DEN ULTIMATA GUIDEN

HALVLEDARE AKTIER

Halvledare aktier är ägarandelar i bolag som tillverkar halvledare. Vidare räknas även underleverantörer som bistår med material, mätinstrument och kvalitetskontroll, till denna kategori av bolag. Halvledare är en komponent som besitter ledningsförmåga. De används inom allt från brödrostar och kylskåp till smartphones och elbilar. Denna guide består av 4,000+ ord och 3 st videor. Se topplistan på de bäst presterande halvledare aktierna under de senaste 5 åren.

 • Allt om halvledare aktier, tillverkare, framtidsprognoser, trender, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare och köp halvledare aktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - November 2023

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är halvledare aktier?


What is a semiconductor:

I följande kapitel beskrivs kort vad halvledare är samt vilken verksamhet som bolag inom branschen kan ha. Mera djupgående information kan läsas i kapitel 3.

1.1

Vad är en halvledare?

En halvledare är ett material med elektrisk ledningsförmåga mellan en ledare och en isolator. Det används inom all typ av elektronik för att helt enkelt leda elektricitet. Komponenten används bland annat i brödrostar, kylskåp, smartphones och i eldrivna fordon.

Vad är halvledare aktier?

Halvledare aktier är ägarandelar i bolag som tillhör halvledarindustrin. Det innefattar inte endast bolag som tillverkar komponenten. Det kan även vara bolag som bistår med avancerad utrustning och kontroller vid tillverkningsprocessen.

Faktum är att halvledarindustrin är mycket stor och komplex. Variationen av olika halvledare som tillverkas är bred. Varje komponent som tillverkas är unik. Givetvis finns det halvledare som är snarlika varandra och som tillverkas i massor.

Det är dock inte helt ovanligt att bolag kan få specialuppdrag att tillverka unika komponenter som ämnas att användas för en specifik elektronisk produkt.

Exempel: Som exempel tillverkar bolaget TSMC alla halvledare som används i Apples produkter, såsom iPhones och Macbooks. Bilden nedan visar hur en halvledare som används specifikt för iPhone 14 Pro ser ut.

(Bildkälla: Techinsights)

1.2

Varför investera i halvledare aktier?

Vad finns det för fördelar att investera i halvledare aktier? Finns det några särskilda anledningar till varför det kan vara en god idé att exponera sig mot detta unika segment? Nedan presenteras några av de starkaste argumenten till varför det kan vara en god långsiktig investering att investera mot halvledarindustrin.

1. Höga inträdesbarriärer

Vad som främst utmärker halvledarindustrin är att det råder höga inträdesbarriärer. Med höga inträdesbarriärer menas att det för ett nytt bolag är mycket svårt att etablera sig inom branschen. Det kan likställas med vallgravar som skyddar ett slott från att bli attackerat av fiender.

De höga inträdesbarriärerna skyddar alltså redan befintliga tillverkare från utomstående konkurrens. Nedan kan du läsa om vad som bygger den höga inträdesbarriären:

 1. Kapital – För det första krävs det flera miljarder för att ens kunna bygga en fabrik och investera i avancerade maskiner som används vid halvledartillverkning.
 2. Kunskap – För det andra ligger redan etablerade bolag långt före vad gäller data och forskningsmaterial. Det kan ta nya företag flera decennier att samla på sig.
 3. Patent – För det tredje väljer aktörer att patentera ny teknik. Det skyddar dem från utomstående konkurrens och gör det ännu svårare för nya aktörer att kunna etablera sig inom branschen.

2. Skalekonomi

Något annat som utmärker halvledarindustrin för att vara en svår industri att etablera sig inom är att de dominanta bolagen besitter stordriftsfördelar (på engelska “economies of scale”). Med stordriftsfördelar menas att den genomsnittliga kostnaden sjunker för varje gång en ny vara tillverkas.

Det är endast de större tillverkarna som besitter denna egenskap. Mindre aktörer måste istället nischa in sig på specifika områden och aktörer med speciella krav. Detta för att ha chans att överleva i en tuff marknad. För att förstå exakt hur det går till ska vi gå igenom ett exempel.

Exempel: Bolag A producerar 100 000 halvledare per år. Dessa säljs för 40 kr styck vilket genererar totala intäkter på 4 Mkr. Det kostar endast 20 kr att tillverka en halvledare. Fasta och rörliga kostnader motsvarar 10 kr vardera. Totala kostnader uppgår till 2 Mkr och den totala vinsten blir 2 Mkr (4 – 2). 

Bolag A bestämmer sig för att fördubbla sin tillverkning. Den fasta kostnaden är densamma. Rörliga kostnader sjunker dock från 10 kr till 5 kr, varpå den totala kostnaden sjunker från 20 kr till 15 kr.

Det betyder att bolaget kan sänka priset på sina halvledare från 40 kr till 35 kr och fortfarande och fortfarande gå med 2 Mkr i vinst ((35 – 15) x 100 000). Mindre bolag som inte besitter denna kapacitet kommer att tappa kunder som istället väljer den billigare tillverkaren. 

3. Hög efterfrågan

Sist men inte minst ser den globala efterfrågan på halvledare ut att stiga de kommande åren. Enligt forskningsbolaget Research and Markets förutspås den genomsnittliga tillväxttakten i efterfrågan hamna kring 8 %. Detta ända fram tills år 2027.

Vad som ligger till grund för den ökade efterfrågan är att vårt samhälle blir allt mer teknologiskt. Exempelvis går vi mot ett samhälle där robotar tar över allt fler monotona arbetsuppgifter. För att dessa ska fungera korrekt krävs avancerade halvledare.

(Bildkälla: Research and Markets)

KAPITEL 2

15 bästa halvledare aktier


Why the world relies on ASML for machines that print chips:

I följande kapitel presenteras en tabell som visar vilka halvledare aktier som presterat bäst på börsen mellan 2018 och 2023. Vidare kan du läsa i detalj om respektive bolagsverksamhet, bolagsledning och fokusområde.

Halvledarbolag utgörs inte endast av tillverkare. Andra bolag som tillhör denna bransch är leverantörer. De utgörs av bolag som bland annat levererar material och mätinstrument för tillverkning samt erbjuder kvalitetskontroll.

2.1

Bäst presterande halvledarbolag

Nedan ser du en lista över vilka halvledare aktier som presterat bäst på börsen de senaste 5 åren. Tänk dock på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Du bör alltid göra en egen analys av respektive bolag och inte förlita dig på historiska data.

15 bästa halvledare aktier 2018 – 2023:

Bolag Utv. 5 år Kategori
Advanced Micro Devices (AMD) 790.42 % Tillverkare
NVIDIA 373.35 % Tillverkare
ASML Holding 257.48 % Leverantör
Novatek Microelectronics 256.00 % Tillverkare
Realtek 251.60 % Tillverkare
Nova Ltd 246.98 % Leverantör
Fabrinet 239.45 % Tillverkare
Onto Innovation 227.52 % Leverantör
United Microelectronics 215.21 % Tillverkare
Diodes Inc 188.99 % Tillverkare
LX Semicon 161.89 % Tillverkare
Broadcom 160.64 % Tillverkare
Leeno Industrial 129.08 % Leverantör
Power Integrations 126.00 % Leverantör
Taiwan Semiconductors Manufacturing 125.90 % Tillverkare

(Tabell uppdaterad april 2023)

2.2

Kort om varje bolag

1. Advanced Micro Devices (AMD)

Ett av de absolut största bolagen inom halvledarindustrin är det amerikanska bolaget Advanced Micro Devices, som även förkortas AMD. Deras halvledare tillverkas för att användas inom en mängd olika områden, såsom gaming, fordon och hårdvaruprodukter av olika slag. Denna aktie handlar du enklast hos eToro som dessutom tillåter dig att handla den courtagefritt.

VD: Lisa Su
Grundades: 1969
Huvudkontor: Sunnyvale
Ticker symbol: AMD

2. NVIDIA

Ännu en gigant inom halvledarindustrin är Nvidia. Det är ett amerikanskt bolag som växt kraftigt på börsen de senaste åren som en effekt av extraordinärt ledarskap. Bolagets VD, Jensen Huang, har lett bolaget från att ha varit satt i kris till att bli en av dagens största halvledare tillverkare. Deras komponenter används framförallt inom gamingindustrin. Handla denna aktie hos eToro.

VD: Jensen Huang
Grundades: 1933
Huvudkontor: Kalifornien
Ticker symbol: NVDA

3. ASML Holding

Ett unikt bolag inom halvledarindustrin är det holländska bolaget ASML Holding. Vad som gör bolaget speciellt är att det är ensamt om att tillverka avancerade maskiner som används vid tillverkning av halvledare.

De spenderar varje år flera miljarder euro åt forskning och utveckling av mer avancerade maskiner. De är i stort sett ensamma om att tillverka dessa komplexa maskiner. Handla denna aktie hos eToro.

VD: Peter Wennink
Grundades: 1984
Huvudkontor: Veldhoven
Ticker symbol: ASML

4. Novatek Microelectronics

Novatek Microelectronics är etablerat i ett av världens främsta länder för halvledartillverkning, Taiwan. Bolaget tillverkar diverse unika halvledare som används inom flera olika elektroniska varor. Exempelvis används de inom tillverkning av datorer och displayer. Du kan inte investera i bolaget från Sverige.

VD: T.S. Ho
Grundades: 1997
Huvudkontor: Hsinchu
Ticker symbol: TPE

5. Realtek

Ännu en taiwanesisk halvledare tillverkare är Realtek. Deras produkter säljs över hela världen inom en mängd olika industrier, såsom kommunikation och multimedia. Precis som för bolaget nämnt ovan går det tyvärr inte att investera i Realtek från Sverige.

VD: Nan-Horng Yeh
Grundades: 1987
Huvudkontor: Hsinchu
Ticker symbol: TWSE

6. Nova Ltd

En mycket intressant aktör inom halvledarindustrin, och som det inte pratas om, är det israeliska bolaget Nova Ltd. Bolaget tillverkar inte själv några halvledare. Istället erbjuder Nova optiska mätsystem som bland annat används för att mäta tjockleken på halvledarelegeringar. Denna aktie kan du enklast handla hos eToro.

VD: Eitan Oppenhaim
Grundades: 1993
Huvudkontor: Rejovot
Ticker symbol: NVMI

7. Fabrinet

En okänd aktör inom halvledarindustrin är Fabrinet. Det är ett thailändskt bolag som tillverkar nischade produkter som bland annat används inom medicinsk utrustning. Vidare tillverkar Fabrinet även halvledare som används inom fordonsindustrin. Denna aktie går inte att investera i från Sverige.

VD: Harpal Gill
Grundades: 1999
Huvudkontor: Caymanöarna
Ticker symbol: FN

8. Onto Innovation

Ännu ett amerikanskt bolag tillhörande denna lista är Onto Innovation. Det är inte en producent av halvledare. Istället erbjuder Onto kontrollsystem som används vid tillverkning. Kontrollsystemet tar exempelvis hänsyn till eventuella fel vid produktion och inspekterar både data och kiselplattor. Denna aktie kan du handla hos eToro.

VD: Michael Plisinski
Grundades: 1975
Huvudkontor: Wilmington
Ticker symbol: ONTO

9. United Microelectronics

Det amerikanska bolaget United Microelectronics är inte särskilt stort om man jämför med andra halvledare tillverkare. Däremot har de nischat in sig på att tillverka specifika integrerade kretsar som bland annat används inom persondatorer. De erbjuder dessa till kunder över hela världen. Handla denna aktie hos eToro.

VD: Jason Wan och Shan-Chieh Chien
Grundades: 1980
Huvudkontor: Hsinchu
Ticker symbol: UMC

10. Diodes Inc

Diodes är ett amerikanskt bolag verksamt inom halvledarindustrin. Bolaget tillverkar diskreta halvledare, transistorer och dioder. Produkterna används inom en rad olika elektroniska varor, såsom mobiler, skärmar, datorer, GPS:er och spelkonsoler. Köp denna aktie hos eToro.

VD: Keh-Shew Lu
Grundades: 1959
Huvudkontor: Texas
Ticker symbol: DIOD

11. LX Semicon

LX Semicon är ett sydkoreanskt företag som verkar inom halvledarindustrin. Bolaget designar och utvecklar chip med syfte att effektivisera energianvändning. Vidare tillverkar de halvledarkomponenter till displayer med OLED-teknologi. Bolaget går inte att investera i från Sverige.

VD: Boik Sohn
Grundades: 1999
Huvudkontor: Seoul
Ticker symbol: KRX

12. Broadcom

Broadcom är ett amerikanskt bolag etablerat inom halvledarindustrin. Man utvecklar, designar och säljer halvledaranordningar över hela världen. Dessa produkter används främst inom datacenter och smartphones. Handla denna aktie hos eToro.

VD: Hock Tan
Grundades: 1991
Huvudkontor: Kalifornien
Ticker symbol: AVGO

13. Leeno Industrial

Leeno Industrial är ett sydkoreanskt bolag som säljer mätinstrument och testutrustning. Dessa används vid kvalitetskontroll när halvledare tillverkas. Bolaget har kunder på global nivå. Några av dem består av de största halvledarproducenterna i världen. Du kan inte investera i bolaget från Sverige.

VD: Chae Yoon Lee
Grundades: 1978
Huvudkontor: Seoul
Ticker symbol: KRW

14. Power Integrations

Det amerikanska bolaget Power Integrations liknar i mångt och mycket United Microelectronics. De tillverkar också integrerade kretsar som används inom elektronisk utrustning, såsom datorer. Förutom datorer används deras halvledare även i olika typer av köksapparater. Handla aktien hos eToro.

VD: Balu Balakrishnan
Grundades: 1988
Huvudkontor: Kalifornien
Ticker symbol: POWI

15. Taiwan Semiconductors Manufacturing (TSM)

Sist på listan hittar vi det taiwanesiska bolaget Taiwan Semiconductors Manufacturing. Det är världens största halvledare producent och förkortas TSM. Deras komponenter tillverkas för användning inom många olika industrier.

Bland annat är bolaget känt för att vara den främsta tillverkaren av halvledare till Apples iPhones. Apple är endast en av många kunder som TSM säljer till. Denna aktie handlar du enklast hos eToro.

VD: C.C. Wei
Grundades: Hsinchu
Huvudkontor: Hsinchu
Ticker symbol: TSM

KAPITEL 3

Köp halvledare aktier på 5 minuter


I följande kapitel kan du läsa om hur du steg-för-steg gör för att öppna ett konto hos eToro och handla halvledare aktier. eToro är en av de populäraste aktiemäklarna på vår webbplats och i Europa. Läs och kom igång snabbt och enkelt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa aktier i Taiwan Semiconductors Manufacturing (TSM) genom att klicka på köpknappen.

6. Köp aktier

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 4

Vad används halvledare till?


Om du tagit dig såhär långt i guiden vill du givetvis veta exakt hur och till vad halvledare används. Gemensamt för dem alla är att de spelar en viktig nyckelkomponent i allt typ av modern elektronik.

Halvledare har bland annat spelat en viktig roll för den digitala revolutionen de senaste 50 åren. Nedan kan du läsa om hur de används på flera olika sätt inom fem högaktuella områden.

4.1

Energiomställning

Ett av huvudområdena där halvledare spelar en stor roll idag och i framtiden är energiomställningen till mer hållbar energi och energilagring. Nedan kan du läsa i detalj om exakt hur det går till.

1. Solceller

Halvledare är en huvudkomponent i solceller. De hjälper nämligen till att öka effektiviteten inom energiomsättningen från solenergi till elektricitet. Detta visar bilden nedan i detalj.

Exempel: När solljuset träffar solcellerna i solcellspanelen hjälper halvledare till att omvandla solenergin till en ström av elektroner. Dessa elektroner rör sig sedan igenom kretsen och producerar elektricitet, vilket vi sedan kan använda för att exempelvis tända lampor i våra hus. 

(Bildkälla: American Chemical Society)

2. Energilagring

Ett annat område där halvledare också används är inom energilagring. Exempelvis används de till att lagra energin i ett batteri. Detta för att förhindra att batteriet laddar ur när det inte används.

Problemet idag är att energi inte kan lagras på ett tillräckligt effektivt sätt i större kvantiteter. Här anses halvledare komma att spela en nyckelroll för framtiden.

4.2

Robotisering

Robotiseringen av diverse maskiner och fordon kräver allt mer komplexa halvledare. Detta för att göra dem mångsidiga till att kunna klara av flera uppgifter, samt effektivisera dem och göra dem säkra.

Halvledare spelar framförallt en nyckelroll när det kommer till sensortekniken som robotar är beroende av. Sensorer hjälper nämligen roboten att navigera sig i dess fysiska omgivning. Detta genom att detektera ljud, ljus och mäta avstånd.

Exempel: Som ett exempel använder sig flera produktionslinje-robotar av sensorteknik för att kunna hantera enkla uppgifter på ett korrekt sätt. Amazon är ett bolag som efterfrågar stora mängder halvledare till sina tusentals robotar som tar hand om diverse enkla uppgifter i deras stora lagerlokaler.

(Bildkälla: Rayming PCB & Assembly)

4.3

Förarassistans

Ett annat intressant exempel på hur halvledare används är inom tekniken för att möjliggöra förarassistans. Ännu en gång används de för den avancerade sensortekniken som självkörande bilar kräver för att överhuvudtaget fungera.

Sensorer krävs nämligen för att en bil ska kunna identifiera andra fordon, djur eller personer på bilvägen. På så sätt kan bilen hindra sig från att hamna i en eventuell olycka.

Exempel: Denna typ av sensorteknik finns redan i bilmärken som Tesla och Volvo. Bilden nedan visar hur sensorerna i en Volvo hjälper till att registrera objekt i dennes omgivning. Här ser vi att bilen identifierat en bil, cyklist och två gångare. 

(Bildkälla: Volvo)

4.4

5G

Ett annat område där halvledare kommer att efterfrågas i stora mängder är utbyggnaden av 5G-nätverk. De hjälper nämligen till med bearbetning och överföring av data. Detta kräver avancerade komponenter som kan hantera höga frekvenser och överföra data snabbt.

Smartphone prognoser:

Vidare kommer halvledare att krävas i de allt mer avancerade mobiltelefonerna som stödjer 5G. De äldre komponenterna stödjer endast 4G och 3G. Efterfrågan på mer avancerade halvledare för 5G ser ut att kunna växa enormt de kommande åren (se bild nedan).

(Bildkälla: Schroder)

4.5

Molnlagring

Molnlagring har kommit att bli allt vanligare och allt fler bolag väljer att flytta sin datalagring till molnet. Detta kräver kapacitet för datalagring. Det är här som halvledare kommer in i bilden. Nedan kan du läsa exakt hur.

 • Processorer – Serverprocessorer utformade för att hantera en stor mängd data och flera applikationer samtidigt inom molnlagring. Halvledare gör processorer snabba, effektiva och tillförlitliga.
 • Minnesmoduler – Minnesmoduler är också viktiga då de hjälper till att lagra data temporärt. För att kunna tillverka dessa krävs halvledare.
 • Nätverkskort – Nätverkskort möjliggör kommunikation mellan molnet och olika enheter. Halvledare används vid tillverkning av nätverkskort då de är snabba och kan hantera stora mängder dataöverföring.

Världens största molnlagringsföretag, Amazon, är i stort behov av halvledare. Istället för att vara beroende av stora tillverkare, såsom Intel, Nvidia och AMD, planerar bolaget att starta egen produktion. Detta för att kunna täcka sina behov på egen hand.

(Bildkälla: Amazon – Datacenter)

KAPITEL 5

Framtida tillväxtområden för halvledare


För halvledare finns det en rad tillväxtmöjligheter inom flera spännande innovationsområden. Bland annat inom artificiell intelligens (AI), Metaverse och Blockkedjor. Nedan kan du läsa om hur komponenten spelar roll inom dessa områden.

5.1

Artificiell intelligens (AI)

Halvledare används i form av minneskort och processorer. Dessa är optimerade att kunna utföra AI-algoritmer. Vidare krävs de för att tillverka grafikprocessorer (GPU:er). Dessa används för att AI-algoritmer ska kunna utföra flera parallella beräkningar samtidigt samt till att accelerera sin inlärningsprocess.

Exempel: Ett exempel på ett bolag som är beroende av halvledare och GPU:er är OpenAI. Deras AI-funktion, Chat-GPT, är i stort behov av GPU:er och skulle inte fungera utan dem. 

5.2

Metaverse

Visionen om ett Metaverse kan komma att leda till ökad efterfrågan på halvledare. De spelar nämligen en viktig nyckelroll för att kunna skapa och driva de virtuella världarna inom AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality).

 • Processorer – En vanlig användning av halvledare inom Metaverse är att skapa processorer. Dessa används i datorer och hjälper till att driva de virtuella världarna.
 • Minneskretsar – Vidare används halvledare för att skapa minneskretsar. Dessa används för att lagra information som behövs för att skapa och driva dessa virtuella världar.

(Bildkälla: Nikkei Asia)

5.3

Blockkedjor

Ännu ett område där efterfrågan på halvledare kan komma att öka är inom blockkedjor och kryptovalutor. De används på många olika sätt inom detta område. Bland annat för att kunna driva noder på blockkedjor samt utvinna nya kryptovalutor (mining).

 • Noder – Syftar till datorer som är anslutna till en kryptovalutas nätverk. De hjälper till att verifiera transaktioner på blockkedjan. Även här används halvledare för att skapa processorerna och minneskretsarna som krävs för att driva dessa noder.
 • Mining – Syftar till utvinning av nya kryptovalutor som ges som en form av belöning för att validera och kontrollera transaktioner på blockkedjan. Halvledare används för att skapa de högpresterande processorerna som används för att utföra de komplexa beräkningarna.

(Bildkälla: Yahoo Finance – Bitcoin mining center)

KAPITEL 6

Framtidsprognoser och geopolitik


Inside China’s accelerating bid for chip supremacy:

Framtidsprognoserna för halvledarindustrin ser ljus ut. Den ökade efterfrågan kommer som en effekt av att vi handlar allt mer elektronisk utrustning som kräver halvledare för att fungera. Den ökade efterfrågan skapar dock också politiska konflikter. Detta eftersom inget land vill bli beroende av ett annat.

6.1

Ökad efterfrågan

Den ökade efterfrågan på halvledare kommer framförallt från elektrifiering och effektivisering inom fordonssektorn och industrin. Halvledarpoducenter går alltså mot en långsiktig efterfrågan på deras varor. Det bådar gott för investerare som har exponering mot industrin.

Marknadsprognoser:

Enligt Precedence Research kommer marknaden för halvledare att nå ett totalt värde om 772 miljarder dollar (se bild nedan). De estimerar att den genomsnittliga tillväxttakten kommer att ligga kring cirka 6.60 % per år fram tills 2030.

(Bildkälla: Precedence Research)

6.2

Geopolitik

Inget ensamt land kontrollerar hela värdekedjan för halvledare. Produktionen är dock mycket koncentrerad till endast två länder, Taiwan och USA. Kina planerar också att växa den inhemska halvledarindustrin. Landet ligger dock långt efter USA som blockerat dem från att köpa den senaste teknologin.

Halvledarproduktion blir lite av en maktfaktor då inget land vill vara beroende av ett annat. Det skapas då enkelt geopolitiska konflikter mellan länder. Vidare har politiker inom diverse stater börjat ge stöd för att öka den inhemska produktionen.

“The CHIPS for America Act”

År 2022 antog Biden-administrationen i USA “The CHIPS for America Act”. Det syftar till att man ska börja stödja och finansiera inhemsk utveckling och produktion av halvledarkomponenter. Detta för att USA på sikt ska kunna fortsätta vara en av de ledande halvledareproducenterna i världen.

“Chips and science act will lower costs, create jobs, strengthen supply chains, and counter China” / The White House

Miljardsatsning på halvledare i EU

Den 19:e april 2023 uppnådde man inom EU-parlamentet en uppgörelse bland medlemsländerna. Uppgörelsen omfattar att genomföra en miljardsatsning på produktion och utveckling av halvledarkomponenter. Det långsiktiga målet är att EU ska stå för 20 % av världens halvledarkomponenter.

“Paketet kommer att lyfta det europeiska ekosystemet för halvledare och vara en viktig del i stärkandet av EU:s konkurrenskraft på global nivå” / Svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd

KAPITEL 7

2 halvledare fonder


Att välja rätt halvledare aktier är inte en enkel uppgift för en vanlig småsparare. Det krävs expertis och att man är tillräckligt insatt i branschen för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Om du inte själv vill handla egna aktier kan du investera i fonder med inriktning mot området. Nedan har vi listat två ETF:er som exponerar sig mot halvledarindustrin.

1. Vaneck Semiconductor ETF

Denna ETF följer ett index som omfattar halvledare aktier i USA. Minst hälften av företagets intäkter kommer från halvledarindustrin vilket ger dig en god exponering mot branschen.

• Startdatum: 2020
• Förvaltningsavgift: 0.35 %
• Förvaltare Vaneck
• ISIN: US92189F6768

2. iShares Semiconductor ETF

Denna ETF följer utvecklingen för diverse bolag inom halvledarindustrin som är noterade på börsen i USA. Fonden följer utvecklingen för ett index som heter “ICE Semiconductor Index”. Detta index inkluderar de 30 största bolagen etablerade inom halvledarindustrin.

• Startdatum: 2001
• Förvaltningsavgift: 0.35 %
• Utgivare: iShares
• ISIN: US4642875235

 

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Fördelar

 • En tillväxtbransch – Halvledarindustrin är en bransch som befinner sig i ett tillväxtstadium. Komponenterna spelar en viktig nyckelroll i många industrier och ser ut att möta en ökad efterfrågan i takt med att vårt samhälle blir allt mer teknologiskt.
 • Höga inträdesbarriärer – Det är svårt för nya bolag att kunna etablera sig inom halvledarindustrin. Det krävs både mycket pengar och forskningsmaterial för att konkurrera mot redan etablerade bolag.
 • Bred industri – Halvledarindustrin är en bred industri i den mån att halvledare används i stort sett all elektronisk utrustning. Genom att endast investera i 3 – 5 bolag kan man få en relativt bred diversifiering mot olika branscher som är i behov av halvledare.

Nackdelar

 • Hög konkurrens – Det råder mycket hög konkurrens bland de redan etablerade bolagen inom halvledarindustrin. Att veta vilket bolag som kommer att generera bäst avkastning är svårt att veta redan i förväg.
 • Kapitalintensiva bolag – Halvledarföretag är tvungna att hela tiden investera i dyra maskiner och forskning. Detta för att få sin verksamhet att gå runt. Det gör det svårt för dem att kunna höja sina vinstmarginaler vilka redan är pressade.
 • Cyklisk bransch – Halvledarindustrin har historiskt varit en cyklisk bransch. Perioder av stark efterfrågan har lett till kapacitetsutbyggnad. Pressad konjunkturnedgång har istället lett till ett överutbud och en pressad lönsamhet. Att veta när man bör investera är svårt.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *