DEN ULTIMATA GUIDEN

LÅNGSIKTIGA AKTIER

I följande guide presenteras de 15 långsiktiga aktierna som presterat bäst över de senaste 10 åren. De tre bästa har haft en avkastning på över 1 000 %. Vidare går det att läsa om vad som karaktäriserar långsiktiga aktier. Detta utifrån värdeskapande produkter/tjänster, starka konkurrensfördelar och skickligt management. Guiden består totalt av 6,500+ ord och 3 videor.

 • Allt om långsiktiga aktier, vad som karakteriserar dem, fördelar/nackdelar och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp långsiktiga aktier på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - June 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 bästa aktierna på lång sikt


I följande tabell presenteras vilka långsiktiga aktier som gett högst avkastning mellan 2013 och 2023. Gemensamt för dem är att de alla presterat bättre än sitt jämförelseindex (OMXS30 eller S&P 500). Alla dessa bolag innehåller flera egenskaper som krävs för att lyckas generera bra avkastning på lång sikt.

15 bästa aktierna på lång sikt:

Bolag Utv. 10 år* Ägare hos Avanza
1 Nvidia 11 474 % 26 826
2 Tesla 2 097 % 88 762
3 Sectra 1 121 % 8 190
4 Microsoft 934 % 50 213
5 Apple 913 % 59 702
6 Amazon 827 % 22 807
7 Monster Beverage 554 % 1 096
8 Meta Platforms 551 % 16 441
9 AstraZeneca 349 % 61 543
10 Investor 327 % 354 144
11 Berkshire Hathaway 218 % 13 791
12 Axfood 239 % 87 014
13 McDonalds 189 % 2 443
14 Nike 178 % 3 704
15 ABB 162 % 48 372

*Exklusive utdelning
(Tabell uppdaterad september 2023)

Vad är en långsiktig aktie?

Det finns ingen exakt definition av långsiktiga aktier. Men i denna guide presenteras det som aktier i bolag med följande 3 egenskaper:

 1. Låg risk – Du kan hålla dessa företag under många år medan risken för konkurs är extremt låg.
 2. Långsiktig tillväxt – Ger värde i form av värdeskapande produkter/tjänster som kunderna fortsätter att konsumera över tid.
 3. Skickligt management – Bolagen har bra management som dessutom utgår från aktieägarnas bästa.

Exempel: Investor är ett exempel på en typisk långsiktig aktie. Bolaget uppfyller punkterna ovan och har på sikt givit en bra avkastning till aktieägarna. Ett företag som inte uppfyller dessa tre kriterier är Ericsson.

Ericsson har haft svårt att generera stabila vinster de senaste 10 åren. Speciellt efter att deras mobiltelefoner utkonkurrerades av smartphones. Vidare har deras ledning fått skarp kritik för både mutskandaler och korruption.

Grafen nedan visar hur både Investor (blå) och Ericssons (gul) aktiekurser presterat under en 10-årsperiod (exklusive utdelningar). Investor har givit en avkastning på cirka 965 %. Ericssons aktiekurs har istället sjunkit med närmare 50 %.

Investor och Ericsson, kursutveckling 2013 – 2023:

(Bildkälla: Nordnet)

KAPITEL 2

3 bolag med värdeskapande produkter/tjänster


I följande kapitel kan du läsa om 3 långsiktiga aktier vars underliggande bolag erbjuder värdeskapande produkter/tjänster. Vidare kan du se hur deras respektive aktiekurs presterat över en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023.

2.1

Apple

Överblick:

VD: Tim Cook
Grundades: 1976
Huvudkontor: Cupertino, USA
Avkastning senaste 10 åren: 913 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 0.95 USD per aktie

Värdeskapande produkter/tjänster:

Ett tydligt exempel på bolag, vars produkter och tjänster bidrar till värdeskapande i vår vardag, är Apple. Med hjälp av deras iPhone kan vi få direkt tillgång till vårt bankkonto, läsa nyheter och beställa en Uber.

Exempel på andra produkter, utöver iPhone, är MacBook och Apple Watch. En MacBook bidrar exempelvis till effektivitet och produktivitet.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar omsättnings- och vinstutveckling för perioden 2012 till 2022. År 2012 genererade bolaget intäkter på cirka 156 miljarder USD. Samtidigt gjorde bolaget en vinst på lite mindre än 42 miljarder USD.

År 2022 omsatte bolaget lite mer än 394 miljarder USD samtidigt som man gjorde en vinst på nästan 100 miljarder USD. Omsättning och vinst ökade alltså under denna 10-årsperiod i genomsnitt 9.71 %, respektive 9.06 %, per år. Det går tydligt att se hur både omsättning och vinst accelererade kraftigt i samband med Covid-19 pandemin år 2020.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Apples aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 913 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

Apple arbetar ständigt med att utveckla nya hårdvaruprodukter och tjänster. Den senaste produkten som bolaget utvecklat är Vision Pro. Det är ett av Apples mest lovande produkter inom mixed/virtual reality och kostar 3 499 USD.

Vidare fortsätter Apple att skapa uppgraderingar av redan befintliga produkter som iPhone, Macbook och Apple Watch. Bolaget investerar även mycket pengar i sina mjukvaruprodukter såsom iCloud, Apple Music, Apple TV, fitness, spel m.fl.

Totalt spenderade Apple cirka 26 miljarder USD inom R&D (Research and Development) år 2022. Det motsvarade omkring 40 % av bolagets totala kostnader. Det är ett tecken på att bolaget investerar pengar för att på sikt kunna fortsätta växa.

Hos eToro finns aktien Apple (AAPL) tillgänglig att handla.

2.2

Nvidia

Överblick:

VD: Jensen Huang
Grundades: 1993
Huvudkontor: Santa Clara, USA
Avkastning senaste 10 åren: 11 474 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 0.16 USD per aktie

Värdeskapande produkter/tjänster:

Nvidia är också ett tydligt exempel på bolag som hittills lyckats utveckla värdeskapande chip som berör artificiell intelligens, grafikkort och grafikbehandlings-enheter (GPU). Ett av de mest kända varumärkena som bolaget erbjuder är Titan.

Bolagets produkter har primärt använts inom gamingindustrin. Mer komplicerade spel kräver avancerade grafikkort. Under 2023 har bolaget även fått allt fler ordrar från stora techbolag som bland annat utvecklar och använder generativ AI.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar omsättnings- och vinstutveckling för perioden 2012 till 2022. År 2012 genererade bolaget en omsättning på ungefär 4 miljarder USD och en vinst på 581 miljoner USD.

År 2022 låg bolagets totala omsättning på nästan 27 miljarder USD och dess vinst på ungefär 10 miljarder USD. Omsättning och vinsten ökade alltså i genomsnitt under denna 10-årsperiod med 21.04 %, respektive 32.92 %, per år.

Ökningen i både omsättning och vinst ökade kraftigt mellan 2021 och 2022. Detta som en effekt av hög efterfrågan på deras AI-chip från stora techbolag som bland annat använder dem för generativ AI.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Nvidias aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 11 474 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

Om man tittar några år tillbaka på Nvidias produktlanseringar har de historiskt presenterat nya GPU-enheter vartannat år. Bolaget fortsätter att utveckla nya och avancerade chip inför framtiden, speciellt inom AI.

Ett exempel på några GPU-enheter som förväntas vara klara till 2024/2025 är “Blackwell GB100” och “B100 Accelerator”. Bolaget spenderade lite över 7 miljarder USD inom R&D år 2022. Denna siffra förväntas öka inför framtiden.

Hos eToro finns aktien Nvidia (NVDA) tillgänglig att handla.

2.3

Meta Platforms

Överblick:

VD: Mark Zuckerberg
Grundades: 2004
Huvudkontor: Menlo Park, USA
Avkastning senaste 10 åren: 551.20 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 0.00 USD per aktie

Värdeskapande produkter/tjänster:

Meta Platforms (tidigare Facebook) är ännu ett lysande exempel på bolag som erbjuder tjänster av värde. Deras sociala medieplattformar, Facebook och Instagram, tillåter oss att kunna följa våra vänner och familjemedlemmars vardag utan att behöva träffa dem fysiskt.

Med hjälp av bolagets chattjänster, Messenger och WhatsApp, kan vi dessutom kontakta personer, var som helst, och när som helst på dygnet. Detta genom antingen meddelande eller telefonsamtal via internet.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar både omsättnings- och vinstutvecklingen för Meta Platforms under en 10-årsperiod, mellan 2012 och 2022. År 2012 låg bolagets omsättning och vinst på cirka 5 miljarder USD, respektive 32 miljoner USD.

År 2022 redovisade bolaget en omsättning och vinst på cirka 117 miljarder USD, respektive 23 miljarder USD. Det vill säga en genomsnittlig omsättningstillväxt på cirka 37 % och en genomsnittlig vinsttillväxt på 93 % per år.

Grafen visar tydligt hur både omsättning och vinst avstannade år 2022. Ökad konkurrens från TikTok samt ökade kostnader, i samband med bolagets satsning på Metaverse, är några av anledningen till den krympande vinstmarginalen.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Meta Platforms aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 551 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

År 2021 valde Meta att döpa om sitt bolagsnamn från “Facebook” till “Meta Platforms”. Detta i mål med den långsiktiga planen om att lansera nya produkter och tjänster inom VR och AR i deras eget Metaverse.

År 2023 lanserade bolaget sitt mest komplexa metaverse-headset någonsin, Meta Quest Pro. Vidare valde man även att skapa Threads, vilket anses vara en konkurrent till X (Twitter). Som ett bevis på bolagets ambitiösa framtidsplaner valde bolaget att spendera lite mer än 35 miljarder USD inom R&D.

Bolagets investeringar inom AI har blivit hårt kritiserade av bolagets egna aktieägare. De menar på att bolaget bör satsa pengar på att utveckla redan befintliga produkter och inte på ett projekt som kostar flera miljarder dollar. Mark Zuckerberg har dock en lång historik av att kunna leverera aktieägarvärde på sikt.

Hos eToro finns aktien Meta Platforms (META) tillgänglig att handla.

Läs fördjupande material om värdeskapande produkter/tjänster i kapitel 6.

KAPITEL 3

3 bolag med starka konkurrensfördelar


I följande kapitel kan du läsa om 3 långsiktiga aktier vars underliggande bolag har starka konkurrensfördelar. Vidare kan du se hur deras omsättning- och vinstutveckling samt aktiekurs utvecklats över en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023.

3.1

Monster Beverage

Överblick:

VD: Rodney Sacks
Grundades: 1935
Huvudkontor: Corona, USA
Avkastning senaste 10 åren: 554 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 0.00 USD per aktie

Konkurrensfördelar:

Monster Beverage är ett starkt varumärke inom livsmedelssegmentet för energidrycker. Om du någon gång planerar att köpa energidrycker bör du passa på att jämföra Monsters priser mot dess konkurrenter. Vanligtvis tar de något högre betalt än exempelvis Speed och Rockstar.

Vad som tillåter dem att ta bättre betalt för sina produkter är deras starka varumärke. Bolagets varumärke är sedan länge djupt inrotat i vårt undermedvetna. De flesta av oss tänker helt enkelt på Monster eller RedBull när vi hör ordet “energidryck”. Deras varumärke är alltså en mycket stark konkurrensfördel som tillåter bolaget att ta bättre betalt för sina drycker, trots liknande/samma smak.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Monster Beverages omsättnings- och vinstutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2012 och 2022. År 2012 redovisade bolaget en omsättning på cirka 2 miljarder USD och en vinst på 340 miljoner USD.

År 2022 landade bolagets totala omsättning på 6,31 miljarder USD och vinst på 1,19 miljarder USD. Omsättningen växte alltså under denna 10-årsperiod i genomsnitt med 12.18 % per år. Samtidigt växte vinsten med 13.35 % per år. Bolaget har dock fått se sjunkande vinster från och med 2021 på grund av exempelvis ökade kostnader för aluminum.

Genom att hela tiden marknadsföra sitt varumärke har man ökat varumärkeskännedomen. Detta har lett till ökad efterfrågan på bolagets energidrycker samtidigt som kostnaderna per producerad produkt minskat (bortsett från det ökade aluminum priset).

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Monster Beverages aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 554 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

Monster Beverage fortsätter att stärka sina konkurrensfördelar vad gäller både varumärke och distributionskanaler. Man expanderar ständigt till nya marknader för att både produkter och varumärket ska synas i varenda butik och kiosk.

Vidare utför man förvärv av andra varumärken för att öka sitt produktsortiment för energidrycker. Exempel på varumärken som tillhörde deras produktportfölj oktober 2023 var Burn, NOS, Mother, Full Throttle, Bang och Reign. Monster Beverage ägde totalt 11 varumärken.

Hos eToro finns aktien Monster Beverage (MNST) tillgänglig att handla.

3.2

Sectra

Överblick:

VD: Torbjörn Kronander
Grundades: 1978
Huvudkontor: Linköping, Sverige
Avkastning senaste 10 åren: 1 121 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 0.00 SEK per aktie

Konkurrensfördelar

Sectra är ett svenskt bolag som erbjuder IT- och säkerhetslösningar. De erbjuds främst till sjukhus, myndigheter och institut. Sectra ser hela tiden till att uppgradera och förbättra sina system. Vidare har bolaget nära kontakt med sina kunder för att diskutera framtida förbättringar och nya lösningar.

Man har på så sätt skapat sig en stark konkurrensfördel gentemot konkurrenter i form av höga byteskostnader. Att ett sjukhus skulle byta från Sectras system till ett annat anses vara omständigt. Det medför nämligen höga byteskostnader, varpå de flesta fortsätter att använda Sectras system.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar hur Sectras omsättnings- och vinsttillväxt sett ut mellan 2012 och 2022. År 2012 redovisade bolaget en omsättning på 823 miljoner SEK och en vinst på 63 miljoner SEK. År 2022 landade bolagets totala omsättning och vinst på 1,95 miljarder SEK, respektive 315 miljoner SEK.

Den genomsnittliga omsättningstillväxten per år, under denna 10-årsperiod, landar därmed på 9.00 %. Den genomsnittliga vinsttillväxten uppgick till 17.46 % per år. Ju fler kunder som använder Sectras IT-system, desto högre blir vinster per användare, varav vinstutvecklingen varit högre än omsättningstillväxten.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Sectras aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 1 121 %. OMS30 index har under samma period stigit med 124 %.

Långsiktiga planer:

Sectra fortsätter att uppgradera och förbättra sina IT-system. Man fortsätter även att ha nära kontakt och samarbete med flera sjukhus och institutioner för att ständigt förbättra sina IT- och säkerhetssystem.

Bolaget spenderar en stor del av sin vinst på framtida forskning och utveckling. Detta för att ta fram nya mjukvarulösningar och produkter som kan komma att ge mervärde till redan befintliga och nya framtida kunder.

Hos Avanza finns aktien Sectra (SECT) tillgänglig att handla.

3.3

Tesla

Överblick:

VD: Elon Musk
Grundades: 2003
Huvudkontor: Austin, USA
Avkastning senaste 10 åren: 2 097 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning.
Utdelning 2023: 0.00 USD per aktie

Konkurrensfördelar:

Ännu ett bolag med en stark konkurrensfördel är Tesla. Bolaget har på senare år visat stora framsteg vad gäller både forskning och utveckling samt effektivitet och skalbarhet i sin produktionskedja. För varje fordon man tillverkar så sjunker de totala kostnaderna per tillverkad enhet. Det ger Tesla stordriftsfördelar mot sina konkurrenter inom elbilssegmentet.

Tabellen nedan visar data från respektive bolags kvartalsrapport, från det tredje kvartalet, år 2022. Teslas brutto- och nettovinst är betydligt högre än konkurrenternas. Den stora skillnaden i vinstmarginaler har bolaget utnyttjat genom att sänka priset på sina elbilar under 2023. Detta för öka sin egna försäljning och sätta ytterligare press på konkurrenterna och deras vinstmarginaler.

Fordonsföretagens brutto- och nettovinst på elbilar 2022:

Bilföretag Bruttovinst per bil (USD) Nettovinst per bil (USD)
Tesla 15 653 9 574
GM 3 818 2 150
BYD 5 456 1 550
Toyota 3 925 1 197
VW 6 034 973
Hyundai 5 362 927
Ford 3 115 – 762
Xpeng 4 565 – 11 735
Nio 8 036 – 19 141

(Data från Q3-rapporter 2022)

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Teslas omsättnings- och vinsttillväxt mellan 2012 och 2022. År 2012 låg bolagets omsättning och vinst på 413 miljoner USD, respektive minus 396 miljoner USD. Tesla började gå med vinst från och med 2020 då bolaget redovisade en vinst på 690 miljoner USD. Därefter har vinsten ökat kraftigt på endast två år.

Bolaget har varit ihärdig med att hela tiden vilja förbättra effektiviteten och produktiviteten. Detta för att på sikt kunna öka sina vinstmarginaler till att kunna visa på ett positivt resultat.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Teslas aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 2 097 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

Tesla är ett av de mest innovativa bolagen i världen. En stor del av deras framgång bygger på företagskulturen att ständigt vilja investera i forskning och utveckling för att ta fram nya produkter.

Tesla är en pionjär inom elfordon. Med ett ständigt fokus på innovation kommer bolaget sannolikt att vara en pionjär inom diverse nya affärsområden. Några av de nya produkterna man arbetar med är Cybertruck och Tesla Bot.

Hos eToro finns aktien Tesla (TSLA) tillgänglig att handla.

Läs fördjupande material om starka konkurrensfördelar i kapitel 7.

KAPITEL 4

3 bolag med skickligt management


I följande kapitel kan du läsa om 3 långsiktiga aktier vars underliggande bolag har ett skickligt och aktieägarvänligt management. Vidare kan du se hur deras omsättning- och vinstutveckling samt aktiekurs utvecklats över en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023.

4.1

Investor

Överblick:

VD: Johan Forssell
Grundades: 1916
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Avkastning senaste 10 åren: 327 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 4.40 SEK per aktie

Bolagets management:

Investor är ett svenskt investmentbolag som historiskt visat sig ha ett professionellt management med både erfarenhet och kunskap. Johan Forssell har varit VD för Investor sedan 2015. Bolaget har dessutom Sveriges mäktigaste familj sittande i styrelsen, nämligen Wallenbergfamiljen.

Faktum är att Investor grundades av familjen Wallenberg år 1916. Familjen är de största ägarna i bolaget och har sedan dag ett alltid varit delaktiga i bolagets beslut. Över tid har familjen varit involverad i strategiska förvärv och investeringar som på sikt gett god avkastning till aktieägare.

Sedan 1985, fram till 2023, har bolagets aktie stigit med 7 497 % (eller med en genomsnittlig avkastning på 12 % per år). Det går att jämföra med OMXS30 som under samma period stigit med cirka 8.79 % per år.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar omsättnings- och vinsttillväxten för Investor mellan 2012 och 2022. Omsättningen har stigit stadigt, men desto svajigare har vinstutvecklingen sett ut. Eftersom Investor är ett investmentbolag blir det missvisande att dra några slutsatser från grafen ovan.

Majoriteten intäkter skapas inte från egen kärnverksamhet. Omsättning och vinst genereras utifrån utdelning och försäljning av värdepapper som bolaget gör varje år. Beroende på hur mycket som delas ut, samt om bolaget säljer värdepapper eller inte, spelar en avgörande roll för hur vilket resultat som bolaget redovisar ett specifikt år.

Tips! Läs vår guide om bästa investmentbolag.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Investors aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 327 %. OMS30 index har under samma period stigit med 124 %.

Långsiktiga planer:

Investors framtidsplaner är att fortsätta vara engagerade ägare i flera av de mest viktiga svenska bolagen. Vidare ser man hela tiden till att försöka hitta nya investeringsmöjligheter som på sikt kan skapa värde till bolagets aktieägare.

Exempel på börsnoterade bolag som Investor hade i sin portfölj oktober 2023 var Atlas Copco, ABB, AstraZeneca och SEB. Exempel på onoterade bolag i portföljen under samma period var Mölnlycke, Laborie, Permobil och Piab.

Man letar ständigt efter stabila bolag med hög tillväxtpotential och som är rimligt värderade på börsen. På så sätt ska man se till att öka bolagets substansvärde och generera en stadigt stigande utdelning.

“Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag” / Investor

Hos eToro finns aktien Investor (INVE) tillgänglig att handla.

4.2

Microsoft

Överblick:

VD: Satya Nadella
Grundades: 1975
Huvudkontor: Redmond, USA
Avkastning senaste 10 åren: 934 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 2.79 USD per aktie

Bolagets management:

Microsoft har sedan länge varit känt för att ha en av världens främsta entreprenörer som VD, nämligen Bill Gates. Sedan bolaget grundades år 1975 har Gates visat på sina ledaregenskaper och kompetens inom IT och innovationer.

Gates valde att helt lämna bolaget år 2008 för nya projekt och filantropi. Sedan 2014 är Satya Nadella VD för bolaget. Sedan Nadella tog över har han lyckats förvandla bolagets affärsmodell till att bli ett SAAS-bolag (Software as a Service).

Sedan 2003 har Microsofts aktie stigit med 1 134 % (eller med en genomsnittlig avkastning på 14.84 % per år). Det går att jämföra med S&P 500 som under samma period stigit totalt 286 % (eller med cirka 7.40 % per år).

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Microsofts omsättning och vinstutveckling under perioden 2012 till 2012. År 2012 redovisade bolaget en omsättning och vinst på ungefär 74 miljarder USD, respektive 17 miljarder USD.

År 2022, 10 år senare, redovisade bolaget en omsättning och vinst på cirka 198 miljarder USD, respektive 73 miljarder USD. Vinsttillväxten tog fart år 2019 tack vare högre intäkter från bolagets mjukvarutjänst Azure, tillsammans med molntjänster.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Microsofts aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 934 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

Microsoft fortsätter att utveckla och förbättra sina produkter och mjukvaror. År 2019 valde man att investera i AI bolaget OpenAI. Investeringen har visat sig vara mycket framgångsrik då OpenAI lanserade världens första generativa AI tjänst, ChatGPT.

Genom sin investering i OpenAI har man fått tillgång till hemlig bolagsinformation gällande artificiell intelligens. Detta har man kunnat implementera i sin egen söktjänst, Bing, som fungerar på ett liknande sätt som ChatGPT.

Målet inför framtiden är att lansera fler AI-produkter och tjänster. Exempelvis håller de på att implementera tekniken i några av sina mest kända mjukvaror som Excel, Word, Powerpoint och Outlook.

Hos eToro finns aktien Microsoft (MSFT) tillgänglig att handla.

4.3

Berkshire Hathaway

Överblick:

VD: Warren Buffett
Grundades: 1839
Huvudkontor: Omaha, USA
Avkastning senaste 10 åren: 218 % mellan 2013 – 2023, exklusive utdelning
Utdelning 2023: 0.00 USD per aktie

Bolagets management:

Ännu ett exempel på bolag med exceptionellt management är Berkshire Hathaway. Under ledning av Warren Buffett, tillsammans med Charlie Munger, har de gång på gång visat att deras investeringsfilosofi är unik.

Berkshire, som är ett investmentbolag, ägde i september 2023 bland annat aktier i bolag som Apple, Coca Cola, American Express och Occidental Petroleum. Förutom börsnoterade bolag äger Berkshire även privata företag som Geico och See’s Candies.

Sedan 1965 har Berkshire Hathaways aktie givit en genomsnittlig avkastning på 19.80 % per år. S&P 500 har under samma tidsperiod avkastat 9.90 % per år.

Hur omsättningen/vinsten presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar bolagets omsättning och vinstutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2012 och 2022. Precis som för fallet med Investor blir det missvisande att bedöma bolagets verksamhet utifrån omsättning och vinst.

Berkshire Hathaway är ett investmentbolag. Det betyder att köp och sälj av värdepapper kan påverka resultatet från år till år. För en mer rättvis bild av Berkshires långsiktiga resultat bör man se till bolagets historiska substansvärde.

Tips! Läs mer om substansvärde i vår guide om investmentbolag.

Hur aktiekursen presterat på 10 år:

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Berkshire Hathaways aktiekursutveckling under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. Under perioden har aktien stigit med 218 %. DJ USA index har under samma period stigit med 130 %.

Långsiktiga planer:

År 2023 fyllde Warren Buffett 93 år och Charlie Munger 99 år. En stor del av bolagets framgång bygger på dessa två personers kompetens inom investeringar. Frågan är hur länge de kommer att leva och huruvida deras efterträdare är lika kompetent som dem?

År 2021 gick Buffett ut med att hans efterträdare heter Greg Abel. Buffett anser att Abel är rätt person för uppdraget. Han är tillräckligt kompetent för uppdraget och dessutom en enastående investerare med kompetensen att kunna hitta undervärderade bolag. Abel arbetar efter samma investeringsfilosofi som Buffett – att äga bolag långsiktigt.

Hos eToro finns aktien Berkshire Hathaway (BRK-B) tillgänglig att handla.

Läs fördjupande material om skickligt management i kapitel 8.

KAPITEL 5

Vad karaktäriserar långsiktiga aktier?


Långsiktiga aktier karakteriseras för att ge bättre avkastning över tid än sitt jämförelseindex. För att uppnå detta krävs att det underliggande bolaget besitter särskilda egenskaper.

Nedan kan du läsa om de tre väsentliga egenskaper hos en långsiktig aktie som inte kortsiktiga aktier har. Exempel ges på bolag som besitter dessa.

5.1

Värdeskapande produkt/tjänst

Gemensamt för alla långsiktiga bolag är att de bör erbjuda en produkt/tjänst som tillför värde över längre tidsperspektiv. Ett exempel på en värdeskapande produkt är iPhone. Enligt Statista såldes omkring 225 miljoner iPhones världen över år 2022. Det går att jämföra med år 2010 då 55,8 miljoner iPhones såldes.

Tack vare en iPhone kan vi beställa en Uber, logga in på vår bank via Mobilt BankID och beställa mat. Utan att erbjuda en produkt som fortsätter att ge värde över tid till företagets kunder kommer vinstutvecklingen att avstanna, eller i värsta fall börja sjunka.

Nokia är ett lysande exempel på bolag vars mobiltelefon, efter att världens första iPhone lanserats, plötsligt inte gav samma värde till sina kunder längre. Det bidrog till fallande vinster och en sjunkande aktiekurs. Mellan 2007 och 2009 sjönk exempelvis bolagets vinster med cirka 88 %. Läs om exemplet i mera detalj under kapitel 6.2.

Exempel på bolag med värdeskapande produkter/tjänster:

Läs mer om värdeskapande produkter/tjänster i kapitel 6.

5.2

Stark konkurrensfördel

Med starka konkurrensfördelar menas sådana som håller borta konkurrens och tillåter för oavbruten tillväxt. Konkurrensfördelar är en mycket viktig egenskap som krävs för att ett bolag och dess aktie ska lyckas växa på sikt.

Det finns flera olika exempel på konkurrensfördelar. Exempelvis anses ett starkt varumärke vara mycket konkurrenskraftigt. Föreställ dig att du vill börja sälja en egen hemmagjord coladryck. Det är inte särskilt enkelt att övertyga konsumenter till att köpa ditt varumärke framför Coca Cola eller Pepsi.

Enligt Interbrand spåddes Coca Colas varumärke vara värt cirka 57,5 miljarder USD år 2022. Det gav dem en sjunde plats över de mest värderade varumärkena i världen.

Exempel på bolag med starka konkurrensfördelar:

Läs mer om konkurrensfördelar i kapitel 7.

5.3

Skickligt management

Ännu en viktig egenskap, för att ett bolag ska lyckas prestera bra på sikt, är skickligt management. Utan bra ledarskap är vilket företag som helst dömt till att misslyckas. Det är trots allt människorna i bolaget som vi investerar i när vi köper en aktie.

Det är även viktigt att VD och ledning är aktieägarvänliga. Med aktieägarvänligt management menas att de bör agera enligt aktieägarnas intresse och försöka skapa så god avkastning till dem som möjligt.

Ett lysande exempel på ett skickligt och aktieägarvänligt management är Warren Buffett och Charlie Munger, som styr över bolaget Berkshire Hathaway. Över tid har de lyckats skapa en genomsnittlig avkastning på 19.80 % per år. Under samma period har S&P 500 avkastat cirka 9.90 % per år.

Exempel på bolag med skickligt management:

Läs mer om management i kapitel 8.

KAPITEL 6

Värdeskapande produkter/tjänster


Value Props – Create a product people will actually buy:

Den första egenskapen som gör en aktie till att bli en långsiktig aktie är att det underliggande bolaget erbjuder en produkt/tjänst av värde. Det vill säga något bidrar till någon form av värdeskapande till bolagets kunder. Ett värde som även förväntas bibehållas eller öka över tid.

6.1

Vad karaktäriserar värdeskapande?

Värdeskapande är ett subjektivt begrepp och det är svårt att säga vad som är av värde och inte. Faktum är att värdeskapande kan ta olika form och kan bistå med olika mycket värde för olika individer.

Värde kan exempelvis komma i form av en produkt eller tjänst som bidrar till högre effektivitet och produktivitet. Värdeskapande kan också handla om något som ger oss någon typ av tillfredsställelse i form av lycka, lugn eller lust.

Exempel: Ett exempel på en värdeskapande varukategori är märkeskläder. LVMH är världens största företag inom kategorin lyxvaror i form av exempelvis märkeskläder. Deras bästsäljande varumärke, Louis Vuitton, ger sina kunder värde i form av status.

Varumärket förknippas vanligtvis med kändisskap, exklusivitet och lyx. Nedan visas en bild på sångerskan Rihanna klädd i plagg från Louis Vuitton.

(Bildkälla: anneofcarversville.com)

6.2

Varför är värdeskapande produkter/tjänster viktigt?

Värdeskapande är vad som i slutändan driver försäljning och som får konsumenter att vilja köpa en viss tjänst eller produkt. Utan värdeskapande kommer aldrig någon konsumtion att ske. Det är därför viktigt att tänka på vad för typ av värde som bolagets produkter ger när man analyserar aktier.

 • Vad för typ av produkter/tjänster erbjuder bolaget?
 • Bidrar produkten/tjänsten till värdeskapande?
 • Är det något som kommer att hålla över tid?

Vad som i slutändan avgör ett bolags framtid är alltså om deras kunder fortsätter att konsumera deras produkter/tjänster. Det kommer att ske så länge de tillför dem något av värde. Om kunderna inte längre ser något värde i att konsumera en specifik vara eller tjänst kommer det synas på bolagens resultat. Detta i form av att försäljningssiffrorna kommer att sjunka.

Ett exempel på ett bolag som fick se sin försäljning rasa snabbt, i samband med att Apple lanserade världens första smartphone 2007, var Nokia. Deras mobiltelefoner med knappar gav plötsligt inte lika stort värde till sina kunder som iPhone gjorde. Det bidrog snabbt till sjunkande försäljning och en fallande aktiekurs.

Nokias aktiekurs, 2007 – 2023:

(Bildkälla: Nordnet)

KAPITEL 7

Starka konkurrensfördelar


Warren Buffett: How to identify superior stocks (moats):

Den andra viktiga egenskapen som gör en aktie till en långsiktigt bra aktie att äga är om det underliggande bolaget har en eller flera starka konkurrensfördelar. En stark konkurrensfördel är något som en av världens bästa investerare, Warren Buffett, brukar kalla för “moat” (på svenska vallgrav).

7.1

Vad karaktäriserar en stark konkurrensfördel?

Föreställ dig ett slott med en vallgrav runt omkring sig. En vallgrav är till för att förhindra fienden från att kunna ta sig in i slottet. Ju bredare vallgrav desto svårare är det för fienden att kunna ta sig till slottet. Detsamma gäller företag och deras konkurrensfördelar.

“A good business is like a strong castle with a deep moat around it. I want sharks in the moat to keep away those who would encroach on the castle” – Warren Buffett, från Berkshire Hathaways årsmöte 1995

Utifrån en affärsmässig synvinkel representerar en vallgrav, enligt Buffet, ett bolags konkurrensfördel. En stark konkurrensfördel är samma sak som att ha en bred vallgrav. Det förhindrar konkurrenter från att ta marknadsandelar, och ju starkare konkurrensfördel desto bättre.

Bilden nedan visar exempel på bolag som anses ha starka konkurrensfördelar. Rent metaforiskt omges de av en bred vallgrav. Bolagen som finns utspridda på bilden är Apple, Amazon, Microsoft, Coca Cola och McDonalds. Nedan ser du några av deras konkurrensfördelar.

 • Apple – Starkt varumärke och ekosystem.
 • Amazon – Stordriftsfördelar inom både e-handel och webservice.
 • Microsoft – Starkt varumärke och höga byteskostnader.
 • Coca Cola – Starkt varumärke och stor distributionskedja.
 • McDonalds – Starkt varumärke samt stordriftsfördelar.

(Läs om några av konkurrensfördelarna nedan)

(Bildkälla: InvestoRunner)

7.2

Vad är typiska konkurrensfördelar?

Det finns många exempel på starka konkurrensfördelar som hjälpt företag genom historien att kunna fortsätta växa oavbrutet. Detta utan att bräckas av utomstående konkurrens. Nedan ges exempel på några av de 5 st typiska konkurrensfördelarna som några av världens främsta bolag har:

 1. Varumärke – En av de mest självklara konkurrensfördelarna är ett starkt varumärke. Föreställ dig själv att du går till ICA, Coop eller Hemköp för att köpa en rakhyvel. Du kommer troligt välja en rakhyvel med varumärket Gillette. Detta trots att den kostar 4.00 kr mer än konkurrenterna. Ditt undermedvetna gör att du dras till dess starka varumärke.
 2. Nätverkseffekt – Nätverkseffekt syftar till att ju fler personer som använder en viss tjänst, desto större och starkare blir dess värdeskapande till dess användare. Om du exempelvis tänkt köpa en begagnad cykel kommer du troligtvis besöka Blocket eller Marketplace (Facebook). Du vet att du troligtvis kommer att hitta en säljare på dessa plattformar. Detta på grund av deras många användare. Plattformarna ger på så sätt ett värde till sina användare.
 3. Stordriftsfördelar – Stordriftsfördelar syftar till att den totala kostnaden per produkt sjunker ju större volymer man tillverkar. Det gör att man kan sänka konsumentpriset och erbjuda ett lägre pris än konkurrenter. Ett lysande exempel på ett sådant bolag är IKEA. Deras möbler är betydligt billigare än sina konkurrenter tack vare stordriftsfördelar.
 4. Höga byteskostnader – Höga byteskostnader syftar till allt krångel som en konsekvens av att byta från en produkt/tjänst till en annan. Medtech-bolaget, Sectra, är ett lysande exempel på detta. Bolaget erbjuder ett sjukvårdssystem till bland annat sjukhus. Det skulle gå åt både mycket tid och energi till att behöva byta till ett helt nytt system. Det är helt enkelt bekvämt att fortsätta använda Sectras system.
 5. Forskning och kompetens – Ännu en konkurrensfördel som är svår att bräcka är om bolaget besitter unik kompetens samtidigt som man kontinuerligt lägger pengar på forskning. Genom att ligga långt fram i sin forskning är det svårt för konkurrenter att hinna ikapp. Ett exempel på ett sådant bolag är Nvidia. Bolaget har under flera år forskat och utvecklat unika chip som idag efterfrågas av AI bolag och används för artificiell intelligens.

KAPITEL 8

Skickligt management


Warren Buffett & Charlie Munger – How to evaluate managers:

Ett skickligt managementteam är fundamentalt för att en aktie ska anses vara en bra långsiktig aktie att äga. De ska dessutom ha ett aktieägarvänligt förhållningssätt. Det vill säga, de bör i första hand prioritera att skapa värde till bolagets aktieägare och inte till sig själva.

Vad som karaktäriserar en bra VD och ledning är en komplex fråga. Givetvis är det svårt att få en god överblick över en VD och företagets ledning genom att endast läsa ett bolags kvartalsrapport eller årsredovisning. Det finns dock vissa tecken och mönster som tenderar att peka mot om management är skickligt och har ett aktieägarvänligt förhållningssätt.

8.1

Tecken på en skicklig VD – Tillväxt och kassaflöde

En skicklig VD ser till att ett bolag genererar positivt kassaflöde. Vidare bör en VD hitta nya tillväxtmöjligheter för bolaget. Utan tillväxt kommer vare sig vinst eller kassaflöde att växa över tid och tillföra värde utöver det som bolaget ger aktieägarna idag.

En god idé är därför att titta på hur länge som nuvarande VD varit anställd och vad denne åstadkommit under sin tid som ledare.

 • Vad har denne åstadkommit under sin tid som VD?
 • Har denne lyckats generera positivt eller negativt kassaflöde?
 • Har bolagets tillväxt stannat av eller accelererat under VD:s styre?

Exempel: Nuvarande VD (2023) för energidrycksföretaget Celsius, John Fieldly, tillträdde på sin position år 2018. Sedan han tog över rodret för bolaget har både omsättning (blåmarkerad) och kassaflöde (rödmarkerad) ökat kraftigt. Se bild nedan. Fieldly har tidigare erfarenhet av att arbeta inom dryckesbranschen. Den erfarenheten har han uppenbarligen tagit med sig till Celsius.

För att öka bolagets försäljning har Fieldly sett till att Celsius på ett skickligt sätt använt influencer-marketing till att boosta företagets varumärkeskännedom inom MMA. Under 2022 ingick Celsius även ett partnerskap med Pepsi. Det tillåter Celsius att få utnyttja Pepsis distributionskanaler och därmed synas i fler gymkedjor, matbutiker och kiosker.

(Bildkälla: Simply Wall St)

8.2

Tecken på en aktieägarvänlig VD – Utdelning och återköp

En parameter att hålla utkik efter, och som tyder på att VD och ledning agerar enligt aktieägarnas intresse, är om de själva äger aktier i bolaget. Om en VD äger aktier i bolaget är det mer sannolikt att denne kommer att agera utifrån aktieägarnas bästa eftersom den investerat eget privat kapital.

Vidare är utdelning och återköp av egna aktier tecken på att management skapar värde till aktieägare.

 • Utdelning – Om inga tillväxtmöjligheter finns kan det vara en god idé att exempelvis ge utdelning och låta aktieägarna själva bestämma över sitt kapital.
 • Återköp – Det kan också vara en god idé att vid vissa tillfällen köpa tillbaka egna aktier. Det ökar nämligen aktieägarvärdet per aktie till respektive aktieägare.

Återköp av egna aktier är en speciellt effektiv metod att använda om bolaget tillfälligt handlas till en låg värdering på börsen. Detta är något som Warren Buffet känner till väl. Historiskt har han utnyttjat prisfluktuationer i bolagets aktiekurs för att ge värde till aktieägare.

För att visa exakt hur ska vi ta oss en titt på vad Buffet gjort under sina år som VD för Berkshire Hathaway. Grafen och tabellen nedan illustrerar företagets B-aktiekurs, samt historiska återköp av egna aktier mellan 2020 och 2023.

Berkshire Hathaway B-aktiekurs, 2020 – 2023:

(Bildkälla: Nordnet)

Bilden ovan är uppdelad i 4 olika segment. Varje segment motsvarar ett år – 2020, 2021, 2022 och 2023. Ta dig en titta på tabellen nedan och jämför med hur stora återköp av egna aktier som Buffett genomfört under de olika tidsperioderna.

Återköpsprogram Berkshire Hathaway, 2020 – 2023:

2020 Antal återköpta aktier Genomsnittligt pris betalt per aktie (USD)
Q1 5 388 663 218.00
Q2 26 342 596 175.59
Q3 32 756 203 204.56
Q4 31 126 600 218.26
Totalt: 95 614 062
2021
Q1 20 547 740 240.05
Q2 16 314 494 277.93
Q3 22 504 537 280.43
Q4 19 135 197 284.96
Totalt: 78 501 968
2022
Q1 6 824 671 311.61
Q2 25 462 276.75
Q3 0 0
Q4 3 046 794 303.83
Totalt: 9 896 927
2023
Q1 6 716 864 307.00
Q2 2 354 444 322.06
Q3
Q4
Totalt: 9 071 308

(Data tagen från Berkshire Hathaways kvartalsrapporter och årsredovisningar)

Vi ser tydligt hur Buffett varit mer aggressiv i återköp av egna aktier då bolagets värdering sjunkit på börsen. Vi kan exempelvis se att antalet återköpta aktier under Q1 2020 uppgick till 5,38 miljoner. Under Q2, efter att Berkshire Hathaway sjunkit i sin värdering på grund av Covid-19, köpte bolaget istället upp 26,34 miljoner aktier.

Buffett fortsatte att köpa tillbaka flera egna aktier per kvartal ända fram till Q4 år 2021. Därefter har återköp av egna aktier per kvartal legat på ungefär samma nivå som de gjorde under Q1 år 2020. Warren Buffet uttrycker sig om bolagets återköpsprogram enligt följande:

“Berkshire’s common stock repurchase program permits Berkshire to repurchase its Class A and Class B shares any time that Warren Buffett and Charlie Munger believe that the repurchase price is below Berkshire’s intrinsic value, conservatively determined” / Berkshire Hathaway, Q2 år 2023

Buffett, tillsammans med Munger, vet alltså när det lönar sig mer att genomföra återköp av aktier och inte. Återköpsprogrammet tillåter dem att agera snabbt när tillfälle väl ges på aktiemarknaden.

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar


Fördelar med långsiktiga aktier

 • Kan hålla sig lugn i oroliga tider – Under oroliga börstider är det inte ovanligt att börsen kan sjunka med så mycket som 20 – 50 % på endast några månader. Långsiktiga aktier tillåter dig att hålla lugnet under svåra tider. De ger stabil avkastning över tid och tenderar inte att sjunka lika kraftigt som övriga aktier i oroliga börstider.
 • Du behöver inte söka efter börsraketer – Att redan i förväg veta vilka aktier som kommer att prestera bäst på lång sikt är en mycket svår uppgift. Genom att investera i långsiktiga aktier behöver du endast fokusera på att äga ett bra bolag. Ingen djupare analys krävs.
 • Minimerar förluster i nedgångar – Långsiktiga aktier minimerar investerares förluster i nedgångar. Detta till skillnad från tillväxt- eller förhoppningsbolag vilka tenderar att sjunka med mer procent under oroliga börstider. På så sätt minskar du risken för större kursnedgångar.

Nackdelar med långsiktiga aktier

 • Förvänta dig inga kursrakater – Att investera i långsiktiga aktier betyder i de flesta fall att du inte får uppleva några kursraketer. Istället kommer de att ge en långsam, men stabil, avkastning över tid. Genomsnittlig avkastning på börsen är ca 7% per år.
 • Kan kännas tråkigt – Att investera i långsiktiga aktier kan som investerare upplevas som tråkigt. Det är sällan som en långsiktig aktie ger en avkastning på över 1 000 % på endast ett par år.
 • Lite inom ny teknik – Långsiktiga aktier är bolag som redan hunnit skapa en stabil och väl utformad affärsmodell. Det är endast ett fåtal som inriktar sig på exempelvis ny teknik eller andra spännande områden som förhoppningsbolag tenderar att göra.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Att veta vilka aktier man bör köpa på lång sikt är svårt att svara på. Önskvärt är att de bakomliggande bolagen har ett skickligt management, starka konkurrensfördelar och värdeskapande produkter/tjänster.

Nedan presenteras vilka långsiktiga aktier som presterat bäst under en 10-årsperiod, mellan 2013 och 2023. S&P 500 avkastade under samma period cirka 145 %.

 1. Nvidia (11 474 %)
 2. Tesla (2 097 %)
 3. Sectra (1 121 %)
 4. Microsoft (934 %)
 5. Apple (913 %)

Ja, sedan 1986 har OMXS30 stigit i genomsnitt med cirka 8.79 % per år. S&P 500 index har sedan 1965 stigit med 9.90 % per år. Dessa två aktieindex är ett bevis på att aktier stiger i värde på lång sikt. Därför bör aktier främst ses som en långsiktig sparform.

Vad som anses vara långsiktigt ägande är cirka 5 – 10 år. Mindre än så räknas som att man äger aktier på kort sikt.

Som nybörjare bör man hålla sig till stabila bolag. Med stabila bolag menas de som har ett skickligt management, stabila finanser och som går med vinst.

Tips! Läs vår guide om aktier för nybörjare.

Det är svårt att exakt veta vilka aktier man bör investera i långsiktigt. Bra egenskaper för att en aktie ska lyckas ge god avkastning på lång sikt är en värdeskapande produkt/tjänst, starka konkurrensfördelar och skickligt management.

Ett enklare sätt att investera långsiktigt är att investera i fonder med exponering mot olika bolag. Du får via dem en bredare exponering varpå risken minskar.

Tips! Läs vår guide om att investera i fonder.

Ja, Investor (INVE) anses vara en långsiktig aktie. Bolaget har ett stabilt och skickligt management som genom åren lyckats skapa stabil avkastning till sina aktieägare. Sedan 1985 har bolagets aktie stigit med 327 %. OMS30 index har under samma period stigit med 124 %.

Ett mått på skickligt management är hög förmåga att allokera kapital på ett effektivt sätt. Kapitalallokering syftar till att få ut så mycket pengar som möjligt från investeringen. Det vill säga få ut så mycket pengar som möjligt för varje krona spenderad.

Ett exempel på en skicklig VD är Warren Buffett. Från 1965 fram till 2022 har han lyckats uppnå en genomsnittlig avkastning på 19.80 %. Det går att jämföra med S&P 500 vars management, från det genomsnittliga bolaget, i snitt levererat 9.90 % per år.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *