar i värde.

3.2

Bästa fonderna att ha ägt på 5 år

Fonder ger inte lika hög avkastning som aktier. Med de är fortfarande kända för att vara en säkrare investering. Nedan visas vilka 15 fonder som givit högst avkastning under en 5-årsperiod, från början av 2019 till slutet av 2023.

Bästa fonderna 5 år:

Bästa fonderna Utv. 5 år Ägare hos Avanza
1 Swedbank Robur Technology A 251.36 % 97 065
2 CT (Lux) Global Tech AU USD 232.01 % 1 835
3 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 204.42 % 5 942
4 Alcur Select 204.04 % 785
5 JPM US Technology A (acc) USD 201.78 % 10 228
6 Swedbank Robur Globalfond A 189.69 % 19 290
7 HSBC GIF Turkey Equity AC 185.56 % 6 070
8 BGF World Technology A2 174.31 % 6 948
9 Franklin Technology A Acc USD 164.03 % 3 256
10 Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD 159.78 % 498
11 Lannebo Teknik 154.52 % 12 689
12 Skandia Time Global 151.98 % 11 668
13 UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc 151.98 % 457
14 AMF Aktiefond Nordamerika 151.92 % 30 460
15 DNB Teknologi S 150.83 % 18 204

(Tabell uppdaterad januari 2024)

Tips! Läs vår guide om bästa fonderna.

3.3

Fördelar och nackdelar

1. Fördelar

 • Proffs väljer åt dig – Att välja fonder är betydligt enklare och bekvämare än att investera i aktier. Du lämnar över allt ansvar till en fondförvaltare som sköter allt åt dig. Det enda du behöver göra är att välja en fond och luta dig tillbaka medans fondförvaltaren sköter sitt jobb.
 • Inte tidskrävande – Medan du helst bör analysera de bolag du väljer när du investerar i aktier, behöver du inte vara lika noga när det gäller val av fonder. Du behöver endast fundera i vilken typ av fond du vill påbörja ett sparande. Du kan välja alltifrån svenska och utländska fonder, till fonder som inriktar sig mot olika typer av branscher och bolag.
 • Lägre risk – Fonder innebär mindre risk än att äga aktier. De är inte lika utsatta för exempelvis bolagsrisk, marknadsrisk, ränterisk och inflationsrisk. Även om de alla kan påverka en fond blir deras respektive negativa effekt inte lika stor som för en enskild aktie. Det har att göra med fondens riskspridning inom olika typer av bolag och värdepapper.
 • Lägre volatilitet – Fonder är utsatta för lägre volatilitet än aktier. Det kommer som en effekt av att fonder kommer med en automatisk riskspridning. Även ifall ett bolag i en fondportfölj sjunker med 90 %, kanske det endast påverkar fonden med en nedgång på 5 %.
 • Möjlighet till att köpa för små belopp – Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Du kan investera i fonder oftast från 100 kr. När du handlar fonder betalar du inget courtage som för aktier. Det enda du betalar är fonden förvaltningsavgift.
 • Möjlighet till att månadsspara – Fonder är en utmärkt spartillgång för att månadsspara. Många nätmäklare erbjuder dig en funktion som automatiskt drar ett förvalt belopp från ditt konto som investeras i ett par utvalda fonder.

2. Nackdelar

 • Förvaltningsavgifter – Fonder har högre total kostnad. Orsaken till de högre kostnaderna är förvaltningsavgiften som du måste betala en gång per år vilken är inräknad i fondens kurs. Avgiften varierar mycket mellan olika typer av fonder. Passivt förvaltade fonder tenderar att kosta mellan 0.40 % – 1.00 %. Aktivt förvaltade fonder kan kosta så mycket som 1.00 % – 3.00 % per år.
 • Fondskatt – Nackdelen med att investera i fonder via en klassisk fonddepå är du förutom att betala 30 % vinstskatt, även måste betala en fondskatt på 0.12 % per år. Det fungerar precis som en vanlig schablonskatt som dras en gång per år baserat på ditt totala fondinnehav. Sparar du istället i fonder direkt via ett ISK eller Kapitalförsäkring slipper du denna skatt.
 • Inte 100 % valfrihet – När du köper in dig i en fond har du ingen möjlighet att påverka i vad fonden ska investera. Du lägger all din tillit till fondförvaltaren. Det är denne som har fullmakt över hur dina och alla andra investerares pengar ska förvaltas.
 • Lägre risk ger lägre möjligheter – Att spara i fonder ger dig högre riskspridning av ditt kapital. En högre riskspridning betyder dock lägre potential för riktiga “kursraketer”. Genom att endast investera i 1 – 4 aktier har du möjlighet att en av dem kan stiga med flera hundra procent och därmed bidra med en stor avkastning på ditt totala sparkapital.

Läs mer om fonder här.

KAPITEL 4

Välja aktier eller fonder?


Vad ska du välja? Aktier eller fonder:

Att välja antingen fonder eller aktier är personligt. Det finns inget som är rätt eller fel. Det beror helt på din ekonomi, vardag och intresse. Alla har vi olika förutsättningar och tid över till att kunna lägga ner på vårt sparande.

Vilken sparform som passar dig bäst kan besvaras genom att ta hänsyn till tre enkla saker.

 • Riskbenägenhet – Hur mycket risk är du villig att utsätta dig för?
 • Tid – Hur mycket tid har du över att lägga ner på ditt sparande?
 • Intresse – Har du ett intresse för privatekonomi och investeringar?

4.1

Vad är din riskbenägenhet?

Risk är en av det viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när du påbörjar ett sparande. Det är tyvärr något som inte går att helt undvika. Dock kan man lära sig att hantera risk och vilka sparmetoder som innebär mer risk än andra.

Enligt riskskalan nedan är aktier det klart mest riskfyllda värdepappret du kan äga, följt av olika typer av fonder och sparkonto.

(Bildkälla: Avanza)

Din egen riskbenägenhet är helt avgörande för vilken typ av värdepapper du bör investera i. Om du inte kan tolerera att ditt investerade kapital kan rasa med 10 – 30 % under en kort tidsperiod är aktier kanske inte ett alternativ för dig.

Fonder kan vara ett bättre alternativ då de inte tenderar att vara lika volatila som aktier. Deras inbyggda riskfördelning gör dem till en säkrare sparform. Exempelvis består en blandfond av en mix i både räntor och aktier vilket bidrar till högre riskspridning.

4.2

Hur mycket tid har du?

Hur ser din vardag ut? Har du ett heltidsjobb eller ett deltidsjobb? Har du en familj att ta hand om eller är du singel? Hur mycket tid du har över att kunna lägga ner på ditt privata sparande kan vara avgörande för ifall du bör välja fonder eller aktier.

Aktier kräver klart mycket mer tid än fonder. Det krävs bland annat att du läser igenom kvartalsrapporter och årsredovisningar både för analys, men också för att hålla dig uppdaterad om bolagens verksamheter. Fonder kräver mindre tid. Du behöver endast välja typ av fond och sedan låta fondförvaltaren göra grovjobbet.

4.3

Har du ett intresse för investeringar?

Aktier kräver, förutom tid, ett intresse. Att söka och läsa igenom årsredovisningar, kvartalsrapporter, tidningar, forum eller andra informationskällor kräver att man är intresserad av att hela tiden vilja lära sig mer om olika bolag och verksamheter.

Utan ett intresse för investeringar är fonder är bra alternativ. Överlåt ansvaret till fondförvaltaren som har ett intresse för investeringar. Du kan istället lägga ner din tid på något du faktiskt gillar.

KAPITEL 5

Öppna konto på 5 minuter


För att kunna investera i aktier eller fonder, behöver du först öppna dig ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja antingen fonder eller aktier. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Apple (AAPL) genom att klicka på köpknappen.

6. Köp aktier eller fonder

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

Sammanfattning


Att välja fonder eller aktier har mycket att göra med varje individs enskilda situation. Alla har inte samma förutsättningar. Dessutom befinner sig individer inom olika livsstadier. Är du ung har du råd att ta mer risk. Börjar du närma dig pensionen bör du ta mindre risk.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning om när aktier eller fonder passar bäst.

6.1

När du ska du välja aktier?

Aktier är en sparform som passar dig som har tid, energi och intresse för investeringar. Aktieägande kräver en viss arbetsinsats. Du bör förstå vad du investerar i och ha grundläggande kunskaper om ekonomi.

Fonder är istället en sparform som passar dig som inte har tid, energi eller intresse för investeringar. Fonder kräver inte särskilt mycket arbetsinsats. Du lämnar istället över den svåra biten till en fondförvaltare som sköter allt arbete åt dig.

6.2

När ska du spara i fonder?

Fonder är ett sparalternativ för den bekväme spararen. Det är ett utmärkt alternativ för dig som varken har tid, energi eller intresse av att lära dig om investeringar. Dessutom kommer ett sparande i fonder med betydligt lägre risk än i aktier.

Fonder är ett utmärkt sparalternativ om du tänkt påbörja ett månadssparande. Du kan enkelt sätta upp ett autosparande, vilket ser till att dra pengar från ditt konto och investera dem i förvalda fonder helt automatiskt. Risken för att ett månadssparande i fonder, med en långsiktig sparhorisont, ska misslyckas är låg.

6.3

Kombinera aktier och fonder

För de flesta småsparare kan en kombination av både aktier och fonder vara lämplig. Exempelvis är det klokt att ha fonder som bas och krydda portföljen med aktier.

Du kan också justera din portfölj utifrån din egen riskprofil. Exempelvis kan din portfölj bestå av 30 % aktier och 70 % fonder om du inte är villig att ta lika hög risk. Om du istället är mer riskbenägen kan du välja att fördela ditt sparkapital jämnt mellan båda sparformerna, alternativt 70 % i aktier och 30 % i fonder.

Portföljförslag:

Portfölj Aktier Fonder
A 30 % 70 %
B 50 % 50 %
C 70 % 30 %

Det finns inget som är rätt eller fel. Båda sparformerna är bra och passar olika personer. Det viktigaste handlar inte om att välja antingen aktier eller fonder. Det viktigaste är du påbörjar ett sparande så snart du kan.

Ju tidigare du börjar, desto bättre. Ju mer du lär dig och erfarenhet du samlar på dig, desto bättre resultat kommer du att uppnå i framtiden.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *