DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄST SKOGSAKTIER 2024

Skogsaktier är ägarandelar i bolag som äger skog alternativt producerar träprodukter eller pappersmaterial. Exempel på bolag tillhörande denna bransch är Stora Enso, Stella-Jones och Arctic Paper. Se vår lista på vilka 15 skogsaktier som givit högst avkastning på börsen under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. Några av bolagen du får lära dig om är Stora Enso, Stella-Jones och Arctic paper. Guiden består totalt av 5,000+ ord, 2 videor och beskrivande grafik.

 • Allt om skogsbolag på börsen, skogsfonder, olika svenska skogsbolag och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och investera i skogsaktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - February 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är skogsaktier?


Skogsaktier är ägarandelar i bolag verksamma inom skogs-, träproduktions- eller pappersindustrin. Med andra ord, bolag som äger skog alternativt producerar träprodukter eller pappersmaterial. Industrin är mycket bred. Därför är det viktigt att dela upp bolagen i 3 kategorier.

Skillnaden mellan kategorierna presenteras kortfattat nedan. Vidare presenteras exempel på bolag inom de olika kategorierna. I kapitel 2 kan du se vilka 15 skogsaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023.

 

1. Skogsbolag

Skogsbolag syftar till bolag vars verksamhet primärt handlar om skogsbruk. Det vill säga, att äga och avverka skog. Denna sektor är mycket priskänslig. Fluktueringar av skogspriset har en direkt påverkan på bolagens omsättning och vinstmarginaler.

Exempel på skogsbolag:

Läs mer om denna kategori i kapitel 3.

 

2. Massa- och papperstillverkare

Massa och papperstillverkare avser bolag som är involverade inom tillverkning och försäljning av pappersmaterial, såsom kontorspapper och förpackningar. En viktig egenskap hos dessa bolag är att kunna tillverka nischprodukter med hög efterfrågan. Detta för att sticka ut i en hårt konkurrensutsatt sektor.

Exempel på massa- och papperstillverkare:

Läs mer om denna kategori i kapitel 4.

 

3. Träproduktionsbolag

Träproduktionsbolag avser de som förädlar trämaterial och säljer det vidare inom exempelvis byggbranschen. Denna kategori är mycket cyklisk. Under en lågkonjunktur byggs det mindre, varpå efterfrågan på sågade trävaror sjunker. Det motsatta gäller i en högkonjunktur. Vidare är de känsliga för högre virkespriser.

Exempel på bolag inom träprodukter:

Läs mer om denna kategori i kapitel 5.

OBS: Många bolag tillhörande skogs- och pappersindustrin ägnar sig inte enbart åt det ena eller det andra affärsområdet. Flera bolag ägnar sig åt både åt förvaltning av skog samt tillverkning och försäljning av både träprodukter och pappersmaterial.

KAPITEL 2

15 bästa skogsaktier


Skogsaktier med växtkraft:

Nedan ser du vilka skogsaktier som presterat bäst på börsen under en 5-årsperiod, mellan oktober 2018 och oktober 2023. Längst till höger ser du även hur många ägare hos Avanza som äger aktier i respektive bolag. Det ger en bra indikation om hur populära aktierna är i Sverige.

15 bästa skogsaktier, 2018 – 2023:

Skogsaktier Utv. 5 år Ägare hos Avanza
1 Arctic Paper 403.06 % 7 560
2 UFP Packaging 227.90 % n/a
3 Goodfellow 116.04 % 21
4 Holmen 96.04 % 23 507
5 Taiga Building Products 90.32 % 16
6 SCA 77.66 % 46 053
7 Stella-Jones 71.87 % 10
8 West Fraser Timber 39.83 % 31
9 Clearwater Paper 38.37 % 9
10 Rottneros 23.71 % 7 867
11 PotlatchDeltic 19.86 & 52
12 Suzano Papel e Celulose 16.46 % 18
13 UPM-Kymmene 10.85 % 2 073
14 Metsä Board 6.83 % 1 139
15 Interfor Corporation 8.73 % 27

(Tabell uppdaterad oktober 2023)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Slutsats kring top 3 skogsaktier:

 1. Arctic Paper – Arctic Paper är en pappers- och förpackningsproducent. Vad som bland annat lett till att deras värdering på börsen ökat är deras ökade försäljning och stigande vinstmarginaler. Hög efterfrågan på bolagets produkter kommer framförallt från förpackningsindustrin.
 2. UFP Packaging – UFP Packaging är ett träproduktionsbolag vars affärskoncept påminner lite om IKEA:s. De tillverkar bland annat timmerprodukter för gör-det-själv (DIY), likt IKEA vad gäller möbler och heminredning. Deras affärskoncept är populärt och har hjälpt dem öka både intäkter och vinstmarginaler.
 3. Goodfellow – Goodfellow är en stark aktör på den kanadensiska marknaden för timmerprodukter. Tack vare ökad efterfrågan på deras trägolv, spågspån och förpackningsmaterial, har bolagets lyckats växa både omsättning och vinst. Från att inte ha givit någon utdelning alls år 2018 har man sedan dess konstant höjt utdelningen fram tills 2023.

Läs mer om olika skogsbolag i kapitel 3 – 5.

KAPITEL 3

3 populära skogsbolag


Nedan kan du läsa om 3 svenska skogsbolag. Sett till omsättning och vinst är dessa tre de största i Sverige med starka positioner inom skogsindustrin.

Lär dig deras inriktning, vilka typer av produkter de tillverkar samt hur deras aktiekursutveckling sett ut mellan 2018 och 2023.

3.1

Stora Enso

Överblick:

VD: Hans Sohlström
Grundades: 1998
Huvudkontor: Helsingfors
Utdelning per aktie 2023: 0.60 EUR
Avkastning senaste 5 åren: – 7.32 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till – 7.32 %. Trots den svaga kursutvecklingen fortsätter Stora Enso att vara en favorit bland småsparare.

Antalet personer som ägde Stora Enso hos Avanza uppgick i slutet av 2023 till cirka 33 000. Bolaget är bland annat populärt då det anses vara en god utdelningsaktie. Bolagets utdelningsandel uppgick år 2023 till över 90 % av bolagets totala vinst.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Bilden ovan visar fördelning av bolagets intäkter och kostnader år 2022. Vi ser exempelvis att de totala intäkterna uppgick till 14,94 miljarder EUR och att den totala vinsten landade på 1,58 miljarder EUR. Det ger bolaget en vinstmarginal på lite mer än 10 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Affärssegment Försäljning i miljarder EUR Andel av försäljning i %
Förpackningsmaterial 4,63 31.00 %
Skogsvirke 2,45 16.40 %
Sågade trävaror 2,23 15.00 %
Biomaterial 2,02 13.50 %
Övrigt 3,60 24.10 %
Tot: 14,94 100.00 %

Kort om bolagets verksamhet:

Stora Enso är Sveriges största skogsföretag sett till omsättning och vinst. I början av 2023 ägde bolaget skog och mark som motsvarade en total yta på cirka 2,01 miljoner hektar. Bolaget har en stark global närvaro och anses vara en av de ledande aktörerna inom skogsindustrin.

Verksamheten kan delas upp i flera olika affärsområden. Huvudsakligen skapas intäkter från att sälja förpackningsmaterial, skogsvirke, sågade trävaror och biomaterial. Efterfrågan på bolagets produkter kommer från företag etablerade inom livsmedels-, läkemedels-, textil- och byggbranschen. Kategorin förnybara material anses vara speciellt intressant då det ligger i linje med målet om en grön omställning och att sänka CO2 utsläppen.

Stora Enso hade i slutet av år 2023 lite över 21 tusen anställda. Samtidigt var man etablerad inom över 30 olika länder.

Funderar du på att investera i Stora Enso? Deras aktie STERV finns tillgänglig att handla här.

3.2

SCA

Överblick:

VD: Ulf Larsson
Grundades: 1929
Huvudkontor: Sundsvall
Utdelning per aktie 2023: 2.50 SEK
Avkastning senaste 5 åren: + 77.66 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 77.66 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig årlig avkastning på ungefär 12.18 %.

Under samma period gav ”S&P Global Timber & Forestry Index” endast en total avkastning på 2.91 %. Det motsvarar en avkastning på 0.58 % per år.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Bilden ovan visar fördelning av bolagets intäkter och kostnader år 2022. Vi kan exempelvis se att bolaget redovisade totala intäkter på 29,25 miljarder SEK. Vinsten uppgick till 7,62 miljarder SEK, vilket lämnar bolaget med en vinstmarginal på ungefär 26 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Affärssegment Försäljning i miljarder SEK Andel av försäljning i %
Sågade trävaror 7,20 24.60 %
Massa 6,76 23.10 %
Containerboard 6,72 23.00 %
Skogsvirke 6,40 21.90 %
Övrigt 2,18 7.40 %
Tot: 29,25 100.00 %

Kort om SCA:

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är Sveriges näst största skogsbolag efter Stora Enso. Bolaget har varit verksamt sedan 1929 och anses vara en stark aktör inom den svenska skogsindustrin.

Bolaget ägnar sig främst åt förvaltning av skog. Intäkter skapas främst från att sälja sågade trävaror, massa, containerboard och skogsvirke. I övrigt tjänar SCA pengar från att sälja förnybar energi från vindkraftverk.

Historiskt har SCA imponerat genom att kunna anpassa sin verksamhet snabbt till förändrade marknadsvillkor. Bolaget har en stark närvaro både i Sverige och internationellt. Bolaget äger skogsmark på cirka 2,6 miljoner hektar.

Funderar du på att investera i Cellulosa Aktiebolaget? Deras aktie SCA finns tillgänglig att handla hos Avanza.

3.3

Holmen

Överblick:

VD: Henrik Sjölund
Grundades: 1875
Huvudkontor: Stockholm
Utdelning per aktie 2023: 16 SEK
Avkastning senaste 5 åren: + 96.04 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 96.04 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på cirka 14.41 % per år.

Under samma period gav ”S&P Global Timber & Forestry Index” endast en total avkastning på 2.91 %. Det motsvarar en avkastning på 0.58 % per år.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Bilden ovan visar fördelning av bolagets intäkter och kostnader år 2022. Vi ser exempelvis att de totala intäkterna uppgick till 27,59 miljarder SEK och att den totala vinsten landade på 5,47 miljarder SEK. Det ger bolaget en vinstmarginal på nästan 20 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Affärssegment Försäljning i miljarder SEK Andel av försäljning i %
Papper 7,44 27.00 %
Skogsvirke 7,06 25.60 %
Kartong 6,60 23.90 %
Sågade trävaror 5,13 18.60 %
Övrigt 1,36 4.90 %
Tot: 27,59 100.00 %

Kort om Holmen:

Holmen är Sveriges tredje största skogsbolag sett till omsättning och vinst. Bolaget har en lång historia inom skogsindustrin och är bland annat känd för sin produktion av skogsvirke, papper och sågade trävaror. I början av 2023 ägde Holmen cirka 1,30 miljoner hektar skog.

Kunderna utgörs till stor del av bolag etablerade inom bygg-, tryck- och förpackningsbranschen. Holmen är bland annat känd för att sälja kartonger av mycket hög kvalitet. Fokus ligger på att nå kunder inom premiumsegmentet.

Utöver huvudverksamheten arbetar Holmen med framställning av förnybar energi. Detta i form av både vindkraft och vattenkraft. Affärsområdet utgör dock endast en liten del av bolagets totala verksamhet. I slutet av år 2023 hade Holmens över 3 400 anställda.

Funderar du på att investera i Holmen? Deras aktie SHOLM finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 4

3 populära massa- och papperstillverkare


I följande kapitel kan du läsa kort om 3 populära massa- och papperstillverkare. De har olika verksamheter inom pappersindustrin och är väletablerade både inom Sverige och internationellt.

Lär dig om deras produktsortiment, vilka kunder de vänder sig mot och hur deras aktiekurser rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023.

4.1

Arctic Paper

Överblick:

VD: Michal Jarczyński
Grundades: 1740
Huvudkontor: Poznan, Polen
Utdelning per aktie 2023: 2.70 PLN (polsk zloty)
Avkastning senaste 5 åren: + 403.06 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 403.06 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig årlig avkastning på hela 38.14 %.

En av anledningarna till varför bolaget presterat så bra på börsen är då deras vinst ökat stadigt sedan 2019. Hög efterfrågan på bolagets produkter kommer framförallt från förpackningsindustrin. Vi handlar allt mer varor via nätet, varpå efterfrågan på förpackningsmaterial ökar.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Ovan visas fördelningen av bolagets totala intäkter och kostnader år 2022. Exempelvis kan vi se att Arctic Papers totala intäkter uppgick till 4,78 miljarder PLN (polsk zloty) år 2022. Vinsten landade på 0,601 miljarder PLN. Det ger en vinstmarginal på 8 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Produktkategori Försäljning i miljarder PLN* Andel av försäljning i %
Papper 3,58 71.00 %
Pappersmassa 1,31 29.00 %
Tot: 4,89 100.00 %

*PLN är förkortningen för den polska valutan “Polsk zloty”. 1 PLN motsvarade cirka 2.60 SEK i slitet av år 2023.

Kort om Arctic Paper:

Arctic Paper är en pappers- och förpackningsproducent. Försäljningskontor finns över hela Europa. Bolagets pappersbruk är dock endast belägna i Sverige och Polen. I början av 2022 uppgick antalet anställda till 1 500 personer.

Bolaget har en ledande roll i utvecklingen av grafiskt papper (sådant som används för bl.a. tidnings- skriv- och tryckpapper). Den totala produktionskapaciteten uppgår till 685 ton papper per år och används för att tillverka böcker, reklam och kontorsmaterial. Sedan 2019 producerar bolaget även förpackningar under varumärkena Munken och G. Dessa är miljövänligare alternativ än traditionella plastförpackningar.

Arctic Paper producerar även ren pappersmassa. Den sammanlagda produktionskapaciteten för massabruk uppgår till 400 000 ton massa per år. Man äger 51 % av alla aktierna i den svenska pappersammatillverkaren Rottneros AB. Det är en av de främsta tillverkarna vad gäller pappersmassa och långfibermassa.

Funderar du på att investera i Arctic Paper? Deras aktie ARP finns tillgänglig att handla hos Avanza.

4.2

Rottneros

Överblick:

VD: Lennart Eberleh
Grundades: 1887
Huvudkontor: Söderhamn, Sverige
Utdelning per aktie 2023: 1.40 SEK
Avkastning senaste 5 åren: + 23.71 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 23.71 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig årlig avkastning på 4.35 %.

Bolaget växer framförallt inom segmentet för kartong och förpackningar, vilket utgör deras största inkomstkälla. Bolaget har dock inte visat på en stabil utdelningshistorik de senaste 10 åren. Exempelvis valde man att minska utdelningen per aktie år 2017. Man valde även att slopa den helt och hållet år 2021.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Ovan redovisas bolaget totala intäkter, kostnader och vinst. Vi ser exempelvis att de totala intäkter uppgick till 2,81 miljarder SEK år 2022. Vinsten uppgick till 0,474 miljarder SEK, vilket ger en vinstmarginal på nästan 17 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Produktkategori Försäljning i miljoner SEK Andel av försäljning i %
Kartong och förpackning 880 32.00 %
Filter 542 20.00 %
Elektroniska applikationer 410 15.00 %
Specialpapper 399 14.00 %
Skriv- och tryckpapper 266 10.00 %
Mjukpapper 114 4.00 %
Fibercement 65 2.00 %
Övrigt 86 3.00 %
Tot: 2 762 100.00 %

Kort om Rottneros:

Rottneros är en svensk producent av pappersmassa. Bolaget har sitt säte i Söderhamn och säljer sina produkter både i Sverige och utomlands. Framförallt i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget hade över 280 anställda i juni 2023.

Bolaget har en diversifierad produktportfölj inom ett nischat segment för specialpapper. Exempel på produkter man tillverkar och säljer är mjukpapper, fibertråg, förpackningar och massa för skriv- och tryckpapper.

På grund av bolagets nischsegment av produkter är Rottneros starkt positionerat inom en mycket konkurrenskraftig marknad. Utöver deras unika produktsortiment är bolaget även flexibelt med förmågan att kunna anpassa sig till nya konsumentmönster och behov på kort sikt.

Funderar du på att investera i Rottneros? Deras aktie RROS finns tillgänglig att handla hos Avanza.

4.3

Billerud

Överblick:

VD: Ivar Vatne (tf)
Grundades: 2012
Huvudkontor: Solna, Sverige
Utdelning per aktie 2023: 7.50 SEK
Avkastning senaste 5 åren: – 9.25 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till – 9.25 %.

Trots den negativa avkastningen har bolaget med tiden givit samma, eller stigande, utdelning till sina aktieägare. Ett avbrott i utdelningstrenden skedde endast år 2020 i samband med Covid-19 pandemin.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Bilden ovan visar hur mycket som bolagets totala intäkter, kostnader och vinst uppgick till år 2022. Totala intäkter uppgick till 34,37 miljarder SEK och vinsten uppgick till 3,97 miljarder SEK. Det ger en vinstmarginal på nästan 11 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Produktkategori Försäljning i miljarder SEK Andel av försäljning i %
Grafiskt papper 8,52 20.00 %
Vätskekartong 8,52 20.00 %
Kraft- och specialpapper 5,54 13.00 %
Containerboard 5,54 13.00 %
Säckpapper 3,83 9.00 %
Förpackningskartong 3,41 8.00 %
Avsalumassa 3,41 8.00 %
Övrigt 3,83 9.00 %
Tot: 42,60 100.00 %

Kort om Billerud:

Billerud är en svensk pappers- och förpackningsproducent. Bolaget är verksamt sedan 2012 och hade i juni 2023 över 6 100 anställda. Kunderna består av både svenska och internationella aktörer inom en mängd olika sektorer.

Produktsortimentet utgörs främst av papper, kartong och konsumentförpackningar. Det sistnämnda är gjort av nyfiber och används för att paketera och skydda produkter inom livsmedelsindustrin, såsom mat och dryck.

Bolaget är känt för sin expertis och innovation inom förpackningslösningar. Man ser stark efterfrågan på sitt förpackningssortiment inför framtiden. Från exempelvis USA uppgick tillväxten av förpackningslösningar till över 50 %, mellan 2021 och 2022.

Funderar du på att investera i Billerud? Deras aktie BILL finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 5

3 träproduktionsbolag


Nedan kan du läsa om 3 populära träproduktionsbolag. De är alla utländska med säte i antingen Kanada eller USA. De har starka positioner på den nordamerikanska marknaden.

Lär dig om deras respektive verksamheter och vad för typ av träprodukter de tillverkar och säljer. Utöver detta kan du även se hur aktiekursen utvecklats mellan 2018 och 2023.

5.1

Stella-Jones

Överblick:

VD: Éric Vachon
Grundades: 1992
Huvudkontor: Quebec, Kanada
Utdelning per aktie 2023: 0.92 CAD
Avkastning senaste 5 åren: + 71.87 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 71.87 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 11.44 % per år.

Under samma period gav ”S&P Global Timber & Forestry Index” endast en total avkastning på 2.91 %. Det motsvarar en avkastning på 0.58 % per år.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Bilden ovan visar bolagets totala intäkter, kostnader och den totala vinsten som bolaget gjorde år 2022. Det går exempelvis att se hur bolaget genererade 2,95 miljarder CAD i totala intäkter, samtidigt som vinsten uppgick till 0,227 miljarder CAD. Det lämnar bolaget med en vinstmarginal på strax under 8 %.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter. Bolaget redovisade störst intäkter från tryckbehandlade träprodukter.

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Affärssegment Försäljning i miljoner CAD Andel av försäljning i %
Bruksstolpar 1 227 40.00 %
Railway ties 750 24.00 %
Bostadsvirke 744 24.00 %
Stockar och timmer 201 7.00 %
Industriprodukter 143 5.00 %
Tot: 3 065 100.00 %

Kort om Stella-Jones:

Stella-Jones är ett kanadensiskt bolag som producerar tryckbehandlade träprodukter. Bolaget har sitt säte i Quebec, Kanada, och har varit verksamt sedan år 1992. Antalet anställda uppgick till över 2 600 i slutet av år 2023. Försäljning sker i både Kanada och grannlandet USA.

Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis träprodukter till järnvägsbyggen, stolpar till telekommunikationsbolag, bostadsvirke till byggbolag och brobjälkar i trä till infrastrukturbolag.

Stella-Jones äger själv inte någon skogsmark. Istället köper man in trämaterial från bolag som avverkar skog. Inköp av trä står för majoriteten av bolagets kostnader. År 2022 stod inköp av trä för 77 % av bolagets totala kostnader. Det betyder alltså att fluktueringar i virkespriset har stor påverkan på bolagets resultat.

Funderar du på att investera i Stella-Jones? Deras aktie SJ finns tillgänglig att handla hos Avanza.

5.2

Goodfellow

Överblick:

VD: Patrick Goodfellow
Grundades: 1972
Huvudkontor: Delson, Kanada
Utdelning per aktie 2023: 1.00 CAD
Avkastning senaste 5 åren: + 116.04 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 116.04 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 16.66 % per år.

Under samma period gav ”S&P Global Timber & Forestry Index” endast en total avkastning på 2.91 %. Det motsvarar en avkastning på 0.58 % per år.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

I bilden ovan redovisas fördelningen av bolagets intäkter och kostnader år 2022. Bolagets totala intäkter uppgick till 631 miljoner CAD och dess vinst till cirka 33 miljoner CAD. Det lämnar bolaget med en vinstmarginal på endast 5 %. Trots den låga vinstmarginalen har ändå bolaget givit en avkastning på över 100 % mellan 2018 och 2023.

I övrigt visar bilden intäktsfördelningen mellan olika produktsortiment, samt hur kostnadsfördelningen ser ut. Exempelvis går det att se hur inköp av råvara (virke) utgör bolagets största kostnad (på engelska “cost of sales”).

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Affärssegment Försäljning i miljoner USD Andel av försäljning i %
Stockar och timmer 335 53.00 %
Speciella träpaneler 115 18.00 %
Trägolv 112 18.00 %
Byggmaterial 69 11.00 %
Tot: 631 100.00 %

Kort om Goodfellow:

Goodfellow är ett kanadensiskt bolag som tillverkar och distribuerar träprodukter. Verksamheten omfattar den kanadensiska, amerikanska och brittiska marknaden. Bolaget bildades 1972 och huvudkontoret ligger i Delson, Kanada. Bolaget hade över 650 anställda i slutet av år 2023.

Produktportföljen består av diverse träprodukter. Exempel på produkter som bolaget tillverkar är trägolv, sågspån, plywoodskivor och laminerat trä. I övrigt erbjuder bolaget även tjänster inom tillverkning av förpackningsmaterial.

Utöver sin egen verksamhet äger Goodfellow tre dotterbolag. Det ena är Oliver Lumb som man förvärvade år 2009. Det andra bolaget är Quality Hardwoods, vilket man förvärvade år 2015. Det tredje bolaget är Canbar som man förvärvade år 1872. De arbetar alla med förädling och tillverkning av olika träprodukter.

Funderar du på att investera i Goodfellow? Deras aktie GDL finns tillgänglig att handla hos Avanza.

5.3

PotlatchDeltic

Överblick:

VD: Eric Cremers
Grundades: 1903
Huvudkontor: Washington, USA
Utdelning per aktie 2023: 2.75 USD
Avkastning senaste 5 åren: + 19.86 % (oktober 2018 – oktober 2023)

Aktiekursutveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

I grafen ovan visas hur bolagets aktiekurs rört sig under en 5-årsperiod, mellan 2018 och 2023. För tidsperioden uppgick den totala avkastningen till + 19.86 %. Det motsvarar en ackumulerad genomsnittlig avkastning på ungefär 3.69 % per år.

Trots bolagets höga vinstmarginaler har alltså PotlatchDeltic inte presterat lika bra som Stella-Jones och Goodfellow. En av anledningarna kan vara deras Real Estate verksamhet som är mer konkurrensutsatt och som gått trögt mellan åren 2022 och 2023 på grund av stigande räntor.

Fördelning av bolagets intäkter och kostnader 2022:

(Bildkälla: Simply Wall St)

Bilden ovan visar fördelning av bolagets intäkter och kostnader år 2022. Vi ser exempelvis att de totala intäkterna uppgick till 1,47 miljarder USD och att den totala vinsten landade på 0,369 miljarder USD. Det ger bolaget en vinstmarginal på lite mer än 25 %. År 2022 var bolaget extra varsam med att strama åt de totala kostnaderna och effektivisera verksamheten.

I övrigt går det att se från vilka produktkategorier som mest intäkter genereras från samt vilka som var bolaget största utgifter. Vanligt för denna bolagskategori är att virke utgörs störst kostnad, vilket även bilden ovan tydligt visar (se “cost of sales” i bilden ovan).

Andel av total försäljning per produktkategori 2022:

Affärssegment Försäljning i miljoner USD Andel av försäljning i %
Sågade trävaror 913 68.00 %
Skogsbruk 327 25.00 %
Realestate 91 7.00 %
Tot: 1 331 100.00 %

Kort om PotlatchDeltic:

PotlatchDeltic är ett amerikanskt holdingbolag verksamt inom skogsindustrin. Bolaget grundades år 1903. Man är verksam i USA och huvudkontoret ligger i Washington.

Genom sina dotterbolag äger man och förvaltar olika tillverkningsanläggningar. Dessa producerar främst panel- och timmerprodukter. Utöver tillverkningsanläggningar äger man även skogsmark. I slutet av år 2022 ägde man skogsmark på totalt 2,2 miljoner hektar.

Förutom sina två huvudverksamheter bedriver också PotlatchDeltic fastighetsförsäljning. Denna verksamhet står dock endast för en liten del av bolagets totala inkomster. För år 2022 genererade denna del av verksamheten totalt 91 miljoner USD i intäkter. Det motsvarade endast cirka 7 % av bolagets totala intäkter.

Funderar du på att investera i PotlatchDeltic? Deras aktie PCH finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 6

Köp skogsaktier på 5 minuter


Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla skogsaktier på eToro. Det är den mest populära mäklaren på vår webbplats. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Stora Enso (STERV) genom att klicka på köpknappen.

6. Genomför investering

Sista steget är att ange beloppet. Klicka därefter på på ”Ange order” för att genomföra din investering.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 7

2 populära skogsfonder


Skogsfond Baltikum:

Att veta vilka aktier man bör investera i inom skogs- och pappersindustrin är svårt. Det råder bland annat hög konkurrens inom marknaden. Samtidigt måste bolagen hela tiden hitta nya nischade marknadsområden för att kunna fortsätta växa.

Ett enkelt sätt för dig som vill få exponering mot industrin är att välja skogsfonder. Det ger dig en bredare exponering mot branschen som helhet. Nedan kan du läsa om två populära skogsfonder att äga.

7.1

Skogsfond Baltikum A

Övrig information:

Kortnamn: SKOG A
Riskskala: 4 av 7
Förvaltningsavgift: 0.65 %
Avkastning sedan start: + 69.15 %

Fondkursutveckling sedan start:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om fonden:

​​Skogsfond Baltikum A förvaltar skogsfastigheter i Baltikum. Fonden har som mål att uppnå en ackumulerad genomsnittlig årlig avkastning på mellan 7 % och 9 %.

Fördelen med att investera i skogsfastigheter i Baltikum är att priserna är lägre än i Sverige. Vidare har fondförvaltare för Skogsfond Baltikum A visat på sin höga expertis. De har genomfört lyckade investeringsprojekt, framförallt i Lettland, som inneburit avkastning på 10 % per år.

Sedan starten juni 2019, fram tills då denna text skrevs i slutet av år 2023, har fonden avkastat cirka 69 %. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på omkring 14 % under en 4-årsperiod.

Hos Avanza finns fonden Skogsfond Baltikum A (SKOG A) tillgänglig att handla.

7.2

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Övrig information:

Kortnamn: IUSB
Riskskala: 5 av 7
Förvaltningsavgift: 0.65 %
Avkastning sedan start: + 52 %

Fondkursutveckling sedan start:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om fonden:

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF är en börshandlad fond som ger dig exponering mot olika typer av skogsbolag. Fonden hade i slutet av år 2023 störst exponering mot Europa som stod för cirka 32 % av den totala fondportföljen.

Utöver europeiska länder hade fonden även exponering mot USA (29 %), Sydamerika (15 %) och Kanada (8 %). Exempel på bolag som fonden ägde var SCA, Weyerhaeuser, Suzano SA och International Paper.

Fonden startade år 2008 och har fram till 2023 givit en avkastning på 52 %. Det ger en ackumulerad genomsnittlig avkastning på cirka 2.83 % per år. Det är en relativt låg avkastning på en 15-årsperiod. OMXS30 har under samma tidsperiod givit en avkastning på 5.76 % per år.

Funderar du på att investera i fonden? iShares Global Timber & Forestry (IUSB) finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Fördelar med skogsaktier

 • Stabila att äga över tid – Trä är en naturtillgång som ständigt efterfrågas. Råvaran kan användas till en mängd olika syften. Exempelvis som biomassa, konstruktionsmaterial eller till att tillverka förpackningar. Det gör skogsaktier till stabila bolag att äga över tid. Läs mer i vår guide om hur du kan investera i råvaror, inklusive trä.
 • Inflationshedge – Skogsaktier kan fungera som ett inflationsskydd eftersom skogstillgångar kan öka i värde med tiden. Priser på trävaror har en tendens att stiga med ökad inflation, varpå en investering i skogsaktier blir som ett skydd mot en stigande inflation. Detta gäller dock enbart för bolag som äger och avverkar skog
 • En miljövänlig investering – Skogsbolag är ofta engagerade i hållbar skogsskötsel och återplantering av träd. Det gör skogsaktier till ett intressant investeringsalternativ för investerare som är intresserade av miljövänliga investeringar.

Nackdelar med skogsaktier

 • Väderpåverkan – Skogsindustrin är känslig för diverse händelser. Exempelvis kan olika väderförhållanden, skogsbränder, torka och skadedjur påverka produktionen och försäljningen negativt.
 • Cyklisk natur – Skogsindustrin är känslig för ekonomiska cykler. Speciellt under tider av lågkonjunktur då efterfrågan på trävaror kan minska framförallt inom byggindustrin. Det gör att skogsaktier kan klassas som cykliska aktier.
 • Miljöutmaningar – Miljöfrågor och regleringar kan påverka skogsindustrin. Till exempel kan skogsbrukets påverkan på det naturliga ekosystemet och den biologiska mångfalden vara kontroversiella.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *