När privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner eller företag kallas det peer-to-peer-lån (P2P-lån), eller person-till-person-lån som det översätts till på svenska. 

Ens investeringar finansierar således krediterna och avkastningen kommer i form av utbetald ränta. Därför används även uttrycken “investering i kredit” eller “investering i lån” flitigt.

Trots chansen för bra avkastning kan P2P-lån vara mycket riskfyllda, likt vanliga lån och investeringar. Klicka här för att läsa mer om lån och dess risker.

Så fungerar det

Det finns specifika webbplatser som fungerar som handelsplatser för just P2P-lån. Dessa sidor sammanför personer eller företag som vill låna ut pengar med de som vill ha ett lån. På så sätt blir det ett sätt för låntagare att få kapital utan att vända sig till exempelvis en bank.

Vanligen fördelas pengarna som långivaren väljer att låna ut till olika låntagare. Några gånger kan långivaren själv välja vem eller vilka låntagare som ska få krediterna.

När pengarna är utbetalda ska låntagaren inom lånets satta löptid betala tillbaka kapitalet och räntan till långivaren. I denna investeringsform tar sålunda avkastningen form som ränta.

Var införstådd med riskerna

Som tidigare nämnt finns det risker med lån och investeringar i sig. Inte minst gäller detta när man investerar i krediter.

  • Den person eller det företag som man lånar ut pengar till kanske inte kan återbetala lånet och då står investeraren utan sina pengar.
  • Pengarna låses, likt när investerare köper fonder. Långivaren kan alltså inte välja att ta tillbaka sina utlånade pengar.
  • Långivaren vet inte vem eller vilka denne lånar ut sina pengar till.

Det finns fördelar också

Alla investeringar har sina nackdelar, men även ett par fördelar som gör att personer väljer just dessa.

För investeringar i krediter är den främsta fördelen potentialen till hög avkastning. Många P2P-investerare rapporterar årliga avkastningar på över 10%, vilket är föga förvånande på grund av de höga räntor som erbjuds av P2P-plattformar.

Vidare får investerare mer kontroll över sina investeringar på P2P-plattformar och kan välja obligationer baserat på vissa kriterier, inklusive lånetyp, lånetid, kreditvärdighet och skuldkvot. På så sätt kan de kontrollera variablerna kring sina enskilda investeringar.

P2P-lån i Sverige

P2P-lån har länge varit populärt i länder som Storbritannien och det var först i 2014 som den första peer-to-peer-tjänsten lanserades. Sedan dess har investeringar i krediter blivit populärt bland svenska investerare också.

Numera finns det ett par olika plattformar för P2P-lån och därmed ett generöst utbud för både långivare och låntagare. De främsta plattformarna på marknaden är välrenommerade och legitima, vilket innebär att investerare slipper bekymra sig i onödan. Naturligtvis innebär detta inte att riskerna ska förbises.

Diversifiera din investeringsportfölj

P2P-lån, likt alla sorters investeringsformer, kommer med fördelar och nackdelar. Att vara medveten om dessa är superviktigt innan man investerar i krediter.

I slutändan handlar alla investeringar om att kunna sprida sina risker genom att diversifiera sin investeringsportfölj. Det vill säga att investerare inte endast ska investera i krediter, men i olika värdepapper.

En bra investeringsportfölj kan således bestå av lite krediter, några nationella och internationella aktier, fonder, valutor, råvaror och så vidare.