Inför Betssons tredje kvartalsrapport (Q3), som offentliggörs den 26 oktober 2022 på företagets hemsida, förväntas bolaget att leverera intäkter upp till 199 – 201 MEUR, drivet av såväl sportbok som casino. Samtidigt förväntas bolagets rörelseresultat (EBIT) uppgå till 37.50 – 39.00 MEUR.

Det skulle vara det enskilt bästa kvartalet som bolaget någonsin visat på. Motsvarande siffror för Q3 år 2021 låg på 170 MEUR, respektive 31.70 MEUR. Bolagets aktiekurs (BETS B) har i år hittills stigit med cirka 50 % från att ha legat på en kurs kring cirka 53 kr till att idag vara värt cirka 82 kronor.

Drivkrafterna bakom tillväxt

Spelindustrin växer enormt samtidigt som konkurrensen inom betting och casino blir allt hårdare. Den ökade konkurrensen, samt lägre aktiekurser i jämförelse med när de stod som högst under år 2021, har hittills i år lett till många företagsförvärv.

Betsson har ett tydligt mål för de kommande åren – satsningar på expansion. Strategin bygger på att diversifiera intäkter från både befintliga och nya marknader. Ambitionen är att på lång sikt växa snabbare än marknaden, både genom förvärv samt organiskt. Tillväxten ska ske på ett hållbar och lönsamt sätt, med fokus på olika lokala anpassningar.

Tillväxt i Central- och Östeuropa, Latinamerika och Centralasien

Bolagets tillväxt i både vinst och rörelseresultat har bland annat drivits av regionerna Central- och Östeuropa, Latinamerika och Centralasien (CEECA) i vilka bolaget gjort strategiska investeringar.

Marknaden för betting och online casino är dock fortfarande reglerat i flera länder inom dessa tillväxtområden. Exempelvis är spel inom betting och casino i Argentina, för olika regioner, reglerat separat från varandra.

Marknadsutsikterna ses hur som helst som goda då allt fler länder börjar öppna upp möjligheterna för online casino och betting. Som ett exempel har Betsson inlett samarbeten med lokala partner i Mexiko, Colombia, Brasilien och Argentina. Befolkningen inom dessa områden är stor och därmed är tillväxtpotentialen enorm.

Sportbok

Betssons satsning på sin egen sportbok har kommit att utvecklas till en allt viktigare del av bolagets totala verksamhet. Man har under de senaste åren satsat på att stärka sportboken samt valt att expanderas grafiskt på fler nya marknader.

Sportboken har visat på en hög omsättning. Det grundar sig främst i den tidigarelagda säsongsstarten för de europeiska fotbollsligorna i augusti, som en effekt av det kommande världsmästerskapet i fotboll i november-december.

Sportboken visande en marginal på cirka 8.30 % för det tredje kvartalet. Det är helt i linje med kvartal ett och två under år 2022. Marginalen var dock högre än genomsnittet för de senaste åtta kvartalen som uppgick till cirka 7.70 %.

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett svenskt holdingbolag verksamt inom spelindustrin. Bolagets affärsidé bygger på att investera i och förvalta snabbväxande bolag inom onlinespel, såsom betting och online casino.

Idag är Betsson en av de största aktörerna inom onlinespel i Europa. Bolaget är bland annat ägare till Betsafe och Casinoeuro. Bolaget kan idag erbjuda ett utbud av olika spel till slutkunder.

Största andelen av bolagets spel består av odds och casino. Betsson erbjuder spel till slutkunder via egna internetsajter samt samarbetspartners. Betsson AB går idag att handlas på Nasdaq Stockholm under tickersymbolen “BETS B”.