DEN ULTIMATA GUIDEN

PASSIV INKOMST

Vill du skapa dig en passiv inkomst? Vi ger dig tips på hur du kan skapa passiv inkomst på 25 olika sätt. Bland annat lär vi dig hur du kan skapa passiv inkomst genom aktier, fonder, uthyrning och sparkonto. Denna ultimata guide består av 11,000+ ord och 16 st videor. Vi lär dig allt om passiva inkomster och ger dig tips på hur du kan göra för att leva på dem.

 • Allt om aktier, fonder, Instagram, YouTube, Udemy, OpenSea, Spotify, Blocket, Airbnb, ShutterStock, och mycket
 • Jämför sparplattformar i vår tabell och börja skapa passiv inkomst på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Sparplattformar - June 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är passiv inkomst?


Passive income vs active income:

Passiv inkomst är regelbunden och automatiserad inkomst som fås genom så liten arbetsinsats som möjligt. Passiv inkomst kommer oftast från investeringar eller arbete som du tidigare gjort och som bär frukt idag.

Exempel på passiv inkomst är pengar från utdelningsaktier, fonder, inspelade onlinekurser eller annonsering på din bil. Det spelar ingen roll om den passiva inkomsten ger dig 100 kr, 1 000 kr eller 10 000 kr per månad. Så länge det inte är något du arbetar aktivt med så räknas det som passiv inkomst.

Aktiv vs passiv inkomst

Motsatsen till passiv inkomst är aktiv inkomst. Ordet aktivt syftar till att du måste genomföra en arbetsprestation för att få betalt, till exempel ett vanligt arbete från 08.00 till 17.00. Aktiv inkomst är vad som utgör störst inkomstkälla för majoriteten människor.

Det finns också något som heter “semi-passiv inkomst”. Det är ett mellanting av aktiv och passiv inkomst. Istället för helt automatiserade inkomst kräver semi-passiv inkomst ett visst underhåll för att fortsätta generera inkomst. Ett exempel på semi passiv inkomst är att ställa ut en läskautomat som du regelbundet måste fylla på med nya produkter.

1.1

Kan man leva på passiv inkomst?

Ja, det är fullt möjligt. Om dina passiva inkomster räcker till att betala dina utgifter kan du anse dig vara ekonomiskt oberoende. Totala utgifter varierar från person till person. Därför behöver varje individ olika mycket passiv inkomst för att anse sig kunna leva på den.

Hur mycket passiv inkomst behöver du?

En tumregler för att ha möjlighet till att leva på dina passiva inkomster är att dela dina totala utgifter med den förväntade avkastningen.

Exempel: Du har totala utgifter om 10 000 kr per månad. Dina passiva inkomster per månad uppgår till 5 000 kr. Det betyder att du är 50 % ekonomiskt oberoende eftersom dina passiva inkomster räcker till att täcka hälften av dina utgifter.

1.2

Varför skapa passiv inkomst?

Passiv inkomst ger dig tid och frihet. Istället för att arbeta heltid kan passiv inkomst bidra till att du kan gå ner 20 %, 30 % eller till och med 100 % i arbetstid. Passiv inkomst kan med andra ord hjälpa dig att ta dig ur ekorrhjulet och ha mer tid till sådant du verkligen brinner för.

Exempelvis skulle du kunna spendera mer tid med familjen, ägna dig mer tid åt en hobby eller arbeta på ett projekt du annars inte skulle ha möjlighet till.

“If you don’t find a way to make money while you sleep you will work until you die” – Warren Buffett

1.3

Hur kommer man igång?

Det finns flera sätt att tjäna passiv inkomst. Börsen, i form av aktier och fonder, är några av de mest populära sätten. Det finns dock betydligt fler sätt än så. Exempelvis kan du sälja unika bilder/foton på nätet, hyra ut ett rum i din bostad eller öppna dig ett sparkonto.

Ju tidigare du börjar, desto bättre

Det tar tid för passiv inkomst att växa till sig för att anses ha en ansenlig betydelse för din privatekonomi. Därför gäller det att komma igång så tidigt man kan. Ju mer dina passiva inkomster får växa, desto större blir den i framtiden.

I kommande kapitel kommer vi att ge dig 25 st passiv inkomst tips. Vi lär dig hur varje specifik metod går till, hur mycket du kan tjäna och hur du kommer igång på bästa möjliga sätt.

KAPITEL 2

Fondrobot


Hur fungerar sparroboten Lysa:

En fondrobot är en digital spartjänst som är programmerad att automatiskt investera ditt kapital i olika typer av fonder till en låg kostnad. Den är perfekt för dig som vill komma igång med ett enkelt sparande och få passiv inkomst.

2.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket du kan tjäna i passiv inkomst via en fondrobot beror på utvecklingen på aktiemarknaden samt din egen riskprofil. Vad en fondrobot gör är nämligen att ta hänsyn till dina preferenser vad gäller risk och avkastning.

För att öppna dig ett konto måste du svara på några frågor.

 • Vad är din lön idag?
 • Hur riskbenägen är du?
 • Vilken är din sparhorisont?
 • Hur mycket har du tänkt att månadsspara?

Frågorna ovan är endast ett fåtal av de som ställs till dig. Utifrån frågorna tar fondroboten sedan fram förslag på bästa möjliga investeringsportfölj sett utifrån din riskprofil.

Grafen nedan visar hur fondroboten från Opti presterat mot jämförelseindex och sparkonto med samma riskprofil. En investering på 100 000 kr i Fondroboten Opti 9 hade efter 20 år varit värt 283 000 kr. Alltså 63 000 kr, respektive 163 000 kr, mer än jämförelseindex och sparkonto.

(Bildkälla: Opti)

2.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Den passiva inkomsten kommer från fondrobotens placeringar. Om en fondrobot exempelvis investerar 10 % av ditt kapital i amerikanska aktiefonder, och dessa stiger i värde med 50 % kommer ditt kapital att stiga med 5 % (0.10 x 0.50).

Vilka typer av placeringar som en fondrobot investerar i varierar mellan olika aktörer. Nedan kan du se en sammanställning av placeringar som olika fondrobotar investerar inom.

Aktieandelsklasser som olika fondrobotar tar med:

Fondrobot Aktier Svenska stats- och bostadsobligationer Globala stats och ftg. obligationer Fastigheter Guld
Lysa X X
Opti X X
Fundler X X
Better Wealth X
Avanza Auto X X X
Nordnet Robosave X X

(Tabell uppdaterad februari 2024)

2.3

Hur kommer jag igång?

För att komma igång med ditt automatiska sparande behöver du först välja en fondrobot. En av de populäraste aktörerna på vår webbplats är Opti. De erbjuder låga avgifter och hög användarvänlighet. Det tar endast 5 minuter att skapa sig ett konto.

1. Ladda ner Optis app

Det första steget är att bli kund hos Opti. Följ den här länken, och ladda ner appen i App store eller Google Play. Klicka därefter på “Kom igång” →

2. Fyll i e-postadress

Nästa steg är att skriva in din e-postadress. Fyll i den och klicka sedan på ”Fortsätt” →

3. Bli användare med Mobilt BankID

Bli användare genom att signera Mobilt BankID. Klicka på “Bli användare” →

4. Skapa en portfölj

Du kommer nu att behöva svara på en frågeenkät. Opti frågar dig bland annat om personuppgifter, din privatekonomi, tidigare kunskap och erfarenhet, syn på avkastning och risk, samt investeringshorisont. Svara ärligt på uppgifterna och gå vidare genom att klicka på “Nästa” →

5. Välj portfölj

Efter att ha svarat på enkäten kommer du att kunna välja Portfölj A, B eller C. I detta exempel klickar vi på “Portfölj B” →

6. Fyll på portföljen

Portfölj B ger oss ett förslag om 75 % aktier, 15 % räntor och 10 % råvaror. Det investeringsförslag som ges till dig kan komma att se annorlunda ut, beroende på hur du väljer att svara på enkätfrågorna. Vi känner oss nöjda och scrollar ner till knappen “Fyll på portfölj” →

7. Sätt in pengar

I detta steg väljer du hur mycket pengar du vill sätta in. Välj engångsinsättning, månadssparande och klicka på “Fortsätt” →

8. Signera med Mobilt BankID

För att slutföra och skapa din portfölj måste du använda Mobilt BankID. Klicka på knappen “Signera med Mobilt BankID” →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 3

Sälja/låna ut NFT


These NFTs pay $57 per day in passive income:

NFT (Non Fungible Token) kan beskrivas som en unik digital produkt vilken är möjligt att köpa äganderätten till. NFT:er lagras på en blockkedja, en typ av databas.

Vad många inte känner till om NFT:er är att du kan använda dem för att skapa passiv inkomst.

3.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket passiv inkomst du kan tjäna genom NFT:er beror på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur den passiva inkomsten uppstår samt vilken blockkedja du använder dig av.

Skapare av NFT:er kan tjäna allt från 5 kr till 10 Mkr, eller mer. I genomsnitt säljer kända artister sina NFT:er för 10 000 kr styck. Bilden nedan visar en NFT som Eminem köpte för mer än 450 000 dollar, motsvarande 4 500 000 kr.

3.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Det finns flera sätt i hur du kan skapa passiv inkomst från en NFT. Nedan nämner vi två av de mest vanliga.

1. Lending

Lending syftar till utlåning av NFT i utbyte mot en betalning. NFT kan lånas ut via decentraliserade tjänster eller inbyggda hyresfunktioner (via smarta kontrakt) på projektens egna plattformar

 • Play-to-earn – Att hyra ut NFT:er har kommit att bli mycket populärt inom Play-to-earn spel. Exempelvis finns det NFT:er som används för att öka ens prestation inom olika spel. De kan vara dyra att köpa, varpå spelare istället väljer att hyra dem.
 • Metaverse – NFT:er hyrs också ut inom Metaverse där de kan förekomma som hus, möbler, bilar och modekläder. Alla spelare i Metaverse har inte råd att äga sina egna NFT:er, varpå de istället hyr dem.

(Bildkälla: The Crypto Times)

2. Royalties

Ett annat sätt att tjäna passiv inkomst från NFT är genom royalties. Till skillnad från tidigare förslag tillåter denna metod dig att tjäna passiv inkomst genom dina NFT-skapelser, även fast du inte längre äger dem.

NFT royalties fungerar på liknande sätt som när musik, filmer och konst säljs. Varje gång någon använder eller säljer en NFT, som du skapat, går en procentandel av transaktionen till dig.

(Bildkälla: Coincarp)

När du skapar en NFT går det att ange din kryptovalutaadress samt vilken provision du vill ha vid varje försäljning. En vanlig royaltyavgift för NFT:er tenderar att ligga mella 5 % till 10 %.

Exempel: Du skapar en NFT med en royaltyavgift på 5 %. Första gången som din NFT handlas på kryptomarknaden säljs den för 10 000 kr. Din passiva inkomst blir 500 kr (10 000 x 0.5). Om din NFT vid nästa tillfälle säljs för 20 000 kr får du 1 000 kr i royaltybetalning (20 000 x 0.05).

3.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du se steg för steg hur du skapar och säljer en NFT via OpenSea.

1. Gå till OpenSea

För att använda OpenSea måste du först installera Metamask. Om du redan gjort det klickar du på “Create” uppe i högra hörnet i menyfältet →

2. Skapa din NFT

Ladda upp din NFT-fil, namnge den och lägg till en beskrivning. När du har fyllt i dessa fält kommer du att ytterligare kunna anpassa din NFT genom att lägga till olika egenskaper. klicka till sist på “Create” →

3. Välj NFT

Gå till OpenSea och klicka på ikonen för din profil uppe i högra hörnet. Välj den NFT du vill sälja genom att klicka på “Sell” →

4. Välj försäljningsmetod och pris

Välj typ av försäljning och till vilket pris din NFT ska säljas. Du kan antingen välja ett fast pris eller att människor ska få kunna buda på dess pris →

5. Välj durationstid

Ställ in durationstiden för hur länge du vill att din NFT ska ligga ute till salu →

6. Reservera för en specifik köpare

Om du önskar kan du välja att reservera din NFT för en specifik köpare. För att göra det klickar du på “More options”, fyller i plånboksadress och klickar på “Reserve for specific buyer” →

7. Sälj NFT

Har du aldrig tidigare sålt en NFT via OpenSea måste du initiera din plånbok. Det vill säga ge Metamask godkännande att interagera med sidan. Det kostar ca 5 – 20 öre då OpenSea ligger på blockkedjan Polygon. När du fått ett godkännande går du vidare och säljer din NFT →

Bra jobbat!

KAPITEL 4

Staking av kryptovaluta


Crypto staking for passive income:

De flesta är familjära med att man kan tjäna pengar på kryptovaluta genom att köpa för ett pris och sälja till ett dyrare. Vad många dock inte vet om är att man kan tjäna passiv inkomst med hjälp av kryptovalutor i form av “staking”.

Staking innebär att kryptovalutor låses i ett kontrakt. Anledningar till varför är för att gynna blockkedja eller ett projekt på blockkedjan. Den individ som utför staking av kryptovaluta får belöning.

4.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Avkastningen från att staka dina kryptovalutor är inte fast. Den är rörlig och varierar beroende på hur kryptovalutornas värde förändras samt vilken kryptovaluta som du stakar.

Högsta avkastningen nås med mindre kända tokens. Dock kommer de med högre risk då volatiliteten kan vara extrem. Det är inte ovanligt att dessa ökar/faller i värde med 50 – 90 % på ett par dagar.

Vidare kan också bindningstiden påverka hur hög passiv inkomst du får från att staka dina kryptovalutor. Bindningstiden kan vara allt från några timmar till flera år.

Exempel: I mitten av 2022 kunde en investerare få en årlig avkastning så hög som 12 % för att staka USD-C. Avkastningen från att staka Tether-mynt var till och med ännu högre och låg på 12.30 %. Det betyder att en investering vid det tillfället på 100 000 kr genererade år en årlig passiv inkomst på 12 300 kr. Ha dock i åtanke att även stablecoins kan rasa i värde.

4.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Staking av kryptovaluta kan ske med kryptovalutor vars blockkedjor använder sig av PoS (Proof of Stake), eller PoW (Proof of Work) som konsensusmekanism.

 • PoS – Använder slumpmässigt utvalda validatorer för att bekräfta transaktioner och skapa nya block på blockkedjan.
 • PoW – Använder istället en konkurrenskraftig valideringsmetod för att bekräfta transaktioner och lägga till nya block i blockkedjan.

När du stakar kryptovalutor så låser du dem. De kan inte användas under tiden som de är stakade. Ju fler kryptovalutor du låser, desto större chans till att du blir utvald att få skapa ett nytt block på blockkedjan.

Varje gång som ett block av transaktioner valideras blir du belönad för ditt utförda arbete. Belöningen får du i form av ”tokens”. En token är en valör av en kryptovaluta.

(Bildkälla: Medium)

Vid PoS kan det finnas begränsningar för vem som får vara med utföra staking av sina kryptovalutor. För Ethereum krävs exempelvis att staking sker med minst 32 Ether. Med tanke på att en Ether i skrivande stund kostar ca 15 000 kr, innebär 32 Ether en investering på närmare en halv miljon kronor.

Ett sätt att komma runt detta är att tillföra en mindre summa till en gemensam pool, vars totala värde uppgår till minst 32 Ether. Det kallas för “pooled staking” vilket sker via tredjepartslösningar som vanligtvis ger ut en ERC-20 token och som representerar en andel i poolen.

(Bildkälla: Ethereum.org)

4.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa steg för steg hur du börjar med staking av kryptovaluta.

1. Välj handelsplattform

Staking av kryptovaluta kan du göra hos Coinbase. Det är den populäraste plattformen på vår webbplats som har över 90 miljoner kunder globalt.

2. Välj krypotvaluta

Först och främst måste du välja vilken kryptovaluta du vill staka. Se till att du har god koll på vilka risker och belöningar som förekommer för olika mynt.

3. Förbered plånbok

För att staka dina kryptovalutor måste du använda antingen en mjukvaru- eller hårdvaruplånbok där du kan behålla både dina insatta kryptovalutor och tjäna belöningar.

4. Uppfyll kraven för staking

För att kunna staka vissa kryptovalutor måste man uppfylla vissa krav. Det skulle kunna vara minst 30 st Ethereum eller liknande. Det kan däremot variera kraftigt mellan olika coins.

5. Staka kryptovaluta

När du har valt kryptovaluta, förberett typ av plånbok och uppfyllt kraven kan du börja staka och få ta del av passiv inkomst.

KAPITEL 5

Investera i lån


Lendify förklarar låneplattformen: 

Investeringar i lån har under de senaste åren kommit att bli ett allt mer populärt sätt att tjäna passiv inkomst på. Speciellt eftersom sparräntan på ett vanligt sparkonto har varit låg under en längre tidsperiod. Investera i lån kan du enkelt göra via P2P-plattformar.

5.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket du kan tjäna i passiv inkomst från att investera i lån beror helt på vilken aktör du väljer. De har nämligen olika avkastningsmål. Vanligtvis varierar avkastningen mellan 5 – 15 % per år.

Avkastningen varierar också beroende på din egen riskprofil. Ju mer risk du är villig att ta, desto större möjlighet till högre avkastning. Med hög risk sker investeringar i lån till personer med låg kreditvärdighet. Risken är därmed att lånet inte återbetalas och att du förlorar investerat kapital.

Exempel: Hade du exempelvis valt att investera 10 000 kr via Lendify mellan år 2017 och 2020 hade din totala avkastning blivit 2 227 kr (22.27 %). Det är en genomsnittlig avkastning på ca 7.23 % per år.

5.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Det finns två typer av lån:

 1. P2B – Står för “peer-to-business” och är lån som sker från en privatperson till ett företag.
 2. P2P – Står för “peer-to-peer” och är lån som från en privatperson till en annan privatperson.

Nedan förklarar vi hur de går till i detalj.

1. P2B

P2B är, precis som P2P-lån, möjligt tack vare en plattform som förmedlar lån mellan låntagare och långivare. Den vanligaste typen av P2B-lån är sådana som går till fastighetsprojekt. Den mest kända plattformen för utlåning till fastighetsprojekt är Tessin.

 

Tessin är en plattform som fungerar mellanhand mellan fastighetsbolag och privatpersoner. Ett fastighetsbolag som behöver kapital söker det via Tessins plattform. Det betyder att avkastningen som investerare får är räntan på det lånet man investerar i.

Avkastningen för olika fastighetsprojekt kan variera mellan 6 – 13 % per år. Efter att du genomfört investering har du möjlighet till att följa projektets utveckling. Vanligtvis sker uppdateringar kvartalsvis.

 

Kameo är ännu en låneplattform där privatpersoner tillsammans kan låna ut pengar till fastighetsutvecklare eller andra typer av bolag. Det är enkelt att öppna dig ett konto hos Kameo, precis som hos Tessin.

Den förväntade avkastningen varierar mellan 5 – 15 % beroende på projekt och företag. Minsta investeringsbelopp är 500 kr och du får ränta varje månad.

2. P2P

P2P är möjligt tack vare en plattform som förmedlar lån mellan låntagare och långivare. Det finns flera aktörer som erbjuder dig att kunna låna ut till privatpersoner. Nedan listar vi de mest populära och säkra baserat på betyg på Trustpilot.

P2P plattformar:

Aktörer Betyg på Trustpilot
Lunar 4.80
Bondora 4.70
Brocc 4.50
Savelend 4.40
Mintos 4.20

(Tabell uppdaterad februari 2024)

OBS: För att få investera i lån krävs att du investerar ett visst minimibelopp. Minimibeloppet varierar mellan olika aktörer inom intervallet av 100 – 10 000 kr.

5.3

Hur kommer jag igång?

För att kunna investera i P2P- eller P2B-lån behöver du först öppna ett konto hos en plattform som erbjuder denna typ av investering. Den populäraste på vår webbplats är Tessin. Deras plattform är mycket användarvänlig. Det tar endast 5 minuter att skapa ett konto.

1. Besök Tessins webbplats

Det första steget är att besöka Tessins webbplats. Följ den här länken eller gå direkt själv till deras webbplats och klicka på “Registrera” uppe i högra hörnet på startsidan →

2. Bekräfta e-postadress

Fyll i din personliga information och bekräfta ditt konto genom att klicka på den länk som Tessin skickar till din e-postadress →

3. Aktivera ditt konto

Skapa ett lösenord och spara det genom att klicka på “Spara lösenord”. Acceptera därefter Tessins användarvillkor och klicka på “Aktivera mitt konto” →

4. Investera i fastigheter

Gör din första investering hos Tessin genom att klicka på “Gör din första investering”. Välj projekt genom att klicka på “Investera nu” →

5. Reservera andelar

I detta steg får du en överblick om det pågående projektet. Om du känner dig bekväm med projektet går du vidare genom att klicka på “Reservera andelar”. Välj sedan för hur mycket du vill investera. I detta exempel väljer vi att investera för 10 000 EUR →

6. Slutför investering

Slutför din investering genom att fylla i dina personliga uppgifter. Fyll i att du accepterar användarvillkoren och klicka därefter på “Reservera andelar” →

Bra jobbat!

Tips! Läs vår guide om bästa sparräntan.

KAPITEL 6

Instagram automation


How to make passive income with Instagram theme pages:

Instagram kan användas för att både ha kul och tjäna passiv inkomst. Att starta ditt eget Instagram-konto och ladda upp din första bild tar inte mer än 3 minuter. Vad många inte vet om är att du kan automatisera din Instagram-profil.

6.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket du kan tjäna från ditt Instagram-konto varierar. Företag ser oftast till fyra faktorer.

 1. Likes
 2. Kommentarer
 3. Visningar
 4. Följare

Antalet följare är den viktigaste parametern. I regel gäller att ju fler följare du har, desto högre chans är det att fler personer ser dina inlägg och integrerar med ditt flöde. För att få kunna kalla sig microinfluenser krävs minst 5 000 st följare.

En tumregel är att man tjänar ca 1 kr per “like”. Det betyder att om du får ca 500 likes har du möjlighet till att tjäna 500 kr. Andra tar betalt per hur många följare deras konto har. Per 10 000 följare tar man ca 1 000 kr i betalning från annonsörer.

6.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Den passiva inkomsten från ditt Instagram-konto kan komma från följande källor:

 • GoSnap – GoSnap är en plattform som riktar sig till personer med Instagram-konton som har minst 10 000 st följare. Deras uppgift är att få företag att synas bland sin målgrupp via Instagramkonton genom att göra reklam. Genom att skapa ett konto hos GoSnap kan du få betalt utifrån hur många följare du har och antalet reklaminlägg du gör.
 • Sponsrade inlägg – Genom att göra reklam för en produkt eller tjänst i dina inlägg kan du få inkomst. Bilder och videor som är sponsrade måste visas tydligt i beskrivningen enligt svensk lag.
 • Affiliate – Syftar till länkar som inkluderas i dina inlägg och som tar följaren till en hemsida där denne handlar en produkt eller tjänst. Du får en andel av intäkten.

6.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa steg för steg hur du startar ditt eget Instagram-konto och automatiserar det.

1. Ladda hem appen

Instagram kan laddas hem gratis från både App Store och Google Play. Du kan även skapa ett Instagramkonto via en vanlig webbläsare.

2. Öppna konto

För att öppna ett konto måste du registrera antingen med mobilnummer eller mailadress. Du kan också välja att logga in med ett redan befintligt Facebook-konto.

3. Skapa inlägg

När du skapat ditt Instagram-konto kan du börja göra inlägg. Tänk noga igenom vad du vill förmedla i dina inlägg och hur du tänkt göra det. Ha roligt på vägen och satsa på ett tema du brinner för.

4. Instagram automation

Instagram automation tillåter dig att ha ett Instagramkonto, precis som vanligt, förutom att du själv inte skapar och redigerar dina inlägg. Istället lägger du över allt ansvar till en tredjepart som tar sig an de kreativa utmaningarna.

Tredjepart kan vara en frilansare eller ett software-program. Instagram-automationsverktyg kan delas in i två delar:

 • Direkta interaktioner – Syftar till att automatisera direkt kommunikation med följare och andra användare, såsom kommentarer och likes.
 • Indirekta interaktioner – Syftar till att automatisera vad som sker bakom kulisserna på ditt Instagramkonto, såsom bild- och videoredigering, publicering, rapportering och analys.

Besök antingen fiverr.com och/eller upwork.com för att hitta frilansare och börja automatisera ditt Instagramkonto. Genom att tjäna mer än vad du betalar frilansare skapar dig dig en passiv inkomst.

Se också prislistan nedan för vad olika software-program tar betalt för att automatisera ditt Instagram-konto.

Software-program:

Software-program Kostnad
AgoraPulse 0 – 199 USD / månad
SocialPilot 30 – 128 USD / månad
Kicksta 49 – 218 USD / månad
Inflact 56 – 72 USD / månad
Upleap 3 – 9 USD / månad

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 7

YouTube automation


What is YouTube automation for beginners:

Att starta din egen YouTube-kanal tar inte mer än 3 minuter. När du väl startat din kanal kan du redan inom 15 minuter lägga upp din första video.

Videofilmerna ligger kvar för evigt på plattformen och ger löpande passiv inkomst. Vad de flesta inte känner till är att du helt och hållet kan automatisera din YouTube-kanal.

7.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Det finns idag flera svenskar som livnär sig på YouTube. Majoriteten får dock en låg passiv inkomst från sina YouTube-kanaler. Som regel kan du tjäna mellan 5 – 40 kr per 1 000 visningar.

Intervallet kan dock komma att se annorlunda ut beroende på följande faktorer:

 • Temat för dina videor.
 • Antalet prenumeranter.
 • Totala visningstimmar.

Läs om dem nedan i detalj.

1. Prenumeranter

Beroende på hur många prenumeranter du har kan inkomsten variera. Du måste ha minst 1 000 st prenumeranter för att börja få passiv inkomst via Google Adsense.

2. Visningstimmar

Din inkomst kan variera beroende på hur många visningstimmar dina videor har. För att få använda Google Adsense måste du ha haft minst 4 000 visningstimmar under de senaste 12 månaderna.

3. Nisch

Vilken nisch/tema dina videor kategoriseras inom kan påverka den inkomsten. Vissa nischer får mer betalt än andra per CPM (Cost per mille). CPM syftar till kostad per tusen visningar.

Nedan kan du se vilka som får högst betalt.

Topp 10 lönsamma YouTube-nischer:

Nischer Genomsnittlig CPM
Tjäna pengar online 13.52 USD
Marknadsföring 12.41 USD
Finans 12.25 USD
Utbildning 9.89 USD
Fotografering / filmtillverkning 7.31 USD
Bilar 4.23 USD
Livsstil 3.47 USD
Mode och kläder 3.13 USD
Underhållning 2.74 USD
Matlagning 2.50 USD

(Tabell uppdaterad februari 2024)

7.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Den passiva inkomsten från YouTube kan komma från följande källor:

 • Google adsense – Är Googles onlineannonseringslösning. Om en tittare exempelvis exempelvis tittar eller klickar på reklaminslaget som visas i dina videor kommer din passiva inkomst att bli högre.
 • Dricks – Lägg ut ditt Swishnummer, PayPal-adress eller andra betalningslösningar i beskrivningen. De som gillar dina videor kan välja att ge dig dricks genom att skicka pengar till ditt konto.
 • Sponsrade inlägg – Genom att göra reklam för en produkt eller tjänst kan du tjäna passiv inkomst. Enligt svensk lag måste videor som är sponsrade visas tydligt i beskrivningen av videoklippet.
 • Affiliate länkar – Syftar till att du tar tittaren (via en länk) till en hemsida där denne handlar antingen en produkt eller tjänst. Du får en andel av intäkten.

7.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa steg för steg hur du börjat tjäna passiv inkomst från din YouTube-kanal.

1. Starta kanal

Först och främst måste du logga in på YouTube via ditt Google-konto. Har du inte ett Google-konto måste du skapa dig ett. För att starta en kanal ska du sedan gå till “Inställningar” och klicka på “Skapa Kanal”.

2. Välj namn och konto

När du skapat ditt konto är det dags att välja ett unikt namn. Din YouTube-kanal kommer att heta samma sak som ditt Google-konto om du själv inte väljer att byta namn.

3. Ladda upp video

När du skapat din YouTube-kanal kan du börja ladda upp videor. Tänk noga igenom vad du vill förmedla, hur du tänkt göra det och var inspelning ska ske. Att bli bra på YouTube kräver både tid och energi.

4. YouTube automation

YouTube automation tillåter dig att ha en YouTube-kanal, precis som vanligt, förutom att du själv inte skapar och redigerar dina videor. Istället lägger du över allt ansvar till frilansare som tar sig an de kreativa utmaningarna.

Att automatisera din YouTube-kanal är ett utmärkt sätt att förvandla aktiv till passiv inkomst från YouTube. Besök antingen fiverr.com och/eller upwork.com för att hitta frilansare.

Nedan kan du se vad frilansare vanligtvis tar betalt för olika typer av uppdrag. Kostnaderna kan variera beroende på vem du anställer, vilket land personen kommer ifrån och dennes tidigare erfarenheter.

Frilanskostnader:

Uppdrag Kostnad
Idéer 50 – 100 kr / h
Manus 100 – 200 kr / h
Röst 200 – 300 kr / h
Redigering 50 – 100 kr / h

(Tabell uppdaterad februari 2024)

KAPITEL 8

Skapa onlinekurs hos Udemy


How much money I made on Udemy in 2020:

Har du ett brinnande intresse för pedagogik? När du spelar in onlinekurser hos Udemy får du ägna dig åt undervisning, samtidigt som du har möjlighet att tjäna passiv inkomst.

8.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

För varje betald registrering hos Udemy får du betalt. Den genomsnittliga läraren på Udemy tjänar mellan 200 och 300 i månaden per kurs. Det finns lärare som arbetar heltid med Udemy och som tjänar så mycket som 20 000 kr, eller mer.

1. Vad påverkar den passiva inkomsten?

Det finns flera faktorer som påverkar den passiva inkomsten du kan tjäna på dina onlinekurser. Nedan kan du läsa om vilka faktorer som har störst betydelse för dina intäkter.

 • Antalet kurser du producerar – Ju fler kurser du har, desto större chans till fler försäljningar.
 • Storleken på din publik – Ju större publik, desto större chans till mer intäkter. Genom att skapa kurser på engelska kan du nå en bredare publik än om du bara gör dem på svenska.
 • Kvaliteten på dina kurser – Ju högre kvalitet, desto större chans till att studenter fortsätter att köpa dina kurser och rekommenderar dem till andra.

2. Udemys intäktsprogram

Den absolut viktigaste delen att känna till är hur Udemys intäktsprogram fungerar.

Om du lyckas konvertera en student på egen hand får du behålla 97 % av de totala intäkterna från studenten. Om studenten istället hittar din kurs via en affiliatelänk, direkt på Udemys plattform, eller via ett mailutskick, får du behålla 25 % av de totala intäkterna.

För att visa exakt hur det går till går vi igenom ett exempel.

Exempel: Föreställ dig att du lagt ut en kurs på Udemy som du säljer för 1 000 kr. Om du själv lyckas konvertera en student till att betala för din kurs får du behålla 970 kr (1 000 x 0.97). Om studenten istället köper din kurs på annat sätt kommer du att få behålla 250 kr (1 000 x 0.25).

3. Udemy For Business program

Om dina kurser sticker ut på plattformen, kan de bli utvalda för UFB (Udemy For Business program). UFB är en prenumerationsmodell som tillåter ett team av anställda från ett företag att få tillgång till massor av kurser för en månadsavgift som betalas av arbetsgivaren.

För dig som lärare hos Udemy betyder det att du får betalt baserat på hur mycket av ditt innehåll som konsumeras varje månad. Betalningen kommer från en fond (Udemy Fund) som består av 25 % av de totala intäkterna från UFB. Ju fler som går med i UFB, desto större växer sig denna fond.

Du får sedan betalt baserat på nivån av engagemang i dina kurser. Engagemang mäts i antalet totala visningstimmar dina videor har.

Exempel: Fonden för UFB är värd 1 Mkr. Dina kurser har genererat ett totalt engagemang om 1 % av samtliga timmar på plattformen. Det betyder att du har rätt till 10 000 kr av det totala fondvärdet.

8.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Du tjänar passiv inkomst när en student betalar för din kurs.

Det kan gå till på 4 olika sätt:

 1. Your promotion – Syftar till när du själv konverterar en kund. Då får du behålla 97 % av de totala intäkterna.
 2. Udemy Organic – Syftar till när en student betalar för en av dina kurser som personen hittat direkt på Udemys plattform. Då får du behålla 25 % av de totala intäkterna.
 3. Udemy Ad program – Syftar till studenter som konverteras via reklamutskick. Udemy kan annonsera om din kurs till studenter som tidigare betalat för liknande kurser. Då får du behålla 25 % av de totala intäkterna.
 4. Udemy Affiliates – Syftar till när en student köper din kurs via en affiliatelänk. Då får du behålla 25 % av de totala intäkterna.

(Bildkälla: Udemy)

(Bildkälla: Udemy)

8.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa om hur du kan börja skapa onlinekurser på Udemy.

1. Skapa ett konto

Första steget är att skapa dig ett konto hos Udemy. Gå till www.udemy.com/teaching/ och registrera dig för att bli lärare →

2. Registrera e-postadress

För att skapa din profil och bli en lärare måste du fylla i ditt namn, e-postadress och ett lösenord. Klicka därefter på “Sign Up” →

3. Svara på frågor

I detta steg måste du svara på frågor gällande tidigare kunskap och erfarenhet inom pedagogik. Udemy kommer bland annat att fråga dig ifall du arbetat som lärare tidigare. Svara ärligt på frågorna →

4. Skapa kurser

När din profil är klar kan du börja med att skapa kurser genom att klicka på “Create Your Course”. Tänk noga igenom vad du vill lära ut och hur du ska göra det. Fundera även över vad du tror är ett rimligt pris för din kurs. Titta igenom kursmaterialet noga innan du publicerar det →

Bra jobbat!

KAPITEL 9

Automatisk försäljning via Spotify


Du behöver inte vara en professionell artist eller låtskrivare för att tjäna pengar på musik. Idag finns det möjlighet för vem som helst att tjäna passiv inkomst via Spotify.

Genom att antingen ladda upp egen musik eller skapa spellistor kan du få en inkomst genom royalties.

9.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket du kan tjäna på Spotify beror främst på tre faktorer.

 • Hur många lyssningar du har.
 • Hur länge någon lyssnar på musik.
 • Kontotyp hos den som lyssnar.

Allmänt gäller att ju fler lyssningar, och ju längre någon lyssnar på din musik, desto mer pengar tjänar du. Vidare kan olika lyssnare generera olika intäkter beroende på vilken kontotyp de har.

Antingen är de premiumkunder (som betalar för sitt konto) eller så använder de sig av den reklambaserad tjänsten. Generellt sett ger en lyssning på Spotify dig totalt ca 2 till 7.5 öre (1 öre = 0.01 kr).

Exempel: Föreställ dig att du lagt ut en låt på Spotify. Efter att låten legat ute i en månad har den fått totalt 100 000 st streams. Det betyder totala intäkt på ca 2 000 till 7 500 kr. Efter skatt på 30 % hamnar de totala intäkterna på 1 400 till 5 250 kr.

Parallellt med Spotify kan du även tjäna pengar på att ladda upp din musik på andra musiktjänster.

Nedan kan du se en lista över vad du kan tjäna hos olika streamingbolag.

(Bildkälla: DittoMusic)

9.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Det finns två sätt i hur du kan tjäna passiv inkomst via Spotify – låtar eller spellistor.

1. Låtar på Spotify

Spotify använder sig av ett royalty-program. Royalty är en typ av ersättning som en musiker får när någon spelar dennes musik.

Det finns två olika typer av royalties:

 • Publiceringsroyalties – Syftar till de pengar som betalas ut till låtskrivare eller ägare av en komposition.
 • Inspelningsroyalties – Syftar till de pengar som betalas ut till rättighetsinnehavare för inspelningar som streamas på Spotify.

2. Spellistor på Spotify

Du behöver själv inte skapa musik för att tjäna pengar på Spotify. Det räcker med att du skapar en tillräckligt unik och populär spellista för att du ska börja tjäna passiv inkomst.

För att börja få betalt från dina playlists kräver Spotify att du ha minst 1 000 st följare/prenumeranter.

(Bildkälla: Spotify)

9.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa om hur du börjar tjäna passiv inkomst från musik via Spotify.

1. Registrera ett konto

Först och främst måste du registrera ett konto hos Spotify. Det gör du genom att besöka Spotifys hemsida. Fyll i din e-postadress och skapa ett lösenord →

2. Gå till “Spotify for Artists”

Nästa steg är att skapa din artist-profil. Det gör du genom att gå till artists.spotify.com och klicka på “Get Access” uppe i högra hörnet →

3. Ansök om att få bli artist

I detta steg kommer du att ansöka om att bli artist. När du fått din profil accepterad kommer den att markeras med en blå “checkmark” som ett bevis på att din profil nu är en artist-profil →

4. Skapa musik/spellistor

När du fått ett godkännande kan du börja ladda upp musik eller skapa egna spellistor. Använd din kreativitet och ha roligt på vägen. Se intäkterna komma i takt med att du skapar ny musik och spellistor →


Bra jobbat!

KAPITEL 10

Öppna ett sparkonto


What is a savings account and how do they work:

Ett sparkonto är ett vanligt konto hos en bank där du placerar dina pengar i utbyte mot en avkastning i form av sparränta.

10.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Sparkonton har mellan 2009 och 2021 givit en låg ränta på 0 – 2 %. År 2022 började dock räntorna stiga varp man idag kan tjäna mellan 2 – 4 % per år. Det är samtidigt en mycket säker sparform eftersom man skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin skyddar ditt kapital upp till 1 050 000 kr ifall banken där dina pengar är placerade skulle gå i konkurs.

Hur mycket du kan tjäna i sparränta (eller inlåningsränta) beror helt på vilken bank du vänder dig till. Normalt sett ger nischbanker högre sparränta. Sparräntan varierar även mellan olika typer av sparkonton Det finns två typer av sparkonton.

 • Rörligt obundet konto – Är ett sparkonto är inlåningsräntan är rörlig. Det betyder att den kan skifta upp och ner under tiden som du har pengarna placerade på kontot. Du kan ta ut dina pengar när som helst från ett rörligt obundet konto.
 • Fasträntekonto – Är ett sparkonto där du binder dina pengar under en viss tidsperiod, på exempelvis 1 – 3 år. I gengäld blir du erbjuden en högre sparränta än vad du får på ett rörligt obundet konto. Inlåningsräntan är fast och kan inte förändras.

I bilden nedan ser du hur du kan få större sparränta ju längre tidshorisont du är villig att låsa dina pengar hos Avanza.

(Inlåningsränta Avanza, februari 2024)

10.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Till att börja med måste du bestämma dig för hur länge du vill ha dina pengar placerade på ett sparkonto. Ett rörligt obundet konto rekommenderas för en sparperiod på under 12 månader. För en längre sparperiod på 1 – 3 år bör du placera pengarna på ett fasträntekonto.

Som tack för att banken får låna dina pengar får du en avkastning i form av sparränta.

Exempel: Du placerar 100 000 kr i ett fasträntekonto med en bindningstid på 3 år. Banken lovar att ge en sparränta på 1 % varje år. Det betyder att om ett år kommer du ha fått en avkastning på 1 000 kr (100 000 x 0.01).

10.3

Hur kommer jag igång?

Om du vill öppna ett sparkonto hos en seriös aktör och som erbjuder en hög inlåningsränta kan du öppna dig ett konto hos Lunar. Det är digital bank och den populäraste aktören som erbjuder sparkonto på vår webbplats. Det tar endast 5 minuter att skapa dig ett konto.

1. Gå till startsidan

Det första steget är att skapa ditt Lunar-konto. Gå till deras startsida eller följ den här länken och klicka på “Ladda ner appen” uppe till högra hörnet på startsidan →

Steg 2. Registrera ditt telefonnummer

Nästa steg är att registrera ditt telefonnummer. Det krävs för att kunna ladda ner Lunar-appen. Lunar skickar ett sms till dig på några minuter →

Steg 3. Ladda ner Lunar

När du väl fått ett sms från Lunar är du redo för att ladda ner deras app. Detta kan du göra både via Android och IOS →

Steg 4. Legitimera med BankID

I det fjärde steget måste du legitimera dig med BankID. Oroa dig inte, detta är standard hos alla banker och dina privata uppgifter skyddas →

Steg 5. Öppna sparkonto

När du legitimerat dig är du redo för att öppna dig ett sparkonto. Följ instruktionerna och svara ärligt på frågorna som ställs till dig gällande dina personuppgifter och privata ekonomi. Förutom att öppna dig ett sparkonto kan du också ta del av deras andra smarta funktioner →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 11

Sälj el från solceller


Sälj solel:

Har du en solcellsanläggning?

Då kan du producera din egen el och sälja överskottet till ett elhandelsbolag. De betalar dig per inmatad KWh och säljer det sedan vidare till andra användare på elnätet. Ett perfekt sätt att tjäna passiv inkomst på.

11.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Som privatperson kan du själv sälja din solel för något mindre än vad du kan köpa el för. Under år 2022 har elpriserna varierat kraftigt och nått nya rekordhöjder.

Säljpriset är uppdelad i fem delar (se tabell nedan).

Ersättning från att sälja solel:

Källa Ersättning*
Spotpris ca 50 öre
Skattereduktion ca 60 öre
Nätnytta ca 5 öre
Ursprungsgaranti ca 1 öre
Påslag ca 5 öre

*Dessa priser kan komma att förändras.
(Tabell uppdaterad februari 2024)

Spotpriset syftar till det pris som elhandelsbolag betalar för din el. Det baseras på marknadspriset.

Det finns även de elbolag som erbjuder utöver spotpriset ett påslag på 5 – 15 öre per kWh. Vissa bolag kan dessutom erbjuda ett högre påslag under en begränsad tid ifall du köper solceller via dem.

11.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Nedan kan du se processen för hur det går till att tjäna passiv inkomst från solpaneler.

 1. Solpaneler – Solpanelerna är uppbyggda av kiselkristaller och är täckta med specialglas. När solen lyser på dina solpaneler förvandlas ljuset till elektricitet.
 2. Växelriktare – Det är genom växelriktaren som solljuset omvandlas till växelström.
 3. Inkoppling – Är steget som tar växelström från växelriktaren till elmätaren.
 4. Elmätare – Vad som registrerar elförbrukningen i ditt hem är elmätaren (eller energimätare). Den sitter vanligtvis utanför huset. Den har i uppgift att mäta hur mycket elektricitet du både säljer och köper.
 5. Elnät – Elektriciteten används först och främst för användning i din bostad. Eventuellt överskott skickas vidare på elnätet för att användas i grannskapet.

11.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa om hur du kommer igång med att börja tjäna passiv inkomst från solceller.

1. Installera solceller

Först och främst behöver du installera en solcellsanläggning. Solcellerna måste vara nätanslutna för att kunna sälja överskottet. Du kan placera solcellerna förslagsvis på taket eller ha en fristående anläggning på din tomt.

2. Uppdatera din elmätare

När du installerat dina solceller behöver du byta ut din gamla elmätare till en elmätare för solceller. Om du har en huvudsäkring under 63 A hanterar ditt elnätsföretag utbytet av elmätaren kostnadsfritt. Har du en ny elmätare kan uppdateringen ske på distans.

3. Skaffa ett inmatningsabonnemang

Efter att ha bytt din elmätare behöver du skaffa dig ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsbolag. För mikroproducenter är det vanligtvis kostnadsfritt. Abonnemanget ger dig rätten att mata in el på elnätet, samtidigt som det fastställer din ersättning för nätnytta.

4. Skaffa ett elavtal

Vad som har mest betydelse för hur mycket du kan tjäna på din sålda solel, är vilket produktionsavtal du har och med vilket elbolag. Produktionsavtalet skiljer sig åt mellan olika aktörer. Jämför avtalen mellan olika elbolag.

Nedan kan du se en tabell över produktionsavtal för 10 olika elbolag:

Produktionsavtal för 5 olika elbolag:

Elbolag Påslag såld solel (öre/kWh)
Bestel 15
Telge Energi 10
E-ON 10
Göteborg Energi 5
Greenly 5

(Tabell uppdaterad februari 2024)

5. Sälj överskott

Först och främst används den producerade elen från dina solceller till egen förbrukning i ditt hushåll. Om du producerar mer solel äv vad du förbrukar kommer överskottet att matas ut på elnätet automatiskt. I Sverige är det framförallt vanligt under sommaren då vi har fler soltimmar än på vintern.

6. Få utbetalning för såld el

Dina försäljningsintäkter räknas av på din elräkning. Om du någon månad skulle ha högre intäkter, än utgifter (vanligtvis på sommaren), kan du får ersättning insatt på ditt vanliga bankkonto. Det är elmätaren som håller koll på hur mycket du säljer via ditt elnätsabonnemang.

KAPITEL 12

Uthyrning


Rental property investing 101:

Uthyrning är ett av de vanligaste sätten att skapa passiv inkomst på. Äger du exempelvis en lägenhet, hus, parkeringsplats, tomt eller verktyg finns det stor möjlighet till att hyra ut dem.

12.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket du kan tjäna i passiv inkomst från uthyrning varierar beroende på vad du hyr ut, skicket på dina ägodelar och i vilken region du bor i.

 1. Bostad – Äger du en bostad som du för tillfället inte bor i? Beroende på läge kan du hyra ut det från allt mellan 3 000 kr och 20 000 kr per månad. Det är helt skattefritt upp till 40 000 kr per år.
 2. Rum – Har du ett överblivet rum i din bostad? Beroende på dess storlek och läge kan du hyra ut den för allt från 2 000 – 10 000 kr per månad. Det är enkelt att göra via Airbnb.
 3. Parkering – Om du är ägare till en parkeringsplats som du inte använder kan du hyra ut den för mellan 2 000 – 6 000 kr per månad.
 4. Fordon – Med stigande priser blir det allt svårare för de flesta att köpa sig en egen bil. Om du äger ett fordon finns möjlighet att hyra ut det för 2 000 – 7 000 kr per månad.
 5. Verktyg – Många är i behov av verktyg, men föredrar att hyra dem under tidsperiod, istället för att köpa dem själv. Det är både billigare och miljövänligare. Beroende på vilket verktyg du äger finns möjlighet att tjäna 400 – 2 000 kr per månad.

12.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Nedan lista vi några av de mest vanliga webbplatserna för uthyrning.

1. Airbnb

Airbnb är en webbplats/app där du kan hyra ut boende i form av lägenhet, villa eller ett rum. Airbnb tar vanligtvis en provisionsavgift på 3 % från värdar som erbjuder boende. Gäster debiteras vanligtvis också en serviceavgift.

2. Hygglo

Hygglo är en webbplats för uthyrning av ägodelar, såsom verktyg, systemkameror, partyhögtalare och möbler. Hygglo tar en provisionsavgift på 20 % på genomförda uthyrningar från uthyraren. För uthyrning av drönare tar de 50 % i provisionsavgift.

3. Blocket

Blocket är en av Sveriges största webbplatser för köp och uthyrning av exempelvis bostad, fordon, möbler och utrustning. Till en början var det endast möjligt att köpa och sälja saker på webbplatsen. Nu är det också möjlighet med uthyrning. De tar en provisionsavgift på 2 %.

4. GoMore

GoMore är en plattform som erbjuder privat biluthyrning. För att få hyra ut din bil krävs ett tillstånd. I genomsnitt tjänar aktiva uthyrare mellan 3000 – 7000 kr i månaden genom att dela sin bil på GoMore.

12.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa steg för steg vad du behöver göra för att komma igång.

1. Se efter dina ägodelar

Fundera över vad du äger och som du inte har användning för. Om du exempelvis äger verktyg eller ett fordon du inte behöver för tillfället kan det vara en god idé att hyra ut dem för att tjäna passiv inkomst.

2. Lägg upp annons

När du väl bestämt dig för vad du vill hyra ut måste du skapa en annons. Välj plattform utifrån vad du tänkt hyra ut, såsom Airbnb, Blocket eller Hygglo.

3. Hyr ut

När någon hör av sig, via plattformen, gör ni upp om plats och tid där ni kommer överens om att uthyrning ska ske. Generellt är all uthyrning via dessa plattformar försäkrade.

KAPITEL 13

Sälja bilder/foton


Shutterstock contributor earnings and how to sell photos on shutterstock:

Visste du att det finns möjlighet att tjäna passiv inkomst på bilder och foton? Bilderna kan säljas flera gånger hos så kallade “bildbanker”. En bildbank är en plattform som är helt gratis att gå med i där bilder laddas upp som människor sedan kan köpa.

När någon handlar dina foton säljer du inte rättigheterna, utan rätten att använda dem. På så vis kan samma bild säljas i stort sett hur många gånger som helst.

(Bildkälla: Shutterstock)

13.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Hur mycket passiv inkomst du kan få per bild varierar på grund av olika faktorer.

 • Vilken licens har du?
 • Hur populärt är ditt konto?
 • Hur många bilder säljer du per år?
 • Får dina bilder laddas upp hos en eller flera bildbanker?

Hur mycket du kan tjäna i passiv inkomst beror också på vilken bildbank du använder dig av.

Nedan kan du se prisintervall hos olika aktörer.

Bildbanker prisintervall:

Bildbank Pris per bild
Shutterstock 2.50 – 30 kr
iStock 18 – 23 kr
Fotolia 2 – 31 kr

(Tabell uppdaterad februari 2024)

13.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

För att få börja tjäna pengar på dina bilder måste du genomgå ett “arbetsprov”. Arbetsprovet innefattar kontroll av att materialet håller en viss kvalité. Efter att dina bilder blivit godkända kan du fortsätta att ladda upp fler och erbjuda dem till försäljning.

Vilka handlar rättigheterna till dina bilder?

Det är framförallt företag och organisationer som laddar ner bilder från bildbanker. De letar vanligtvis efter bilder till reklam, artiklar eller projekt. Genom att använda sig av bildbanker kan de söka efter speciella teman.

Företagen betalar en liten summa för att få använda bilderna – pengar som går via bildbanken till ditt konto hos dem. Du kan därefter kan du ta ut pengarna via exempelvis PayPal.

13.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa om hur du kommer igång på bästa sätt.

1. Välj plattform

Det finns många bildbanker att välja emellan. De största är Shutterstock och iStockphoto. Till en början kan det vara klokt att välja flera bildbanker och inte endast en.

Nedan radar vi upp några av de mest använda plattformarna.

2. Avtal

Läs igenom bildbankernas avtal. Vissa av dem kan kräva exklusivitet – vilket betyder att dina bilder endast får laddas upp på deras plattform och inte hos någon annan.

3. Regler och policys

Innan du börjar ladda upp bilder bör du läsa igenom policys och regler. Exempelvis kan det krävas speciella licenser för att få ladda upp bilder på identifierbara personer.

Personerna kan behöva godkänna att bilderna får säljas och användas av tredjepart. Detsamma kan gälla för privata kontor och bostäder.

4. Gör upp en plan

Innan du börjar ladda upp bilder bör du ställa dig följande frågor:

 • Hur många bilder ska du ladda upp per vecka?
 • Vilka typ av bilder ska du ladda upp?
 • Vilka typer av bilder har du ett intresse för?

Hitta din personliga stil. Det råder hög konkurrens hos bildbankerna då det redan laddats upp miljontals bilder på plattformarna. Genom att hitta din personliga stil och redigera bilderna på ett kreativt sätt kan dina bilder sticka ut från mängden.

KAPITEL 14

Annonsera på din bil


Car wrap advertising income is way more than you’d expect:

Hur vore det att få betalt för att köra runt i din egen bil? Det är fullt möjligt genom att annonsera på den. Med några snabba knapptryck kan du lägga ut din bil till olika annonsörer som vill synas på de svenska vägarna.

OBS: Att annonsera på sin bil är framförallt ett vanligt förekommande i USA och Tyskland. I Sverige är marknaden inte lika stor.

14.1

Hur mycket kan jag tjäna i passiv inkomst?

Det finns möjlighet att tjäna mellan 150 – 2 500 kr per månad på att annonsera på din bil. I särskilda fall kan du till och med tjäna upp till 4 500 kr per månad.

Inkomsten från att annonsera på din bil varierar beroende på följande faktorer:

 • Bilmodell – Syftar till hur attraktiv bil du har (sett ur reklamvärde).
 • Reklamföretaget – Beroende på vilken bransch bolaget tillhör kan de betala olika mycket.
 • Antalet annonser – Hur många annonser du vill ha på din bil påverkar inkomsten.
 • Vart du kör – Inkomsten kan variera beroende på vart du använder bilen.

14.2

Hur tjänar jag den passiva inkomsten?

Traditionell annonsering, såsom TV, tidningar och annonsblad, har en begränsad räckvidd och täckning. Annonsering på bilar ses som ett sätt för bolag att nå ut med sitt budskap på ett nytt sätt.

För att börja tjäna passiv inkomst från att annonsera på din bil måste du vända dig till en aktör som har kontakt med bolag som vill synas i trafiken.

Exempel på aktörer inom annonsering på bilar:

https://carvertise.com/drivers/
https://www.carquids.com/
https://www.nickelytics.com/drive/
https://stickerride.com/ads/drivers
https://wrapify.com/

14.3

Hur kommer jag igång?

Nedan kan du läsa steg för steg vad du behöver göra för att börja annonsera på din bil.

1. Anmäl din bil

Anmäl din bil hos valfri aktör (se listan ovan under kapitel 16.2).

För att skicka din anmälan måste du fylla i följande information:

 • Namn
 • Ålder
 • Stad/Ort
 • Telefon
 • E-postadress
 • Registreringsnummer på ditt fordon

2. Teckna köravtal

Efter att ha skickat in din anmälan kommer det att beräknas vilka möjliga intäkter du kan förvänta dig. Om du godkänner villkoren tecknas ett “köravtal”.

Det kan ta tid innan du blir erbjuden ett köravtal. Det kan exempelvis bero på att företaget vill att din bil ser bra ut med rätt annonsörer. Du kan alltid välja att tacka nej till en kampanj du inte vill ska synas på din bil.

3. Kör runt med din bil

Efter att avtalet tecknats har du möjlighet att tjäna pengar på ditt fordonsägande under den tid som du har reklam på din bil. Avtalstiden varierar beroende på tillverkningskostnad av reklamen och efterfrågan. En normal avtalstid är 6 – 12 månader.

(Bildkälla: AnnonsBilar.se)

KAPITEL 15

10 semi-passiva inkomster


Passiv inkomst går att tjäna från många olika metoder. Tipsen vi givit dig i tidigare kapitel är endast ett fåtal av alla de metoder som går att utnyttja. Nedan listar vi flera olika sätt att skapa dig semi-passiv inkomst.

 1. Dropshipping – Istället för att starta en e-handel och förvara produkter på ett eget lager kan du starta en webshop med dropshipping. Då levereras varorna direkt från leverantören till slutkund. Du behöver endast sköta hemsidan.
 2. Skriva en bok – Skriv en bok om ett ämne inom vilket du besitter djup kunskap. Du kan antingen välja att trycka upp en egen bok, alternativt skapa en E-bok vilket är det billigaste alternativet.
 3. Skapa en app – Genom att skapa en app kan du antingen få passiv inkomst från när kunden betalar för den eller genom reklamintäkter. Se till att appen löser ett problem för ett visst ändamål.
 4. Podcast – Tack vare företag som YouTube och Spotify kan vem som helst starta en egen podd. Konkurrensen är hård. Med lite talang och intressanta ämnen finns möjligheten för vem som helst att tjäna passiv inkomst från att podda.
 5. Affiliatemarknadsföring – När någon via dig (från en av dina länkar) exempelvis handlar en produkt eller tjänst får du en del av intäkten. Affiliatelänkar är mycket effektivt och kan integreras på många olika sätt inom sociala medier och hemsidor.
 6. Outsourca ditt eget företag – Om du redan äger ett företag kan du anlita en eller flera personer att ta hand om de olika affärssegmenten i ditt bolag. Du lägger helt enkelt över ansvaret till någon annan och skapar du på så sätt passiv inkomst.
 7. Kreditkort – Att använda kreditkort är ett underskattat sätt att tjäna passiv inkomst på, helt utan risk. Du kan samla på dig poäng eller få riktiga pengar insatta på ditt kort, vilka du sedan kan använda vid betalning. Du kan få så mycket som 100 – 650 kr per månad.
 8. Hemsidor – Ett utmärkt sätt att skapa sig passiv inkomst på är att starta hemsidor där du arbetar med marknadsföring och länkar. När en person klickar på en av dina länka och köper en produkt eller tjänst hos ett företag får du en del av intäkten. En väl fungerad hemsida tar han om sig självt, utan att du behöver lägga ner särskilt mycket tid.
 9. Starta en blogg – Har du ett brinnande intresse för att skriva om ett specifikt ämne eller din vardag? Starta en blogg och börja tjäna semi-passiv inkomst från reklaminlägg och affiliatelänkar. Med tillräckligt många läsare kan inkomsten bli relativt hög.
 10. Starta en Vlogg – Om du är intresserad video och film kan du starta en vlogg om ditt liv och vardag. Vloggar har växt fram med rekordfart i samband med att allt fler sociala medier fokuserar på videoinnehåll på sina plattformar.

KAPITEL 16

Sammanfattning


Som denna artikel visar finns det massvis med sätt i hur man kan skapa passiv inkomst. Hur mycket man kan tjäna, samt vad som krävs i insats, varierar. Som en sammanfattning ska vi gå igenom några konkreta tips som är bra att ha i åtanke när du börjar skapa dig passiv inkomst.

17.1

Återinvestera passiv inkomst

På sikt är det klokt att återinvestera all din passiva inkomst. Genom att återinvestera det kan den passiva inkomsten växa sig allt större med tiden. Du skapar dig en ränta-på-ränta effekt.

Bilden nedan visar hur du år 1 får 10 % i passiv inkomst på 10 000 kr. Om du återinvesterar det kommer du år 2 att få 1 100 kr i passiv inkomst. För varje år som går kommer den passiva inkomsten att öka.

(Bildkälla: Nordnet)

17.2

Skapa flera passiva inkomstkällor

Skaffa dig flera olika passiva inkomstkällor. Det ger dig en större riskspridning. Om en av dem skulle gå dåligt påverkar det inte hela din passiva inkomst.

Se exempel nedan.

Exempel: Föreställ dig att du äger två utdelningsaktier. Var och en av dem ger dig en passiv inkomst på 10 000 kr per år. Tillsammans ger de totalt 20 000 kr. Om en av dem plötsligt slutar att ge utdelning kommer din passiva inkomst att sjunka med 10 000 kr (50 %)

Föreställ dig nu istället att du får passiv inkomst från 5 olika källor (utdelningsaktie, uthyrning av bil, fondrobot, P2P-lån och uthyrning av NFT). De ger alla lika stor passiv inkomst på 4 000 kr per år, det vill säga totalt 20 000 kr per år. Om din utdelningsaktie plötsligt slutar ge utdelning sjunker din passiva inkomst endast med 4 000 kr (20 %).

17.3

Kräver antingen pengar eller tid

I de flesta fall krävs pengar för att starta din resa mot att tjäna passiv inkomst. Dock finns det även sätt där du kan tjäna passiv inkomst, utan att behöva investera pengar. Istället krävs det tid.

YouTube, Instagram, blogg, affiliate och hyra ut saker du redan äger är alla exempel på sätt som inte kräver något investerat kapital och som över tid kan börja ge passiv inkomst.

17.4

Ha tålamod

Det tar tid för passiv inkomst att få en betydande påverkan på din vardagsekonomi. De flesta av oss har inte 5 Mkr på bankkontot som vi direkt kan investera mellan olika passiva inkomstkällor. Majoriteten börjar med små belopp som växer till sig över tid.

Sätt upp ett månadssparande. Ha som mål att lägga undan 10 % av din lön. Tjänar du 20 000 kr efter skatt bör du alltså kunna lägga undan 2 000 kr per månad. Återinvestera din passiva inkomst. På så sätt skapar du en exponentiell effekt. Det betyder att den passiva inkomsten växer sig allt större i kronor för varje år som går (se bild nedan).

(Bildkälla: Avanza)

17.5

Aktier och fonder

Aktier är vad som givit småsparare klart bäst passiv inkomst på lång sikt. Mellan 2007 och 2021 har Stockholmsbörsen givit en genomsnittlig avkastning om 10.74 % per år. Det är en klart bättre utveckling än många andra sparformer.

Att investera i aktier och få utdelning är ett av de bästa sätten att tjäna passiv inkomst på lång sikt. Välj stora stabila företag som på sikt kan höja utdelningarna. Om du samtidigt återinvesterar dina utdelningarna ska du se att effekten blir ännu större.

Delta i diskussionen