Olika typer av lån har olika typer av avgifter och räntor som utgör kostnaden av lånet. Här kollar vi på vad det är som avgör vad lån kostar idag mellan de olika lånetyperna.

Privatlån

Privatlån, eller blancolån, är lån utan säkerhet där långivaren beaktar din inkomst och kreditvärdighet för att fastställa din individuella ränta. Lånebelopp upp till 600 000 kronor och återbetalningstider upp till 20 år är vanliga. Dock är räntorna för sådana lån högre än för bolån då långivaren tar en större risk.

Snabblån

Snabblån, även kända som sms-lån, är små och kortfristiga lån där lånet betalas ut snabbt. Räntorna för flera snabba lån på marknaden är ofta betydligt högre än andra lånetyper, men det finns även snabblån som kan hålla en relativt låg ränta. Det är viktigt att tänka på att dessa lån kan öka din skuldbörda om man inte betalar tillbaka inom avtalad tid.

Billån

Billån är lån specifikt avsedda för att finansiera bilar och liknande fordon. Dessa kan vara med eller utan säkerhet. Med säkerhet, det vill säga att bilen fungerar som pant för lånet, är räntan lägre än för lån utan säkerhet. Räntan beror även på vilken långivare du väljer och din ekonomiska situation.

Bolån

Bolåneräntor kan variera mellan olika långivare och även individuella faktorer såsom din inkomst och belåningsgrad, men generellt sett är dagens räntor på bolån fortfarande relativt låga. Räntan för bolån fastställs vid betalningstillfället och kan exempelvis vara 3 månaders bindningstid, kallad rörlig ränta. Du kan läsa mer och kalkylera bolån här.

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet innebär högre risk för långivaren och därför är räntan ofta högre jämfört med lån där säkerhet finns tillgänglig. Man bör kontakta flera långivare för att jämföra räntor och villkor, och ha i åtanke att snabbare amortering minskar totalkostnaden.

Kostnader förknippade med lån idag

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas när lånet beviljas. Den varierar mellan långivare och kan ibland tas bort vid förhandling.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden är den period under vilken lånet ska betalas tillbaka. Generellt har längre återbetalningstider lägre månadskostnader men högre total räntekostnad över tid.

Amortering

Amortering avser den del av lånet som betalas tillbaka varje månad. Vanligtvis kan låntagare av blancolån välja mellan olika amorteringsplaner, medan bolån har striktare regler kring amortering.

Räntekostnad

Räntekostnaden är den kostnad man betalar för att låna pengar. Den varierar beroende på långivare, kreditvärdighet och marknadsräntan. SMS-lån och högkostnadskrediter har oftast högre räntor än privatlån och bolån.

Avi-avgifter

Aviavgifter är administrationskostnader för att skicka ut fakturor, vanligtvis månatliga. Dessa kan variera beroende på lånetyp och långivare men är oftast lägre om man väljer e-faktura.

Räntor och amorteringstyper

Fast ränta

Fast ränta innebär att räntesatsen är konstant under en bestämd löptid. Det ger låntagaren en trygg och förutsägbar räntekostnad.

Rörlig ränta

Rörlig ränta, även kallad variabel ränta, kan ändras under lånets löptid, baserat på marknadsförhållanden. Det innebär en större risk för låntagaren, men kan också leda till lägre räntekostnader.

Effektiv ränta

Effektivräntan visar den totala kostnaden för ett lån, inklusive avgifter och andra kostnader. Den ger en tydligare bild av lånets verkliga kostnad.

Rak amortering

Rak amortering innebär att låntagaren betalar av en fast summa varje månad. Det leder till en minskning av räntekostnaden över tid, eftersom skuldens storlek minskar genom att man amorterar.

Faktorer som påverkar lånekostnaden

Inkomst

En viktig faktor som påverkar lånekostnaden är inkomst. En högre inkomst kan leda till bättre lånevillkor och lägre ränta, eftersom långivaren ser en mindre risk i att låna ut pengar till personer med högre inkomster.

Lånebelopp

Lånebeloppet har också en betydande inverkan på kostnaden. Större lån tenderar att ha högre räntor och längre återbetalningstider. Det är viktigt att noggrant överväga det önskade lånebeloppet och hur det kommer att påverka din månatliga återbetalning och totala lånekostnad.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet spelar en stor roll i lånekostnaden. Personer med god kreditvärdighet får i allmänhet lägre räntor och bättre lånevillkor eftersom långivare ser dem som mindre riskfyllda. Betalningsanmärkningar och låg kreditvärdighet kan däremot leda till högre räntor och sämre villkor. Det är viktigt att förbättra och bibehålla en god kreditvärdighet för att minska kostnaden för framtida lån.