DEN ULTIMATA GUIDEN

CYKLISKA AKTIER

Cykliska aktier är aktier i bolag som påverkas mycket av den rådande ekonomiska konjunkturen. De erbjuder varor som eftertraktas mer under högkonjunktur och mindre under lågkonjunktur. Som ett resultat varierar deras vinster och aktiekurser vilka rör sig i cykler i takt med konjunkturcykeln. Denna guide består av 5,000+ ord, 2 st videor. Lär dig hur cykliska bolag utvecklas ekonomiskt och hur du investerar i dem på 5 minuter.

 • Allt om cykliska aktier, cykliska bolag, hur de påverkas av låg- och högkonjunktur, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i cykliska aktier.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - June 2023

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är cykliska aktier?


Cyclical vs. non-cyclical firms:

Cykliska aktier är aktier i bolag som är mycket känsliga för konjunkturcykelns rörelser. För att förstå deras utveckling är det alltså viktigt att förstå vad ekonomisk konjunktur och ekonomisk cykel är.

 • Ekonomisk konjunktur – Syftar till det rådande ekonomiska tillstånd i ekonomin, i form av lågkonjunktur eller högkonjunktur. När det råder högkonjunktur är den ekonomiska aktiviteten stor. När det istället råder lågkonjunktur är den ekonomiska aktiviteten låg.
 • Ekonomisk cykel – Syftar till en tidsperiod vilken utmärks av ekonomiska händelseförlopp som med jämna mellanrum upprepas på likartat sätt. man kan likna det med årstider. Man vet att de kommer men inte exakt när.

Sätter man ihop begreppen ovan får man något som man talar ofta om inom ekonomin, nämligen konjunkturcykler. En konjunkturcykel kan representera en konjunkturtopp till nästa topp, alternativt en konjunkturbotten till nästa botten, som bilden nedan visar.

Precis som konjunkturen svänger upp och ner, svänger också värdet på cykliska aktier. Namnet “cyklisk” kommer helt enkelt från att deras aktiekurser svänger likt cykler i takt med konjunkturcykeln. Deras värdering tenderar att stiga under högkonjunktur och sjunka under en lågkonjunktur.

Anledningen till dessa svängningar har att göra med deras ekonomiska prestation. Efterfrågan på deras produkter och tjänster varierar beroende på vart vi befinner oss i konjunkturen. Det bidrar till att deras omsättning och vinster svänger och därmed också deras värderingar.

1.1

Cykliska aktier i lågkonjunktur

När den ekonomiska aktiviteten är låg säger man att det råder en lågkonjunktur. I en lågkonjunktur har hushåll och företag det sämre ställt ekonomiskt. De behöver vara mer restriktiva med sin konsumtion och spenderar därför mindre. Det leder till att efterfrågan på varor och tjänster är låg.

Konsumenter och företag är mer försiktiga och prioriterar endast köp av varor och tjänster som anses vara nödvändiga. Konjunkturläget mattas av. Det gynnar inte cykliska bolag, vars omsättning och vinster minskar. Marknaden tappar intresset för dessa typer av bolag och aktierna säljs. Det resulterar i sjunkande aktiekurser.

Enligt SCB betraktas BNP som den huvudsakliga indikatorn över den nuvarande ekonomin och konjunkturläge. Bilden längre ner (Bild A) visar ett exempel på hur konjunkturläget mäts genom BNP-indikator per månad. De blå-markerade fälten under, och över, noll visar på en lågkonjunktur, respektive högkonjunktur.

Exempel: I “Graf A” ser vi att de rådde en lågkonjunktur mellan 2008 och 2015. Detta som en konsekvens av den stora finanskrisen som slog till år 2008. Det bidrog till en tuff period för banker, och speciellt amerikanska. Lågkonjunkturen bidrog bland annat till att Bank of Americas aktiekurs aktie sjönk i början av krisen 2008 och stod stilla ända fram tills 2015 (se “Graf B”).

(Bildkälla: SCB – Graf A, Konjunktur mätt i BNP-indikator månad)

(Bildkälla: Nordnet – Graf B, Bank of Americas aktiekurs mellan 1973 och 2022)

1.2

Cykliska aktier i högkonjunktur

När den ekonomiska aktiviteten är hög säger man att det råder en högkonjunktur. Då är hushåll och företag ekonomiskt gott ställda och spenderar mer pengar än nödvändigt. Det finns mer pengar i omlopp och efterfrågan på olika varor och tjänster är hög.

Konjunkturläget gynnar på så sätt företag som säljer varor och tjänster som inte är nödvändiga för att överleva vardagen. Deras omsättning och vinster ökar, vilket resulterar i högre efterfrågan för deras aktier från investerare. Den ökade efterfrågan leder i sin tur stigande aktiekurser och högre värderingar.

Exempel: Vi kan se att ekonomin fr.o.m. 2015 övergick till en högkonjunktur igen (se “Bild A”. Banker var nu ekonomiskt stabilare. Dessutom började de tjäna mer pengar då de de kunde låna ut mer pengar än vad man kunnat göra under lågkonjunkturen. Det bidrog bland annat till att Bank of Americas aktiekurs började stiga igen (se “Bild B”). 

(Bildkälla: SCB – Graf A, Bank of Americas aktiekurs mellan 1973 och 2022)

(Bildkälla: Nordnet – Graf B, Bank of Americas aktiekurs mellan 1973 och 2022)

KAPITEL 2

15 bästa cykliska aktier


I följande kapitel ser du en lista över vilka cykliska aktier som presterat bäst på börsen mellan 2017 och 2023. Tabellen visar ett urval av cykliska bolag från olika branscher. De är antingen bolag som arbetar direkt B2C (business-to-customer) eller B2B (business-to-business).

I kapitel 3 till 9 kan du läsa om populära cykliska bolag tillhörande olika branscher. Du kan bland annat läsa om vad bolagen gör och varför de är cykliska.

Bästa cykliska aktier mellan 2017 och 2023:

Cykliska bolag Utv. 5 år Bransch
Tesla 691.22 % Fordonsindustrin
Tecnoglass 307.94 % Tillverkningsindustrin
Hermes International 288.99 % Lyxvaror
Sterling Construction 231.97 % Byggindustrin
LVMH 229.29 % Lyxvaror
Bancorp 176.01 % Bankindustrin
Troax Group 175.66 % Tillverkningsindustrin
Avanza Bank 170.78 % Bankindustrin
Bancorp 164.36 % Bankindustrin
Ålandsbanken 160.51 % Bankindustrin
Skyline Champion 139.77 % Byggindustrin
Fab-Form Industries 129.41 % Tillverkningsindustrin
BRP 125.33 % Fordonsindustrin
Ferrari 112.40 % Lyxvaror
Century Communities 103.53 % Byggindustrin

KAPITEL 3

Cykliska aktier - banker


I följande kapitel presenteras fem banker. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om de fem bankernas verksamheter ges en kort presentation om vad som gör banker till cykliska bolag.

3.1

Varför är de cykliska?

Banker är cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur innebär mer utlåning, respektive lägre utlåning. Utlåning är en viktig inkomstkälla och bidrar till bankernas omsättning och vinstresultat.

 • Högkonjunktur – Hög utlåning leder till mer ränteinkomster och högre intäkter till banken. Som ett resultat väljer fler investerare att köpa bankaktier, varpå deras värderingar stiger. Högre utlåning bidrar också till ekonomisk tillväxt i form av att hushåll och företag konsumerar och investera mer pengar. Som en effekt ökar efterfrågan på varor och tjänster.
 • Lågkonjunktur – Lägre utlåning leder istället till sjunkande intäkter. Som ett resultat väljer fler investerare att exponera sitt kapital mindre mot bankaktier, varpå deras värderingar sjunker. Effekten av mindre utlåning leder också till ekonomisk kontraktion, vilket syftar till mindre ekonomisk aktivitet.

3.2

5 banker att handla

1. Bank of America

Bank of America är en amerikansk bank och en av de största i världen. Bankens huvudområde är Nordamerika men är verksamma på global nivå via flera dotterbolag. Bank of America erbjuder ett stort utbud finansiella tjänster. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Brian Moynihan
• Grundades: 1998
• Huvudkontor: North Carolina
• Ticker symbol: BAC

2. SEB

SEB är en nordisk bank med kunder främst inom Norden och baltiska länder. Inom Norden har banken en stark position inom företagsaffärer, investmentbanking och sparande. SEB har också kontor i Asien och Nordamerika. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Johan Torgeby
• Grundades: 1972
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: SEB C

3. Wells Fargo & Co

Wells Fargo är en amerikansk bank som grundade 1852. Banken erbjuder traditionella finanstjänster främst i Nordamerika men även i flera länder runtom i världen. Bankens kunder representeras till största del av institutioner, företagskunder och myndigheter. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Charles Scharf
• Grundades: 1852
• Huvudkontor: New York
• Ticker symbol: WFC

4. Nordea

Nordea är en svensk bank som erbjuder traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och företagsrådgivning. Banken bedriver största verksamhet inom Baltikum och Norden. Bolaget hade tidigare sitt huvudkontor i Sverige, men flyttade till Finland 2018. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Frank Vang-Jensen
• Grundades: 1997
• Huvudkontor: Helsingfors
• Ticker symbol: NDA SE

5. Citigroup

Citigroup är en amerikansk bank som erbjuder en rad olika finansiella tjänster, såsom kapitalförvaltning, lånefinansiering och investeringsrådgivning. Bolaget är verksamt över hela världen men huvudmarknaden består främst av Nordamerika. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Jane Fraser
• Grundades: 1812
• Huvudkontor: New York
• Ticker symbol: C

KAPITEL 4

Cykliska aktier - verkstad- och industribolag


I följande kapitel kan du läsa om fem verkstads- och industribolag. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om respektive bolag ges du en kort sammanfattning till vad som gör verkstad- och industribolag till cykliska bolag.

4.1

Varför är de cykliska?

Verkstads- och industribolag är cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur styr efterfrågan på deras producerade varor. Under en högkonjunktur är efterfrågan hög och under en lågkonjunktur låg. Det bidrar till skiftningar i deras vinstmarginaler.

Exempel: Assa Abloy är en svensk leverantör av lås- och dörrlösningar. Bland annat erbjuder bolaget lösningar för dörrautomatik, passerkontroll och identifiering. Under en högkonjunktur spenderar bland annat deras kunder, inom hotell och turism, på utbyggnad och nya byggprojekt. Det bidrar till en ökad efterfrågan på Assa Abloys säkerhetslösningar i form av dörrlås- och kort.

I en lågkonjunktur reser vi inte lika mycket. Det slår bland annat hårt mot hotell och turismbranschen vars intäkter sjunker. Det leder till att de inte påbörjar några utbyggnader eller nya byggprojekt. Därför sjunker också efterfrågan på säkerhetslösningar och därmed Assa Abloys intäkter.

4.2

5 verkstads- och industribolag att handla

1. Sandvik

Sandvik är en svensk industrikoncern med verksamhet globalt. Bolaget specialiserar sig på att utveckla och tillverka produkter för metallbearbetning och bergavverkning samt rostfria material, högtemperaturmaterial och speciallegeringar. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Stefan Widing
• Grundades: 1862
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: SAND

2. ABB

ABB är en svensk-schweizisk leverantör inom automations- och kraftteknik. Bolaget är uppdelat i flera divisioner vilkas kärnverksamhet riktar sig mot teknisk lösningar som används inom industri- och energisektor. Exempelvis utvecklas man mjukvaror, batterier och kontrollsystem. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Björn Rosengren
• Grundades: 1988
• Huvudkontor: Zürich
• Ticker symbol: ABB

3. Epiroc

Epiroc är ett svenskt industribolag, och en avknoppning från Atlas Copco, med verksamhet inom infrastruktur, gruv- och råvaruindustrin. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av produkter. Exempel på några av dem är aggregat, borriggar, ventilationssystem och lastmaskiner. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Helena Hedblom
• Grundades: 1942
• Huvudkontor: Nacka
• Ticker symbol: EPI B

4. Alfa Laval

Alfa Laval är ett svenskt tillverkningsbolag. Bolaget specialiserar sig som leverantör av produkter och lösningar för flödeshantering, separering och värmeöverföring. Exempel på några av bolagets produkter är analytiska instrument, ventiler, kontrollsystem och pumpsystem. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Tom Erixon
• Grundades: 1883
• Huvudkontor: Lund
• Ticker symbol: ALFA

5. Assa Abloy

Assa Abloy är ett svenskt bolag och leverantör av lås- och dörrlösningar. Exempelvis erbjuder bolaget lösningar för identifiering, passerkontroll, hotellsäkerhet och dörrautomatik. Största verksamhet finns i Europa, Australien och Nordamerika. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Nico Delvaux
• Grundades: 1994
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: ASSA B

KAPITEL 5

Cykliska aktier - byggbolag


I följande kapitel kan du läsa om fem byggbolag. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om respektive bolag ges även en kort sammanfattning av vad som gör byggbolag till att vara cykliska bolag.

5.1

Varför är de cykliska?

Byggbolag är cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur styr hur mycket nya ordrar de får på nyproduktion och renoveringar. Under en högkonjunktur byggs mer, och under en lågkonjunktur mindre. Det bidrar till att deras omsättning och vinster varierar.

Exempel: Skanska är ett svenskt bygg-och projektutvecklingsbolag som bland annat tillverkar och utvecklar bostäder. Under en högkonjunktur är det enklare att lån från banken. Det ökar möjligheterna till att kunna köpa bostad. Högre efterfrågan på bostäder leder till att det byggs mer bostäder för att möta den ökade efterfrågan.

Under en lågkonjunktur mattas ekonomin av och det tas inte lika mycket lån. Det leder till att efterfrågan på bostäder sjunker, varpå nya byggprojekt skjuts upp och byggbolagen blir utan nya ordrar. Det leder bland annat till att Skanskas intäkter sjunker.

5.2

5 byggbolag att handla

1. Skanska

Skanska är ett svenskt bygg-och projektutvecklingsbolag med verksamhet på global nivå. Bolaget är aktiva inom BIM (Building Information Management) Man tillverkar och utvecklar bland annat lokaler, bostäder och projekt i Europa och USA. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Anders Danielsson
• Grundades: 1887
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: SKA B

2. Peab

Peab är ett svenskt byggbolag som erbjuder ingenjörstjänster. Tjänsterna innefattar bland annat bygg och anläggning, asfalt och betong, avfallshantering produktions av bostäder och underhåll. Största verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Köp denna cykliska aktie hos Avanza.

• VD: Jesper Göransson
• Grundades: 1955
• Huvudkontor: Förslöv
• Ticker symbol: PEAB B

3. NCC

NCC är en svensk koncern som utvecklar och bygger industrilokaler, kontor och bostäder. Vidare bygger man offentliga byggnader (skolor, badhus och sjukhus) samt projekt inom infrastruktur (tunnlar, broar, ledningsnät, vägar och järnvägar). Köp denna cykliska aktie hos Avanza.

• VD: Tomas Carlsson
• Grundades: 1988
• Huvudkontor: Solna
• Ticker symbol: NCC B

4. Bouygues

Bouygues är ett franskt byggbolag med säte i Paris. Byggbolaget erbjuder tjänster inom fastighetsutveckling och byggnation. Typiska byggnadsuppdrag inkluderar kommersiella fastigheter, större bostäder och kontorsprojekt. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Olivier Roussat
• Grundades: 1952
• Huvudkontor: Paris
• Ticker symbol: ENp

5. Vinci

Vinci är ett franskt byggbolag specialiserade på utveckling av större byggen. Bland annat arbetar bolaget med offentliga infrastrukturprojekt i form av järnvägar, motorvägar, flygplatser. Kunderna består både av företag och statliga myndigheter. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Xavier Huillard
• Grundades: 1899
• Huvudkontor: Paris
• Ticker symbol: DGp

KAPITEL 6

Cykliska aktier - råvarubolag


I följande kapitel kan du läsa om fem råvarubolag. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om respektive bolag ges även en kort sammanfattning av vad som gör råvarubolag till cykliska bolag.

6.1

Varför är de cykliska?

Råvarubolag är cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur styr hur mycket de producerar. Under en högkonjunktur producerar de mer, och under en lågkonjunktur mindre. Det bidrar till skiftningar i deras omsättning och vinstmarginaler.

 • Högkonjunktur – I en högkonjunktur är efterfrågan på råvaror hög. Detta från bland annat verkstads- och tillverkningsbolag samt byggbolag. Det trycker upp råvarupriserna, samtidigt som produktionskostnaderna är konstanta. Vinstmarginalerna ökar och investerare väljer att exponera sig mer mot branschen som trycker upp företagsvärderingarna.
 • Lågkonjunktur – I en lågkonjunktur går verkstads-, tillverknings- och byggindustrin på lågvarv. Det leder till lägre efterfrågan och sjunkande råvarupriser, samtidigt som produktionskostnaderna är densamma. Vinstmarginalerna minskar och investerare säljer sina innehav mot denna bransch varpå företagsvärderingarna sjunker.

6.2

5 råvarubolag att handla

1. Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil Corporation är ett amerikanskt gas- och oljebolag. Bolaget producerar och transporterar naturgas och råolja. Den största verksamheten sker inom Nordamerika både på land och till sjöss. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Darren Woods
• Grundades: 1999
• Huvudkontor: Texas
• Ticker symbol: XOM

2. MAG Silver Corp

MAG Silver Corp är ett kanadensiskt gruvbolag som prospekterar och förändrar råvaror och ädelmetaller. Största andelen råvaror är silver och distribueras på global nivå. Produktionen ger sker på den nordamerikanska marknaden. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: George Paspalas
• Grundades: 1999
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: MAG

3. Southern Copper

Southern Copper är ett amerikanskt gruvbolag och dotterbolag till Americas Mining Corporation. Bolaget driver och äger ett flertal gruvor i framförallt Sydamerika. Man utvinner bland annat koppar, zink och molybden. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Oscar Gonzalez Rocha
• Grundades: 1952
• Huvudkontor: Phoenix
• Ticker symbol: SCCO

4. Holmen

Holmen är ett svenskt skogsindustriföretag med säte i Stockholm. Bolaget både tillverkar och distribuerar pappersprodukter. Exempel på produkter är trävaror, kartong och tryckpapper. Bolaget fokuserar bland annat på förvaltning av skogsmarker på den nordiska marknaden. Köp denna cykliska aktie hos Avanza.

• VD: Henrik Sjölund
• Grundades: 1875
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: HOLM A och B

5. SCA

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett svenskt bolag med verksamhet inom skogsbranschen. Bolaget äger och förvaltar en av Europas största skogsinnehav. Exempel på produkter som bolaget erbjuder är papper, trävaror och förnybar energi. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Ulf Larsson
• Grundades: 1929
• Huvudkontor: Sundsvall
• Ticker symbol: SCA A och B

KAPITEL 7

Cykliska aktier - fordonstillverkare


I följande kapitel kan du läsa om fem fordonstillverkare. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om respektive bolag ges även en kort sammanfattning av vad som gör fordonstillverkare till cykliska bolag.

7.1

Varför är de cykliska?

Fordonstillverkare är mycket cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur styr hur mycket fordon som efterfrågas av både hushåll och företag. Deras fabrikskostnader är framförallt fasta, vilket leder till att vinstmarginalerna antingen förstoras eller krymper i takt med marknadsefterfrågan.

 • Högkonjunktur – I en högkonjunktur har hushåll och företag det bättre ställt ekonomiskt. Man prioriterar större investeringar, såsom bostad och fordon. Det leder till att fordonstillverkare möter en högre efterfrågan varpå de kan sälja mer. Det gör att biltillverkarnas vinstmarginaler ökar. Som en effekt väljer flera investerare att exponera sig mot branschen, varpå företagens aktier stiger i värde.
 • Lågkonjunktur – I en lågkonjunktur har hushåll och företag det sämre ställt ekonomiskt. Man prioriterar bort större investeringar och väljer endast att handla det som anses vara absolut nödvändigt. Det leder till att fordonstillverkare säljer mindre varpå vinstmarginalerna krymper. Investerare väljer att exponera sig mindre mot branschen varpå företagens aktier sjunker i värde.

7.2

5 fordonstillverkare att handla

1. Tesla

Tesla är världens största tillverkare av elektriska fordon, framförallt personbilar. Bolaget är amerikanskt och dess huvudkontor är beläget i Texas. Förutom att tillverka elbilar erbjuder bolaget även solceller, batterier och laddare. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Elon Musk
• Grundades: 2008
• Huvudkontor: Texas
• Ticker symbol: TSLA

2. Volvo Car

Volvo Car är en global tillverkare av personbilar som går under varumärket Volvo. Tidigare har man framförallt tillverkat fossildrivna personbilar men på senare år har man gått över allt mer till produktion av elbilar. Man erbjuder också leasing- och finansieringsmöjligheter. Köp denna cykliska aktie hos Avanza.

• VD: Jim Rowan
• Grundades: 1927
• Huvudkontor: Göteborg
• Ticker symbol: VOLCAR B

3. General Motors

General Motors är en global fordonstillverkare som designar och tillverkar personbilar och lastbilar, samt övriga bildelar. Företaget har produktionsanläggningar runtom hela Asien, Europa och Nordamerika. Bolagets huvudkontor finns beläget i Detroit, Michigan. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Mary Barra
• Grundades: 1908
• Huvudkontor: Michigan
• Ticker symbol: GM

4. Toyota Motors

Toyota är ett av världens största tillverkare av personbilar, bussar och lastbilar. Bolaget är japanskt och bedriver verksamhet över hela världens. Förutom huvudverksamheten fokuserar bolaget på att tillverka fritidsbåtar och utveckla intelligenta transportsystem. KKöp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Akio Toyoda
• Grundades: 1937
• Huvudkontor: Aichi
• Ticker symbol: TM

5. Ford Motor

Ford Motor är en amerikansk global fordonskoncern. Bolaget tillverkar framförallt personbilar, men även lastbilar och sportfordon (SUV). Förutom att driva egen fordonsverksamhet säljer man även delar och tillbehör till auktoriserade återförsäljare. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: James Farley
• Grundades: 1903
• Huvudkontor: Michigan
• Ticker symbol: F

KAPITEL 8

Cykliska aktier - resebolag


I följande kapitel kan du läsa om fem resebolag. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om respektive bolag ges även en kort sammanfattning av vad som gör resebolag till cykliska bolag.

8.1

Varför är de cykliska?

Resebolag är cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur styr hur som privatpersoner och företag reser. Under en högkonjunktur väljer fler människor att resa, och under en lågkonjunktur mindre. Det bidrar till stora skiftningar i resebolagens omsättning och vinster.

 • Högkonjunktur – I en högkonjunktur har hushåll och företag det bättre ställt ekonomiskt. Privatpersoner väljer att sätta lyx till vardagen genom att åka på utlandsresor med familj och vänner. Företag väljer att åka på utländska konferenser. Det leder till att resebranschen möter en högre efterfrågan varpå investerare väljer att exponera sig mot branschen.
 • Lågkonjunktur – I en lågkonjunktur har hushåll och företag det sämre ställt ekonomiskt. Privatpersoner har inte råd att åka utomlands och företag väljer att dra ner på onödiga kostnader, såsom utlandskonferenser. Det leder till att resebranschen plötsligt möts av en lägre efterfrågan, varpå investerare väljer att exponera sig mindre mot branschen.

8.2

5 resebolag att handla

1. Norwegian Air Shuttle

Norwegian Air Shuttle är ett norskt bolag som bedriver flygverksamhet. Huvudsakligen erbjuds flygdestinationer inom Europa. Utöver Europa erbjuds flygresor till Sydostasien, Nordamerika och Mellanöstern. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Geir Karlsen
• Grundades: 1993
• Huvudkontor: Bærum
• Ticker symbol: NAS

2. Hilton Worldwide Holdings

Hilton Worldwide är ett amerikanskt bolag med verksamhet inom hotellbranschen. Koncernen äger hotellkedjor under flera olika välkända varumärken, såsom Canopy, Waldorf Astoria, Home2-sviter och Hilton Hotels & Resorts. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Christopher Nassetta
• Grundades: 1919
• Huvudkontor: Virginia
• Ticker symbol: HLT

3. SAS

SAS är ett skandinaviskt flygplansbolag som erbjuder resmål både inrikes- och utrikesresor till destinationer inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget fokuserar inte endast på turistbranschen, utan även markhantering, tekniskt underhåll och frakttjänster. Köp denna cykliska aktie hos Avanza.

• VD: Anko Van der Werff
• Grundades: 1946
• Huvudkontor: Stockholm
• Ticker symbol: SAS

4. Carnival Corp

Carnival är ett amerikanskt resebolag som äger och förfogar diverse kryssningsfartyg. Bolaget grundades som Carnival Cruise Line och erbjuder idag resor över hela världen. Några av de mest kända kryssningsrederierna som bolaget äger är Princess och Holland America Line. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Josh Weinstein
• Grundades: 1872
• Huvudkontor: Miami
• Ticker symbol: CCL

5. Royal Caribbean Cruises

Royal Caribbean Cruises är ett amerikanskt resebolag som förvaltar kryssningsfartyg och grundades 1977. Resebolaget erbjuder linjer runtom hela världen. Vidare erbjuder man paketresor och diverse resplaner. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Richard D. Fain
• Grundades: 1977
• Huvudkontor: Miami
• Ticker symbol: RCL

KAPITEL 9

Cykliska aktier - lyxvarubolag


I följande kapitel kan du läsa om fem lyxvarubolag. Du kan bland annat läsa om deras respektive affärsverksamhet, VD/ledning och vad de specialiserar sig inom. Förutom att läsa om respektive bolag ges även en kort sammanfattning av vad som gör lyxvarubolag till cykliska bolag.

9.1

Varför är de cykliska?

Lyxvarubolag är cykliska utifrån att hög- och lågkonjunktur styr hur framförallt privatpersoners konsumentmönster varierar. Under en högkonjunktur väljer fler människor att lägga pengar på exklusiva varor, såsom märkeskläder och dyra bilar. Under en lågkonjunktur har färre människor råd att handla dessa typer av varor. Det bidrar till stora skiftningar i lyxvarubolagens omsättning och vinster.

 • Högkonjunktur – I en högkonjunktur har hushåll det bättre ställt ekonomiskt. Man väljer oftast dyrare alternativ, framför billigare. Istället för att köpa vin väljer man en flaska Moët. Lyxvarubolagen möter en högre efterfrågan på deras produkter och deras aktier stiger i värde som en effekt av att fler investerare väljer att få exponering mot branschen.
 • Lågkonjunktur – I en lågkonjunktur har hushåll det bättre ställt ekonomiskt. Man väljer oftast billigare alternativ, framför dyrare. Istället för att köpa Gucci, nöjer man sig med att handla billiga kläder från H&M. Lyxvarubolagen möter därmed en lägre efterfrågan på deras produkter. Investerare viktar om i sina portföljer genom att minska sin exponering mot lyxvarubolag.

9.2

5 lyxvarubolag att handla

1. LVMH

LVMH är ett franskt holdingbolag inom lyxvaror. Bolaget är ägare, och delägare, till några av de mest kända lyxvarumärkena inom kosmetika, accessoarer och parfymer. Några av bolagets lyxvarumärken är Dom Perignon, Christian Dior, Louis Vuitton och Tag Heuer. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Bernard Arnault
• Grundades: 1987
• Huvudkontor: Paris
• Ticker symbol: MCp

2. Hugo Boss

Hugo Boss är ett lyxvarubolag verksamt inom detaljhandel. Deras produkter består av skor, kläder och accessoarer och går under varumärket Boss Orange och Hugo Boss. Utöver kläder och accessoarer säljer bolaget också klockor, glasögon och parfymer. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Daniel Grieder
• Grundades: 1924
• Huvudkontor: Metzingen
• Ticker symbol: BOSSd

3. Ferrari

Ferrari är en italiensk tillverkare och försäljare av premiumbilar under varumärket Ferrari. Bolaget grundades 1928 innan det blev uppköpt av Fiat för att senare bli avknoppat 2015. Förutom att erbjuda premiumbilar säljer bolaget även väskor, hörlurar och klockor. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Benedetto Vigna
• Grundades: 1928
• Huvudkontor: Maranello
• Ticker symbol: RACEm

4. Kering

Kering är ett franskt lyxbolag verksamt inom detaljhandel. Några av bolagets varumärken är Bottega Veneta, Gucci och Saint laurent. De designar, tillverkar och säljer sina produkter via E-handel och i butik över hela världen. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: François-Henri Pinault
• Grundades: 1963
• Huvudkontor: Paris
• Ticker symbol: KERp

5. Hermes International

Hermes är ett franskt lyxbolag inom mode. Produkterna består av allt från kläder och väskor till smycken, parfymer och klockor. Bolaget är framförallt känt för att tillverka och sälja exklusiva väskor under varumärkena Birkin och Kelly. Köp denna cykliska aktie hos eToro.

• VD: Axel Dumas
• Grundades: 1837
• Huvudkontor: Paris
• Ticker symbol: RMSp

KAPITEL 10

Köp cykliska aktier på 5 minuter


Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla cykliska aktier på eToro. Det är den mest populära mäklaren på vår webbplats. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar endast 3 minuter att skapa konto och genomföra ditt första aktieköp.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 79% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Tesla (TSLA) genom att klicka på köpknappen.

6. Köp aktier

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 11

Varför investera i cykliska aktier?


What is a cyclical stock and how to Invest in them? Peter Lynch:

Under lågkonjunktur tenderar cykliska aktier att sjunka i värdering och under högkonjunktur stiga. Det skapar unika vinstmöjligheter för investerare som vill utnyttja prisfluktuationerna till sin fördel. I följande kapitel kan du läsa om hur du kan utnyttja konjunktursvängningar till din fördel.

11.1

Erbjuder unika vinstmöjligheter

Om du kan genomföra en noggrann och djupgående bolagsanalys av en cyklisk aktie finns det stor chans till hög avkastning. Detta om du handlar den vid rätt tillfälle. Superinvesteraren, Peter Lynch, är en av de som lyckats skapa sig en förmöget på att investera i cykliska aktier.

I sin bok, One up on Wall Street, uppmanar han till att gå mot marknaden. Vad han menar är att investera i cykliska aktier när ingen vill äga dem. Det är alltså bäst att handla dem under oroliga tider då deras värderingar sjunker. Detta är något som Warren Buffet håller med om och som han uttrycker enligt följande citat.

”Buy when there’s blood in the streets, even if the blood is your own.” – Warren Buffett

När oroligheterna sedan lagt sig, och konjunkturen väl vänder, tenderar de undervärderade cykliska aktierna att svänga kraftigt uppåt. Detta i takt med att deras omsättning och vinster ökar. Om du då köpt dem till en låg värdering har du god chans till att kamma hem en god avkastning.

Det svåra med att investera i cykliska aktier är att hålla huvudet kallt. Under oroliga tider kan aktiekursen komma att sjunka ännu mer efter att du precis köpt den. Då gäller det att inte drabbas av panik. Snarare att se det som ett tillfälle att fylla på med fler aktier eller vänta på att trenden ska vända uppåt igen.

11.2

Cykliska aktier exempel

För att visa hur man kan dra nytta av konjunkturcykler, och tillfälligt pressade bolagsvärderingar, ska vi gå igenom ett praktiskt exempel.

1. Boliden – 2008 till 2015

I grafen nedan ser vi hur det rådde en lågkonjunktur mellan 2008 och 2015 (se “Bild A”). Det bidrog till en mycket tuff ekonomisk period för cykliska bolag. Ett av de mest drabbade branscherna var råvaruindustrin.

Ett svenskt råvarubolag som drabbades hårt av lågkonjunkturen var Boliden. Den ekonomiska tillstramningen bidrog bland annat till minskad efterfrågan på metaller från tillverkningsbolag, byggbolag och biltillverkare. Det gjorde att bolagets intäkter sjönk och därmed dess värdering på börsen (se “Bild B”).

(Bildkälla: SCB – Graf A, Konjunktur mätt i BNP-indikator månad)

(Bildkälla: Nordnet – Bild B, Bolidens aktiekurs mellan 2000 och 2022)

2. Boliden – 2015 till 2021

I grafen nedan ser vi hur det konjunkturen svängde år 2015, från en lågkonjunktur till en högkonjunktur (se “Bild A”). Ekonomin hade stabiliserat efter en lång svår period. De bidrog återigen till att bolag började efterfråga råvaror för att komma igång med produktionen.

Den ökade efterfrågan bidrog bland annat till att metallpriserna ökade, varpå Boliden kunde sälja sina råvaror till ett högre pris. Både omsättning och vinstmarginaler ökade (se “Bild C”). Som en konsekvens började Bolidens aktie återigen att stiga på börsen (se “bild B”).

(Bildkälla: SCB – Graf A, Bank of Americas aktiekurs mellan 1973 och 2022)

(Bildkälla: Nordnet – Bild B, Bolidens aktiekurs mellan 2000 och 2022)

(Bildkälla: Börsdata – Bild C, Bolidens intäkter och vinster mellan)

OBS: Att veta vilka cykliska aktier du bör köpa kräver en grundlig och väl genomförd fundamental analys. Du bör undersöka bolagets balansräkning. Detta för att se om bolaget bland annat har tillräckligt mycket likvida medel och tillgångar för att klara sig igenom svåra ekonomiska tider.

KAPITEL 12

Fördelar och nackdelar


Fördelar

 • Dra fördel av högkonjunktur – Om du är tillräckligt skicklig kan du dra nytta av en högkonjunktur genom att blanka en cyklisk aktie precis innan en lågkonjunktur slår till. Det är dock mycket svårt att veta exakt när en lågkonjunktur kommer att inträffa.
 • Dra fördel av lågkonjunktur – Om du genomför en välgrundad analys och hittar ett cykliskt bolag med låg värdering, under en lågkonjunktur, är chansen stor att dess kurs kommer stiga när ekonomin går över till en högkonjunktur.
 • Spekulera i konjunkturen – De investerare som kan ”hoppa” mellan cykliska och icke-cykliska aktier kan få betydligt högre avkastning än andra. Detta genom att köpa cykliska aktier i en lågkonjunktur och sälja dem under en högkonjunktur. Tvärtom köpa icke-cykliska aktier i en högkonjunktur och sälja dem i en lågkonjunktur.

Nackdelar

 • Svårt att tajma marknaden – Det svåra med att handla cykliska aktier är att tajma marknaden. Det är inte enkelt att kunna bedöma det tillfälliga konjunkturläget. Det vill säga, om vi befinner oss i en låg- eller högkonjunktur. Vidare är det svårt att tolka hur ekonomin kommer att utvecklas kommande år.
 • Hög risk för kapitalförlust – Det är sällan möjligt att investera i cykliska aktier med perfekt tajming. Det kan tyvärr sluta med onödiga förluster. Dessutom finns det en fara för att cykliska bolag, med svag balansräkning, kan gå i konkurs. Detta eftersom de utsätts extra mycket för de sämre ekonomiska förutsättningarna under en lågkonjunktur.
 • Psykologiskt påfrestande – Att investera i cykliska bolag kräver ett starkt och stabilt psyke. Cykliska aktier är volatila och kan variera kraftigt i värdering. Därför gäller att du kan hålla dig lugn och vara bekväm med att deras aktiekurser svänger kraftigt under extrema tidsperioder.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *