DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA AI FONDER

En AI fond syftar på en aktiefond eller ETF som investerar i bolag som arbetar med artificiell intelligens. AI fonder kan även syfta till aktiefonder som använder artificiell intelligens till att förvalta fondportföljen. I denna guide på 3,000+ ord och 2 videor kommer du att få lära dig allt kring AI fonder. Vi presenterar vilka 14 AI fonder som givit bäst avkastning mellan 2018 och 2023.

 • Allt om AI fonder, hur de fungerar, var investering kan ske, fördelar/nackdelar och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och investera i en AI fond på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är en AI fond?


En AI fond syftar primärt till antingen traditionella aktiefonder eller ETF:er som förvaltar kapital inom flera AI bolag. Det ger investerare en bredare diversifiering och därmed en mindre riskfylld exponering mot AI som sektor.

Vidare syftar begreppet “AI fond” till fonder som använder artificiell intelligens till att förvalta en fondportfölj. Nedan presenteras kort de 3 olika kategorierna.

1.1

3 olika typer av AI fonder

1. AI aktiefond

En aktiefond investerar primärt i olika bolag vars verksamhet, på ett eller annat sätt, ger exponering mot AI-teknik. De prissätts inte i realtid. När du lägger en order kan det ta upp till en, eller flera dagar, innan den kommer till avslut.

Exempel på AI aktiefonder:

Mer om AI aktiefonder går att läsa i kapitel 3.

Tips! Läs vår guide om att investera i traditionella fonder.

2. AI ETF

En ETF (kallas på svenska för ”börshandlad fond”) är en fond som handlas i realtid över börsen. Till skillnad mot traditionella aktiefonder, som inte prissätts i realtid, handlas ETF:er likt aktier på börsen. Det går alltså att komma till ett snabbt avslut och du kan köpa och sälja en ETF flera gånger per dag.

Exempel på AI ETF:er:

Mer om AI ETF:er går att läsa i kapitel 4.

Tips! Läs vår guide om bästa ETF:er.

3. AI förvaltad fond

En AI förvaltad fond är en typ av fond som använder avancerade AI-algoritmer för att välja och hantera aktieportföljen. Genom att analysera stora mängder finansiella data och marknadsinformation kan dessa fonder automatisera beslut om köp och försäljning av aktier i realtid.

OBS: Denna artikel fokuserar primärt på att jämföra olika traditionella aktiefonder och ETF:er. AI förvaltade fonder går att läsa kort om i kapitel 6.

1.2

Vad är ett AI bolag?

Ett AI bolag specialiserar sig på utveckling och tillämpning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärningstekniker. Detta för att exempelvis lösa problem, automatisera processer eller förbättra beslutsfattande.

Dessa företag fokuserar på att skapa AI-algoritmer, mjukvaror eller system för att förbättra produkter, tjänster eller affärsprocesser. De kan också erbjuda konsulttjänster inom AI-området till andra företag och branscher.

Tips! Läs vår guide om de bästa AI aktierna.

KAPITEL 2

14 bästa AI fonder


Nedan presenteras 14 AI fonder och deras respektive avkastning. Vi har sammanställt vilka AI fonder som presterat bäst under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Se kolumn längst till höger i tabellen nedan.

14 bästa AI fonder, 2018 – 2023:

AI fonder Kortnamn Utv. 5 år Ägare hos Nordnet
1 WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc WTI2 + 129.14 %* 3 684
2 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ + 70.90 33
3 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc XMLD + 58.41 %* 449
4 SEB Artificial Intelligence C n/a + 56.58 % 136
5 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ + 43.60 % 239
6 First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ROBT + 23.27 % 23
7 iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF IRBO + 20.69 % 41
8 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ROBO + 17.97 % 522
9 Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT + 14.10 % 2
10 ARK Inovation ETF ARKK + 9.92 % 1 338
11 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ + 6.85 % 816
12 Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest n/a + 1.14 %* 28 560
13 Amplify Transformational Data Sharing ETF BLOK – 2.95 % 89
14 WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI – 30.55 %* 29

*Sedan start
(Tabell uppdaterad oktober 2023)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 3

3 AI aktiefonder


Nedan presenteras 3 populära aktiefonder med inriktning mot artificiell intelligens. Läs om deras respektive inriktning och vad de givit i avkastning under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023.

3.1

ARK Innovation ETF

Överblick:

Utv. 5 år: + 9.92
Förvaltningsavgift: 0.75 %
Utfärdare: ARK ETF Trust
ISIN: US00214Q1040

Historisk utveckling (5 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Geografisk exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas i vilka länder som fonden hade störst exponering. USA stod för klart störst exponering, följt av Europa och Kanada. Det beror på att de flesta stora AI-bolag är etablerade i landet.

Största innehaven:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar fondens största innehav i slutet av 2023. De tre största bolagen i portföljen bestod av Coinbase Global, Roku och Tesla.

Coinbase erbjuder en handelsplattform för kryptovalutor och har exempelvis utvecklat en AI-funktion som hjälper användare att kunna skapa egna NFT:s. Tesla använder exempelvis AI för utvecklingen av självkörande bilar.

Kort om fonden:

ARK Innovation ETF är en börsnoterad fond som förvaltas av ARK Investment Management. Fondens huvudsyfte är att investera i företag som bedöms vara ledande inom innovation och teknologi. ARK Innovation ETF är särskilt känd för sin inriktning mot disruptiva och framväxande teknologier. Att investera inom artificiell intelligens är en betydande del av fondens investeringsstrategi.

Fonden, under ledning av Cathie Wood, har varit framstående för sitt fokus på unika teknologier och dess förmåga att identifiera och investera i bolag med långsiktig tillväxtpotential. Investeringar inkluderar ofta företag inom områden som molntjänster, genetik, självkörande bilar, robotik och AI.

Funderar du på att investera i fonden? ARK Innovation ETF finns tillgänglig att handla här.

3.2

SEB Artificial Intelligence Fund

Överblick:

Utv. 5 år: 56.58 %
Förvaltningsavgift: 1.50 %
Utfärdare: SEB
ISIN: LU0047324487

Historisk utveckling (5 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Geografisk exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas i vilka länder som fonden hade störst exponering. USA stod för klart störst exponering, följt av Asien och och Europa.

Största innehaven:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar fondens största innehav i slutet av 2023. De tre största bolagen i portföljen bestod av Microsoft, Alphabet och Nvidia.

Kort om fonden:

SEB Artificial Intelligence Fund är en aktiefond, utfärdad av SEB, med inriktning mot artificiell intelligens. Bolagen som ingår i fondportföljen kan både dra nytta av artificiell intelligens i sina verksamheter samt arbeta med att utveckla teknologin.

Utöver att bolagen ska vara kopplade till AI bör de uppvisa en kraftig tillväxt. De bör alltså klassas som typiska tillväxtbolag. Fonden består av totalt cirka 40 bolag.

Den geografiska spridningen bland bolagen är bred. Fonden har ingen geografisk spärr. Fondförvaltarna tillämpar fundamental analys för att avgöra om en investering i ett bolag bör ske eller inte.

Funderar du på att investera i fonden? SEB Artificial Intelligence C finns tillgänglig att handla hos Avanza.

3.3

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest

Överblick:

Utv. 5 år: 1.14 %
Förvaltningsavgift: 0.90 %
Utfärdare: Avanza
ISIN: SE0019176488

Historisk utveckling (5 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Geografisk exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas i vilka länder som fonden hade störst exponering. USA stod för klart störst exponering, följt av Kanada och Schweiz. Vidare ger fonden exempelvis exponering mot bolag etablerade i Belgien och Brasilien.

Största innehaven:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar fondens största innehav i slutet av 2023. De tre största bolagen i portföljen bestod av Coinbase Global, Zoom Video Communication och Roku.

Kort om fonden:

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest startades år 2023 och har kommit att bli en av de mest populära fonderna hos Avanza med inriktning mot modern teknologi.

Fondportföljen består av bolag som inriktar sig mot bland annat AI, automatisering och blockkedjeteknologi. Ett av fondens största innehav är Tesla, vilket är en stor ledare inom disruptiv teknologi.

Funderar du på att investera i fonden? Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 4

3 AI ETF:er


Top AI ETF for 2023 – Once in a lifetime opportunity:

Nedan presenteras 3 populära ETF:er med inriktning mot artificiell intelligens. Läs om deras respektive inriktning, vilken som är deras utfärdare och vad de avkastat under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Förvaltningsavgifterna för respektive fond är baserade på information från slutet av 2023.

4.1

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Överblick:

Utv. 5 år: 129.14 %
Förvaltningsavgift: 0.40 %
Utfärdare: WisdomTree
ISIN: IE00BDVPNG13

Historisk utveckling (5 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Geografisk exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas mot vilka länder som fonden hade störst exponering. USA stod för klart störst exponering, följt av Asien och och Europa. Anledningen till den stora exponeringen mot USA är då de största AI-bolagen är etablerade i landet.

Största innehaven:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar fondens största innehav i slutet av 2023. De tre största bolagen i portföljen bestod av MediaTek, Splunk och AMD (Advanced Micro Devices). Deras största innehav, MediaTek, använder AI-teknologi till att analysera miljöer inom videostreaming och till att förbättra bildkvalitet.

Kort om fonden:

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF följer utvecklingen för “NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index”. Det betyder att den investerar i samma innehav som indexfonden. Exempel på bolag som ingick i fondportföljen, i slutet av 2023, var Splunk. CCC Intelligent Solutions, Advanced Micro Devices, Micron Technology och NXP Semiconductors.

Fondportföljen är mestadels exponerad mot bolag etablerade i USA, följt av Taiwan, Sydkorea och Japan. Exponeringen mot USA stod i slutet av 2023 för ungefär 64 %. Taiwan, Sydkorea och Japan stod för cirka 11 %, 5 % respektive 4 %.

Funderar du på att investera i fonden? WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF finns tillgänglig att handla hos Nordnet.

4.2

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

Överblick:

Utv. 5 år: 6.19 %
Förvaltningsavgift: 0.68 %
Utfärdare: Global X
ISIN: US37954Y7159

Historisk utveckling (5 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Geografisk exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visas i vilka länder som fonden hade störst exponering. USA stod för klart störst exponering. Även Japan stod för en väsentlig del av den totala fondportföljen, följt av Europa och Kanada.

Största innehaven:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar fondens största innehav i slutet av 2023. De tre största bolagen i portföljen bestod av Nvidia, Intuitive Surgical och det svenska bolaget ABB. Deras största innehav, Nvidia, tillverkar avancerade AI-chip som krävs för att stora techbolag ska kunna utveckla exemplevis generativ artificiell intelligens och övrig AI-teknologi.

Kort om fonden:

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF investerar framförallt inom artificiell intelligens, robotteknologi och maskininlärning. Utöver huvudområdena investerar fonden även i bolag som arbetar med annan typ av digital teknik.

Vad gäller artificiell intelligens så specialiserar sig fonden på att investera kapital i företag som utvecklar AI och/eller använder teknologin i sin egen verksamhet. Deras portfölj består till 80 % av bolag som följer “Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index”.

Funderar du på att investera i fonden? Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF finns tillgänglig att handla hos Nordnet.

4.3

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

Överblick:

Utv. 5 år: 17.49 %
Förvaltningsavgift: 0.95 %
Utfärdare: Exchange Traded Concepts
Kortnamn: US3015057074

Historisk utveckling (5 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Geografisk exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas i vilka länder som fonden hade störst exponering. USA stod för klart störst exponering, följt av Japan och länder inom Europa.

Största innehaven:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar fondens största innehav i slutet av 2023. De tre största bolagen i portföljen bestod av Airtac International Group, ServiceNow och Intuitive Surgical. På 4:e plats hittar vi även det svenska bolaget Hexagon.

Kort om fonden:

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF investerar främst i bolag etablerade inom AI-teknik, molnbaserade lösningar och automatisering. Dess investeringsportfölj består av cirka 80 bolag. Exempel på bolag som du får exponering mot via denna fond är Harmonic Drive Systems och Kardex Holding.

Funderar du på att investera i fonden? ROBO Global Robotics and Automation Index ETF finns tillgänglig att handla hos Nordnet.

KAPITEL 5

Investera i AI fonder på 5 minuter


Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla AI fonder på eToro. Det är den mest populära mäklaren på vår webbplats. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att investera i ARK Innovation ETF (ARKK) genom att klicka på köpknappen.

6. Genomför investering

Sista steget är att ange beloppet. Klicka därefter på på ”Ange order” för att genomföra din investering.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

AI förvaltade fonder


En AI förvaltad fond låter investerare dra nytta av kraftfulla algoritmer. Dessa har möjlighet att analysera stor mängd data på mycket kort tid och automatisera handel. Detta utan att blanda in känslor i investeringsbesluten.

6.1

Hur fungerar en AI förvaltad fond?

En AI förvaltad fond är aktivt förvaltad. Artificiell intelligens ligger till grunden för all analys och investeringsbeslut som tas i fondportföljen. Däremot finns det alltid förvaltare som övervakar och har det juridiska ansvaret.

Det finns minst 3 parametrar att jämföra i val av fond då dessa har en avgörande roll för en AI förvaltad fonds framtida avkastning.

1. Människorna bakom tekniken

För att en AI förvaltad fond ska fungera väl på sikt krävs ständiga förbättringar av tekniken. Till detta krävs kompetenta människor, som inte endast bygger AI-modellen eller programmerar den.

Det krävs även arbetsstyrka som hela tiden ser till att göra små förbättringar under hela processens gång för att AI-maskinvaran ska kunna ta bättre framtida beslut.

2. Tillgången till data

AI kan inte analysera något så länge som data inte finns att tillgå. För att en AI förvaltad fond ska fungera väl krävs därför tillgång till mycket och dessutom bra data.

Exempel: Den svenska fonden, “FIM Artificiell Intelligens”, är ett exempel på en AI förvaltad fond som tagit hänsyn till all fundamental data sedan 1986.

3. Tillgång till bra maskiner

Den tredje viktiga aspekten för att en AI förvaltad fond ska kunna fungera väl är tillgången till bra maskiner som tillåter AI-algoritmerna att fungera snabbt och effektivt. Utan bra maskiner som tillåter AI-teknologin att kunna fungera snabbt och effektivt, kommer en AI fond inte att prestera väl.

Maskiner och teknologin har sedan länge befunnit sig i en snabb utveckling. Det gäller därför att AI baserade fonder ser till att använda de senaste maskinerna. Risken är annars att hamna efter konkurrenter.

6.2

Exempel på en AI förvaltade fonder

The AI Powered Equity ETF (AIEQ):

Ett exempel på en AI förvaltad fond är “AI Powered Equity ETF (AIEQ)”. Det är världens första AI förvaltade ETF där beslut enbart tas med hjälp av artificiell intelligens. Fonden förvaltas av ETFMG och skapades år 2018.

AI Powered Equity ETF

Med hjälp av AI är fondens mål att hitta undervärderade aktier. För att kunna ta ett beslut om en aktie är undervärderad eller inte tar fonden, med hjälp av AI, hänsyn till bolagens fundamentala data, såsom exempelvis:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Bokslut

Med hjälp av AI anser fondförvaltaren att de ska kunna upptäcka undervärderade bolag både snabbare och effektivare. Den analyserar över 6 000 olika amerikanska bolags årsredovisningar och kvartalsrapporter.

Vidare analyserar fonden även information från analytiker och sociala medier. Nedan visas ett exempel på hur fondens arbetsprocess ser ut.

AI Powered Equity ETF – Arbetsprocess:

(Bildkälla: InvestoRunner)

Bilden visar först ett urval av en massa bolag. Med hjälp av artificiell intelligens analyseras bolagens respektive kvartalsrapporter och årsredovisningar. Utifrån den givna informationen tas sedan ett beslut kring vilka bolag som bör tillhöra fondens portfölj.

Mer information om fonden finns att tillgå på etfmg.com.

KAPITEL 7

Investera i AI genom CopyTrader


Ett annorlunda, men effektivt, sätt att få en bred exponering mot AI är att investera i “Artificial Revolution – Smart Portfolio”. Det är en tjänst/portfölj ihopsatt av företaget eToro som kan handlas hos dem. Den ger dig exponering mot företag som är aktiva inom AI-utvecklingen.

Nedan kan du läsa kort om vad det innebär att investera i “Artificial Revolution – Smart Portfolio”.

7.1

Hur tjänsten fungerar

Artificial Revolution är en portfölj av AI bolag skapad av eToros bästa aktieanalytiker. Investeringstjänsten är till för att eToros användare ska få bästa möjliga exponering mot AI och dess framtid.

Investering i denna tjänst sker med hjälp av copytrading som är en typ av robot trading. Det betyder att ditt kapital automatiskt kommer att investeras i de bolag som ingår i “Artificial Revolution”. När förändringar sker i ”Artificial Revolution” kommer även innehavet i din egen portfölj automatiskt ändras.

Företagen som portföljen har exponering mot kan delas in i två olika områden:

 1. Bolag som utvecklar AI – Den största andelen (75 %) består av företag som utvecklar AI-teknik, såsom Microsoft och Google.
 2. Bolag som använder AI – Till den andra kategorin tillhör bolag som på något sätt använder AI i sin verksamhet, såsom Amazon och Weibo. Denna kategori står för resterande 25 %.

Nedan visas hur kapitalalokeringerng mellan AI bolag såg ut i slutet av år 2023. Vi ser att Google utgjorde det största innehavet på 4.42 % av portföljen, följt av Micron Technology (MU) på 4.24 % och Infosys (INFY) på 4.18 %.

(Bildkälla: eToro)

7.2

Antal kopierare och minsta insättning

I slutet av år 2023 hade denna fond totalt över 5 470 kopierare. Det totala kopieringsvärdet uppgick till över 5 miljoner USD. I och med den stora “AI-boomen” har Artificial Revolution fått se en markant tillväxt i antalet kopierare på kort sikt.

Bilden nedan visar tillväxten i antalet kopierare mellan den 16:e och 23:e oktober. Fonden hade till en början 5 253 kopierare. Den 23:e fanns det 5 478, vilket bilden nedan visar.

(Bildkälla: eToro)

OBS: För att kunna investera via denna tjänst krävs ett minimibelopp på 500 USD. Det motsvarade i slutet av 2023 cirka 5 500 kr.

7.3

Historisk utveckling

Artificial Revolution har inte funnits särskilt länge. Tjänsten skapades år 2023 och har mellan februari och oktober (9 månader) givit en totalavkastning om 16.22 %. Det går att jämföra med exempelvis OMXS30 och DJ USA, vilka givit en avkastning på 3.59 %, respektive 10.81 %, under 2023.

(Bildkälla: eToro – Artificial Revolution utveckling 2023)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Fördelar med AI fonder

 • Spännande innovation – Artificiell intelligens är en fascinerande innovation vars utveckling är spännande att följa. En investering i en AI fond ger dig direkt exponering mot bolag som både utvecklar och använder teknologin.
 • Stark efterfrågan – Eftersom företag och organisationer fortsätter att integrera AI-teknologi för att förbättra effektivitet och innovation, förväntas efterfrågan på AI-relaterade produkter och tjänster öka. Detta kan gynna investerare som har exponering mot AI-fonder.
 • Långsiktig tillväxtpotential – Artificiell intelligens har potentialen att förändra olika branscher och öka produktiviteten och effektiviteten. Genom att investera i fonder som inriktar sig mot AI har man möjlighet att dra nytta av tillväxten.
 • Tillgång till expertis – Många AI-fonder förvaltas av experter som har god kunskap om de senaste trenderna och teknologierna inom artificiell intelligens. AI fonder ger investerare möjlighet att dra nytta av denna expertis utan att själva behöva vara kunna särskilt mycket om AI.

Nackdelar med AI fonder

 • Få renodlade AI bolag – En av de största nackdelarna med att investera i AI fonder är att exponering mot renodlade AI bolag är låg. Vanligtvis är AI endast ett av alla de områdena som stora techbolag arbetar med.
 • Hög risk – Teknologibranschen är volatil och kan vara svår att förutsäga, och det finns ingen garanti för att de valda AI-företagen kommer att lyckas. Investeringar i fonder som fokuserar på AI är därför förknippade med högre risk än fonder som exponerar kapital mot en blandning av olika branscher.
 • Kortvarig hype – När ny teknologi presenteras leder det oftast till överdriven optimism. Det kan leda till snabba prisstegringar, följt av börskrascher. Dot-com-bubblan, år 2000, är ett exempel på en hype kring internet när det var nytt och som ledde till en börskrasch.
 • Begränsad transparens – Eftersom AI är en relativt ny teknologi är det svårt att analysera de olika fondernas investeringsstrategier. Det kan göra det svårt att veta exakt vad du investerar i och hur förvaltarna för de olika AI fonderna hanterar risk.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *