DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA INLÅNINGSRÄNTA

Inlåningsränta är vad du får i ersättning för att ha ditt sparkapital på ett sparkonto. Det kallas även för sparränta. I vår jämförelsetabell nedanför hittar du bästa inlåningsräntan på marknaden. Inlåningsräntor är beroende av vilken styrränta som Riksbanken bestämmer. I Sverige har styrräntan varit som högst + 500% (år 1992) och som lägst – 0.50% (år 2016). Denna ultimata guide består av 2,500+ ord, 3 st videos. Vi besvarar alla dina frågor om inlåningsränta.

 • Allt om inlåningsräntor, bäst inlåningsränta, högsta inlåningsräntan, insättningsgaranti och mycket mer
 • Jämför sparbank i vår tabell och öppna ett sparkonto på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 4 inlåningsräntor - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är inlåningsränta?


Inlåningsränta är vad du får i ersättning för att ha ditt sparkapital stående på ett konto hos en bank eller kreditinstitut. Det kallas även för sparränta och är alltså den räntan som du får när du sätter in dina pengar på ett sparkonto.

Inlåningsräntan är en årsränta som uttrycks i procent. Den kan betalas ut en eller flera gånger per år beroende på vilken bank det handlar om.

1.1

Rörlig och fast ränta

Det finns två olika typer av inlåningsräntor – rörlig och fast inlåningsränta.

 • Rörlig inlåningsränta – Syftar till en ränta om kan förändras under räntebindningstiden i takt med förändringar på räntemarknaden.
 • Fast inlåningsränta – Syftar till en ränta som är fast under hela räntebindningstiden och som inte påverkas av förändringar på räntemarknaden.

Rörlig vs fast ränta:

Bilden nedan visar hur den rörliga räntan kan skifta med tiden i jämförelse med en fast inlåningsränta.

(Bildkälla: InvestoRunner)

1.2

Inlåningsränta vs utlåningsränta

Motsatsen till inlåningsränta kallas för utlåningsränta. Medan inlåningsränta är vad banken betalar dig för att få låna ditt kapital, är utlåningsräntan vad du betalar en bank för att exempelvis ha lånat pengar till att köpa en bostad, bil eller resa.

Inlåningsräntan är med andra ord en inkomst till dig och en utgift för banken. Tvärtom är utlåningsräntan en utgift för dig och en inkomst till banken. Nedan visas detta i bildligt format.

Exempel: Person A lånar ut pengar till banken genom att sätta dem på ett sparkonto. I gengäld får denne en inlåningsränta på 3.50 %. Person B lånar pengar från banken till ett bostadsköp. Denne måste betala en utlåningsränta till banken på 4.00 %. 

(Bildkälla: InvestoRunner)

1.3

Vem får erbjuda inlåningsränta?

Det finns idag flera olika aktörer i Sverige som erbjuder inlåningsränta. Gemensamt för dem är att de måste ha ett tillstånd av Finansinspektionen för att ta emot pengar från allmänheten. Det är framförallt banker som får erbjuda sparkonto, men även fintechbolag och föreningar.

Exempel på banker som får erbjuda inlåningsränta är följande:

 • Storbanker – Är stora kända banker såsom Swedbank, SEB och Nordea. Storbanker betalar generellt en mycket låg inlåningsränta.
 • Nischbanker – Är mindre banker som oftast betalar en högre inlåningsränta än vad de flesta storbanker gör. Anledningen till varför är att de använder inlåningsränta som en primär konkurrensfaktor.

En bank kan med hjälp av dina pengar erbjuda lån till fler kunder och på så sätt öka sin kundbas och sina framtida intäkter.

KAPITEL 2

Fasträntekonto


Ska jag välja bunden eller rörlig ränta:

Fasträntekonto är ett typ av inlåningskonto där du binder dina pengar under en viss tidsperiod. I gengäld blir du erbjuden en högre inlåningsränta än vad du får på ett rörligt obundet konto. Inlåningsräntan är fast och kan inte komma att förändras vare sig uppåt eller nedåt under bindningstiden.

Vanligtvis gäller att ju längre tid du är villig att låsa dina pengar desto större inlåningsränta kan du bli erbjuden. I gengäld mot att du får en bättre inlåningsränta får du inte ta ut dina pengar i förtid.

2.1

Vad blir konsekvensen av att ta ut pengar i förtid?

Om du mot förmodan skulle vilja ta ut pengarna i förtid kan banken komma att ta en uttagningsavgift. Det finns olika varianter av uttagningsavgifter.

 • Du mister all upplupen ränta – Syftar till att du inte får ta del av någon ränta alls som du var utlovad till en början.
 • Du får betala en avgift – Syftar till att du blir tvungen att betala en straffavgift.

För att visa tydligare hur det går till går vi igenom ett exempel.

Exempel: Du investerar 100 000 kr i ett fasträntekonto med en bindningstid på 3 år. Inlåningsräntan ligger på 1 % och uttagsavgiften är 2 % av det uttagna beloppet.

Om ett år kommer du ha fått en avkastning på 1 000 kr (100 000 x 0.01). Om du sedan väljer att ta ut 50 000 kr kommer du att behöva betala en uttagsavgift på 1 000 kr (50 000 x 0.02). Avgifter äter med andra ord upp hela din avkastning.

2.2

För vem passar fasträntekonto?

Nedan kan du läsa om olika anledningar att öppna dig ett fasträntekonto.

 • För dig med längre sparhorisont – Fasträntekonto passar dig som inte är i behov av att använda pengarna inom de närmsta 12 månader. Eftersom du binder pengarna i denna kontotyp erbjuds du högre inlåningsränta. Rekommendationen är att spara i ett fasträntekonto om du vet med säkerhet att du inte behöver pengarna inom bindningstiden.
 • För dig med större kapital – Att öppna sig ett fasträntekonto och börja spara kräver oftast högre insättningssummor i form av ett minimibelopp. Minimibeloppet kan ligga på allt från 10 000 – 100 000 kr.
 • För dig som är mindre riskbenägen – Att öppna sig ett fasträntekonto kan ses som en mindre riskbenägen strategi än att öppna sig ett rörligt obundet konto. Eftersom inlåningsräntan är fast undgår du risken att räntan kan förändras och bli mindre över tid. Dock går du miste om chansen att inlåningsräntan ökar över tid. Om du exempelvis binder dina pengar på ett fasträntekonto, med en inlåningsränta på 1.50 %, kommer du att ha gått miste om pengar ifall inlåningsräntan för ett rörligt obundet konto stiger upp till 4 % under perioden.

Inlåningsränta hos Avanza

Bilden nedan är tagen från Avanza. Den visar hur du kan få större inlåningsränta ju längre tidshorisont du är villig att låsa dina pengar.

(Inlåningsränta Avanza, januari 2024)

KAPITEL 3

Rörliga obundna konton


Rörligt obundet konto är en typ av inlåningskonto där du fritt kan ta ut dina pengar när som helst från ditt konto.Inlåningsräntan på denna kontotyp är inte fast. Den är istället rörlig, vilket betyder att den kan komma att skifta både uppåt och nedåt under tiden som du sparar.

3.1

Vad påverkar inlåningsräntan?

Det finns flera olika faktorer som kan bidra till att inlåningsräntor skiftar. Nedan kan du läsa om de två främsta orsakerna som påverkar den till att skifta.

1. Konkurrens

Konkurrensen på marknaden spelar en stor roll för hur den rörliga inlåningsräntan kan komma att förändras över tid. Bankerna slåss hela tiden om dina pengar genom att erbjuda bäst inlåningsränta.

2. Styrräntan

Den mest främsta orsaken till att inlåningsräntan förändras är på grund av skiftningar i reporäntan. Om reporäntan ökar kommer inlåningsräntan att öka. Tvärtom kommer den att sjunka ifall räntorna sjunker.

Exempel: Nordea vill låna pengar för att bland annat ge bolån. De kan gå till Riksbanken som erbjuder dem att låna pengar till en ränta på 1.75 %, eller erbjuda människor att placera sina pengar på ett sparkonto till 1.50 %. På så sätt kan de låna pengar billigare.

Om Riksbanken höjer reporäntan till 2.25 % kan Nordea erbjuda en inlåningsränta på 2.00 % eftersom det fortfarande är en lägre kostnad än att låna direkt hos Riksbanken. Givetvis kan Nordea strunta i att höja sin inlåningsränta. Risken är dock att kunderna placerar sina pengar hos andra banker som erbjuder bättre inlåningsräntor.

Sveriges styrränta 1994 – 2024:

Grafen nedan visar utvecklingen för styrräntan mellan 1994 och 2024.

(Bildkälla: Sveriges Riksbank)

Mellan 2015 och 2019 går det att se att styrräntan var nere på minus. Istället för att ha sina pengar insatta på ett sparkonto och få en ränta, kostade det istället att ha dina pengar insatta hos banken.

Från och med år 2021 går det att se hur styrräntan återigen började öka. Detta som en effekt av att Riksbanken ville sänka inflationen som ökade kraftigt samma år. I januari 2024 låg styrräntan på 4.00 %.

3.2

För vem passar rörliga obundna konton?

Nedan kan du läsa om olika anledningar till att öppna dig rörligt obundet räntekonto.

 • För dig med kortare sparhorisont – Rörliga obundna konton passar dig som tänkt använda pengarna inom 12 månader. Pengarna är inte bundna och det kostar inget att ta ut vid behov från denna kontotyp. Det finns dock sparkonton där du kan binda räntan på kortare tid på 3 – 6 månader. Det kan du exempelvis göra hos Avanza.
 • För dig med litet kapital – Att öppna sig ett rörligt obundet konto och börja spara kräver oftast inga högre summor. Det räcker vanligtvis med 100 – 300 kr.
 • För dig som är mer riskbenägen – Att öppna dig ett rörligt obundet konto kan ses som en mer riskbenägen strategi än att öppna sig ett fasträntekonto. Eftersom inlåningsräntan är rörlig kan den komma att förändras över tid och ge dig antingen en högre eller lägre avkastning.
 • För dig som vill ha ett lönekonto med ränta – Öppna dig ett lönekonto dit du får din lön insatt. Det låter dig få ränta utan att du behöver avvara pengarna. Det vill säga du behöver inte göra något alls.

KAPITEL 4

Vad är insättningsgaranti?


Insättningsgarantin är ett statligt skydd som skyddar dina kontopengar. Om banken skulle gå i konkurs kommer staten träda in och ersätta dig för eventuellt belopp du förlorat. Som högst kan staten ersätta dig upp till 1 050 000 kr per institut.

Det betyder att du som sparare kan känna trygghet i att placera dina pengar på ett sparkonto hos en bank. Kom dock ihåg att om du placerar mer än 1 050 000 kr på ett sparkonto kan du löpa risken att förlora en summa som är över 1 050 000.

Exempel: Du väljer att placera 2 000 000 kr på ett sparkonto hos banken ABC. Efter ett år visar det sig att bolaget inte klarar av att betala av sina skulder på grund av likviditetsbrist. Bolaget ansöker om konkurs och staten går in och ersätter dig upp till 1 050 000 kr. Resterande 9 50 000 kr (2 000 000 – 1 050 000) förlorar du i samband med konkursen.

4.1

Sparkonto utan insättningsgaranti förbjuds

Så sent som år 2020 kunde banker, kreditmarknadsbolag och inlåningsföretag erbjuda sparkonto utan insättningsgaranti. Dessa erbjöd oftast betydligt högre ränta än de sparkonton med insättningsgaranti.

OBS: Från och med 1 januari år 2021 får sparkonto endast erbjudas av banker. Aktörer och sparkonton som inte omfattas av insättningsgaranti är numera förbjudet.

Denna lagändring kom som konsekvens av att vilja stärka konsumenternas skydd och säkerhet. Bolag som fortfarande hade tillstånd att bedriva sin verksamhet enligt gamla kriterier fick upphöra med det den 31 december år 2021. De behövda då välja att ombilda sig till en bank eller helt avveckla sin verksamhet.

Du behöver alltså inte oroa dig över att försöka hitta bästa inlåningsränta med insättningsgaranti. Alla sparkonton omfattas idag av den. Dina pengar är säkra och du behöver endast fokusera på att hitta dagens bästa inlåningsränta.

4.2

Vem administrerar insättningsgarantin?

Insättningsgarantin administreras av Riksgälden sedan 1 januari år 2008. Riksgälden är en statlig myndighet och har i uppgift att värna om finansiell stabilitet i Sverige.

Du kan enkelt besöka Riksgäldens hemsida och se vilka aktörer som idag erbjuder sparkonto med inlåningsränta och som täcks av insättningsgarantin.

KAPITEL 5

Öppna konto på 5 minuter


This is Lunar:

Om du vill öppna ett sparkonto hos en seriös aktör och som erbjuder en höga inlåningsräntor kan du öppna dig ett konto hos Lunar. Det är digital bank och den populäraste aktören som erbjuder sparkonto på vår webbplats. Det tar endast 5 minuter att skapa dig ett konto.

1. Gå till startsidan

Det första steget är att skapa ditt Lunar-konto. Gå till deras startsida eller följ den här länken och klicka på “Ladda ner appen” uppe till högra hörnet på startsidan →

Steg 2. Registrera ditt telefonnummer

Nästa steg är att registrera ditt telefonnummer. Det krävs för att kunna ladda ner Lunar-appen. Lunar skickar ett sms till dig på några minuter →

Steg 3. Ladda ner Lunar

När du väl fått ett sms från Lunar är du redo för att ladda ner deras app. Detta kan du göra både via Android och IOS →

Steg 4. Legitimera med BankID

I det fjärde steget måste du legitimera dig med BankID. Oroa dig inte, detta är standard hos alla banker och dina privata uppgifter skyddas →

Steg 5. Öppna sparkonto

När du legitimerat dig är du redo för att öppna dig ett sparkonto. Följ instruktionerna och svara ärligt på frågorna som ställs till dig gällande dina personuppgifter och privata ekonomi. Förutom att öppna dig ett sparkonto kan du också ta del av deras andra smarta funktioner →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

5 viktiga tips


Hur mycket skulle du ha? Sparkonto vs börsen:

Nedan kan du läsa om 5 tips som kan vara bra att ha i åtanke när du ska välja sparkonto med inlåningsränta.

6.1

Undvik storbanker

Om du vill få en högre inlåningsränta bör du vända dig till nischbanker. Storbanker, såsom Handelsbanken och Swedbank, har under flera års tid givit en mycket låg inlåningsränta. Den har i princip legat nära 0 %.

Svenska banker idag är välkapitaliserade. Därför har de valt att slå av på inlåningen. Den låga styrräntan har dessutom bidragit ytterligare till att storbanker valt att sänka inlåningsräntan då det får sämre betalt för din utlåning av pengar.

Tabellen nedan visar att den bästa rörliga inlåningsräntan fås hos nischbanker.

Bästa inlåningsräntan – rörlig 6 månader:

Nischbank Inlåningsränta
1 Lea Bank ASA 4.20 – 4.30 %
2 Multitude bank 4.17 %
3 Serafim Finans 4.12 %
4 Resurs Bank 4.10 %
5 Nordiska 4.10 %

(Tabell uppdaterad januari 2024)

6.2

Utländska aktörer

Det finns möjlighet till att få inlåningsränta från sparkonto hos utländska aktörer. Dock gäller inte samma insättningsgaranti i sparkonto utomlands som för ett svenskt sparkonto. Då gäller istället garantisystemet i den utländska bankens hemland. Som högst kan du bli ersatt upp till 100 000 euro i alla EU-länder.

En annan viktig sak att ta hänsyn till är att du blir utsatt för valutarisk om du placerar dina pengar på ett utländskt sparkonto. Det betyder att ditt sparkapital i svenska kronor kan komma att påverkas positivt eller negativt vid förändringar på valutamarknaden.

Exempel: I bilden nedan ser du hur den norska kronan (NOK) utvecklat sig mot den svenska kronan (SEK) på ett år. Till en början var 1 NOK lika med 0.99585 SEK. Ett år senare var 1 NOK lika med 1.05941 SEK. En värdeökning på ca 6.00 % på ett år.

NOK vs SEK:

(NOK till SEK, september 2021 – september 2022)

6.3

Bind inte pengar du behöver

Du bör aldrig låsa dina pengar, på ett fasträntekonto, som du kan komma att behöva inom de närmsta 12 månaderna. Om du mot förmodan skulle ta ut pengarna under bindningsperioden kan du komma att behöva betala en uttagsavgift.

För ett sparande på kort sikt bör du alltid se efter rörliga obundna konton. De erbjuder oftast lägre ränta än fasträntekonton. Dock erbjuder de fria uttag, varpå du slipper oroa dig över några uttagsavgifter.

6.4

Undvik sparkonto för långsiktigt sparande

Du bör helst inte investera dina pengar på ett sparkonto över 3 år. Då är det istället bättre att investera dem på börsen i antingen aktier eller fonder. Det är betydligt mer riskfyllt på kort sikt, men ger dig mycket högre avkastning på lång sikt.

Exempel: Du vill investera 10 000 kr antingen på ett sparkonto eller på börsen. En normal inlåningsränta för en bindningsperiod på 3 år ligger idag kring 1 %. Stockholmsbörsen har mellan år 2007 och 2021 givit en genomsnittlig avkastning på 10.74 % per år.

Efter 5 år kommer dina pengar att på ett sparkonto att vara värt 10 510 kr. Om du istället låter dem växa på börsen kommer de att vara värda 16 654 kr.

6.5

Använda sparkonto på en aktiedepå

Ännu ett tips är att använda sparkonto på en aktiedepå för pengar som är likvida och inte förväntas investeras inom kort.

Om du exempelvis tänkt att använda pengarna till att genomföra ett aktieköp inom 1 – 3 år är det mer fördelaktigt att ha dem placerade på en aktiedepå och inte på ett ISK-konto. Att ha dem på ett ISK skapar istället skattekostnader.

Tips! Lär dig mer i vår guide om bästa sparkontot.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *