DEN ULTIMATA GUIDEN

VÄRDEAKTIER 2024

Värdeaktier syftar till bolag som tillfälligt handlas under deras “verkliga” (fundamentala) värde. Med fundamentalt värde menas vad bolaget på lång sikt bör vara värt. Detta till skillnad från det aktuella marknadsvärdet som tillfälligt kan ligga över eller under detta värde.

I följande guide på 6,000+ ord och 4 videor kommer vi att visa dig en lista över de 15 mest stabila värdeaktierna över tid. Vi kommer även att visa hur man går till väga för att hitta värdeaktier med hjälp av både finansiella nyckeltal och screeningverktyg.

 • Allt om värdeaktier, vad en värdeaktie är, hur en värdeinvestering går till, stabila värdeaktier, och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och genomför din första värdeinvestering på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 stabila värdeaktier 2024


I följande tabell hittar du 15 exempel på värdeaktier som givit en mycket bra avkastning på börsen mellan 2019 och 2023. Värdeaktier tenderar att över tid prestera bra, ha starka konkurrensfördelar och ha ett föredömligt management-team. Följande bolag har över tid visat sig besitta alla dessa kvaliteter.

15 bästa värdeaktierna 2019-2023:

Värdeaktier Utv. 5 år* Bransch
1 Apple 329.34 % Teknologi
2 Microsoft 274.81 % Teknologi
3 New Wave 256.68 % Teknologi
4 Meta Platforms 192.13 % Konsumenttjänster
5 LVMH 176.54 % Lyxvaror
6 Alphabet 156.20 % Konsumenttjänster
7 Investor 147.96 % Investeringar
8 SAAB 131.84 % Industri
9 Amazon 111.15 % E-handel
10 Berkshire Hathaway 96.61 % Investeringar
11 Monster Beverage 88.56 % Konsumentvaror
12 Axfood 65.75 % Konsumentvaror
13 Procter & Gamble 60.40 % Konsumentvaror
14 Coca Cola 31.41 % Konsumentvaror
15 Colgate-Palmolive 26.37 % Konsumentvaror

(Tabell uppdaterad februari 2024)
*Exklusive utdelningar

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 2

Vad är värdeaktier?


Ken Fisher om tillväxt- och värdeaktier:

En värdeaktie är som namnet antyder en aktie som är tillfälligt undervärderad av marknaden. Detta i förhållande till dess “verkliga värde” eller fundamentala värde (på engelska “intrinsic value”). Med “verkligt värde” menas vad ett bolag bör vara värt på lång sikt.

På kort sikt kan flera orsaker påverka ett bolag till att bli tillfälligt undervärderad. Som exempel kan en lägre rapporterad vinst, ökade marknadsräntor eller stigande inflation leda till sjunkande aktiekurser. På lång sikt kommer dock aktiekursen att alltid röra sig mot dess verkliga värde.

2.1

Vad är verkligt värde?

För att förstå vad som menas med “verkligt” värde måste man förstå skillnaden mellan det nuvarande marknadspriset och ett bolag fundamentala värde.

 • Marknadspris – Är vad ett bolag och dess aktier tillfälligt värderas till på börsen. Detta värde styrs av marknadssentimentet på börsen.
 • Verkligt värde – Är vad ett ett bolag och dess aktier bör vara värt på sikt. Detta kallas även för ett bolags fundamentala värde och styrs av hur det går för bolaget finansiellt över tid.
  Varför kan de skilja sig åt?

Vad skiljer marknadspris och verkligt värde från varandra?

Vad som gör att marknadspriset och ett bolags fundamentala värde kan skilja sig åt är det allmänna marknadssentimentet.

 • Pessimistiskt marknadssentiment – I tider av pessimism tenderar försäljningsvolymen att vara högre än köpvolymen. Det leder till att de börsnoterade bolagens marknadsvärderingar tillfälligt kan sjunka under deras fundamentala värde.
 • Optimistisk marknadssentiment – I tider av optimism tendrar köpvolymen att vara högre än säljvolymen. Det leder till att bolagens marknadsvärderingar kan tillfälligt stiga över deras fundamentala värde.

Det är dessa extrema tider som bidrar till att en aktie plötsligt kan klassas som en värdeaktie. Bilden nedan visar hur ett bolags marknadsvärdering fluktuerar betydligt mer än dess fundamentala värde över tid.

En investering vid rätt tillfällen kan över sikt att skapa värde till dig som investerare. Detta då ett bolag på sikt alltid rör sig mot dess fundamentala värde.

(Bildkälla: Abror Investment Planner)

2.2

Hur hittar man värdeaktier?

Det finns framförallt två metoder du kan använda för att hitta eventuella värdeaktier.

1. Nyckeltal

Först och främst måste du kunna läsa och förstå finansiella data och nyckeltal. Finansiella nyckeltal syftar till en typ värderingsmått. De används för att kunna analysera och avgöra ett bolags värdering i relation till dess marknadspris.

Nedan ges exempel på användbara nyckeltal:

 • P/E-tal
 • PEG-tal
 • P/B-tal

Läs mer om finansiella nyckeltal i kapitel 4.

2. Screening

Ett annat sätt att gå tillväga för att analysera bolag och hitta värdeaktier är att använda sig av ett screeningverktyg. Det kräver dock att du kan tolka finansiell data och nyckeltal. Skillnaden mot metoden ovan är att du använder program för att ta fram data och nyckeltal. Detta hade du annars behövt göra på egen hand genom att själv läsa kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Nedan ges exempel på mycket bra screeningverktyg:

Läs mer om screeningverktyg i kapitel 5.

2.3

Varför investera i värdeaktier?

När man väl förstått definitionen av vad en värdeaktie är blir svaret till varför man bör investera i dem logisk. Tänk dig själv, varför skulle du inte vilja köpa 1 kr för endast 50 öre? Det är precis vad du gör när du investerar i värdeaktier. Du köper dem till ett rabatterat pris mot deras verkliga värde.

Exempel: Att köpa ett bolag som tillfälligt handlas på börsen för 1 Mkr, även om dess verkliga värde är 1,5 Mkr, är samma sak som att du köper 1 kr för 50 öre. Din avkastning bör över tid bli 50 % (1.50 / 1.00)

Den svåra biten av en värdeanalys ligger i att kunna värdera ett bolags verkliga värde korrekt. Det finns många faktorer som kan påverka bolagets framtida vinster. Ökad konkurrens, högre produktionskostnader, mindre försäljning är endast ett fåtal exempel på vad som kan påverka ett bolags framtida verksamhet.

Det är upp till dig som investerare att undersöka ifall en aktie tillfälligt kan ses vara en värdeaktie eller inte. Detta genom att analysera dess finansiella ställning, tillfälliga börsvärdering och kvalitativa egenskaper.

Läs mer om hur du gör ett värdecase i kapitel 6.

KAPITEL 3

Hur bedöms värdet på aktier?


Warren Buffett – How to calculate intrinsic value:

En aktie påminner på många sätt om en obligation. Båda har de ett verkligt underliggande värde, men på börsen kan de tillfälligt värderas över eller under detta värde. För att förstå hur detta är möjligt ska vi gå igenom två exempel.

Det första exemplet illustrerar hur en obligation kan vara tillfälligt undervärderad på obligationsmarknaden. Det andra exemplet visar hur en aktie kan vara tillfälligt undervärderad på börsen.

3.1

Så värderar du en obligation

En obligation är ett skuldebrev (eller lån). Det är ett bevis på att någon lånat pengar av någon annan. En obligation har vanligtvis en förutbestämd löptid. Den kan sträcka sig från allt mellan 1 och 10 år, eller mer.

Personen som lånar pengar måste amortera samt betala ränta. Gemensamt för de flesta obligationerna är att räntorna betalas löpande till obligationsinnehavaren (så kallade kupongobligationer). För att visa hur detta kan se ut ska vi gå igenom ett exempel.

Exempel: Apple (AAPL) ger ut kupongobligationer med en löptid på 10 år. En obligation kostar 100 kr. Varje år betalar Apple 10 % ränta, det vill säga, en kupong på 10 kr per obligation (100 x 0.10). I slutet av perioden betalar Apple tillbaka hela beloppet man lånade på 100 kr. Vad motsvarar det verkliga värdet för en obligation? Svaret är 200 kr (10 x 10 + 100). Se bild nedan.

(Kupongobligation 10 års löptid)

Obligationer handlas på obligationsmarknaden, vilket är en andrahandsmarknad för skuldebrev. Även om man på förhand vet vad en obligations verkliga värde är så kan de tillfälligt handlas över eller under detta värde.

 • Övervärderad obligation – Apples obligation kan exempelvis efter 5 år tillfälligt handlas till ett värde på 160 kr. Det betyder att den är övervärderad eftersom dina avkastning då blir – 10 % ((5 x 10) + 100 – 160). Detta kallas för att obligationen tillfälligt säljs “at premium”.
 • Rätt värderad obligation – Om obligationen handlas till ett värde på 150 kr så handlas den till sitt rättfärdiga värde. Detta kallas för att obligationen tillfälligt säljs “at par”.
 • Undervärderad obligation – Skulle obligationen handlas till ett värde av 140 kr är den istället övervärderad. Då blir dina avkastning + 10 % ((5 x 10) + 100 – 140). Detta kallas för att obligationen tillfälligt säljs “at discount”.

Vad gäller obligationer är de särskilt känsliga för förändringar på räntemarknaden. För att läsa mer om hur obligationer påverkas av höjda och sänkta räntor kan du läsa vår stora guide om obligationer.

3.2

Så värderar du en aktie

Till skillnad från en obligation, vars kuponger är givna på skuldebrevet, är en akties “kuponger” inte lika förutsägbara. Ett bolags vinst kan stiga ett år för att sedan sjunka året därefter. Vidare har aktier ingen förutbestämd löptid. Så länge som bolaget inte går i konkurs kan det fortsätta att ge avkastning till investerare i all oändlighet.

Så hur kan man veta om en aktie är tillfälligt undervärderad eller ej? Detta är en komplex fråga som världens bästa investerare, Warren Buffett, besvarar på ett mycket enkelt och tydligt sätt:

“The intrinsic value of any business is the present value of all cash that will be ever distributed for that business between now and judgment day. However, cash flows aren’t printed on a stock certificate. That’s the job of the analyst. To print it out” / Warren Buffett, VD för Berkshire Hathaway

Ett bolag är alltså värt så mycket som det någonsin kommer att generera i vinst. Problematiken ligger dock i att kunna lista ut exakt hur mycket pengar som ett bolag bör generera under hela dess livstid.

Det är en mycket svår uppgift, vilket förmodligen ingen i världen kan lista ut. Ett enklare sätt att tänka kring aktier och deras värderingar är att försöka lista ut mycket pengar de kan tänkas generera de närmaste 5 till 10 åren. För att visa hur vi menar ska vi återigen gå igenom ett påhittat exempel med Apple.

Exempel: Apple gjorde en vinst på 10 kr per aktie förra året. Idag (år noll) handlas bolaget på börsen till ett värde av 100 kr per aktie. Vad kan Apples intäkter per aktie tänkas bli, per år, de kommande 10 åren? I teorin kan vi ställa upp det enligt ett liknande scenario som vi gjorde för obligationen i exemplet ovan. Se bild nedan.

(Apples okända vinster under en 10 års löptid)

Kan Apple fortsätta att generera en vinst på 10 kr (eller 10 %) per aktie de kommande 10 åren? Har Apple kapacitet till att kunna leverera en högre vinst än 10 kr per aktie? Eftersom vi inte vet namnger vi de framtida vinsterna som “X” tillsvidare.

För att kunna besvara dessa frågor måste du analysera bolagets kvalitativa egenskaper. Med kvalitativa egenskaper menas sådant som ej går att mäta numeriskt. Nedan ges exempel på typiska kvalitativa egenskaper som aktieanalytiker undersöker:

 • Kundlojalitet
 • Stordriftsfördelar
 • Varumärkeskännedom
 • VD och ledningens skicklighet

Genom att titta på de olika kvalitativa egenskaperna ovan kan man snabbt konstatera att Apple besitter minst två av dem. Apple har en hög varumärkeskännedom och mycket lojala kunder. Det är några av anledningarna till varför bolaget kan ta så bra betalt för sina smartphones och övriga hårdvaror. Det ger dem höga vinstmarginaler och stora kassaflöden.

Tillbaka till bolagets värdering, tror du att Apple kan lyckas fortsätta generera 10 kr i vinst per aktie, varje år, de kommande 10 åren? Apples kunder kommer förmodligen att fortsätta handla bolagets produkter. Deras varumärkeskännedom kommer troligtvis också att öka över tid och generera nya kunder.

Det går alltså att med viss säkerhet tro att Apple kan lyckas fortsätta leverera samma vinst per aktie de kommande 10 åren. Det betyder teoretiskt att vår avkastning om 10 år bör bli 100 % (dvs. 100 kr). Se bild nedan.

(Apples estimerade vinster under en 10 års löptid)

OBS: Rent teoretiskt är ett bolags vinster något som går direkt till aktieägarna. Huruvida det sker genom utdelningar, återköp av egna aktier eller återinvesteringar i egen verksamhet kan spela roll rent praktiskt.

Ett bolag kan återinvestera vinst till egen verksamhet för att på sikt generera högre vinster. Detta är dock ingenting som man ser ett resultat av förrän flera år efter att återinvesteringen skett. Med direktavkastning menas antingen utdelning eller återköp av egna aktier.

För att se ett verkligt värdecase av Apple kan du läsa kapitel 6.

KAPITEL 4

Värdera aktier med 3 nyckeltal


Detta kan du använda P/E-talet till:

Som nämnt i kapitel 3 är det mycket svårt att kunna lista ut ett bolags “verkliga värde”. Istället måste man försöka att estimera vad ett bolags framtida vinster kan tänkas bli inom den närmaste tiden.

Till hjälp finns nyckeltal som man kan använda för att förenkla processen. Nedan kan du läsa om tre nyckeltal som är mycket användbara vid bolagsvärdering.

4.1

P/E-tal

P/E-talet säger oss hur mycket ett bolag är värderat i förhållande till dess vinst. För att förstå exakt hur ska vi först visa hur nyckeltalet beräknas. Formeln för att beräkna P/E-talet ges nedan.

P/E-tal formel:

P/E-tal = Pris per aktie / Vinst per aktie

Exempel: Föreställ dig att ett bolag är värderat till 1 Mkr på börsen. Bolaget har totalt 10 000 stycken utestående aktier. Det betyder att bolagets aktier är värderade till 100 kr per aktie (1 000 000 / 10 000). Bolaget genererar en vinst på 100 000 kr. Det betyder att bolagets vinst per aktie är lika med 10 kr (100 000 / 10 000).

För att räkna ut P/E-talet sätter vi in de givna siffrorna i formeln ovan. Vi får då P/E-talet till att bli 10. Detta säger oss att bolaget i dagsläget värderas till 10x dess vinst. Det skulle alltså teoretiskt ta 10 år att få tillbaka dina pengar om du investerade i bolaget till den nuvarande värderingen.

Vad är ett bra P/E-tal?

Det är svårt att med exakthet kunna säga vad som är ett bra P/E-tal. Ett lagom riktmått bör vara att försöka leta efter bolag med ett P/E-tal kring 10. Det är betydligt mer riskfyllt att investera i bolag med ett P/E-tal över 20.

Vanligtvis tenderar tillväxtbolag att värderas till högre P/E-tal än 20. Förväntningarna om att bolagets vinster ska öka över tid är höga för tillväxtbolag. Därav den tillfälligt höga värderingen i förhållande till dess nuvarande vinst.

Den stora risken med att investera i tillväxtbolag, värderat till ett högt P/E-ta, är om vinsttillväxten plötsligt börjar avta. När vinsttillväxten avtar tenderar aktiekursen att sjunka, varpå P/E-talet blir lägre.

En tumregel är alltså att ju lägre P/E-tal desto bättre. Rent teoretiskt minskar du risken för att ett bolag inte ska leva upp till framtida förhoppningar om högre vinster, varpå aktiekursen vanligen sjunker om den från början handlades till ett högt P/E-tal.

4.2

PEG-tal

PEG-talet används för att räkna på ett bolags vinsttillväxt i förhållande till dess nuvarande vinst. För att förstå exakt hur kan du nedan se hur formeln ser ut för att räkna på PEG-talet.

PEG-tal formel:

PEG-tal = P/E-tal / Vinsttillväxt

Exempel: Föreställ dig att bolaget, nämnt ovan, växer sin vinst 20 % per år. Vi såg sedan förut att bolaget genererar en vinst på 10 kr per aktie och att dess nuvarande P/E-tal är 10. Genom att sätta in dessa siffror i formeln ovan kan vi få fram det nuvarande PEG-talet.

Vi får PEG-talet att bli 0.50 (10 / 20). Detta säger oss att bolaget är tillfälligt lågt värderad i förhållande till dess vinsttillväxttakt. Om du investerar i bolaget till nuvarande värdering bör du alltså få tillbaka ditt investerade kapital efter 5 år.

Vad är ett bra PEG-tal?

Precis som med alla nyckeltal är det även svårt att säga vad som är ett bra PEG-tal och inte. Enligt aktielegenden, Peter Lynch, bör man som regel aldrig investera i ett PEG-tal högre än 1. Det betyder nämligen att bolaget är högre värderat än dess vinsttillväxt.

Du bör istället kika efter bolag som tillfälligt handlas till ett P/E-tal under 1. Det betyder rent teoretiskt att du handlar det till ett undervärderat pris i relation till dess nuvarande vinsttillväxt.

Givetvis finns det risker som kan komma att påverka ett bolags vinsttillväxt till att bli lägre än väntat. Då kan även ett PEG-tal på 0.80 anses som högt, vilket tyvärr är svårt att i förhand veta. Därför gäller det att vara mycket säker på att bolaget i fråga kan fortsätta att hålla samma vinsttillväxttakt några år framåt.

4.3

P/B-tal

P/B-talet är ett nyckeltal som används för att räkna på bolagets värdering i förhållande till dess totala tillgångar. Innan vi går igenom ett praktiskt exempel på vad P/B-talet faktiskt säger ska vi först presentera hur formeln ser ut för att räkna ut nyckeltalet.

P/B-tal formel:

P/B-tal = Pris per aktie / Bokfört värde (eller eget kapital) per aktie

Exempel: Vi fortsätter på vårt tidigare exempel och föreställer oss nu att bolaget äger tillgångar värda 1,5 Mkr. Bolagets totala skulder uppgår samtidigt till 500 000 kr. Genom att subtrahera skulder från totala tillgångar får vi bolagets egna kapital till att bli exakt 1 Mkr.

Som tidigare nämnt har bolaget 100 000 utestående aktier och dess aktie handlas i dagsläget till en kurs på 10 kr. Genom att dividera eget kapital med antalet aktier får vi fram att bokfört värde per aktie blir 10 kr per aktie (1 000 000 / 100 000). P/B-talet blir med andra ord 1 (10 / 10). Detta säger oss att bolaget är värderat till samma värde som dess totala tillgångar.

Vad är ett bra P/B-tal?

Vad som är ett bra P/B-tal och inte är svårt att säga då det varierar bland bolag och olika branscher. Exempelvis tenderar techaktier att vara högt värderade över sina bokförda värden. Detta eftersom de inte är lika kapitalintensiva som exempelvis industribolag.

Önskvärt är att investera i bolag med så lågt P/B-tal som möjligt. Ett P/B-tal på under 1 betyder att bolagets värderas till ett lägre värde än dess bokförda värde. Det är lite samma sak som att säga att du köper en produkt till ett rabatterat pris.

Ett P/B-tal över 1 betyder istället att bolaget tillfälligt värderar till ett högre värde än dess bokförda värde. Dock bör du alltid titta skeptiskt på P/B-talet då det inte alltid talar hela sanningen.

Exempelvis tenderar inte klädföretag att alltid redovisa ett korrekt bokfört värde. Speciellt vad gäller deras bokförda värde av varulager. Det består nämligen oftast bara av kläder. Om de inte lyckas sälja alla sina kläder kommer de förr eller senare att behöva rea ut dem för att frigöra bundet kapital. Det bokförda värdet motsvarar på så sätt ett fiktivt tal.

KAPITEL 5

Screena efter värdeaktier


Värderingssidan:

Screening syftar till att undersöka och värdera bolag med hjälp av ett program. På ett screeningverktyg visas bland annat data angående ett bolags omsättning, vinster, marginaler, utdelningar, fritt kassaflöde och mycket mer.

Fördelen med att använda ett screeningverktyg är att du spar tid. Istället för att manuellt behöva leta efter alla siffror i en årsredovisning och räkna ut respektive nyckeltal, får du allt detta presenterat i ett screeningverktyg. Du kan då ägna mer tid åt att analysera bolagen baserat på deras kvalitativa egenskaper.

I följande kapitel rekommenderar vi framförallt två program. De är mycket effektiva och användarvänliga för att screena efter värdeaktier. Det första programmet är amerikanskt och det andra svenskt.

5.1

TradingView

Översikt:

Grundades: År 2011
Användare: Över 30 miljoner
Pris per månad: 14.95 – 59.95 USD

Kort om TradingView:

TradingView är världens populäraste plattform för screening av aktier. Plattformen erbjuder ett stort utbud av diverse nyckeltal och finansiell data för att kunna genomföra en god värdeanalys. Du får tillgång till en mängd olika aktier listade över diverse börser världen över.

Programmet är dessutom ett av de billigaste på marknaden. Det kostar endast mellan 15 USD och 60 USD per månad. Detta beroende på hur stor mängd finansiell data du vill få åtkomst till. Det får tolkas som ett billigt pris med tanke på all den data du får tillgång till.

5.2

Simply Wall St

Översikt:

Grundades: År 2014
Användare: Över 5 miljoner
Pris per månad: 10 USD – 20 USD

Kort om Simply Wall St:

Simply Wall St är ett aktieanalysprogram där du kan screena efter aktier baserat på en rad olika nyckeltal. Det är annorlunda både utseende och funktion från många andra screeningverktyg. Presentationen om respektive bolag presenteras annorlunda och anses vara mer användarvänlig.

Programmet använder sig av många olika typer av grafer och cirkeldiagram för att på ett så enkelt sätt göra svårförståeliga data så användarvänliga som möjligt. Förutom den höga användarvänligheten är Simply Wall St dessutom ett billigt program att använda. Det kostar endast 10 – 20 USD per månad beroende på vilken kontoform du väljer.

5.3

Börsdata

Översikt:

Grundades: År 2009
Användare: Över 15 tusen
Pris per månad: 99 – 599 kr

Kort om Börsdata:

Ett annat prisvärt program, och som dessutom är svenskt, är Börsdata. Bolagets medgrundare, George Boll, anser sig själv för att vara värdeinvesterare. Till en början skapades plattformen för att själv enklare kunna analysera egna aktier. Slutligen insåg man potentialen till att börja marknadsföra plattformen som en finansiell tjänst för andra aktieanalytiker.

Tjänsten ligger i samma prisintervall som TradingView. För endast 99 kr till 599 kr i månaden kan du få tillgång till finansiell data från både nordiska och amerikanska bolag. Beroende på vilket abonnemang du väljer ges du möjligheten att kunna ladda ner data från 10 till 20 år tillbaka i tiden.

KAPITEL 6

15 minuters värdecase


I detta kapitel ska vi gå igenom ett värdecase. Det utvalda bolaget är Apple som fick se sin aktiekurs sjunka drastiskt mellan april 2015 och mars 2016. Caset tar cirka 15 minuter att läsa.

Vi rekommenderar att du först tar en paus, och sedan tar fram papper och penna, innan du börjar läsa caset. Kapitlet innehåller nämligen många matematiska uträkningar och information som kräver din fulla koncentration.

6.1

Del 1 – Orsak till kursras

Den 30:e april 2015 nådde Apples aktiekurs den högsta någonsin på cirka 32.57 USD. Under perioden som följde sjönk aktiekursen dock med cirka 30 % ner till 23.44 USD fram till och med den 31 mars 2016 (se bild nedan).

Apple aktiekurs 2015 – 2016:

(Bildkälla: Nordnet)

Den främsta orsaken till det kraftiga börsfallet kom som en effekt av att Apple i sin andra kvartalsrapport för 2015 redovisat en minskad försäljning av iPhone. Detta hade hittills varit bolagets stora kassako, vilket fick investerare att börja tveka om bolagets framtida försäljningssiffror.

Vidare nådde deras redovisade vinst per aktie inte upp till analytikernas förväntningar. Vinsten förväntades bli 2.00 USD per aktie. Istället redovisade Apple ett resultat på cirka 1.90 USD per aktie. Det bidrog till ett mycket negativt marknadssentiment, även om bolaget visat på ökad omsättning och vinst i jämförelse med samma kvartal från föregående år.

Det vi nu ska göra är att undersöka om kursen föll för mycket och ifall Apple hade ett högre värde än dess dåvarande marknadsvärdering. Det vill säga kunde Apple klassas som en värdeaktie vid detta tillfälle?

6.2

Del 2 – Finansiell information och nyckeltal

Bolaget var som lägst värt cirka 500 miljarder USD. Samtidigt hade Apple redovisat ett vinstresultat på cirka 50 miljarder USD för helåret 2015. Detta gav Apple en historiskt låg värdering i förhållande till dess finansiella nyckeltal. Nedan kan du se hur låga nyckeltalen var den 31:a mars 2015.

1. P/E-tal

P/E-talet för perioden uppmättes till cirka 10. Detta är ett mycket lågt P/E-tal för ett så stort och finansiellt stabilt bolag som Apple, som fortfarande befann sig i en tillväxtfas. Vanligtvis handlades Apples aktie kring ett P/E-tal på ett så högt intervall som mellan 20 och 30.

2. PEG-tal

Apples vinsttillväxt mellan 2014 och 2015 var cirka 35 %. Det gav bolaget ett PEG-tal, till dåvarande värdering, på cirka 0.29 (10 / 35). Det betyder att bolaget tillfälligt handlades till ett undervärderat pris i relation till dess vinsttillväxt.

3. P/B-tal

Enligt Apples andra kvartalsrapport för 2016 uppgick det totala bokförda värdet till cirka 125 miljarder USD. Det skulle betyda att bolaget tillfälligt handlades till ett P/B-tal på 4.

Det kan tolkas som ett högt P/G-tal i relation till vad som är önskvärt. Dock tenderar techbolag att handlas till ett klart högre värde än sitt bokförda värde då det inte är lika kapitalintensiva som andra bolag.

OBS: Värt att nämna är att dessa 125 miljarder USD endast utgjordes av likvida medel (pengar på banken). Apple skulle exempelvis ha kunnat köpa upp ¼ av sina utestående aktier. På så sätt skulle bolagets P/B-tal sjunka till att bli 3 och alltså skapa värde till bolagets aktieägare.

6.3

Del 3 – Värderings-scenarion

Utifrån den givna informationen ovan kan vi konstatera att bolagets värdering var historiskt låg den 31:a mars 2016. Ett P/E-tal på 10 betyder rent teoretiskt att det skulle ta tio år för dig att få tillbaka pengarna på din investering. Detta förutsätter dock att bolaget kan fortsätta att leverera samma vinst.

I värsta fall kan bolagets framtida vinster sjunka, varpå den dåvarande värderingen kunde tolkas som hög. I bästa fall kan Apple fortsätta att växa sin vinst, varpå man kan få pengarna tillbaka på sin investering betydligt tidigare än 10 år.

Vi kan ställa upp scenariot angående dess framtida och okända vinster enligt följande:

(Apples vinstutfall över en 10-årsperiod)

*År 0, som motsvarar år 2015, gjorde Apple en vinst på 50 miljarder USD.
**500 motsvarar 500 miljarder USD (Apples totala börsvärde).

Vi måste med andra ord försöka lista ut vad Apples framtida vinster kan komma att bli. Nedan presenterar tre olika scenarion som vi kommer att utgå ifrån för fortsatt värdeanalys:

Värdescenarier:

Scenario Motivering Framtida vinster
1. Worst-case Vinster sjunker över tid. Framtida vinster < 50
2. Middle-case Vinster förändras ej över tid. Framtida vinster = 50
3. Best-case Vinster ökar över tid. Framtida vinster > 50

Läs om de olika scenarierna nedan.

1. Worst-case scenario:

Detta scenario utspelar sig i att Apples vinster kommer att sjunka i framtiden. En av anledningarna skulle exempelvis kunna bero på minskad försäljning av deras huvudprodukt, iPhone.

Vi föreställer oss att Apples vinst skulle sjunka med 10 % per år. Det skulle då dröja lite mer än 10 år för att ens få tillbaka cirka hälften av ens investerade kapital. Med att “få tillbaka” menas i form av utdelning, plus värdeutveckling, på börsen. Vi kan ställa upp scenariot enligt följande:

(Apples vinstutfall över en 10-årsperiod)

*År 0, som motsvarar år 2015, gjorde Apple en vinst på 50 miljarder USD.
**500 motsvarar 500 miljarder USD (Apples totala börsvärde).

Slutsats: Apple skulle under denna period generera vinst på totalt 233 miljarder USD till aktieägare. Detta innebär en total avkastning på cirka 47 % ((500 + 233) / 500), eller cirka 4 % i genomsnittlig avkastning per år. Det är en rätt bra avkastning för att vara ett worst-case scenario.

2. Middle-case scenario:

Detta scenario förutsätter att Apple kan fortsätta att leverera samma vinst som tidigare utan att det minskar eller ökar. I ett sådant fall skulle investerare teoretiskt få tillbaka sitt investerade kapital på 10 år. Vi kan ställa upp uträkningen enligt följande:

(Apples vinstutfall över en 10-årsperiod)

*År 0, som motsvarar år 2015, gjorde Apple en vinst på 50 miljarder USD.
**500 motsvarar 500 miljarder USD (Apples totala börsvärde).

Slutsats: Det betyder alltså att Apple skulle generera vinst på totalt 500 miljarder USD till sina aktieägare. Den totala avkastningen skulle alltså bli 100 % ((500 + 500) / 500), eller cirka 7 % i genomsnittlig avkastning per år.

3. Best-case scenario:

Detta scenario förutsätter att Apples vinster kan växa med tiden. Tidigare hade Apple visat på en vinsttillväxt på cirka 35 % år. För att vara konservativ kan vi tänka oss att de växer sin vinst med cirka 10 % per år. Det betyder att du skulle få tillbaka ditt investerade kapital på endast 7 år, istället för 10 år.

(Apples vinstutfall över en 10-årsperiod)

*År 0, som motsvarar år 2015, gjorde Apple en vinst på 50 miljarder USD.
**500 motsvarar 500 miljarder USD (Apples totala börsvärde).

Slutsats: Apple skulle under en period på endast 7 år generera en total vinst på 523 miljarder USD. I procent innebär det en genomsnittlig avkastning på 30 % per år. Det är en mycket hög avkastning.

Faktum är att alla scenarierna pekar mot att om vi hade investerat i Apples dåvarande värdering, hade vi över tid fått en positiv avkastning. Det kan tolkas som en win-win situation. Men innan man drar några vidare slutsatser kring Apples framtida värdering måste man också se till bolagets kvalitativa egenskaper – som kommer i nästa kapitel.

6.4

Del 4 – Kvalitativa egenskaper

För att dra slutsatser kring vilket av scenarierna som är mest sannolikt måste man undersöka bolagets kvalitativa egenskaper. Detta vad gäller bolagets produkter, kunder, varumärke, management och mycket mer.

 1. Produkter – Apple är känt för att tillverka både hårdvara och mjukvara inom techsektorn Bolaget tillverkar och säljer bland annat iPhone, iPad och MacBook. Vidare erbjuder Apple även ett eget operativsystem, iOS, till vilken användare kan ladda ner appar.
 2. Varumärke – Apple är ett av världens starkaste varumärken. Deras varumärkeskännedom är mycket hög och i stort sett vet alla vilka Apple är och vad de har att erbjuda. Apple har utnyttjat sitt starka varumärke till att exempelvis ta bättre betalt för sina produkter än sina konkurrenter.
 3. Kunder – Bolagets kunder är mycket lojala. Vart tredje till femte år byter tidigare iPhone-användare sin mobil mot en ny iPhone. Detta ger Apple stabila och förutsägbara intäkter över tid.
 4. Management – Tidigare styrdes bolaget av dess grundare, Steve Jobs. Efter hans död tog Tim Cook över positionen som VD för bolaget. Tim Cook var tidigare Steve Jobs högra hand och har över tid visat på extraordinära ledaregenskaper.
 5. Ekosystem – Apples produkter och mjukvara omsluts i ett enda stort ekosystem. Deras produkter är kompatibla med varandra, vilket gör det svårt för Apple-användare att plötsligt byta till exempelvis Samsung eller Huawei.
 6. Research & Development – Apple är ett techbolag som hela tiden återinvesterar vinst till forskning och utveckling av nya produkter. Bolaget har hela tiden lyckats utveckla innovativa produkter som snabbt blivit högt efterfrågade bland konsumenter. Detta är en av anledningarna till deras fortsatta stigande försäljning och vinsttillväxt.

Utifrån den givna informationen ovan är Apple ett minst sagt stabilt företag, med många unika konkurrensfördelar, som skulle kunna rättfärdiga en högre värdering. Bolagets kvalitativa egenskaper, i kombination med dess tillfälligt låga värdering, kunde tolkas som en bra långsiktig investering.

“Apple is different than the other businesses we own. It just happens to be a better business” / Warren Buffett

En kombination av låg värdering och starka konkurrensfördelar var en av anledningarna till varför världens bästa investerare, Warren Buffet, beslöt sig för att investera i bolaget. Via hans konglomerat, Berkshire Hathaway, köpte Buffett cirka 230 miljoner aktier i Apple under år 2016.

(Bildkälla: Stockcirle)

6.5

Del 5 – Vad hände sedan?

 • Vad tror du hände med Apples framtida ekonomiska resultat efter år 2015?
 • Vad tror du hände med dess aktiekurs efter år 2015 ?
 • Vad hade en investering på 10 000 kr i Apple varit värd om du investerat år 2015?

Om du inte redan vet det så kan vi avslöja att det gick otroligt bra för både Apples ekonomiska resultat och aktiekurs. Nedan kan du se i detalj vad som hände mellan 2015 och 2022.

1. Omsättningstillväxt och vinsttillväxt

Datan nedan är tagen från Börsdatas screeningverktyg och visar historik för både omsättning (blå) och vinst (orange) mellan 2014 och 2022. Vi kan se att Apple lyckades fördubbla både sin omsättning och vinst sedan 2015.

(Bildkälla: börsdata)

Omsättningen ökade under perioden från 200 miljarder USD till nästan 400 miljarder USD. Vinsten ökade från cirka 50 miljarder USD till nästan 100 miljarder USD. Under en period på 7 år motsvarar detta en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 10 %.

Om vi sätter in vinsterna för respektive år, utifrån våra tidigare presentationer av olika utfall för Apples framtida vinster, skulle de se ut enligt följande:

(Apples vinster under en 7 års löptid)

*År 0, som motsvarar år 2015, gjorde Apple en vinst på 50 miljarder USD.
**500 motsvarar 500 miljarder USD (Apples totala börsvärde).

Rent teoretiskt har vi enbart från Apples vinster fått tillbaka vårt investerade kapital på mindre än 10 år (det tog cirka 7 år). Detta tack vare att bolaget över tid lyckats växa sina vinster från cirka 50 miljarder USD till 100 miljarder USD.

Det verkliga utfallet motsvarar alltså vårt best-case scenario under kapitel 6.3. Nästa steg blir att titta på hur Apples aktiekurs utvecklats över tid.

2. Aktiekurs

Som väntat har Apples aktiekurs stigit som en effekt av att dess vinster ökat över tid. Vidare har även dess P/E-tal ökat från dess historiskt låga P/E-tal kring 10 till att ligga i linje med dess historiskt genomsnittliga P/E-tal kring 20 och 30 år 2022.

Höga P/E-tal kommer som en effekt av att investerare förväntar sig att bolaget ska kunna generera ännu högre vinster i framtiden. Om ett bolag går från att ha ett P/E-tal på 10 till att bli 30 måste det betyda att bolagets värdering ökar 3x.

Det är precis vad som skedde med Apple aktiekurs, utöver den vinsttillväxt som skedde, under den givna 7-årsperioden. Den totala värdeutvecklingen bör rent teoretiskt se ut enligt följande:

Vinsttillväxt = 2x

Ökning i P/E-tal = 3x

Avkastning = 2 x 3 = 6 x (eller 600 %)

Nedan kan du se Apples verkliga värdeutveckling, vilket går att jämföra mot den teoretiska värdeutvecklingen nämnd ovan.

Apple aktiekurs 2016 till 2022:

(Bildkälla: Nordnet)

Från att en Apple-aktie har varit värd 23.44 USD den 31 mars 2016 stod dess kurs 7 år senare, den 31 mars 2022, i 157.65 USD. Det är en ökning med cirka 573 % (nästan 600 %), vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på cirka 28 % per år.

Hade du alltså investerat 10 000 kr i Apple den 31:a mars 2016 hade ditt kapital 7 år senare varit omkring 67 250 kr. Ingen dålig avkastning för att endast ha ägnat lite tid åt att undersöka bolagets värdering, kvalitativa egenskaper och förutsättningar för framtida vinsttillväxt.

6.6

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi säga att Apple tillfälligt kunde ses som en mycket god värdeaktie att lägga till portföljen år 2016. En av de som tog tillvara på denna chans var Warren Buffett som fortfarande äger aktien. Apple motsvarar idag nästan 50 % av Berkshire Hathaways totala aktieportfölj.

(Bildkälla: Yahoo Finance)

Buffett förstod tidigt att bolaget var lågt värderat i relation till dess kvalitativa egenskaper. Den tillfälligt lägre försäljningen av antalet iPhones kunde endast ses som ett tillfälligt problem.

Detsamma kunde sägas gällande den något lägre redovisade vinsten per aktie, i förhållande till vad analytiker hade förväntat sig. Han såg med andra ord Apple som en tillfällig värdeinvestering.

Lojala kunder, hög varumärkeskännedom, enastående management och nya produkter har över tid visat sig driva god vinsttillväxt. På sikt har dessa faktorer legat till grund för att Apples aktiekurs stigit så pass mycket som den gjort.

Tips inför framtiden

Ett tips är att ta hänsyn till detta exempel för när du undersöker egna värdeaktier på Stockholmsbörsen eller utländska börser. Om ett bolags aktie fallit på börsen kan du ställa dig själv följande frågor:

 • Orsak till kursfall – Vad är anledningen till kursfallet?
 • Kortvarigt problem – Kan orsaken till den fallande aktiekursen tolkas som kortvarig?
 • Långvarigt problem – Kan orsaken till den fallande aktiekursen tolkas som långvarig?
 • Finansiell stabilitet – Är bolaget finansiellt stabilt nog att kunna ta sig igenom en tillfällig kris?
 • Katalys – Vad skulle kunna leda till att aktien på sikt ökar i sin värdering?

OBS: Vill du lära dig mer om hur man analyserar aktier på en djupare nivå? Ta dig i så fall en titt på vår stora guide om fundamental analys. I guiden går vi igenom mer på djupet hur företagsvärderingar på börsen fluktuerar och hur man gör en noggrann företagsanalys.

KAPITEL 7

Fördelar och nackdelar


Fördelar:

 • Hög avkastning till låg risk – Fördelen med att investera i värdeaktier är att om du hittar en är risken, i relation till den potentiella avkastningen, vanligtvis relativt låg. Ju lägre värderad en aktie är till dess ”riktiga värde”, desto lägre är sannolikheten att förlora pengar i din investering.
 • Kräver inte att man investerar kontinuerligt – Värdeaktier är sällsynta och något som inte erbjuds varje dag på börsen. Detta kan också ses som en fördel eftersom det betyder att du inte varje dag behöver handla aktier för att uppnå en hög avkastning. Det räcker med att ha tålamod och invänta att ett tillfälle ska ges.
 • Lärorikt – Att analysera och investera i värdeaktier är mycket lärorikt. Du är tvungen att läsa om bolagens verksamheter och deras branscher. Ju fler bolag du läser om och analyserar desto mer kunskap kommer du att ta till dig.

Nackdelar:

 • Kräver ett stort tålamod – Det absolut svåraste i att investera i värdeaktier är att du måste ha stort tålamod. En värdeaktie kan vara undervärderad under en längre tidsperiod tills dess att marknaden upptäcker det. Då gäller det att du har tålamod i väntan på att marknadssentimentet för bolaget ska vända.
 • Kräver hög kompetens – Att utvärdera och analysera värdeaktier kräver hög kompetens inom aktie- och riskanalys. Det kräver att du kan tolka en årsredovisning och all dess information. Detta för att upptäcka om en aktie kan tänkas vara av värde eller inte.
 • Du måste våga gå emot strömmen – Vanligtvis betyder en investering i en värdeaktie att du måste gå mot strömmen. När en aktiekurs sjunker är då som bäst lägen skapas. Då gäller det att ha is i magen för att våga investera när andra säljer.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Med värdeaktier menas aktier som tillfälligt handlas till en kurs under sitt ”verkliga värde”. Aktien är alltså mer värd än vad marknaden tillfälligt prissätter den till. Därav namnet värdeaktie.

En investering i en värdeaktie innebär potential till hög avkastning till en relativt låg risk. Marknaden kan tillfälligt prissätta en aktie till att bli undervärderad. På sikt har det historiskt visat sig att aktier slutligen rör sig mot sitt verkliga värde.

Det finns två sätt i hur du kan hitta värdeaktier.

 1. Bolagsdata – Metod ett kräver att du ska läsa och tolka ett bolags årsredovisning. Utifrån detta ska du kunna ta fram siffror och kvalitativa data för att undersöka ett bolags tillfälliga marknadsvärde mot dess långsiktiga verkliga värde.
 2. Screening – Metod två är att använda sig av ett screeningverktyg. Med screeningverktyg menas ett program som tillåter dig att ta fram siffror och nyckeltal på nolltid, utan att behöva läsa igenom en årsredovisning. Det kräver dock grundläggande kunskaper om vad de givna siffrorna betyder. Exempel på screeningverktyg är TradingView och Simply Wall St.

Många anser att Warren Buffet är världens främsta värdeinvesterare någonsin. Sedan han startade sitt bolag, Berkshire Hathaway (BRK-B), år 1965 har han lyckats uppnå en genomsnittlig avkastning på 20 % per år. Detta kan jämföras med S&P 500 som under samma tidsperiod avkastat 10 % per år.

Begreppet värdeaktier uppmärksammades för första gången i boken, Security Analysis, skriven av Benjamin Graham och David Dodd. Graham anses vara gudfadern till investeringsfilosofin värdeinvesterare, vilket han argumenterar för i sin bok för att var den enda rätta vägen till att på lång sikt lyckas på börsen.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *