DEN ULTIMATA GUIDEN

AKTIESPLIT & OMVÄND SPLIT

En aktiesplit innebär att ett företag delar upp sina aktier i flera mindre delar. Det betyder att om du exempelvis äger en enda aktie i Apple, och företaget väljer att genomföra en aktiesplit om 10:1, kommer du plötsligt att äga 10 st Apple-aktier. Omvänd split är motsatsen och betyder att ett bolag bakar ihop flera aktier till ett färre antal. Denna ultimata guide består av 2,500+ ord, 2 st videos. Vi lär dig allt om aktiesplit och omvänd split, om det är bra eller dåligt och varför bolag genomför dem.

  • Allt om aktiesplit, omvänd split, hur det fungerar, räkneexempel, och mycket
  • Jämför handelsplatser i vår tabell och handla aktier
  • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - May 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är aktiesplit?


Effekten av en aktiesplit:

Aktiesplit, aktiesplitt eller aktie split? Vad är det och hur fungerar det?

Ordet “split” kommer från engelskan och betyder dela. En aktiesplit innebär därmed att ett företag delar upp sina aktier i flera mindre delar. Det betyder att om du exempelvis äger en aktie i Apple, och företaget väljer att genomföra en aktiesplit om 10:1, kommer du plötsligt att äga 10 st Apple-aktier. Det kallas även för uppdelning av aktier.

Ett företag kan välja hur mycket de vill dela upp sina aktier i en aktiesplit. Det mest vanliga är att en aktiesplit baseras på talen 2, 3, 4, 5, 10, 50 eller 100. Nedan kan du se hur olika splitintervall påverkar aktiekursen och antalet nya aktier som skapas.

Olika splitintervall:

Aktiesplit Hur mycket aktiekursen sjunker Antal nya aktier
2:1 Sjunker med 50 % 2 nya mot 1 gammal
3:1 Sjunker med 67 % 3 nya mot 1 gammal
10:1 Sjunker med 90 % 10 nya mot 1 gammal
100:1 Sjunker med 99 % 100 nya mot 1 gammal

1.1

Hur fungerar aktiesplit?

Vad många personer tror är att deras totala aktieinnehav blir mindre värt vid en aktiesplit. Det är dock inte sant. Istället delas det totala värdet upp på flera aktier och det övergripande börsvärdet förblir detsamma, både före och efter splitt.

Det kan jämföras med att dela upp en tårta i flera lika stora delar, samtidigt som den totala tårtan är lika stor. För att illustrera går vi igenom ett exempel.

Exempel: “Hittepåbolag AB” har 1 000 000 utestående aktier och aktiekursen är värderad till 100 kr. Det betyder att bolagets totala marknadsvärde är värderat till 100 Mkr (1 000 000 x 100).

Bolaget väljer att genomföra en aktiesplit om 2:1. Det betyder att bolaget kommer ha totalt 2 000 000 st aktier efter aktiespliten och varje aktie kommer att vara värd 50 kr. Börsvärdet kommer dock förbli densamma på 100 Mkr (2 000 000 x 50).

(Bildkälla: InvestoRunner)

Naturligtvis finns det inget som garanterar att aktiekursen blir korrekt värderat matematiskt i samband med en aktiesplit. Historiskt har det visat sig att aktiesplitar haft en positiv påverkan på ett företags aktiekurs, åtminstone på kort sikt.

Det kan förklaras av att fler personer plötsligt får råd att handla aktien, varpå efterfrågan ökar, samtidigt som utbudet hålls stabilt. Man bör dock notera att det finns många olika faktorer som påverkar en aktiekurs till att skifta i pris på kort och lång sikt.

1.2

Räkneexempel

För att förtydliga kring hur en aktiesplit fungerar och vad effekten blir för dig som aktieägare ska vi gå igenom ett räkneexempel.

Exempel: Låt säga att du äger 1 000 aktier i ett bolag. Aktiekursen står i 100 kr och ditt totala aktiekapital är värt 100 000 kr (1 000 x 100). Bolaget har bestämt att genomföra en aktiesplit om 10:1. Det betyder att för varje aktie du äger så kommer du att få 10 nya. Eftersom du redan äger 1 000 aktier kommer du efter aktiespliten att äga totalt 10 000 st aktier i bolaget (1 000 x 10).

Det betyder dock inte att du blivit rikare. Ditt innehav kommer att ha exakt samma värde som innan aktiespliten skedde. Det vill säga 10 000 kr. Priset per aktie har alltså gått från att vara värt 100 kr styck till att bli värt 10 kr styck.

KAPITEL 2

Varför gör bolag aktiesplit?


Det finns framförallt två anledningar till varför ett företag väljer att genomföra en aktiesplit.

  1. Göra aktien mer likvid – Detta syftar till att möjliggöra för fler personer att kunna handla aktien. Föreställ dig en aktie som kostar 10 000 kr. Ju högre priset på en aktie är, desto färre personer har råd att köpa den. När ett bolag genomför en aktiesplit kommer det nya priset per aktie att bli lägre. Om samma aktie plötsligt kostar 100 kr har fler människor råd att kunna handla den.
  2. Skapa stabilitet och ett mer rättvist värde – Syftar till att mer likviditet bidrar till att värdet på en aktie blir mer stabilt och rättvisande. Ju fler som har råd att handla en aktie, desto närmare kommer en aktie att hamna sitt sanna värde. Ju färre som har råd att handla en aktie, desto högre instabilitet och att aktien inte handlas till sitt rättvisande värde.

2.1

När genomförs en aktiesplit?

Det finns inga fastställda regler för när ett bolag genomför en aktiesplit. Det är upp till ett företags VD och ledning att avgöra ifall en aktiesplit anses nödvändig eller inte. Vissa företag väljer att genomföra aktiesplit vartannat år, förutsatt att företaget och aktiekursen visar på en konstant tillväxt.

Andra bolag väljer att aldrig genomföra aktiesplit, oavsett hur hög aktiekursen är. Ett exempel på ett bolag som aldrig någonsin genomfört en aktiesplit är Warren Buffetts bolag, Berkshire Hathaway. Bolagets A-aktie handlades i början av år 2024 till en kurs på ca 580 000 USD. Nedan visas aktiekursen mellan 2014 – 2024.

Berkshire Hathaway A aktie, 2014 – 2024:

(Bildkälla: TradingView)

2.2

Är aktiesplit bra eller dåligt?

Det finns inget som är rätt eller fel. Vissa personer anser att en aktiesplit är bra, medans andra tolkar det som något som inte tillför något värde. Som nämnt ovan är Warren Buffett en person som valt att inte genomföra en aktiesplit för Berkshire Hathaway.

Exempel: Buffett fokuserar på högkvalitativa företag med långsiktig tillväxt och vinstpotential. Genom att vägra genomföra någon aktiesplit för Berkshire Hathaways A-aktier försöker Buffett attrahera investerare med liknande intressen som han själv – investerare med en långsiktig sparstrategi. Därmed attraherar han främst stora investerare med mycket pengar.

Att ett bolag genomför en aktiesplit tolkas oftast som något positivt. Marknaden tolkar det oftast som ett tecken på en ljusare framtid, eftersom aktieägare och ledning bör vara ovilliga att göra en split ifall de tror att en aktie är påväg ner.

En aktiesplit kan med andra ord tyda på ökad tilltro till aktie från företagsledningen sida. Det är inte ovanligt att aktiekursen går upp första handelsdagen efter en aktiesplit då det tolkas som positivt av marknaden.

KAPITEL 3

Vad är omvänd split?


Vad betyder split och omvänd split:

Motsatsen till aktiesplit är omvänd split (på engelska “reverse split”). Istället för att skapa fler aktier slår ett bolag ihop flera till ett färre antal aktier. Det betyder att om du exempelvis äger 10 st aktier i Apple, kommer du att efter en omvänd split plötsligt äga en enda aktie. Det kallas även för sammanläggning av aktier.

Ett företag kan välja hur mycket de vill bakaihop aktierna i en omvänd split. Nedan kan du se hur olika splitintervall för en omvänd split och hur de påverkar aktiekursen och antalet nya aktier.

Olika splitintervall:

Omvänd split Hur mycket aktiekursen ökar Antal nya aktier
1:2 Ökar med 100 % 2 gamla mot 1 ny
1:10 Ökar med 1 000 % 10 gamla mot 1 ny
1:100 Ökar med 10 000 % 100 gamla mot 1 ny
1:1 000 Ökar med 100 000 % 1 000 gamla mot 1 ny

3.1

Hur fungerar omvänd split?

Vad många personer tror är att deras totala aktieinnehav blir mer värt vid en omvänd split. Det stämmer dock inte. Aktievärdet förblir densamma både innan och efter att en omvänd split har skett.

Skillnaden är att det totala värdet delas upp på ett mindre antal aktier. För att illustrera går vi igenom ett exempel.

Exempel: “Hittepåbolag AB” har 2 000 000 utestående aktier och aktiekursen är värderat till 50 kr. Det betyder att bolagets totala marknadsvärde är värderat till 100 Mkr (2 000 000 x 50).

Bolaget väljer att genomföra en omvänd split om 1:2. Det betyder att bolaget kommer ha totalt 1 000 000 st aktier efter aktiespliten och varje aktie kommer att vara värd 100 kr. Börsvärdet kommer dock förbli densamma på 100 Mkr (1 000 000 x 100).

(Bildkälla: InvestoRunner)

3.2

Räkneexempel

För att förtydliga kring hur en omvänd split fungerar och vad effekten för dig som aktieägare blir ska vi gå igenom ett räkneexempel.

Exempel: Du äger 10 000 aktier i Bolag A. Aktiekursen står i 10 kr och ditt totala aktiekapital är värt 100 000 kr (100 000 x 10). Bolaget har bestämt att genomföra en omvänd split om 1:10. Det betyder att du 10 aktier kommer att omvandlas till endast en aktie. Efter den omvända spliten genomförts kommer du att äga totalt 1 000 st aktier i Bolag A (10 000 / 10).

Det betyder dock inte att du blivit fattigare. Ditt nya innehav kommer att ha samma värde som innan den omvända spliten skedde, det vill säga 100 000 kr. En aktie har alltså gått från att vara värd 10 kr styck till att bli värt 100 kr styck.

KAPITEL 4

Varför gör bolag omvänd split?


Nedan kan du läsa om några av de främsta anledningarna till varför ett bolag genomför en omvänd split.

  • Låg kurs tolkas som oseriöst – Ett bolag kan genomföra en omvänd split då man anser att aktiekursen sjunkit till ett lågt tal. Detta kan tolkas som omständligt för investerare när det ska handla aktien samt oseriöst för bolaget.
  • Minska volatilitet – Det finns en tendens till att lågt värderade aktier tenderar att vara mer volatila än högt värderade aktiekurser. Därför kan ett bolag välja att genomföra en omvänd split för att minska volatiliteten.
  • Krav på minimikurs – I vissa länder kan börsen kräva en viss minimikurs för att ett bolag ska få vara börsnoterat. Det kan även förekomma att vissa finansiella institutioner kan komma att kräva en minimikurs.

4.1

När görs en omvänd split?

Precis som för en aktiesplit finns det inga fastställda regler för när ett bolag genomför en omvänd split. Det är upp till ett företags VD och ledning att avgöra ifall en omvänd split anses nödvändig eller inte.

I grafen nedan ser du ett exempel på när bolaget XGTI genomförde en omvänd split år 2016. Den omvända spliten genomfördes till en splitkvot om 1:10, det vill säga att 10 st aktier bakades ihop till en aktie. Aktiekursen ökade från 0.30 USD till att bli värd 3.00 USD.

(XGTI omvänd split, 30 december år 2016 )

4.2

Är omvänd split bra eller dåligt?

Det finns inget som är rätt eller fel. Vissa personer anser att en omvänds split är bra då en högre aktiekurs får aktien att framstå som mer seriös. Andra ser det istället som något onödigt. Det tolkas som en psykologisk justering, istället för att faktiskt tillföra något värde.

Historiskt har det visat sig att omvänd split orsakar högre tillfällig volatilitet i aktiekurser. Det lockar till sig person med en kortsiktig investeringshorisont, framförallt day- och swingtraders, vilka försöker tjäna pengar på kursrörelserna genom att utnyttja dem till sin egen fördel.

KAPITEL 5

Hur deltar man i en aktiesplit?


För att ha möjlighet till att delta i en aktiesplit, eller omvänd split, krävs det inte någonting från din sida förutom en sak – nämligen att du står som aktieägare i bolaget. Du måste stå registrerad som aktieägare på avstämningsdagen.

5.1

Vad är avstämningsdagen?

Avstämningsdagen syftar till den dag då aktieboken stäms av. Det vill säga, dagen då man tittar på vilka personer som står som aktieägare.

Som aktieägare på avstämningsdagen har du, förutom möjlighet till att delta i en aktiesplit, rätt att delta i bolagsstämman, nyemission och utdelning.

OBS: För att räknas som ägare i en svensk aktie på avstämningsdagen krävs att man köpt aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen. Det beror på att Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar vid aktiehandel.

Avstämningsdagen är något som kan skilja sig åt mellan olika bolag. Du kan oftast hitta information om avstämningsdagen på bolagets hemsida, aktiesidan eller från pressmeddelanden.

Nedan kan du se ett exempel på ett pressmeddelande från Systemair (SYSR). De nämner till exempel vilken splitkvot de tänkt genomföra sin aktiesplit, hur kvotvärdet förändras från 1.00 kr till 0.25 kr per aktie samt datum för avstämningsdag.

(Bildkälla: Systemair AB)

5.2

Hur genomförs en aktiesplit?

Om du står som aktieägare på avstämningsdagen kommer aktiespliten automatiskt att genomföras på ditt konto. På ditt konto kommer det framstå att du fortfarande äger aktier till samma totala marknadsvärde. Skillnaden är att du antingen kommer äga fler eller ett färre antal aktier till en lägre eller högre kurs.

Till skillnad från en aktiesplit, där antalet aktier multiplicerad med delningsförhållandet, innebär en omvänd split att en aktieägare får andelar av en aktie. Föreställ dig att du äger 5 aktier och splitkvoten är 4:5, det vill säga fyra för fem kommer du att få 1.25 st aktier. Därför likviderar de flesta bolagen helt enkelt andelen av aktien och ger aktieägarna skillnaden i kontanter.

Äga andelar av aktier

Hos eToro är det möjligt att äga andelar av aktier. Det betyder att om du exempelvis äger 5 st aktier i Amazon (AMZN), och bolaget gör en omvänd split om 4:5, kommer du att bli tilldelad 1.25 st aktier. Det påverkas alltså inte dina positioner hos eToro.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 6

Exempel på aktiesplit


Nedan presenterar vi exempel på två kända bolag vilka genomfört aktiesplit vid flera tillfällen. Bolagen vi kommer att gå igenom är Tesla (TSLA) och Apple (AAPL).

6.1

Tesla aktiesplit

Tesla har fram till 2022 endast genomfört aktiesplit vid två tillfällen. Nedan kan du se en tabell över dem.

Teslas historiska användning av aktiesplit:

Datum Splitintervall Pris innan split
31 augusti 2020 5:1 2 211 USD
25 augusti 2022 3:1 891 USD

Grafen nedan visar hur aktiekursen sjönk automatiskt som en effekt av aktiespliten som skedde den 3a augusti år 2020.

(Tesla aktiesplit 31 augusti 2020)

6.2

Apple aktiesplit

Apple har hittills genomfört aktiesplit vid fem tillfällen. Nedan kan du se en tabell över dem.

Amazons historiska användning av aktiesplit:

Datum Splitintervall Pris innan split
16 juni 1987 2:1 79 USD
21 juni 2000 2:1 111 USD
28 februari 2005 2:1 90 USD
9 juni 2014 7:1 656 USD
31 augusti 2020 4:1 425 USD

Grafen nedan visar hur aktiekursen sjunkit automatiskt som en effekt av de två aktiesplitar som skett mellan 2012 och 2022.

(Apple aktiesplit 9 juni 2014 och 31 augusti 2020)

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *