DEN ULTIMATA GUIDEN

INSIDERHANDEL

Insiderhandel är aktieköp eller -försäljningar som sker av insiders. Insiders är personer med insyn och tillgång till information i ett bolag, vilket inte hunnit offentliggöras för allmänheten. Denna ultimata guide består av 3,000+ ord, 3 st videos och har en uppskattad lästid på 15 minuter. Vi lär dig allt om insynshandel, och vad det kan betyda för ditt aktiesparande.

 • Allt om insiderhandel, insiders, insiderköp, insidersälj, insiderlistan, och mycket mer
 • Jämför handelsplatser i vår tabell
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är insiderhandel?


What is insider trading:

För att kunna besvara på vad insiderhandel är bör vi först och främst svara redogöra för definitionen av insiders. Insiders är personer med insyn och tillgång till information i ett bolag, vilket inte hunnit offentliggöras för allmänheten. Insiders kallas även för insynspersoner. De kan representeras av exempelvis:

 • VD
 • Dotterbolagschef
 • Ekonomichef
 • Styrelseledamot
 • Stora aktieägare.

Vad är insiderhandel?

Insiderhandel = När insiders handlar aktier i det bolag de har insyn i och tillgång till insiderinformation kring

Insiders får endast köpa aktier i bolaget då marknaden har tillgång till de senaste uppgifterna  kring bolaget, deras verksamhet, och annan information som kan komma att påverka den framtida aktiekursen.

Insiderhandel har under en längre tid varit ett hett ämne. Speciellt på senare år då information blivit mer lättillgänglig än vad det någonsin tidigare varit. Allt tack vare Internet. Med några snabba klick kan du få fram senaste informationen om köp- eller säljorder från de mest viktiga personerna inom varje bolag.

Studier visar att efter några månaders sikt lönar det sig att ta rygg på insiders. Detta visar exempelvis en studie gjord av Investtech. De undersökte under en period insiderköp i Norge, Sverige och Danmark. Resultat visar att aktier med insiderköp i genomsnitt steg 4.70 % de första 66 dagarna, strax efter att insiderköp skett. Det motsvarar ca 1.90 % mer än jämförelseindex.

Genomsnittlig kursutveckling efter köp av aktier med signaler från insiderhandel:

(Bildkälla: Investtech)

Grafen visar den genomsnittliga kursutvecklingen efter köp av aktier med signaler från insiderhandel. Perioden motsvarar totalt 132 dagar, ca 6 månader. Den blå tjocka kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats.

Vad som ses som ett skuggat område representerar standardavvikelsen för beräkningarna. Den smala kurvan visar jämförelseindex och dess utveckling.

Utveckling 3 månader efter inköp:

Avkastning och relativ avkastning efter 66 dagar Norge Sverige Danmark Viktat snitt
Köpsignal 3.00 % 5.10 % 8.60 % 4.70 %
Referensindex 1.80 % 2.90 % 8.20 % 2.80 %
Skillnad 1.20 % 2.10 % 0.20 % 1.90 %

Som du kan se i tabellen ovan var ökningen under de första 3 månaderna som störst i Danmark, följt av Sverige och Norge. Det viktade genomsnittet för länderna landar på 4.70 %.

Det blir på årsbasis en avkastning på 19.00 %. Det motsvarar i sin tur en meravkastning på ca 8.10 % mot jämförelseindex. 50 000 kr investerat, baserat på dessa köpsignaler, hade givit dig ca 4 050 kr mer i avkastning än jämförelseindex.

Vad är marknadsmissbruk?

Marknadsmissbruk omfattar insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation, offentliggörande av insiderinformation, samt marknadsmanipulation. Med marknadsmanipulation menas att man på något sätt försökt vilseleda eller manipulera marknaden till sin egen fördel.

Nedan listas exempel på 6 typer av marknadsmanipulation:

 1. Vilseledande order – Syftar till att lägga köp- eller säljorder som aldrig var avsedda att gå till ett avslut. Exempel på ett sådant fall är när en person bygger upp en stor volym på köpsidan i orderboken. Det lockar andra investerare som kan placera köporder till en ännu högre kurs. Personen med den vilseledda ordern kan då ta bort sin köporder, och passa på att sälja sitt egna innehav till ett högre pris.
 2. Handel med småposter – Syftar till den typ av handel där en person försöker påverka betalkursen eller prisbilden för exempelvis en aktie. Det innebär att man vid ett eller flera tillfällen säljer eller köper en post om en enda aktie för att peta ner eller upp betalkursen.
 3. Handel med sig själv – Syftar till att lägga matchande sälj- och köporder i marknaden. Det kan ge en felaktigt bild och på så sätt vilseleda andra investerare. På samma sätt är det även olagligt att två personer agerar i samförstånd.
 4. Handla aktier för att påverka priset på derivat – Syftar till att manipulera priset på den underliggande tillgången till vilken ett derivatainstrument är kopplat. Prisbilden på ett derivatainstrument är oftast direkt kopplat till den rådande prisbilden i derivatets underliggande tillgång. Exempelvis en aktie. Det betyder att man kan agera i aktien med syftet att få en prisrörelse i derivatet som man sedan kan handla och tjäna pengar på.
 5. Pump-and-dump – Syftar till en person köper en post i ett värdepapper, och sedan sprider vilseledande information för att “pumpa upp” priset. Den mest vanliga vilseledande informationen är falska köprekommendationer. Personens innehav kan på så sätt stiga kraftigt i pris, varpå denne kan sälja med vinst.
 6. Kurskörningar vis avstämningstidpunkter – Vid viss tidpunkter används aktiekurser som referensvärden för att exempelvis beräkna olika typer av värden. Detta kan ske vissa klockslag, eller vid olika månads., kvartals, eller årsskiften. En person som medvetet handlar ner eller upp värdet på en aktie, i syfte att påverka beräkningen, är inte lagligt.

Marknadsmissbruk är förbjudet inom EU och regleras av någonting som kallas för MAR. MAR står för “Marknadsmissbruksförordningen” och är en förordning och som sådan direkt tillämplig EU-lagstiftning.

När det kommer till insiderhandel får inte insiders enligt MAR köpa eller sälja på börsen om de sitter på viktig information som ännu inte finns tillgänglig för allmänheten. Det skulle exempelvis kunna handla om information som kan komma att ges i nästa delårsrapport, men som i dagsläget inte finns tillgänglig för allmänheten.

Exempel: VD för Tesla (TSLA), Elon Musk, har tillgång till all information som rör bolaget långt innan allmänheten. Elon har fått veta att det uppstått problem med produktionen av Teslas nya bilmodell. Tesla förutspår att det kan innebära ett intäktstapp på 50 %, vilket gör det till mycket kritisk information som kommer att påverka aktiekursen när det väl kommer ut till allmänheten.

Elon väljer att sälja sina aktier direkt efter att han fått reda på nyheten. Eftersom allmänheten ännu inte känner till denna information, innebär det att han kan sälja sina aktier till ett bra pris. Detta är olagligt.

Du kan alltså lita på att kursen på ett värdepapper stämmer, att uppgifterna inte manipulerats, och att spelreglerna är densamma för alla. I Sverige utreds misstänkt marknadsmissbruk av Finansinspektionen.

Privatpersoner som bryter mot reglerna kan få en straffavgift på högst 50 Mkr, och företag kan få en straffavgift på högst 150 Mkr. Finansinspektionen kan också komma att föra vidare ärendet till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning.

KAPITEL 2

Varför bry sig om insynshandel?


Skulle du lyssna på vad en instruktör för fallskärmshoppning sa till dig, några minuter innan du tänkt hoppa ut genom ett plan på 20 000 m höjd?

På samma sätt som det ligger mycket vett i att lyssna på instruktören, ligger det även vett i att se vad de mest insatta personerna i ett bolag sysslar med. De handlar trots allt om aktier för sina egna välförtjänta pengar.

 • Insiders vet mest om bolaget.
 • Insiders sitter på information som inte är tillgänglig för allmänheten.
 • Insiders vet vilka siffror som kan komma att presenteras i framtiden.

Därför bör du ha koll på vad de gör med sina pengar.

Exempel: Föreställ dig att du och din vän startat ett eget bolag. Ni äger 50 % var. Företaget säljer unika kaffemaskiner via Amazon (AMZN) för 1 500 kr styck. Totalt har ditt bolag en årlig omsättning på 1 000 000 kr, en vinst på 300 000 kr, och en tillväxttakt på 15 % per år. Bolaget är värderat till 15 000 000 kr, vilket ger ett PE-tal på 15 (ett normalt PE-tal om man jämför med det historiska genomsnittet på börsen).

En dag ringer din vän dig och säger att han vill sälja sin andel i bolaget för 3 750 000 kr. Skulle du köpa hans andel? Rätt svar är ja. Den rättvisa värderingen av din väns andel bör ligga på 7 500 000 kr. Alltså dubbelt så mycket. Samtidigt vet du att företaget växer med 15 % per år. Du kan med andra ord förvänta dig 100 % i avkastning + 15 % årlig avkastning i form av tillväxt.

På samma sätt fungerar insiderköp. Insiders köper oftast när bolag är lågt värderade. De vet redan i förväg vilka finansiella siffror som kommer presenteras. Exempelvis omsättning, vinst eller förlust. De utnyttjar tillfället att köpa aktier till en låg värdering, varpå de på sikt kan få en god avkastning.

Detta kan du utnyttja genom att följa insiders och se när ett bolag eventuellt kan tänkas vara undervärderat.

Tips! För mer information om hur man värderar ett bolag kan du läsa vår guide om fundamental analys.

KAPITEL 3

4 mest intressanta insiders


En saker är säker. Alla vet inte hur aktier och börsen fungerar. Detta gäller även för personer insatta i ett bolag. Alla har inte kunskap eller ett gott omdöme om när ett bolag kan tänkas vara under- eller övervärderat.

Det är inte alls ovanligt att det dyker upp information om att ett insiderköp har skett, även fast bolaget i fråga har en skyhög värdering. Sett till nyckeltal såsom PS-tal och PE-tal.

Det finns hur som helst 4 intressanta typer av insiders som tenderar att ha koll. Dessa kan definitivt vara värt att hålla ett extra öga på.

 1. VD
 2. Marknadschefer
 3. Ekonomichefer
 4. Styrelseledamöter

Generellt tenderar de att ha bättre koll på huruvida aktiekurs och värdering stämmer överens med varandra.

Det är också intressant att se ifall bolaget själv genomför återköp av sina egna aktier. Att köpa tillbaka sina egna aktier till en låg värdering, gynnar aktieägarna på lång sikt. Speciellt lägligt är det för bolaget och dess ledning att köpa upp egna aktier ifall de själva sitter på stora aktieinnehav sedan tidigare.

Ta dig en titt på grafen nedan. Den visar Berkshire Hathaways (BRK-B) kursutveckling för dess B aktie. Det stora droppet på nästan 30 % som skedde i mars 2020 var effekten av Covid-19 i USA. Det ledde till många oroliga investerare, vilka i panik sålde av sina innehav.

(Bildkälla: Avanza)

Kort därefter framkom uppgifter om att bolaget, på begäran av Warren Buffett, börjat genomföra återköp av egna aktier. Totalt köpte man upp egna aktier för rekordhöga 24.7 miljarder USD under 2020. Under 2021 fortsatte man att återköpa egna aktier för ännu mer. Hela 27.1 miljarder USD.

Vad har hänt med bolagets aktiekurs sedan dessa aggressiva återuppköp? Se bilden nedan.

(Bildkälla: Avanza)

Sedan lägsta nivån i mars 2020 på ca 170 USD per aktie, har kursen stigit till att vara värd ca 340 USD. Det är en utveckling på 100 % och på endast 2 år. Alltså en dubblering.

Det skulle innebära en årlig tillväxttakt på ungefär 41.42 %. Detta är ett tydligt exempel på att exempelvis VD tenderar att ha koll på relationen mellan pris och värde.

KAPITEL 4

Insiderköp och -sälj


Så tolkar du insynstransaktioner:

Insiderköp och insidersälj. Finns det någon skillnad mellan dem? Ger de lika starka signaler om vart ett bolags aktiekurs är påväg, eller skiljer de sig från varandra?

1. Insidersälj

Det brukar talas om att det finns flera tusen anledningar till att sälja en aktie.

 • Man tycker priset är dyrt.
 • Man vill Köpa bostad
 • Man vill Köpa bil
 • Man vill Köpa en båt
 • Man vill göra en omfördelning till en annan aktie.
 • Man vill minska sin generella risk

Listan kan göras lång. Det finns alltså många olika anledningar till varför insiders väljer att ibland sälja delar av sitt aktiekapital. Det kan exempelvis även handla om att VD med stor ägarandel i bolaget vill sprida sina risker.

Tänk dig själv att du investerat hela din förmögenhet i ditt eget bolag. Din andel motsvarar 30 % av bolaget. Skulle det inte kännas tryggt att efter några år sälja av 2 – 3 % av ditt innehav för att ha ett säkert buffertsparande? Du tryggar din framtid ifall något oväntat skulle ske. Samtidigt behåller du en stor ägarandel i bolaget.

En försäljning behöver alltså inte betyda att insiders inte längre tror på bolagets framtidsutsikter. Investtech har även gjort en studie för insidersälj, under samma tidsperiod som när man tog statistik för insiderköp.

(Bildkälla: Investtech)

Grafen visar den genomsnittliga kursutvecklingen för aktier med signaler från insidersälj. Perioden motsvarar totalt 132 dagar, ca 6 månader.

Den röda tjocka kurvan visar hur aktier med insidersälj utvecklats i genomsnitt. Det skuggade området representerar standardavvikelsen för beräkningarna. Den smala kurvan visar jämförelseindex.

Utveckling 3 månader efter försäljningen:

Avkastning och relativ avkastning efter 66 dagar Norge Sverige Danmark Viktat snitt
Säljsignal 0.10 % 2.30 % 5.30 % 2.00 %
Referensindex 1.30 % 2.60 % 5.90 % 2.50 %
Skillnad – 1.20 % – 0.30 % – 0.60 % – 0.40 %

Vad som går att utläsa från tabellen är att resultaten skiljer sig åt mellan länderna. Om man tittar på den sammanlagda statistiken från Skandinavien ser vi att aktierna föll något direkt efter försäljning. Det resulterade i en lägre avkastning de första 10 dagarna mot jämförelseindex. Tittar man på utvecklingen för följande månader, ser man att skillnaden inte är särskilt stor.

Insidersälj kan alltså betraktas som en negativ signal. Dock inte tillräckligt stark för att kunna hävda att man bör lägga en avgörande vikt på det. Det är alltså inte självklart att man bör sälja, bara för att insiders sålt av aktier.

Du bör framförallt följa VD, styrelseledamot, ekonomi- och marknadschefer. Hur stor andel av sitt totala aktiekapital har de sålt av? Ju större mängd de säljer, desto starkare bevis för att du kanske också bör sälja.

2. Insiderköp

Precis som man brukar tala om att det finns flera tusen anledningar till att sälja en aktie, finns det endast en när det kommer till att köpa. Nämligen att tjäna pengar. Så när ekonomi-, marknadschefer eller VD gör ordentliga köp tyder det på ett undervärderat bolag och en stor köpsignal.

”Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” – Peter Lynch

Även här är det viktigt att se hur stor andel aktier insiders köper i förhållande till tidigare aktiekapital. Hur mycket har insiders ökat sina innehav. Du kan också jämföra deras insiderköp med deras lön. Är det ett stort insiderköp i jämförelse med den årliga lönen, eller är den obetydlig?

Det kan vara en mycket god idé att ägna några minuter åt att kika på insiderköp. Speciellt efter att en aktiekurs sjunkit rejält. Det kan betyda ett undervärderat bolag, och därmed en god chans till en hög avkastning.

KAPITEL 5

Insiderlistan


Vart kan du få tag i den senaste informationen kring insynshandel? Finns det någon form av insiderlista där statistik förs över både insiderköp och -sälj?

Alla Insiders är skyldiga att rapportera sina aktieaffärer till Finansinspektionen. Finansinspektionen offentliggör sedan insiders aktiehandel, vilket också publiceras på börsmäklarnas respektive hemsidor.

Här hittar du insiderlistan hos Finansinspektionen.

(Bildkälla: Finansinspektionen)

Insiderlistan hos Finansinspektionen uppdateras dagligen. Där har du tillgång till de senaste insiderköpen. Det ger dig möjligheten att köpa eller sälja aktier samma dag som en insider.

Privata affärer för också en insiderlista. Den fungerar precis som inderlistan hos Finansinspektionen. Dock är den är inte lika tydligt detaljerad. Hur som helst duger den gott och väl, och uppdateras kontinuerligt. Den visar 3 typer av information; Datum, bolag och insider och förändring.

(Bild: Privata Affärer)

OBS: Stirra dig inte helt blind på insiderlistan. Läs på om bolaget. Förstår du deras verksamhet? Använd vidare insiderlistan tillsammans med nyckeltal. Exempelvis PS-tal, PE-tal och PB-tal.

KAPITEL 6

Sammanfattning


Insider trading and congress – how lawmakers get rich from the stock market:

Vilka vet mest om ett företag och vad gör de med sina pengar? Det är aldrig en dum idé och titta på vad insiders gör med sina egna pengar. De kan bolaget bäst och förstår sig på allt som kan påverka dess framtid och aktiekurs.

Att följa insiders är helt gratis. Du behöver inte betala något för att få tillgång till den senaste informationen gällande insiderköp och -sälj.

All information går att hittas hos:

 • Finansinspektionen
 • Privata affärer

Vill du titta på hur insiders handlar i USA kan du hitta allt om insiderhandel i SEC:s egna databas “EDGAR”. De ger fri tillgång till alla insiderköp och -försäljningar av aktier. EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) utför automatiskt insamling, validering, indexering, godkännande och vidarebefordran av inlämningar från företag och andra som enligt lag är skyldiga att lämna in formulär till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Viktiga saker att tänka på

Komihåg att inte stirra dig helt blind på vad insiders gör.

 • Vilken av alla insiders är det som nyligen agerat på börsen?
 • Har denne köpt eller sålt aktier?
 • Hur stor andel aktier köptes/såldes i jämförelse med totalt aktiekapital?
 • Hur stor del av aktieköpet motsvarar personens årliga lön?

Fråga också dig själv om du verkligen förstår du vad bolaget sysslar med? Tycker du deras affärsidé verkar lukrativ? Om ja, kan du kika på bolagets nyckeltal. Hur ser de ut? Är de höga eller låga?

Om du förstår dig på ett bolag och tycker att dess verksamhet är god, samtidigt som ett stort insiderköp skett till låga nyckeltal – kan du ha hittat en jackpot. Använd dig därför av insiderhandel. Det kan i många fall ge dig både tips och råd om undervärderade bolag, vilket på sikt kan ge dig en god avkastning.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *